Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Písek

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: písecko
GPS: 49°18'32.183"N, 14°8'51.599"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Písek je jihočeské historické město (dříve krajské, sídelní město Prácheňského kraje, později okresní) na řece Otavě, založené roku 1243. V Písku můžete vidět nejstarší dochovaný český most ze 13. století, hrad, kostel Narození Panny Marie (dominanta města) a částečně zachované hradby. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Písku je historicky znám jak město studentů. Osídlená písecké kotliny pochází ze starší doby kamenné, pozdějšího osídlení místa bylo Kelty (na poli mezi Hradištěm a Putimí byly nalezeny dvě mohyly s keltským pokladem). Důvodem založení Písku bylo nerostné bohatství v podobě zlatonosného písku v řece Otavě - již od konce 12. století stála rýžovnická vesnice na pravém břehu řeky. Ta se jmenovala Na Písku. Později se z osady stala trhová ves s kostelem sv. Václava. Písecká těžba zlata skončila v 16. století. Budování města začalo za Přemysla Otakara II., který ve městě často přebýval a který okolo roku 1254 založil hrazené královské město s královskou mincovnou. Město tvořilo zázemí pro těžbu zlata a ochraňovalo Zlatou stezku, která v těchto místech překračovala Otavu. Proto kamenný most a symboly královské moci - veškeré hlavní budovy jako městský hrad, kamenný most, farní kostel, dominikánský klášter, rychta byly postaveny společně s opevněním během velmi krátké doby a sám král ve městě vícekrát pobýval. Když král založil na pravém břehu řeky Nový Písek, Starý Písek si výslovně nepřál být s Novým spojován a král obyvatelům Starého Písku garantoval samostatnost. Nový Písek ve 13. století převzal roli sídla Prácheňského kraje, kterou do té doby plnil hrad Prácheň. Starý a Nový Písek splynuly až po staletích. V roce 1327 propůjčil městu Jan Lucemburský městská práva Starého Města pražského. V Písku krátce pobýval jak Jan Lucemburský, tak i Karel IV., který potvrdil Nový Písek jako hlavní město Prácheňského kraje. Král Václav IV. do města často zajížděl a byl posledním panovníkem, který sídlíval na zdejším hradě. V letech husitských válek hrál Písek významnou roli a stál již od počátku na straně reformního hnutí. Písečtí se jako jedni z prvních hlásili k reformátorskému hnutí. Během husitství byl ve městě častým hostem Jan Žižka. V následujícím období došlo k nebývalému rozkvětu města, který umožnil městu v roce 1509 koupit královský hrad v Písku a královské panství. Písecký majetek a vliv sahal od Mirotic až k Protivínu. Roku 1532 zachvátilo město veliký požár, který poničil velkou část města. Po pražské defenestraci roku 1618 se Písek přidal na stranu stavů. To mělo za následek vypálení píseckých předměstí a okolních vesnic císařskými oddíly v březnu 1619. V průběhu třicetileté války bylo město několikrát obléháno, ostřelováno a nakonec vydrancováno postupně generálem Buquoyem, Mansfeldem a rok nato Maxmiliánem Bavorským. Během každého dobytí bylo město vypáleno a obyvatelstvo téměř vyvražděno… Roku 1623 byl dosazen jako správce města císařský generál Martin de Huerta, lidově přezdívaný Poberta, který pomocí násilí začal obyvatele Písku obracet na katolickou víru a s následkem ožebračení města. Rok po správcově smrti bylo město opětovně ustanoveno jako krajské město a roku 1641 mu byly navráceny některé královské výsady, ovšem s výslovným dodatkem, že je může využívat jen katolická část města. Počátkem 18. století došlo k finančním problémům města a k řádění moru v okolí. Koncem 19. století prošel Písek průmyslovým rozvojem, byla zde založena průmyslová výroba fezů, papírna, tabáková továrna a v okolí města se stavěly komunikace. Roku 1875 byl Písek spojen železnicí s Prahou. Roku 1884 bylo založeno městské muzeum a v roce 1887 zavedl Písek jako třetí město v Čechách elektrické osvětlení obloukovými lampami Františka Křižíka. Následujícího roku byla uvedena do provozu městská vodní elektrárna.

odkaz: Písek

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Dobré světlo

batoh
Dobré světlo
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

příslušníci čs. letectva v RAF (1940-194...

batoh
příslušníci čs. letectva v RAF (1940-1945)
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Brukner Petr

batoh
Brukner Petr
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

památník obětí WWII, zaměstnanců města P...

batoh
památník obětí WWII, zaměstnanců města Písek
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Dobré světlo 0 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0,02 km
Brukner Petr 0,02 km
památník obětí WWII, zaměstnanců m... 0,02 km
festival Cool v Plotě 0,03 km
radnice Písek 0,03 km
pamětní deska Píseckému a Kocínu... 0,03 km
Festival nad řekou 0,05 km
Pilař Radek 0,07 km
Filip František 0,07 km
Putna Martin C. 0,07 km
Srnka Jiří 0,07 km
hradní kašna Písek 0,07 km
fontána Sladovna, Písek 0,08 km
Prácheňské muzeum, Písek 0,09 km
hrad Písek 0,09 km
Štíty království českého, Štíty Př... 0,09 km
pamětní deska českých králů 0,1 km
infocentrum Písek 0,1 km
Sladovna, kulturní prostor Písek 0,11 km
dětské hřiště park Písek 0,11 km
Odcházeti s podzimem 0,11 km
Schrenkův pavilon, Písek 0,12 km
pamětní deska s bustou Mikoláš Ale... 0,12 km
František Palacký - Ludvík Wurzel,... 0,13 km
socha sv. Floriána s kašnou, Písek... 0,13 km
Dům U slona, Písek 0,14 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Pís... 0,15 km
Palackého sady, Písek 0,15 km
památník letcům RAF, Písek 0,16 km
kašna Neptun - Ignác Hammer, Písek... 0,17 km
městská vodní elektrárna Písek... 0,18 km
pamětní deska Milada Horáková, Pís... 0,18 km
dům U Sv. Jana Nepomuckého, Písek... 0,18 km
pomník padlých WWII, Písek 0,18 km
morové sousoší Písek 0,18 km
kamenný most Otava, Písek 0,18 km
V peřině 0,18 km
sochy, kamenný most Otava, Písek 0,18 km
Horáková Milada, JUDr. 0,19 km
Měsíc nad řekou 0,19 km
Sokol Písek 0,2 km
divadlo Fráni Šrámka, Písek 0,22 km
synagoga Písek 0,22 km
strom hrdina, akát Písek 0,22 km
Adolf Heyduk - Otakar Švec, Písek... 0,22 km
Cipískoviště, Písek 0,23 km
dům u Černého orla sgrafitový, Pís... 0,23 km
Dům U Bílého beránka, Písek 0,28 km
Kronbergerův altán, Písek 0,28 km
Šrámek Fráňa 0,29 km
pamětní deska Jan Žižka, Písek... 0,29 km
pamětní deska Fráňa Šrámek 0,29 km
Dům u koulí, Písek 0,29 km
Ohnivé léto 0,29 km
Kluci na řece 0,29 km
Bakaláře, Písek 0,29 km
hradby Písek 0,3 km
kostel Narození Panny Marie, Písek... 0,3 km
mohyla z doby bronzové, Písek 0,3 km
středověká studna Bakaláře, Písek... 0,3 km
sochy sochařské sympozium Písek 0,3 km
věž kostela Narození Panny Marie, ... 0,31 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Písek... 0,31 km
studna pod Putimskou branou, Písek... 0,32 km
fara Písek 0,32 km
hotel Otava, Písek 0,32 km
Jeremiáš Otakar 0,33 km
rodný dům a pamětní deska Otakar J... 0,33 km
Stříbrný vítr 0,33 km
Putimská brána 0,33 km
pítko Písek 0,33 km
fontána u hotelu Otava, Písek 0,34 km
Lístek do památníku 0,34 km
pomník padlým příslušníkům 11. pěš... 0,35 km
Heyduk Adolf 0,36 km
památník Adolfa Heyduka 0,36 km
kostel Nejsvětější Trojice, Písek... 0,37 km
hřbitov bývalý Písek 0,38 km
koupaliště Písek 0,4 km
dětské hřiště ostrov Písek 0,4 km
hrob Otakara Ševčíka 0,41 km
pěší most Otava, Písek 0,41 km
Čtyři slunce 0,44 km
Trhák 0,47 km
pamětní deska osvobození Písek 0,51 km
hrázděná restaurace, Písek 0,52 km
pamětní deska Josef Váchal a Josef... 0,55 km
pamětní deska Dr. August Sedláček,... 0,63 km
Třicet případů majora Zemana - Mim... 0,7 km
pomník padlých WWI, Písek 0,74 km
vila Adolfa Raaba, Písek 0,88 km
Žižkova kasárna, Písek 0,92 km
Kluci z bronzu 0,92 km
pamětní deska francouzským vojákům... 0,94 km
kaple Panny Marie, Písek 0,94 km
Ježek Jaroslav 0,95 km
tango Mercedes, Jaroslav Ježek 0,95 km
Čáp František 0,95 km
vlaková zastávka Písek 0,97 km
dětské hřiště Logry, Písek 1,04 km
Lezecké centrum Písek - LezeTop 1,11 km
vlaková zastávka Písek město 1,13 km
dětské dopravní hřiště Písek... 1,13 km
dětské hřiště Písek 1,17 km
kostel sv. Václava, Písek 1,18 km
hřbitov starý Písek 1,18 km
NS Cesta drahokamů 1,31 km
NS Od Ptáčkovny k Živci 1,31 km
MVE Písek 1,32 km
nádraží Písek 1,4 km
Discopříběh 1,54 km
HZS Jihočeského kraje - Územní odb... 1,55 km
plovárna U sv. Václava, Písek 1,56 km
hrob Otakara Jeremiáše 1,66 km
Dobrá voda, díl 6. Pokora 1,72 km
Zemský hřebčín Písek 1,73 km
židovský hřbitov Písek 1,74 km
památník bernartickým hrdinům, les... 1,74 km
Lesní pěšinou podél řeky Otavy, Pí... 1,76 km
lesní hřbitov Písek 1,77 km
hrob vojáků Rudé armády, lesní hřb... 1,78 km
hrobka obětí WWII, lesní hřbitov P... 1,78 km
studánka U Smetáka 1,78 km
rodinný dům Na Ryšavce, Písek 1,84 km
Bolestné kameny 1,94 km
NS Lesní dřeviny 2,36 km
hřbitov vojenský Písek 2,73 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 2,74 km
pomník padlých WWI, vojenský hřbit... 2,74 km
kaple Panny Marie Sedmibolestné, P... 2,75 km
pamětní deska Josef Bílý 2,75 km
vyhlídka píseckých lesníků 2,75 km
památník Nakladatelům časopisu Les... 2,75 km
Zátavský most 2,95 km
NS Čertova stezka 3,09 km
Na Vápenici 3,14 km
pověstí o Čertově strouze 3,16 km
Čertova strouha 3,16 km
rozhledna Jarník 3,25 km
Hogo fogo Homolka 3,35 km
vlaková zastávka Vrcovice 3,86 km
SDH Dolní Novosedly 4,12 km
minerál písekit 4,13 km
kaple Dolní Novosedly 4,17 km
Dolní Novosedly 4,19 km
soutok Otava - Blanice 4,19 km
malovaná Koláříkova hospoda, Dolní... 4,21 km
řeka Blanice 4,27 km
SDH Vrcovice 4,36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Vrcovi... 4,4 km
lípa u Putimské silnice 4,44 km
Vrcovice 4,46 km
Hessoun Josef, Msgre. 4,46 km
rybník Podhorák 4,85 km
pamětní deska J. Š. Baar 4,97 km
kaple sv. Anny, Putim 4,99 km
Kavkovna 5,07 km
nádraží Putim 5,12 km
Podkostelní rybník, Putim 5,13 km
Chrastiny 5,18 km
pomník padlých WWI, Chrastiny 5,21 km
kaple Chrastiny 5,21 km
kaple Svatonice 5,21 km
Svatonice 5,22 km
Už zase skáču přes kaluže 5,25 km
kostel sv. Vavřince, Putim 5,25 km
Záhada putimské kostnice 5,26 km
hřbitov Putim 5,26 km
fara Putim 5,26 km
hrob Jan Cimbura 5,27 km
Putim 5,29 km
pomník padlých WWI i II, Putim 5,32 km
SDH Putim 5,35 km
Roučků mlýn, Putim 5,37 km
filmová četnická stanice Putim 5,38 km
Poslušně hlásím 5,38 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 5,39 km
kamenný most Blanice, Putim 5,41 km
dětské hřiště Putim 5,44 km
Vojníkov 5,45 km
pomník padlých WWI, Vojníkov 5,46 km
SDH Vojníkov 5,48 km
náves Putim 5,49 km
silniční most Blanice, Putim 5,51 km
pamětní deska Jan Cimbura 5,53 km
dům Jana Cimbury, Putim 5,54 km
nádraží Záhoří 5,57 km
golf Kestřany 5,99 km
kaple sv. Barbory, Záhoří 6,11 km
fara Horní Záhoří 6,11 km
kostel sv. Michala, Horní Záhoří... 6,14 km
hřbitov Horní Záhoří 6,16 km
Probulov 6,16 km
vlaková zastávka Čížová 6,17 km
SDH Zlivice 6,35 km
Zlivice 6,37 km
infocentrum Čížová 6,5 km
šlechtický pivovar, Čížová 6,51 km
Čížová 6,59 km
sýpka Čížová 6,61 km
zámek Čížová 6,61 km
pomník padlých WWI i II, Čížová... 6,64 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 6,79 km
Horní tvrz Kestřany 6,85 km
zámek Kestřany 6,87 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 6,88 km
fara a špitál Čížová 6,89 km
pomník padlých WWI, Kestřany 6,9 km
studna krytá Čížová 6,9 km
kaple sv. Barbory, Čížová 6,92 km
Kestřany 6,94 km
kostel sv. Jakuba Většího, Čížová... 6,94 km
hřbitov Čížová 6,96 km
klášter Jeptišek Kongregace Nejsvě... 6,97 km
zvonice Čížová 6,99 km
SDH Kestřany 7,06 km
kaple Selibov 7,1 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 7,1 km
Selibov 7,12 km
pomník padlých WWI, Selibov 7,13 km
pohádková kovárna Selibov 7,14 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 7,16 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 7,21 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 7,21 km
jilm vaz Kestřany 7,21 km
silniční most Otava, Kestřany 7,3 km
Dobev (Stará a Nová) 7,31 km
kostel sv. Brikcí, Dobev 7,32 km
Kluky 7,33 km
pomník padlých WWI, Kluky 7,33 km
kaple Kluky 7,34 km
pomník František Rakovan, Kluky 7,34 km
Lhota u Kestřan 7,35 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 7,37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 7,38 km
nádraží Ražice 7,66 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 7,71 km
věžový vodojem Vráž 7,78 km
špejchar Ražice 7,79 km
Vlastec 7,79 km
zámek Drhovle 7,81 km
Drhovle Zámek 7,81 km
pomník padlých WWI, Vlastec 7,83 km
kaple sv. Václava, Vlastec 7,88 km
zámek Vráž 7,98 km
Selibovský rybník 8,02 km
Trápení 8,14 km
pomník padlých WWI, Ražice 8,16 km
Ražice 8,17 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 8,18 km
Benešovský mlýn 8,18 km
Krška Václav 8,18 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 8,18 km
kaple sv. Václava, Stará Vráž 8,23 km
Nová a Stará Vráž u Písku 8,31 km
Tálínský rybník 8,37 km
fara Heřmaň 8,47 km
Heřmaň 8,5 km
Čarek Jan 8,5 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 8,5 km
rodný dům Jana Čarka 8,5 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 8,52 km
hrob Jana Čarka 8,52 km
pamětní deska Jan Čarek 8,52 km
hřbitov Heřmaň 8,53 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 8,55 km
kaple Maletice 8,59 km
dětské hřiště Heřmaň 8,59 km
Maletice 8,59 km
pomník padlých WWI, Maletice 8,6 km
SDH Heřmaň 8,61 km
kaple sv. Václava, Tálín 8,7 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 8,84 km
Tálín 8,94 km
tvrz Klokočín 9,11 km
Markéta Lazarová 9,13 km
Klokočín 9,21 km
Klokočínský rybník 9,29 km
vlaková zastávka Sudoměř 9,33 km
kaplička Sudoměř 9,39 km
památník bitvy u Sudoměře 9,6 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 9,62 km
bitva u Sudoměře 9,62 km
SDH Sudoměř 9,63 km
dětské hřiště Sudoměř 9,64 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 9,64 km
kaple Sudoměř 9,71 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 9,76 km
Sudoměř 9,79 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 9,87 km
kaple sv. Josefa, Temešvár 9,94 km
Žák František, generálmajor 9,96 km
pomník Františka Žáka 9,96 km
Paseky 10,02 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 10,04 km
kaple Paseky 10,06 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 10,25 km
pomník padlých WWI, Paseky 10,27 km
Žďár u Protivína 10,28 km
pomník padlých WWI, Chřešťovice... 10,3 km
zámek Chřešťovice 10,34 km
Kratochvilné děje z naší vlasti - ... 10,34 km
Tvrdošíjní illusionisté, Karel Šar... 10,34 km
Výlet 10,34 km
Chřešťovice 10,35 km
Husová Anna Regina 10,35 km
pamětní deska Americké armády, Pod... 10,36 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 10,38 km
kaple Panny Marie, Chřešťovice 10,39 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 10,41 km
zřícenina hradu Myšenec 10,44 km
SDH Chřešťovice 10,44 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 10,52 km
dětské hřiště Myšenec 10,52 km
Myšenec 10,52 km
pomník padlých WWI, Myšenec 10,53 km
Podolský most, Vltava 10,54 km
hřbitov Myšenec 10,55 km
památník obětí fašismu, Oslov 10,56 km
kostel sv. Havla, Myšenec 10,57 km
hřbitov Oslov 10,58 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 10,63 km
kaple sv. Anny, Chřešťovice 10,67 km
silniční most Blanice, Myšenec 10,69 km
kaple výklenková Čtrnácti svatých ... 10,91 km
Ohnivé léto 10,91 km
naučná stezka partyzánská, Oslov... 10,91 km
vojenský areál Dolní Úvěrka 10,94 km
hadiště Chřešťovice 11,03 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 11,04 km
hřbitov Chřešťovice 11,05 km
Ohnivé léto 11,07 km
pamětní deska Dr. Josef Kazmoup 11,07 km
rodný dům Josefa Kazmoupa, Oslov 11,07 km
fara Oslov 11,07 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 11,08 km
pověst o hlasu zvonu kostela sv. J... 11,1 km
Oslov 11,1 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chřešťov... 11,1 km
kostel sv. Linharta, Oslov 11,11 km
pomník padlých WWI, Oslov 11,11 km
SDH Čejetice 11,17 km
Obecní rybník, Čejetice 11,25 km
Štěkeň 11,29 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 11,4 km
zámek Štěkeň 11,42 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 11,42 km
fara Štěkeň 11,44 km
křížová cesta, Štěkeň 11,46 km
Skalička 11,55 km
hřbitov Štěkeň 11,58 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 11,58 km
hřbitov řádový Štěkeň 11,58 km
Žďárské Chalupy 11,61 km
duby Štěkeň 11,64 km
Jehnědno 11,79 km
řeka Skalice 11,91 km
kaple Kbelnice 11,92 km
pomník padlých WWI, Kbelnice 11,94 km
tvrz Údraž 12,02 km
kaple Panny Marie Lurdské, Údraž... 12,06 km
Údraž 12,08 km
pomník padlých WWI, Údraž 12,09 km
SDH Údraž 12,1 km
Údražský rybník 12,19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dolní ... 12,3 km
Dolní Ostrovec 12,33 km
kaple sv. Anny, Oslov 12,42 km
Svatá Anna 12,45 km
Plavecký mariáš 12,52 km
kaple sv. Anny, Protivín 12,57 km
kaple Panny Marie, Protivín 12,59 km
evangelická církev metodistická, P... 12,63 km
Štědronín - Plazy 12,63 km
rybník Dejmov 12,68 km
sýpka Protivín 12,69 km
platanová alej Protivín 12,7 km
pomník padlých WWI i II, Ostrovec... 12,74 km
Sokolovna Protivín 12,76 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 12,76 km
pivovar Platan, Protivín 12,77 km
kaplička Panny Marie, Protivín 12,79 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 12,8 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 12,82 km
rybník Rabyň 12,88 km
Albrechtice nad Vltavou 12,96 km
Rohozná (Osek) 13,02 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 13,05 km
fara Albrechtice nad Vltavou 13,06 km
kaple Přešťovice 13,07 km
Krokodýlí ZOO Protivín 13,09 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 13,09 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 13,1 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 13,11 km
naučná stezka na břehu Blanice 13,19 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 13,22 km
Protivín 13,25 km
kaple před zámkem, Osek 13,31 km
židovský hřbitov Protivín 13,32 km
zámek Osek 13,32 km
památník města Protivína 13,32 km
děkanství Protivín 13,36 km
kaple Osek 13,36 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 13,37 km
SDH Cehnice 13,38 km
pomník padlých WWI, Protivín 13,4 km
Zvíkovský Otavský most 13,41 km
hřbitov Protivín 13,42 km
Albrechtická lípa 13,42 km
pamětní deska Václava Raba 13,46 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 13,46 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 13,46 km
platan javorolistý, Protivín 13,48 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 13,5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 13,51 km
koupaliště Zvíkovské Podhradí 13,53 km
Cehnice 13,54 km
Už zase skáču přes kaluže 13,56 km
zámek Protivín 13,58 km
pomník padlých WWI, Zvíkovské Podh... 13,59 km
kaple sv. Václava, Zvíkovské Podhr... 13,61 km
Zvíkovské Podhradí 13,64 km
židovský hřbitov Radomyšl 14,11 km
kostel svatého Ondřeje, Radobytce... 14,24 km
Radobytce 14,32 km
Zvíkovský Vltavský most 14,35 km
bungee jumping ze Zvíkovského most... 14,35 km
Venkovský učitel 14,37 km
zámek Varvažov 14,45 km
kostel sv. Kateřiny, Varvažov 14,5 km
Stříbrná paruka 14,52 km
O zatoulané princezně 14,52 km
Střílej oběma rukama 14,52 km
Proč nevěřit na zázraky 14,52 km
Je třeba zabít Sekala 14,52 km
řeka Otava 14,54 km
Varvažov 14,59 km
rybník Brůdek, Radomyšl 14,62 km
kamenný most Skalice, Varvažov 14,69 km
kaple výklenková, hrad Zvíkov 14,7 km
hřbitov Varvažov 14,76 km
kaple hřbitovní Varvažov 14,77 km
hrad Zvíkov 14,8 km
Karlovské duby 14,8 km
Ohnivé léto 14,86 km
zámek Karlov u Smetanovy Lhoty 14,88 km
Princezna ze mlejna 14,97 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 14,97 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 14,98 km
hřbitov Radomyšl 15 km
Pevnost Fort Hary 15,1 km
zámek Strážovice 15,17 km
křížová cesta, Radomyšl 15,28 km
SDH Strážovice 15,3 km
Čtyři slunce 15,32 km
kaple Rojice 15,34 km
Rojice 15,35 km
rybník Vražda, Radomyšl 15,38 km
kaple sv. Tří králů, Strážovice... 15,42 km
sv. Jan Nepomucký, Mirotice 15,54 km
SDH Radomyšl 15,58 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 15,6 km
pamětní deska Josef Kovář 15,6 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 15,6 km
fara Radomyšl 15,61 km
radnice Mirotice 15,66 km
pamětní deska Bohumír Lifka 15,66 km
Lifka Bohumír Dr. 15,66 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 15,66 km
pivovar Mirotice 15,66 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 15,66 km
Radomyšl 15,66 km
radnice Radomyšl 15,66 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 15,66 km
Kvíčalovská chalupa, Mirotice 15,66 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 15,67 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 15,68 km
infocentrum Radomyšl 15,68 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 15,68 km
pamětní deska Jan Matějka 15,68 km
Intimní osvětlení 15,69 km
pomník padlých WWI, Mirotice 15,69 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 15,7 km
most Lomnice, Mirotice 15,7 km
SDH Křenovice 15,7 km
Mirotice 15,71 km
kostel sv. Jiljí, Mirotice 15,71 km
pomník padlých WWII, Mirotice 15,73 km
pamětní deska Benedikt Žák 15,73 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 15,73 km
Novotný Miloslav, PhDr. 15,73 km
NS Alšova 15,74 km
Mikoláš Aleš - Antonín Lhoták, Mir... 15,74 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miroti... 15,74 km
hřbitov Mirotice 15,74 km
lávka Lomnice, Mirotice 15,77 km
fara Mirotice 15,79 km
rodný dům Mikoláše Alše, Mirotice... 15,82 km
Kopecký Matěj 15,82 km
Aleš Mikoláš 15,82 km
Všeteč 15,89 km
vlaková zastávka Smetanova Lhota 15,95 km
Skočický hrad 15,99 km
Spadla s měsíce 16,04 km
kaple Smetanova Lhota 16,05 km
dětské hřiště Smetanova Lhota 16,05 km
SDH Lom 16,06 km
Dub na židovském hřbitově Mirotice... 16,07 km
židovský hřbitov Mirotice 16,07 km
Smetanova Lhota 16,08 km
Koller Jan 16,08 km
pomník padlých WWI, Smetanova Lhot... 16,08 km
Lom 16,08 km
Hořejší mlýn, Mirotice 16,13 km
hřbitov Podsrp 16,38 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 16,41 km
kaple Domanice 16,46 km
Domanice 16,48 km
fara Podsrp 16,49 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 16,51 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 16,51 km
zámek Sedlice 16,62 km
Rybářské muzeum, Vodňany 16,66 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 16,71 km
Podvinická lípa, Vodňany 16,73 km
památník Theodor Mokrý 16,73 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 16,73 km
hřbitov Sedlice 16,77 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 16,79 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 16,8 km
rybník Velká Outrata 16,82 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 16,84 km
fara Sedlice 16,85 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 16,88 km
rybník Malá Podvinice 16,88 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 16,88 km
Sedlice 16,89 km
rybník Velká Podvinice 16,96 km
infocentrum Sedlice 16,96 km
Sedlická krajka 16,96 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 17,1 km
Dolní řepický rybník 17,22 km
silniční most Blanice, Vodňany 17,25 km
Mostecký mlýn, Vodňany 17,41 km
vodáctví Strakonice 17,65 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 17,7 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 17,7 km
kaple výklenková sv. Jana Evangeli... 17,73 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 17,73 km
Sokol Vodňany 17,75 km
Škvořetice 17,76 km
hřbitov Strakonice 17,77 km
naučná stezka Vodňanská 17,81 km
nádraží Strakonice 17,82 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 17,82 km
Jánský most, Vodňany 17,82 km
Hliněný mlýn, Vodňany 17,84 km
rybník Stejskal 17,85 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 17,88 km
Kam čert nemůže 17,89 km
keltské oppidum Nevězice 17,89 km
kostel sv. Václava, Strakonice 17,9 km
zámeček Vodňany 17,91 km
zámek Škvořetice 17,91 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 17,93 km
pomník padlých WWI, Strakonice 17,94 km
vlaková zastávka Pražák 17,97 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 17,97 km
kaple hřbitovní s vratislavskou hr... 17,98 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 17,98 km
hřbitov Čimelice 17,99 km
Spořitelna Vodňany 18 km
Beránek Tomáš, Mons. 18 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 18 km
Bisingrov 18,02 km
Herites František PhMr. 18,02 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 18,02 km
infocentrum Vodňany 18,02 km
Vodňany 18,03 km
kaple výklenková sv. Václava, sv.... 18,04 km
kašna Vodňany 18,04 km
Hrubec Rudolf 18,08 km
nádraží Číčenice 18,1 km
kašna Bernartice 18,12 km
pomník padlých WWI, Bernartice 18,12 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 18,14 km
paraskupina Intransitive 18,15 km
Bernartice 18,15 km
fara Bernartice 18,16 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 18,18 km
jižní městská bašta Vodňany 18,2 km
městské opevnění Vodňany 18,2 km
kaple sv. Floriána, Bernartice 18,2 km
kostel sv. Martina, Bernartice 18,2 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 18,22 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 18,23 km
Cernan Eugene Andrew 18,23 km
park Jana Pavla II., Vodňany 18,24 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 18,25 km
pamětní kámen František Herites... 18,25 km
pomník generálmajor Jaroslav Muzik... 18,25 km
Muzika Jaroslav, generálmajor, pil... 18,25 km
Zrzavý Jan 18,26 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 18,26 km
Zeyer Julius 18,26 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 18,26 km
pomník padlých WWI, Čimelice 18,27 km
Rádl Alois 18,29 km
Útěk, Jiří Hejda 18,29 km
pomník padlých WWII, Bernartice 18,3 km
Husův sbor Vodňany 18,31 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 18,31 km
Paulik Franciszek Daniel 18,32 km
Dastich Josef 18,32 km
Čimelice 18,32 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 18,32 km
Hogo fogo Homolka 18,33 km
morový sloup, Čimelice 18,34 km
Číčenice 18,34 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 18,34 km
SDH Strakonice 18,35 km
nádraží Vodňany 18,35 km
kostel Nejsvětější Trojice, Čimeli... 18,37 km
Doktorka z domu Trubačů - Ilona Bo... 18,37 km
Kálalová Vlasta - Di Lottiová 18,37 km
kaple Všemyslice 18,38 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 18,38 km
Všemyslice 18,4 km
pomník padlých WWII a gen. Krzákov... 18,41 km
dům odbojářů, rodina Krzákova, Ber... 18,41 km
Krzák Rudolf 18,41 km
SDH Všemyslice 18,41 km
morový sloup, Strakonice 18,42 km
kamenný most rybník Kostelák, čtyř... 18,43 km
Hledání ztraceného času - americké... 18,45 km
rybník Kostelák, Čimelice 18,47 km
Husova kaple Bernartice 18,5 km
Nevězická bílá paní 18,5 km
pamětní kámen SPŠF, Čimelice 18,51 km
Masné krámy, Strakonice 18,52 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 18,55 km
řeka Volyňka 18,56 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 18,56 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18,56 km
Skupa Josef 18,57 km
pamětní deska Josef Skupa 18,57 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 18,58 km
Šmidinger Josef 18,58 km
Spořitelna Strakonice 18,58 km
Strakonice 18,59 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 18,59 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 18,6 km
památník popravených Bernartice 18,6 km
radnice bývalá Strakonice 18,6 km
hřbitov Bernartice 18,61 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 18,61 km
strašení krutého čimelického majit... 18,63 km
Filmáci ze zámku knížete Schwarzen... 18,63 km
13. komnata Karla Schwarzenberga 18,63 km
zámek Čimelice 18,63 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 18,65 km
Pivovarský rybník, Čimelice 18,66 km
Pavel Pavel 18,66 km
Vachler Petr 18,66 km
Čelakovský František Ladislav 18,66 km
Horký František 18,66 km
Turek Roman 18,66 km
Salák Alexander 18,66 km
Křížková Hana 18,66 km
Kochan Valentin z Prachové 18,66 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 18,68 km
nádraží Čimelice 18,68 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 18,69 km
pivovar (původní) Strakonice 18,69 km
Schwarzenberg Karel, vévoda krumlo... 18,71 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 18,74 km
Tři chlapi na cestách 18,76 km
sv. Jan Nepomucký, Velká 18,76 km
kaple výklenková Nevězice 18,77 km
SDH Velká 18,77 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 18,77 km
hrad Strakonice 18,77 km
kaple sv. Vojtěcha, Nevězice 18,78 km
kaple Nejsvětější Trojice, Velká... 18,78 km
Velká 18,78 km
Dřemlinský rybník 18,8 km
Nevězice 18,8 km
NS Podskalí ve Strakonicích 18,8 km
kaple Neznašov 18,82 km
pěší most Otava, Strakonice 18,82 km
zámek Neznašov 18,83 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 18,84 km
dudácký festival Strakonice 18,86 km
pivovar Strakonice 18,89 km
Pacelice 18,93 km
Svinětice 18,97 km
pomník konce 2. světové války, Čim... 19,04 km
Rakovický mlýn 19,3 km
Panský rybník, Temelín 19,35 km
židovský hřbitov Neznašov 19,39 km
rybník Školňák, Temelín 19,51 km
pomník padlých WWI, Temelín 19,52 km
řeka Lužnice 19,61 km
soutok Lužnice - Vltava 19,61 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 19,64 km
Temelín 19,65 km
Novodvorský rybník 19,68 km
Železný kříž, Tereza Nováková... 19,69 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 19,71 km
Nový Dvůr 19,78 km
SDH Chvalšovice 19,81 km
Chvalešovice 19,84 km
Sedlec u Temelína 19,84 km
letiště Strakonice 19,87 km
U Masáka 19,88 km
Krajníčko 19,93 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Sladovna, kulturní prostor Písek - oteví...

  batoh
  Sladovna, kulturní prostor Písek - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Horní tvrz Kestřany - otevírací doba

  batoh
  Horní tvrz Kestřany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • špejchar Ražice - otevírací doba

  batoh
  špejchar Ražice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: písecko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Raiffeisenbank 0,06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,06 km
Bankomat ČSOB 0,07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,07 km
Bankomat GE Money Bank 0,1 km
Bankomat ČSOB 0,14 km
Bankomat Česká spořitelna 0,16 km
Bankomat Komerční banka 0,17 km
Bankomat Fio banka 0,18 km
Bankomat Komerční banka 0,26 km
Bankomat ČSOB 0,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,3 km
Bankomat UniCredit Bank 0,31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,37 km
Bankomat Oberbank AG 0,38 km
Jednota Písek 0,5 km
Jednota Písek 0,55 km
Jednota Písek 0,66 km
Bankomat Česká spořitelna 0,7 km
Jednota Písek 0,79 km
čerpací stanice Shell, Písek 0,91 km
Bankomat Komerční banka 0,91 km
Jednota Písek 0,95 km
McDonalds, Písek 1,01 km
Jednota Písek 1,02 km
Bankomat Česká spořitelna 1,11 km
čerpací stanice Benzina, Písek 1,16 km
Bankomat GE Money Bank 1,26 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 1,41 km
Bankomat Česká spořitelna 1,55 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 1,67 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 2,4 km
Jednota Záhoří 6,03 km
Jednota Kestřany 7,04 km
Jednota Kluky 7,24 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 8,23 km
Jednota Vráž 8,65 km
Jednota Čejetice 11,12 km
Jednota Štěkeň 11,25 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 12,94 km
Jednota Albrechtice 13,01 km
Jednota Přeštovice 13,07 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 13,12 km
Jednota Drahonice 13,13 km
Bankomat GE Money Bank 13,26 km
Bankomat Komerční banka 13,28 km
Jednota Podolí 13,29 km
Bankomat Česká spořitelna 13,33 km
Jednota Cehnice 13,51 km
Jednota Jetětice 13,55 km
Jednota Slabčice 13,94 km
Jednota Velká Turná 14,18 km
Jednota Krč 14,6 km
Jednota Varvažov 14,65 km
Jednota Kučeř 15,66 km
Jednota Radomyšl 15,81 km
Jednota Květov 15,85 km
Jednota Lom 16,07 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 16,27 km
Jednota Sedlice 16,86 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 17,39 km
Jednota Škvořetice 17,79 km
Bankomat Komerční banka 17,82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,88 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 17,91 km
Bankomat Česká spořitelna 17,98 km
Jednota Strakonice 17,99 km
Bankomat ČSOB 18 km
Bankomat Komerční banka 18,01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,04 km
Jednota Strakonice 18,07 km
Jednota Vodňany 18,09 km
Jednota Borovany 18,1 km
Bankomat GE Money Bank 18,12 km
Bankomat GE Money Bank 18,13 km
Bankomat Česká spořitelna 18,15 km
Jednota Bernartice 18,15 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 18,16 km
Jednota Strakonice 18,24 km
Bankomat Česká spořitelna 18,25 km
Bankomat ČSOB 18,26 km
Bankomat Česká spořitelna 18,26 km
Jednota Čimelice 18,27 km
Supermarket Strakonice 18,28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,3 km
Jednota Strakonice 18,31 km
Bankomat ČSOB 18,32 km
Bankomat ČSOB 18,33 km
Bankomat UniCredit Bank 18,4 km
Bankomat Fio banka 18,41 km
Jednota Čičenice 18,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,44 km
Jednota Strakonice 18,45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,46 km
Jednota Vodňany 18,47 km
Jednota Strakonice 18,5 km
Bankomat Česká spořitelna 18,51 km
Bankomat ČSOB 18,54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,54 km
Bankomat GE Money Bank 18,56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,57 km
Bankomat Komerční banka 18,58 km
Jednota Strakonice 18,58 km
Bankomat Česká spořitelna 18,58 km
Fortna Strakonice 18,58 km
Jednota Strakonice 18,81 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 18,88 km
Jednota Strakonice 19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,26 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 19,39 km
Bankomat GE Money Bank 19,44 km

mohlo by Vás zajímat

Putim

batoh
Putim
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Týn nad Vltavou

batoh
Týn nad Vltavou
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: písecko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších oblastí České republiky, která má svým návštěvníkům co nabídnout během celého roku. V letní sezóně jsou pobyty na Šumavě atraktivní především pro turisty a cykloturisty (turistické trasy na Šumavě, šumavské cyklostezky) nebo milovníky vodních sportů – ti navštěvují hlavně okolí vodní nádrže Lipno (koupání, rybaření, windsurfing a kiting na Lipně) . V zimním období přichází ke slovu lyžování na Šumavě – kvalitní služby poskytuje Skiareál Špičák, Železná Ruda, Lipno Kramolín, lyžařský areál Zadov – Churáňov nebo se můžete vydat za hranice a využít možnosti lyžování na Velkém Javoru, Hochfichtu, Sternsteinu. Penziony, chaty, chalupy, hotely, apartmány na Šumavě poskytují útulné ubytování v krásné přírodě a zároveň jsou ideálním východištěm pro poznávání okolí nebo můžete posedět v restauraci některé ze stylových šumavských chalup. Ubytování na Šumavě - ubytování v chalupách, rodinných penzionech, apartmánech, farmách a dalších objektech na Šumavě. Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Národní park Šumava přitahuje stále více vyznavačů cykloturistiky. Mimo veřejné komunikace lze na kole jezdit pouze po vyznačených cyklotrasách. Cyklotrasy jsou značeny v severozápadní části území symbolem cyklisty na dřevěných směrovkách nebo na žlutých plechových směrovkách, podobně jako pěší trasy. Šumava nabízí ideální podmínky pro zimní turistiku na běžkách (informuje server Bílá stopa). Pozvolná stoupání a mírné sjezdy jsou charakteristická pro rozsáhlé Šumavské Pláně. Nadmořská výška se téměř stále pohybuje nad 1 000 m, a proto jsou zde i sněhové podmínky po většinu zimy dostatečné. Trasy vedené podél plavebních kanálů (Shwarzenberský a Vchynicko-tetovský) jsou velmi zajímavé a vůbec ne náročné. Na Šumavě je proznačena síť lyžařských tras o celkové délce 450 km, z toho 250 km přímo v Národním parku Šumava, rolbou se udržuje 320 km. Zimní krajina je nádherná, když se příroda ukládá k zimnímu spánku. Pro obyvatele lesa je to ovšem období strádání. Ubytujte se na Šumavě a buďte šetrní k přírodě, jejíž krásy stojí za zachování v nezměněné podobě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Pane Nováku," pravil na to Krušnej, „my víme, že vaše slovo něco platí, a proto jsem řekl, aby se kmotr obrátil napřed na vás. Já mám syna, ten je v Praze na právech, za půl roku bude doktorem, paragrafy zná jako otčenáš, a ten, toť se rozumí, když přijde domů, leccos nám poví a poučí nás, tak já tedy taky vím, co leccos obnáší. A potom tuhle kmotr není žádný žebrák a zachovalý člověk. Podívejte se do knih a uvidíte, jak si stojí v Plástovicích Potužák. Nemá zapotřebí, aby skrblil, a není taky člověk, který by koukal na ňákou tu zlatku..."

Potužák vtom už vyňal z nějaké kapsy desítku, a podávaje ji sluhovi, jenž honem nastrčil ruku, pravil:

„Můj zlatý pane... nechci urážet... ani svádět, ale byl bych rád, kdybyste tu maličkost přijal... a navždy vděčným se ukážu..."

„Dobře, dobře," odvětil velmi přívětivě pan Novák, „já rozumím, pantáto. Vy mi jako dáváte ty peníze, abych vašemu synovi přilepšil na stravě. To je v pořádku, to zákon dovoluje, dosud obžalovaný není odsouzen. Já mu taky přilepším, o to se nestarejte..."

„Toť se rozumí, že je to dovoleno," vece Krušnej, „to můj syn nám stokrát řekl. A potom: představte si jen, pane Nováku, nastávají žně — neshnije-li nám všecko na polích — jaká to rána pro kmotra, jediný jeho syn vytržen z práce! Dyť to nemůže ani být, pro takové nařčení!"

„Ale, to je na dlani, že je to hloupé nařčení," přesvědčoval pan Novák, který už nekrčil ramenoma ani hlavou nepotřásal, ani brv nestahoval; „takový zachovalý mladík aby něco podobného provedl, jakže by to mohlo být! Nemějte žádných starostí, pantáto Potužáku, to vám povídám já! Jaká by to byla spravedlnost, podržet ho tady? Pustíme ho, to je bez řečí! Jako ptáček vyletí..."

„Nu tak vidíš, Jouzo," ujal se slova Krušnej, „dobře bylo, že jsme se obrátili na pana Nováka... Musí přece vědět pan Novák, co může být a co být nemůže. Já bych řekl, že máš po starosti..."

Než Potužák po starosti neměl.

„Děkuji za dobré slovo, pane Nováku," pravil, „ale přece bych rád věděl, kdy ho asi pustí, a proto bych rád promluvil s panem soudcem..."

A pan Novák s okázalou srdečností:

,,Nestarejte se pranic! Pustíme ho, možno ještě dnes, možná že až zítra... za dva, za tři dni... řeknu vám to, jen jak do toho protokolu nahlédnu. A s panem soudcem promluvíte, to vám výmolní, jak tu před vámi stojím! Taky mu vyložím celou tu věc a řeknu mu, že ten hloupý četník provedl nesmyslnou věc. Řekněte mi, jak se to vlastně stalo všecko, abych to pověděl do posledni maličkosti."

Potužák mu pověděl.

„Cože?" zvolal Novák, vyslechnuv ho do konce; „cože? Toho já znám, ten už tu byl zavřen u nás! Tomu že by byl vzal dva zlaté ? — Ten jakživ neměl dva zlaté, protože kdyby měl šesták, by ho šel propít! — Takhle na holky, na ty je jako kocour na myši! Pro takovou věc — darmo o ní mluvit! — byl taky vyšetřován, jenže to zapřel a svědků nebylo! a dvě děti má, každé s jinou, ten lump darebácká! — Řekněte mi, nebyla v tom snad holka?"

„Nevěděl bych..."

„A já vám povídám: byla!" — Pan Novák stáhl náramně brvy a hustá, prošedivělá kštice skákala po lebce jako lebeční kůže opice gorily.

„Nu, počkej!" pokračoval ve své řeči; „až já budu s panem správcem, já mu jak náleží strčím pod nos, jak takového lumpa, zloděje, taškáře, holkáře mohou přijmout za pěšáka! Panu soudci taky řeknu, aby na jeho svědectví nedával, že to není hodnověrný člověk. A k tomu ten ochlasta baštýř z Vomáčky! Ten si v tom taky smočil svůj zakalený rozum!..."

Zkrátka, spravedlivý hněv páně Novákův s chvíle, co dostal desítku na přilepšení stravy Václavovy, stupňoval se neustále

„Že ti dva za nic nestojí," pravil Krušnej, „a že na jejich slovo nelze dát, řekl sám pan správec. Mluvili jsme s ním dnes na bezdrevské hrázi. Nebýt tuhle kmotra, byl by se utopil mládek Radonický..."

„To je ten, co chodí za vaší dcerou, viďte?"

„Nu, chodí, ale já to nemám rád. Holka si ho vzala do hlavy..."

„To je hodný člověk! Tomu nebraňte! Ten by už dávno měl být baštýřem. Taky se jím stane, ručím vám za to. A vy jste ho vytáhl z vody, pantáto Potužáku?"

„Nu, já nebo jiný, na tom nezáleží. Podal jsem mu tyč a on vylezl. O tom bych ani nemluvil."

„A proč byste nemluvil o tom? Hleďte, já jsem taky vytáhl topícího se člověka z vody a mluvím o tom. To bylo na vojně, když náš regiment ležel v Terezíně..."

Počalo dlouhé vypravování o tomto záchranném skutku, jenž byl vypsán do všech podrobností. Konec pak vyzněl v ten smysl, že člověk, jenž jinému člověku život zachránil, má právo a nároky na nepomíjející úctu a vděčnost svých spoluobčanů a že by jeho jméno se mělo vyhlásit veřejně všemi úřady po celé zemi. Že se tak nečiní, je citelný nedostatek veřejného řádu a dokonalé spravedlnosti, jenž jedině nese vinu, že pan Novák do té chvíle není kancelistou.

„Ale vašeho syna propustíme," dodal, „jen vyčkejte pana soudce, já ho náležitě připravím a pak vás sám k němu dovedu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky