Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Dub

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: prachaticko
GPS: 49°6'28.401"N, 14°0'41.034"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

První zmínky o Dubu jsou z let 1274. Na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný. Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu. Dále rod Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě. Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe. Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá. Na Dubu se pak vystřídala celá řada dalších majitelů. Po Říčanech následovali Markvartové z Hrádku, hrabata Buquyové, Rajští z Dubnic, Zuckerové z Tannfeldu, nebo baroni Nádherní. V roce 1839 přichází na Dub jeden z nejvýznamnějších majitelů, rytíř Mořic z H?nigsteinu. Jako jeden z nejvýznamnějších majitelů je uváděn proto, že jeho zásluhou byl zámek přestavěn do dnešní tudorovské podoby. Rytíři Mořici z Honigsteinu se tehdejší zámek jako sídlo nezamlouval, a proto ho nechal, podle návrhu profesora architektury Českého vysokého učení technického v Praze, Josefa Niklase, rodáka z nedaleké Volyně, přestavět do tehdejší módní novogotické podoby. J. Niklas jako asistent techniky vyučoval kreslení na pražské reálce také dva syny B. Němcové. Přestavba zámku trvala od roku 1854 do roku 1860. Byla však natolik nákladná, že se při ní tehdejší majitel tak zadlužil, že už roku 1865 musel celé panství prodat. Sám pak společensky klesl na pouhého ředitele panství v Kolíně , odkud později odešel do Rakouska, kde zemřel. Romantický život na zámku za doby rytíře z Honigsteinu literárně ztvárnil spisovatel Bohumil Havlasa, rodák z nedalekých Strunkovic nad Blanicí ve svém románu Tiché vody. V roce 1865 kupuje zámek pražský měšťan Odkolek. V roce 1872 ho však už prodává pražskému Židovi Schlessingerovi. Ten držel panství pouhých deset let a v roce 1882 je panství znovu prodáno MUDr. Bellotovi a jeho ženě Anně. Dr. Bellot ale už za čtyři roky umírá po nezdařené operaci. Jeho manželka držela zámek ještě šest let – od roku 1892 ho však trvale předává své dceři Alině, která se provdala za Rudolfa Bambergra. Sama si nechala v roce 1902 postavit naproti faře nákladnou vilu (za 40 000 Kč), která byla po ní pojmenována Anna. Sem pak zajížděla z Prahy na celé léto po dobu dvaceti let až do své smrti v roce 1922. V roce 1917 prodává Rudolf Bamberger zámek rodině Bromovských. Josef Bromovský byl řídícím správním radou Spojených strojíren Ruston – Bromovský – Ringhofer. Krátce po koupi panství, už v roce 1923, však umírá.Po jeho smrti převzala majetek jeho žena Marie, rozená Daubková z Litně. Spolu se třemi dětmi – Josefem, Marií a Jiřím zde žila až do roku l948. Po roce l948 Josef s matkou odchází do Rakouska. Zde umírá nejprve matka, za mnoho let po ní syn. Marie odešla do Austrálie, kde žije dodnes. Jiří odešel až v roce l950 do Anglie. V roce 1948 byl zámek převeden do majetku státu a přeměněn na internát Středního odborného zemědělského učiliště. Tato léta byla obdobím naprosté devastace objektu. Zámecké komnaty byly přizpůsobeny potřebám školy, tzn. místnosti byly vykachlíkovány, přeměněny na WC, koupelny a ubytovací pokoje. Na podlahy byly všude položeny dřevotřísky a na ně linoleum, což mělo za následek zničení všech dřevěných podlah v přízemí i některých v patře. Do dřeva se dostala dřevomorka, takže prakticky veškeré dřevěné části v zámku shnily. Když se Jiří v roce l992 z Anglie vrátil, neměl již sil na jeho obnovu a zámek roku l998 prodal.
odkaz: zámek Dub

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Tiché vody, Bohumil Havlasa

batoh
Tiché vody, Bohumil Havlasa
Šumava A-Z: literatura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatice

batoh
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatice
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Dub

batoh
pomník padlých WWI, Dub
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Dub u Prachatic

batoh
Dub u Prachatic
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Tiché vody, Bohumil Havlasa 0 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 0 km
pomník padlých WWI, Dub 0,06 km
Dub u Prachatic 0,06 km
památník osvobození Dub 0,22 km
fara Dub 0,24 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 0,26 km
hřbitov Dub 0,28 km
kaple u Dubu 1,4 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 1,51 km
Javornice 1,56 km
tvrz Lipovice 1,74 km
Princezna ze mlejna 3,12 km
Tři životy 3,12 km
Arabela 3,12 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 3,14 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 3,14 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 3,14 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 3,14 km
parkoviště pod Helfenburkem 3,3 km
Princezna ze mlejna 3,35 km
Koječín 3,39 km
hájovna pod Helfenburkem 3,39 km
kaple Panny Marie, Koječín 3,42 km
Drahé tety a já 3,49 km
kaple Bohunice 3,88 km
Bohunice 3,89 km
fara Strunkovice nad Blanicí 4,1 km
Žíchovec 4,11 km
Havlasa Bohumil 4,15 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice n... 4,16 km
Strunkovice nad Blanicí 4,33 km
pomník padlých WWI, Strunkovice na... 4,43 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 4,48 km
hřbitov Blanice 4,48 km
Blanice 4,53 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí... 4,56 km
javor Vlachovo Březí 4,56 km
Krajníčko 4,58 km
statek Jiřetice 12 4,63 km
statek Jiřetice 4 4,65 km
Tři chlapi na cestách 4,67 km
Jiřetice 4,67 km
vlaková zastávka Strunkovice nad B... 4,68 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 4,69 km
Drahé tety a já 4,7 km
Všechlapy 4,71 km
křížová cesta, Vlachovo Březí... 4,72 km
dětské hřiště Vlachovo Březí... 4,72 km
kaple Všechlapy 4,73 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí... 4,78 km
pamětní deska Jakub Bursa 4,78 km
Bursa Jakub 4,78 km
infocentrum Vlachovo Březí 4,79 km
pamětní deska Jan Neruda 4,8 km
zámek Vlachovo Březí 4,81 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 4,81 km
fara Vlachovo Březí 4,81 km
pítko Vlachovo Březí 4,82 km
kašna Vlachovo Březí 4,83 km
Vlachovo Březí 4,86 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí... 4,86 km
Drahé tety a já 4,87 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlacho... 4,87 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 4,9 km
SDH Bavorov 4,91 km
pamětní deska Václav Matoušek 4,92 km
rodný dům Václava Matouška 4,92 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 4,96 km
hřbitov Vlachovo Březí 4,98 km
stavení Bavorov 4,99 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 5,01 km
fara Bavorov 5,03 km
Matulka Jan 5,06 km
rodný dům Jana Matulky 5,06 km
morová deska Bavorov 5,09 km
Panský dům, Bavorov 5,1 km
kašna Bavorov 5,11 km
Bavorov 5,12 km
Jakší Josef 5,12 km
pamětní deska Jindřich Veselý 5,13 km
Veselý Jindřich PhDr. 5,13 km
Drahé tety a já 5,48 km
památník osovobození Čichtice 5,67 km
Čichtice 5,67 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 5,68 km
kaple Panny Marie, Čichtice 5,68 km
kaple Těšovice 5,77 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husi... 5,86 km
hřbitov Husinec 5,89 km
Rafťáci 5,89 km
Tři chlapi na cestách 5,9 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Ry... 5,91 km
kaple Čepřovice 5,94 km
Čepřovice 5,96 km
tvrz Čepřovice 5,98 km
SDH Čepřovice 6 km
rybník Bašta, Čichtice 6,05 km
studánka Husinec 6,06 km
Dolní Nakvasovice 6,09 km
SDH Předslavice 6,12 km
barokní brána u stavení Předslavic... 6,12 km
kaple Dolní Nakvasovice 6,14 km
hřbitov Předslavice 6,15 km
Husinec 6,15 km
kostel sv. Václava, Předslavice 6,15 km
pomník padlých WWI, Předslavice 6,15 km
Předslavice 6,16 km
fara Předslavice 6,17 km
lidové stavení Předslavice 4 6,19 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 6,21 km
fara Husinec 6,22 km
Těšovice 6,22 km
pomník padlých WWI, Husinec 6,23 km
schwarzenberský Nový Dvůr 6,33 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 6,37 km
SDH Husinec 6,37 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy... 6,38 km
studna rodný dům Jana Husa, Husine... 6,46 km
kostel Církve bratrské, Husinec 6,47 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus... 6,47 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husine... 6,47 km
Hus Jan 6,47 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Hus... 6,47 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 6,5 km
Protivec 6,52 km
kaple Panny Marie, Protivec 6,54 km
Šebellův mlýn, Husinec 6,59 km
Hluboký rybník 6,64 km
lávka Blanice, Husinec 6,65 km
Princezna ze mlejna 6,91 km
Lhotovský rybník, Čichtice 6,91 km
Svinětice 7,16 km
Maloborský rybník 7,56 km
Malý Bor u Strunkovic 7,61 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 7,64 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 7,67 km
Litochovice 7,69 km
vodáctví Blanice 7,79 km
přehrada Husinec 7,85 km
koupaliště Zálezly 7,97 km
Neuslužice 8,13 km
škola Zálezly 8,2 km
kaple Černětice 8,35 km
Velký vepřský rybník 8,36 km
SDH Černětice 8,42 km
stavení s barokním štítem, Černěti... 8,47 km
Zálezly 8,47 km
zámek Černětice 8,54 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Zálezl... 8,59 km
Černětice 8,59 km
tvrz Zálezly 8,59 km
Šejna Karel 8,61 km
kaple Račí 8,66 km
stavení Dvory 8,94 km
SDH Dvory 8,96 km
Dvory 8,98 km
kaple Dvory 8,98 km
kaple Libotyně 9 km
Libotyně 9 km
mlýn Černětice 9,01 km
stavení Libotyně 9,02 km
statek U Dudáků, Libotyně 9,14 km
Skočický hrad 9,16 km
hamr Malenice 9,16 km
kaple sv. Václava, Malenice 9,19 km
Malenická jeskyně 9,36 km
kostel sv. Petra a Pavla, Prachati... 9,39 km
SDH Malenice 9,39 km
horní mlýn Nišovice 9,42 km
hřbitov Prachatice 9,46 km
pomník padlých WWI i WWII, Prachat... 9,48 km
hrob Josef Zítek 9,54 km
kostel sv. Jakuba, Malenice 9,55 km
hrob Jaroslav Pešek 9,55 km
fara Malenice 9,56 km
hrob František Teplý 9,56 km
hřbitov Malenice 9,56 km
hrob Zdeněk Podskalský 9,57 km
hrob Jiří Pleskot 9,57 km
Podskalský Zdeněk 9,58 km
pomník padlých WWI i II, Malenice... 9,59 km
Jirásková Jiřina 9,59 km
Kühn Pavel 9,59 km
Malenice 9,59 km
Jankovec Jaroslav 9,59 km
Pleskot Jiří 9,59 km
pamětní deska osvobození Malenice... 9,61 km
křížová cesta, Prachatice 9,71 km
kaple Malenice 9,74 km
SDH Malenice (starý) 9,79 km
Svatopetrská NS, Prachatice 9,85 km
dětská dílna Albatros, Prachatice... 9,86 km
hřbitov Lažiště 9,89 km
SDH Lažiště 9,9 km
kostel sv. Mikuláše, Lažiště 9,91 km
fara Lažiště 9,94 km
pomník padlých WWI, Lažiště 9,96 km
stavení Lažiště 9,96 km
Lažiště 9,97 km
Králíci ve vysoké trávě 9,97 km
kašna Lažiště 9,99 km
roubenka Lažiště 10,2 km
expozice betlémů, Zábrdí u Husince... 10,27 km
Hasil Josef, král Šumavy 10,35 km
Návrat Krále Šumavy, David Jan Žák... 10,35 km
Návrat Krále Šumavy 1./na čáře, Ka... 10,35 km
Písecká spojka Krále Šumavy, Jan M... 10,35 km
Zpráva o Králi Šumavy 10,35 km
Návrat Krále Šumavy 2./Agent-chode... 10,35 km
Krvavá léta - Král Šumavy - Josef ... 10,35 km
vlaková zastávka Pražák 10,39 km
kaple Panny Marie Klatovské, Lštěn... 10,45 km
pomník padlých WWI, Lštění 10,46 km
hřbitov Lštění u Radhostice 10,47 km
Páni Edisoni 10,47 km
Poprask na silnici E 4 10,49 km
NS Prachatické hradby 10,49 km
kostel sv. Vojtěcha, Lštění 10,49 km
vlaková zastávka Lčovice 10,49 km
NS Vyhlídková 10,5 km
NS Kolem Prachatic 10,5 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Pracha... 10,5 km
fara Lštění 10,53 km
Dolní brána Prachatice 10,54 km
galerie Dolní brána, Prachatice 10,54 km
Heydlův dům Prachatice 10,56 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Lšt... 10,56 km
kaple sv. Vojtěcha, Lštění 10,56 km
městské muzeum Prachatice 10,57 km
památník obětem totalit Prachatice... 10,58 km
Sitrův dům Prachatice 10,58 km
Chlapci a chlapi 10,58 km
Hanzal Josef 10,59 km
Tři chlapi na cestách 10,59 km
kostel sv. Jakuba, Prachatice 10,59 km
pamětní deska sv. Jan Napomuk Neum... 10,6 km
Člověk - Otto Herbert Hájek, Prach... 10,6 km
fara Prachatice 10,6 km
Křišťan z Prachatic 10,61 km
Procházka Tomáš, rotný / štábní pr... 10,61 km
Osada havranů 10,61 km
Toulavá kamera ČT - zlatá stezka, ... 10,61 km
Prachatice 10,61 km
Cyklotoulky - Prachatice 10,61 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 10,61 km
Urban Jan 10,61 km
AccuWeather - Prachatice 10,61 km
Klimeš Jeroným 10,62 km
Nová radnice Prachatice 10,63 km
břečťan popínavý Prachatice 10,63 km
Rumpálův dům Prachatice 10,63 km
Neumann sv. Jan Nepomuk 10,64 km
Svatý Jan Nepomuk Neumann: Americk... 10,64 km
kašna Prachatice 10,64 km
městské opevnění Prachatice 10,64 km
Lštění u Radhostice 10,65 km
infocentrum Prachatice 10,65 km
Nejlepší člověk 10,66 km
Stará radnice Prachatice 10,66 km
Žárovná 10,66 km
Dvorec 10,66 km
muzeum krajky Prachatice 10,67 km
muzeum české loutky a cirkusu Prac... 10,67 km
Toulavá kamera ČT - muzeum loutky ... 10,67 km
kulturní centrum Otto Herberta Haj... 10,68 km
pamětní deska Gustav Adolf Lindner... 10,68 km
pivovar Prachatice 10,7 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 10,73 km
SDH Lštění 10,73 km
bazén Prachatice 10,73 km
sportoviště Prachatice 10,73 km
kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepo... 10,81 km
Sokol Volyně 10,81 km
pomník padlých WWI, Truskovice 10,9 km
kaple Truskovice 10,9 km
Truskovice 10,94 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 10,99 km
synagoga Volyně 11 km
nádraží Volyně 11,07 km
pamětní deska Josef Kárník 11,12 km
památník Josefa Kaizla 11,13 km
Kaizl Josef 11,13 km
Volyně 11,19 km
Mariánský sloup, Volyně 11,19 km
radnice Volyně 11,21 km
kostel Všech Svatých, Volyně 11,23 km
SDH Drslavice 11,23 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 11,24 km
roubenka Drslavice 11,25 km
Drslavice 11,25 km
městské muzeum Volyně 11,27 km
tvrz Volyně 11,27 km
fara Volyně 11,28 km
kostel Proměnění Páně, Volyně... 11,28 km
roubené stavení Drslavice 11,3 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píš... 11,32 km
Husův dům, Volyně 11,32 km
galerie Na shledanou, Volyně 11,32 km
pamětní deska Edvard Turek 11,33 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 11,33 km
tvrz Drslavice 11,33 km
hřbitov Volyně 11,34 km
hrob Jan Vratislav Želízko 11,34 km
Kosmo 11,37 km
Poprask na silnici E 4 11,41 km
SDH Chelčice 11,48 km
kaple v parku zámku Lčovice 11,5 km
Kratušín 11,52 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 11,53 km
Zítek Josef 11,55 km
zámek Lčovice 11,55 km
židovský hřbitov Volyně 11,56 km
kaple sv. Linharta, Kratušín 11,58 km
Šedivý Alois, plk. letec 311 Sqdn.... 11,58 km
Chelčice 11,58 km
Chelčický Petr 11,58 km
pomník padlých WWI, Chelčice 11,6 km
pamětní deska Josef Zítek 11,64 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 11,65 km
fara Chelčice 11,65 km
kaple Panny Marie Loretánské, Prac... 11,66 km
Lčovice 11,66 km
SDH Lčovice 11,69 km
hřbitov Chelčice 11,69 km
kostel sv. Martina, Chelčice 11,71 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 11,71 km
socha Panny Marie, Chelčice 11,71 km
Krtely 11,76 km
kaple Lčovice 11,77 km
dětské hřiště Krtely 11,78 km
SDH Krtely 11,79 km
pomník padlých WWI, Krtely 11,84 km
ranč Šimona Pláničky, Hoštice u Vo... 11,85 km
kaple Krtely 11,86 km
Lázně Sv. Markéty 11,94 km
Cehnice 11,98 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 12,04 km
dětské hřiště Hoštice u Volyně... 12,05 km
kaple sv. Markéty, Lázně sv. Marké... 12,07 km
Slunce, seno, jahody a pár facek, ... 12,09 km
Troška Zdeněk 12,09 km
křížová cesta, Lázně sv. Markéty... 12,11 km
SDH Cehnice 12,13 km
pomník padlých WWI, Hoštice u Voly... 12,14 km
Linka Tomáš 12,16 km
Hoštice u Volyně 12,16 km
Lábus Jiří 12,16 km
SDH Hoštice u Volyně 12,17 km
zámek Hoštice u Volyně 12,17 km
slovanské mohyly, Lomec 12,19 km
hřbitov Hoštice u Volyně 12,2 km
hrob Michal Tučný 12,2 km
Tučný Michal 12,21 km
kostel Narození Panny Marie, Hošti... 12,23 km
fara Hoštice u Volyně 12,25 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 12,3 km
Slunce, seno, erotika 12,31 km
Paměť stromů - 9. díl - Husova líp... 12,33 km
vlaková zastávka Hoštice u Volyně... 12,33 km
Slunce, seno, jahody 12,36 km
Na Lázni, Chelčice 12,38 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 12,44 km
zámek (nový) Libějovice 12,51 km
Tráva | klip Aneta Langerová 12,51 km
Mářský vrch 907 m n. m. 12,53 km
kaple sv. Václava s rozhlednou, Má... 12,53 km
Kamenné moře, Mářský vrch 12,54 km
socha Míru pod Mářským vrchem 12,55 km
křížová cesta, Mářský vrch 12,58 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Šumavs... 12,61 km
Zrzka ze šumavy, Paul Friedl 12,63 km
kašna zámecká Kratochvíle 12,65 km
zámek Kratochvíle 12,66 km
Gajer Václav 12,67 km
Šumavské Hoštice 12,68 km
městské opevnění Vodňany 12,68 km
jižní městská bašta Vodňany 12,68 km
Beránek Tomáš, Mons. 12,68 km
Hliněný mlýn, Vodňany 12,68 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 12,69 km
Kam čert nemůže 12,71 km
Zeyer Julius 12,71 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 12,71 km
Zrzavý Jan 12,71 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 12,71 km
Herites František PhMr. 12,71 km
zookoutek Fefrovské rybníčky 12,72 km
Spořitelna Vodňany 12,73 km
hřbitov Lomec 12,73 km
naučná stezka Vodňanská 12,74 km
kostel Narození Panny Marie, Krato... 12,74 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 12,74 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 12,74 km
kašna Vodňany 12,75 km
Vodňany 12,76 km
Sokol Vodňany 12,77 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 12,79 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 12,8 km
křížová cesta, Lomec 12,8 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 12,8 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 12,81 km
infocentrum Vodňany 12,81 km
Jánský most, Vodňany 12,84 km
židovský hřbitov Čkyně 12,84 km
fara Lomec 12,85 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 12,89 km
Zeyerova stezka 12,89 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 12,89 km
pamětní kámen František Herites... 12,9 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 12,9 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 12,91 km
poutní místo Lomec 12,91 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 12,93 km
studna Lomec 12,93 km
rybník Velká Outrata 12,93 km
park Jana Pavla II., Vodňany 12,93 km
lípa Naděje, Lomec 12,94 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 12,95 km
Husův sbor Vodňany 12,95 km
nádraží Vodňany 12,96 km
židovský hřbitov Hoštice u Volyně... 12,97 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 12,97 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 13 km
Rádl Alois 13,01 km
Útěk, Jiří Hejda 13,01 km
silniční most Blanice, Vodňany 13,06 km
dětské hřiště Libějovice 13,09 km
zámeček Vodňany 13,11 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 13,13 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 13,15 km
rybník Malá Podvinice 13,16 km
zámek Čkyně 13,18 km
zaniklá Rožmberská obora 13,19 km
přírodní rezervace Libějovický par... 13,21 km
SDH Libějovice 13,26 km
pomník padlých WWI, Libějovice 13,28 km
Libějovice 13,28 km
nádraží Čkyně 13,28 km
Rybářské muzeum, Vodňany 13,29 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 13,3 km
Zucker Alois 13,3 km
Čkyně 13,3 km
památník Theodor Mokrý 13,3 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 13,3 km
pomník padlých WWI, Čkyně 13,32 km
synagoga Čkyně 13,36 km
Podvinická lípa, Vodňany 13,36 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 13,37 km
rybník Velká Podvinice 13,39 km
Mostecký mlýn, Vodňany 13,39 km
SDH Čkyně 13,39 km
radnice Záblatí 13,44 km
Zablátí 13,45 km
kostel Umučení sv. Jana Křtitele, ... 13,48 km
kašna Záblatí 13,52 km
bunkr (řopík) H-33/10/A-140 13,52 km
bunkr (řopík) H-33/14/B2-100 13,54 km
SDH Záblatí 13,55 km
bunkr (řopík) H-33/11/A-120Z 13,56 km
bunkr (řopík) H-33/12/A-140 13,64 km
fara Čkyně 13,64 km
Nestanice 13,66 km
Štítkov 13,68 km
hřbitov Čkyně 13,7 km
pamětní deska Jan Preisler 13,71 km
kaple Nestanice 13,71 km
kostel sv. Máří Magdalény, Čkyně... 13,72 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhoř... 13,76 km
Petrův Dvůr 13,76 km
kaple Štítkov 13,76 km
Princezna ze mlejna 13,76 km
Náhořany 13,77 km
SDH Štítkov 13,78 km
bunkr (řopík) H-33/13/D2 13,84 km
SDH Nihošovice 13,9 km
bunkr (řopík) H-33/18/B2-80 14,03 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 14,03 km
dětské hřiště Nihošovice 14,04 km
bunkr (řopík) H-33/16/B2-80 14,09 km
Nihošovice 14,1 km
bunkr (řopík) H-33/19/E 14,13 km
Bohumilice meteorit 14,15 km
hřbitov Bohumilice 14,16 km
kaple Smrčná 14,18 km
fara Bohumilice 14,18 km
náhrobek rodiny Lumbe von Mallonit... 14,19 km
kostel Nejsvětější Trojice, Bohumi... 14,19 km
pamětní deska Antonín Liška 14,2 km
hřbitov Náhořany 14,2 km
SDH Smrčná 14,22 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 14,22 km
bunkr (řopík) H-33/17/A-220 14,23 km
tvrz Smrčná 14,25 km
bunkr (řopík) H-33/20/D1Z 14,25 km
Bohumilice 14,27 km
pomník padlých WWI, Bohumilice 14,27 km
stavení Smrčná 14,27 km
Liška Antonín ThDr. 14,28 km
nádraží Netolice 14,32 km
bunkr (řopík) H-33/21/B2-100 14,36 km
Libín 1096 m n. m. 14,36 km
lanový park Libín 14,36 km
bunkr (řopík) H-33/15/B1-80 14,39 km
SDH Černěves 14,41 km
SDH Hradiště 14,42 km
rybníky Bohumilice 14,42 km
SDH Bohumilice 14,42 km
Černěves 14,43 km
lípa Bohumilice 14,44 km
Hradiště u Malovic 14,45 km
zámek Skalice, Bohumilice 14,46 km
Holoubek František 14,46 km
Peklo u Netolic 14,46 km
koně zámek Skalice, Bohumilice 14,47 km
kaple Černěves 14,47 km
bunkr (řopík) H-33/21a/D2Z 14,48 km
dětské hřiště Černěves 14,48 km
vlaková zastávka Strunkovice na Vo... 14,51 km
Rabín 14,54 km
Libínské Sedlo 14,56 km
fara Libínské Sedlo 14,56 km
kostel sv. Anny, Libínské Sedlo 14,58 km
kaple Hrbov 14,59 km
Hrbov 14,59 km
běžecké lyžování Prachatice - Libí... 14,6 km
pomník padlých WWI, Hrbov 14,61 km
Dobrá Voda u Záblatí 14,69 km
bunkr (řopík) H-33/22/A-220 14,69 km
hřbitov Netolice 14,77 km
Neuhausenův dům, Netolice 14,78 km
bunkr (řopík) H-33/23/A-180 14,83 km
VW Golf meeting Podroužek 14,84 km
Gregora František 14,85 km
rodný dům Františka Gregora, Netol... 14,85 km
pamětní deska František Gregora, N... 14,86 km
kaplička Netolice 14,87 km
bunkr (řopík) H-42/24/B1-100 14,88 km
hotel Beseda 14,88 km
Měšťanský pivovar, Netolice 14,9 km
Dřemlinský rybník 14,91 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 14,93 km
Netolice 14,95 km
SDH Netolice 14,95 km
John Josef 14,95 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netol... 14,96 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna,... 14,96 km
kašna Netolice 14,96 km
infocentrum Netolice 14,97 km
náměstní lípa Netolice 14,97 km
pomník padlých WWI, Netolice 14,98 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Neto... 14,98 km
kostel sv. Václava, Netolice 14,99 km
rybník Mnich 15 km
rybník Podroužek 15 km
NS Netolice 15,01 km
radnice Netolice 15,02 km
solnice, Netolice 15,05 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 15,06 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 15,06 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 15,06 km
Machův včelín Krušlov 15,06 km
hřbitov Libínské Sedlo 15,07 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 15,07 km
Hořínek Tony Antonín 15,07 km
Trhák 15,08 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 15,09 km
děkanství Netolice 15,11 km
Čertova stráň 15,11 km
SDH Krušlov 15,12 km
kamenný most, Netolice 15,13 km
vlaková zastávka Malovice 15,18 km
kaple Krušlov 15,18 km
Krušlov 15,18 km
bunkr (řopík) H-42/25/A-160Z 15,2 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netoli... 15,21 km
potok Rapačov 15,23 km
bunkr (řopík) H-42/28/A-160 15,26 km
bunkr (řopík) H-42/26/A-160Z 15,3 km
kaple Dolany 15,31 km
bunkr (řopík) H-42/29/D2 15,31 km
tvrz Doubravice u Volyně 15,31 km
archeopark Netolice 15,34 km
Dolany u Čkyně 15,35 km
bunkr (řopík) H-42/30/A-180 15,36 km
bunkr (řopík) H-42/31/A-140 15,37 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 15,39 km
bitva u Sudoměře 15,39 km
SDH Doubravice 15,39 km
Doubravice u Volyně 15,4 km
vlaková zastávka Bohumilice v Čech... 15,4 km
památník bitvy u Sudoměře 15,41 km
bunkr (řopík) H-42/27/D2 15,41 km
renesanční statek Grejnarov 15,41 km
kaple Doubravice 15,42 km
roubenka Dolany 15,43 km
pomník padlých WWI, Dolany 15,44 km
Toulavá kamera ČT - Sudslavický ok... 15,44 km
bunkr (řopík) H-42/32/A-160 15,45 km
Albrechtovice 15,46 km
bunkr (řopík) H-42/35/C2 15,47 km
bunkr (řopík) H-42/33/A-180 15,53 km
Malovice 15,56 km
bunkr (řopík) H-42/34/A-180 15,57 km
kaple sv. Václava, Malovice 15,61 km
bunkr (řopík) H-42/36/A-160 15,63 km
pomník padlých WWI, Malovice 15,63 km
SDH Malovice 15,63 km
bunkr (řopík) H-42/37/A-120Z 15,74 km
NS Sudslavický okruh 15,8 km
Sudslavická jeskyně 15,83 km
Zachova pila a slévárna 15,86 km
Vanický mlýn, Sudslavice 15,93 km
Sudslavice 15,93 km
lípa Sudslavice 15,94 km
kaple Lhenice 15,96 km
U Mlynářů, Sudslavice 15,96 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 16,03 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 16,04 km
Sudoměř 16,04 km
renesanční panský dům Lhenice 16,05 km
SDH Sudoměř 16,07 km
vlaková zastávka Sudoměř 16,08 km
kaple Sudoměř 16,08 km
bunkr (řopík) H-42/38/A-160 16,08 km
dětské hřiště Lhenice 16,08 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 16,09 km
dětské hřiště Sudoměř 16,09 km
SDH Čejetice 16,1 km
kostel sv. Jakuba, Lhenice 16,11 km
pomník padlých WWI, Lhenice 16,13 km
nádraží Číčenice 16,13 km
kašna Karla IV., Lhenice 16,15 km
Obecní rybník, Čejetice 16,17 km
Lhenice 16,17 km
kaple Radkovice 16,18 km
bunkr (řopík) H-42/39/A-180 16,19 km
kaple sv. Josefa, Krejčovice 16,19 km
socha sv. Vojtěcha, Lhenice 16,19 km
pamětní deska osvobození Lhenice... 16,2 km
radnice (bývalá) Lhenice 16,21 km
Krejčovice 16,22 km
kaplička Sudoměř 16,22 km
Radkovice 16,23 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 16,23 km
SDH Lhenice 16,25 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 16,27 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 16,28 km
Ražice 16,28 km
Sokolovna Lhenice 16,28 km
pomník padlých WWI, Ražice 16,29 km
Křišťanovický rybník 16,31 km
zřícenině tvrze Čestice 16,39 km
Úlehle 16,42 km
kašna Čestice 16,43 km
Milešice 16,44 km
zámek Čestice 16,45 km
Lužice 16,46 km
SDH Heřmaň 16,48 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 16,48 km
hřbitov Podsrp 16,5 km
dětské hřiště Heřmaň 16,5 km
hřbitov Heřmaň 16,51 km
Čestice 16,52 km
kaple Podeřiště 16,52 km
hrob Jana Čarka 16,52 km
pamětní deska Jan Čarek 16,52 km
Podeřiště 16,53 km
Heřmaň 16,53 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 16,53 km
Třetina u Olšovice 16,54 km
rodný dům Jana Čarka 16,57 km
Smutný život, Jan Čarek 16,57 km
Čarek Jan 16,57 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 16,57 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 16,57 km
fara Heřmaň 16,57 km
SDH Podeřiště 16,57 km
fara Podsrp 16,58 km
dětské hřiště Podeřiště 16,6 km
Křišťanovice 16,6 km
kostel Panny Marie Bolestné, Podsr... 16,6 km
fara Čestice 16,62 km
Pravětín 16,62 km
zaniklý hrad Poděhusy 16,64 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 16,65 km
kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Če... 16,65 km
špejchar Ražice 16,66 km
hrobka rodiny Dlouhoweský 16,68 km
pomník padlých WWI i II, Čestice... 16,69 km
hřbitov Čestice 16,7 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 16,71 km
Číčenice 16,71 km
kaple Čestice 16,72 km
Střídka 16,74 km
NS Lesnická 16,76 km
SDH Vimperk 16,77 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 16,79 km
nádraží Ražice 16,8 km
kaple Povýšení svatého Kříže a kal... 16,85 km
poustevna u kalvárie, Čestice 16,87 km
nádraží Vimperk 17,07 km
pamětní deska Franz Schacherl 17,2 km
kostel Narození Panny Marie, Chrob... 17,2 km
hřbitov Chroboly 17,21 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 17,21 km
sv. Jan Nepomucký, Chroboly 17,22 km
kašna Chroboly 17,23 km
Hledání ztraceného času - americké... 17,25 km
kaplička Olšovice 17,31 km
Chroboly 17,32 km
SDH Olšovice 17,33 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 17,36 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 17,36 km
Fučík Vít - Kudlička 17,36 km
Olšovice 17,38 km
stavení Olšovice 17,46 km
Krška Václav 17,6 km
Benešovský mlýn 17,6 km
duby Štěkeň 17,6 km
Blažejovice 17,61 km
hřbitov Strakonice 17,61 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 17,65 km
napadli zpěvačku Monkey Business v... 17,66 km
fara Štěkeň 17,67 km
kostel sv. Václava, Strakonice 17,67 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 17,68 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 17,69 km
kostel sv. Mikuláše, Štěkeň 17,69 km
pamětní deska obětem nacismu, Štěk... 17,69 km
pomník padlých WWI, Strakonice 17,7 km
Blanický Mlýn 17,7 km
hřbitov Štěkeň 17,71 km
Štěkeň 17,71 km
Lhota u Kestřan 17,72 km
bruslení Vimperk 17,74 km
koupaliště Vimperk 17,75 km
Alfons Šťastný - Josef Fojtík, Ště... 17,78 km
Toulavá kamera ČT - Štěkeň, Strako... 17,78 km
zámek Štěkeň 17,78 km
zřícenina hradu Hus 17,79 km
nádraží Strakonice 17,81 km
Správa NP a CHKO Šumava 17,84 km
CHKO a NP Šumava 17,85 km
štoly Cudrovice 17,85 km
křížová cesta, Štěkeň 17,86 km
lávka Blanice, hrad Hus 17,86 km
zámek Protivín 17,9 km
hřbitov řádový Štěkeň 17,9 km
Už zase skáču přes kaluže 17,91 km
silniční most Otava, Kestřany 17,92 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 17,93 km
platan javorolistý, Protivín 17,93 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 17,96 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 17,96 km
pamětní deska Václava Raba 17,96 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 17,97 km
jilm vaz Kestřany 17,98 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 17,98 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 17,98 km
nový hřbitov Vimperk 17,99 km
děkanství Protivín 17,99 km
Němčický rybník 18,01 km
infocentrum Vimperk 18,02 km
kaple Jana Křtitele, Záhorčice 18,03 km
Záhorčice 18,04 km
Němčice 18,04 km
SDH Němčice 18,06 km
pomník padlých WWI i II, Žár 18,06 km
památník města Protivína 18,06 km
kostel Nejsvětejšího srdce Páně, V... 18,07 km
kaple Narození Panny Marie, Žár 18,07 km
SDH Záhorčice 18,08 km
Protivín 18,08 km
hřbitov Cudrovice 18,1 km
pomník padlých WWI i II, Vimperk 18,1 km
kaple Mlynářovice 18,1 km
Žár u Vacova 18,11 km
naučná stezka na břehu Blanice 18,11 km
Mlynářovice 18,11 km
Babovřesky 18,13 km
kaple Horní Chrášťany 18,14 km
Horní Chrášťany 18,16 km
zámek Němčice 18,17 km
Krokodýlí ZOO Protivín 18,18 km
kaplička Němčice 18,19 km
kaplička Panny Marie, Protivín 18,23 km
sýpka Protivín 18,24 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 18,25 km
Sokolovna Protivín 18,27 km
evangelická církev metodistická, P... 18,27 km
dům U jelena, Vimperk 18,28 km
kašna novodobá, Vimperk 18,29 km
Steinbrener Jan 18,3 km
Šumavský pivovar, Vimperk 18,3 km
městské opevnění Vimperk 18,3 km
pomník padlých WWI, Vimperk 18,3 km
fara Vimperk 18,32 km
kostel Navštívení Panny Marie, Vim... 18,32 km
platanová alej Protivín 18,32 km
sv. Jan Nepomucký, Vimperk 18,33 km
pomník padlých WWI, Vimperk 18,34 km
nová radnice Vimperk 18,34 km
SDH Žár 18,34 km
Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1... 18,34 km
Vimperk 18,34 km
městská zvonice Vimperk 18,34 km
AccuWeather - Vimperk 18,34 km
Cyklotoulky - Vimperk 18,34 km
Kocovina šumavského léta, Martin S... 18,34 km
NS Zlatá stezka 18,34 km
Karel Rziepel alias Citron 18,34 km
Peková Miluše 18,34 km
Tabery Erik 18,34 km
kaple sv. Anny, Protivín 18,35 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 18,35 km
kaple Panny Marie, Protivín 18,37 km
stará radnice Vimperk 18,38 km
Měšťanský pivovar, Vimperk 18,38 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 18,38 km
pivovar Platan, Protivín 18,38 km
SDH Kestřany 18,38 km
dolní kašna Vimperk 18,38 km
socha Panny Marie, Vimperk 18,39 km
zřícenina hradu Haselburg 18,39 km
Cudrovice 18,4 km
Toušlová Iveta 18,4 km
zámecká kašna Vimperk 18,42 km
hrad a zámek Vimperk 18,43 km
městské muzeum Vimperk 18,43 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 18,43 km
horní kašna Vimperk 18,47 km
řeka Volyňka 18,48 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 18,5 km
Milešický prales 18,51 km
pomník padlých WWI, Kestřany 18,53 km
hřbitov Zbytiny 18,53 km
Tři chlapi na cestách 18,53 km
kostel sv. Víta, Zbytiny 18,53 km
Kestřany 18,53 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 18,54 km
Zbytiny 18,55 km
Strakonice 18,55 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 18,55 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 18,55 km
hrad Strakonice 18,55 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 18,55 km
komunistické propaganda, Vimperk 18,56 km
morový sloup, Strakonice 18,6 km
zámek Kestřany 18,6 km
Klokočín 18,62 km
Horní tvrz Kestřany 18,65 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 18,66 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 18,66 km
Markéta Lazarová 18,67 km
tvrz Klokočín 18,68 km
pěší most Otava, Strakonice 18,69 km
letiště Strakonice 18,69 km
křížová cesta, Vimperk 18,69 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 18,7 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 18,71 km
židovský hřbitov Strakonice 18,72 km
Klokočínský rybník 18,72 km
NS Podskalí ve Strakonicích 18,72 km
pivovar (původní) Strakonice 18,79 km
Šmidinger Josef 18,79 km
Spořitelna Strakonice 18,79 km
pamětní deska Josef Skupa 18,79 km
Skupa Josef 18,79 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 18,79 km
pivovar Strakonice 18,8 km
Masné krámy, Strakonice 18,8 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 18,81 km
Horký František 18,81 km
Salák Alexander 18,81 km
Čelakovský František Ladislav 18,81 km
Křížková Hana 18,81 km
Kochan Valentin z Prachové 18,81 km
Vachler Petr 18,81 km
Turek Roman 18,81 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18,82 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 18,82 km
radnice bývalá Strakonice 18,83 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 18,83 km
pomník padlých WWI, Hlavatce 18,84 km
kaple Hlavatce 18,85 km
Hlavatce 18,9 km
stavení Mahouš 18,91 km
dům Jana Cimbury, Putim 18,92 km
pamětní deska Jan Cimbura 18,93 km
silniční most Blanice, Putim 18,94 km
silniční most Blanice, Myšenec 18,95 km
náves Putim 18,96 km
rybník Vodník 18,97 km
SDH Strakonice 18,99 km
kaple Přešťovice 19,01 km
kovárna Mahouš 19,01 km
Mahouš 19,01 km
dětské hřiště Putim 19,02 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 19,02 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 19,02 km
pomník padlých WWI, Přešťovice... 19,03 km
pomník padlých WWI, Protivín 19,04 km
Maletice 19,04 km
kamenný most Blanice, Putim 19,04 km
hřbitov Protivín 19,04 km
dětské hřiště Mahouš 19,04 km
pomník padlých WWI, Maletice 19,05 km
kaple Maletice 19,05 km
stavení s barokními štíty, Přešťov... 19,05 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 19,06 km
Poslušně hlásím 19,07 km
filmová četnická stanice Putim 19,07 km
vodáctví Strakonice 19,08 km
Roučků mlýn, Putim 19,09 km
dudácký festival Strakonice 19,09 km
SDH Putim 19,1 km
židovský hřbitov Protivín 19,13 km
pomník padlých WWI i II, Putim 19,13 km
vlaková zastávka Zbytiny 19,15 km
Putim 19,17 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 19,18 km
Boubín 1362 m n. m. 19,18 km
hrob Jan Cimbura 19,19 km
fara Putim 19,19 km
Záhada putimské kostnice 19,19 km
hřbitov Putim 19,19 km
Pavel Pavel 19,19 km
kostel sv. Vavřince, Putim 19,2 km
Křížová smrč 19,22 km
pomník padlých WWI, Myšenec 19,24 km
Myšenec 19,24 km
kostel sv. Havla, Myšenec 19,25 km
Blaníce 19,25 km
dětské hřiště Myšenec 19,27 km
Chvalovice 19,31 km
kaple Panny Marie, Nespice 19,32 km
zřícenina hradu Myšenec 19,32 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 19,32 km
Podkostelní rybník, Putim 19,35 km
Nespice 19,38 km
bitva u Zablátí 19,4 km
pomník padlých WWI, Nespice 19,41 km
hřbitov Myšenec 19,44 km
nádraží Putim 19,44 km
Slunce, seno, jahody 19,45 km
kaple sv. Anny, Putim 19,47 km
pamětní deska J. Š. Baar 19,48 km
Poprask na silnici E 4 19,52 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 19,59 km
Vodník a Karolínka 19,66 km
mlýn Hoslovice 19,66 km
Kouzla Králů 19,66 km
Tři bratři 19,66 km
Toulavá kamera ČT - mlýn Hoslovice... 19,66 km
rybník Rabyň 19,67 km
včelín Hoslovice 19,67 km
Mlynářovická myslivna 19,74 km
Bobík 1264 m n. m. 19,74 km
golf Kestřany 19,78 km
kostel sv. Anny, Kraselov 19,89 km
Trápení 19,9 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 19,98 km
stavení Miřetice 19,99 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice betlémů, Zábrdí u Husince

  batoh
  expozice betlémů, Zábrdí u Husince
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • městské muzeum Prachatice - otevírací do...

  batoh
  městské muzeum Prachatice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum české loutky a cirkusu Prachatice...

  batoh
  muzeum české loutky a cirkusu Prachatice - otevírací doba
  Šumava A-Z: historické
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Dub

  batoh
  Jednota Dub
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: prachaticko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Javornice

  batoh
  Jednota Javornice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: prachaticko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Tvrzice

  batoh
  Jednota Tvrzice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: prachaticko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Vlachovo Březí

  batoh
  Jednota Vlachovo Březí
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: prachaticko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Dub 0,05 km
Jednota Javornice 1,5 km
Jednota Tvrzice 3,56 km
Jednota Vlachovo Březí 4,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4,77 km
Jednota Vlachovo Březí 4,78 km
Bankomat ČSOB 4,79 km
Jednota Bavorov 5,17 km
Jednota Bušanovice 5,61 km
Jednota Husinec 6,29 km
Jednota Hracholusky 7,76 km
Jednota Vitějovice 8,31 km
Jednota Zálezly 8,42 km
Jednota Malenice 9,69 km
Bankomat ČSOB 9,85 km
Bankomat Česká spořitelna 9,89 km
Jednota Prachatice 10 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 10,17 km
Bankomat Komerční banka 10,34 km
Jednota Prachatice 10,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10,39 km
Bankomat ČSOB 10,39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10,4 km
Bankomat GE Money Bank 10,46 km
Bankomat Česká spořitelna 10,48 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 10,61 km
Jednota Volyně 10,95 km
Jednota Volyně 10,98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10,99 km
Bankomat ČSOB 11,02 km
Bankomat GE Money Bank 11,06 km
Bankomat Komerční banka 11,07 km
Bankomat Komerční banka 11,12 km
Bankomat Česká spořitelna 11,23 km
Jednota Volyně 11,24 km
Jednota Drahonice 11,32 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 11,86 km
Jednota Cehnice 12 km
Jednota Libějovice 12,41 km
Jednota Vodňany 12,68 km
Bankomat Česká spořitelna 12,72 km
Bankomat Komerční banka 12,83 km
Bankomat ČSOB 12,9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,9 km
Jednota Vodňany 12,98 km
Bankomat GE Money Bank 13,02 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 13,05 km
Bankomat GE Money Bank 13,08 km
Jednota Čkyně 13,37 km
Jednota Záblatí 13,41 km
Jednota Vimperk 14,05 km
Jednota Bohumilice 14,31 km
Jednota Buk 14,45 km
Bankomat Česká spořitelna 14,89 km
Jednota Netolice 14,95 km
Bankomat Komerční banka 15,02 km
Jednota Čejetice 16,17 km
Jednota Čestice 16,46 km
Jednota Čičenice 16,57 km
Jednota Vimperk 16,96 km
Jednota Chroboly 17,31 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 17,32 km
Jednota Sousedovice 17,36 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 17,4 km
Bankomat GE Money Bank 17,48 km
Jednota Vimperk 17,49 km
Jednota Vimperk 17,5 km
Bankomat Česká spořitelna 17,53 km
Supermarket Strakonice 17,53 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 17,57 km
Jednota Vimperk 17,65 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 17,68 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 17,69 km
Jednota Štěkeň 17,74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,75 km
Bankomat ČSOB 17,75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17,84 km
Bankomat Komerční banka 17,89 km
Jednota Vimperk 17,97 km
Bankomat Komerční banka 18,03 km
Bankomat GE Money Bank 18,04 km
Jednota Strakonice 18,04 km
Bankomat Česká spořitelna 18,06 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 18,07 km
Bankomat Komerční banka 18,07 km
Bankomat Česká spořitelna 18,1 km
Bankomat ČSOB 18,1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,1 km
Jednota Strakonice 18,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,38 km
Bankomat Česká spořitelna 18,39 km
Bankomat ČSOB 18,4 km
Bankomat ČSOB 18,42 km
Jednota Kestřany 18,46 km
Bankomat ČSOB 18,59 km
Bankomat Fio banka 18,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,62 km
Jednota Strakonice 18,62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,63 km
Bankomat GE Money Bank 18,65 km
Jednota Strakonice 18,73 km
Bankomat Česká spořitelna 18,77 km
Bankomat Komerční banka 18,84 km
Jednota Strakonice 18,86 km
Jednota Strakonice 18,88 km
Bankomat Česká spořitelna 18,9 km
Bankomat UniCredit Bank 18,91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,98 km
Bankomat ČSOB 19 km
Fortna Strakonice 19,02 km
Jednota Přeštovice 19,07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 19,08 km
Jednota Strakonice 19,21 km
Jednota Strakonice 19,35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,4 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 19,44 km
Jednota Strakonice 19,49 km
Bankomat GE Money Bank 19,6 km
Jednota Krč 19,82 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Kratochvíle

batoh
zámek Kratochvíle
Šumava A-Z: zámky
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zámek Vlachovo Březí

batoh
zámek Vlachovo Březí
Šumava A-Z: zámky
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava láká turisty především krásným prostředím a četnými možnostmi sportovně turistického vyžití. Pěší turistika, cykloturistika, lyžování sjezdové a především běžecké, splouvání toků řek a řada dalších aktivit, možnost ubytování v samém centru přírodních scenérií, to vše ocení aktivní a rekreační sportovci, rodiny s dětmi a v klidnějších měsících především senioři. Přijeďte a vydejte se po stopách zlatokopů k potokům a starým štolám, obdivujte dovednost šumavských sklářů v Muzeu Šumavy v Sušici a Kašperských Horách, v bavorském Bodenmais, Frauenau (největší muzeum skla na světě) nebo se jen nechte okouzlit krásou přírody a melancholií šumavských horizontů. Obdivujte Šumavu spisovatele Karla Klostermanna, malíře a grafika Josefa Váchala a dalších umělců, kteří propadli jejímu kouzlu. Projděte se řadou filmových míst, ve kterých se Šumava stala exteriérem řady známých filmů. Už při loučení se Šumavou se budete chtít vrátit. Přijeďte a budete vítáni. Ubytování můžete vybírat z rozsáhlé řady ubytovacích kapacit. K poznávání Šumavy jsou Vám k dispozici autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení. Na Šumavu bezprostředně navazují Jižní Čechy, které jsou významným turistickým a rekreačním centrem. Jižní Čechy disponují největší ubytovací kapacitou, v regionu Jižních Čech naleznete romantické penziony, chaty a chalupy, ubytování ve městech jsou především hotely, apartmány. Ubytování v Jižních Čechách naleznete ve významných turistických regionech a městech: České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor. Ubytování v Jižních Čechách je spojené s krásnou krajinou, rybníky, historickými památkami, hrady, zámky a úchvatnou přírodou. Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo zapsáno centrum Českého Krumlova. Pomyslným hlavním městem Jižních Čech jsou České Budějovice. V nich naleznete především ubytování typu hotely a penziony. Jižní Čechy nabídnou ubytování každému. Romatické ubytování v Českém Krumlově, ubytování na samotě. Jižní Čechy jsou díky své krajině rájem pro cykloturistiku, turistiku, oddech a kulturu a návštěvu historických památek.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pokývla hlavinkou; ráj se otvíral duševnímu jejímu zraku. Bylo jí, že se vznáší na perutech nade vším zemským kalem a blátem v slunečním jasu, v modrých vzdušných výšinách...

Rudá záplava na západě pomalu zhasínala, nachová výheň se měnila ve skvostné fialové stíny, protkané zelenými a žlutými třásněmi, mile světélkujícími, a hloubné šero vůkol ní pozbylo všeho děsivého, ba, podobalo se jí, že nese ve svém klíně nevýslovně sladké sny, z jichž rozkošně smavého reje nejraději nikdy by se nechtěla probrati...

„Apoleno!" jeho hlas zazněl jí na sluch, „Apoleno, jdi domů teď sama! Nikomu, živé duši neříkej, že jsme se sešli, rozumíš ?"

Vytrhla se ze svého snění, již ho neviděla po svém boku: zmizel, jako by do země se byl propadl. Samotná stála v širém poli, ale lehko a sladko jí bylo u srdce. Vysoko, vysoko nad její hlavou přeletěla lichá koliha, zahvízdala letíc a hlas její zazněl tak unyle jako zvuk nebeské flétny.

Za deset minut Apolena byla doma.

Téhož dne časně ráno, za největšího deště, Potužák se vydal na Hlubokou za synem. Předvídaje, že u Vomáčky by se nedostal přes potok, šel přímo do Pašic, maje v úmyslu, po nynější okresní silnici, která tehda byla ještě prostou vozovou cestou a do níž před samou hrází Zlivského rybníka vbíhala cesta do Pištína, dáti se zlivskou vsí a pak skrze Munice k cíli své trudné pouti. Když došel do Pašic, nebylo na něm suché nitky; než, to by ho bylo nezdrželo: zašel ke Krušným, poněvadž cítil potřebu sděliti se s přítelem o strašné ráně, která jej stihla. Doufal, že si ulehčí, vymluví-li se trochu; snad také nějakou radou mu bude Krušnej, jenž byl osobně znám s hlubockým panem notářem, jehož právní pomoci se chtěl dovolávati.

U Krušných již od včerejška věděli, co se s Václavem přihodilo. Krušná hned na uvítanou spustila:

„To se podívejme, hle, kmotr! Nu, však už jsme slyšeli! Je to zkušenost, jsou to starosti s dětmi! Jen toho jediného máte, a co vám toho naložil! Potom jste se divil, že se u nás, kde máme pět synů a tři dcery, tu a tam něco stane! — Teď vidíte, co lidé toho nadělají — z komára vemblouda, namouduši! ...ale nic si vy z toho nedělejte... přežene se to jako tahle velká voda..."

„Snad nemyslíte, kmotra, že ten chlapec se dopustil něčeho, z čeho by lidské řeči byly nadělaly víc..."

„Ale, copak vás to napadá, kmotře? Kdeže bych já si myslila, že by mladík byI obral toho pěšáka o peníze, o mizerné dvě zlatky!... Jsem hloupá ženská, ale tolik rozumu přece mám. Udeřil ho – nu? Jistě věděl proč, a když chlapisko zase běhá a ještě včera prý došel na Hlubokou, tož, co z toho může vzejít? – Nějaká desítka pokuty, a tu snadno zaplatíte! Kdo ví, kde ty peníze utratil nebo ztratil, a teď ten rámus kvůli nim! Hned běžel a udával to celníkovi..."

„Ale kmotra - Václav ho neuhodil..."

„Nu, víte, kmotře - my jsme při tom nebyli, ani já, ani kdo jiný, a ten váš chlapec by byl hloupý, kdyby to na sebe pověděl. Komu to bude věšet na nos?"

„Václav mě nikdy nepřelhal. Kdyby ho byl udeřil, mně by to byl řekl, když jsem se ho ptal."

„Nu, dobře, dobře — vždyť já vám věřím. Vy to taky soudu řeknete a chlapce vám pustí bez průtahu. Kdyby byl toho druhého obral, bylo by to arci horší..."

Všecky tři dcery Krušných, syn Ferda, čeleď, všichni při¬stoupili a poslouchali. Čeleď a dcery mlčky, Ferda do té chvíle také nepromluvil; avšak při posledních slovech své matky vidělo se mu přece posvítiti na věc svým rozumem.

„Obral-li ho," vmísil se do hovoru, „a krásně šlo jen o krejcar, odsoudili by ho na deset let, to vám povídám já... Ve Vídni se jednou něco podobného přihodilo..."

„I mlč, prosím tě!" přerušila jej matka; „copak ti to na¬padá? — Deset let, ukřižovaný Kriste! Snad deset měsíců..."

„Prosím vás, mámo, nemluvte! Vy tomu tak rozumíte! Vy rozumíte leda pašickým paragrafům! Deset let, vám povídám! — Snad i patnáct, snad dvacet..."

„Ježíši! Maria! Smilujte se!"

„A potom, četník když něco vypoví, je to jiná! Vás deset řekne: Bylo to bílé! — četník sám jediný pronese: Není pravda, černé to bylo. Stvrzuju to na svou služební přísahu! a už to bylo černé. To je na dlani, to je služební přísaha! — Pěšák, byl-li ve službě, taky pronáší takovou platnou výpověď. Já, například, když jsem ve službě, právě tak. Musí se mi věřit proti všem, kteří pod přísahou nejsou. Dejte si pozor, kmotře, Václav bude mít velké opletání. Na vašem místě bych si došel k tomu pěšákovi a zacpal bych mu hubu ňákou stovkou. Dělejte si, jak rozumíte, ale uvidíte, že nejsem tak marný, jako si snad myslíte. Člověk přece nebyl nadarmo ve světě mezi lidmi trochu vyškolenějšími, než jsou tady na Blatech..."

Potužák neodpověděl na tuhle řeč; nebyl by ani stačil, kdyby byl i chtěl, neboť Krušná se ujala slova, ještě než její syn domluvil.

„Můj Bože na nebi, nedopouštěj, abyste snad litoval, kmotře, kdybyste na tuhle radu nedal! Takový knížecí mládek nebo dokonce baštýř nebo hajný znamená něco na světě.

Ten má velkou moc, pane! — větší moc než sto sedláků dohromady. Na jeho slovo páni dají a na slovo sedlákovo nedají, co by za nehet vešlo."

Podívala se při těchto slovech na svou nej starší dceru Rozárku, která měla sedmý rok známost s knížecím mládkem. Rozárka znamenala pohled a na jejích rtech se objevil sebevědomý, hrdý úsměv.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky