Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

zámek Český Krumlov, UNESCO

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: zámky
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°48'46.332"N, 14°18'49.931"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Státní hrad a zámek Český Krumlov patří svou architektonickou úrovní, kulturní tradicí i svou rozlohou mezi nejvýznamnější památky středoevropské oblasti. Hrad na skalnatém ostrohu je dominantou města a druhý největší v Čechách (rozloha přes 6 ha) po Pražském hradu a jedním z nejrozsáhlejších ve střední Evropě. V původní půdorysné dispozici, hmotové skladbě, interiérové instalaci i architektonickém detailu je dochován stavební vývoj od 14. do 19. století. Zahrnuje čtyřicet budov a palácových stavení soustředěných kolem pěti zámeckých nádvoří a sedm hektarů zámecké zahrady. Z půdorysné dispozice zámku Český Krumlov je patrná jeho rozloha a rozmístění jednotlivých nádvoří a objektů. Monumentální komplex hradu a zámku Český Krumlov je situován na protáhlém vysokém skalním ostrohu, který z jihu obtéká řeka Vltava a na severní straně potok Polečnice. Hrad a zámek se hrdě tyčí nad drobnou renesanční a barokní měšťanskou architekturou přilehlého města. Město s velebně působícím kostelem svatého Víta spolu s komplexem hradu a zámku tvoří jedinečnou dominantu celého okolí. Jako drahocenná perla je město Český Krumlov uloženo v kotlině obehnané masívem Blanského lesa na severu a zvlněným terénem šumavského předhůří na jihu a západě. Hrad patrně založil Vítek II. z Prčice, první písemná zmínka je v německé básni z roku 1240, roku 1253 se uvádí Witico de Chrumbenowe, který patrně vybudoval dnešní Hrádek s věží. Název hradu Krumlov pocházel z latinského castrum Crumnau či staroněmeckého Crumbenowe. Charakterizuje přírodní konfiguraci terénu - krumben ouwe, tedy místo na křivé louce nebo na nivě. Nejstarší zmínku o krumlovském hradu zřejmě učinil rakouský rytíř minnesänger Ulrich z Lichtensteina ve své básni Der Frauendienst, která se datuje do doby mezi léty 1240-1242. První písemná forma názvu Chrumbenowe se nachází na listině rakouského a štýrského vévody Otakara z roku 1253. Tehdy už byl Krumlov sídlem Vítka z Krumlova, člena významného šlechtického rodu Vítkovců. Přízvisko \"Český\" bylo ve spojení s Krumlovem užíváno od poloviny 15. století. Když roku 1302 krumlovská větev Vítkovců vymřela, zdědil hrad Jindřich I. z Rožmberka, který sem také přesídlil a Dolní hrad rozšířil. Jeho syn Petr I. z Rožmberka (1347) postavil Horní hrad, který Oldřich II. z Rožmberka (1403-1462) přestavěl. K velkým stavebním úpravám došlo za nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka (1535-1592). Jeho bratr Petr Vok se tak zadlužil, že musel zámek prodat císaři Rudolfovi II., který jej dal svému nemanželskému synovi Juliu Caesarovi (jinak také Juan d´Austria). Roku 1622 dal císař Ferdinand II. Krumlov rodině Eggenberků, kteří zadali barokní přestavby zámku, stavbu prvního dřevěného divadla (1680) a založení zahrad. V letech 1719-1947 patřil Krumlov rodu Schwarzenberků, kteří jej ve druhé polovině 18. století různě přestavěli ve stylu vídeňského baroka. Od roku 1871 však sídlili na Hluboké, takže Krumlov ztratil na významu. Hrad stojí na strmém a dlouhém skalním ostrohu, který z jihu obtéká Vltava a ze severu Polečnice. Do předhradí se vstupuje ze čtvrti Latrán, z jihu Zámeckými schody nebo z východu Červenou branou. Na severní straně je obdélná budova solnice (kolem 1500), na jižní straně renesanční konírny, uprostřed kamenná kašna z roku 1561. Most přes Medvědí příkop vede průjezdem do Dolního hradu, po levé (jižní) straně je nejstarší část hradu (Hrádek), starý palác s věží ze 13. století s renesanční nástavbou a malbami z roku 1580. Z ochozu věže je krásná vyhlídka na hrad i město. Východní a severní křídlo nepravidelného velkého nádvoří Dolního hradu tvoří purkrabství z roku 1578, jižní křídlo tzv. mincovna a v západním rohu gotická věž Máselnice. Fasády jsou zdobeny renesančními sgrafity a barokními freskami, uprostřed nádvoří je kamenná kašna z roku 1641. Z dolního nádvoří vede přes další příkop zděný most do Horního hradu, paláce Rožmberků se dvěma malými nádvořími. V prvním patře východního křídla jsou tzv. Rožmberské pokoje s dřevěnými renesančními stropy a zbytky maleb, kde je také pozoruhodná sbírka vlámských tapisérií z Bruselu z 16. - 17. století. V jižním křídle je zámecká kaple sv. Jiří, původně gotická z počátku 14. století, barokně přestavěná. Na jižní straně je Malá rožmberská kaple z let 1430-1440 s gotickou síťovou klenbou. V západním křídle je prostorný Maškarní sál s dřevěnou lóží a iluzivními malbami J. Lederera z roku 1748 a zámecká obrazárna. Západním křídlem se prochází na plášťový most z roku 1764. Unikátní pětiposchoďový most přes hluboký tesaný příkop spojuje Horní hrad s budovou zámeckého divadla a zahradami. Nejvyšší dvě patra mostu jsou kryté chodby z paláce do divadla a zahrad. Barokní zámecké divadlo z let 1766-1767 je jedno z nejlépe zachovaných barokních divadel na světě. Má malé hlediště s dřevěnými vysokými lavicemi a balkónem pro šlechtu, úzkým sníženým orchestrem a velmi hlubokým jevištěm, kde se zachovala původní, velmi složitá dřevěná zařízení pro rychlou změnu kulis a různé efekty. Dále na západ navazuje jízdárna a zámecký park v pozdně barokní úpravě s kaskádovou fontánou z poloviny 18. století s bohatou plastickou výzdobou. V severní části parku je patrový pavilon Belárie z let 1706-1708, upravený a vyzdobený freskami v polovině 18. století. Naproti pavilonu je moderní kovové otáčivé hlediště, kde se konají letní divadelní festivaly. Z rampy mezi mostem a zahradou je pozoruhodná vyhlídka na město a řeku. Správa zámku Český Krumlov jako pracoviště Památkového ústavu České Budějovice zajišťuje provoz objektu se zaměřením na prohlídky zámku, údržbu, stavební a restaurátorské práce a je i spoluorganizátorem kulturně společenských aktivit na zámku Český Krumlov. Exteriérová prohlídka areálu zámku seznamuje s působivou architekturou významné dvorské rezidence 16. – 18. století a se vzácnými renesančními a barokními freskami na budovách kolem pěti zámeckých nádvoří. Jedenáct hektarů barokní zahrady s francouzskou a anglickou zahradní úpravou, kaskádovou fontánou a zámeckým jezírkem je oblíbeným místem pro relaxační a meditační procházky. V interiérových prostorách jsou k dispozici dvě prohlídkové trasy s historickými instalacemi interiérů 16. – 19. století, zámecká věž s hladomornou a lapidárium s expozicí barokních plastik. Nejvýznamnější památkou, skutečnou perlou v koruně divadelního dědictví, je světově proslulé zámecké barokní divadlo, které je jednou nejlépe dochovaných evropských divadelních scén 18. století s téměř kompletním vybavením dekorací, kostýmů, rekvizit a jevištní techniky. Návštěvníkům jsou dále přístupné tři galerie se současným českým keramickým, sklářským a výtvarným uměním na I., II. a IV. zámeckém nádvoří. Nejvyšším přístupným místem je vyhlídkový ochoz zámecké věže ve výši 35m nad úrovní II. nádvoří, nejhlubším přístupným místem jsou Václavské sklepy na IV. zámeckém nádvoří, skryté 12 m pod úrovní nádvoří. V průběhu celé sezony žije zámek bohatým kulturním, společenským a konferenčním životem. Vysoké hodnocení místa z řad domácích i zahraničních odborníků vedlo postupně k získání statutu nejvyšší památkové ochrany. V roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

odkaz: zámek Český Krumlov, UNESCO

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kašna II. nádvoří zámek Český Krumlov...

batoh
kašna II. nádvoří zámek Český Krumlov
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Vydrýsek - O cizí řece

batoh
Vydrýsek - O cizí řece
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kašna zámecké divadlo Český Krumlov

batoh
kašna zámecké divadlo Český Krumlov
Šumava A-Z: kašny, studny...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

muzeum historických motocyklů, Český Kru...

batoh
muzeum historických motocyklů, Český Krumlov
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kašna II. nádvoří zámek Český Krum... 0.1 km
Vydrýsek - O cizí řece 0.12 km
kašna zámecké divadlo Český Krumlo... 0.13 km
muzeum historických motocyklů, Čes... 0.14 km
legendy o v českokrumlovském mlýně... 0.14 km
Krumlovský mlýn, Český Krumlov 0.14 km
Pyšná princezna 0.15 km
sv. Jan Nepomucký, Lazebnický most... 0.18 km
Jen ho nechte, ať se bojí 0.18 km
muzeum vltavínů, Český Krumlov 0.18 km
kašna I. nádvoří zámek Český Kruml... 0.19 km
kostel sv. Jošta, Český Krumlov 0.2 km
muzeum Marionet, Český Krumlov 0.2 km
kašna Latrán, Český Krumlov 0.24 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0.24 km
Toulavá kamera ČT - vory, Český Kr... 0.24 km
Slavnosti pětilisté růže, Český Kr... 0.24 km
Český Krumlov 0.24 km
Vok Petr z Rožmberka 0.24 km
Chromy Anna 0.24 km
Ze šumavy, Eliška Krásnohorská 0.24 km
Schiele Egon 0.25 km
Egon Schiele Art Centrum, Český Kr... 0.25 km
infocentrum Český Krumlov 0.26 km
morový sloup s kašnou, Český Kruml... 0.28 km
morový sloup, Český Krumlov 0.28 km
pamětní deska Josef Rosenauer 0.28 km
kašna u Morového sloupu, Český Kru... 0.29 km
wax museum Český Krumlov 0.29 km
Hop, a je tu lidoop 0.3 km
Pan Tau a cesta kolem 0.3 km
Budějovická brána, Český Krumlov... 0.32 km
kaplanka, Český Krumlov 0.32 km
kaple na mostě u Budějovické brány... 0.33 km
Wolf Josef 0.33 km
minoritský klášter, Český Krumlov... 0.34 km
kostel sv. Víta, Český Krumlov 0.34 km
sousoší kalvárie, Český Krumlov... 0.35 km
jezuitská zahrada, Český Krumlov... 0.36 km
Barokní srdce Evropy - Zahrady a k... 0.36 km
prelatura Český Krumlov 0.36 km
pamětní deska Jiří Bílek z Bílenbe... 0.36 km
kašna v jezuitské zahradě, Český K... 0.37 km
regionální muzeum Český Krumlov... 0.37 km
kaskádová fontána, zámek Český Kru... 0.38 km
Mrázkův mlýn, Český Krumlov 0.38 km
mlýn na parkánu, Český Krumlov 0.38 km
Vošahlíkův mlýn, Český Krumlov... 0.39 km
Pan Tau a cesta kolem světa 0.43 km
lípa městský park, Český Krumlov... 0.43 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 0.45 km
hudební pavilon, Český Krumlov 0.46 km
památník Friedricha Ludwiga Jahna,... 0.47 km
městský park, Český Krumlov 0.51 km
památník bojů a vítězství nad faši... 0.53 km
muzeum fotoatelier Seidel 0.53 km
Seidel Josef 0.53 km
kaple výklenková Český Krumlov 0.55 km
bazén Český Krumlov 0.58 km
kaple sv. Martina, Český Krumlov 0.58 km
dětské hřiště, městský park, Český... 0.62 km
synagoga Český Krumlov 0.65 km
Niva - Nenajdete ve světě sýry jak... 1.03 km
informační a servisní centrum Česk... 1.06 km
nádraží Český Krumlov 1.07 km
kaple Panny Marie Bolestné a sv. K... 1.3 km
rechle Český Krumlov 1.4 km
CHKO Blanský les 2.02 km
Papouščí skála, Nové Spolí 2.29 km
vlaková zastávka Kladné 2.38 km
SDH Přísečná 3.13 km
Böhmová Božena 3.15 km
pomník padlých WWI i II, Přísečná... 3.16 km
Přísečná 3.16 km
kaple Přísečná 3.37 km
nádraží Kájov 3.54 km
Chabičovice 3.8 km
městský dům Větřní 3.88 km
Větřní 3.93 km
pivovar Glokner 3.95 km
papírna Větřní 3.97 km
Spiro Ignác 3.97 km
Golf Club Český Krumlov 4.02 km
pomník padlých WWI, Kájov 4.03 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 4.04 km
Kájov 4.06 km
fara s hospicem Kájov 4.06 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 4.06 km
Srnín 4.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 4.07 km
kaple sv. Terezie, Kájov 4.08 km
kaple Srnín 4.09 km
hřbitov Kájov 4.11 km
SDH Větřní 4.14 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 4.18 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 4.41 km
Přídolí 4.45 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřn... 4.71 km
fara Větřní 4.72 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 4.75 km
silniční most Vltava, Větřní 4.96 km
nádraží Zlatá Koruna 5.03 km
kaple Křenov 5.19 km
SDH Rájov 5.2 km
Rájov 5.22 km
pomník padlých WWI i II, Rájov 5.24 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 5.32 km
Nová Koruna 5.43 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 5.5 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 5.5 km
koupaliště Zlatá Koruna 5.54 km
kostel sv. Máří Magdalény, Černice... 5.62 km
mlýn Zlatá Koruna 5.65 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 5.67 km
hřbitov Zlatá Koruna 5.7 km
Černice 5.75 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 5.87 km
vlaková zastávka Mezipotočí 6.03 km
hvězdárna Kleť 6.06 km
SDH Zlatá Koruna 6.07 km
silniční most Vltava, Zlatá Koruna... 6.09 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 6.15 km
Zlatá Koruna 6.18 km
Cisterciácká lípa na návsi, Zlatá ... 6.2 km
Mezipotočí 6.21 km
památník obětem totalit, Kleť 6.22 km
koloběžky Kleť 6.22 km
sluneční hodiny Kleť 6.24 km
pamětní deska Antonín Borový 6.25 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 6.26 km
Kleť 1084 m n. m. 6.27 km
cisterciácký klášter Zlatá Koruna... 6.3 km
Paměť stromů - 7. díl - Zlatá Koru... 6.3 km
lípa Kapucínka, Zlatá Koruna 6.37 km
Kaliště 6.44 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 6.71 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 6.76 km
kaple výklenková Kaliště 6.88 km
U Bugenů 6.98 km
zámek Červený Dvůr 7.1 km
Kladenské Rovné 7.19 km
Boletice 7.2 km
kaple výklenková Slavkov 7.22 km
rybník po Štěkří 7.34 km
parkoviště lanová dráha Krasetín -... 7.35 km
sedačková lanovka Kleť 7.41 km
tvrz Slavkov 7.45 km
fara Slavkov 7.45 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 7.47 km
SDH Slavkov 7.48 km
Slavkovská lípa 7.48 km
pomník republiky, Slavkov 7.48 km
Slavkov 7.49 km
tvrz Štěkře 7.51 km
Štěkře 7.51 km
návesní rybník, Štěkře 7.54 km
pomník padlých WWII, Krasetín 7.65 km
Svatojánský věneček 7.66 km
Krasetín 7.68 km
SDH Třísov 8.17 km
návesní rybník, Třísov 8.18 km
Třísov 8.19 km
vlaková zastávka Třísov 8.23 km
parkoviště Třísov 8.26 km
kaple Horní Třebonín 8.28 km
Horní Třebonín 8.3 km
kaplička Panny Marie, Třísov 8.33 km
lípa Třísov 8.34 km
Záluží u Dolního Třebonína 8.45 km
pomník padlých WWI, Dolní Třebonín... 8.48 km
SDH Dolní Třebonín 8.48 km
Dolní Třebonín 8.49 km
silniční most Vltava, Zátoňské Dvo... 8.5 km
kaple Záluží 8.52 km
Holubov 8.59 km
keltské oppidum Třísov 8.6 km
dětské hřiště Dolní Třebonín... 8.63 km
památník Lt William R. Preddy 8.68 km
kostel sv. Maří Magdalény, Chvalši... 8.8 km
Chvalšiny 8.81 km
Rosenauer Josef 8.86 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 8.86 km
infocentrum Holubov 8.89 km
památník Karel Kovařovic 8.91 km
dětské hřiště Holubov 8.93 km
nádraží Holubov 8.95 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 9.05 km
zřícenina hradu Dívčí kámen 9.05 km
Svatojánský věneček 9.2 km
Křemžský potok 9.2 km
železniční most Kremžský potok, Ho... 9.2 km
hřbitov Chvalšiny 9.26 km
Podhradský 9.3 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 9.31 km
Holubovský dub letní 9.35 km
Čertyně 9.48 km
Pasovary 9.68 km
tvrz Pasovary 9.7 km
Zátoň u Českého Krumlova 9.73 km
silniční most Vltava, Zátoň 9.73 km
hřbitov Zátoň 9.82 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zátoň 9.84 km
Prostřední Svince 9.86 km
fara Zátoň 9.86 km
SDH Prostřední Svince 9.87 km
pomník padlých WWI, Křemže 10.23 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Kř... 10.24 km
Křemže 10.24 km
Smil Jan z Křemže 10.24 km
Vesnicopis - Kouty 10.28 km
pomník Jana Smila, Křemže 10.29 km
kostel sv. Michaela, Křemže 10.3 km
fara Křemže 10.33 km
kostel Československé církve husit... 10.35 km
Svéráz 10.35 km
SDH Křemže 10.42 km
hřbitov Křemže 10.59 km
kaple sv. Voršily, Křemže 10.6 km
pomník padlých WWI, Netřebice 10.65 km
nádraží Hořice na Šumavě 10.65 km
Netřebice 10.67 km
SDH Netřebice 10.67 km
Kosov 10.69 km
zvonička Netřebice 10.69 km
nádraží Holkov 10.74 km
pozůstatky koňské dráhy Holkov - V... 10.74 km
Holkov 10.87 km
Náhořany u Větřní 11.05 km
SDH Velešín 11.1 km
Rafťáci 11.12 km
u Mříče se srazily osobní vlaky, 1... 11.13 km
Hořice na Šumavě 11.22 km
kostel sv. Kateřiny, Hořice na Šum... 11.28 km
sedm kamenných kašen, Hořice na Šu... 11.32 km
sv. Jan Nepomucký, Hořice na Šumav... 11.32 km
fara Hořice na Šumavě 11.33 km
památník pašijových her, Hořice na... 11.33 km
rybník Světlík 11.36 km
naučná stezka, Hořice na Šumavě... 11.37 km
pranýř, Hořice na Šumavě 11.38 km
muzeum pašijových her Hořice na Šu... 11.41 km
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šu... 11.41 km
pomník obětí WWII, Netřebice 11.55 km
společný hrob obětí transportu u N... 11.57 km
tvrz Chlumeček 11.61 km
Chlumeček 11.63 km
kašna Světlík 11.75 km
Světlík 11.77 km
Pohádková rezervace, Hořice na Šum... 11.77 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Sv... 11.89 km
zaniklé pašijové divadlo i kaple P... 11.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlí... 11.95 km
Nepřímá výprava vlaků 11.96 km
Kaplice - nádraží 11.96 km
pamětní deska Johann Josef Ammann... 11.97 km
Ammann Johann Josef 11.97 km
fara Světlík 11.99 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 12 km
pašijové divadlo - přírodní amfite... 12 km
Hamry u Křemže 12 km
hřbitov Světlík 12.02 km
Jílek Josef, páter 12.11 km
nádraží Kaplice - nádraží 12.11 km
Kopecký Miloš 12.18 km
kaple Stupná 12.22 km
Stupná 12.22 km
kaple u Světlíku 12.3 km
památník dosídlení Omleničky 12.68 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Omlen... 12.71 km
Omlenička 12.71 km
Mýtina 12.81 km
památník 63 obětí pochodu smrti, O... 12.97 km
Poslušně hlásím 13.21 km
přehrada Římov 13.23 km
dětské hřiště Římov 13.38 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 13.46 km
Rašeliniště Bobovec 13.51 km
Rožmitál na Šumavě 13.55 km
muzeum vláčků, Římovská roubenka... 13.6 km
kostel sv. Ducha, loretánská kaple... 13.62 km
Římov 13.62 km
lípa Jana Gurreho, Římov 13.62 km
Paměť stromů - 12. díl - Římov... 13.62 km
Rafťáci 13.66 km
křížová cesta Římov, Římovské paši... 13.67 km
sv. Jan Nepomucký, Římov 13.67 km
infocentrum Římov 13.67 km
Kladiny 13.72 km
kaple Panny Marie, Kladiny 13.73 km
zámek Římov 13.74 km
Gerstner František Antonín 13.74 km
Březí u Boršova nad Vltavou 13.8 km
Bylo nás pět 13.82 km
pomník padlých WWI, Chmelná 13.82 km
Chmelná 13.83 km
kaple Chmelná 13.84 km
nádraží Omlenice 13.85 km
SDH Chmelná 13.86 km
hřbitov Římov 13.91 km
památník Capt. Raymond F. Reuter 14.06 km
Bedřichov 14.14 km
slovanské hradiště Branišovice 14.25 km
Barokní srdce Evropy - Města 14.36 km
hřbitov Brloh 14.45 km
kamenný most Malše, Římov 14.52 km
Muckov 14.54 km
naučná stezka Brložsko 14.59 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 14.63 km
Brloh 14.64 km
fara Brloh 14.65 km
Mokrá 14.65 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 14.66 km
Cvrčkův mlýn 14.86 km
mlýn Hamr, Římov 14.87 km
dub Hamr, Římov 14.88 km
fara Boršov nad Vltavou 14.9 km
hřbitov Boršov nad Vltavou 14.91 km
kostel sv. Jakuba Většího, Boršov ... 14.92 km
Bujanov 14.95 km
SDH Bujanov 14.96 km
Boršov nad Vltavou 14.99 km
vlaková zastávka Bujanov 15.07 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem... 15.07 km
minimuzeum koněspřežky Bujanov 15.1 km
silniční most Otava, Boršov nad Vl... 15.12 km
roubenka Malšín 15.2 km
letiště Frymburk 15.21 km
Hop nebo trop 15.24 km
kostel Srdce Ježíšova, Malšín 15.27 km
hřbitov Kaplice 15.3 km
jilm habrolistý, Kaplice 15.31 km
pomník padlých WWII, Kaplice 15.31 km
přírodní rezervace Pláničský rybní... 15.32 km
Pláničský rybník (Velký Kozí)... 15.32 km
kaple sv. Josefa a sv. Barbory, Ka... 15.38 km
infocentrum Kaplice 15.38 km
železniční most Otava, Boršov nad ... 15.39 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 15.41 km
Jámy 15.43 km
Větrná 15.47 km
kašna Kaplice 15.52 km
Městský pivovar Kaplice 15.54 km
Sokol Boršov nad Vltavou 15.56 km
radnice Kaplice 15.58 km
Historická expozice Kaplicka 15.61 km
Ostrov 15.64 km
kaple Poříčí 15.66 km
fara Kaplice 15.66 km
Blatná u Frymburku 15.67 km
kaple Neposkvrněného početí Panny ... 15.71 km
obětem heydrichiády, Boršov nad Vl... 15.71 km
Cyklotoulky - Olšina 15.72 km
rybník Olšina 15.72 km
Kaplice 15.72 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.72 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice 15.73 km
sv. Jan Nepomucký, Kaplice 15.74 km
kostel sv. Floriána, Kaplice 15.75 km
kaplička Poříčí 15.75 km
naučná stezka Řemeslo na řece 15.79 km
nádraží Boršov nad Vltavou 15.82 km
vlaková zastávka Hodňov 15.82 km
nádraží Včelná 15.9 km
expozice rybářská bašta Olšina... 16.01 km
Včelná 16.02 km
Plav 16.14 km
zřícenina hradu Kuglvajt 16.2 km
Homole 16.35 km
Malá farma 16.36 km
Kuklov 16.39 km
Vávra František 16.42 km
kaple výklenková Kuklov 16.42 km
Údolí včel 16.45 km
zřícenina kláštera Kuklov 16.45 km
Skoronice 16.45 km
pomník padlých WWI, Kuklov 16.46 km
Olšina 16.47 km
Olšina v Novolhotském lese 16.53 km
pomník zavražděných amerických let... 16.54 km
VÚ Boletice 16.62 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 16.71 km
Jakeš Miloš 16.71 km
Milda 16.71 km
Kuklovský dub 16.79 km
Kuklwaitská lípa 16.82 km
Blansko 16.89 km
dub letní, Blansko 16.9 km
SDH Černá v Pošumaví 17 km
pomník padlých WWI, Černá v Pošuma... 17.05 km
kostel Neposkvrněného početí Panny... 17.06 km
sv. Jan Nepomucký, Černá v Pošumav... 17.07 km
Černá v Pošumaví 17.08 km
Schimann Adolf 17.08 km
fara Blansko 17.1 km
kaple Černá v Pošumaví 17.1 km
židovský hřbitov Rožmberk nad Vlta... 17.1 km
kaple nad Olšinou 17.13 km
kostel sv. Jiří, Blansko 17.13 km
hřbitov Blansko 17.14 km
SDH Blansko 17.15 km
letecký souboj P-51 Mustang vs. M... 17.17 km
Šporcl Pavel 17.21 km
infocentrum Černá v Pošumaví 17.23 km
Lesní Domky 17.23 km
Pašinovice 17.27 km
pomník padlých WWI, Pašinovice 17.28 km
holašovické Stonehenge 17.37 km
památník zemřelých 1946, Hodňov... 17.43 km
hřbitov Ktiš 17.5 km
fara Ktiš 17.51 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 17.56 km
lávka Vltava, Vyšší Brod 17.57 km
dopravní nehoda autobusu u osady N... 17.57 km
pomník padlých WWI, Ktiš 17.6 km
Ktiš 17.6 km
kašna Ktiš 17.63 km
muzeum selský dvůr Holašovice 17.65 km
Holašovice 17.66 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 17.66 km
Prodaná nevěsta 17.66 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 17.66 km
návesní rybník, Holašovice 17.68 km
Už zase skáču přes kaluže 17.69 km
Vesnicopis - Holašovice 17.7 km
Stříbrná paruka - 1.díl - Primadon... 17.71 km
pamětní deska české školy, Holašov... 17.71 km
pamětní kámen UNESCO, Holašovice... 17.73 km
vodní pumpa Holašovice 17.75 km
Nový Mlýn, Pašinovice 17.75 km
kaple Holašovice 17.76 km
Svinenský potok 17.77 km
Milná 17.8 km
kašna hradní Rožmberk nad Vltavou... 17.81 km
infocentrum Holašovice 17.81 km
parkoviště Holašovice 17.82 km
kostel Nejsvětější Trojice, Hodňov... 17.83 km
dětské hřiště Holašovice 17.84 km
pamětní deska renovace kostela Hod... 17.84 km
Březan Václav 17.84 km
pomník padlých WWI i II, Hodňov 17.85 km
hrad Rožmberk nad Vltavou 17.86 km
fara Hodňov 17.88 km
Hodňov 17.91 km
kaplička Holašovice 17.91 km
silniční most Vltava, Rožmberk nad... 17.92 km
sv. Jan Nepomucký, Rožmberk nad Vl... 17.92 km
renesanční dům, Rožmberk nad Vltav... 17.96 km
kostel sv. Mikuláše, Rožmberk nad ... 17.98 km
Rafťáci 18 km
Hop nebo trop 18 km
kašna na náměstí Rožmberk nad Vlta... 18 km
sv. Jan Nepomucký na sloupu, Rožmb... 18.01 km
fara Rožmberk nad Vltavou 18.01 km
Rafťáci 18.03 km
Pavučina 18.04 km
Rožmberk nad Vltavou 18.04 km
kašna malá Rožmberk nad Vltavou 18.04 km
Smědeč 18.05 km
kašna Rožmberk nad Vltavou 18.07 km
dětské hřiště Rožmberk nad Vltavou... 18.07 km
hřbitov Hodňov 18.14 km
Hop nebo trop 18.14 km
SDH Rožmberk nad Vltavou 18.15 km
hřbitov Rožmberk nad Vltavou 18.19 km
cyklistika Černá v Pošumaví 18.28 km
vodáctví Černá v Pošumaví 18.28 km
koupání Černá v Pošumaví 18.28 km
nádraží Černá v Pošumaví 18.39 km
zeravy Komařice 18.4 km
zámek Komařice 18.41 km
fara Komařice 18.43 km
socha Immaculaty, Komařice 18.43 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 18.45 km
Komařice 18.45 km
SDH Komařice 18.45 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 18.53 km
Květoňov 18.76 km
Hůrka u Horní Plané 18.76 km
Tisovka 18.78 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 18.8 km
horská služba Kramolín 18.8 km
sedačkové lanovky Lipno 18.83 km
Bližná 18.92 km
Hůrka 19.12 km
Řevňovice 19.38 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 19.61 km
motokáry Horní Planá 19.61 km
Pacovští zastřelili tři muže 19.62 km
NS Lipno nad Vltavou 19.65 km
SDH Frymburk 19.66 km
Stifterův smrk 19.68 km
kaple u Stifterova smrku, Horní Pl... 19.69 km
dětské hřiště Frymburk 19.85 km
skiareál Frymburk 19.86 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 19.86 km
wakeboarding a vodní lyžování, Fry... 19.88 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 19.88 km
koupání Frymburk 19.89 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 19.93 km
skiareál Lipno - Kramolín 19.93 km
Karlovy Dvory 19.94 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymbu... 19.95 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymbur... 19.96 km
golf Lipno nad Vltavou 19.98 km
muzeum Frymburk 20 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat Oberbank AG 0.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.21 km
Bankomat Raiffeisenbank 0.22 km
Bankomat Komerční banka 0.23 km
Bankomat UniCredit Bank 0.25 km
Bankomat ČSOB 0.27 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 0.28 km
Bankomat ČSOB 0.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.29 km
Bankomat Česká spořitelna 0.3 km
Bankomat Citibank 0.31 km
Bankomat Citibank 0.31 km
Bankomat Citibank 0.31 km
Bankomat Citibank 0.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.33 km
Bankomat GE Money Bank 0.39 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 0.54 km
Bankomat Komerční banka 0.94 km
Bankomat Komerční banka 0.94 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 0.97 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 1.03 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 1.25 km
Bankomat ČSOB 1.83 km
Bankomat GE Money Bank 1.88 km
Bankomat Česká spořitelna 1.9 km
Bankomat GE Money Bank 1.94 km
Bankomat GE Money Bank 1.94 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 1.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 2.02 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 2.02 km
Bankomat Citibank 2.02 km
Bankomat Komerční banka 2.08 km
Supermarket Český Krumlov 2.09 km
Jednota-potraviny Kájov 4.03 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 4.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4.52 km
Bankomat ČSOB 4.52 km
Jednota-potraviny Větřní 4.57 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 8.95 km
Jednota-potraviny Křemže 10.27 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 10.47 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 10.65 km
Jednota-potraviny Velešín 10.68 km
Jednota-potraviny Velešín 10.71 km
Jednota-potraviny Velešín 10.87 km
Bankomat Česká spořitelna 11.02 km
Bankomat GE Money Bank 11.03 km
Jednota-potraviny Světlík 11.77 km
Jednota-potraviny Střítež 12.03 km
Jednota-potraviny Kaplice 12.69 km
Jednota Kamenný Újezd 13.54 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 13.56 km
Jednota-potraviny Brloh 14.62 km
Bankomat ČSOB 14.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.92 km
Jednota-potraviny Bujanov 14.95 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 15.11 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.23 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 15.26 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 15.35 km
Bankomat GE Money Bank 15.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.4 km
Bankomat ČSOB 15.41 km
Bankomat Komerční banka 15.49 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.5 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.5 km
Bankomat Česká spořitelna 15.55 km
Jednota-potraviny Kaplice 15.64 km
Jednota-potraviny Brloh 15.77 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 16.74 km
Jednota Ktiš 17.76 km
Jednota-potraviny Besednice 17.84 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 18.16 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 19.04 km
Rožnov České Budějovice 19.25 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 19.65 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 19.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.9 km
Jednota-potraviny Frymburk 19.98 km

mohlo by Vás zajímat

zámek Červený Dvůr

batoh
zámek Červený Dvůr
Šumava A-Z: zámky
Šumava: krumlovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava je biosférická rezervace pod patronací UNESCO, má rozlohu 69030 ha a je největším národním parkem v České republice. Národní park Šumava spolu s německým národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) představují největší lesní komplex ve střední Evropě, často se o nich mluví jako o zelené střeše Evropy. V blízkosti Národního parku se nachází několik velkoplošných chráněných krajinných oblastí (CHKO). Tyto CHKO mají nižší stupeň ochrany než, který platí pro Národní park, nicméně se jich také týká omezení pro turisty na ochranu přírody. Národní park Bavorský les je prvním a zároveň nejstarším mezinárodně uznávaným přírodním parkem Německa. Rozkládá se na ploše 24.300 hektarů. Najdete zde 320 km výborně značených turistických cest, více než 200 km cyklistických stezek a 170 km běžkařských tras. To vše uprostřed nádherné přírody. Tento park se rozprostírá v srdci největšího zalesněného pohoří střední Evropy, uprostřed Bavorského lesa, na hranici České republiky a Německa, mezi Bavorskou Rudou a Finsterau. Vydejte se na průzkum přírodou. Ať už si chcete odpočinout nebo zasportovat. Využijte možnosti získat velké množství informací a poznatků týkajících se celé oblasti. Pro nic za nic nepatří Národní park Bavorský les mezi nejoblíbenější cíle pro pěší turisty, příznivce cyklistiky a ostatní návštěvníky. Při hledání ubytování na Šumavě máte možnost výběru z široké nabídky chat, penzionů, hotelů, ubytování v soukromí, chalup, apartmánů, apartmánových domů, horských chat, rekreačních středisek, ubytoven. K výbavě patří samozřejmě vlastní sociální zařícení, vybavená kuchyně, společenská místnost, zahrada s posezením, úschovna lyží a kol, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. Obvyklé je i připojení k netu wi-fi signálem. To vše při vzrůstajících cenách energií a inflace za několik let nezměněné ceny a tedy velmi levně. Počasí sledujte na šumavských webových kamerách, stav upravenosti běžeckých tras na Bílé stopě, novinky z regionu poslouchejte na Rock Radiu Šumava, Kiss Jižní Čechy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Plul tiše po nebes modré báni šedý mráček, pohltil skvělou desku měsíce, překazil bujnou hru jeho rozdováděných paprsků, vrhl temný stín na bílé omítěné zdi, na střechy stavení, na sad, palouk i hladinu rybníčku...

Dívka se obrátila a odběhla do své komůrky.

Asi pět dní po právě vylíčené noční schůzi v sadě Potužákově kráčela zrána Apolena, přicházejíc od Pašic, po úzké hrázi, jež dělí rybník Zlivský, čili jak mu ve Zlivi říkají, Horní, od Bezdrevi, pod samou Zliví. Ač slunko se na ni nesmálo — v noci pršelo a bouřilo a po nebi dosud uháněly trhané, vlnité šedé mraky — ač oděna byla ve všední slátaninu, která, Bohu budiž žalováno! počínala nahražovati vkusný lidový kroj blatských žen a dívek, přece každý, kdo ji potkal, musil doznat, že i bez pestrých výšivek na zástěře, bez kvítkovaného živůtku, bez bělostných rukávů, bez zvláštního úboru hlavinky, pod jednoduchým červeně a černě kostkovaným šátkem, uvázaným pod bradou, byla neobyčejně hezké a švarné děvče. Nebylo člověka, ani mladého, ani starého, jemuž příznivý osud s ní potkati se dal, aby se za ní nebyl ohlédl. Avšak její zraky tu vpřed ubíhající, onde k zemi se upírající, jedva o koho zavadily; šinula se zajisté vpřed spěšnými kroky, pohroužená ve své myšlenky, nevšímajíc si ani Zlivského rybníku, jehož hladina, silným větrem zmítaná a rozvlněná, vroubená širokou stuhou zeleného, neustále se pohybujícího a ševelícího rákosí, se rozbíhala vlevo od ní, k severu, ani vpravo Bezdrevi, která jen úzkým hrdlem svým omývá jižní svah hráze, načež se rozstoupá, rozšiřuje v ohromnou šedou rozlitinu, ubíhající k jihu do nedozírných, mlhavých dálav, lemována k západu klikatě sbíhající hrází, nízkým vrbím porostlou, za níž se rozkládají močály rákosím a sítím porostlé, za těmito zelené louky, obilní lány a nízké borové remízy, vcelku na první pohled jednotvárný, rovný kraj, ale přece, blíže-li přihlédneš, plný barev a zvláštního půvabu;

k východní straně ční, téměř z vod vystupujíc, řada domků zlivských, v pozadí nízká pahorkatina, dále ostrov, zvaný Králičí vršek, jenž brání dalšímu rozhledu k Hluboké, pak pruhy černých, omšelých lesů, jež v dáli splývají s obzorem ...

Než, toho všeho, jak už praveno, Apolena sobě nevšímala; neviděla hloučky divokých kachen, plujících po Zlivském rybníku, ani lysek, ani dvojici skvostných roháčů, potápějících se, lovících drobné rybky, nesledovala očima bílých racků, kroužících nad vodami Bezdrevi, hlučně povykujících, ni přemetů nádherně se vznášejících čejek. Přešla hráz i můstek přes potok, vylévající se kalným proudem ze Zlivského rybníka, zahnula vpravo, přeběhla železniční trať, vedoucí podle samé Bezdrevi, a zahýbala už do vsi, když pojednou se potkala s mladým člověkem, oděným v zánovnou uniformu železničních zřízenců.

„Aj hleďme!" zvolal, zočiv ji a stanuv, „potom že nemám štěstí! Ubírám se na dovolenou a první rodačkou, kterou potkávám, jsi zrovna ty... jste zrovna vy" — opravil se — „Pánbůh vás poslal, Apoleno! Koukám na vás už hezkou chvíli, věděl jsem, že vás znám, ale kdo by vás hned poznal, když vás dva roky nespatřil? Tenkrát jste byla hubené, vytáhlé hůdě, a v takovou švarnou dívčinu jste vyrostla! Pozdrav vás Bůh, má zlatá!"

Podívala se na něj, jak tu stál před ní, pěkně urostlý, růžový v obličeji, modré oči jen mu hrály, tmavorusé knírky, do ostrých hrotů zakroucené, dodávaly mu výraz sebevědomé kurážnosti; nicméně se nepodobalo, že by byl působil na ni uchvacujícím dojmem, neboť nedotkla se podávané jí ruky, ba, čílko se zakabonilo a uhnout se hleděla.

„Já vás neznám," odsekla krátce.

„Ale, ale, má panenko — není možná, abyste mne nepoznávala ! Já jsem se přece tolik nezměnil z těch dvou let, co jsme se neviděli... Víte, tenkrát o pouti v Selci!"

„Já vás jistě neznám," opakovala.

„I dobře mě znáte, jen pamatovat se nechcete! Vždyť jste ze mne oči nespouštěla, když jsem byl u vás na návštěvě ve vojenském mundúru, s šavlenkou po boku! Ovšem, tenkrát jste byla malá ještě. Přece nebudete povídat, že neznáte Ferdu Krušnejch? — Co?"

Uchopil ji za ruku, která držela řilec.

„A — pravda — vy jste Ferda Krušnejch," odpověděla. „Teď se pamatuju. Pozdrav vás Pánbůh taky..."

„Nu, tak vidíte! Už mi nepopřete, že bychom nebyli staří známí."

Přesto bylo zjevno, že obnovení staré známosti jí nezpůsobilo přílišné radosti; ještě méně se vůčihledě potěšila, když se jí tázal, kam jde, a nevyčkav ani odpovědi, jedním dechem se jí nabízel, že ji doprovodí, že počká, až si vyřídí svoje záležitosti, a že pak s ní půjde až do Plástovic.

„Vy se mnou jít nemůžete,"pravila, „nedočkal byste se mám tu mnoho obchůzek..."

„Aj! To by tak bylo! Třeba do večera počkám. Máte to marné, už se mne nezbavíte, moje růžičko! Vždyť jsme staří známí, tak říkajíc příbuzní. Což mi nestál kmotrem váš pantáta! Sluší se, abych ho navštívil..."

„První cesta je přece k rodičům," vpadla mu do řeči; „přijďte k nám zítra... kdykoli... budete vítán..."

„Proč mě odháníte? Sám Pánbůh mi vás přivedl do cesty. S vámi půjdu, budu vám povídat, aby vám nebylo smutno samotné."

„Děkuju vám za dobrou vůli, ale mně smutno není nikdy. Až si tu své věci vyřídím, dám se do Zbudova k bábě. Možná že tam pobudu do večera, možná taky až do rána. Přijďte k nám zítra, chcete-li navštívit tátu."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky