Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Zbůch

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°40'50.640"N, 13°13'22.922"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Zbůch je obec v okrese Plzeň-sever, kraj Plzeňský - leží 7 km jihozápadním směrem od Plzně v rovinatém až mírně zvlněném terénu. Obcí prochází významná dopravní tepna, silnice z Plzně na Domažlice, a také železniční trať Plzeň - Domažlice. Zhruba 1km severně od Zbůchu vede trasa dálnice D5 Praha - Plzeň - Rozvadov. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1253, kdy byla uváděna jako majetek kláštera premonstrátů v Chotěšově, samotné osídlení má však své kořeny již v pravěku, jak to dokládají četné nálezy z doby bronzové, halštatsko - laténské i římské. Velký rozvoj vesnice způsobilo zahájení těžby černého uhlí na začátku 20. století. Název obce pravděpodobně pochází staročeského výrazu zbóh či zbuoh, což znamená zbůhdarma, zbytečně. Možnost, že název pochází ze zkomoleného hornického pozravu Zdař Bůh, je podle jazykovědců nepravděpodobná. Ve středověku zde stával poplužní dvůr, který byl v majetku celé řady světských feudálů, např. v polovině 15. století Velka ze Zbůchu nebo Votíka z Chotěšovic. Krátce po polovině 17. století Rula berní uvádí ve vsi pouhých pět sedláků. Po celá staletí byly osudy vsi spojené s nedalekým premonstrátským klášterem, po jehož zrušení v poslední čtvrti 18. století patřil Zbůch Náboženskému fondu a od roku 1822 až do zániku feudalismu knížecímu rodu Thurn - Taxis. Poslední feudálové, jejichž rod zde hospodařil až do první pozemkové reformy, také vystavěli na severním okraji vsi rozlehlý vrchnostenský dvůr, dosud částečně dochovaný. Na sklonku 30. let 19. století bylo ve Zbůchu, v minulosti zvaném také jako Zbuoch, Zwug nebo Zwuch, 28 popisných čísel. Roku 1861 byl poblíž vsi zahájen provoz na železniční trati Plzeň - Brod nad lesy, stanice dráhy pro obec však byla otevřena až roku 1906. Ještě ve druhé polovině 19. století byl Zbůch pouze jen malou zemědělskou osadou přifařenou k nedalekým Úhercům, s nevelkou návsí lemovanou skupinou selských usedlostí, jejíž dominantou byla kaple pocházející ze stejného období. Mimořádně pozoruhodný rozvoj sídla v první třetině 20. století, kdy stoupl počet obyvatel z původních několika desítek až na dva tisíce v roce 1921, má na svědomí zahájení a postupný rozvoj těžby černého uhlí. V lednu 1919 byla ve Zbůchu zřízena první obecná škola. Se zvyšujícím se počtem dětí české národnosti se do popředí stále více dostávala otázka výstavby nové školní budovy. Po dlouhých průtazích se tak stalo až v roce 1932, kdy byla stavba, realizovaná firmou Ing. Prokop a Chrudimský, dokončena. V polovině 20. let 20. století byla v prostoru návsi vystavěna rozlehlá budova radnice, v jejím sousedství časem vyrostl i pomník se sochou prezidenta T.G.Masaryka. V říjnu 1938 v důsledku mnichovské dohody byl Zbůch připojen k Velkoněmecké říši a to i přes to, že zde byl ve 30. letech 20. století velmi početný český živel. Jedním z důvodů také bylo uhlí, jehož těžbu po násilném odchodu řady českých horníků zajišťoval velký počet válečných zajatců, Francouzů a později především Rusů, kterých zde bylo internováno přes 800. Okupačnímu útlaku neunikl ani pomník stojící na návsi. Zbůch byl z osvobozen počátku května 1945 americkými tanky... Stejně jako z celé oblasti českého západu, také ze Zbůchu bylo ve druhé polovině roku 1945 vypraveno několik transportů tzv. sudetských Němců. Uvolněné statky a domy postupně získali dosídlenci (především z jiných částí Plzeňska a také ze samotné Plzně). V období po únoru 1948 byl zestátněn někdejší vrchnostenský dvůr a kolektivizaci se nevyhnuli ani místní sedláci. Někdejší pracovní tábor byl postupně upraven na ubytovny a po zrušení dolu zde nalezla útočiště mateřská školka a školní jídelna. Část staveb získaly soukromé osoby. Stavební produkce období 50. - 80. let 20. století přinesla do obrazu vsi několik změn. K hostinci poblíž železniční stanice byl přistavěn kulturní dům se sálem, který se stal největším zařízením svého druhu na území okresu Plzeň - sever a na severním okraji obce vyrostl areál podniku Prefa, po roce. 1990 transformovaný na firmu na B a BC, produkující betonové prefabrikáty, zámkovou dlažbu a další. V letech 1906 - 1908 na východním okraji vsi, v prostoru mezi původním Zbůchem a blízkou vesnicí Červený Újezd, byl vybudován Západočeským báňským akciovým spolkem v Plzni důl nazvaný Austria, produkující ze dvou těžních jam o hloubce 800 a 720 m mimořádně kvalitní černé uhlí, využívané k výrobě svítiplynu, koksu a v také v chemickém průmyslu. Po roce 1918 byla původní Austria přejmenována na Masarykův jubilejní důl a toto pojmenování přečkalo až do 2.poloviny 20.století, vyjma let druhé světové války, kdy zakladatele Československé republiky nahradilo jméno Adolfa Hitlera... S těžbou uhlí se výrazně zvýšil počet obyvatel a také domů. Vedle obytných staveb, rodinných i nájemných, zde vyrostl např. Hornický lidový dům, ve své době patřící k největším stavbám svého druhu na celém Plzeňsku. Po roce 1948 byl Masarykův jubilejní důl přejmenován na Důl obránců míru. Těžba zde byla ukončena v roce 1977. Poblíž stojící hornické učiliště vybudované zde v 50. letech 20. století bylo v roce 1966 zrušeno a v jeho prostorách se později usídlil Ústav sociální péče pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež. Převážná část důlních staveb byla zbořena krátce po skončení provozu a v likvidaci dolu se pokračovalo i v 80. a 90. letech 20. století. Žalostné zbytky kdysi tak výstavného důlního díla dodnes udivují a jsou stále ještě důstojnou připomínkou stavební produkce průmyslových objektů v prvních desetiletích 20. století. Také odvalová halda dolu, ještě v 70. letech výrazná krajinná dominanta dosahující úctyhodné výšky 100 m, doznala změn, když byla z části odtěžena a rozhrnutím podstatně snížena. Z areálu někdejšího Masarykova jubilejního dolu se postupem let stala průmyslová zóna. Další z důlních děl ležících na katastru obce Zbůch, někdejší Masarykův důl v Týnci, pracoval v letech 1899 až 1965. V porovnání s předešlým dolem byl důl u Týnce menší. Po uzavření dolu provozy získaly opravny železničních kolejových vozidel. Po roce 1990 část budov v minulosti patřících k šachtě získala firma věnující se obchodu s kuchyňským kořením. Odvalová halda je postupně rozebírána a oproti haldě poblíž Červeného Újezdu je již minimální. V blízkosti bývalého dolu stojí kolonie nájemných domů. Pamětihodnosti: kaplička na návsi, důl Austria. Části obce: Zbůch, Červený Újezd. Německý název Zwug.

odkaz: Zbůch

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple sv. Josefa, Zbůch

batoh
kaple sv. Josefa, Zbůch
Šumava A-Z: kaple
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

radnice Zbůch

batoh
radnice Zbůch
Šumava A-Z: architektura
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

SDH Zbůch

batoh
SDH Zbůch
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

hřbitov Chotěšov

batoh
hřbitov Chotěšov
Šumava A-Z: hřbitovy
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kaple sv. Josefa, Zbůch 0.03 km
radnice Zbůch 0.03 km
SDH Zbůch 0.04 km
hřbitov Chotěšov 3.1 km
Chotěšov u Stoda 3.31 km
fara Chotěšov 3.39 km
kostel Narození Panny Marie, Chotě... 3.41 km
Dobrodružství kriminalistiky - Jed... 3.53 km
kašna klášter Chotěšov 3.53 km
Bez domova (Sans famille) 3.54 km
Hodina duchů, klip Lucie Vondráčko... 3.54 km
Borgiové 3.54 km
Zjevení (Revelations) 3.54 km
Muž, který se směje 3.54 km
Česká spojka 3.54 km
D´Artagnan a tři mušketýři 3.54 km
Žert 3.54 km
Magické stěstí, videoklip skupiny ... 3.54 km
Královská aféra 3.54 km
klášter Chotěšov 3.54 km
Andělská tvář 3.58 km
3 sezóny v pekle 3.59 km
pamětní deska František Noha (rumb... 6.1 km
nádraží Dobřany 6.36 km
SDH Vejprnice 6.65 km
dětské hřiště Vejprnice 6.67 km
kaple sv. Vojtecha, Vejprnice 6.68 km
památník osovobození Vejprnice 6.71 km
pomník padlých WWI, Vejprnice 6.73 km
fara Vejprnice 6.74 km
krytá lávka Vejprnice 6.76 km
Husník Jakub 6.77 km
Vejprnice 6.77 km
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice 6.8 km
hřbitov Vejprnice 6.95 km
nádraží Vejprnice 7.04 km
památník Suchý důl 7.16 km
vlaková zastávka Dobřany 7.25 km
kaple Doubrava u Nýřan 7.64 km
kaple Smíření, dálniční D5, Šlovic... 7.64 km
Doubrava u Nýřan 7.65 km
pomník padlých WWI, Doubrava u Nýř... 7.65 km
westernový areál Halter Valley 7.93 km
nádraží Chlumčany u Dobřan 7.94 km
SDH Dnešice 8.91 km
hřbitov Dnešice 8.94 km
fara Dnešice 8.95 km
kostel sv. Václava, Dnešice 8.96 km
Dnešice 8.96 km
pomník padlých WWI i II, Dnešice... 8.99 km
zámek Přestavlky 9.1 km
Přestavlky 9.24 km
Koranda Václav starší 9.36 km
kostel sv. Štěpána, Kozolupy 9.49 km
Kozolupy 9.49 km
hřbitov Skvrňany, Plzeň 9.51 km
kaple hřbitovní sv. Antonína Paduá... 9.52 km
Bdeněves 9.89 km
kaple sv. Floriána, Bdeněves 9.91 km
sv. Jan Nepomucký, Město Touškov... 10.27 km
Zastávka u Přeštic 10.36 km
vlaková zastávka Přeštice - Zastáv... 10.44 km
SDH Město Touškov 10.45 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Město... 10.57 km
kostel sv. Jana Křtitele, Město To... 10.57 km
fara Město Touškov 10.61 km
Horní Lukavice 10.7 km
Město Touškov 10.71 km
Jáchymov, Josef Haslinger 10.88 km
Neumann Stanislav Kostka 10.88 km
Janoušek Karel, armádní generál, m... 10.88 km
Wonka Pavel 10.88 km
Cibulka Petr 10.88 km
věznice Plzeň Bory 10.88 km
Píka Heliodor, generál 10.88 km
Rašín Alois 10.88 km
Kácha Miroslav, generálmajor 10.88 km
Dominik Jaroslav, kardinál Duka OP... 10.88 km
Havel Václav 10.88 km
Dienstbier Jiří 10.88 km
Modrý Bohumil, Ing. 10.88 km
hřbitov Město Touškov 10.92 km
kaple Město Touškov 10.97 km
letiště Plešnice 11.11 km
židovský hřbitov Město Touškov... 11.14 km
Borský park 11.25 km
Nová Jezná 11.39 km
nádraží Plešnice 11.39 km
pomník padlých WWII, Plzeň Bory 11.46 km
památník Květnového povstání 1945,... 11.98 km
pomník padlých WWI i II, náměstí M... 12.01 km
pomník obětem WWII a letcům RAF, n... 12.01 km
Techmania Science Center 12.02 km
kaple Lišice 12.03 km
Škoda Plzeň 12.04 km
Entropa - David Černý, Techmania 12.05 km
hřbitov Doudlevce 12.07 km
kaple sv. Diviše, Hracholusky 12.07 km
hřbitov Dolní Lukavice 12.12 km
památník umučeným, Dolní Lukavice... 12.14 km
židovský hřbitov Dolní Lukavice... 12.14 km
SDH Lišice 12.2 km
pamětní deska Antonie a Jan Bejblo... 12.22 km
Farní sbor Českobratrské církve ev... 12.22 km
pamětní deska rodina Hrdličkova a ... 12.3 km
most Ivana Magora Jirouse 12.3 km
nádraží Plzeň Jižní předměstí... 12.33 km
pomník padlých WWI, Dolní Lukavice... 12.33 km
vlaková zastávka Plzeň - Doudlevce... 12.37 km
fara Dolní Lukavice 12.4 km
busta Joseph Haydn, Dolní Lukavice... 12.41 km
radobyčický úkryt paraskupiny Anth... 12.43 km
Lovell Jim James Arthur, Jr. 12.43 km
Dolní Lukavice 12.43 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolní Lu... 12.43 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Plzeň... 12.45 km
Vejprnický potok 12.47 km
pivovar Dolní Lukavice 12.5 km
zámek Dolní Lukavice 12.5 km
Haydnovy hudební slavnosti 12.51 km
Haydn Joseph 12.51 km
symfonie D dur - Lukavická, Joseph... 12.51 km
zámecký vodotrysk Dolní Lukavice... 12.54 km
vlaková zastávka Plzeň 12.59 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 12.6 km
Hruška Luboš, plk. 12.62 km
Památník obětem zla 12.62 km
zámek Štěnovice 12.64 km
tisovec Dolní Lukavice 12.65 km
památník národního osvobození se s... 12.69 km
první protikomunistická demonstrac... 12.69 km
Hlavatý Josef 12.69 km
Čvančara Jaroslav 12.72 km
řeka Úhlava 12.73 km
Mlynářova lípa, Dolní Lukavice 12.76 km
mlýn Radobyčice 12.79 km
vila Hermíny a Emila Škodových, Pl... 12.84 km
památník 16. obrněné divize US arm... 12.85 km
kraj Plzeňský 12.85 km
Rašínův dům, Plzeň 12.85 km
pamětní deska Karel Klostermann, P... 12.86 km
památník Díky, Ameriko!, Plzeň 12.86 km
kostel Sboru Karla Farského, Plzeň... 12.91 km
památník pozemních jednotek na záp... 12.93 km
divadlo J. K. Tyla, Plzeň 12.99 km
socha J.K.Tyla, Plzeň 12.99 km
Větrovec Josef 12.99 km
zahrada Miroslava Horníčka 12.99 km
synagoga (stará) Plzeň 13.01 km
synagoga (velká) Plzeň 13.04 km
pomník generála George Pattona, Pl... 13.06 km
ZOO Plzeň 13.08 km
Dinopark Plzeň 13.08 km
Kreativní zóna DEPO2015 13.08 km
pamětní deska rodina Kučerova, Plz... 13.1 km
Polan Bohumil 13.11 km
pamětní deska Bohumil Polan 13.11 km
požární stanice Plzeň - střed 13.12 km
infocentrum Bavorský les - Šumava... 13.17 km
muzeum loutek Plzeň 13.26 km
židovský hřbitov Štěnovice 13.26 km
pamětní deska na pěší pluk 35, Plz... 13.28 km
Patton Memorial Pilsen 13.29 km
Západočeské muzeum v Plzni 13.29 km
fara Merklín 13.29 km
Wilsonův most, Radbuza, Plzeň 13.3 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 13.31 km
Discopříběh 13.32 km
Plzeňská diecéze 13.33 km
Slavnosti svobody, Plzeň 13.34 km
Lindauer Gottfried 13.34 km
Roučka Zdeněk 13.34 km
Platzer Ignác František 13.34 km
Štandera Miroslav, brigádní generá... 13.34 km
Plzeň 13.34 km
Stárek František Čuňas 13.34 km
Zikmund Miroslav 13.34 km
Preissová Jana 13.34 km
Chovanec Milan 13.34 km
Hofrichter Jaroslav, plk. letec 31... 13.34 km
Barták Bedřich 13.34 km
Květy na bunkru, Jindra Nezbedová... 13.34 km
Jančařík Michal 13.34 km
V jedné řadě, Jindra Nezbedová 13.34 km
katedrála sv. Bartoloměje, Plzeň... 13.37 km
kostel sv. Mikuláše, Plzeň 13.37 km
pamětní deska Marie Uchytilová 13.37 km
sousoší Spejbla a Hurvínka, Plzeň... 13.38 km
morový sloup, Plzeň 13.38 km
infocentrum Plzeň 13.4 km
radnice Plzeň 13.43 km
Beran Josef, Msgre. ThDr. 13.43 km
Mikulášský hřbitov Plzeň 13.45 km
kaple U Ježíška, Plzeň 13.46 km
zámek Merklín 13.48 km
výstava Bonsai Merklín 13.48 km
Merklín 13.5 km
Masné krámy, Plzeň 13.53 km
Západočeská galerie v Plzni 13.55 km
vodárenská věž, Plzeň 13.58 km
Plzeňské historické podzemí 13.63 km
pivovarské muzeum, Plzeň 13.63 km
Sokolovna Merklín 13.66 km
přehrada Hracholusky 13.75 km
nádraží Přeštice 13.76 km
nádraží hlavní Plzeň 13.78 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 13.83 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 13.83 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 13.83 km
Sokolovna Plzeň 13.88 km
prohlídka pivovaru Plzeňský Prazdr... 13.91 km
Předenice 13.91 km
SDH Předenice 13.93 km
pamětní deska Jan Sladký - Kozina... 13.94 km
kaple Předenice 13.95 km
studna na nádvoří, Plzeňský prazdr... 13.96 km
artézské studny, Plzeňský Prazdroj... 13.97 km
návštěvnické centrum Plzeňský pivo... 13.98 km
FC Viktoria Plzeň, a.s. 13.99 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 14.02 km
pomník rodiny Fürthových 14.07 km
pivovar Plzeňský Prazdroj 14.1 km
Preiss Jaroslav JUDr. 14.2 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 14.25 km
soudní případ Přeštice s The Plast... 14.25 km
Přeštice 14.25 km
kašna se sochou sv. Václava, Přešt... 14.27 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 14.28 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 14.29 km
infocentrum Přeštice 14.29 km
Mariánský sloup, Přeštice 14.3 km
Ryba Jakub Jan 14.3 km
sv. Kilián, Přeštice 14.3 km
pomník obětem nacismu, Přeštice... 14.3 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice... 14.37 km
Skočice u Přeštic 14.38 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přešti... 14.41 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 14.41 km
Hlávka Josef 14.42 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 14.44 km
Dům historie Přešticka 14.45 km
Mže 14.45 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Př... 14.47 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmo... 14.48 km
Koza Vladimír, MUDr. 14.48 km
SDH Přeštice 14.49 km
Přeštické černostrakaté prase 14.49 km
fara Přeštice 14.5 km
řeka Radbuza 14.53 km
hrobka Josefa Hlávky 14.57 km
kaple Přeštice 14.61 km
hřbitov Přeštice 14.65 km
Dětský koutek, Olympia Plzeň 14.87 km
židovský hřbitov Přeštice 14.9 km
Dětský svět lvíček, Plzeň 14.98 km
Lhota u Merklína 15.15 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 15.15 km
Otěšice 15.22 km
hřbitov Prusiny 15.37 km
studna Prusiny 15.39 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 15.41 km
fara Prusiny 15.44 km
kaple Božkov 15.57 km
Božkov 15.58 km
Příchovice 15.59 km
Vodokrty 15.61 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 15.61 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 15.63 km
SDH Příchovice 15.65 km
kaple Vodokrty 15.69 km
Háje u Řenče 15.7 km
zámek Příchovice 15.75 km
židovský hřbitov Merklín 15.75 km
Nebílovský Borek 15.77 km
skála Ostrá Hůrka, Plzeň 15.78 km
Nebílovy 15.89 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 15.9 km
kaple Roupov 15.93 km
Roupov 15.93 km
SDH Roupov 15.95 km
NS Nebílovy 15.96 km
U Zeleného Háje 15.97 km
kaple Nebílovy 15.98 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 15.98 km
zámek Nebílovy 15.98 km
SDH Nebílovy 16 km
kašna Nebílovy 16 km
barokní sýpka Roupov 16.02 km
Holubí hlava 16.03 km
kaple sv. Anny, Roupov 16.04 km
zřícenina Roupov 16.06 km
Štíty království českého, Čas hojn... 16.06 km
Roupovský tis 16.08 km
vlaková zastávka Lužany 16.15 km
Netunice 16.17 km
NS Živé paměti krajin Lužan 16.18 km
Ticholovec 16.19 km
rybník Netunice 16.21 km
lom Koterov 16.26 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 16.33 km
Lužany 16.33 km
pamětní deska Antonín Dvořák, záme... 16.35 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a s... 16.36 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 16.36 km
Americké Dopisy 16.37 km
Já, Mattoni 16.37 km
Rašín 16.37 km
zámek Lužany 16.37 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 16.38 km
lípa pod Ticholovcem 16.39 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 16.39 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, záme... 16.39 km
pamětní deska Josef Kožíšek 16.4 km
Kožíšek Josef 16.41 km
pamětní deska Václav Kalaš 16.42 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 16.42 km
soutok Berounka - Úslava 16.43 km
bunkr (řopík) 172/43/B2-90 16.43 km
řeka Úslava 16.43 km
Losiná 16.46 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 16.51 km
Vařečka rytíře Žumbery 16.52 km
hrob Stanko Vodička 16.53 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 16.54 km
Přírodní památka Lužany 16.55 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 16.63 km
kaple sv. Václava, centrální hřbit... 16.65 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 16.66 km
památník umučeným, Plzeň 16.69 km
židovský hřbitov Plzeň 16.69 km
klášter Kladruby 16.73 km
pomník padlých WWII, centrální hřb... 16.77 km
centrální hřbitov Plzeň 16.81 km
hrob generál Heliodor Píka 16.81 km
kaple u Vřeskovic 16.82 km
Tikal Václav 16.84 km
Ptenín 16.85 km
koupaliště Kucíny 16.88 km
pomník padlých WWI, Ptenín 16.9 km
NS Ptenín - Újezdec 16.91 km
dětské hřiště Ptenín 16.91 km
zámek Ptenín 16.93 km
kaple Kucíny 17.14 km
studna jižní, Radyně 17.39 km
studna pod věží, Radyně 17.39 km
hřbitov Staňkov 17.4 km
Štíty království českého, Můj hrad... 17.42 km
hrad Radyně 17.42 km
hřbitov Starý Plzenec 17.49 km
Štybar Zdeněk 17.5 km
Vřeskovice 17.52 km
hřbitov Vřeskovice 17.54 km
Karl Pascher von Osserburg 17.56 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovi... 17.56 km
fara Vřeskovice 17.59 km
SDH Vřeskovice 17.71 km
Renče 17.74 km
mlýn Nezdice 17.78 km
fara Starý Plzenec 17.88 km
pomník padlých WWI, Nezdice 17.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 17.89 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 17.89 km
kostel Narození Panny Marie, Starý... 17.89 km
SDH Biřkov 17.95 km
Biřkov 17.98 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 17.99 km
Deník o jízdě a putování, Václav Š... 18 km
Šašek Václav z Bířkova 18 km
návesní rybník, Biřkov 18 km
dětské hřiště Biřkov 18.03 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 18.04 km
kostel sv. Jana Křtitele, Starý Pl... 18.08 km
Staňkov 18.09 km
pomník padlých WWI i II, Starý Plz... 18.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov... 18.09 km
Mariánský sloup, Starý Plzenec 18.1 km
Starý Plzenec 18.1 km
NS Stará Plzeň a kupci 18.1 km
NS kolem Starého Plzence 18.1 km
Borovy 18.11 km
radnice Starý Plzenec 18.13 km
Weinfurt Martin 18.15 km
Záluží u Třemošné 18.18 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křen... 18.18 km
Pilčík Hubert 18.21 km
Borovská lípa 18.22 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy... 18.23 km
kaple Újezdec u Křenice 18.29 km
Újezdec u Křenice 18.29 km
Čermná u Staňkova 18.29 km
rotunda sv. Petra a Pavla, Starý P... 18.3 km
kaple Čermná u Staňkova 18.32 km
mlýn Prokop, Borovy 18.38 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 18.39 km
Vězněná, Pavel Renčín 18.43 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 18.43 km
zřícenina kostela sv. Vavřince, St... 18.47 km
hradiště Hůrka, Starý Plzenec 18.52 km
kaple Zálesí 18.55 km
Hora u Ptenína 18.56 km
PP Černá stráň 18.58 km
Zálesí 18.62 km
Bohemia Sekt Centrum 18.63 km
zřícenina kostela sv. Kříže, Starý... 18.64 km
koupaliště Zálesí 18.72 km
projev v Miloše Jakeše v Červeném ... 18.79 km
kaple hřbitovní Nezbavětice 18.82 km
pomník padlých WWII, Nezbavětice... 18.83 km
hřbitov Nezbavětice 18.83 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 18.91 km
vyhlídka Hůrka 19 km
mohylové pohřebiště Hůrka 19.03 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 19.28 km
Třemošná 19.54 km
Jirásek Alois 19.71 km
nádraží Třemošná u Plzně 19.72 km
kaple Panny Marie, Křenice 19.78 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 19.83 km
pomník padlých WWI, Křenice 19.83 km
Air park, Zruč u Plzně 19.84 km
Libákovice 19.85 km
Křenice 19.85 km
Zderaz 19.94 km
Lhovice 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Techmania Science Center - otevírací dob...

  batoh
  Techmania Science Center - otevírací doba
  Šumava A-Z: menší i větší...
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum loutek Plzeň - otevírací doba

  batoh
  muzeum loutek Plzeň - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Západočeské muzeum v Plzni - otevírací d...

  batoh
  Západočeské muzeum v Plzni - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 3.12 km
Bankomat Česká spořitelna 3.78 km
Bankomat Komerční banka 3.81 km
Bankomat GE Money Bank 3.83 km
Bankomat ČSOB 3.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.98 km
Jednota Nýřany 4.24 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 4.36 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 4.99 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 5 km
Bankomat Česká spořitelna 5.57 km
Bankomat GE Money Bank 5.64 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 5.74 km
čerpací stanice Benzina, Stod 5.76 km
Bankomat Komerční banka 5.77 km
Konzum Dobřany 6.03 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 6.03 km
Bankomat Česká spořitelna 6.04 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 6.24 km
Bankomat Komerční banka 6.24 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 6.24 km
Bankomat Česká spořitelna 6.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 6.68 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 7.28 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 7.35 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 7.76 km
Bankomat Komerční banka 7.91 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 7.95 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 8.55 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 8.74 km
Bankomat ČSOB 8.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.82 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 8.93 km
Jednota Kozolupy 9.6 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 9.73 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 9.73 km
Bankomat Fio banka 10.04 km
Bankomat GE Money Bank 10.04 km
Bankomat Česká spořitelna 10.16 km
Bankomat Komerční banka 10.26 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 10.26 km
Jednota Heřmanova Huť 10.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.33 km
Bankomat ČSOB 10.35 km
Bankomat Česká spořitelna 10.36 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 10.39 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 10.41 km
Jednota Úlice 10.41 km
Bankomat ČSOB 10.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.43 km
Bankomat UniCredit Bank 10.44 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 10.56 km
Jednota Město Touškov 10.71 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 10.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.86 km
Bankomat ČSOB 10.86 km
Bankomat Česká spořitelna 11.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.41 km
Bankomat GE Money Bank 11.43 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 11.45 km
Bankomat Česká spořitelna 11.5 km
Bankomat ČSOB 11.54 km
Bankomat ČSOB 11.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11.64 km
Bankomat Komerční banka 11.65 km
Jednota Radčice 11.73 km
Bankomat Česká spořitelna 11.78 km
Bankomat GE Money Bank 11.78 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 11.9 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 12.32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.34 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 12.58 km
Bankomat ČSOB 12.63 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 12.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.63 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 12.82 km
Jednota Pňovany 12.98 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 13.01 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.08 km
Bankomat Česká spořitelna 13.09 km
Bankomat Česká spořitelna 13.13 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 13.13 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 13.18 km
Bankomat Komerční banka 13.2 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 13.22 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 13.37 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 13.48 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 13.48 km
Bankomat Fio banka 13.63 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 13.63 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 13.65 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 13.72 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 13.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.99 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 14.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.02 km
Bankomat ČSOB 14.05 km
Bankomat Česká spořitelna 14.05 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 14.06 km
Bankomat ČSOB 14.08 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 14.09 km
Bankomat GE Money Bank 14.1 km
Bankomat Česká spořitelna 14.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.1 km
Bankomat ČSOB 14.1 km
Bankomat ČSOB 14.1 km
Bankomat GE Money Bank 14.1 km
Bankomat Komerční banka 14.18 km
Bankomat Česká spořitelna 14.2 km
Bankomat Komerční banka 14.22 km
Jednota Chotíkov 14.22 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 14.28 km
Bankomat Česká spořitelna 14.32 km
Bankomat Komerční banka 14.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.41 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 14.47 km
Bankomat GE Money Bank 14.49 km
Bankomat Česká spořitelna 14.5 km
Bankomat ČSOB 14.54 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 14.56 km
Jednota Sytno 14.58 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 14.62 km
Bankomat Česká spořitelna 14.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 14.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 14.83 km
Bankomat GE Money Bank 14.87 km
Bankomat Česká spořitelna 14.87 km
Bankomat Komerční banka 14.87 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 15.08 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.13 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 15.14 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.18 km
Bankomat Česká spořitelna 15.19 km
Bankomat Česká spořitelna 15.2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.28 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 15.42 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.54 km
Bankomat Česká spořitelna 15.76 km
Bankomat ČSOB 15.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.78 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.86 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 15.9 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.95 km
Bankomat Česká spořitelna 15.96 km
Bankomat GE Money Bank 15.96 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 15.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.15 km
Bankomat ČSOB 16.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 16.24 km
Jednota Nevřeň 16.31 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 16.32 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 16.64 km
Bankomat Česká spořitelna 16.66 km
Jednota Líšťany 16.93 km
Bankomat Česká spořitelna 16.98 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 16.98 km
Bankomat Komerční banka 17 km
Bankomat GE Money Bank 17.01 km
McDonalds, OC Plzeň 17.01 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 17.05 km
Bankomat ČSOB 17.1 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 17.15 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 17.34 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 17.47 km
Bankomat ČSOB 17.52 km
Bankomat Komerční banka 17.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.55 km
Konzum Vřeskovice 17.55 km
Bankomat GE Money Bank 17.65 km
Bankomat Česká spořitelna 17.71 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 17.78 km
Jednota Stříbro 17.82 km
Bankomat Česká spořitelna 17.87 km
Konzum Staňkov 17.87 km
Jednota Kladruby 17.88 km
Bankomat Česká spořitelna 17.91 km
Jednota Všeruby 17.91 km
Konzum Nezdice u Přeštic 17.95 km
Bankomat GE Money Bank 18.07 km
Konzum Staňkov 18.09 km
Jednota Stříbro 18.32 km
Konzum Čermná u Staňkova 18.33 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 18.5 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 18.61 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 18.77 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 18.8 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 18.81 km
Jednota Stříbro 18.87 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 19.01 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 19.14 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 19.25 km
Konzum Hlohovčice 19.37 km
Bankomat Komerční banka 19.45 km
Market Třemošná 19.46 km
Jednota Třemošná 19.46 km
Konzum Hlohová 19.48 km
Market Zruč 19.51 km
Jednota Pernarec 19.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 19.71 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Dřevo mělo pro život obyvatel Šumavy (německy Böhmerwald, keltsky Gabreta) a Bavorského lesa (německy Bayerischer Wald) vždy zásadní význam. Používalo se na topení, jako základní stavební materiál, sloužilo na výrobu nářadí a později i jako palivo ve sklářských pecích. Kvůli zvyšující se poptávce po dřevě ve vnitrozemí vznikaly postupně pily a dřevařské osady i hlouběji v šumavských lesích. Vytěžené plochy lesa byly následně osazovány převážně smrkovými monokulturami, jež se pak snadno stávaly obětí větrných a následně kůrovcových kalamit. K jedné z největších větrných pohrom došlo roku 1870. Vytěžené dřevo se z lesů k pilám dopravovalo prostřednictvím vodních toků, do českého vnitrozemí po Vltavě a po ní často i dále do Německa. Velký nedostatek palivového dříví ve Vídni podnítil výstavbu tzv. Schwarzenberského plavebního kanálu (jinak též Vídeňského kanálu) v letech 1787–1789, jenž umožnil plavení dříví po vodě z oblasti Plechého do Dunaje. Toto důmyslné a unikátní dílo inženýra Rosenauera je dlouhé 44 km (51 km i s novou částí kanálu, dokončenou roku 1823) a propojuje úmoří Severního a Černého moře. Podobný účel měl Vchynicko-tetovský plavební kanál o délce 13,6 km, jenž obchází nesplavný úsek řeky Vydry. Jeho část dnes přivádí vodu do akumulační nádrže hydroelektrárny Vydra v Čeňkově Pile. Mnoho informací přináší nejstarší šumavský net šumava.cz - http://www.sumava.cz/. K poznávání Šumavy a těchto technických památek jsou Vám k dispozici k levnému a kvalitnímu ubytování autokempy, kempy, horské chaty a chaty, prastaré chalupy, ubytování v soukromí, penziony a hotely, hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště, vybavení pro rodiny s dětmi. K vnitřnímu vybavení společenské místnosti, restaurace, bary pro společné posezení.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Zapadli do toho boru, sosny vpravo, sosny vlevo. Řídce stály chundelaté stromy, nebráníce rozhledu; vpravo záhy zase přestaly, ustupujíce znovu širým polním lánům, rozkládajícím se k jihu až k Čejkovicům a k Dechtárskému potoku, prostoupeným tu a tam skupinami drv nebo úzkými pruhy stejně neúhledných hájků; vlevo, k severu, táhne se neustále týž bor až k samému břehu Bezdrevi, jejíž hladina za slunných dnů leskle prokmitá stromovím. Dnes nic o ní nebylo vidět; jen tušit bylo lze, že za chatrným borem počíná cosi bělavého, široširého...

A ticho vezde až příšerné. Jindy tu povykují sta a tisíce přelétajících, vzduchem kroužících, po hladině rybniční lovících racků, divoké husy kejhají, kachny kváčou a štěbetají, jespáci na sebe volají; dnes nic takového, ledaže nablízku nebo v dáli drsně zakřehotala vrána, zakrákoral havran. Podobalo se, že déšť a valící se mlhy pozřely všecek zvuk...

Dobrou čtvrt hodiny se brali podle kraje tohoto boru, který pojednou přestal. Před nimi bezprostředně rozlévala se hladina Bezdrevi, nepřehledná, nekonečná napohled, neboť všechny protější břehy zakrývala mlha. Hnědožlutě zbarvené vody plnily až po okraj rozložitou pánev ohromného rybníku; nevinily se, nečeřily se, a přece se zdály děsně hrozivými; bylo zjevno, že se dmou, že dřímající v nich obří síly se probudily, aby němým, úporným tlakem prolomily úžící stěny, v něž příroda a lidské ruce je stěsnaly.

Pěšina, jež vede těmito místy, je za normálního stavu vody asi padesát kroků vzdálená od vodní hladiny, od níž ji dělí mírně se klonící písčina; avšak onoho dne voda zalila nejen tuto, i pěšinu samu, ba, rozmočila i několik z hlíny vystavěných budek, jež slouží za skrýš lovcům, přicházejícím v tato místa střílet divoké husy, a přece tyto budky stojí aspoň půl metru nad pěšinou. Hromady začernalé hlíny, jež z nich zbyly, přiléhaly zplna k smutné, tísnivé náladě, tryskající z veškerého jich okolí, ze rmutných vod, ze šedých nebes, z táhnoucích mlh, z rozmočených polí, z černých nuzných borovic, opodál v padajícím dešti se ztrácejících.

„Tudy neprojdem!" prohodil Jakub Krušnejch, jenž kráčel v čele hloučku; „to se podívejme, kam až ty vody dostoupily."

Odbočili napravo. Nízký, avšak strmý hlinitý svah, porostlý potroušenými trsy travin, dřevnatým býlím; sjížděly nohy po rozmočené, kluzké hlíně, takže rukama jim bylo zachycovati se těchto trsů a křů. Když se došplhali do výše, stanuli maně všickni, těžce oddychujíce. Zraky bloudily po zastřené ohromné hladině rybniční.

„Tamhle leží Zalužice," pravil kovář, ukazuje rukou k severozápadu, „jsou docela v mlze, ničeho není o nich vidět."

Zalužice jsou dědinka, skládající se všeho všude asi z třinácti čísel, položená na samém jihovýchodním kraji poloostrova, vbíhajícího daleko do vod Bezdrevi, které je ze tří stran obkličují, dovolujíce přístup toliko od západní strany, odkudž jedna cesta do dědiny vede. Praví se, že obyvatelstvo bylo sem přestěhováno ze zaniklých Zlatěšovic, kterážto vesnice byla koncem osmnáctého věku zahrnuta do Staré Obory, lesnaté pahorkatiny to na severu od Hluboké, v oblasti Vrkoče a Kamenné Hory. Pamět na tyto Zlatěšovice se nevytratila z podání lidového, ale z vesnice samé nezbylo než několik jedva znatelných rozvalin, divokých jabloní a planých hruší střed hlubokých, hluchých lesů. Kde stávala obydlí lidská, prohánějí se dnešního dne divocí kanci. Přesídlení toto neudalo se násilně, nýbrž lid opustil dobrovolně sídlo svých předků a přenesl se na místa, vykázaná mu a postoupená tehdejší vrchností. Přesto takové stěhování není přece než smutným dokladem poroby jihočeského venkovského lidu, uváží-li se, jak houževnatě a s jakou zbožnou pietou tento lid lpí na zděděné po předcích hroudě...

„Nu," vece mrače se Krušnéj, „dnes Zalužice neuvidíme, ale uvidíme je bohdá zase. Co mlhy spohltí, slunce jim zase vyrve. Jsou vodou obehnány, ale k nim a k jich polím voda nemůže. Nám bude hůře, jen se podívejte! Nám bude jako Zlatěšovicům tam nahoře" — máchl rukou k severu — „Zlatěšovice pohltila obora; kde bývaly statky, ryjou tam divoké svině, a kde leží naše pole, panští kapři budou plovat. Zlatěšovickým vykázali tohle" — máchl rukou ve stranu, kde leží Zalužice — „ale co nám vykážou, to se neví."

„No, tak zle nebude," vece Potužák, „s těch časů zavedli katastr a bílé kameny vykazují, co patří knížecím a co patří nám. Aby, co našeho, zabrali, na to nepomýšlejí a my bychom se taky uhájili. Že se vzpírají proti vypuštění rybníku, tomu rozumím. Pomysli na škodu, kterou by měli. Kdyby jim ryby uplavaly, přinejmenším osmdesát tisíc je pryč. Čekají, že déšť snad přece ustane."

„Já jim nevěřím," zaskuhral Krušnej.

„Já taky ne," přisvědčil kovář.

„Ukázat jim zuby!" pravil Jakub Krušných.

„Nu pomalu!" chlácholil ho Potužák; „vzájemnou dobrou vůlí se zmůže více. Nebude-li jiné pomoci, uvidíš, že se sami odhodlají pustit stavidla..."

„Ale škoda je už velká..."

„Živlům nezabráníš, brachu..."

Brali se dál suchopárem a polní mezí, až se dostali na silnici vedoucí od Hluboké k Čejkovicům; nebylo už daleko ke krátké, ale neobyčejně pevné hrázi bezdrevské, po níž běžela tato silnice, pěkná, dobře schůdná, košatými stromy vroubená. Pro tyto stromy nebylo rozhledu dopředu, zato vpravo rozkládají se rozkošné háje listnatých stromů, kraj parkovitý, zelený jako brčál, jenž i v tomto smutném počasí podržel svůj půvab.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky