Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

protitankový jehlan (dračí zuby)

Šumava

kategorie: vojenské
podkategorie: bunkry
lokalita: Šumava
GPS:
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Před druhou světovou válkou vznikl v Československu rozsocháč - statická ocelová protitanková překážka, která byla velmi účinná. Její výroba je poměrně jednoduchá, při demontáži jedné opěrky je skladná a přepravovatelná, nemůže se za ni efektivně ukrývat pěchota, špatně se postřeluje a je poměrně lehká. Svou funkci si zachovává i při převrácení, například velmi blízkou explozí. Vznikl zdokonalením a vývojem na základě drátěné překážky nazývané španělský jezdec, používané už od středověku. Byl používaná od 30. let 20. století a pod názvem český ježek (německy Tschechenigel) a během druhé světové války používán armádami většiny států obou bojujících stran a je užíván dodnes. Rozsocháče byly ve velkém rozsahu použity v ČSR při budování československého opevnění před druhou světovou válkou, kdy byl průmyslově vyráběný na základě mnoha zkoušek. Po Mnichovské dohodě a obsazení zbytku Československa všechny existující rozsocháče zabral německý Wehrmacht a používal je pro nová německá opevnění. Ve velkém počtu byly vyráběny i nové, neboť je Němci potřebovali i k zabezpečení Atlantického valu (například na pláži Omaha). Při bojích v ulicích měst bylo jejich použití efektivní, jediný rozsocháč mohl blokovat celou ulici. Později byl tento druh protitankové překážky použit i na hranicích Německé demokratické republiky a v mezipásmu Berlínské zdi. Obrněná technika a především tanky však prodělaly během druhé světové války značný technický pokrok a události na bojištích tohoto konfliktu ukázaly, že tanky měly často rozhodující význam pro výsledek bitvy. Z toho důvodu bylo nutno řešit v pásmu obrany protitankovou obranu aktivními i pasivními prostředky. Původní předválečné překážky budované v systému stálého opevnění se ukázaly již jako překonané, a proto bylo nutno hledat nová technická řešení překážek. Pro přehrazení otevřených prostorů a komunikací vhodných pro nasazení tanků byly od roku 1953 budovány víceřadé překážky z železobetonových jehlanů. Trojboké jehlany o hraně délky 135 cm byly umísťovány zpravidla do čtyř nebo pěti řad a ve směru od předpokládaného postupu nepřítele byly doplněny předsunutým příkopem s násypem. Ten zajišťoval ochranu zátarasu proti přímému postřelování a tank při najetí na násep dosedl na překážku shora, čímž se mohl zablokovat. Železobetonové protitankové zátarasy se používaly k zabránění průjezdu tanků. Pokud tank na tento jehlan najel, zůstal pásem ve vzduchu, případně se sesmekl a jehlan se vrazil pod pás, čímž došlo k roztržení pásu a znepohybnění tanku. Návrh jehlanu (někdy také dračí zuby) vznikl pravděpodobně již v roce 1949, ale nejstarší dosud nalezený výkres zhotovený V. odborem VTÚ nese datum 29. 3. 1950. Do konce roku 1951 se zkoušel i obdobně fungující „železný jehlan B“, který měl sice vyšší odolnost, ale vysokou pořizovací cenu. Na přelomu 40. a 50. let byly zkoušeny ještě další typy protitankových překážek. Na základě úspěšných zkoušek v Milovicích z prosince 1951 byl v roce 1952 vybrán betonový jehlan o výšce 110 cm, což odpovídalo rovnoramennému trojúhelníku o hraně 135 cm. Jehlan měl hmotnost 650 kg a pro vyšší účinnost byl instalován rovnoměrně ve 4 řadách. To ovšem prakticky vylučovalo ruční osazování a jeho cena se tehdy pohybovala kolem 450-500 Kčs. Výroba probíhala v národním podniku Západočeská Prefa v Hýskově, kde bylo od března do listopadu 1953 vyrobeno 10 500 kusů. Na rok 1954 byla naplánována výroba 15 000 kusů. V roce 1959 byly provedeny rozsáhlé testy jehlanů, které již přestávaly vyhovovat. Nové vyšší jehlany sice nebyly zavedeny, ale došlo k přebudování stávajících zátarasů. Především byla zrušena pravidelná čtyřřadá překážka, která byla přepracovaná na nepravidelnou, čímž vlastně vzniklo osm řad. Bezkonkurenčně nejúčinnější způsob, jak zvýšit odolnost dosavadní překážky z jehlanů, byl předsunutý příkop a násep. Násep chránil jehlany před palbou a zároveň znemožnil řidiči tanku výběr směru vhodného pro zdolání zátarasu. Ten zajišťoval ochranu zátarasu proti přímému postřelování a tank při najetí na násep dosedl na překážku shora, čímž se mohl zablokovat. Jako nejvýhodnější protitanková překážka budovaná již v míru byl však vyhodnocen protitankový příkop, neboť výdaje na jeho zřízení představovaly pouze 20-30 % nákladů potřebných na železobetonové jehlany. Pochopitelně veškeré zátarasy mohly být kombinovány s výbušnými zátarasy (minová pole), které zvyšovaly jejich účinnost. V první polovině 60. let byly k ochraně zátarasů zavedeny protitankové objekty KŽ-3 a KŽ-4. Tehdy dosáhlo budování zesíleného polního opevnění a pravděpodobně i překážek a zátarasů svého vrcholu a od té doby začalo stagnovat. Většina zátarasů byla zlikvidována hned po pádu železné opony a v původní souvislé podobě se pravděpodobně nikde nedochovaly. V 50. letech vybudována čtyřřadá překážka i na silnici Železná Ruda – Debrník, která uzavírala nejen cestu ale i přilehlé louky z Debrníku na Železnou Rudu. Celková délka překážky byla 450 metrů a na její vybudování bylo potřeba přibližně tisíc jehlanů. Z důvodu maskování byl pás překážky osázen stromy a postupně zcela zarostl. Po pádu železné opony došlo k likvidaci zátarasu a byl ponechán pouze předsunutý násep. Ukázka původního rozmístění jehlanů je nyní umístěna na opačné straně náspu. Zátarasy jsou součástí naučné stezky Utajená obrana železné opony (zelená trasa Debrník zastavení č. 2).

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

ubytování v okolí

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

mohlo by Vás zajímat

rozsocháč - český ježek

batoh
rozsocháč - český ježek
Šumava A-Z: bunkry
Šumava: Šumava
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Podle geomorfologického členění Česka náleží pohoří „Šumava“ do geomorfologické provincie Česká vysočina, Šumavské subprovincie a do geomorfologické oblasti Šumavská hornatina. Tato oblast Šumavská hornatina je dále členěna na čtyři geomorfologické celky: Šumava, Šumavské podhůří, Novohradské hory a Novohradské podhůří. Šumava je nejvyšší částí Šumavské hornatiny. Délka pohoří je 190 km (přičemž jako jeho konce je bráno údolí Chodské Úhlavy a Vyšebrodský průsmyk) a šířka asi 45 km. Na severozápadě navazuje na Šumavu Český les (domažlicko, chodsko, tachovsko), na východě její podhůří hraničí s Novohradskými horami. Šumava má charakter ploché hornatiny s poměrně příkrými jihozápadními svahy na bavorské (Spolková republika Německo) straně, zatímco severovýchodní svahy na české straně pozvolna přecházejí do Šumavského podhůří (Pošumaví). Šumava má na české straně rozlohu 1671 km2 (třikrát větší než na straně bavorské – Böhmerwald), průměrnou výšku 921,5 m n. m. a střední sklon svahů 7° 58'. Dále se člení do šesti geomorfologických podcelků: Šumavské pláně, Železnorudská hornatina, Trojmezenská hornatina, Boubínská hornatina, Želnavská hornatina a Vltavická brázda. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování pro Vaše pobyty. Ubytování za výhodné ceny na horách, u vody, ve vesničkách i ve velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, apartmánů, chat a chalup či penzionů. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Pro studenty, turisty, cykloturisty jsou lákavé ubytování v levných penzionech, či levné ubytování v soukromí. Síť web kamer vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa. Oblíbenou částí Šumavy je Lipenská přehrada, skiareál Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických rostřednictvím Lipno serisu. Řadu informace mimo náš nejstarší šumavský net http://www.sumava.cz/ přináší například Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy. Šumavu proslavil pašerák, o němž vznikl film Král Šumavy, ale dnes je Králem Šumavy vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD Author Král Šumavy.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Chtěl se vydati, provésti tento svůj úmysl, ale běda! — nohy byly jako ze dřeva a dech se mu zajikal. Nemohl z místa... Za úvozem nikdo už nemluvil, ale zato kroky se blížily, šouravé kroky lidí, kteří neměli naspěch. Tohoť ovšem Krušnej neuvážil; jemu toliko stalo se jasno, že rozhodný okamžik nadešel a že osudu svému už neujde. Přikrčil se ještě více a jal se očekávati s tupou rezignací věci, které přijíti měly a jimž vyhnouti se více nebylo lze.

Uběhla dlouhá minuta. Vytřeštěnými zraky hleděl vstříc příchozím, kteří, soudíc dle zvuku jich kroků, byli již v bezprostřední blízkosti, ale jichž viděti nemohl, poněvadž úvoz se na tomto místě ostře zahýbal...

Vtom se ozvali zase hlasové spolu rozmlouvajících...

Co to? — Ženský hlas!... Zcela určitě byla to ženská, která mluvila, nebylo lze se mýliti, ačkoliv duševně, skoro šeptem zněl a slovům rozuměti nebylo...

Rázem spadl strach z Krušného. Bylo jisto, že tohle nebyli Karhounové. Vzchopil se a s kuráží šel v ústrety přicházejícím. Právě kde úvoz tvořil záhyb, deset kroků od místa, kde se byl skrčil, setkal se s nimi...

Uvoz nebyl hluboký, hlavy dvou lidí nad něj vyčnívaly, plné světlo měsíce polévalo jich obličeje, a Krušnej poznal ke svému nemalému úžasu svou dceru Anku, zavěšenou na rámě picinského lesního adjunkta, jemu dobře známého ...

I shlížela diskrétní luna z modré výše své na trojici překvapených, ustrnulých lidí, z nichž v prvém okamžiku žádný nenalezl slova, jež by bylo dalo výrazu jich svrchovanému úžasu.

„Ježíši! Maria! Josefe! tatínek!" vyrazila první ze sebe Anka, pustivši rámě příručího a odskočivši stranou.

„E, e... dobrý večer... pantáto Krušnej!" zabreptal mysliveček, jemuž sjela přehozená přes plece puška, takže ji jedva zachytil, načež nabyv ducha, s opičí dovedností se vyšinul na pokraj úvozu a tentam byl, uháněje jeleními skoky směrem k Blatům.

„Lumpe! Darebáku! Počkej!"... řval za ním Krušnej, jemuž ze všech tří naposled ústa se rozvázala. Pozdvihl obě ramena, zaťal pěsti — ale kdeže již byl prchající!... Po chvíli teprve pustil se do své dcery. Spousta divých, ošklivých slov vychrlila se mu z hrdla.

„Ty! Ty! Hanbářko!" křičel, až hlas jeho daleko se rozléhal nočním tichem; „tu ho máš, tvého galána! — Jako zbitý pes od tebe utekl! Pakuj teď, sloto mizerná, nestydatá, nehodná!"

A strkaje do ní, bouchaje ji do zad oběma pěstmi, že rány duněly, jako by do sudu mlátil, hnal ji před sebou. Záletné děvče nepromluvilo slova, nekřičelo, neprosilo za smilování, pouze, zakrývajíc si dlaněma tváře a oči, tiše stkalo. Jak do ní strkal, jak ji tloukl, několikrát k zemi ji srazil. Pozvedla se vždycky zas, ale přece se nedala na útěk, ba, krokem šla a beze slova do sebe bušit nechávala.

„Ještě jsem nechcíp, jako sis přála, ty..." křičel, znovu do ní bije.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky