Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

městské muzeum Prachatice

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: muzea, expozice
lokalita: prachaticko
GPS: 49°0'47.772"N, 13°59'53.75"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Muzeum Prachatice, zlatá stezka a archeologie, Prachaticko ve středověku, Prachatice v 19. století (velká sbírka střeleckých terčů, lidový nábytek, šumavské sklo), sakrální památky regionu. Prachatické muzeum bylo založeno roku 1904 z iniciativy muzejního spolku. Jeho počátky nebyly spjaty se stávající budovou. Muzeum bylo umístěno v přízemí budovy městské radnice. Teprve r.1946 získalo městské muzeum pro své potřeby dům Žďárských na Velkém náměstí, známý i pod názvem Sittrův dům. Jde o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem, renesanční přestavba spadá do r.1604. Díky bohaté malířské výzdobě patří k nejkrásnějším domům v Prachaticích. Jejím autorem je prachatický rodák, malíř Šebestián Hájek. Velmi zajímavá je tématika manýristických maleb na fasádě. Vedle alegorických postav Ctností ve výplních mezi okny a pod okny je zde především portrétní galerie českých panovníků, umístěná pod lunetovou římsou. Po ukončení celkové rekonstrukce budovy muzea roku 1992 se přistoupilo k postupnému vytváření stálých expozic. Roku 1993 byly zpřístupněny expozice: " Renesance- zlatý věk města" a "Prachaticko v zrcadle archeologie" v mezipatře, "Renesance – zlatý věk města" v 1.patře a "Městská kultura 19.století" v 2.patře. V další etapě vznikla expozice " Sakrální památky regionu" v 1.patře.Na podzim roku 2003 jsme přistoupili k úpravám a k celkovému rozšíření stálé expozice v očekávání 100. výročí muzea. Expozice Renesance byla obohacena o figuríny, rovněž expozice Městská kultura 19. stol. byla v roce 2004   inovována. Po ukončení stěžejní výstavy k 100. výročí muzea -  Muzeum za Císaře Pána, bylo rozhodnuto ponechat její jádro  - dobovou rekonstrukci původního muzea - jako stálou expozici a výstavní místnost vytvořit v přízemí zadního traktu muzea. Tím se dosáhlo možnosti oddělení vstupného na krátkodobou výstavu od vstupného do stálých expozic a postupně přejít na bezbariérový přístup na výstavy.V letech 2006 - 2008 byla vedle expozice Zlaté stezky instalována doprovodná expozice Hrady na Zlaté stezce, jejímiž ústředními exponáty byly modely 4 hradů, střežících ve středověku tuto významnou obchodní cestu. V roce 2008 byla v souvislosti s významným výročím spisovatele Karla Klostermanna otevřena dlouhodobá výstava Karel Klostermann a svět pošumavských zámků, v které se návštěvníkům na základě dlouholetého výzkumu drobných šlechtických sídel v Pošumaví představuje úloha několika z těchto zámků v Klostermannově životě. Tato výstava bude zpřístupněna až do konce roku 2010. V roce 2009 byla dokončena postupná proměna expozice Renesance. Od této sezóny mohou návštěvníci shlédnout figurální výjev zasedání prachatické městské rady v roce 1609 a stát se tak svědky významné historické události povýšení Prachatic na královské město. V roce 2010 se v Prachaticích a v celé široké oblasti od bavorského Pasova až po severní pomezí Šumavy od Prachatic po Kašperské Hory chystají velkolepé oslavy millennia Zlaté stezky. Prachatické muzeum otevře k této příležitosti novou expozici Zlaté stezky, která představí výsledky dlouholetého výzkumu této známé středověké cesty a zároveň působivým způsobem přenese návštěvníky do dob její slávy a zprostředkuje jim její specifickou atmosféru. Stálé expozice - Pohled do historie města: Expozice má dvě části. První seznamuje návštěvníky s historií Prachatic do poloviny 19. století, druhá připomíná významné historické události do konce 20. století. V první části je řada artefaktů prachatické provenience (obraz Literátského bratrstva, bočnice renesančních lavic z kostela sv. Jakuba, terče prachatických ostrostřelců ), nechybí figurální výjev Vyplácení žoldu Pasovským Petrem Vokem. Zaujmou i předměty zapůjčené z Vyšehradské kapituly, která byla prvním majitelem Prachatic.V druhé části jsou na dvanácti panelech pojednány základní kapitoly z novodobé historie Prachatic, jeden figurální výjev připomíná zašlou slávu Lázní svaté Markéty, druhý je připomínkou existence českého gymnázia za první republiky. Ve vitrínách jsou pak předměty každodenní potřeby, ale i výrobky prachatických závodů z druhé poloviny minulého století. / Životní pouť svatého Jana Nepomuka Neumanna: Nová expozice je věnována nejslavnějšímu prachatickému rodáku Janu Neupomuku Neumannovi (1811 - 1860), který se stal ve Filadelfii biskupem a v roce 1977 byl svatořečen. Návštěvník expozice získá přehled o životě a díle tohoto významného muže a uvidí i předměty, které mají přímou vazbu k jeho osobě. / Zlatá stezka - cesta bílého zlata: Od roku 1990 probíhá ve spolupráci Prachatického muzea a Jihočeského muzea v Českých Budějovicích systematický výzkum Zlaté stezky. V roce 2008 byl dokončen na českém území a od roku 2009 pokračuje ve spolupráci s univerzitou v Pasově v Německu. Tento výzkum a millennium Zlaté stezky v roce 2010 se staly podnětem k tomu, aby se Zlatá stezka v Prachatickém muzeu prezentovala nově a s využitím výsledků a nálezů tohoto výzkumu. Za uplynulá dvě desetiletí se také posunula pozice Zlaté stezky jako významného a v mnohém nejvýraznějšího historického fenoménu Prachaticka i celé Šumavy a nová společenská role tohoto fenoménu si také zaslouží nové prezentace. Zvláště když se Zlatá stezka stala i jedním ze symbolů nově navázané a úspěšně se rozvíjející spolupráce mezi sousedními oblastmi České republiky a Německa po obou stranách Šumavy. / Renesance – zlatý věk města: Šestnácté století se stalo pro Prachatice jako pro mnohá jiná města království zlatým věkem, v kterém se proměnily v kvetoucí a prosperující renesanční město. Po celých sto let byly součástí rožmberského dominia. Město získali Rožmberkové roku 1501 a drželi ho až do roku 1601, kdy ho Petr Vok prodal císaři Rudolfu II. v Rožmbercích našly Prachatice mocného ochránce a vrchnost podporující jejich všestranný rozvoj. Obchod a rozvíjející se řemesla dosud přinášely městu dostatečný zisk a to si mohlo dokonce v roce 1593 dovolit zakoupit od Petra Voka helfenburské panství s městečky Bavorov a Strunkovice a dalšími 15 vesnicemi. / Muzeum za císaře pána: V této části expozice se vrátil čas o století zpátky, na počátek 20. století.  Ovane Vás atmosféra sklonku rakousko-uherské monarchie, doby, v které v roce 1904 muzeum v Prachaticích vzniklo a až do vypuknutí první světové války působilo. Stojíte-li ve dveřích, spatříte v levé části sálu původní expozici tohoto muzea z prvních let jeho existence, tak jak je zachycena na dobových dokumentárních snímcích (jeden z nich vidíte pro srovnání hned vedle). Přebujelé až nepřehledné a nesystematické nakupení exponátů bylo typické pro menší muzea té doby a na návštěvníka působilo spíše svou celkovou malebností než jednotlivými vystavovanými předměty. Muzeum bylo původně umístěno v přízemí staré radnice v prostorách dnešního radničního sálu.

odkaz: městské muzeum Prachatice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Sitrův dům Prachatice

batoh
Sitrův dům Prachatice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Heydlův dům Prachatice

batoh
Heydlův dům Prachatice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Klimeš Jeroným

batoh
Klimeš Jeroným
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Rumpálův dům Prachatice

batoh
Rumpálův dům Prachatice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Sitrův dům Prachatice 0.01 km
Heydlův dům Prachatice 0.07 km
Klimeš Jeroným 0.07 km
Rumpálův dům Prachatice 0.07 km
galerie Dolní brána, Prachatice 0.07 km
AccuWeather - Prachatice 0.07 km
Toulavá kamera ČT - zlatá stezka, ... 0.07 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0.07 km
Procházka Tomáš, rotný / štábní pr... 0.07 km
Křišťan z Prachatic 0.07 km
Cyklotoulky - Prachatice 0.07 km
Urban Jan 0.07 km
Prachatice 0.07 km
Osada havranů 0.07 km
Tři chlapi na cestách 0.07 km
kostel sv. Jakuba, Prachatice 0.07 km
Neumann sv. Jan Nepomuk 0.08 km
Svatý Jan Nepomuk Neumann: Americk... 0.08 km
Dolní brána Prachatice 0.08 km
kašna Prachatice 0.08 km
Nová radnice Prachatice 0.09 km
fara Prachatice 0.09 km
Člověk - Otto Herbert Hájek, Prach... 0.09 km
Toulavá kamera ČT - muzeum loutky ... 0.1 km
muzeum české loutky a cirkusu Prac... 0.1 km
muzeum krajky Prachatice 0.1 km
Chlapci a chlapi 0.1 km
Nejlepší člověk 0.11 km
infocentrum Prachatice 0.11 km
Stará radnice Prachatice 0.12 km
pamětní deska sv. Jan Napomuk Neum... 0.12 km
kulturní centrum Otto Herberta Haj... 0.12 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Pracha... 0.12 km
pamětní deska Gustav Adolf Lindner... 0.13 km
památník obětem totalit Prachatice... 0.13 km
NS Prachatické hradby 0.13 km
NS Vyhlídková 0.14 km
NS Kolem Prachatic 0.14 km
pivovar Prachatice 0.16 km
břečťan popínavý Prachatice 0.17 km
městské opevnění Prachatice 0.18 km
kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepo... 0.25 km
Poprask na silnici E 4 0.48 km
sportoviště Prachatice 0.49 km
bazén Prachatice 0.49 km
Svatopetrská NS, Prachatice 0.76 km
dětská dílna Albatros, Prachatice... 0.87 km
křížová cesta, Prachatice 0.9 km
kaple Panny Marie Loretánské, Prac... 1.13 km
hřbitov Prachatice 1.19 km
pomník padlých WWI i WWII, Prachat... 1.21 km
kostel sv. Petra a Pavla, Prachati... 1.26 km
Lázně Sv. Markéty 1.38 km
kaple sv. Markéty, Lázně sv. Marké... 1.51 km
křížová cesta, Lázně sv. Markéty... 1.56 km
zookoutek Fefrovské rybníčky 2.2 km
přehrada Husinec 2.8 km
vodáctví Blanice 2.86 km
bunkr (řopík) H-33/16/B2-80 3.52 km
bunkr (řopík) H-33/18/B2-80 3.55 km
bunkr (řopík) H-33/19/E 3.67 km
bunkr (řopík) H-33/17/A-220 3.68 km
bunkr (řopík) H-33/14/B2-100 3.77 km
bunkr (řopík) H-33/20/D1Z 3.82 km
bunkr (řopík) H-33/15/B1-80 3.83 km
bunkr (řopík) H-33/12/A-140 3.87 km
bunkr (řopík) H-33/13/D2 3.93 km
bunkr (řopík) H-33/21/B2-100 3.95 km
Libín 1096 m n. m. 3.96 km
lanový park Libín 3.96 km
bunkr (řopík) H-33/11/A-120Z 3.98 km
Libínské Sedlo 4 km
fara Libínské Sedlo 4.01 km
kostel sv. Anny, Libínské Sedlo 4.03 km
běžecké lyžování Prachatice - Libí... 4.04 km
bunkr (řopík) H-33/10/A-140 4.09 km
bunkr (řopík) H-33/21a/D2Z 4.11 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 4.22 km
lávka Blanice, Husinec 4.23 km
Šebellův mlýn, Husinec 4.25 km
bunkr (řopík) H-33/22/A-220 4.28 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus... 4.42 km
Hus Jan 4.42 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husine... 4.42 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Hus... 4.42 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 4.44 km
studna rodný dům Jana Husa, Husine... 4.45 km
kostel Církve bratrské, Husinec 4.46 km
SDH Husinec 4.48 km
bunkr (řopík) H-33/23/A-180 4.49 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy... 4.5 km
hřbitov Libínské Sedlo 4.52 km
Krvavá léta - Král Šumavy - Josef ... 4.58 km
Hasil Josef, král Šumavy 4.58 km
Návrat Krále Šumavy 1./na čáře, Ka... 4.58 km
Zpráva o Králi Šumavy 4.58 km
Písecká spojka Krále Šumavy, Jan M... 4.58 km
Návrat Krále Šumavy, David Jan Žák... 4.58 km
Návrat Krále Šumavy 2./Agent-chode... 4.58 km
bunkr (řopík) H-42/24/B1-100 4.58 km
expozice betlémů, Zábrdí u Husince... 4.59 km
pomník padlých WWI, Husinec 4.62 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 4.65 km
fara Husinec 4.65 km
Těšovice 4.68 km
Husinec 4.71 km
stavení Dvory 4.72 km
Dvory 4.78 km
kaple Dvory 4.79 km
SDH Dvory 4.79 km
studánka Husinec 4.83 km
bunkr (řopík) H-42/25/A-160Z 4.92 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Ry... 4.98 km
hřbitov Husinec 5 km
bunkr (řopík) H-42/26/A-160Z 5.02 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husi... 5.04 km
bunkr (řopík) H-42/28/A-160 5.05 km
Dobrá Voda u Záblatí 5.07 km
radnice Záblatí 5.1 km
Zablátí 5.1 km
Albrechtovice 5.13 km
kaple Těšovice 5.14 km
bunkr (řopík) H-42/29/D2 5.14 km
kostel Umučení sv. Jana Křtitele, ... 5.15 km
bunkr (řopík) H-42/27/D2 5.15 km
kašna Záblatí 5.16 km
Kratušín 5.16 km
kaple sv. Linharta, Kratušín 5.19 km
SDH Záblatí 5.21 km
bunkr (řopík) H-42/30/A-180 5.25 km
bunkr (řopík) H-42/31/A-140 5.33 km
bunkr (řopík) H-42/32/A-160 5.46 km
bunkr (řopík) H-42/33/A-180 5.57 km
bunkr (řopík) H-42/35/C2 5.65 km
bunkr (řopík) H-42/34/A-180 5.67 km
roubenka Drslavice 5.7 km
stavení Lažiště 5.78 km
bunkr (řopík) H-42/36/A-160 5.79 km
fara Lažiště 5.79 km
hřbitov Lažiště 5.79 km
kašna Lažiště 5.8 km
pomník padlých WWI, Lažiště 5.8 km
kostel sv. Mikuláše, Lažiště 5.8 km
Králíci ve vysoké trávě 5.8 km
Lažiště 5.8 km
roubenka Lažiště 5.81 km
roubené stavení Drslavice 5.82 km
Drslavice 5.83 km
SDH Lažiště 5.83 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 5.84 km
tvrz Drslavice 5.84 km
SDH Drslavice 5.85 km
bunkr (řopík) H-42/37/A-120Z 6.1 km
Paměť stromů - 9. díl - Husova líp... 6.2 km
bunkr (řopík) H-42/38/A-160 6.43 km
Křišťanovický rybník 6.48 km
bunkr (řopík) H-42/39/A-180 6.54 km
Křišťanovice 6.58 km
Blažejovice 7.34 km
Blanický Mlýn 7.68 km
kaple sv. Josefa, Krejčovice 7.68 km
Krejčovice 7.7 km
hřbitov Zbytiny 7.98 km
kostel sv. Víta, Zbytiny 7.99 km
Zbytiny 8 km
pamětní deska Franz Schacherl 8 km
kostel Narození Panny Marie, Chrob... 8.01 km
hřbitov Chroboly 8.02 km
zřícenina hradu Hus 8.02 km
kašna Chroboly 8.03 km
sv. Jan Nepomucký, Chroboly 8.03 km
Žíchovec 8.03 km
Drahé tety a já 8.04 km
Chroboly 8.06 km
fara Vlachovo Březí 8.07 km
lávka Blanice, hrad Hus 8.09 km
Žárovná 8.09 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí... 8.09 km
rodný dům Václava Matouška 8.09 km
pamětní deska Václav Matoušek 8.09 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlacho... 8.09 km
štoly Cudrovice 8.1 km
infocentrum Vlachovo Březí 8.11 km
Vlachovo Březí 8.11 km
pamětní deska Jakub Bursa 8.12 km
Bursa Jakub 8.12 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí... 8.15 km
kašna Vlachovo Březí 8.16 km
pítko Vlachovo Březí 8.16 km
zámek Vlachovo Březí 8.21 km
pamětní deska Jan Neruda 8.22 km
Matulka Jan 8.23 km
rodný dům Jana Matulky 8.23 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 8.28 km
hřbitov Cudrovice 8.32 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 8.39 km
hřbitov Vlachovo Březí 8.42 km
dětské hřiště Vlachovo Březí... 8.45 km
křížová cesta, Vlachovo Březí... 8.46 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 8.48 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 8.53 km
javor Vlachovo Březí 8.55 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí... 8.57 km
vlaková zastávka Zbytiny 8.61 km
Cudrovice 8.73 km
Strunkovice nad Blanicí 8.79 km
Čertova stráň 8.82 km
pomník padlých WWI, Strunkovice na... 8.82 km
vlaková zastávka Strunkovice nad B... 8.84 km
Milešice 8.84 km
Blaníce 8.86 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice n... 8.88 km
Havlasa Bohumil 8.89 km
fara Strunkovice nad Blanicí 8.94 km
kaple Mlynářovice 9.21 km
Mlynářovice 9.21 km
Kosmo 9.24 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Šumavs... 9.57 km
kaple Panny Marie, Protivec 9.58 km
Zrzka ze šumavy, Paul Friedl 9.6 km
Protivec 9.61 km
tvrz Lipovice 9.65 km
Šumavské Hoštice 9.67 km
Gajer Václav 9.67 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 9.7 km
Mlynářovická myslivna 10.5 km
fara Dub 10.51 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 10.52 km
hřbitov Dub 10.53 km
památník osvobození Dub 10.53 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 10.57 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 10.57 km
zámek Dub 10.57 km
kaple Panny Marie Klatovské, Lštěn... 10.6 km
fara Lštění 10.6 km
pomník padlých WWI, Lštění 10.6 km
hřbitov Lštění u Radhostice 10.61 km
pomník padlých WWI, Dub 10.62 km
kostel sv. Vojtěcha, Lštění 10.62 km
Dub u Prachatic 10.62 km
Hanzal Josef 10.63 km
Páni Edisoni 10.65 km
kaple sv. Vojtěcha, Lštění 10.66 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Lšt... 10.66 km
Lštění u Radhostice 10.66 km
kaple Libotyně 10.71 km
SDH Lštění 10.72 km
Libotyně 10.72 km
stavení Libotyně 10.76 km
statek U Dudáků, Libotyně 10.85 km
Dolní Nakvasovice 10.86 km
kaple Dolní Nakvasovice 10.88 km
kaple u Dubu 10.93 km
Maloborský rybník 10.98 km
hřbitov Blanice 11.11 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 11.12 km
Dvorec 11.13 km
Blanice 11.15 km
Malý Bor u Strunkovic 11.15 km
renesanční panský dům Lhenice 11.18 km
obora praturů Křišťanov 11.22 km
kostel sv. Jakuba, Lhenice 11.23 km
pomník padlých WWI, Lhenice 11.24 km
kašna Karla IV., Lhenice 11.25 km
Lhenice 11.26 km
socha sv. Vojtěcha, Lhenice 11.27 km
pamětní deska osvobození Lhenice... 11.28 km
radnice (bývalá) Lhenice 11.28 km
vyhlídková věž u Křišťanova 11.31 km
Křišťanovská lípa 11.32 km
SDH Lhenice 11.32 km
Křišťanovské duby 11.33 km
Sokolovna Lhenice 11.37 km
Bobík 1264 m n. m. 11.46 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 11.53 km
kaple Panny Marie, Čichtice 11.53 km
dětské hřiště Lhenice 11.53 km
památník osovobození Čichtice 11.54 km
kaple Lhenice 11.54 km
Čichtice 11.55 km
Křišťanov 11.7 km
hřbitov Křišťanov 11.73 km
kostel Jména Ježíš, Křišťanov... 11.74 km
rybník Bašta, Čichtice 11.79 km
Javornice 12 km
Milešický prales 12.04 km
kaple Hrbov 12.12 km
Hrbov 12.13 km
pomník padlých WWI, Hrbov 12.14 km
Hluboký rybník 12.16 km
Křišťanov-Vyšný 12.22 km
schwarzenberský Nový Dvůr 12.23 km
křížová cesta, Volary 12.28 km
Velký vepřský rybník 12.28 km
socha Míru pod Mářským vrchem 12.4 km
Lhotovský rybník, Čichtice 12.42 km
Princezna ze mlejna 12.44 km
koupaliště Zálezly 12.68 km
škola Zálezly 12.8 km
Tráva | klip Aneta Langerová 12.81 km
kaple sv. Václava s rozhlednou, Má... 12.81 km
Mářský vrch 907 m n. m. 12.81 km
křížová cesta, Mářský vrch 12.82 km
Kamenné moře, Mářský vrch 12.83 km
Křížová smrč 12.88 km
Zálezly 12.89 km
tvrz Zálezly 12.89 km
zaniklá Rožmberská obora 12.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Zálezl... 12.95 km
Šejna Karel 13 km
Volarské seníky 13.11 km
Arnoštov 13.18 km
SDH Bavorov 13.2 km
kaple Bohunice 13.27 km
pivovar Volary 13.29 km
Zelené Dvory 13.34 km
hřbitov Volary 13.35 km
kaple sv. Floriána, Volary 13.35 km
Bohunice 13.36 km
Bavorov 13.39 km
Jakší Josef 13.39 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 13.39 km
kašna Bavorov 13.4 km
zámek Kratochvíle 13.4 km
morová deska Bavorov 13.4 km
židovský hřbitov pochodu smrti, Vo... 13.41 km
Krvavá léta - Stovky obětí Volarsk... 13.41 km
Přes Volary přešla smrt, Jaroslava... 13.41 km
kostel Narození Panny Marie, Krato... 13.42 km
Boubín 1362 m n. m. 13.42 km
fara Bavorov 13.42 km
pamětní deska Jindřich Veselý 13.42 km
Veselý Jindřich PhDr. 13.42 km
Panský dům, Bavorov 13.42 km
stavení Bavorov 13.42 km
památník 95 obětí pochodu smrti, V... 13.43 km
kašna zámecká Kratochvíle 13.43 km
torzo ženy - Vojtěch Pařík, Volary... 13.44 km
SDH Volary 13.55 km
Všechlapy 13.56 km
Volarské menhiry 13.56 km
kaple Všechlapy 13.59 km
alpské domy Volary 13.6 km
dřevěné sochy, Volary 13.63 km
Princezna ze mlejna 13.64 km
Tři životy 13.64 km
Arabela 13.64 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 13.65 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 13.65 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 13.65 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 13.65 km
Koječín 13.65 km
kaple Panny Marie, Koječín 13.66 km
kostel sv. Kateřiny, Volary 13.69 km
infocentrum NP Idina Pila 13.72 km
pamětní deska Josef John 13.72 km
Drahé tety a já 13.73 km
NS Boubínský prales 13.73 km
fotopoint Idina pila 13.75 km
Boubínská jedle 13.76 km
Volarské slavnosti dřeva 13.77 km
Boubínské jezírko 13.78 km
pamětní deska osvobození Volary 13.78 km
Volarské muzeum, Volary 13.81 km
Toulavá kamera ČT - dřeváky, Volar... 13.81 km
šumavské dřeváky Volary 13.81 km
Petrův Dvůr 13.81 km
bazén Volary 13.82 km
Štítkov 13.85 km
VW Golf meeting Podroužek 13.86 km
parkoviště pod Helfenburkem 13.86 km
Princezna ze mlejna 13.86 km
rybník Podroužek 13.86 km
SDH Předslavice 13.89 km
Král smrků 13.9 km
kaple Štítkov 13.9 km
Peklo u Netolic 13.91 km
SDH Štítkov 13.92 km
hřbitov Předslavice 13.92 km
kasárna 7. bPS - 2. prPS, Volary 13.93 km
kostel sv. Václava, Předslavice 13.93 km
fara Předslavice 13.94 km
Tisovka 13.95 km
pomník padlých WWI, Předslavice 13.95 km
hájovna pod Helfenburkem 13.96 km
barokní brána u stavení Předslavic... 13.97 km
Boty plné vody 13.97 km
kapitulace 111. PzGrRgt generála v... 13.97 km
lidové stavení Předslavice 4 14 km
renesanční statek Grejnarov 14.01 km
Předslavice 14.03 km
Boubínský prales - Josef Váchal 14.14 km
Boubínský prales 14.14 km
AccuWeather - Volary 14.2 km
Volary 14.2 km
Kistlerová Polenová Věra 14.2 km
Hledání ztraceného času - americké... 14.2 km
Smědeč 14.22 km
vlaková zastávka Lčovice 14.3 km
NS Lesnická 14.32 km
Pravětín 14.35 km
kaplička Netolice 14.49 km
nádraží Volary 14.49 km
kašna Ktiš 14.5 km
Ktiš 14.53 km
Zátoňská hora 14.53 km
pomník padlých WWI, Ktiš 14.53 km
cyklistika Volary 14.54 km
Johnův kámen 14.55 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 14.58 km
Babovřesky 14.59 km
kaple sv. Václava, Malenice 14.6 km
kaple Horní Chrášťany 14.61 km
Horní Chrášťany 14.62 km
fara Ktiš 14.62 km
hřbitov Ktiš 14.65 km
nádraží Netolice 14.68 km
rybník Mnich 14.7 km
Krtely 14.71 km
statek Jiřetice 12 14.71 km
SDH Krtely 14.74 km
statek Jiřetice 4 14.74 km
Jiřetice 14.75 km
dětské hřiště Krtely 14.75 km
Tři chlapi na cestách 14.76 km
Drahé tety a já 14.76 km
rodný dům Františka Gregora, Netol... 14.77 km
Gregora František 14.77 km
pamětní deska František Gregora, N... 14.77 km
Neuhausenův dům, Netolice 14.81 km
pomník padlých WWI, Krtely 14.82 km
Drahé tety a já 14.84 km
kaple Krtely 14.84 km
hotel Beseda 14.89 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 14.9 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 14.9 km
hrob Josef Zítek 14.9 km
kostel sv. Jakuba, Malenice 14.91 km
hrob Zdeněk Podskalský 14.91 km
hrob Jaroslav Pešek 14.92 km
hrob Jiří Pleskot 14.92 km
hrob František Teplý 14.92 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 14.93 km
hřbitov Malenice 14.93 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netol... 14.93 km
kamenný most, Netolice 14.93 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna,... 14.94 km
infocentrum Netolice 14.95 km
fara Malenice 14.97 km
John Josef 14.97 km
Netolice 14.97 km
kašna Netolice 14.97 km
náměstní lípa Netolice 14.98 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Neto... 14.99 km
radnice Netolice 15 km
Měšťanský pivovar, Netolice 15.01 km
NS Netolice 15.03 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 15.06 km
solnice, Netolice 15.06 km
SDH Malenice 15.07 km
kaple Smrčná 15.08 km
Krajníčko 15.08 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 15.09 km
Hořínek Tony Antonín 15.09 km
SDH Netolice 15.11 km
děkanství Netolice 15.12 km
pomník padlých WWI i II, Malenice... 15.12 km
Malenice 15.13 km
Pleskot Jiří 15.13 km
Kühn Pavel 15.13 km
Jankovec Jaroslav 15.13 km
Jirásková Jiřina 15.13 km
Podskalský Zdeněk 15.13 km
pamětní deska osvobození Malenice... 15.13 km
kaple Malenice 15.17 km
SDH Malenice (starý) 15.18 km
SDH Smrčná 15.2 km
tvrz Smrčná 15.2 km
Lužice 15.21 km
pomník padlých WWI, Netolice 15.26 km
stavení Smrčná 15.26 km
kostel sv. Václava, Netolice 15.27 km
hamr Malenice 15.32 km
hřbitov Netolice 15.36 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netoli... 15.36 km
rodinný dům Dubí 15.39 km
Malenická jeskyně 15.4 km
SDH Vimperk 15.42 km
archeopark Netolice 15.5 km
Truskovice 15.53 km
kaple Truskovice 15.58 km
pomník padlých WWI, Truskovice 15.59 km
Kuklwaitská lípa 15.59 km
SDH Lčovice 15.62 km
kaple v parku zámku Lčovice 15.62 km
Kuklovský dub 15.63 km
Lčovice 15.63 km
zámek Lčovice 15.63 km
Zítek Josef 15.63 km
kaple Lčovice 15.64 km
pamětní deska Josef Zítek 15.69 km
památník Charles Havlat 15.69 km
Bohumilice meteorit 15.7 km
SDH Černětice 15.79 km
potok Rapačov 15.8 km
nádraží Vimperk 15.83 km
stavení s barokním štítem, Černěti... 15.84 km
kaple Černětice 15.86 km
zámek Černětice 15.89 km
Rafťáci 15.91 km
Tři chlapi na cestách 15.91 km
kaple Čepřovice 15.93 km
Svinětice 15.94 km
Čepřovice 15.94 km
Černětice 15.96 km
SDH Čepřovice 15.96 km
tvrz Čepřovice 15.96 km
slovanské mohyly, Lomec 15.97 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 15.98 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 15.99 km
židovský hřbitov Čkyně 16.03 km
hřbitov Bohumilice 16.04 km
náhrobek rodiny Lumbe von Mallonit... 16.07 km
kostel Nejsvětější Trojice, Bohumi... 16.07 km
Jilmova skála 16.07 km
pamětní deska Antonín Liška 16.08 km
fara Bohumilice 16.08 km
pomník padlých WWI, Kuklov 16.08 km
zřícenina kláštera Kuklov 16.11 km
Údolí včel 16.11 km
Liška Antonín ThDr. 16.13 km
pomník padlých WWI, Bohumilice 16.14 km
Bohumilice 16.15 km
Kuklov 16.16 km
rybníky Bohumilice 16.18 km
SDH Hradiště 16.18 km
kaple výklenková Kuklov 16.19 km
koně zámek Skalice, Bohumilice 16.2 km
SDH Bohumilice 16.2 km
Holoubek František 16.21 km
zámek Skalice, Bohumilice 16.21 km
Hradiště u Malovic 16.21 km
lípa Bohumilice 16.21 km
Velká Niva 16.21 km
Malá farma 16.22 km
hřbitov Lomec 16.28 km
zřícenina hradu Kuglvajt 16.32 km
křížová cesta, Lomec 16.39 km
kaple Račí 16.4 km
Kubin Alfred 16.42 km
bunkr (řopík) H-41/25/B2-90 16.42 km
nádraží Čkyně 16.46 km
napadli zpěvačku Monkey Business v... 16.47 km
bunkr (řopík) H-41/27/A-120 16.49 km
fara Lomec 16.5 km
poutní místo Lomec 16.55 km
studna Lomec 16.55 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 16.55 km
bruslení Vimperk 16.56 km
lípa Naděje, Lomec 16.57 km
bunkr (řopík) 191/50/A-120 16.58 km
Zeyerova stezka 16.58 km
bunkr (řopík) H-41/24/A-120 16.59 km
bunkr (řopík) 191/48/A-140Z 16.6 km
bunkr (řopík) 191/49/A-160 16.6 km
Správa NP a CHKO Šumava 16.61 km
CHKO a NP Šumava 16.61 km
mlýn Černětice 16.63 km
infocentrum Vimperk 16.64 km
Zátoň u Lenory 16.64 km
nádraží Kubova Huť 16.67 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 16.67 km
bunkr (řopík) 191/47/A-120 16.68 km
synagoga Čkyně 16.68 km
zámek Čkyně 16.71 km
koupaliště Vimperk 16.71 km
Korkusova Huť 16.72 km
Čkyně 16.73 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 16.73 km
Zucker Alois 16.73 km
bunkr (řopík) H-41/22/A-160 16.74 km
bunkr (řopík) 41/21/A-140 16.74 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 16.75 km
pomník padlých WWI, Čkyně 16.76 km
kostel Nalezení sv. Kříže, Korkuso... 16.77 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 16.77 km
fara Korkusova Huť 16.78 km
bunkr (řopík) 191/46/A-140 16.78 km
Litochovice 16.79 km
SDH Čkyně 16.8 km
bunkr (řopík) 191/1/A-120Z 16.81 km
schwarzenberská hájovna Kubova Huť... 16.83 km
Steinbrener Jan 16.85 km
nový hřbitov Vimperk 16.85 km
bunkr (řopík) H-41/19/D2 16.85 km
Šumavský pivovar, Vimperk 16.86 km
Kubova Huť 16.86 km
vlaková zastávka Bohumilice v Čech... 16.88 km
nová radnice Vimperk 16.88 km
pomník padlých WWI, Vimperk 16.88 km
kostel Navštívení Panny Marie, Vim... 16.9 km
pomník padlých WWI, Vimperk 16.9 km
bunkr (řopík) 191/45/A-140 16.9 km
sv. Jan Nepomucký, Vimperk 16.9 km
kostel Nejsvětejšího srdce Páně, V... 16.9 km
AccuWeather - Vimperk 16.9 km
Peková Miluše 16.9 km
Vimperk 16.9 km
NS Zlatá stezka 16.9 km
Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 1... 16.9 km
městská zvonice Vimperk 16.9 km
Karel Rziepel alias Citron 16.9 km
Cyklotoulky - Vimperk 16.9 km
Kocovina šumavského léta, Martin S... 16.9 km
Tabery Erik 16.9 km
kaple Kubova Huť 16.9 km
fara Vimperk 16.91 km
jasan ztepilý Kubova Huť 16.91 km
stará radnice Vimperk 16.92 km
dům U jelena, Vimperk 16.92 km
kašna novodobá, Vimperk 16.92 km
Toulavá kamera ČT - Sudslavický ok... 16.92 km
Chvalovice 16.92 km
pomník padlých WWI i II, Vimperk 16.94 km
dolní kašna Vimperk 16.95 km
Vanický mlýn, Sudslavice 16.95 km
socha Panny Marie, Vimperk 16.96 km
Toušlová Iveta 16.96 km
lípa Sudslavice 16.96 km
městské opevnění Vimperk 16.97 km
jasan ztepilý u Arnoštky 16.98 km
bunkr (řopík) 195/48/EZ 16.98 km
Měšťanský pivovar, Vimperk 16.99 km
bunkr (řopík) H-41/20/D2 17.02 km
NS Sudslavický okruh 17.02 km
fara Čkyně 17.02 km
vlaková zastávka Soumarský most 17.03 km
horní kašna Vimperk 17.03 km
U Mlynářů, Sudslavice 17.04 km
horská služba Kubova Huť 17.04 km
SDH Chelčice 17.04 km
bunkr (řopík) 195/68/A-160Z 17.06 km
bunkr (řopík) 191/4/A-120 17.07 km
pamětní deska Jan Preisler 17.1 km
bunkr (řopík) 195/67/A-180Z 17.1 km
kostel sv. Máří Magdalény, Čkyně... 17.1 km
bunkr (řopík) 191/44/A-140 17.1 km
hřbitov Čkyně 17.11 km
Sudslavická jeskyně 17.12 km
Soumarské rašeliniště 17.12 km
skiareál Kubova Huť 17.12 km
hrad a zámek Vimperk 17.12 km
městské muzeum Vimperk 17.12 km
bunkr (řopík) 195/66/A-180Z 17.13 km
horní mlýn Nišovice 17.13 km
zámecká kašna Vimperk 17.13 km
rozhledna Soumarský most 17.13 km
zřícenina hradu Haselburg 17.14 km
bunkr (řopík) 195/55/A-120 17.15 km
bunkr (řopík) 195/63/A-140Z 17.15 km
bunkr (řopík) 195/65/A-180Z 17.15 km
tvrz Dobčice 17.17 km
bunkr (řopík) 195/64/A-160Z 17.17 km
Solná Lhota 17.18 km
bunkr (řopík) 195/40/E 17.18 km
bunkr (řopík) 195/50/A-120Z 17.19 km
bunkr (řopík) 191/3/A-160Z 17.19 km
Soumarský most 17.2 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 17.2 km
dětské hřiště Dobčice 17.2 km
Babovřesky 17.21 km
Dobčice 17.21 km
bunkr (řopík) 195/51/A-140 17.21 km
bitva o Soumarský most 17.21 km
Rabín 17.22 km
návesní rybník, Dobčice 17.23 km
Zachova pila a slévárna 17.25 km
bunkr (řopík) 191/5/A-140 17.26 km
kaple Dobčice 17.27 km
bunkr (řopík) 195/53/A-160 17.27 km
bunkr (řopík) 195/54/A-160 17.28 km
Sudslavice 17.28 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 17.28 km
bunkr (řopík) 195/52/A-160 17.29 km
bunkr (řopík) 191/32/A-160Z 17.29 km
Chelčice 17.3 km
Šedivý Alois, plk. letec 311 Sqdn.... 17.31 km
rechle Lenora 17.33 km
Chelčický Petr 17.34 km
pomník padlých WWI, Chelčice 17.34 km
zámek (nový) Libějovice 17.34 km
fara Chelčice 17.38 km
bunkr (řopík) 195/61/A-180Z 17.39 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 17.4 km
bunkr (řopík) 191/42/A-200 17.41 km
NS Naše rašeliniště 17.42 km
bunkr (řopík) 195/59/A-160 17.42 km
komunistické propaganda, Vimperk 17.43 km
vlaková zastávka Lenora 17.43 km
bunkr (řopík) 191/7/B2-90 17.43 km
Malá Niva 17.44 km
hřbitov Chelčice 17.44 km
socha Panny Marie, Chelčice 17.44 km
Neuslužice 17.45 km
kostel sv. Martina, Chelčice 17.46 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 17.46 km
Utajená obrana Šumavy, Jan Lakosil... 17.46 km
bunkr (řopík) 195/60/A-180 17.47 km
Třetina u Olšovice 17.47 km
nádraží Lenora 17.49 km
bunkr (řopík) 191/41/A-140 17.53 km
bunkr (řopík) 195/39/A-120 17.53 km
bunkr (řopík) 191/15/A-160Z 17.54 km
bunkr (řopík) 191/6/A-140Z 17.54 km
městský dům Lenora 17.59 km
kaple Chlum 17.62 km
bunkr (řopík) 191/8/A-140 17.62 km
křížová cesta, Vimperk 17.63 km
bunkr (řopík) 195/38/A-160 17.65 km
dětské hřiště Lenora 17.65 km
dětské hřiště Lenora 17.67 km
Nestanice 17.67 km
bunkr (řopík) 191/37/A-160 17.67 km
vila Siegfrieda Kralika, Lenora 17.67 km
kaple Nestanice 17.71 km
Chlum u Volar 17.71 km
infocentrum Lenora 17.73 km
sklářské muzeum Lenora 17.73 km
pomník A. Hartauera, Lenora 17.73 km
Hartauer Andreas 17.73 km
kašna Lenora 17.74 km
bunkr (řopík) 195/36/B2-80 17.74 km
bunkr (řopík) 191/39/A-180 17.74 km
bunkr (řopík) 191/10/A-160 17.79 km
bunkr (řopík) 195/37/A-140 17.79 km
přírodní rezervace Libějovický par... 17.87 km
pec Lenora 17.91 km
Volarské šance 17.91 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 17.95 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 17.95 km
zaniklý hrad Poděhusy 17.96 km
dětské hřiště Libějovice 17.96 km
rybník Vodník 17.97 km
SDH Olšovice 17.99 km
kaplička Olšovice 17.99 km
Na Lázni, Chelčice 18 km
Cvrčkův mlýn 18.02 km
stavení Olšovice 18.03 km
Olšovice 18.04 km
pomník padlých WWI, Lenora 18.04 km
Houžná 18.05 km
Lenora 18.07 km
kašna Lenora 18.08 km
zámek Lenora 18.09 km
dětské hřiště Podeřiště 18.09 km
pomník padlých WWI, Libějovice 18.1 km
Libějovice 18.11 km
bunkr (řopík) 195/34/A-140Z 18.12 km
Svědectví z poválečné Šumavy, Rosa... 18.12 km
SDH Libějovice 18.14 km
Dobrá 18.15 km
kaple Podeřiště 18.16 km
vlaková zastávka Pražák 18.17 km
Podeřiště 18.17 km
bunkr (řopík) 191/11/A-200Z 18.19 km
Dobrá 18.2 km
kaple Dobrá 18.21 km
Milda 18.21 km
Jakeš Miloš 18.21 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 18.21 km
bunkr (řopík) 195/35/A-180Z 18.23 km
SDH Podeřiště 18.24 km
bunkr (řopík) 195/32/A-120 18.25 km
dřevěnice Houžná 18.26 km
vlaková zastávka Malovice 18.28 km
Mrtvý luh 18.28 km
Poprask na silnici E 4 18.28 km
bunkr (řopík) 195/33/A-140Z 18.3 km
kaple Dolany 18.36 km
bunkr (řopík) 195/31/A-140 18.36 km
bunkr (řopík) 195/28/B1-80 18.36 km
pamětní deska Václav Vágner 18.37 km
Dolany u Čkyně 18.38 km
roubenka Dolany 18.42 km
pomník padlých WWI, Dolany 18.44 km
bunkr (řopík) 195/29/A-140 18.49 km
bunkr (řopík) 195/30/A-160 18.51 km
Sokol Volyně 18.54 km
Pěkná 18.57 km
hřbitov Pěkná 18.57 km
kostel sv. Anny, Pěkná 18.57 km
Horní Vltavice 18.58 km
historický vodojem Pěkná 18.58 km
nejstarší hostinec Šumavy, Horní V... 18.58 km
pomník padlých WWI i II, Pěkná 18.6 km
Malovice 18.61 km
Štěpánek Zdeněk 18.62 km
fara Horní Vltavice 18.62 km
galerie Na shledanou, Volyně 18.62 km
kostel Proměnění Páně, Volyně... 18.62 km
kostel sv. rodiny a sv. Jana Nepom... 18.62 km
svatba A. Vránová - V. Ráž 18.62 km
hrobka rodiny Kralik von Meyrswald... 18.62 km
pomník padlých WWI, Horní Vltavice... 18.64 km
hrob Soni Štepánkové 18.65 km
hřbitov Horní Vltavice 18.65 km
kaple sv. Václava, Malovice 18.66 km
SDH Malovice 18.66 km
hřbitov Volyně 18.67 km
pomník padlých WWI, Malovice 18.67 km
SDH Černěves 18.68 km
hrob Jan Vratislav Želízko 18.69 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 18.7 km
Černěves 18.72 km
Brloh 18.73 km
Skočický hrad 18.73 km
pamětní deska Josef Kárník 18.73 km
naučná stezka Brložsko 18.74 km
dětské hřiště Černěves 18.74 km
fara Brloh 18.75 km
kaple Černěves 18.75 km
řeka Vltava 18.77 km
řeka Teplá Vltava 18.77 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 18.77 km
vrba Horní Vltavice 18.78 km
řeka Studená Vltava 18.79 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhoř... 18.8 km
synagoga Volyně 18.8 km
Princezna ze mlejna 18.81 km
skiareál Horní Vltavice 18.81 km
silniční most Teplá Vltava, Horní ... 18.81 km
Náhořany 18.82 km
kaple sv. Jana Nepomuského, Horní ... 18.83 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 18.84 km
Mariánský sloup, Volyně 18.85 km
Volyně 18.85 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 18.85 km
stavení s obložením Horní Vltavice... 18.86 km
památník Josefa Kaizla 18.86 km
Kaizl Josef 18.86 km
bunkr (řopík) 195/27/A-140Z 18.87 km
radnice Volyně 18.88 km
parkoviště Dobrá 18.89 km
kostel Všech Svatých, Volyně 18.96 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píš... 18.97 km
fara Volyně 18.97 km
tvrz Volyně 18.99 km
městské muzeum Volyně 18.99 km
pamětní deska Edvard Turek 18.99 km
Husův dům, Volyně 18.99 km
Nová Houžná 19 km
NS Stožecký prales a skála 19.01 km
bunkr (řopík) 195/24/A-160 19.01 km
hřbitov Brloh 19.04 km
bunkr (řopík) 195/23/A-120 19.04 km
bunkr (řopík) 195/26/A-160Z 19.05 km
stavení Mahouš 19.06 km
bunkr (řopík) 195/25/A-160 19.07 km
nádraží Volyně 19.07 km
Mahouš 19.15 km
židovský hřbitov Volyně 19.16 km
kovárna Mahouš 19.16 km
dětské hřiště Mahouš 19.19 km
nádraží Lipka 19.19 km
bunkr (řopík) H-41/18/B2-80 19.19 km
bunkr (řopík) H-41/17/B1-80 19.19 km
bunkr (řopík) 195/22/A-160 19.25 km
Vlčí Jámy 19.25 km
hřbitov Náhořany 19.31 km
Lipka 19.31 km
Stožec 1064 m n. m. 19.32 km
Černý Kříž 19.36 km
vlaková zastávka Pěkná 19.4 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 19.62 km
kaple výklenková Záboří 19.62 km
Zrzavý Jan 19.62 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 19.62 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 19.62 km
Zeyer Julius 19.62 km
kasárna U Sloupů, Vimperk 19.63 km
městské opevnění Vodňany 19.63 km
jižní městská bašta Vodňany 19.63 km
NS Medvědí stezka 19.64 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 19.66 km
bunkr (řopík) H-41/16/A-140 19.69 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 19.7 km
kaple Záboří 19.7 km
nádraží Černý Kříž 19.7 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 19.71 km
Babovřesky 19.71 km
SDH Záboří 19.72 km
Beránek Tomáš, Mons. 19.73 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 19.73 km
Herites František PhMr. 19.74 km
Záboří 19.76 km
kašna Vodňany 19.76 km
Spořitelna Vodňany 19.77 km
Vodňany 19.77 km
nádraží Vodňany 19.77 km
pamětní kámen František Herites... 19.78 km
Husův sbor Vodňany 19.78 km
dětské hřiště Záboří 19.79 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 19.79 km
bunkr (řopík) H-41/15/D2 19.8 km
park Jana Pavla II., Vodňany 19.8 km
Kam čert nemůže 19.8 km
Hliněný mlýn, Vodňany 19.81 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 19.82 km
infocentrum Vodňany 19.82 km
Útěk, Jiří Hejda 19.84 km
Rádl Alois 19.84 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 19.85 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 19.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 19.86 km
naučná stezka Vodňanská 19.86 km
bunkr (řopík) H-41/14/D1 19.87 km
Machův včelín Krušlov 19.88 km
Trhák 19.9 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 19.9 km
Sokol Vodňany 19.92 km
Jánský most, Vodňany 19.93 km
kaple Krušlov 19.94 km
SDH Krušlov 19.94 km
Krušlov 19.95 km
bunkr (řopík) H-41/13/A-180 19.98 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

apartmány 5023, Srní

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: srňsko
šumavská obec: Srní

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 330 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • městské muzeum Prachatice - otevírací do...

  batoh
  městské muzeum Prachatice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Husovské unikáty ze sbírek Národního muz...

  batoh
  Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum české loutky a cirkusu Prachatice...

  batoh
  muzeum české loutky a cirkusu Prachatice - otevírací doba
  Šumava A-Z: historické
  lokalita: prachaticko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat GE Money Bank 0.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.17 km
Bankomat Česká spořitelna 0.18 km
Bankomat Komerční banka 0.32 km
Jednota Prachatice 0.37 km
Bankomat ČSOB 0.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.48 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 0.49 km
Bankomat ČSOB 0.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.5 km
Jednota Prachatice 0.57 km
Bankomat Komerční banka 0.62 km
Bankomat Česká spořitelna 0.68 km
Bankomat ČSOB 0.77 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 1.14 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 1.65 km
Jednota Husinec 4.57 km
Jednota Záblatí 5.07 km
Jednota Vitějovice 6.73 km
Jednota Vlachovo Březí 7.97 km
Jednota Chroboly 8.03 km
Bankomat ČSOB 8.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.13 km
Jednota Vlachovo Březí 8.17 km
Jednota Hracholusky 8.23 km
Jednota Dub 10.58 km
Jednota Buk 11.51 km
Jednota Javornice 11.91 km
Jednota Tvrzice 12.21 km
Jednota Bušanovice 12.38 km
Jednota Zálezly 12.78 km
Jednota Bavorov 13.42 km
Jednota Vimperk 13.48 km
Bankomat GE Money Bank 13.74 km
Jednota Volary 13.81 km
Bankomat Komerční banka 13.87 km
Jednota Volary 13.92 km
Jednota Volary 14.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 14.22 km
Jednota Ktiš 14.37 km
čerpací stanice Benzina, Volary 14.75 km
Bankomat Česká spořitelna 14.91 km
Bankomat Komerční banka 15.03 km
Jednota Netolice 15.04 km
Jednota Malenice 15.13 km
Jednota Vimperk 15.69 km
Jednota Bohumilice 16.22 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 16.36 km
Jednota Vimperk 16.46 km
Bankomat GE Money Bank 16.47 km
Jednota Vimperk 16.47 km
Jednota Vimperk 16.48 km
Bankomat Komerční banka 16.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.73 km
Bankomat ČSOB 16.74 km
Bankomat Česká spořitelna 16.75 km
Jednota Čkyně 16.78 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 16.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17 km
Bankomat ČSOB 17.05 km
Jednota Vimperk 17.09 km
Jednota Libějovice 17.33 km
Jednota Lenora 17.8 km
Jednota Horní Vltavice 18.6 km
Jednota Volyně 18.61 km
Jednota-potraviny Brloh 18.73 km
Jednota Volyně 18.76 km
Jednota Volyně 18.83 km
Bankomat GE Money Bank 18.85 km
Bankomat Česká spořitelna 18.87 km
Bankomat Komerční banka 18.88 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 19.09 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 19.57 km
Jednota-potraviny Brloh 19.61 km
Jednota Vodňany 19.69 km
Jednota Vodňany 19.73 km
Bankomat ČSOB 19.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.74 km
Bankomat Česká spořitelna 19.77 km
Bankomat Komerční banka 19.84 km
Bankomat GE Money Bank 19.93 km
Bankomat GE Money Bank 19.97 km

mohlo by Vás zajímat

muzeum krajky Prachatice

batoh
muzeum krajky Prachatice
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

muzeum české loutky a cirkusu Prachatice...

batoh
muzeum české loutky a cirkusu Prachatice
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava má své kouzlo po celý rok, v každém ročním období. Přijeďte se k nám přesvědčit. Široký výběr příjemného ubytování (za příznivé, levné ceny) studentům, rodinám s dětmi, seniorům, firemní školení, skupinové akce a srazy, svatby. Vhodné pro turisty, cykloturisty, motorkáře, lyžaře, běžkaře. V překrásném prostředí v městečkách v apartmánech, penzionech, hotelech, ve vesničkách a na samotách v chatách, chalupách, kempech. Šumava nabízí nepřeberné množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci. Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z CHKO Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR, proto ubytování na Šumavě vyhledávají každým rokem tisíce turistů, cyklistů, běžkařů, houbařů, vodáků apod. Využít můžete lyžařských škol, které nabízí každé lyžařské středisko (například skiareál Lipno, Velký Javor, Železná Ruda, Špičák, Zadov-Churáňov), bazénů, koupališť, wellness programů, které se nabízí pro Váš pobyt. Síť web kamer vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa (odkaz i na jiné hory jako Beskydy). Hitem posledních let je Lipenská přehrada, skiareál Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb (Lipno servis). Aktuální informace mimo náš nejstarší šumavský net přináší Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy. Šumavu proslavil i pašerák, o němž vznikl film Král Šumavy. Králem Šumavy se dnes rozumí ale i Author Král Šumavy – vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Nešel více po hrázi duby a křovinami osázené, širým, otevřeným krajem se bral, zahýbaje vpravo k Pašicům. Hlava vpřed se klonila, oči na zem se upíraly, nebloudily po pláni měsíčním světlem jako stříbrem polité, rozbíhající se, mizící v kmitavém šeru nedozírných dálav. Nedaleko něho vyletělo drkajíc hejno koroptví, v obilí zavrzal chřástal, jemuž opodál odpovídal druhý, třetí; v rákosí vpravo, poněkud vzadu, kvákaly divoké kachny a sta cvrčků pělo jednotvárnou píseň svou. Kráčel cestou svou, nevšímaje sobě těchto zvuků, rušících velké ticho letní noci, ani psího štěkotu, dorážejícího k němu z blízkých Pašic, ale pojednou se mu zdálo, že slyší dusot blížících se proti němu lidských kroků. Nemýlil se: kroky se přiblížily a po chvíli vynořila se z nízkého úvozu asi dvě stě kroků před ním mužská postava, oblitá tímže stříbrným jasem jako všecky předměty vůkol, pláň, suchopár, obilní lány i potroušené kře hlohu a šípku, velká již o sobě, ale přímo obrovitých, nadpřirozených rozměrů nabývající v této třepetavé, mihotající se hře nočních světel a stínů. Ulekl se, vida tuto postavu, ana rychlými, pružnými kroky v ústrety se mu šinula, stanul a vytřeštil na ni oči...

Než málo vteřin ještě, a už poznal tohoto člověka, s nímž před chvílí ještě ve svých myšlenkách se zabýval. Byl to Petr Radonický, knížecí mládek a nápadník jeho dcery Rozárky.

 Ten člověk byl u jeho dcery, nadešla mu myšlenka, od ní přichází. Zlost jím zalomcovala, beztak jej měl v nenávisti jako vůbec všecky knížecí, najmě hajné, baštýře a vůbec všecky pěšáky. Pohlížel na ně jako na jakýs druh neustále slídících psů krváků a velice nemile nesl, že dcera se s takovým spustila. Nebýt jeho ženy, proti níž ničeho nezmohl a která tomuto poměru nadržovala, dojista by ho byl do domu nepustil a každému styku s ním zabránil. I beztak s ním nikdy nepromluvil, jedva na daný pozdrav odpovídal. Kdyby se ho někdo byl ptal, proč tyto lidi má v nenávisti a co mu učinili zlého neb v čem mu překáželi, sotva by byl nalezl jiné odpovědi nežli tuto: „A tak! Jsou to darmožrouti a neřádi! Na nic dobrého nepomýšlejí!" — Co byl živ, nepodnikl ničeho, z čeho by se byl mohl střetnouti s kterýmkoliv z nich; ani ve snu ho nenapadlo, aby si šel zapytlačit do pole, do lesa nebo do rybníka. Byl to vrozený, instinktivní odpor, jejž v sobě cítil potomek po dlouhé věky porobených proti výkonným orgánům a představitelům utlačující, týrající je vrchnosti, odpor, k němuž se družila jakás tajná hrůza, jakýs strach, nepřicházející zplna k uvědomění, ale který mu bránil projeviti jim otevřeně svoje nepřátelské smýšlení.

Poznav mládka, Krušnej zaťal pěsti a umínil si jiti mimo, jako by ho neviděl.

Než mládek, došed ho, pozdravil jej, řka s přívětivým úsměvem na rtech:

„Dej vám Pánbůh dobrý večer, pantáto!"

„Dejž to Pánbůh a vám taky," odpověděl Krušnej, zdvihnuv jedva hlavu, a šel svou cestou; ale mládek nehodlal jej takto pustiti. Stanul před ním a oslovil ho.

„Jdete od Plástovic, pantáto ? Nikoho jste nepotkal cestou ?"

„Nevěděl bych, koho bych byl potkal," zabručel sedlák.

Kdyby byl potkal sto lidí, byl by je všecky zapřel; nikoho by byl neviděl, a viděl-li, nikoho nepoznal? Chce-li slídit ten chňap, ať si slídí sám, on ho nikomu nepovede na stopu. To by se mu tak vyplatilo!

Mládek se nehýbal.

„Podívejte se, pantáto, tamhle," pravil, ukazuje prstem směrem k jihozápadu, kde široká, lesknoucí se hladina rybníka se ztrácela v šeru.

„A co by tam bylo?" zabručel Krušnej, dívaje se maně v naznačenou stranu.

„Dva plameny se tam třpytí, zrovna směrem k Výhlavi, pod císařskou silnicí."

Jen velmi bystré oko stačilo znamenati slabounký zákmit dvou ohníčků, jež, viděny na tuto dálku, zcela podle sebe býti se zdály, ale vpravdě na sto metrů od sebe vzdáleny hořely. Krušnej, jehož oči viděly právě tak dobře do dálky jako oči mládkovy, zcela určitě je postřehl, tyto plameny; nicméně se tvářil, jako by ničeho neviděl.

„A co by tam hořely za ohně?" prohodil nevrle, maje se k odchodu.

„Jsou na rybách, dojista jsou, pakáž zatracená!" zaskuhral mládek; „měli jsme nějaký čas pokoj, dokud seděli v kriminále ti chlapi Lochmout a Kozlík z Hluboké, a bratři Karhounové ze Zlivi byli někde ve světě. Sotva tu jsou, už to zas začíná."

Lochmout a Kozlík byli v očích Krušného vším, jenom ne zloději. Pytlačili v knížecích revírech a lovili „kluky"  z knížecích rybníků a to jim z té duše odpouštěl, ba, za neohrožené bohatýry je pokládal. Jinak pohlížel na bratry Karhouny. Ti sice též brali knížeti pánu dříví z lesa, léceli oka na jeho zvěř a chodili na jeho ryby, ale vedle toho nešetřili též sedláků, jimž kradli vepře a drůbež, ba, byli v odůvodněném podezření, že, asi pět roků tomu, ukradli tři hříbata z pastvy na Blatech, kterýžto zločin se jim však dokázati nemohl. Zato byli dopadeni o masopustě minulého roku, právě když jemu, Krušnému, uloupili ze zavřeného chlévce tučného krmníka. Celé Pašice se tenkrát na ně sběhly, vepře jim uzmuly a zbiti byli, že sotva domů dolezli. Vedle názorů však Pašičkých včetně Krušného na tomto trestu se mělo přestátí, ale kdosi udal věc soudu, čímž se svým krajanům málo zavděčil. Kdekdo byl obeslán za svědka, rozumí se, že v prvé řadě Krušnej, jemuž nastaly časté a mrzuté dochůzky na Hlubokou a do Budějovic; nadto mu vzkázali darebové, aby se měl na pozoru, že pomstě jejich neujde, až vyjdou z kriminálu, v němž stát se po čtyři měsíce o jejich ubytování a stravování poctivě staral. Když pak, asi rok tomu, brány žaláře se jim otevřely, zapomněli patrně na slíbenou pomstu, neboť odešli kamsi do světa a po ten čas nebylo o nich slechu, takže Krušnej, který s velkým strachem pohlížel vstříc jejich opětnému objevení se, skoro už na ně nevzpomněl; slyše nyní, že jsou zase ve Zlivi, nemálo se ulekl. Jako blesk projelo mu hlavou, že třeba dnes už naň někde číhají, a umiňoval si pevně, že v noci více nohou nepáchne ze svého obydlí. Nebyl by se ani v nejmenším rozpakoval přijati průvod mládkův, ba, požádati jej, aby s ním šel, kdyby z dalšího jeho hovoru nebyl vyrozuměl, že Rado-nický je na služební obchůzce a že by tudíž takové žádosti vyhověti nemohl.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky