Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Plasy

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°56'7.655"N, 13°23'25.319"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Chrám Nanebevzetí Panny Marie tvořil hlavní duchovní centrum rozlehlého cisterciáckého kláštera v Plasích. V době rozkvětu kláštera se však jednalo jen o jednu z řady svatyní, které se v areálu či jeho blízkosti nacházely. Kromě několika kaplí umístěných v objektech konventu a prelatury, stál druhý, dnes zcela zaniklý, mariánský kostel u hlavní klášterní brány. K příležitostné liturgii sloužila také kaple sv. Máří Magdaleny situovaná v horním patře dvoupodlažní tzv. Královské kaple, dochované jako součást objektu klášterních sýpek. Nezbytnou funkci farního chrámu pro obyvatele Plas a okolí plnil kostel zasvěcený sv. Václavu za klášterními hradbami, dnes smuteční síň a hrobka rodu Metternichů. Hlavní klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen v roce 1204. Přestože byl později barokně přestavěn, je z doby počátků kláštera dochována podstatná část stavby, včetně před nedávnem objeveného unikátního románského portálu v západním průčelí. Rozkvět plaského kláštera, náležejícího mezi nejvýznamnější duchovní a vzdělanostní centra českého království, nadlouho přerušily husitské války. Klášter byl pobořen a v troskách zůstal až do 17. století. Opraven mohl být až po změně poměrů v důsledku bělohorské bitvy. Také současná stavební podoba klášterního chrámu proto pochází z let 1661-1666. Stavba je tak zachována na původním románském půdorysu včetně románského zdiva - asi 1/3 hmoty. Na počátku 18. století byla podle projektu Jana Blažeje Santiniho vytvořena zcela nová koncepce hlavních staveb klášterního areálu, podle níž měl stávající kostel být nahrazen kostelem novým, o mnoho větším, situovaným před budovu nového konventu. Když se však již schylovalo k jeho postavení (a současnému zbourání kostela stávajícího), byl v roce 1785 plaský klášter v rámci reforem císaře Josefa II. zrušen. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl následně ustaven pro Plasy a přifařené osady chrámem farním. Interiéru dominuje hlavní oltář z roku 1666 s mohutnými sochami zakladatelů cisterciáckého řádu – sv. Bernarda a sv. Roberta - s bohatou figurální výzdobou od J. Škréty. Oltářní obraz s výjevem Nanebevzetí Panny Marie namaloval v roce 1671 významný barokní malíř Karel Škréta. Na bočním oltáři vlevo zaujme rokoková skleněná rakem s kostrou v bohatě zdobeném oděvu. Jedná se relikviář s ostatky sv. Antonína. Nad relikviářem se nachází obraz sv. Bernarda, jehož autorem je neméně slavný barokní malíř – Petr Brandl. Dále severní transept s dvěma ostáři a jižní transept také s dvěma oltáři. Za pozornost stojí také dvě řady bohatě zdobených chórových lavic a tři vyřezávané zpovědnice, obojí z konce 17. Století - z doby opata Trojera. Na kostelním kůru jsou umístěny před nedávnem zrestaurované varhany – nádherná práce slavného loketského varhanáře Abrahama Starka z roku 1688, která je právem řazena mezi největší a nejkrásnější varhany v České republice. Koncem 90. let 20. století byly varhany ve špatném technickém stavu, jen zřídka využívány k liturgickým účelům a už vůbec ne jako koncertní nástroj. Koncem 20. století bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci varhan. Restaurování varhan se ujal varhanář Vladimír Šlajch a restaurování dekorativních prvků a figurální výzdoby prováděl Václav Stádník. Současně s opravou varhan probíhaly i stavební úpravy interiéru kostela. V srpnu 2006 již bylo možné přivézt části varhan do Plas a začít s instalací a intonací. Dne 29. září 2006 byla připravena oslava návratu varhan zpět do plaského kostela. Od 15:30 hod začala slavnostní pontifikální mše svatá, při které plzeňský biskup Mons. František Radkovský, hlavní celebrant, požehnal vzácný nástroj. Na varhany hrál varhaník premonstrátského kláštera v Praze na Strahově, Vladimír Roubal. Od 18:00 hod se konal slavnostní koncert, při kterém na varhany hrál Jaroslav Tůma, zpíval Richard Sporka, dále účinkovali bratři Jiří a Zdeněk Šediví (trubky) a Martin Kaplan (housle).

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

cisterciácký klášter Plasy

batoh
cisterciácký klášter Plasy
Šumava A-Z: církevní
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

sýpka s královskou kaplí Plasy

batoh
sýpka s královskou kaplí Plasy
Šumava A-Z: technické
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pivovar Plasy

batoh
pivovar Plasy
Šumava A-Z: technické
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

galerie Stretti

batoh
galerie Stretti
Šumava A-Z: galerie
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
cisterciácký klášter Plasy 0.08 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 0.08 km
pivovar Plasy 0.1 km
galerie Stretti 0.11 km
infocentrum Plasy 0.12 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 0.15 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 0.15 km
zájezdní hostinec, Plasy 0.16 km
Lavička Vítězslav 0.17 km
Metternich Klemens Wenzel 0.17 km
Wiehl Antonín 0.17 km
Stretti Viktor 0.17 km
Plasy 0.17 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 0.17 km
Stretti Jakub 0.17 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 0.18 km
pomník padlých WWII, Plasy 0.19 km
hrobka Metternichů, Plasy 0.23 km
venkovský dům, Plasy 0.26 km
hřbitov Plasy 0.29 km
Plaský rybník 0.4 km
NS Plasy 0.41 km
infocentrum Plasy 0.54 km
radnice Plasy 0.54 km
pomník padlých WWI, Plasy 0.54 km
Alej vzdechů, Plasy 0.64 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 0.67 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 0.7 km
nádraží Plasy 0.91 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 1.78 km
letiště Plasy 1.78 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 2.04 km
vlaková zastávka Horní Hradiště... 2.35 km
Levý Václav 2.52 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 3.04 km
Rybnice 3.11 km
kaple Rybnice 3.14 km
nádraží Kaznějov 4.68 km
Kaznějov 4.71 km
vlaková zastávka Mladotice 5.13 km
zájezdní hostinec Na Dyškánce, Had... 5.52 km
Mladotice u Kralovic 5.87 km
nádraží Mladotice 5.98 km
muzeum a galerie severního Plzeňsk... 7.54 km
proboštství cisterciáckého klášter... 7.54 km
Týnecký rybník 7.71 km
Paměť stromů - 9. díl - Radimova l... 7.76 km
Mariánský Týnec 7.78 km
kasárna Kralovice 7.95 km
fara Kralovice 8.2 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovic... 8.24 km
pomník spisovatele Jana Jindřicha ... 8.28 km
pomník padlých WWI, Kralovice 8.47 km
infocentrum Kralovice 8.53 km
kašna Kralovice 8.55 km
Marek Jan Jindřich, Jan z Hvězdy 8.58 km
Nachtikal František 8.58 km
Kralovice 8.58 km
Trojer Ondřej opat 8.58 km
Eckert Otto 8.58 km
Heber František Alexander 8.72 km
Manětínský potok 8.79 km
Sokolovna Kralovice 8.8 km
pomník Mistra Jana Husa, Kralovice... 8.91 km
Zápal Hanuš 8.92 km
evangelický kostel Kralovice 8.94 km
keramika Horní Bříza 9.35 km
nádraží Horní Bříza 9.45 km
naučná stezka Horní Bříza 9.47 km
zámek Vísky (Trnová) 9.48 km
pamětní deska Josef Sporka 9.52 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 9.52 km
muzeum Horní Bříza 9.53 km
kaple Vísky (Trnová) 9.56 km
Cesta z města 10.16 km
řeka Střela 10.23 km
Horní Bříza 10.72 km
kaple sv. Vavřince, Dřevec 10.83 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 10.92 km
pamětní deska Jiřího Radima 11.21 km
Dřevec 11.22 km
pomník padlých WWI, Dřevec 11.23 km
kaple Dřevec 11.34 km
keramická manufaktura s komínem vy... 12.16 km
kostel sv. Barbory, Manětín 12.25 km
Brožík Václav 12.29 km
manětínský úkryt Karla Čurdy 12.38 km
Hádanky domů života - Kožlanský ži... 12.39 km
židovský hřbitov Kožlany 12.39 km
pomník dr. Edvarda Beneše, Kožlany... 12.42 km
kaple Třemošná 12.43 km
Sokolovna Kožlany 12.52 km
Beneš Edvard Dr. 12.68 km
rodný dům Dr. Edvarda Beneše, Kožl... 12.68 km
Beneš Vojta 12.68 km
pamětní deska rodný dům Dr. Edvard... 12.69 km
zámecký park Manětín 12.84 km
zámecké kašny Manětín 12.85 km
zámek Manětín 12.91 km
barokní sochy Manětín 12.92 km
sv. Josef, Kožlany 12.95 km
kostel sv. Vavřince, Kožlany 12.95 km
nádraží Třemošná u Plzně 12.96 km
Městské muzeum Kožlany 12.97 km
Manětín 12.97 km
pamětní deska s bustou Dr. Edvard ... 12.97 km
sv. Jan Nepomucký, Kožlany 12.98 km
kostel sv. Jana Křtitele, Manětín... 12.98 km
infocentrum Manětín 13 km
fara Kožlany 13 km
Klír Josef 13.01 km
Kopta Václav 13.01 km
Kožlany 13.01 km
děkanství Manětín 13.01 km
Wonka František, páter 13.01 km
Doba zkoušek a naděje, František W... 13.01 km
pomník padlých WWI i II, Kožlany... 13.05 km
NS Kožlany 13.07 km
Třemošná 13.21 km
hrob Matěje a Anny Benešových 13.27 km
hřbitov Kožlany 13.3 km
Záluží u Třemošné 13.65 km
zámek Rabštejn nad Střelou 13.8 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 13.82 km
klášter servitů, Rabštejn nad Stře... 13.82 km
zřícenina hradu Rabštejn nad Střel... 13.86 km
Cesta z města 13.87 km
památník T. G. Masaryka, Rabštejn ... 13.87 km
Rabštejn nad Střelou 13.89 km
muzeum Rabštejn nad Střelou 13.9 km
info-café Četnická stanice, Rabšte... 13.91 km
Vězněná, Pavel Renčín 13.96 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 13.96 km
zřícenina hradu Angerbach u Kožlan... 14.01 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 14.01 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 14.01 km
Loretánská kaple, Rabštejn nad Stř... 14.03 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 14.06 km
Svatojánský věneček 14.1 km
Šťastný smolař 14.1 km
kamenný most Střela, Rabštejn nad ... 14.1 km
Personal Jesus, klip Depeche Mode 14.1 km
Air park, Zruč u Plzně 14.22 km
Štíty království českého, Čas hojn... 14.26 km
Štíty království českého, Můj hrad... 14.26 km
Štíty království českého, Jak rost... 14.26 km
zřícení Fw 190 A-8/R2, žlutá 5... 14.27 km
rybník Vožehák 14.27 km
muzeum Čistecka 16.44 km
NS Čistá 16.44 km
Čistá 16.45 km
pomník padlých WWI i II, Čistá 16.48 km
SDH Čistá 16.48 km
Očenášek Ludvík 16.51 km
kostel sv. Václava, Čistá 16.51 km
Štíty království českého, Štíty Lu... 16.62 km
hrob Filipa Jakuba Frídy 16.8 km
hřbitov Čistá 16.8 km
kaple sv. Anny, Čistá 16.81 km
Tajemství železnic - Vlakem za žel... 16.87 km
Pilčík Hubert 17.14 km
Cesta z města 17.29 km
kaple Bělbožice 17.67 km
Bělbožice 17.68 km
Kroc Raymond Ray Albert 18.09 km
Potůček Jiří 18.35 km
Šípy 18.4 km
pomník padlých WWI, Šípy 18.4 km
dětské hřiště Šípy 18.47 km
hrob Stanko Vodička 19.18 km
hřbitov u kostela sv. Jiří, Plzeň ... 19.18 km
kostel sv. Jiří, Plzeň (Doubravka)... 19.19 km
Koza Vladimír, MUDr. 19.2 km
řeka Úslava 19.27 km
pomník rodiny Fürthových 19.27 km
Vařečka rytíře Žumbery 19.27 km
soutok Berounka - Úslava 19.28 km
židovský hřbitov Plzeň (starý)... 19.35 km
v železničním tunelu u Ejpovic sra... 19.41 km
Šubrtová Milada 19.49 km
plzeňský úkryt paraskupiny Anthrop... 19.66 km
pamětní deska pol. inspektor Václa... 19.66 km
busty Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše... 19.66 km
Dinopark Plzeň 19.68 km
ZOO Plzeň 19.87 km
Krakovec 19.97 km
pomník padlých WWI, Krakovec 19.98 km
SDH Krakovec 19.98 km
zřícenina hradu Krakovec 19.98 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 19.98 km
Ať žijí duchové! 19.98 km
Štíty království českého, Hrady ne... 19.98 km
Princ a Večernice 19.98 km
Štíty království českého, Jak rost... 19.98 km
socha Mistra Jana Husa, Krakovec 19.98 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum a galerie severního Plzeňska, Mar...

  batoh
  muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Horní Bříza - otevírací doba

  batoh
  muzeum Horní Bříza - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum Kožlany - otevírací doba...

  batoh
  Městské muzeum Kožlany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Plasy

  batoh
  Jednota Plasy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Plasy

  batoh
  Jednota Plasy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Plasy

  batoh
  Jednota Plasy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Plasy 0.36 km
Jednota Plasy 0.36 km
Bankomat Česká spořitelna 0.47 km
Jednota Plasy 0.62 km
Jednota Babiná 2.82 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 4.27 km
Market Kaznějov 4.46 km
Bankomat Komerční banka 4.65 km
Jednota Kaznějov 4.76 km
Market Kaznějov 4.76 km
Jednota Hadačka 5.67 km
Jednota Mladotice 5.82 km
Jednota Mrtník 7.21 km
Jednota Dobříč 8.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.46 km
Bankomat ČSOB 8.46 km
Jednota Kralovice 8.5 km
Jednota Kralovice 8.55 km
Jednota Kralovice 8.59 km
Bankomat Česká spořitelna 8.67 km
Supermarket Kralovice 8.69 km
Jednota Loza 8.7 km
Jednota Hvozd 9.13 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 9.31 km
Jednota Dolní Bělá 9.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 9.76 km
Jednota Horní Bělá 10.35 km
Supermarket Horní Bříza 10.47 km
Bankomat Česká spořitelna 10.52 km
Jednota Horní Bříza 10.88 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 10.93 km
Jednota Česká Bříza 11.37 km
Jednota Žichlice 11.67 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 12.25 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 12.25 km
Jednota Žihle 12.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.77 km
Bankomat ČSOB 12.77 km
Jednota-cukrárna Manětín 12.85 km
Jednota Třemošná 13.32 km
Market Třemošná 13.32 km
Bankomat Komerční banka 13.34 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 13.75 km
Market Zruč 14.93 km
Jednota Nevřeň 14.95 km
Konzum Újezd sv. Kříže 15.35 km
Jednota Všeruby 15.53 km
Jednota Dolany 15.58 km
Jednota Druztová 15.94 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 15.96 km
Jednota Chotíkov 16.69 km
Bankomat Komerční banka 16.7 km
Jednota Nečtiny 16.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 17.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 17.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 17.25 km
Bankomat Česká spořitelna 17.44 km
Bankomat Česká spořitelna 17.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 17.46 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 17.5 km
Bankomat Česká spořitelna 17.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.79 km
Bankomat Česká spořitelna 17.79 km
Bankomat GE Money Bank 17.79 km
Bankomat ČSOB 17.79 km
Bankomat ČSOB 17.79 km
Bankomat Komerční banka 17.83 km
Bankomat GE Money Bank 17.83 km
Bankomat Česká spořitelna 17.83 km
Bankomat Česká spořitelna 17.85 km
Jednota Břasy 18.05 km
Jednota Stupno 18.12 km
Jednota Úněšov 18.25 km
Bankomat Česká spořitelna 18.74 km
Bankomat ČSOB 18.74 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.74 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 18.83 km
Jednota Líšťany 18.96 km
Bankomat GE Money Bank 19.29 km
Bankomat Fio banka 19.38 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 19.45 km
Bankomat Česká spořitelna 19.46 km
Jednota Radčice 19.73 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 19.79 km
Bankomat Česká spořitelna 19.83 km

mohlo by Vás zajímat

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice...

batoh
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeštice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice

batoh
kostel sv. Vojtěcha, Vejprnice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Převažujícím typem vegetace na Šumavě je vegetace lesní. Ta se do své dnešní podoby zformovala během dlouhodobého vývoje v poledové době. Přirozený charakter těchto společenstev byl však částečně pozměněn lesnickým hospodařením posledních dvou století. Lesní vegetace tak v současné době představuje širokou mozaiku od silně pozměněných, nepůvodních společenstev, až po přírodě blízké zbytky lesních porostů, které zůstaly zachovány na více lokalitách Šumavy (např. Boubín, Smrčina, Stožec aj.). Bezlesé plochy vznikly zemědělským extenzivním obhospodařováním odlesněných ploch. Tato luční a pastvinná společenstva zůstala zachována jen na části své původní plochy, zde je dosud koncentrován výskyt většiny chráněných a ohrožených druhů šumavské květeny. Floristické bohatství Šumavy nespočívá ve vysoké početnosti a rozmanitosti druhů, celá oblast je však pozoruhodná kombinací různorodých prvků a dochováním unikátních společenstev, zejména na extrémních stanovištích (rašeliniště, jezerní kary). Šumava je i významnou lokalitou NATURA 2000. Šumava je poměrně rozsáhlé pohoří (cca 120 x 45 km), které zahrnuje řadu různorodých úseků krajiny. Odchylky v lokálních přírodních poměrech se projevují i ve složení místní flory a zastoupení vegetačních typů. Šumava spolu se sousedním německým Národním parkem Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) s rozlohou 240 km2 tvoří nejrozsáhlejší chráněnou plochu lesního komplexu v Evropě s řadou mezinárodních ocenění. Pro svoji polohu uprostřed hustě osídlené střední Evropy, relativně vysokou zachovalost přírody i bohaté vodní zdroje, je Šumava územím se stále rostoucím mezinárodním významem. Pro poznávání Šumavy (německy Böhmerwald) využijte široké nabídky levného ubytování na horách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a další.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Dlouhé čekání. Postavili se k oknu, ven vyhlíželi do šerého dne. Vyhlídka na zelené údolí povltavské, které jako by klí­malo těžkým snem pod hustým rouchem zastírajících je nízko kroužících mraků, hnaných, válených neviditelnými silami. Rozhled žádný, ani potuchy o blízkých Bavorovicích a Opatovících, tím méně o vysokém, kraji daleko vládnoucím Hosíně, o Hůrce a Malých Horách, o věžích a komínech budějovických, o pahorkatině doudlebské a o modrém věnci hor, jež zavírají obzor ke Krumlovu a k staré vzdušné Kleti. Bylo, jako by den se už chýlil, a přece slunce stálo ještě vysoko na nebi, ač zahaleno bylo neprostupnou špinavě šedou zápla­vou mlh a mraků...

Uběhlo dlouhých dvacet minut; ticho pořád na chodbě, živá duše nepřicházela ani neodcházela, jen tu a tam hlasy rozmlouvajících v úřadovnách doznívaly dušeně na sluch obou sedláků.

„Přestalo pršet," pravil šeptem Krušnej, „už jen tak mží."

Potužák pokývl hlavou.

„Dej Pánbůh časy," odpověděl tlumeným hlasem, „ale ještě se to netrhá." Potom umlkli zase. Zase uběhlo pět minut.

Tu bouchly nějaké dvéře na nejzazším konci chodby a chodbou kroky se rozléhaly. Přišoural se nějaký človíček, malý, shrbený, starý, jako omšený. Zočiv sedláky, oslovil je.

„Co tu chcete? Na koho čekáte?"

„S panem soudcem bych rád promluvil," vece Potužák. Staroch ukázal na první dvéře vlevo. „Vím, vím — ale nevím, smím-li vejiti. Nejsem obeslán..." „Jo — to já potom také nevím."

A odšoural se. Za chvíli se vrátil, a přecházeje mimo, jedva pohledem o ně zavadil. A zase čekali —

Tu, asi po deseti minutách, ozvaly se spěšné kroky na scho­dech a za chvilku vrazil do chodby pan Novák. Vida oba muže, zarazil se poněkud, zjevně nemile dotknut tímto shledáním.

„Aj — vy jste tu?" ptal se nahlas. Pojednou, jako by se byl vzpamatoval:

„Pst! Pst!" počal šeptem: „nesmíte hlasitě mluvit — pan soudce to má nerad. Dnes už asi sotva s ním budete moci promluvit, má stání. Kdybyste byli přišli před čtvrthodinou, byl bych vás k němu dovedl..."

„Ale my už tu čekáme přes půl hodiny..."

„To není možná, to se vám jen tak zdá. Přijďte zítra nebo pozejtří, už jsem to navlékl; nestarejte se, všecko bude dobře..."

„Musím naprosto dnes s ním promluvit," vece pevným hlasem Potužák; „chci vědět, na čem jsem. Počkám třeba, až bude po úředních hodinách. Nebudu ho dlouho zdržovat..."

„Saframente — nevím, jak pochodíte! Jak ho znám, řekl bych, že vás přívětivě neuvítá..."

„To je mi jedno. Počkám."

Vtom dole zase kroky; někdo běžel ke schodům a nahoru po schodech, lehce, pružně, skoro letmo, jako by bral po třech stupních. Sluha odkvapil podívat se, kdo přichází.

„Ah -- pan správec! Ponížený služebník, vašnosti!"

„Je tu ještě pan soudce?"

„Jak by nebyl, vašnosti! Před pátou nikdy neodchází..." A pan správec div jej neodstrčil a dvěma kroky stál před Potužákem.

„A to je dobře, že jste tu! Dobrý večer, pantáto! Počkejte jen chvilinku a hnedle to spravíme. Vy jste se asi divil, že nejdu, co ?"

A nevyčkav odpovědi: „Počkejte, hnedle uvidíte, proč jsem se omeškal. Doufám, že budete se mnou spokojen!"

Podal ruku Potužákovi, jenž pro překvapení ani promluviti nemohl, načež odskočil, a zaklepav na dvéře úřadovny, bez okolku vešel. Oba hospodáři slyšeli, jak pan sudí jej vlídně vítal u dveří; než, když oba pánové ode dveří poodstoupili, slyšeli než hlasy mluvících, slovům pak už nerozuměli.

A po krátké době dvéře se zas otevřely, pan správce vyběhl.

„Pojďte dále, pantáto Potužáku, pojďte!" zvolal a už ho držel za rameno. Potužák ani nevěděl, co se s ním děje. Stál v úřadovně, pan soudce mu podával ruku. Krušnej se přišáral nesměle za ním. Pan správec spustil:

„Jak jsem vám řekl, pane sudí, neslýchanou hloupost pro­vedli. Ten baštýř je osel, ale že četník nebyl chytřejším, tomu se divím. Toho lumpa Martináka udeřil někdo do hlavy, v širých Blatech, nad baštou Vomáčkou, to je pravda, ale že to nebyl syn tuhle Potužákův, kterého vám sem večer dodali a jehož jste dnes vyslýchal, na to bych vzal jed. Tuhle s pan­tátou se znám už od let, zasedáme spolu v okresním zastupi­telstvu, je to nejřádnější hospodář z celého okresu. Dnes ráno u bezdrevské hrázi nám vytáhl z vody mládka, který bez jeho pomoci by se byl jistě utopil. Slíbil jsem mu za to, že se ho ujmu, a tu jsem. Abychom věc neprotáhli, dojel jsem si na Vomáčku pro toho lumpa Martináka, který se tam povaloval u baštýře. Má hlavu zavázanou, ale přece se přepravil sám bez pomoci přes zaplavenou louku, tak mu příliš zle není. Vzali jsme ho potom do prádla, porybí a já..

„Já jsem jej obeslal," sudí vpadl správci do řeči, „ale posel se vrátil s vyřízenou, že pro velkou vodu nikdo nemůže do Vomáčky."

„Už ho tu máme, pane sudí," smál se správce; „myslel jsem si to, a proto jsem ho raději přivedl, aby nebylo třeba jej obesílati ještě jednou. Čeká dole, pan porybí je s ním, aby nám snad neupláchl. Dovolíte-li, přivedu vám ho, a prosil bych, abych tak směl učiniti. Zdá se mi do nebe volajícím bezprávím, aby nevinný člověk měl býti dále vězněn na zá­kladě bezpodstatných výpovědí dvou zcela nespolehlivých lidí. Račte se ho pozeptati sám, však se přesvědčíte, že za spravedlivou věc prosím."

„Nepochybuji o tom," odvětil soudce; „když jsem dnes ráno vyslýchal toho mladíka, nemohl jsem se ubrániti dojmu, že není schopen skutku, z něhož byl obviňován. Ale co mi zbývalo? Formální udání tady bylo."

Nařídil pak sluhovi, aby přivedl výpomocného mládka Martináka, načež se obrátil k správci řka:

„Račte se posadit, sepíšeme o tom protokol; doufám, že nebude dlouhý, ale formu třeba zachovat, to víte — "

A ku přítomnému diurnistovi:

„Připravte to všechno, Kozlíku!"

Martinák vešel, provázen porybím. Obrovitý člověk, pravý hromotluk. Hlavu měl ovázanou bílým šátkem, na němž se jevily vodou rozředěné skvrny krve. Jeho pravice, připomí­nající na medvědí tlapu, mačkala beztvárný šedozelený klobouk, vodou prosáklý. Nohy trčely v ohromných nepromo­kavých rybářských botách.

„Ruku líbám, milostpane!" pozdravil pana soudce, ne­ohrabaně se ukloniv. Výslech započal ihned. Odbyv generálie, soudce se tázal: „Kde jste byl včera?"

„Prosím, s baštýřem z Vomáčky jsme se šli podívat na plůdek v Knopru."

Knopr je třecí rybník menších rozměrů u Zlivi pod hájov­nou Překážkou, nedaleko Vomáčky.

„A potom?"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky