Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Mladotice u Kralovic

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: plzeňsko
GPS: 49°59'7.749"N, 13°21'51.549"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Mladotice jsou vesnicí v severní části okresu Plzeň-sever v široké kotlině vytvořené mladotickým potokem, v nadmořské výšce 364 metrů. Ves obklopuje lesnatá a kopcovitá krajina a západní hranici katastru obce tvoří řeka Střela s malebným údolím. Jméno obce je odvozeno od starého rudu Mladotova, jenž pocházel z kmene Čechů. Ves je poprvé připomínána roku 1115 jako dar knížete Vladislava I. jím založenému benediktinskému klášteru v Kladrubech. Mladotice v té době existovaly dvoje: Horní a Dolní. Obě nakonec získal cisterciácký klášter v Plasích: roku 1193 dostali plaští řeholníci Dolní Mladotice darem od Kuny z Potvorova a v roce 1205 koupili Horní Mladotice od kladrubských benediktinů. V potvrzení majetku plaského kláštera papežem Inocencem IV. z roku 1250 je nicméně uváděna jen grangie Mladotice. Při výstavbě Mladotického rybníka (pravděpodobně ve 14. století) jižně od dnešní vsi nechali cisterciáci část původních Dolních Mladotic zatopit. Na počátku 14. století byla v Mladoticích dědičná svobodná rychta, ke které patřily dva lány polí, dvůr a kaple sv. Hedviky. V roce 1405 ji cisterciáci dali svému poddanému Martinovi, synu Přibíka z Černé Hati, náhradou za dlužných 80 kop grošů a učinili jej svobodným. K rychtě v té době navíc patřila třetina pokut a svobodná krčma s právem vařit pivo. Rychtář Martin měl kapli ochraňovat a starat se o ni jako předchozí rychtář. Plaský klášter měl ve vsi také hospodářský dvůr s kaplí a k jehož majetku náležela obec až do zrušení plaského kláštera dne 9. 11. 1785. Pod vsí tehdy býval zmíněný veliký rybník a při řece dva mlýny. Kolem roku 1550 postihla však zdejší oblast povodeň a náhlý příval vody rybník strhl a zcela smetl i oba mlýny. Plaský klášter později nechal později mlýny opravit a pronajal je. Husitské nepokoje roku 1419 zasáhli do kraje výrazně zpustošením mnoho vsí a 3. června 1420 Žižka s husity vypálil plaský klášter a mnichy povraždil. Jen tehdejší opat Bohumír (1399 - 1425) prchl do Manětína, kde roku 1425 zemřel. Za husitských válek byla pravděpodobně poškozena kaple, cisterciáci ji později obnovili a zasvětili ji sv. Kateřině. Protože neměla královská koruna za husitských válek od plaského kláštera žádný příjem, zastavil král Zikmund (1419 - 1437) roku 1420 městečko Kralovice a 14 vesnic kláštera plaského, mezi nimi i Mladotice, bratřím Hanušovi a Bedřichovi z Kolovrat na Libštejně a Krašově. Ti pak roku 1432 městečko Kralovice i okolní obce rozdělili na dvě poloviny. Jedna náležela ke hradu Krašovu, který držel Hanuš, a druhá k Libštejnu. Krašovskou polovinu panství odkoupil od Hanuše II. roku 1480 plaský klášter nazpět a libštejnskou získal v roce 1513. Další přerozdělení prodělalo plaské panství za opata Bohuslava (1530 - 1556), kdy byly králem vymáhány veliké dávky na válku s Turky. Opat byl nucen zastavit roku 1543 téměř všechny klášterní statky Floriánu Gryspekovi z Gryspachu, pánu na Kaceřově, po dobu čtyř životů. Klášteru plaskému v té době zůstalo jen pět vesnic - Mladotice, Žebronice, Bílov, Lednice a Nebřežiny. V roce 1618, po druhé pražské defenestraci, začala třicetiletá válka. Vojsko obléhající Plzeň v té době ves vyloupilo a čtyři statky úplně vypálilo. Vojevůdce českých stavů, Mansfeld, dobil dne 21. listopadu 1619 Plzeň a protestanští stavové hned jednali o prodeji kláštera plaského a jeho statků. Plaský opat Jiří Vašmucius, který se podílel na obraně Plzně byl zajat a odsouzen ke ztrátě hrdla. Jiří Vašmucius se vyplatil penězi vypůjčenými od Jana Tillingera ze Strádáně, kterému opat v roce 1628 na oplátku zastavil mimo další dva pusté selské dvory v Mladoticích. V roce 1620 bylo pak celé panství prodáno Šebestiánu Penkrlovi z Bučí a ze Schonreitu, komisaři kraje Plzeňského, Ten prokázal, že má na klášteru plaském jistou pohledávku, a proto mu direktoři dědičně postoupili vesnice Mladotice, Nebřežiny, Bílov, Lednice, Žebnici a dvůr Olšany. O zpustošený klášter se v té době nikdo neucházel. Avšak již roku 1621, po prohrané bitvě na Bílé hoře, byl Šebestián Penkrlo odsouzen ke ztrátě veškerého majetku a jmenované vesnice byly plaskému klášteru opět navráceny. Roku 1651 stálo ve vsi devět obydlených statků (Soprovský, Hůlkův, Vávry Nového, Kučerovský, Volfovský, Pekařovský, Bejčkovský, Šaškovský, Jana Pavuzy a Tillingerovský dvůr) a žilo zde 73 obyvatel. Po smrti Jana Tillingera i jeho ženy se zastavený dvůr roku 1653 vrátil do majetku kláštera, který k němu připojil další pozemky a vznikl tzv. panský dvůr. Patřilo k němu 419 strychů polí a luk na 49 vozů sena. Nejvýznamnější historickou památkou obce je barokní kaple paní Marie. Nachází se na místě, kde původně stála románská kaple zasvěcená sv. Hedisse, vybudovaná kladrubskými benediktýny. V 16. století se mladotičtí přiklonili k protestanství a katolická kaple ztratila jejich úctu – kaple fungovala jako stodola a kurník. Původní stavba byla nahrazena novou kaplí sv. Kateřiny, kterou však nechal kvůli zchátralosti plaský klášter také strhnout. Nová kaple Jména Panny Marie byla vybudována v letech 1708 - 1710 dle návrhu J. B. Santiniho jako jeho první zakázka pro opata Eugena Tyttla. Půdorys šesticípé hvězdy prozrazuje vazbu k mariánskému kultu. Po zrušení kláštera plaského dne 9. 11. 1785, byla kaple zakoupena obcí Mladotice za 110 zlatých. Další památky jsou sousoší Panny Marie a sv. Anny z roku 1761, kaple čs. církve husitské z roku 1937. Roku 1420 zastavil král Zikmund několik vsí z klášterního panství třem šlechticům, kromě jiných i Mladotice. Opat Adam Wild se proto rozhodl zpochybnit výsady z roku 1405 a dědičnou rychtu rychtáři Brožovi roku 1595 odebral. Po zrušení kláštera plaského dne 9. 11. 1785, byla kaple zakoupena obcí Mladotice za 110 zlatých.  Zchátralý starý panský dvůr shořel 24. července 1922, hasilo jej 15 hasičských sborů z okolí. V dubnu 1945 byla ves poškozena při bombardování nádraží americkým letectvem. Obci Mladotice zahrnuje také Černou Hať, Chrášťovice a Strážiště. Německý název Mlatz. 

odkaz: Mladotice u Kralovic

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

nádraží Mladotice

batoh
nádraží Mladotice
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

vlaková zastávka Mladotice

batoh
vlaková zastávka Mladotice
Šumava A-Z: nádraží
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

železniční tunel Horní Hradiště - Mladot...

batoh
železniční tunel Horní Hradiště - Mladotice
Šumava A-Z: technické
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Manětínský potok

batoh
Manětínský potok
Šumava A-Z: voda - řeky
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
nádraží Mladotice 0.11 km
vlaková zastávka Mladotice 2 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 3.55 km
Manětínský potok 4.03 km
vlaková zastávka Horní Hradiště... 4.25 km
železniční tunel Horní Hradiště - ... 4.39 km
Cesta z města 5.08 km
železářská huť sv. Klimenta, Plasy... 5.25 km
sv. Jan Nepomucký, Plasy 5.28 km
klášterní hospodářský dvůr, Plasy... 5.69 km
pivovar Plasy 5.81 km
zájezdní hostinec, Plasy 5.85 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Pl... 5.87 km
infocentrum Plasy 5.87 km
HZS Plzeňského kraje - Požární sta... 5.89 km
sýpka s královskou kaplí Plasy 5.89 km
cisterciácký klášter Plasy 5.94 km
galerie Stretti 5.96 km
busta Bedřich Smetana, Plasy 5.96 km
Plaský rybník 5.97 km
hrobka Metternichů, Plasy 6.02 km
Stretti Jakub 6.02 km
Stretti Jaromír (Zamponi) 6.02 km
Stretti Viktor 6.02 km
Plasy 6.02 km
Wiehl Antonín 6.02 km
Lavička Vítězslav 6.02 km
Metternich Klemens Wenzel 6.02 km
pomník padlých WWII, Plasy 6.06 km
hřbitov Plasy 6.06 km
venkovský dům, Plasy 6.08 km
NS Plasy 6.1 km
pomník padlých WWI, Plasy 6.12 km
radnice Plasy 6.12 km
infocentrum Plasy 6.12 km
nádraží Plasy 6.16 km
Alej vzdechů, Plasy 6.5 km
zájezdní hostinec Na Dyškánce, Had... 6.74 km
muzeum a galerie severního Plzeňsk... 7.01 km
proboštství cisterciáckého klášter... 7.01 km
Týnecký rybník 7.05 km
Den ve vzduchu s rádiem Kiss Proto... 7.09 km
letiště Plasy 7.09 km
Paměť stromů - 9. díl - Radimova l... 7.19 km
Mariánský Týnec 7.22 km
kasárna Kralovice 7.97 km
zámek Rabštejn nad Střelou 8.15 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 8.18 km
klášter servitů, Rabštejn nad Stře... 8.19 km
Levý Václav 8.22 km
památník T. G. Masaryka, Rabštejn ... 8.23 km
zřícenina hradu Rabštejn nad Střel... 8.23 km
muzeum Rabštejn nad Střelou 8.24 km
info-café Četnická stanice, Rabšte... 8.25 km
Rabštejn nad Střelou 8.26 km
Cesta z města 8.26 km
Loretánská kaple, Rabštejn nad Stř... 8.35 km
Svatojánský věneček 8.4 km
Šťastný smolař 8.4 km
Personal Jesus, klip Depeche Mode 8.4 km
kamenný most Střela, Rabštejn nad ... 8.4 km
Rybnice 8.47 km
fara Kralovice 8.48 km
kaple Rybnice 8.5 km
kostel sv. Petra a Pavla, Kralovic... 8.53 km
pomník spisovatele Jana Jindřicha ... 8.57 km
kostel sv. Barbory, Manětín 8.68 km
pomník padlých WWI, Kralovice 8.75 km
infocentrum Kralovice 8.77 km
manětínský úkryt Karla Čurdy 8.79 km
kašna Kralovice 8.8 km
Kralovice 8.82 km
Škoda lásky, Irena Bukačová; Miros... 8.82 km
Trojer Ondřej opat 8.82 km
Nachtikal František 8.82 km
Marek Jan Jindřich, Jan z Hvězdy 8.82 km
Eckert Otto 8.82 km
pomník Mistra Jana Husa, Kralovice... 8.98 km
evangelický kostel Kralovice 9 km
Sokolovna Kralovice 9.01 km
zámecký park Manětín 9.41 km
zámecké kašny Manětín 9.42 km
barokní sochy Manětín 9.46 km
zámek Manětín 9.48 km
Manětín 9.52 km
infocentrum Manětín 9.54 km
kostel sv. Jana Křtitele, Manětín... 9.55 km
Wonka František, páter 9.58 km
Doba zkoušek a naděje, František W... 9.58 km
děkanství Manětín 9.58 km
nádraží Kaznějov 10.17 km
Kaznějov 10.31 km
Zápal Hanuš 11.77 km
židovský hřbitov Kožlany 11.92 km
Hádanky domů života - Kožlanský ži... 11.92 km
kaple sv. Vavřince, Dřevec 11.95 km
keramická manufaktura s komínem vy... 12.27 km
pamětní deska Jiřího Radima 12.41 km
Dřevec 12.43 km
pomník padlých WWI, Dřevec 12.44 km
pomník dr. Edvarda Beneše, Kožlany... 12.51 km
kaple Dřevec 12.57 km
Sokolovna Kožlany 12.62 km
Beneš Edvard Dr. 12.77 km
Beneš Vojta 12.77 km
rodný dům Dr. Edvarda Beneše, Kožl... 12.77 km
pamětní deska rodný dům Dr. Edvard... 12.77 km
sv. Josef, Kožlany 13.1 km
kostel sv. Vavřince, Kožlany 13.1 km
Klír Josef 13.11 km
Kožlany 13.11 km
Kopta Václav 13.11 km
Městské muzeum Kožlany 13.11 km
pamětní deska s bustou Dr. Edvard ... 13.11 km
sv. Jan Nepomucký, Kožlany 13.14 km
fara Kožlany 13.17 km
pomník padlých WWI i II, Kožlany... 13.18 km
NS Kožlany 13.19 km
hrob Matěje a Anny Benešových 13.56 km
hřbitov Kožlany 13.59 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 14.04 km
zřícenina hradu Angerbach u Kožlan... 14.04 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 14.05 km
řeka Střela 14.22 km
zřícení Fw 190 A-8/R2, žlutá 5... 14.23 km
rybník Vožehák 14.23 km
Cesta z města 14.32 km
zámek Vísky (Trnová) 14.33 km
kaple Vísky (Trnová) 14.4 km
Heber František Alexander 14.5 km
Štíty království českého, Štíty Lu... 14.76 km
keramika Horní Bříza 14.9 km
nádraží Horní Bříza 15.02 km
Krvavá léta - Dojemný čin občanů H... 15.02 km
naučná stezka Horní Bříza 15.04 km
pomník padlých WWII, Horní Bříza... 15.07 km
pamětní deska Josef Sporka 15.07 km
muzeum Horní Bříza 15.08 km
muzeum Čistecka 15.42 km
NS Čistá 15.43 km
Čistá 15.45 km
kostel sv. Václava, Čistá 15.49 km
pomník padlých WWI i II, Čistá 15.49 km
SDH Čistá 15.5 km
hřbitov Čistá 15.97 km
hrob Filipa Jakuba Frídy 15.97 km
kaple sv. Anny, Čistá 16 km
Horní Bříza 16.03 km
pomník padlých WWI i II, Horní Bří... 16.21 km
Štíty království českého, Můj hrad... 16.55 km
Štíty království českého, Čas hojn... 16.55 km
Štíty království českého, Jak rost... 16.55 km
kaple Bělbožice 17.33 km
Bělbožice 17.33 km
Vězněná, Pavel Renčín 17.46 km
Převedu vás... na onen svět!, Emil... 17.46 km
vražda v hájence Lipovka, Nekmír... 17.54 km
Brožík Václav 18.04 km
kaple Třemošná 18.1 km
Šípy 18.31 km
pomník padlých WWI, Šípy 18.34 km
dětské hřiště Šípy 18.48 km
nádraží Třemošná u Plzně 18.65 km
Třemošná 18.89 km
Záluží u Třemošné 19.15 km
pomník padlých WWI, Krakovec 19.91 km
SDH Krakovec 19.92 km
Krakovec 19.96 km
Princ a Večernice 19.98 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 19.98 km
Štíty království českého, Hrady ne... 19.98 km
Ať žijí duchové! 19.98 km
Štíty království českého, Jak rost... 19.98 km
zřícenina hradu Krakovec 19.98 km
socha Mistra Jana Husa, Krakovec 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum a galerie severního Plzeňska, Mar...

  batoh
  muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánský Týnec - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum Kožlany - otevírací doba...

  batoh
  Městské muzeum Kožlany - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Horní Bříza - otevírací doba

  batoh
  muzeum Horní Bříza - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: plzeňsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Jednota Mladotice

  batoh
  Jednota Mladotice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Plasy

  batoh
  Jednota Plasy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Plasy

  batoh
  Jednota Plasy
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Česká spořitelna

  batoh
  Bankomat Česká spořitelna
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: plzeňsko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Mladotice 0.08 km
Jednota Plasy 5.32 km
Jednota Plasy 6.1 km
Bankomat Česká spořitelna 6.11 km
Jednota Plasy 6.19 km
Jednota Žihle 6.64 km
Jednota Hadačka 6.98 km
Jednota Babiná 7.02 km
Jednota Kralovice 8.49 km
Jednota Kralovice 8.59 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 8.71 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 8.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.78 km
Bankomat ČSOB 8.79 km
Bankomat Česká spořitelna 8.83 km
Jednota Hvozd 8.83 km
Jednota Kralovice 8.84 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 8.89 km
Supermarket Kralovice 8.89 km
Bankomat ČSOB 9.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.25 km
Jednota-cukrárna Manětín 9.36 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 9.76 km
Market Kaznějov 10.05 km
Bankomat Komerční banka 10.2 km
Jednota Kaznějov 10.4 km
Market Kaznějov 10.4 km
Jednota Mrtník 10.73 km
Jednota Loza 11.64 km
Jednota Dolní Bělá 11.95 km
Jednota Horní Bělá 12.86 km
Jednota Dobříč 13.54 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 13.98 km
Jednota Nečtiny 14.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 15.25 km
Supermarket Horní Bříza 15.82 km
Bankomat Česká spořitelna 15.86 km
Jednota Horní Bříza 16.16 km
Jednota Česká Bříza 17.19 km
Jednota Žichlice 17.52 km
Jednota Všeruby 18.67 km
Jednota Třemošná 19 km
Market Třemošná 19 km
Bankomat Komerční banka 19.03 km
Jednota Nevřeň 19.13 km
Jednota Úněšov 19.17 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 19.42 km
Konzum Újezd sv. Kříže 20.27 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 20.65 km
Market Zruč 20.72 km
Jednota Dolany 21.44 km
Jednota Líšťany 21.62 km
Jednota Chotíkov 21.68 km
Bankomat Komerční banka 21.68 km
Jednota Druztová 21.8 km
Bankomat Česká spořitelna 22.39 km
Jednota Pláň 22.43 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 22.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 22.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 22.72 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 22.89 km
Bankomat Česká spořitelna 22.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 22.99 km
Bankomat Česká spořitelna 23.02 km
Bankomat ČSOB 23.13 km
Bankomat GE Money Bank 23.13 km
Bankomat Česká spořitelna 23.13 km
Bankomat ČSOB 23.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 23.13 km
Jednota Břasy 23.22 km
Bankomat Česká spořitelna 23.28 km
Bankomat Česká spořitelna 23.33 km
Bankomat Komerční banka 23.33 km
Bankomat GE Money Bank 23.33 km
Jednota Stupno 23.42 km
Bankomat Česká spořitelna 24.2 km
Bankomat ČSOB 24.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.2 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 24.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 24.61 km
Bankomat ČSOB 24.61 km
Jednota Pernarec 24.74 km
Jednota Město Touškov 24.75 km
Bankomat Fio banka 24.85 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 24.86 km
Bankomat Česká spořitelna 24.86 km
Bankomat GE Money Bank 24.86 km
Jednota Radčice 24.88 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 25.32 km
Bankomat Česká spořitelna 25.6 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 25.81 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 25.86 km
Jednota Kozolupy 25.87 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 25.93 km
Bankomat ČSOB 25.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.01 km
Bankomat GE Money Bank 26.2 km
Bankomat Česká spořitelna 26.2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 26.2 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 26.21 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 26.3 km
Bankomat ČSOB 26.41 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.42 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 26.45 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 26.56 km
Bankomat Česká spořitelna 26.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.59 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 26.63 km
Bankomat Česká spořitelna 26.65 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 26.66 km
Bankomat ČSOB 26.91 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 26.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 26.94 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 26.97 km
Bankomat Česká spořitelna 26.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27.07 km
Bankomat ČSOB 27.08 km
Bankomat ČSOB 27.13 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 27.17 km
McDonalds, OC Plzeň 27.17 km
Bankomat GE Money Bank 27.17 km
Bankomat Česká spořitelna 27.21 km
Bankomat Komerční banka 27.21 km
Bankomat Česká spořitelna 27.23 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 27.28 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 27.44 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 27.9 km
Jednota Osek u Rokycan 28.22 km
Bankomat ČSOB 28.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.31 km
Bankomat Komerční banka 28.33 km
Bankomat Česká spořitelna 28.35 km
Bankomat UniCredit Bank 28.35 km
Bankomat ČSOB 28.43 km
Bankomat GE Money Bank 28.47 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 28.5 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 28.52 km
Bankomat Komerční banka 28.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.57 km
Bankomat Česká spořitelna 28.61 km
Bankomat Česká spořitelna 28.63 km
Bankomat Komerční banka 28.63 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 28.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.69 km
Bankomat ČSOB 28.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 28.74 km
Bankomat ČSOB 28.74 km
Bankomat GE Money Bank 28.78 km
Bankomat Fio banka 28.78 km
Bankomat Česká spořitelna 28.83 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 28.92 km
Jednota Pňovany 28.95 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 28.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 29 km
Bankomat ČSOB 29.01 km
Bankomat Česká spořitelna 29.14 km
Bankomat Česká spořitelna 29.18 km
Bankomat GE Money Bank 29.18 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 29.18 km
Jednota Úlice 29.37 km
Jednota Bezdružice 29.43 km
Jednota Bezdružice 29.48 km
Jednota Konstantinovy Lázně 29.75 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 30.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 30.24 km
Bankomat ČSOB 30.25 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 30.41 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 30.53 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 31.15 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 31.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.63 km
Bankomat Česká spořitelna 31.65 km
Bankomat UniCredit Bank 31.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 31.67 km
Bankomat GE Money Bank 31.71 km
Bankomat Komerční banka 31.76 km
Bankomat ČSOB 31.79 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 31.85 km
Bankomat Česká spořitelna 31.94 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 32.06 km
Bankomat Komerční banka 32.09 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 32.17 km
Bankomat ČSOB 32.22 km
Bankomat Rokycany 32.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.23 km
Bankomat GE Money Bank 32.23 km
Bankomat GE Money Bank 32.27 km
Bankomat Česká spořitelna 32.35 km
Bankomat Česká spořitelna 32.38 km
Jednota Nýřany 32.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 32.65 km
Bankomat ČSOB 32.65 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 32.74 km
Bankomat GE Money Bank 33 km
Bankomat Česká spořitelna 33.02 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 33.44 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 33.76 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 33.85 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 34.21 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 34.24 km
Bankomat Česká spořitelna 34.38 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 34.48 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 35.03 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 35.62 km
Jednota Sytno 35.74 km
Jednota Stříbro 35.92 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 35.98 km
Jednota Heřmanova Huť 36.34 km
Bankomat Komerční banka 36.38 km
Bankomat ČSOB 36.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 36.46 km
Jednota Stříbro 36.47 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 36.47 km
Bankomat GE Money Bank 36.48 km
Bankomat Česká spořitelna 36.6 km
Bankomat Česká spořitelna 36.65 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 36.84 km
Konzum Dobřany 36.84 km
Bankomat Česká spořitelna 37.08 km
Bankomat Komerční banka 37.14 km
Bankomat GE Money Bank 37.16 km
Jednota Lestkov 37.19 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 37.21 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 37.53 km
Jednota Stříbro 37.61 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 37.63 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 37.63 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 37.87 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 37.93 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 38.41 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 38.51 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 38.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 38.68 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 39.23 km
Jednota Černošín 39.27 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 39.54 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 39.71 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 39.79 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 39.9 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 40.06 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 40.06 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 40.09 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 40.25 km
čerpací stanice Benzina, Stod 40.59 km
Bankomat Komerční banka 40.7 km
Jednota Kladruby 40.78 km
Bankomat Česká spořitelna 40.86 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 41.06 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 41.06 km
Bankomat Komerční banka 41.06 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 41.22 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 41.44 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 41.5 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 41.7 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 41.85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 42.33 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 42.56 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 42.65 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 42.93 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 43.1 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 44.68 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 44.68 km
Bankomat Česká spořitelna 44.78 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 45.22 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 45.25 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 45.38 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 45.69 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 45.77 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 45.88 km
Bankomat GE Money Bank 45.93 km
Bankomat Česká spořitelna 45.94 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 46.01 km
Bankomat Komerční banka 46.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.17 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 46.19 km
Jednota Chodová Planá 46.43 km
Bankomat ČSOB 46.47 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 46.57 km
Bankomat Česká spořitelna 46.58 km
Jednota Planá 46.6 km
Bankomat Komerční banka 46.65 km
Bankomat GE Money Bank 46.68 km
Bankomat Česká spořitelna 46.69 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.76 km
Bankomat ČSOB 46.76 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 46.86 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 46.95 km
Bankomat ČSOB 47.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 47.09 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 47.1 km
Bankomat Česká spořitelna 47.55 km
Bankomat Komerční banka 47.6 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 47.72 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 48.16 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 48.75 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 48.75 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 48.88 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 48.91 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 50 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 50.07 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 50.17 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 50.34 km
Konzum Nezdice u Přeštic 50.63 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 50.63 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 50.74 km
Konzum Vřeskovice 51.49 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 51.91 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 52.02 km
Bankomat GE Money Bank 52.07 km
Jednota Bor u Tachova 52.12 km
Jednota Bor u Tachova 52.13 km
Bankomat Česká spořitelna 52.15 km
Konzum Staňkov 52.41 km
Bankomat Česká spořitelna 52.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 52.44 km
Konzum Staňkov 52.73 km
Jednota Lázně Kynžvart 52.89 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 53.05 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 53.27 km
Konzum Čermná u Staňkova 53.57 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 54.01 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 54.26 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 54.32 km
Konzum Hlohová 54.33 km
Konzum Hlohovčice 54.64 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 55 km
Jednota Staré Sedliště 55.09 km
Jednota Stráž u Tachova 55.19 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 55.55 km
Jednota Staré Sedliště 55.6 km
Jednota Tachov 55.67 km
Bankomat Česká spořitelna 55.67 km
Bankomat GE Money Bank 55.75 km
Konzum Srbice 55.77 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 55.81 km
Konzum Miřkov 56.07 km
Jednota Tachov 56.19 km
Jednota Tachov 56.19 km
Konzum Vidice 56.19 km
COOP DISKONT - Tachov 56.21 km
Konzum Měčín 56.24 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 56.26 km
Bankomat Komerční banka 56.33 km
Konzum Švihov 56.37 km
Bankomat ČSOB 56.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.37 km
Jednota Tachov 56.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.45 km
Bankomat ČSOB 56.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.46 km
Bankomat Česká spořitelna 56.47 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 56.49 km
Bankomat GE Money Bank 56.49 km
Bankomat ČSOB 56.49 km
Bankomat Česká spořitelna 56.55 km
Jednota Tachov 56.57 km
Jednota Tachov 56.57 km
Konzum Semošice 56.73 km
Jednota Tachov 56.79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 56.91 km
Konzum Osvračín 57 km
Bankomat ČSOB 57.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 57.74 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 57.75 km
Bankomat Česká spořitelna 57.79 km
Bankomat Komerční banka 57.79 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 57.83 km
Jednota Dlouhý Újezd 58.07 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 58.13 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 58.27 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 58.69 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 58.75 km
Jednota Halže 58.76 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 58.98 km
Bankomat GE Money Bank 59.08 km
Bankomat Česká spořitelna 59.1 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 59.13 km
Konzum Chudenice 59.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.28 km
Bankomat ČSOB 59.28 km
Konzum Horšovský Týn 59.35 km
Bankomat Komerční banka 59.44 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 59.47 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 59.68 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 59.78 km
Konzum Předslav 59.82 km
Konzum Chocomyšl 60.06 km
Konzum Blížejov 60.31 km
Jednota Přimda 60.36 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 60.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.48 km
Bankomat ČSOB 63.48 km
Bankomat Česká spořitelna 63.52 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 63.6 km
Jednota Hošťka 63.66 km
Bankomat GE Money Bank 63.67 km
Konzum Hostouň 63.67 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 63.75 km
Bankomat ČSOB 63.77 km
Konzum Milavče 63.88 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 63.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 63.99 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 64.02 km
Konzum Bolešiny 64.07 km
Bankomat Česká spořitelna 64.13 km
Bankomat UniCredit Bank 64.16 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 64.35 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 64.39 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 64.43 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 64.63 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 64.78 km
Konzum Černíkov 64.81 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 65.02 km
Jednota Bělčice 65.12 km
Bankomat Česká spořitelna 65.23 km
Bankomat GE Money Bank 65.56 km
Konzum Klatovy 65.6 km
Bankomat Česká spořitelna 65.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.79 km
Bankomat Česká spořitelna 65.79 km
Bankomat ČSOB 65.8 km
Bankomat UniCredit Bank 65.81 km
Bankomat Komerční banka 65.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 65.92 km
Bankomat Komerční banka 66.04 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 66.04 km
Bankomat ČSOB 66.06 km
Jednota Lnáře 66.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.08 km
Bankomat Česká spořitelna 66.13 km
Bankomat Fio banka 66.15 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 66.38 km
Bankomat Česká spořitelna 66.48 km
Konzum Poběžovice 66.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.61 km
Bankomat GE Money Bank 66.63 km
Bankomat ČSOB 66.63 km
Konzum Plánice 66.73 km
Bankomat Česká spořitelna 66.74 km
Konzum Zahořany 66.76 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 66.97 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 66.98 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 67.14 km
Bankomat Česká spořitelna 67.29 km
Bankomat UniCredit Bank 67.54 km
Jednota Rozvadov 67.8 km
Konzum Zborovy 67.82 km
Konzum Úsilov 67.88 km
Konzum Sobětice 68.01 km
Konzum Bezděkov 68.02 km
Bankomat Česká spořitelna 68.07 km
Bankomat ČSOB 68.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.07 km
Bankomat GE Money Bank 68.09 km
Bankomat Česká spořitelna 68.23 km
Bankomat Raiffeisenbank 68.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 68.24 km
Bankomat ČSOB 68.24 km
Bankomat Komerční banka 68.28 km
Bankomat Komerční banka 68.28 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 68.34 km
Konzum Domažlice 68.44 km
Bankomat Česká spořitelna 68.45 km
Konzum Pačejov 68.68 km
Konzum Domažlice 68.78 km
Konzum Draženov 68.79 km
čerpací stanice OMV, Draženov 68.94 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 68.97 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 69.11 km
Konzum Nový Kramolín 69.3 km
Konzum Mnichov 69.43 km
Konzum Chanovice 69.45 km
Konzum Mochtín 69.52 km
Konzum Kdyně 69.89 km
Konzum Kout na Šumavě 69.95 km
Bankomat Česká spořitelna 70.13 km
Bankomat ČSOB 70.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 70.15 km
Bankomat Komerční banka 70.21 km
Konzum Kdyně 70.25 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 70.28 km
Bankomat GE Money Bank 70.53 km
Konzum Pačejov 70.91 km
Konzum Postřekov 71.02 km
Jednota Mirovice 71.13 km
Konzum Mrákov 71.16 km
Konzum Velenovy 71.25 km
Konzum Starý Klíčov 71.42 km
Konzum Tlumačov 71.87 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 71.97 km
Konzum Janovice 72.02 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 72.08 km
Bankomat ČSOB 72.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.26 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 72.32 km
Bankomat GE Money Bank 72.41 km
Bankomat Komerční banka 72.46 km
Bankomat Česká spořitelna 72.52 km
Bankomat Česká spořitelna 72.54 km
Bankomat Poštovní spořitelna 72.56 km
Bankomat ČSOB 72.57 km
Jednota Blatná 72.57 km
Konzum Zavlekov 72.75 km
Konzum Díly 72.9 km
Konzum Břežany 73.12 km
Konzum Velký Bor 73.33 km
Konzum Svéradice 73.47 km
Jednota Lety 73.48 km
Konzum Trhanov 73.66 km
Konzum Myslív 73.96 km
Konzum Nalžovské Hory 73.96 km
Konzum Třebomyslice 73.99 km
Konzum Čečelovice 74.72 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 75.14 km
Konzum Ústaleč 75.2 km
Konzum Hradešice 75.58 km
Konzum Malý Bor 75.67 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 76.33 km
Konzum Strážov 76.34 km
Konzum Běšiny 76.39 km
Konzum Kolinec 76.53 km
Jednota Čimelice 76.94 km
Bankomat Česká spořitelna 76.95 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 77.07 km
Jednota Škvořetice 77.3 km
Bankomat GE Money Bank 77.41 km
Konzum Horažďovice 77.49 km
Konzum Malonice 77.53 km
Konzum Česká Kubice 77.59 km
Bankomat Česká spořitelna 77.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 77.78 km
Bankomat ČSOB 77.79 km
Konzum Horažďovice 77.79 km
Bankomat Komerční banka 77.84 km
Jednota Mečíchov 77.91 km
Konzum Čejkovy 77.96 km
Konzum Víteň 78.02 km
Konzum Ujčín 78.11 km
Konzum Nýrsko 78.2 km
COOP DISKONT - Nýrsko 78.2 km
Jednota Lom 78.21 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 78.34 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 78.41 km
Jednota Probulov 78.44 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 78.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 78.63 km
Bankomat ČSOB 78.63 km
Jednota Orlík nad Vltavou 78.65 km
Bankomat Komerční banka 78.81 km
Bankomat Česká spořitelna 78.89 km
Konzum Folmava 79.28 km
Konzum Velké Hydčice 79.31 km
Konzum Nýrsko 79.39 km
Jednota Sedlice 79.42 km
Konzum Budětice 79.71 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 80.02 km
Konzum Velhartice 80.07 km
Konzum Dešenice 80.38 km
Konzum Rabí 80.51 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 80.61 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 80.96 km
Konzum Chotěšov 81.06 km
Konzum Hrádek 81.12 km
Jednota Kostelec 81.48 km
Jednota Střelské Hoštice 81.66 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 81.87 km
Konzum Žichovice 82.05 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 82.45 km
Jednota Varvažov 82.53 km
Jednota Mnichov 82.94 km
Konzum Hlavňovice 83.03 km
Konzum Sušice 83.32 km
Konzum Nezamyslice 83.47 km
Jednota Přílepov 83.52 km
Bankomat Česká spořitelna 83.57 km
Jednota Velká Turná 83.6 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 83.76 km
čerpací stanice Shell, Sušice 83.77 km
Jednota Kovářov 83.8 km
Bankomat Česká spořitelna 83.87 km
Bankomat UniCredit Bank 84.44 km
Bankomat GE Money Bank 84.55 km
Bankomat Česká spořitelna 84.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.62 km
Bankomat ČSOB 84.62 km
Bankomat Komerční banka 84.66 km
Konzum Sušice 84.68 km
Konzum Sušice 84.73 km
Jednota Radomyšl 84.79 km
Konzum Petrovice u Sušice 85.49 km
Jednota Pechova Lhota 85.92 km
Jednota Katovice 86.11 km
Jednota Štěchovice 86.12 km
Bankomat ČSOB 86.27 km
čerpací stanice OMV, Katovice 86.4 km
Jednota Vráž 86.44 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 86.7 km
Konzum Hojsova Stráž 86.96 km
Jednota Hrejkovice 87.45 km
Konzum Žihobce 87.81 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 88.14 km
Jednota Kučeř 88.2 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 88.51 km
Konzum Dlouhá Ves 88.56 km
Bankomat GE Money Bank 88.62 km
Jednota Strakonice 88.72 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 88.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.81 km
Jednota Strakonice 88.86 km
Jednota Strakonice 89.01 km
Fortna Strakonice 89.18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 89.19 km
Bankomat ČSOB 89.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.24 km
Bankomat UniCredit Bank 89.3 km
Bankomat Česká spořitelna 89.32 km
Jednota Strakonice 89.34 km
Jednota Strakonice 89.34 km
Bankomat Komerční banka 89.37 km
Bankomat Česká spořitelna 89.44 km
Jednota Strakonice 89.48 km
Bankomat GE Money Bank 89.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.58 km
Jednota Strakonice 89.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.59 km
Bankomat Fio banka 89.59 km
Bankomat ČSOB 89.62 km
Konzum Soběšice 89.65 km
Bankomat ČSOB 89.81 km
Bankomat Česká spořitelna 89.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 89.83 km
Jednota Strakonice 90.04 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 90.16 km
Jednota Přeštovice 90.16 km
Jednota Strakonice 90.17 km
Jednota Květov 90.34 km
Bankomat Komerční banka 90.34 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.38 km
Bankomat ČSOB 90.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 90.45 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 90.64 km
Supermarket Strakonice 90.68 km
Bankomat Česká spořitelna 90.68 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 90.86 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 90.89 km
Jednota Zbelítov 90.91 km
Konzum Hartmanice 90.98 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 91.03 km
Café 27, Hartmanice 91.05 km
Jednota Sousedovice 91.24 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 91.34 km
Konzum Strašín 91.92 km
Jednota Chyšky 92.05 km
Konzum Nezdice na Šumavě 92.13 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 92.23 km
Jednota Štěkeň 92.3 km
čerpací stanice Benzina, Písek 92.92 km
Bankomat Komerční banka 93.02 km
Bankomat Česká spořitelna 93.05 km
Bankomat ČSOB 93.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.1 km
CENTRUM Milevsko 93.16 km
Bankomat GE Money Bank 93.16 km
Jednota Písek 93.28 km
Jednota Písek 93.5 km
Jednota Písek 93.59 km
Jednota Písek 93.69 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 93.69 km
Bankomat Komerční banka 93.83 km
Bankomat ČSOB 93.91 km
Bankomat GE Money Bank 93.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 93.98 km
Bankomat ČSOB 93.99 km
Bankomat Česká spořitelna 94 km
Bankomat ČSOB 94.01 km
Bankomat Komerční banka 94.01 km
Jednota Záhoří 94.02 km
Bankomat Raiffeisenbank 94.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.09 km
McDonalds, Písek 94.09 km
čerpací stanice Shell, Písek 94.11 km
Bankomat Komerční banka 94.17 km
Jednota Čejetice 94.18 km
Bankomat Fio banka 94.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 94.19 km
Bankomat Česká spořitelna 94.21 km
Bankomat ČSOB 94.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.24 km
Bankomat Česká spořitelna 94.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 94.3 km
Bankomat UniCredit Bank 94.31 km
Jednota Jetětice 94.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.42 km
Bankomat Oberbank AG 94.43 km
Jednota Kestřany 94.62 km
Konzum Kašperské Hory 94.64 km
Bankomat Česká spořitelna 94.65 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 94.67 km
Konzum Železná Ruda 94.72 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 94.73 km
Bankomat Česká spořitelna 94.75 km
Bankomat GE Money Bank 94.8 km
Bankomat ČSOB 94.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 94.83 km
Jednota Písek 94.86 km
Bankomat Česká spořitelna 94.87 km
Bankomat Komerční banka 94.96 km
Jednota Písek 95.03 km
Bankomat ČSOB 95.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 95.24 km
Bankomat Česká spořitelna 95.6 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 95.72 km
Jednota Čestice 96.36 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 96.4 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 96.42 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 96.45 km
Jednota Podolí 97.34 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 97.9 km
Jednota Kluky 97.91 km
Jednota Sepekov 97.97 km
Jednota Božetice 98.04 km
Jednota Vacov 98.09 km
Bankomat ČSOB 98.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 98.09 km
Jednota Cehnice 98.19 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 98.25 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 98.32 km
Bankomat Komerční banka 98.57 km
Bankomat GE Money Bank 98.6 km
Bankomat Česká spořitelna 98.6 km
Jednota Volyně 98.62 km
Jednota Volyně 98.72 km
Jednota Volyně 98.85 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 99.08 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 99.1 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 99.16 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 99.58 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 99.98 km
čerpací stanice Srní 100.14 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 100.15 km
Jednota Bernartice 100.17 km
Konzum Srní 100.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.34 km
Jednota Jistebnice 100.35 km
Sluneční kavárna, Srní 100.42 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 100.68 km
Jednota Stachy 100.73 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 100.9 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 100.93 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 100.94 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 101.05 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 101.27 km
Jednota Drahonice 101.32 km
Jednota Slabčice 101.5 km
Jednota Čkyně 102.46 km
Jednota Malenice 102.65 km
Jednota Borovany 102.84 km
Jednota Zdíkov 103.06 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 103.53 km
Jednota Opařany 103.57 km
REWE, Bodenmais (D) 103.64 km
NKD, Bodenmais (D) 103.67 km
Jednota Bohumilice 104.11 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 104.27 km
Jednota Borotín 104.43 km
Jednota Zálezly 105.02 km
Jednota Bušanovice 105.06 km
Jednota Tvrzice 105.52 km
Jednota Stádlec 105.66 km
Jednota Albrechtice 105.88 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 106.03 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 106.2 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 106.2 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 106.54 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 106.55 km
Jednota Radkov 106.67 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 106.68 km
Jednota Javornice 106.71 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 106.73 km
Bankomat GE Money Bank 106.96 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 106.97 km
Bankomat Komerční banka 106.98 km
Bankomat Česká spořitelna 107.04 km
Jednota Vimperk 107.05 km
Jednota Radětice 107.23 km
Bankomat Komerční banka 107.4 km
Bankomat GE Money Bank 107.42 km
Jednota Vimperk 107.44 km
Jednota Vimperk 107.44 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 107.47 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 107.48 km
Jednota Vimperk 107.63 km
Bankomat ČSOB 107.79 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.79 km
Bankomat Česká spořitelna 107.82 km
Bankomat Komerční banka 107.84 km
Bankomat ČSOB 107.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 107.85 km
Jednota Vimperk 107.87 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 107.9 km
Jednota Vimperk 107.98 km
Jednota Dub 108.22 km
Netto, Zwiesel (D) 108.35 km
Intersport, Zwiesel (D) 108.43 km
NKD, Zwiesel (D) 108.52 km
Rossmann, Zwiesel (D) 108.55 km
TEDi, Zwiesel (D) 108.55 km
Jednota Krč 108.58 km
Müller, Zwiesel (D) 108.58 km
Norma, Zwiesel (D) 108.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 108.63 km
Bankomat ČSOB 108.64 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 108.79 km
Kik, Zwiesel (D) 108.79 km
Deichmann, Zwiesel (D) 108.79 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 108.8 km
Edeka, Zwiesel (D) 108.87 km
Jednota Nemyšl 108.95 km
Real, Zwiesel (D) 108.96 km
Jednota Bavorov 109.05 km
Penny Market, Zwiesel (D) 109.06 km
Jednota Vlachovo Březí 109.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 109.31 km
Bankomat ČSOB 109.34 km
Lidl, Zwiesel (D) 109.45 km
Jednota Vlachovo Březí 109.47 km
REWE, Zwiesel (D) 109.77 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 109.85 km
Bankomat Česká spořitelna 109.97 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 109.98 km
Jednota Chotoviny 110.02 km
Bankomat Komerční banka 110.04 km
Jednota Vodňany 110.06 km
Bankomat GE Money Bank 110.24 km
Bankomat GE Money Bank 110.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.37 km
Bankomat ČSOB 110.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.4 km
Jednota Bechyně 110.4 km
Bankomat ČSOB 110.41 km
Supermarket Zuzana Bechyně 110.42 km
Bankomat Komerční banka 110.44 km
Jednota Oldřichov 110.53 km
Jednota Vodňany 110.56 km
Bankomat Česká spořitelna 110.62 km
Jednota Bechyně 110.71 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 110.99 km
Jednota Buk 111.02 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 111.27 km
Jednota Malšice 111.44 km
Supermarket Malšice 111.65 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 111.73 km
Jednota Čičenice 111.74 km
Bankomat ČSOB 111.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 111.88 km
Jednota Tábor 111.9 km
Bankomat Česká spořitelna 111.95 km
Jednota Slapy 112.32 km
Bankomat Oberbank AG 112.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.86 km
Jednota Husinec 112.96 km
Bankomat GE Money Bank 113.04 km
Bankomat Fio banka 113.08 km
Bankomat ČSOB 113.1 km
Bankomat ČSOB 113.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.1 km
Jednota Tábor 113.33 km
Bankomat Česká spořitelna 113.35 km
Bankomat Komerční banka 113.51 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.52 km
Bankomat UniCredit Bank 113.59 km
Jednota Libějovice 113.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.66 km
Bankomat ČSOB 113.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 113.67 km
Bankomat Komerční banka 113.72 km
Bankomat Česká spořitelna 113.72 km
Bankomat GE Money Bank 113.72 km
Bankomat Raiffeisenbank 113.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 113.76 km
Bankomat Komerční banka 113.79 km
Takko Fashion, Regen (D) 113.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.83 km
Bety Týn nad Vltavou 113.85 km
Jednota Tábor 113.86 km
Deichmann, Regen (D) 113.86 km
TEDi, Regen (D) 113.86 km
Bankomat ČSOB 113.89 km
Bankomat Česká spořitelna 113.91 km
Bankomat ČSOB 113.93 km
NKD, Regen (D) 113.95 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 113.95 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 113.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.98 km
Edeka center, Regen (D) 113.99 km
Esprit, Regen (D) 113.99 km
Jednota Týn nad Vltavou 114.03 km
REWE, Regen (D) 114.19 km
Bankomat GE Money Bank 114.21 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 114.23 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 114.24 km
Edeka, Regen (D) 114.25 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 114.28 km
Jednota Týn nad Vltavou 114.31 km
Norma, Regen (D) 114.35 km
Bankomat Česká spořitelna 114.41 km
čerpací stanice Shell, Tábor 114.42 km
Netto, Regen (D) 114.48 km
Aldi Süd, Regen (D) 114.52 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 114.66 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 114.66 km
Bankomat Česká spořitelna 114.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.03 km
Supermarket Mladá Vožice 115.29 km
Jednota Mladá Vožice 115.29 km
Bankomat GE Money Bank 115.35 km
Bankomat ČSOB 115.37 km
Jednota Mladá Vožice 115.43 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 115.48 km
Jednota Hracholusky 115.52 km
Jednota Tábor 115.62 km
Bankomat ČSOB 115.64 km
McDonalds, Tábor 115.66 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 115.68 km
Bankomat GE Money Bank 115.77 km
Bankomat Poštovní spořitelna 115.85 km
Jednota Měšice 115.85 km
Bankomat Komerční banka 115.87 km
Bankomat Česká spořitelna 115.95 km
Bankomat Česká spořitelna 116.4 km
Bankomat GE Money Bank 116.41 km
Jednota Vitějovice 116.42 km
Jednota Ratibořské Hory 116.52 km
Bankomat ČSOB 116.67 km
Konzum Milčice 116.77 km
Bankomat Česká spořitelna 116.8 km
Jednota Prachatice 116.96 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 116.96 km
Jednota Záblatí 117.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.32 km
Bankomat Komerční banka 117.33 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 117.36 km
Bankomat GE Money Bank 117.38 km
Jednota Prachatice 117.38 km
Bankomat Česká spořitelna 117.43 km
Bankomat ČSOB 117.47 km
Bankomat Komerční banka 117.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.48 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 117.53 km
Jednota Dříteň 117.55 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 117.58 km
Bankomat ČSOB 117.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.59 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 117.69 km
Jednota Sezimovo Ústí 117.9 km
Jednota Horní Vltavice 117.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.92 km
Bankomat ČSOB 117.92 km
Bankomat Komerční banka 118.05 km
Jednota Zárybničná Lhota 118.16 km
Jednota Želeč 118.62 km
Jednota Hlavatce 118.71 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 119.04 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 119.33 km
Bankomat Česká spořitelna 119.51 km
Jednota Smilovy Hory 119.71 km
Jednota Netolice 120.14 km
Bankomat Česká spořitelna 120.17 km
Bankomat Komerční banka 120.26 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 120.37 km
Jednota Olešník 121.53 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 122.03 km
Jednota Chýnov 122.06 km
Jednota Lenora 122.34 km
Jednota Dolní Hořice 123.15 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 123.28 km
Jednota Roudná 123.57 km
Jednota Košice 123.83 km
Jednota Klenovice 125.07 km
čerpací stanice Benzina, Volary 125.12 km
Jednota Chroboly 125.19 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 125.21 km
Jednota Myslkovice 125.3 km
Bankomat GE Money Bank 125.41 km
Jednota Volary 125.47 km
Jednota Zliv 125.48 km
Jednota Volary 125.52 km
Bankomat Komerční banka 125.53 km
Jednota Volary 125.61 km
Bankomat Česká spořitelna 125.61 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 125.69 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 126.02 km
Jednota Pořín 126.1 km
Bankomat Citibank 126.1 km
Jednota Dolní Bukovsko 126.18 km
Jednota Borkovice 126.42 km
Supermarket Renta Soběslav 126.61 km
Bankomat Komerční banka 126.64 km
Bankomat Česká spořitelna 126.7 km
Jednota Soběslav 126.78 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 126.79 km
Bankomat GE Money Bank 126.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.95 km
Bankomat ČSOB 126.99 km
Jednota Krtov 127.45 km
Jednota Pištín 128.2 km
Jednota Choustník 128.59 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 128.86 km
čerpací stanice OMV, Řípec 129.11 km
Jednota Tučapy 129.25 km
Burger King, Deggendorf (D) 129.31 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 129.32 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 129.33 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 129.39 km
Bankomat Česká spořitelna 129.39 km
Bankomat ČSOB 129.41 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 129.5 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 129.5 km
Jednota Stožec 129.58 km
Jednota Přehořov 129.59 km
Real, Deggendorf (D) 129.61 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 129.72 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 129.81 km
Lidl, Deggendorf (D) 129.87 km
Norma, Deggendorf (D) 130.14 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 130.43 km
Jednota Neplachov 130.53 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 130.69 km
Netto, Deggendorf (D) 130.77 km
Jednota Řípec 130.95 km
Bankomat Česká spořitelna 130.95 km
Bankomat Komerční banka 130.99 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 131.03 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 131.04 km
Jednota Budislav 131.04 km
Jednota Ktiš 131.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 131.05 km
Bankomat ČSOB 131.05 km
Bankomat GE Money Bank 131.06 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 131.14 km
NKD, Deggendorf (D) 131.18 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 131.4 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 131.42 km
Esprit, Deggendorf (D) 131.42 km
C&A, Deggendorf (D) 131.44 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 131.48 km
Rossmann, Deggendorf (D) 131.5 km
Bankomat Česká spořitelna 131.52 km
New Yorker, Deggendorf (D) 131.53 km
Kik, Deggendorf (D) 131.57 km
Müller, Deggendorf (D) 131.63 km
TEDi, Deggendorf (D) 131.63 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 131.64 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 131.64 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 131.65 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 131.89 km
Jednota-potraviny Brloh 131.9 km
Edeka, Deggendorf (D) 132.04 km
Jednota-potraviny Brloh 132.8 km
Jednota Dírná 134.92 km
Lužnice České Budějovice 135.28 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 135.44 km
Vltava České Budějovice 135.92 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 136.1 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 136.13 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 136.13 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 136.24 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 136.32 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 137 km
Družba České Budějovice 137.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 137.7 km
Bankomat Česká spořitelna 137.7 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 137.93 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 137.95 km
Bankomat GE Money Bank 137.95 km
Bankomat Česká spořitelna 137.95 km
Bankomat Raiffeisenbank 138.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.06 km
Bankomat ČSOB 138.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.07 km
Bankomat Oberbank AG 138.07 km
Jednota-potraviny Křemže 138.08 km
Bankomat Česká spořitelna 138.1 km
Bankomat Česká spořitelna 138.1 km
Bankomat Fio banka 138.18 km
Bankomat UniCredit Bank 138.18 km
Bankomat ČSOB 138.2 km
Bankomat Sberbank CZ 138.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.2 km
Bankomat UniCredit Bank 138.27 km
Bankomat ČSOB 138.32 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.42 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 138.42 km
Bankomat Česká spořitelna 138.45 km
Bankomat GE Money Bank 138.46 km
Bankomat Raiffeisenbank 138.47 km
Bankomat ČSOB 138.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.5 km
Bankomat Komerční banka 138.51 km
Bankomat ČSOB 138.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.54 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 138.55 km
NKD, Regensburg (D) 138.55 km
Prior České Budějovice 138.56 km
Bankomat UniCredit Bank 138.59 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 138.64 km
Bankomat Komerční banka 138.68 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 138.72 km
Bankomat ČSOB 138.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.82 km
Bankomat Česká spořitelna 138.82 km
Bankomat GE Money Bank 138.84 km
Bankomat ČSOB 138.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 138.95 km
Vesna České Budějovice 139.14 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 139.18 km
Bankomat Česká spořitelna 139.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 139.22 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 139.22 km
Bankomat ČSOB 139.23 km
TREFA Ćeské Budějovice 139.24 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 139.25 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 139.28 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 139.37 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 139.43 km
Bankomat Česká spořitelna 139.43 km
Jednota Adamov 139.6 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 139.62 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 139.67 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 139.67 km
Bankomat Česká spořitelna 139.7 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 139.71 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 139.72 km
Burger King, Neutraubling (D) 139.76 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 139.79 km
Rožnov České Budějovice 139.79 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 139.81 km
COOP TUTY Nová Pec 139.85 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 139.86 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 140.01 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 140.02 km
TREFA České Budějovice 140.2 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 140.4 km
Bankomat Česká spořitelna 140.43 km
Jednota Nová Pec 140.45 km
Jednota Lišov 140.45 km
Bankomat GE Money Bank 140.45 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 140.47 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 141.23 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 141.27 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 141.28 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 141.39 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 141.43 km
Kik, Regensburg (D) 141.44 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 141.5 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 141.56 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 141.62 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 141.65 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 141.71 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 141.75 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 141.78 km
C&A, Regensburg (D) 141.82 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 141.82 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 142.22 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 142.66 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 142.82 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 143 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 143.01 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 143.51 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 143.53 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 143.56 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 143.68 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 143.9 km
Jednota-potraviny Horní Planá 144.01 km
Jednota Kamenný Újezd 144.27 km
Jednota-potraviny Kájov 145.6 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 146.69 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 146.72 km
Supermarket Český Krumlov 146.73 km
Bankomat Komerční banka 146.75 km
Bankomat GE Money Bank 146.82 km
Bankomat Poštovní spořitelna 146.83 km
Bankomat Česká spořitelna 146.85 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 146.92 km
Bankomat ČSOB 146.96 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 146.96 km
Bankomat GE Money Bank 146.99 km
Bankomat GE Money Bank 146.99 km
Bankomat Citibank 147.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.18 km
Bankomat ČSOB 147.21 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 147.26 km
Bankomat GE Money Bank 147.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.4 km
Bankomat ČSOB 147.42 km
Bankomat UniCredit Bank 147.48 km
Bankomat Citibank 147.53 km
Bankomat Citibank 147.53 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 147.54 km
Bankomat Komerční banka 147.6 km
Bankomat Oberbank AG 147.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 147.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 147.64 km
Bankomat Česká spořitelna 147.72 km
Bankomat Citibank 147.73 km
Bankomat Citibank 147.73 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 147.81 km
Tempo market Třeboň 147.9 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 147.91 km
Jednota Ledenice 148.06 km
Bankomat Komerční banka 148.14 km
Bankomat Komerční banka 148.14 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 148.21 km
Bankomat ČSOB 148.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.31 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 148.4 km
Bankomat Komerční banka 148.59 km
Bankomat Česká spořitelna 148.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.83 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 148.85 km
Bankomat GE Money Bank 148.85 km
Bankomat ČSOB 148.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.14 km
Bankomat ČSOB 149.18 km
Bankomat ČSOB 149.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 149.19 km
Bankomat Česká spořitelna 149.21 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 149.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 150.35 km
Bankomat ČSOB 150.35 km
Jednota-potraviny Větřní 150.35 km
Jednota-potraviny Velešín 150.85 km
Bankomat GE Money Bank 151.08 km
Bankomat Česká spořitelna 151.16 km
Jednota-potraviny Velešín 151.56 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 151.83 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 151.83 km
Bankomat Česká spořitelna 151.96 km
Jednota-potraviny Světlík 152.39 km
Jednota Borovany 153.26 km
Jednota-potraviny Velešín 154.61 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 156.08 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 156.09 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 156.3 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 156.34 km
Jednota-potraviny Střítež 156.6 km
Real, Passau (D) 156.86 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 156.98 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 157.08 km
Bankomat Česká spořitelna 157.14 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 157.14 km
Bankomat Komerční banka 157.17 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 157.18 km
Bankomat GE Money Bank 157.26 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 157.27 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 157.33 km
Jednota Trhové Sviny 157.44 km
Edeka, Passau (D) 157.64 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 158.02 km
Jednota-potraviny Frymburk 158.25 km
Jednota-potraviny Besednice 158.56 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 158.69 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 158.98 km
Jednota-potraviny Kaplice 159.4 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 160.21 km
Jednota-potraviny Kaplice 160.32 km
Bankomat ČSOB 160.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 160.47 km
Bankomat Česká spořitelna 160.89 km
Jednota-potraviny Kaplice 160.93 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 160.93 km
Jednota-potraviny Kaplice 160.94 km
Jednota-potraviny Kaplice 160.94 km
Bankomat GE Money Bank 160.96 km
Bankomat Poštovní spořitelna 160.96 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 160.96 km
Bankomat Komerční banka 160.96 km
Bankomat ČSOB 160.99 km
Bankomat Česká spořitelna 161.01 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 161.03 km
Jednota-potraviny Kaplice 161.09 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 161.41 km
Jednota-potraviny Frymburk 161.45 km
Bankomat Česká spořitelna 161.65 km
Jednota-potraviny Lipno 161.65 km
Bankomat Komerční banka 162.04 km
Bankomat ČSOB 162.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.17 km
Jednota-potraviny Bujanov 162.27 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 163.38 km
Bankomat GE Money Bank 163.68 km
Bankomat Česká spořitelna 163.81 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 164.3 km
Jednota-potraviny Loučovice 164.84 km
Jednota-potraviny Loučovice 164.97 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 165.08 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 166.76 km
Bankomat Česká spořitelna 166.99 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 167 km
Bankomat Komerční banka 167.08 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 167.17 km
Bankomat GE Money Bank 167.34 km
Jednota-potraviny Kaplice 167.48 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 167.59 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 167.75 km
Jednota Nové Hrady 167.77 km
Jednota Horní Stropnice 168.46 km
Jednota-potraviny Malonty 169.16 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 171.26 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 177.7 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 178.43 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 184.48 km

mohlo by Vás zajímat

Přeštice

batoh
Přeštice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Příchovice

batoh
Příchovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: plzeňsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava představuje rozsáhlé horské pásmo v jihozápadních Čechách na hranici s Rakouskem a Německem. Její délka od údolí Chodské Úhlavy k Vyšebrodskému průsmyku je asi 120 km, maximální šířka Šumavy a jejího podhůří je 45 km. Na bavorské a rakouské straně pohoří výrazně klesá, na české straně má charakter horských plání s rozsáhlými rašeliništi a plynule vystupujícími horskými hřebeny. Hřebenem Šumavy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Šumava, jako jedno z nejstarších pohoří Evropy, je tvořena horninami prahorního a prvohorního stáří, zejména žulami, rulami a svory. Šumava vznikla při alpinském vrásnění v třetihorách vyzdvižením a rozlámáním zarovnané paroviny starého masivu. Je to lesnaté pohoří zaoblených terénních forem s rozsáhlými náhorními plošinami, s místy výrazněji vystupujícími vrcholy v centrální části a erozí vyhloubenými údolími vodních toků např. Vydra a Křemelná. O aktuálním počasí, množství sněhu na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu pomocí šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí navíc informuje server Bílá stopa. Můžete si také objednat zaslání pravého šumavského medu přímo od včelaře. Zašleme na dobírku za cenu 100,-Kč/kg plus poštovné nebo na odběrných místech Železná Ruda, Hartmanice, Běšiny, Klatovy – po domluvě. Květový, lesní, smíšený, jarní, letní MED. Objednávky a podrobnosti e-mailem: prodejmedu@sumava.cz

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Pomlčka. Zase bylo slyšet pouze bzučení komárů a jednotvárný hlas kuňky, která se ozvala v rybníčku.

„Teď půjdu do Selce," pravil Vojta. „Jděte se vyspat vy taky."

„Mně se spát nechce," odtušila Apolena, sbírajíc se a usedajíc na bobek. Obličej její zapadl do stínu, nohy se objevily ve světle paprsku měsíčného, malé nožky, lepě utvářené, bílé, jako z alabastru vytesané. Natáhla je, zpod kratinké sukničky vynořily se kotníky a lýtka do půl holeně.

„Pověz mi ještě, Vojto," promluvila, „kam si dojdeš pro ryby, které Zlivští ti slíbili?"

„Já si pro ně vůbec nedojdu. Ve Zlivi se neukážu; to by tak bylo, aby mě tam někdo viděl mluvit s některým z té chasy. Václav tuhle mi je přinese na Blata. Dáš je do pytle, slyšíš ? — do mokrého pytle, a pospíšíš si trochu, aby nelekly. Na Blatech mám sádky, v nichž mi vydrží třeba do podzimku."

„Sádky?" — tázala se udiveně dívka; „a kde je máš, tam na Blatech ? — Však jsi nám ještě o nich nepovídal..."

„Až tam jednou přijdeš, ukážu ti je. Jsou pěkně pod vodou, nikdo na ně nepřipadne."

„Sádky, sádky — na Blatech!" divila se Apolena, „a nikdo jich tam neviděl."

„Ba, sádky!" přisvědčil Vojta, „a k tomu ještě pohyblivé! Mohu je přenést každý den jinam." „Ty umíš čarovat..."

„Možná. Dej si pozor, abych neučaroval tobě!"

Smál se zase svým potměšilým smíchem. Cosi tajné hrůze podobného obešlo dívku. Vojta se obrátil k Václavovi:

„Slyšíš, Vášo? Ty mi pro ty ryby dojdeš, až budeš mít pokdy."

„Jakže tam dojdu? Bojím se... chytnou mě..."

Ubohý hoch se chvěl jako osika. Cítil, že musí uposlechnouti rozkazu, jejž mu dávala jakási vyšší, jeho vůli ovládající a neodolatelná moc, a bál se vskutku, jen naň pomyslil.

„A čeho se bojíš ?" zasyčel Vojta.

„Jakpak odejdu?... Jakpak se vrátím, aby mě nikdo neviděl? A komu řeknu o ty ryby? Dopadnou-li mě, jako že jistě dopadnou, bude zle s námi všemi, s tebou nejhůř... Já tě neprozradím, ale Zlivští nepomlčí..."

„Ty babo jedna! Otevři uši a poslouchej. Cožpak neřekla selka, že potřebuje nový košík a že si ho už zamluvila ve Zlivi u Pavlíčka košíkáře? Pro ten koš půjdeš, pěkně za bílého dne, aby tě všichni viděli, a pytel si vezmeš s sebou. Pavlíčkovi řekneš, že tě posílám já, a aby ti dal tři kluky do pytle a s pytlem do koše. Pavlíček patří ku partě, on už ví a dá ti kluky. Ty se potom sebereš a dáš se na Blata, kde mě najdeš. O ryby se potom postarám já. Tak mi teď řekni, čeho se bojíš ?"

„Ale kdepak má Pavlíček ty ryby?"

„Co je ti do toho, kde je má! Nu, ale abys věděl, povím ti to. Ve Zlivi u Bulku mají rybníček v sadě zrovna jako zde u vás a ten rybníček mají jako sádky, v tom ty nalovené ryby drží. Pavlíček tu partu vede, starý napolo hluchý Mikulášek je nad těmi sádkami baštýřem, je v podruží u Bulku a může si vyjít do sadu, kdykoli se mu zachce; nikdo v tom nic divného ne¬vidí. Bulka sám je té party sádeckým, ale neví o tom; jaktěživo mu ani ve snách nenapadlo, že by v jeho rybníčku byli kapři. Ještě k tomu Pavlíček, který má domek a zahrádku, má v této velkou káď do zemi zahrabanou a ve dne prkny a drnem přikrytou, a v té kádi má vždycky něco ryb pohotově, kdyby zrovna přišla poptávka. Z té ti je vyloví a v noci si je potom zase doplní ze sádek u Bulku. Teď tomu přece rozumíš, či ještě ne ?"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky