Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Díly

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'47.024"N, 12°47'12.545"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Díly leží v nadmořské výšce 610 m v krásném prostředí na hranici CHKO Český les, v historické oblasti horního Chodska. Krásný výhled do krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě. Obec byla původně dřevařská ves na úpatí Haltravy, založena roku 1788 jako Nový Postřekov na pastvinách, současný název Díly nese od roku 1952. Vznik obce byl podmíněn potřebou lesních dělníků pro práce v lesích panství Stadionů. Obec měla do roku 1946 - 740 obyvatel, dnes má téměř polovinu. Vysídlení v roce 1946 směřovalo do okolního pohraničí, které bylo opuštěno Němci. Česká dvoutřídní škola byla zrušena a nahrazena německým vyučovacím jazykem. V obci žili občané jen české národnosti. Díly jsou rekreační oblastí svojí polohou, rozhledem do širokého okolí, čistotou ovzduší a okolními lesy. Hluboké lesy, které obklopují Díly, jsou rájem houbařů i turistů, jsou plné divoké zvěře i přírodních zajímavostí. Tvoří krásné prostředí pro turistiku, cyklistiku, běžecké lyžování a další aktivity. Okolí je také bohaté na historické zajímavosti spojené zejména s minulostí Chodska. V prvním zápise o založení nové obce - osady Nový Postřekov v pozemkových knihách je uvedeno, že vrchnost souhlasí se založením a tím, "aby se zvětšila populace a opatřilo se více potravy poddaným". Skutečným důvodem byla však vítaná příležitost zvýšit počet robotou povinných poddaných a zhodnotit dosud neobdělávané pozemky. Již v roce 1781, nebo něco před tím začíná obec Postřekov se svolením vrchnosti odprodávat zájemcům malé parcely pro stavbu nových domků se zahrádkami a kousky polí na dosud neobdělávané částečně lesní půdě. Noví držitelé pozemků a majitelé domků byli povinni platit vrchnosti roční činži a konat ruční robotu 13 dnů v roce. Obci pak platili 35 krejcarů ročního poplatku a na ně připadající kontribuci. Obec dostala název Nový Postřekov, je součástí obce Postřekova, který je pak přejmenován na Starý Postřekov. Nová osada byla nejdříve nazývána Díly podle zápisu v pozemkových knihách a tento název se jí opět navrátil... Výstavba osady Nový Postřekov probíhala dost rychle a v roce 1840 je uváděno již 39 domků, v roce 1869 je zde 64 domků a 426 obyvatel. V dalších letech je vzrůst počtu domů i obyvatel již pozvolnější, v roce 1880 - 66 domů a 457 obyvatel a v roce 1890 - 69 domů a 447 obyvatel. Stavby byly prováděny z nejvíce dostupného materiálu - dřevo a kamení. V mnoha případech se stavěly společné chalupy pro dvě i více rodin, některé z nich se zachovaly dosud, proto se v obci rekreačního charakteru dochovalo několik roubených staveb. Důležitým mezníkem ve vývoji obce byla 1. světová válka. Místním občanům byla vyhláška o mobilizaci předána 26. července 1914 o postřekovské pouti… Podle této vyhlášky měli nastoupit ke svým útvarům do 48 hodin všichni muži ve stáří do 48 let. Převážná většina obce byla odvedena k 35. pěšímu pluku a k 7. zeměbraneckému pluku. Oba útvary, ke kterým občané Dílů narukovali, se zúčastnili bojů hned z počátku války na ruské a srbské frontě. Celkem padlo, nebo zemřelo na zranění 29 dílských občanů - což bylo téměř 10% dospělého obyvatelstva obce. Navíc válka zanechala trvalé následky na zdravotním stavu obyvatelstva, způsobené dlouhodobým strádáním na frontě a strádáním hladem u těch, kteří zůstali doma. Pak bohužel přišla válka druhá… Dne 24. listopadu 1938 byla obec Díly spolu s Postřekovem zabrána Němci. V 10 hodin dopoledne přijel od postřekova motocykl, osobní auto a dva autobusy, vše obsazené německou policií a ta se ubytovala ve škole. V červen 1942 byl zabaven a odvezen i místní zvon. Večer 28. duna 1945 byl vydán zákaz opouštět obec západním směrem. Němci se stahovali z lesa a zakopávali se na postřekovském vrchu. Večer a v noci 30. dubna byla obec Díly ostřelována dělostřelectvem americké armády. Na obec dopadlo celkem 63 granátů. Tuto noc byl zaznamenán ústup německých vojáků z lesa. Dne 1. května byla 1945 obec Nový Postřekov osvobozena americkou armádou. Na návsi vyrostla roku 1947 rázovitá kaple s pamětní deskou obětem okupace a osvoboditelům. Obec Díly zůstala osadou obce Postřekov až do osamostatnění v roce 1952. Jako součást obce Postřekov patřila k tehdy ke slavným jedenácti chodským obcím, které jako chodské zůstaly až do současnosti. Jižně od obce je vrch Sádek (854 m n. m.) s lyžařským areálem a upravené běžecké tratě. Obec je také známá paličkováním krajek.

odkaz: Díly

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pamětní deska obětem nacismu, Díly

batoh
pamětní deska obětem nacismu, Díly
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska osvobození Díly

batoh
pamětní deska osvobození Díly
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly

batoh
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly
Šumava A-Z: kaple
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Anderle Jiří

batoh
Anderle Jiří
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 0.03 km
pamětní deska osvobození Díly 0.04 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 0.04 km
Anderle Jiří 0.04 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 0.04 km
Rumburská vzpoura 0.04 km
Královec Josef 0.04 km
Kreuz Jakub 0.04 km
pamětní deska čestní občané 0.04 km
pomník padlých WWI, Díly 0.04 km
Kreuz Karel 0.04 km
vyhlídka Díly 0.05 km
SDH Díly 0.06 km
roubenka Díly 0.16 km
Nepolapitelný Jan 0.17 km
Smudek Nepolapitelný Jan 0.17 km
Casablanca 0.17 km
skiareál Capartice - Na sádku 1.65 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 1.84 km
Boček Bohumil, generál 1.87 km
Postřekov 1.87 km
O zlém snu 1.87 km
Stašek Bohumil, Msgre. 1.87 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 1.87 km
muzeum krojů Postřekov 1.94 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 1.94 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 1.99 km
hasičské muzeum Postřekov 2.05 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 2.3 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 2.31 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 2.32 km
fara Klenčí pod Čerchovem 2.32 km
Klenčí pod Čerchovem 2.35 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 2.35 km
Jindřich Jindřich 2.36 km
Vrba Jan 2.36 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 2.36 km
pamětní deska A. V. Suvorov 2.38 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 2.38 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 2.39 km
pamětní deska Josef Buršík 2.39 km
Baar Jindřich Šimon 2.39 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 2.4 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 2.4 km
infocentrum Chodská liga 2.4 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 2.4 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 2.4 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 2.4 km
Buršík Josef, armádní generál 2.4 km
rodný dům Josef Buršík 2.4 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 2.42 km
vlaková zastávka Postřekov 2.45 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 2.71 km
hrob Jindřich Šimon Baar 2.77 km
hrob Jindřich Jindřich 2.78 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 2.78 km
hrob Jan Šebek 2.8 km
hrob Josef Královec 2.8 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 2.8 km
hrob Chodských odbojářů 2.82 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 2.83 km
Modřínovec 685 m n. m. 2.96 km
Klenečský rybník 3.11 km
pomník Josefa Svačiny 3.97 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 3.99 km
Výhledy 700 m n. m. 4.01 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 4.01 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 4.03 km
Nový Hamr 4.24 km
rybník Pařezov 4.29 km
povrchový lom Ždánov 4.45 km
lidová stavení, Chodov 4.45 km
Chodov 4.47 km
pomník padlých WWI, Chodov 4.48 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 4.5 km
SDH Pařezov 4.5 km
Pařezov - Starý a Nový 4.53 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 4.69 km
vlaková zastávka Trhanov 4.81 km
chudobinec Trhanov 5.04 km
Trhanovská alej 5.06 km
SDH Trhanov 5.07 km
kaple Trhanov 5.09 km
Thomayer Josef 5.1 km
Thomayer František Josef 5.1 km
pamětní deska Josef Thomayer 5.11 km
zámek Trhanov 5.11 km
Ždánov u Draženova 5.12 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 5.12 km
Trhanov 5.14 km
pomník padlých WWI, Trhanov 5.14 km
dětské hřiště Trhanov 5.15 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 5.16 km
návesní rybník, Trhanov 5.18 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 5.2 km
hrob Thomayerové 5.22 km
hřbitov Trhanov 5.22 km
zámek Ždánov 5.27 km
SDH Ždánov 5.29 km
Veský rybník, Ždánov 5.44 km
přestřelka postřekovských s SS 5.61 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 5.67 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 5.67 km
Kozinova lípa, Hrádek 5.7 km
dětské hřiště Hrádek 5.72 km
Chodský pes, Hrádek 5.73 km
Na Štejfu 5.82 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 6.07 km
NS Špillarova stezka 6.08 km
Újezd u Domažlic 6.12 km
Špillarova vila 6.12 km
Špillar Jaroslav 6.12 km
Hruška Jan František 6.13 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 6.13 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 6.13 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 6.13 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 6.13 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 6.14 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 6.15 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 6.15 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 6.15 km
roubenka Pec pod Čerchovem 6.16 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 6.16 km
pomník padlých WWI, Draženov 6.16 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 6.18 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 6.18 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 6.18 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 6.19 km
SDH Pec pod Čerchovem 6.2 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 6.2 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 6.2 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 6.21 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 6.21 km
SDH Draženov 6.21 km
Pec pod Čerchovem 6.21 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 6.21 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 6.22 km
Draženov 6.22 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 6.23 km
kaple Panny Marie, Draženov 6.24 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 6.25 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 6.26 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 6.29 km
Pila 6.3 km
dvůr U Kryslů, Draženov 6.32 km
Nový Oldřich 6.34 km
Baarová Lída 6.34 km
Kozina Jan Sladký 6.36 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 6.36 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 6.38 km
návesní rybník Draženov 6.39 km
Čerchov 1042 m n. m. 7.02 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 7.05 km
vlaková zastávka Havlovice 7.18 km
infocentrum Poběžovice 7.27 km
rybník Babylon 7.33 km
akvadukt Hadrovec 7.47 km
stavení č.p. 12, Babylon 7.58 km
stavení č.p. 5, Babylon 7.59 km
Havlovice 7.6 km
Nemanský mlýn, Havlovice 7.61 km
pomník padlých WWI, Havlovice 7.61 km
kaple Babylon 7.62 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 7.65 km
Babylon 7.65 km
pomník padlých WWI, Babylon 7.66 km
SDH Havlovice 7.68 km
SDH Babylon 7.78 km
Lučina 7.8 km
SDH Luženice 7.89 km
Luženice 7.91 km
roubenka Luženice 7.91 km
kaple sv. Anny, Luženice 7.91 km
vlaková zastávka Babylon 7.92 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 8.07 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 8.09 km
Luženičky 8.14 km
pamětní deska Matěj Blacký 8.31 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 8.31 km
hřbitov Luženičky 8.47 km
lanový park Waldmünchen (D) 8.62 km
přírodní park Zelenov 8.63 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 8.71 km
akvapark Waldmünchen (D) 9.01 km
kasárna Domažlice 9.08 km
Smrt stopařek 9.11 km
Územní vojenská správa Domažlice... 9.31 km
Pasečnický rybník 9.39 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 9.4 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 9.42 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 9.43 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 9.43 km
Baldovské návrší 9.5 km
bitva u Domažlic 9.5 km
bazén Domažlice 9.5 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 9.5 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 9.52 km
městská věž, Waldmünchen (D) 9.52 km
infocentrum Waldmünchen (D) 9.54 km
Pasečnice 9.56 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 9.6 km
kaple sv. Anny, Domažlice 9.67 km
roubenka Stráž 9.73 km
SDH Stráž 9.76 km
pomník Petra Hany 9.76 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 9.76 km
Stráž 9.78 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 9.81 km
dětské hřiště Domažlice 9.83 km
modelová železnice Domažlice 9.86 km
Česká Kubice 10.03 km
vlaková zastávka Domažlice město... 10.06 km
památník Antonín Příhoda 10.1 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 10.16 km
pivovar Domažlice 10.17 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 10.17 km
Šumná města - Domažlice 10.19 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 10.2 km
hrad Domažlice 10.21 km
muzeum Chodska Domažlice 10.21 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 10.22 km
pamětní deska Božena Němcová 10.23 km
památník obětem komunismu, Domažli... 10.25 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 10.25 km
Halík Tomáš, Mons. 10.25 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 10.25 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 10.25 km
Boček Zdeněk 10.25 km
Domažlice 10.25 km
Chodské slavnosti, Domažlice 10.25 km
Steidl Antonín, MUDr. 10.25 km
Klíma Ladislav 10.25 km
pamětní deska Alois Jirásek 10.26 km
tématický okruh Chodský květ 10.27 km
Pelnář Josef 10.27 km
pamětní deska Josef Pelnář 10.27 km
pamětní deska Max Duffek 10.28 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 10.28 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 10.29 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 10.29 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 10.29 km
památník Jakuba Royta 10.31 km
galerie Dorka 10.31 km
Tři chlapi na cestách 10.32 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 10.36 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 10.37 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 10.38 km
kašna Domažlice 10.38 km
radnice Domažlice 10.39 km
Cyklotoulky - Domažlice 10.4 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 10.4 km
infocentrum Domažlice 10.41 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 10.43 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 10.44 km
Fastr Petr 10.44 km
pamětní deska páter Václav Antony... 10.44 km
fara Domažlice 10.44 km
židovský hřbitov Domažlice 10.52 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 10.53 km
Čapek-Chod Karel Matěj 10.54 km
Dolejší brána, Domažlice 10.56 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 10.58 km
SDH Domažlice 10.61 km
pomník Svobody, Domažlice 10.74 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 10.87 km
Nevolice 10.9 km
kaple sv. Martina, Nevolice 10.9 km
pomník padlých WWI, Nevolice 10.92 km
kostel U Svatých, Domažlice 10.98 km
vlaková zastávka Mutěnín 10.99 km
Tlumačov 11.36 km
nádraží Domažlice 11.38 km
Spáleneček 11.41 km
hřbitov Domažlice 11.41 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 11.43 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 11.51 km
Folmava 11.52 km
SDH Srby 11.54 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 11.61 km
Srby 11.66 km
pomník padlých WWII, Srby 11.67 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 11.72 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 12 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 12.24 km
Nový Spálenec 12.27 km
Šejna Jan 12.28 km
Vítání 12.28 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 12.29 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 12.36 km
Wenzel Stahl 12.38 km
Polžice 12.38 km
hřbitov Hostouň 12.42 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 12.42 km
Staňkův mlýn, Domažlice 12.53 km
zřícenina Treffelstein (D) 12.56 km
Größl Wenzel 12.57 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 12.58 km
sklářská galerie a horský hostinec... 12.59 km
Hostouň 12.67 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 12.67 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 12.7 km
nádraží Hostouň 12.7 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 12.7 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 12.7 km
zámek Hostouň 12.71 km
hamr Voithenberghütte (D) 12.72 km
fara Hostouň 12.72 km
Podhajsky Alois, plukovník 12.74 km
operace Cowboy 12.74 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 12.74 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 12.74 km
Karla, Božena Němcová 12.78 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 12.81 km
památný domek u Bílků, Mrákov 12.81 km
mlýn svatá Anna 12.84 km
Mrákov 12.89 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 12.95 km
železniční most u Smolova 12.98 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 13.16 km
golflcub Fürth im Wald (D) 13.27 km
SDH Hostouň 13.34 km
Štítary 13.36 km
FFW Schafberg (D) 13.36 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 13.37 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 13.37 km
Schubert Ottokar 13.39 km
fara Štítary 13.4 km
Starý Klíčov 13.41 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 13.49 km
mlýn Štítary 13.5 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 13.53 km
Nová Ves u Horšovského Týna 13.53 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 13.58 km
hřbitov starý Tasnovice 13.59 km
Slovanské hradiště Tasnovice 13.61 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 13.61 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 13.62 km
hřbitov Tasnovice 13.66 km
tvrz Tasnovice 13.72 km
Tasnovice 13.85 km
nádraží Horšovský Týn 13.93 km
hřbitov Horšovský Týn 14.15 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 14.24 km
Váchal Josef 14.29 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 14.31 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 14.32 km
sýpka Horšovský Týn 14.35 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 14.41 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 14.47 km
Lazce 14.52 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 14.53 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 14.55 km
Štíty království českého, Jak rost... 14.56 km
zámek Horšovský Týn 14.56 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 14.56 km
Štíty království českého, Bůh za h... 14.56 km
Nesmrtelná Teta 14.57 km
Horšovský Týn 14.58 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 14.58 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 14.59 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 14.6 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 14.62 km
zvonice Horšovský Týn 14.63 km
fara Horšovský Týn 14.64 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 14.65 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 14.66 km
Dobrovský Josef 14.66 km
Maxov 14.69 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 14.71 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 14.71 km
Újezd Svatého Kříže 14.71 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 14.72 km
infocentrum Horšovský Týn 14.73 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 14.74 km
gotická hláska, Horšovský Týn 14.75 km
fara Újezd svatého kříže 14.78 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 14.8 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 14.84 km
hřbitov Újezd svatého kříže 14.86 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 14.87 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 14.89 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 14.9 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 14.98 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 15.02 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 15.06 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 15.06 km
horská služba Fürth im Wald (D) 15.38 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 15.38 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 15.43 km
Drachensee (D) 15.53 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 15.53 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 15.53 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 15.56 km
Fürth im Wald (D) 15.67 km
Blížejov 15.8 km
Budka Andy 15.81 km
SDH Blížejov 15.83 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 15.86 km
kostel sv. Martina, Blížejov 15.87 km
fara Blížejov 15.87 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 15.9 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 15.94 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 15.94 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 15.94 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 15.94 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 15.95 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 15.95 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 15.96 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 15.97 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 15.97 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 15.98 km
kaplička Fürth im Wald (D) 15.99 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 16.05 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 16.07 km
kašna Kout na Šumavě 16.1 km
zámek Kout na Šumavě 16.12 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 16.12 km
nádraží Blížejov 16.23 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 16.28 km
pivovar Kout na Šumavě 16.3 km
Šamberger František 16.31 km
fara Kout na Šumavě 16.31 km
památník Františka Šambergera 16.32 km
Kout na Šumavě 16.32 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 16.33 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 16.35 km
Novodvorský rybník 16.39 km
roubenka, Kout na Šumavě 16.42 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 16.45 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 16.45 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 16.49 km
nádraží Bělá nad Radbuzou 16.54 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 16.56 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 16.57 km
barokní most, Bělá nad Radbuzou 16.79 km
zámek Přívozec 16.79 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 16.83 km
mlýn Přívozec 16.83 km
SDH Přívozec 16.9 km
Bělá nad Radbuzou 16.9 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 16.91 km
most Bezděkovský potok, Bělá nad R... 16.96 km
kaple Panny Marie, Přívozec 16.96 km
zámek Bělá nad Radbuzou 17 km
SDH Bělá nad Radbuzou 17.04 km
Přívozec 17.07 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 17.07 km
Starý Dvůr 17.1 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 17.15 km
nádraží Kout na Šumavě 17.2 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 17.28 km
Stanětice 17.28 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 17.28 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 17.28 km
Flor Jack Jakub 17.28 km
Šamberk František Ferdinand 17.28 km
SDH Semošice 17.44 km
Semošice 17.5 km
Myslív 17.54 km
Františkov u Blížejova 17.56 km
Myslívský rybník 17.79 km
Kámen, Václava Jandečková 17.92 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 17.92 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 17.92 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 17.92 km
hraniční přechod Pleš - Friedrichs... 18.08 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 18.17 km
zřícenina Rýzmberk 18.17 km
Consuela, George Sandová 18.17 km
SDH Chotiměř 18.17 km
Chotiměř 18.19 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 18.19 km
Fučík Julius 18.19 km
dětské hřiště Chotiměř 18.19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 18.21 km
mlýn Chotiměř 18.21 km
kostel sv. Václava, Brůdek 18.24 km
zámek Chotiměř 18.25 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 18.32 km
pomník padlých WWII, Všeruby 18.33 km
pomník padlých WWI, Všeruby 18.33 km
hřbitov Všeruby 18.36 km
15. rota PS, Všeruby 18.38 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 18.39 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 18.39 km
bitva u Brůdku 18.4 km
fara, Všeruby 18.42 km
Brůdek 18.42 km
památník Boženy Němcové 18.42 km
kaple Grossaign (D) 18.43 km
SDH Všeruby 18.45 km
povídky, Božena Němcová 18.45 km
Němcová Božena 18.45 km
Swingtime 18.45 km
Všeruby 18.45 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 18.45 km
Grossaign (D) 18.48 km
dětské hřiště Všeruby 18.5 km
Rybniční potok 18.53 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 18.54 km
Prapořiště 18.56 km
roubenka, Prapořiště 18.56 km
hřbitov Lštění u Blížejova 18.58 km
FFW Grossaign (D) 18.59 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 18.59 km
Švehlík Alois 18.76 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 18.77 km
Eschlkam (D) 18.78 km
pomník padlých WWI, Lštění 18.78 km
Lštění u Blížejova 18.81 km
kašna Eschlkam 18.84 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 18.84 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 18.89 km
Schmidt Maximilian (D) 18.89 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 18.92 km
SDH Kdyně 19.02 km
nádraží Kdyně 19.06 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 19.06 km
tvrz Lštění 19.06 km
Sokolovna Kdyně 19.08 km
FFW Eschlkam (D) 19.1 km
synagoga Kdyně 19.14 km
hřbitov Eschlkam 19.19 km
altán na Tanaberku 19.19 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 19.23 km
kašna Kdyně 19.24 km
lípy na Tanaberku 19.24 km
památník Lidé bděte 19.27 km
muzeum Příhraničí Kdyně 19.31 km
infocentrum Kdyně 19.31 km
pomník padlých WWI, Kdyně 19.31 km
Kdyně 19.32 km
radnice Kdyně 19.35 km
pomník Vojtěchu Rettovi 19.4 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 19.53 km
kaple u kostela, Kdyně 19.56 km
židovský hřbitov Puclice 19.56 km
hřbitov Kdyně 19.57 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 19.6 km
památník Emil Tšída, Ráj 19.6 km
hrob Josefa Wrbaty 19.6 km
Pavlíkov 19.64 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 19.64 km
pomník padlých WWI, Pavlíkov 19.65 km
dětské hřiště Pavlíkov 19.66 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 19.71 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 19.72 km
kaple Eschlkam (D) 19.73 km
fara Kdyně 19.76 km
kaple sv. Václava, Křenovy 19.82 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 19.83 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum paličkování Tiefenbach - otevírac...

  batoh
  muzeum paličkování Tiefenbach - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Díly

  batoh
  Konzum Díly
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Postřekov

  batoh
  Konzum Postřekov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerc...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerchovem
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Nový Kramolín

  batoh
  Konzum Nový Kramolín
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Díly 0.07 km
Konzum Postřekov 1.96 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 3.18 km
Konzum Nový Kramolín 3.72 km
Konzum Trhanov 4.71 km
Konzum Mnichov 5.8 km
čerpací stanice OMV, Draženov 5.93 km
Konzum Draženov 6.37 km
Konzum Poběžovice 7.22 km
Bankomat Česká spořitelna 7.23 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 7.35 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 9.11 km
Konzum Domažlice 9.44 km
Bankomat Česká spořitelna 10.01 km
Bankomat Komerční banka 10.03 km
Bankomat Komerční banka 10.03 km
Konzum Česká Kubice 10.06 km
Bankomat Česká spořitelna 10.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.13 km
Bankomat ČSOB 10.13 km
Bankomat GE Money Bank 10.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.37 km
Bankomat ČSOB 10.38 km
Bankomat Česká spořitelna 10.39 km
Bankomat Raiffeisenbank 10.46 km
Konzum Domažlice 10.76 km
Konzum Folmava 11.24 km
Konzum Tlumačov 11.39 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 12.59 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 12.66 km
Konzum Hostouň 12.71 km
Konzum Mrákov 12.94 km
Konzum Starý Klíčov 13.6 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 13.84 km
Konzum Horšovský Týn 14.06 km
Bankomat Komerční banka 14.27 km
Konzum Milavče 14.35 km
Bankomat ČSOB 14.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14.46 km
Bankomat Česká spořitelna 14.57 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 14.68 km
Bankomat ČSOB 14.75 km
Bankomat GE Money Bank 14.75 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 14.82 km
Konzum Zahořany 15.58 km
Konzum Blížejov 15.94 km
Konzum Kout na Šumavě 16.48 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 16.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.93 km
Konzum Miřkov 17.31 km
Konzum Semošice 17.47 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 18.53 km
Konzum Vidice 18.88 km
Bankomat GE Money Bank 19.23 km
Konzum Kdyně 19.27 km
Konzum Kdyně 19.29 km
Bankomat Česká spořitelna 19.29 km
Bankomat ČSOB 19.33 km
Bankomat Komerční banka 19.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.35 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Osidlování Šumavy slovany je datováno od 12. století, kdy zde začala být budována podél hranic Českého království Zlatá stezka. Od 17. století na Šumavě docházelo k rozvoji sklenářství, dřevařského průmyslu a pastevectví, které měly zásadní vliv formování zdejšího ekosystému. Šumava představuje pohoří, které bylo historicky relativně řídce osídlené - po druhé světové válce tudy dokonce vedla železná opona - právě absence lidských zásahů je jedním z faktorů, kterým vděčíme za dnešní jedinečnou a zachovalou podobu přírody Šumavy. Kromě nedotčené přírody se Šumava pyšní i množstvím zachovalých historických památek, mezi něž patří třeba Kašperk, Velhartice, Rábí nebo keltské hradiště Obří hrad a mnoho dalších. Na Šumavě jsou Vám kempy, chaty, chalupy, ubytování v soukromí, rodinné penziony a hotely, rozsáhlé hotelové komplexy, apartmány. K výbavě běžně patří zahrady s posezením, úschovny kol a lyží, parkoviště. K vnitřnímu pak společenské místnosti, restaurace, bary. U apartmánů vybavené kuchyně. Běžné je vybavení televizními přijímači, internetové připojení WiFi signálem. Síť web kamer vás přes net informuje o počasí, sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa. Velké oblibě se těší Lipenská přehrada, skiareál Lipno, kde došlo k prudkému rozvoji turistických služeb (například Lipno Servis). Řadu informací přináší náš nejstarší šumavský net, aktuální pak rádia Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy. Šumavu proslavil i pašerák, o němž vznikl film Král Šumavy. Králem Šumavy se dnes rozumí ale i Author Král Šumavy – vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Potužák tedy Vojtu nechal a přímo mu více nedomlouval v příčině jeho pytlačení v potoce Soudném; jen tu a tam nahodil v jeho přítomnosti cosi o zkáze, jíž se vydává člověk, který se pachtí za marnostmi, jakové jsou chytání ryb a honba, uváděje tu průpověď, jako: „Rybička—chybička, ráček— mrháček", onde příběh z vlastní nebo cizí zkušenosti, jenž měl dokázat, do jakých konců vzrůstání těchto náruživostí zavádí. Pozoroval pilně při těchto řečech Vojtu, ale k jeho žalu tento nejevil nejmenší účasti, ba, zdálo se, že jich ani neposlouchal.

Že by neustálé styky jeho dětí, najmě Václavovy, s tímto podivným hochem byly s to zvrátiti zásady, které on jim od maličkosti vštěpoval a které takřka v krvi měly, nepřišlo mu ani na mysl. Věděl dobře, že Václav měl Vojtu rád a že prázdné své chvíle — neměl jich mnoho, leda večer po krmení a před ulehnutím mu jich něco zbývalo — nejraději trávil ve společnosti hříbkově, který, jak se podobalo, z celé duše k němu přilnul a tu a tam mu vypravovával příběhy ze své minulosti, z potulného, v bídě stráveného dřívějšího svého života; kdož ho tedy upozornili na tácky, jež oba hoši mívali večer za humny, v maštali nebo v sadě a k nimž se dosti často i Apolena družila, nepověděli mu nic nového a také neprobudili v něm nijakých obav. Naopak, on doufal, že vliv a příklad jeho syna bude časem dobře působiti na Vojtu, vždyť mladí lidé důvěřují více sobě navzájem nežli starým.

V tomto nazírání na vývoj věcí jeho pedagogický věhlas upadl v osudný omyl, z něhož jej nevymanila ani větší po této stránce prozíravost jeho ženy, která, ač jinak byla dobrého srdce, tohoto chlapce nerada v domě viděla. Byla v této příčině zajedno s veškerým veřejným míněním plástovickým, ač před lidmi mlčela; zaráželo i ji při Vojtovi cosi tajemného, všeobecnému pozorování se vymykajícího, plazivého, kunovitého a pojímala k němu ještě větší odpor, když seznala, jak velice děti k němu lnou. Ačkoli se styděla promluviti o tom, bála se v první řadě o dceru Apolenu; postřehlať správně bystrým mateřským okem, že neodolatelný jakýs půvab vábí dívku k tomuto hochovi, a zachytila tu pohled, onde hnutí a zase liché slůvko, vůbec projevy, jimiž pak neustále se zabývala v mysli a z nichž jí tryskly nové a nové obavy. Umiňovala si, že bude pilně bdíti nad dcerou, avšak kdeže by byla stačila po tolika stranách zaměstnaná hospodyně na velkém selském statku stříci neustále mladé děvče, jež zase svou práci konati musilo, a nepouštěti je z očí ani na chvíli ?

To zajisté Potužáková uvážila, a proto naléhala na svého muže, aby, nedbaje jiných ohledů, Vojtu propustil, a má-li v úmyslu postarati se o jeho budoucnost, což i ona schvalovala, na jiné koleje života jej uvedl. Málo dní před dobou, kdy počíná naše vypravování, nadhodila mu, že by Vojta se hodil mnohem lépe za knížecího pěšáka nebo za hajného nežli za selského čeledína; aby tedy Potužák se přimluvil u „hlibuckého" pana správce, by hocha vzal do panských služeb. Pan správce, jenž s Potužákem zasedal v okresním zastupitelstvě a i jinak dosti často se s ním stýkal a si ho vážil, dojista této přímluvy neoslyší, a z Vojty by byl znamenitý pěšák, neboť je silný, hbitý a zručný. Nepochybovala, že by časem i v baštýře postoupil, a knížecí baštýř, toť zrovna jako velký sedlák. Což komu chybí, kdo se knížeti pověsí na šosy ?

Měla pravdu, ale Potužák měl svou tvrdičkou lebku, a když si jednou něco umyslil, nebylo snadno jeho úmysl zvrátiti. Měl v hlavě udělati z Vojty dobrého čeledína a této myšlenky se nevzdal. Ženě pak řekl:

„Máš pravdu, svatou pravdu — za mládka by se hodil a možná dost, že by ho pan správec vzal, ale což je to plátno ? — Kdo v něm vězí, v klukovi, aby zaň mohl ručit ? — Vyvede něco, zapomene se, a budou dávat vinu mně, že jsem jim ho doporučil, a já budu mít ostudu. Ať je u nás!"

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky