Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Stašek Bohumil, Msgre.

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: domažlicko
GPS: 49°27'28.445"N, 12°48'20.531"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Msgre. ThDr. h. c. Bohumil Stašek (17. února 1886, Klabava – 8. srpna 1948, Praha) byl český římskokatolický kněz, politik a čelný představitel Československé strany lidové, redaktor, spisovatel, vlastenec, vězeň. Kazatel na  památné Vavřinecké pouti 13. srpna  1939 i děkovné pouti 12. srpna 1945. Čestný občan města Domažlice, obce Postřekov a v Domažlicích má svou ulici. Vystudoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Kněžské svěcení přijal 18. července 1908. Své kněžské působení zahájil jako kaplan v Mýtě na Rokycansku, od roku 1912 působil ve stejné funkci krátce na arciděkanství v Plzni a ještě téhož roku byl ustanoven vikaristou na pražském Vyšehradě. Krátce poté se stává jedním z předních představitelů katolického politického života v Čechách. Během první světové války se zasadil o sloučení dosavadních tří katolických stran v jedinou Spojenou stranu katolickou (v lednu 1919 přejmenovanou na Československou stranu lidovou) a 1. září 1918 se stal jejím ústředním tajemníkem. Téhož dne vydal provolání „Idea svatováclavská a boj o samostatnost českého národa“, jímž se český katolicismus přihlásil k myšlence samostatnosti Československa; v jeho duchu byly 28. září 1918 při svatováclavské pouti slouženy slavnostní bohoslužby za československou samostatnost, jež se staly jakousi novou národní přísahou. Od roku 1930 až do okupace byl i předsedou strany. Zasloužil se o vybudování paláce Charita na Karlově náměstí, kde se soustřeďovalo politické i kulturní katolické hnutí. V roce 1930 mu byl papežem udělen titul monsignore a o tři roky později se stal vyšehradským sídelním kanovníkem. Za své zásluhy se stal čestným kanovníkem staroboleslavským a obdržel hodnost papežského komořího. Již od svých studentských let a pak i průběhu života přispíval do nejrůznějších novin a časopisů – např. do Nového věku, revue Meditace či Časopisu katolického duchovenstva. Vydal více než 30 samostatných publikací. Mimo jiné v roce 1924  stať Učení sv. Augustina o válce, kde se zamýšlel nad tím, jak Augustin řešil jeden z nejobtížnějších problémů katolické církve – poměr křesťanství k válce. Zabýval se výkladem pojmů válek spravedlivých a nespravedlivých. A již v tomto spisku se objevuje úvaha o tom, jak sv. Augustin vykládá, kdy může jít o válku spravedlivou: „… A takovou vinou je podle Augustina vážná nespravedlnost spáchaná od příslušníků cizího státu, aniž by byla od tohoto státu potrestána, dále loupež území, majetku apod., odepření přirozených práv, konečně veškeré bezpráví, násilí a krutost.“ Za poslance Národního shromáždění byl zvolen poprvé v roce 1925 a v Národním shromáždění působil nepřetržitě celou dobu trvání 1. republiky. Významný byl jeho projev v roce 1936, kde obhajoval politiku čs. státu proti německé menšině a poukázal na útisk národnostních menšin v nacistickém Německu. Založil týdeník Mír, deník Lid, posléze Lidové listy, jejichž se stal šéfredaktorem. Zastával i funkci šéfredaktora Pražského večerníku. Pro děti založil časopisy Dětský svět, pro dospělé Neděli, které záhy měly tisíce čtenářů. Byl zakladatelem nakladatelství Vyšehrad. Po Mnichovu se odmítl smířit s tzv. Protektorátem Čechy a Morava. Po zabrání Sudet v říjnu 1938 kázal Stašek při svěcení obnoveného kostela v Rokycanech a ve svém kázání vytýčil úlohu českých kněží v době, která celý národ čeká ve větě: „Budeme proroky českého národa!“ Z jeho podnětu bylo na počátku roku 1939 rozhodnuto o přenesení ostatků Karla Hynka Máchy z Litoměřic do Prahy na Vyšehrad. Pohřeb se stal národní manifestací za svébytnost českého státu.  Podobný manifestační ráz měly na jaře a v létě 1939 náboženské poutě, které dostávaly ráz mohutných národních protinacistických demonstrací. Nejproslulejší se stala Vavřinecká v Domažlicích dne 13. srpna 1939. Protest proti německé okupaci byl v hlavním projevu Bohumila Staška vysloven zcela jasně. Ve svém kázání se mimo jiné opřel i o Dykovo „Opustíš-li mne, nezahynu, opustím-li tě, zahyneš“ a rozvinul jej v plamenné: “Zahyneš, opustíš li svou matku vlast, opustíš-li její mrav, její víru, její obyčeje, její píseň, její řeč, její domov“. Emotivní vlastenecké kázání pak vyvrcholilo přísahou 120 tisíc shromážděných účastníků pouti: „Ať se děje cokoli, český národ svou matku Vlast nikdy neopustí“. Nacistická odveta byla rychlá. Během akce Albrecht byl Bohumil Stašek 1. září 1939 v budově Československé akciové tiskárny gestapem zatčen. Válečná léta pak prožil nejprve krátce v koncentračním táboře Oranienburg, poté byl přeložen do Dachau, kde se dočkal konce války. V Dachau přišel o pravé oko. Po válce se téměř okamžitě rozjel po republice a v řadě míst přednášel svá kázání věnovaná nabyté svobodě a obnově národního života. Taková byla kázání v Mýtě, v jihočeském Lomečku, Luženičkách, Pocínovicích i v Klenčí. 12. srpna 1945 se zúčastnil děkovné národní pouti na Vavřinečku, kde pronesl další ze svých kázání. Tři dni před tím – 9. srpna 1945 byl jmenován čestným občanem Domažlic a 15. března 1947 obce Postřekova. Tři roky poté – 8. srpna 1948 ve věku 62 let zemřel.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

O zlém snu

batoh
O zlém snu
Šumava A-Z: filmová místa...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva Erbenov...

batoh
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva Erbenová
Šumava A-Z: literatura
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Boček Bohumil, generál

batoh
Boček Bohumil, generál
Šumava A-Z: vojáci
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Postřekov

batoh
Postřekov
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
O zlém snu 0 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 0 km
Boček Bohumil, generál 0 km
Postřekov 0 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 0.04 km
muzeum krojů Postřekov 0.07 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 0.07 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 0.15 km
hasičské muzeum Postřekov 0.2 km
pamětní deska Josef Buršík 0.54 km
Buršík Josef, armádní generál 0.54 km
rodný dům Josef Buršík 0.54 km
vlaková zastávka Postřekov 0.67 km
Anderle Jiří 1.83 km
Královec Josef 1.83 km
pomník padlých WWI, Díly 1.83 km
Kreuz Karel 1.83 km
pamětní deska čestní občané 1.83 km
Kreuz Jakub 1.83 km
Rumburská vzpoura 1.83 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 1.83 km
vyhlídka Díly 1.86 km
Díly 1.87 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 1.87 km
SDH Díly 1.88 km
pamětní deska osvobození Díly 1.88 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 1.88 km
Smudek Nepolapitelný Jan 1.93 km
Nepolapitelný Jan 1.93 km
Casablanca 1.93 km
roubenka Díly 2.01 km
Klenečský rybník 2.37 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 2.44 km
rybník Pařezov 2.47 km
pamětní deska A. V. Suvorov 2.51 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 2.51 km
Klenčí pod Čerchovem 2.52 km
Modřínovec 685 m n. m. 2.57 km
Jindřich Jindřich 2.57 km
Vrba Jan 2.57 km
fara Klenčí pod Čerchovem 2.59 km
Baar Jindřich Šimon 2.6 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 2.6 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 2.6 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 2.61 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 2.61 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 2.62 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 2.62 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 2.62 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 2.62 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 2.62 km
infocentrum Chodská liga 2.62 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 2.64 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 2.65 km
SDH Pařezov 2.66 km
Pařezov - Starý a Nový 2.69 km
povrchový lom Ždánov 2.71 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 2.76 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 2.84 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 2.96 km
hrob Jindřich Jindřich 2.98 km
hrob Jindřich Šimon Baar 2.99 km
hrob Josef Královec 2.99 km
hrob Jan Šebek 2.99 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 3 km
hrob Chodských odbojářů 3.03 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 3.05 km
skiareál Capartice - Na sádku 3.2 km
Ždánov u Draženova 3.51 km
zámek Ždánov 3.64 km
SDH Ždánov 3.66 km
přestřelka postřekovských s SS 3.75 km
Veský rybník, Ždánov 3.81 km
Nový Hamr 3.97 km
pomník padlých WWI, Draženov 4.72 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 4.74 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 4.74 km
SDH Draženov 4.75 km
lidová stavení, Chodov 4.77 km
Draženov 4.78 km
kaple Panny Marie, Draženov 4.78 km
Chodov 4.81 km
pomník padlých WWI, Chodov 4.81 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 4.83 km
vlaková zastávka Trhanov 4.86 km
dvůr U Kryslů, Draženov 4.92 km
Trhanovská alej 4.95 km
návesní rybník Draženov 5 km
Thomayer František Josef 5 km
Thomayer Josef 5 km
pamětní deska Josef Thomayer 5.01 km
zámek Trhanov 5.02 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 5.02 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 5.02 km
dětské hřiště Trhanov 5.03 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 5.03 km
Kozinova lípa, Hrádek 5.05 km
kaple Trhanov 5.06 km
dětské hřiště Hrádek 5.06 km
Trhanov 5.07 km
pomník padlých WWI, Trhanov 5.07 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 5.07 km
Chodský pes, Hrádek 5.08 km
chudobinec Trhanov 5.08 km
Výhledy 700 m n. m. 5.08 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 5.08 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 5.09 km
pomník Josefa Svačiny 5.1 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 5.11 km
SDH Trhanov 5.11 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 5.13 km
návesní rybník, Trhanov 5.14 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 5.21 km
Újezd u Domažlic 5.25 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 5.27 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 5.28 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 5.28 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 5.28 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 5.28 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 5.3 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 5.31 km
hrob Thomayerové 5.32 km
hřbitov Trhanov 5.32 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 5.35 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 5.36 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 5.39 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 5.42 km
Kozina Jan Sladký 5.48 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 5.48 km
infocentrum Poběžovice 5.9 km
Na Štejfu 6.22 km
Pila 6.27 km
roubenka Luženice 6.29 km
SDH Luženice 6.3 km
kaple sv. Anny, Luženice 6.3 km
Luženice 6.3 km
Luženičky 6.65 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 6.72 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 6.72 km
Hruška Jan František 6.72 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 6.74 km
Havlovice 6.75 km
pomník padlých WWI, Havlovice 6.76 km
Špillarova vila 6.77 km
Špillar Jaroslav 6.77 km
vlaková zastávka Havlovice 6.79 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 6.8 km
NS Špillarova stezka 6.81 km
Nemanský mlýn, Havlovice 6.81 km
roubenka Pec pod Čerchovem 6.81 km
SDH Pec pod Čerchovem 6.83 km
SDH Havlovice 6.83 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 6.84 km
pamětní deska Matěj Blacký 6.84 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 6.84 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 6.85 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 6.85 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 6.86 km
Pec pod Čerchovem 6.86 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 6.87 km
hřbitov Luženičky 6.94 km
Baarová Lída 6.95 km
Nový Oldřich 6.95 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 6.99 km
akvadukt Hadrovec 7.04 km
rybník Babylon 7.4 km
stavení č.p. 12, Babylon 7.71 km
stavení č.p. 5, Babylon 7.71 km
kaple Babylon 7.74 km
pomník padlých WWI, Babylon 7.79 km
Babylon 7.8 km
SDH Babylon 7.92 km
kasárna Domažlice 7.92 km
vlaková zastávka Babylon 7.97 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 7.97 km
Baldovské návrší 7.99 km
bitva u Domažlic 7.99 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 8.01 km
Smrt stopařek 8.02 km
Územní vojenská správa Domažlice... 8.12 km
přírodní park Zelenov 8.13 km
bazén Domažlice 8.41 km
Čerchov 1042 m n. m. 8.44 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 8.48 km
pomník Petra Hany 8.58 km
modelová železnice Domažlice 8.65 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 8.65 km
dětské hřiště Domažlice 8.66 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 8.67 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 8.68 km
kaple sv. Anny, Domažlice 8.69 km
památník Antonín Příhoda 8.93 km
pivovar Domažlice 8.96 km
vlaková zastávka Domažlice město... 8.97 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 8.98 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 8.98 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 9.02 km
Šumná města - Domažlice 9.02 km
muzeum Chodska Domažlice 9.05 km
hrad Domažlice 9.05 km
pamětní deska Božena Němcová 9.05 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 9.06 km
roubenka Stráž 9.07 km
Domažlice 9.08 km
Chodské slavnosti, Domažlice 9.08 km
Halík Tomáš, Mons. 9.08 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 9.08 km
Boček Zdeněk 9.08 km
Steidl Antonín, MUDr. 9.08 km
Klíma Ladislav 9.08 km
pamětní deska Josef Pelnář 9.09 km
Pelnář Josef 9.09 km
pamětní deska Alois Jirásek 9.09 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 9.09 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 9.09 km
památník obětem komunismu, Domažli... 9.1 km
tématický okruh Chodský květ 9.1 km
SDH Stráž 9.1 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 9.1 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 9.11 km
památník Jakuba Royta 9.11 km
galerie Dorka 9.11 km
Stráž 9.12 km
pamětní deska Max Duffek 9.12 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 9.12 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 9.13 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 9.14 km
Tři chlapi na cestách 9.15 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 9.18 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 9.18 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 9.2 km
kašna Domažlice 9.2 km
radnice Domažlice 9.21 km
židovský hřbitov Domažlice 9.21 km
Cyklotoulky - Domažlice 9.22 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 9.22 km
infocentrum Domažlice 9.23 km
Čapek-Chod Karel Matěj 9.24 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 9.24 km
Fastr Petr 9.24 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 9.24 km
fara Domažlice 9.26 km
pamětní deska páter Václav Antony... 9.26 km
Pasečnický rybník 9.26 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 9.28 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 9.33 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 9.34 km
Dolejší brána, Domažlice 9.38 km
Pasečnice 9.39 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 9.4 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 9.42 km
Lučina 9.43 km
SDH Domažlice 9.44 km
pomník Svobody, Domažlice 9.55 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 9.74 km
SDH Srby 9.76 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 9.8 km
kostel U Svatých, Domažlice 9.8 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 9.83 km
Srby 9.88 km
pomník padlých WWII, Srby 9.89 km
vlaková zastávka Mutěnín 9.95 km
kaple sv. Martina, Nevolice 10.05 km
Nevolice 10.05 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 10.06 km
pomník padlých WWI, Nevolice 10.06 km
hřbitov Domažlice 10.19 km
nádraží Domažlice 10.26 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 10.27 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 10.4 km
lanový park Waldmünchen (D) 10.48 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 10.53 km
Wenzel Stahl 10.55 km
Polžice 10.55 km
Šejna Jan 10.69 km
Vítání 10.69 km
Tlumačov 10.79 km
akvapark Waldmünchen (D) 10.85 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 10.94 km
mlýn svatá Anna 10.97 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 11.08 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 11.28 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 11.3 km
hřbitov Hostouň 11.36 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 11.36 km
městská věž, Waldmünchen (D) 11.37 km
infocentrum Waldmünchen (D) 11.39 km
Staňkův mlýn, Domažlice 11.39 km
nádraží Hostouň 11.58 km
Hostouň 11.61 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 11.61 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 11.65 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 11.65 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 11.65 km
Nová Ves u Horšovského Týna 11.65 km
zámek Hostouň 11.67 km
fara Hostouň 11.67 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 11.75 km
SDH Hostouň 11.91 km
Štítary 11.93 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 11.95 km
Schubert Ottokar 11.97 km
fara Štítary 11.97 km
mlýn Štítary 12.06 km
nádraží Horšovský Týn 12.07 km
železniční most u Smolova 12.07 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 12.1 km
hřbitov starý Tasnovice 12.11 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 12.13 km
Slovanské hradiště Tasnovice 12.14 km
tvrz Tasnovice 12.18 km
hřbitov Tasnovice 12.18 km
Mrákov 12.21 km
Folmava 12.25 km
hřbitov Horšovský Týn 12.29 km
Tasnovice 12.32 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 12.45 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 12.47 km
sýpka Horšovský Týn 12.48 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 12.67 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 12.68 km
Štíty království českého, Jak rost... 12.69 km
Štíty království českého, Bůh za h... 12.69 km
zámek Horšovský Týn 12.69 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 12.69 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 12.69 km
Nesmrtelná Teta 12.71 km
Horšovský Týn 12.71 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 12.72 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 12.72 km
Lazce 12.72 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 12.73 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 12.73 km
Starý Klíčov 12.74 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 12.75 km
zvonice Horšovský Týn 12.76 km
fara Horšovský Týn 12.77 km
Váchal Josef 12.78 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 12.79 km
Dobrovský Josef 12.79 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 12.83 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 12.84 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 12.84 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 12.85 km
infocentrum Horšovský Týn 12.87 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 12.87 km
gotická hláska, Horšovský Týn 12.88 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 12.98 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 13.01 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 13.02 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 13.02 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 13.05 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 13.21 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 13.22 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 13.39 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 13.66 km
hamr Voithenberghütte (D) 13.75 km
Újezd Svatého Kříže 13.85 km
fara Újezd svatého kříže 13.89 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 13.89 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 13.91 km
hřbitov Újezd svatého kříže 13.97 km
sklářská galerie a horský hostinec... 14.02 km
Blížejov 14.07 km
Budka Andy 14.08 km
SDH Blížejov 14.09 km
kostel sv. Martina, Blížejov 14.14 km
fara Blížejov 14.14 km
zřícenina Treffelstein (D) 14.2 km
FFW Schafberg (D) 14.24 km
golflcub Fürth im Wald (D) 14.43 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 14.44 km
nádraží Blížejov 14.5 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 14.65 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 14.92 km
zámek Přívozec 15.08 km
mlýn Přívozec 15.11 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 15.18 km
SDH Přívozec 15.18 km
kašna Kout na Šumavě 15.21 km
zámek Kout na Šumavě 15.23 km
kaple Panny Marie, Přívozec 15.25 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 15.36 km
Přívozec 15.36 km
Novodvorský rybník 15.44 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 15.44 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 15.46 km
Šamberger František 15.47 km
pivovar Kout na Šumavě 15.47 km
památník Františka Šambergera 15.48 km
fara Kout na Šumavě 15.48 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 15.49 km
Kout na Šumavě 15.49 km
SDH Semošice 15.59 km
roubenka, Kout na Šumavě 15.59 km
Semošice 15.65 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 15.66 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 15.75 km
nádraží Bělá nad Radbuzou 15.79 km
Františkov u Blížejova 15.87 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 15.92 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 15.92 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 15.93 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 15.96 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 15.97 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 16 km
Flor Jack Jakub 16.01 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 16.01 km
Šamberk František Ferdinand 16.01 km
Stanětice 16.01 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 16.01 km
barokní most, Bělá nad Radbuzou 16.06 km
Starý Dvůr 16.16 km
Bělá nad Radbuzou 16.17 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 16.19 km
most Bezděkovský potok, Bělá nad R... 16.24 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 16.29 km
Drachensee (D) 16.29 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 16.29 km
zámek Bělá nad Radbuzou 16.29 km
SDH Bělá nad Radbuzou 16.32 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 16.33 km
horská služba Fürth im Wald (D) 16.34 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 16.34 km
nádraží Kout na Šumavě 16.39 km
SDH Chotiměř 16.46 km
Chotiměř 16.47 km
Fučík Julius 16.47 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 16.47 km
dětské hřiště Chotiměř 16.48 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 16.49 km
mlýn Chotiměř 16.49 km
zámek Chotiměř 16.53 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 16.56 km
Fürth im Wald (D) 16.67 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 16.71 km
kaplička Fürth im Wald (D) 16.79 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 16.87 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 16.89 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 16.89 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 16.9 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 16.9 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 16.9 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 16.91 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 16.91 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 16.92 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 16.92 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 16.93 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 16.94 km
hřbitov Lštění u Blížejova 17.02 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 17.07 km
Švehlík Alois 17.17 km
pomník padlých WWI, Lštění 17.2 km
Consuela, George Sandová 17.22 km
zřícenina Rýzmberk 17.22 km
Lštění u Blížejova 17.22 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 17.26 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 17.27 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 17.33 km
tvrz Lštění 17.48 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 17.53 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 17.64 km
židovský hřbitov Puclice 17.71 km
kostel sv. Václava, Brůdek 17.79 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 17.81 km
roubenka, Prapořiště 17.84 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 17.88 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 17.88 km
bitva u Brůdku 17.9 km
Brůdek 17.93 km
kaple sv. Václava, Křenovy 17.99 km
SDH Kdyně 18.18 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 18.19 km
pomník padlých WWII, Všeruby 18.19 km
pomník padlých WWI, Všeruby 18.2 km
hřbitov Všeruby 18.22 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 18.25 km
15. rota PS, Všeruby 18.27 km
Sokolovna Kdyně 18.27 km
fara, Všeruby 18.28 km
památník Boženy Němcové 18.28 km
Všeruby 18.3 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 18.3 km
Němcová Božena 18.3 km
Swingtime 18.3 km
povídky, Božena Němcová 18.3 km
SDH Všeruby 18.32 km
nádraží Kdyně 18.33 km
dětské hřiště Všeruby 18.33 km
synagoga Kdyně 18.33 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 18.35 km
kašna Kdyně 18.43 km
památník Lidé bděte 18.46 km
hraniční přechod Pleš - Friedrichs... 18.47 km
Kdyně 18.5 km
pomník padlých WWI, Kdyně 18.5 km
infocentrum Kdyně 18.5 km
muzeum Příhraničí Kdyně 18.5 km
radnice Kdyně 18.54 km
kaple u kostela, Kdyně 18.7 km
hřbitov Kdyně 18.71 km
pomník padlých WWII, Puclice 18.71 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 18.71 km
pomník padlých WWI, Puclice 18.72 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 18.74 km
hrob Josefa Wrbaty 18.74 km
altán na Tanaberku 18.78 km
SDH Puclice 18.81 km
návesní rybník Puclice 18.81 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 18.82 km
Puclice 18.82 km
Pavlíkov 18.83 km
lípy na Tanaberku 18.83 km
pomník padlých WWI, Pavlíkov 18.84 km
dětské hřiště Pavlíkov 18.84 km
kaple Grossaign (D) 18.86 km
tvrz Puclice 18.87 km
Grossaign (D) 18.9 km
fara Kdyně 18.91 km
pomník Vojtěchu Rettovi 18.92 km
FFW Grossaign (D) 18.98 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 19.11 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 19.26 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 19.28 km
Eschlkam (D) 19.3 km
chalupa Kanice 15 19.33 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 19.35 km
kašna Eschlkam 19.35 km
roubenka Kanice 19.38 km
Sokol Kanice 19.39 km
Kanice 19.39 km
Schmidt Maximilian (D) 19.4 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 19.4 km
Brnířov 19.45 km
zámek Kanice 19.45 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 19.46 km
kaple sv. Martina, Brnířov 19.47 km
SDH Brnířov 19.48 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 19.5 km
návesní rybník, Brnířov 19.52 km
chalupa Kanice 66 19.53 km
FFW Eschlkam (D) 19.62 km
Rittstein Michael 19.63 km
SDH Nová Ves 19.67 km
kaple Nová Ves 19.69 km
přírodní rezervace Netřeb 19.7 km
hřbitov Eschlkam 19.71 km
Nová Ves u Kdyně 19.71 km
zřícenina hradu Netřeb 19.75 km
dětské hřiště Nová Ves 19.76 km
tisy červené, Netřeb 19.8 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 19.87 km
Bezděkov u Třemešné 19.87 km
pomník padlých WWI, Bezděkov 19.97 km
vlaková zastávka Dubec 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum paličkování Tiefenbach - otevírac...

  batoh
  muzeum paličkování Tiefenbach - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Postřekov

  batoh
  Konzum Postřekov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Díly

  batoh
  Konzum Díly
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Nový Kramolín

  batoh
  Konzum Nový Kramolín
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerc...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerchovem
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
Konzum Postřekov 0.1 km
Konzum Díly 1.84 km
Konzum Nový Kramolín 2.15 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 2.73 km
čerpací stanice OMV, Draženov 4.48 km
Konzum Trhanov 4.9 km
Konzum Draženov 4.95 km
Konzum Mnichov 5.23 km
Bankomat Česká spořitelna 5.87 km
Konzum Poběžovice 5.89 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 5.99 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 8.02 km
Konzum Domažlice 8.31 km
Bankomat Komerční banka 8.84 km
Bankomat Komerční banka 8.84 km
Bankomat Česká spořitelna 8.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.92 km
Bankomat ČSOB 8.92 km
Bankomat Česká spořitelna 8.92 km
Bankomat GE Money Bank 9.15 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.19 km
Bankomat ČSOB 9.21 km
Bankomat Česká spořitelna 9.21 km
Bankomat Raiffeisenbank 9.29 km
Konzum Domažlice 9.64 km
Konzum Česká Kubice 10.6 km
Konzum Tlumačov 10.83 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 11.59 km
Konzum Hostouň 11.65 km
Konzum Folmava 11.96 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 11.98 km
Konzum Horšovský Týn 12.19 km
Konzum Mrákov 12.25 km
Bankomat Komerční banka 12.41 km
Bankomat ČSOB 12.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.59 km
Bankomat Česká spořitelna 12.7 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 12.81 km
Konzum Milavče 12.84 km
Bankomat GE Money Bank 12.89 km
Konzum Starý Klíčov 12.95 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 12.95 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 13.38 km
Bankomat ČSOB 13.88 km
Konzum Blížejov 14.21 km
Konzum Zahořany 14.41 km
Konzum Miřkov 15.61 km
Konzum Semošice 15.61 km
Konzum Kout na Šumavě 15.65 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 16.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16.21 km
Konzum Vidice 17.41 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 17.73 km
Konzum Kdyně 18.43 km
Bankomat GE Money Bank 18.45 km
Bankomat Česká spořitelna 18.48 km
Konzum Kdyně 18.48 km
Bankomat ČSOB 18.51 km
Bankomat Komerční banka 18.52 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.53 km
Konzum Osvračín 18.65 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 19.92 km

mohlo by Vás zajímat

Baar Jindřich Šimon

batoh
Baar Jindřich Šimon
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Němcová Božena

batoh
Němcová Božena
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Centrální části Šumavy (Böhmerwald) a Bavorského lesa (Bayerischer Wald) jsou dnes chráněny jako národní parky a společně tak tvoří jeden z nejznámějších a s celkovou plochou více než 900 km2 jeden z nejrozsáhlejších národních parků Evropy. Na české straně pohoří byla v roce 1963 zřízena Chráněná krajinná oblast Šumava. Ovšem její nejvzácnější partie byl schválen v roce 1991 přísnější režim ochrany - Národní park Šumava o rozloze 69 030 ha. Ze zbytku původní CHKO se stalo ochranné pásmo tohoto nového národního parku s rozlohou 94 448 ha. Na německé straně byl roku 1970 vyhlášen Národní park Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) a Přírodní park Horní Bavorský les. Od roku 1990 je také území Šumavy o rozloze 167 000 ha chráněno jako Biosférická rezervace UNESCO. Nebojte se levně se ubytovat a navštivte Šumavu! Není to totiž na úkor kvality ubytování. Vždy zde naleznete levné a kvalitní ubytování. Ubytování za výhodné ceny na horách, u vody, ve vesničkách i ve velkých městech. Široká nabídka levných hotelů, chat a chalup či penzionů. Zcela nejlevnější způsob ubytování jsou levné ubytování v ubytovnách. Řada web kamer vás přes net přesvědčí o stavu sněhu, sněhových podmínkách pro lyžování, pro běžkaře navíc šumavský informační server Bílá stopa on-line zobrazí jejich upravenost. Velké oblibě se těší v létě Lipenská přehrada, v zimě skiareál Lipno. Možnost lyžování, kolo, golf, plavání, relaxace, inline bruslení, letání, rybolov či jízda na koních. Pobaví vás i místní rádia Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy i cestou internetového vysílání.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Nějakou chvíli dříve, než Potužák usedl večeřet s Krušným, jeho hříbek Vojta přihnal hříbata z pastvy na Blatech. Bylo jich sedm, mezi nimi dvouletá, roční i letošní, vesměs pěkná zvířata, zdravá, bujná, dobře krmená, svědomitě hleděná. Po této stránce hospodář neměl příčiny do nespokojenosti se svým čeledínem, a toť byl hlavní důvod, že ho podržel ve své službě, ač mnohdy proskakovaly řeči o tomto výrostku, jež naň vrhaly záhadné, ba povážlivé světlo. Potužák nadto, drže jej u sebe, dostával slovu danému matce hochově, když tato jej v smrtelných úzkostech proboha prosila, aby ji zbavil starostí o její dítě, bděl nad ním a k dobrému je vedl. Hoch, jak neopomenula doznat, prý má v sobě krev svého otce, dobrodružnou, těkavou, k zlému náchylnou; třeba ho přidržovat k tuhé práci, aby mu nezbývalo mnoho volného času; jinak by zvětřil, svým pudům se oddával a připravil by si třeba osud svého otce, jenž kdesi v daleké cizině zemřel v žaláři. Kmotrovství jest u jihočeského sedláka vůbec a u Blaťáka zvlášť velká věc, a povinnosti, jež kmotr na sebe bere, váží netoliko jeho, ale i jeho potomstvo. Umírající žena byla kmotřenkou matky Potužákovy; když tento slyšel její stesky a prosby, bylo mu, že jejími ústy k němu mluví zvěčnělá jeho rodička a že by se dopustil těžkého hříchu, kdyby jí nevyhověl. Přislíbil jí tedy, že hocha k sobě vezme, že bude nad ním bdíti, jako by jeho vlastní byl, a že i v budoucnosti o to pečovati bude, aby tento, až doroste a vyspěje v muže, pevně na svých nohou stál a vedle poměrů svých poctivě se uživiti mohl. Věřil, že prostředí, v němž mladá duše žije, a příklady, jež vůkol sebe vidí a které přímo na ni účinkují, vytvářejí její povahu a ji buď otravují nebo k dobrému vedou, a to mnohem lépe nežli kázání a poučování nejlepšími slovy; doufal, uvazuje se ve svůj slib, že jeho dosavadní zkušenost i v příčině Vojty ho nezklame a že najmě jeho syn, jeho Václav, jehož od dětství k poctivosti a zbožnosti vedl, svým příkladem a vlivem mu bude pomáhati, aby z Vojty se stal bezúhonný, hodný člověk a řádný, poctivý čeledín, později podruh, popřípadě i domkář; že by nároky a tužby Vojtovy mohly kdy zalétati výše, nebo že by mohly vybočiti vně tuto uvedeného kruhu, hospodářovi ani ve snách nepřišlo na mysl; jemu zajisté postačilo, že člověku, jehož vzal pod svou střechu v nejlepším úmyslu, bude se dostávati do smrti práce a tudíž i chleba a přístřeší; však jiného údělu očekávati nemohl, i kdyby jeho matka byla zůstala naživě. Naprostého štěstí není na světě, ale každému člověku lze dosíci jistého životního klidu a spojené s tímto spokojenosti, má-li svědomí čisté a zůstane-li zdráv a ku práci schopen, k čemuž ovšem může dopomoci jen Bůh sám. Třeba jen uskromniti se, nebažiti po marnostech a vystříhati se špatné společnosti. Jediná záruka klidu a spokojenosti je v práci; pracovati musí každý a každý ve vykázaném sobě kruhu; kdo má mnoho, má mnoho starostí. V tomto úzkém kruhu pohybovala se životní filosofie Potužákova. Hleděl si svého, kde mohl, tam i pomáhal, o cizí nestál, a tak dle něho i každý jiný jednati a se zachovati měl, měl-li býti pokládán za řádného člověka. V tomto duchu vychovával své děti, dávaje jim příklad a napomínaje je, a jeho žena činila totéž a těmitéž zásadami se řídila. Tento duch, tyto zásady vládly a vládnou, nehledíc k nepatrným výjimkám, v Plástovicích a mezi selským lidem v jižních Čechách vůbec, pokud hmotná bída se mezi ním neuhostila a nezvrátila podmínky jeho existence, a Bůh budiž za to pochválen! Lid tento byl takovým po všechny věky, přes všecky útrapy, jež poroba naň svalila; byl konzervativním, novotám málo přístupným, tvrdým a měkkým zároveň, silným v utrpení, naprosto neoblomným, neúmorným v práci a důvěřoval v Boha, jehož pomoc prose, sám si pomáhal. V těchto jeho vlastnostech byla a jest záruka jeho síly, jeho trvání, záruka existence našeho národa, jehož největším štěstím jest, že právě tento lid jiným nebyl a není. Lid ten mohl zrněni ti pána, když šlechta naše se zvrhla a po právu vepsí byla dána, avšak cizí pán jeho povahu nezvrátil ani nezměnil. Lid ten se nebouří, on se třeba přikrčí, ale jako že pevně tkví a koření ve své půdě, kterou potem svým zalévá a prací svou obdělává, nikomu a ničemu se dosud nepodařilo jej podlomiti, ani staleté porobě. Práci jeho svatou nikdo neujařmí, neboť jeho práce, toť on sám; bez ní by byly vyvráceny podmínky jeho bytí, on pak, vyrván z kořene, zmítal by se bez cíle, bez vůle, nemaje, kde by se zachytil, jako plove po hladině vodní kus rákosu vichřicí ulomeného. On miluje svou půdu, dar Boha samého, jemu svěřený, ze vší síly své, více než sebe sama, více než vlastní děti své, a bude ji tak milovat dotud, dokud jej uživí, byť sebeskromněji... V tomto ovzduší práce, v rodině, jejíž láska, tužby i myšlenky kotvily v půdě, kterou ona i předkové její od nepamětných věků vzdělávali a s níž srostli, bylo nyní žiti Vojtovi, dítku neznámého otce, jenž možná nikdy v půdě netkvěl, synu matky, již osud v mládí od půdy urval a která, když na ní pracovala, přece na výtěžku své práce žádného zájmu neměla; když pak zemřela, náhle, bez předchozí průpravy, octnul se v domě starousedlého sedláka, sedavého až do těch krajností, výrostek, který do té chvíle byl žil životem zcela jiným, poloviční kočovník, který, co uměl běhat, chodíval, kam se mu zachtívalo, nejméně pak do školy, tu a tam sice, musil-li zrovna nebo chtělo-li se mu, při práci vypomáhal, o pravidelné práci však a o právech vlastnictví jen zcela neurčitých pojmů měl, časem po celé dni a noci se potuloval, aniž se vědělo, co dělal a kde se zdržoval.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky