Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Ždánov u Draženova

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°27'39.062"N, 12°51'14.499"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Ždánov se nachází v okrese Domažlice, kraj Plzeňský. První zmínka o obci Ždánov pochází z doby kolem roku 1420, kdy byla majetkem Pivoňského kláštera. V 15. století zpustla a kolem roku 1579 měla být znovu osídlena. Podle Berní ruly z roku 1654 patřil Ždánov řádu sv. Augustina sídlícího v klášteře pivoňském, v mezidobí patřil obci Domažlické. V Tereziánském katastru po vyplnění berních přiznání, tzv. fassí, jež byl započat roku 1713 a dokončen roku 1756, náležela obec k dominikálu, byla majetkem stavu duchovního, a tak zde nebyli samostatní hospodáři. Zapsán byl v obci pouze mlýn, návesní rybník, farnost ve Štiboři a kaple sv. Kolomana. Historie obce je spojena s počátky výroby keramiky na Chodsku. V obci samotné byla založena první manufaktura dne 25.8.1814 Františkem Josefem Mayerem. Další významnou osobností obce byl páter František Lang, který se narodil dne 27.6. 1853 v rodině učitele Josefa Langa. Vedle zásluh o archeologický výzkum na Domažlicku a místopisných prací o dějinách farností regionu se podílel i na založení Muzea Chodska v Domažlicích. Mezi významné historické památky obce patří bývalý zámeček s hospodářským dvorem. Původní zámek byl postaven roku 1730 Pivoňskými Augustiniány, v jejichž držení zůstal až do roku 1787, kdy byl klášter zrušen. Proti hlavní budově klášterního dvora stojí socha sv. Augustina z roku 1763. Další významnou stavbou je kaple sv. Kolomana pocházející z roku 1684, jež byla vystavena v místní části Hrůbek pivoňským klášterem na počest ždánovského poustevníka Kolomana. Jedná se o raně barokní osmibokou stavbu (oktogon) s pětibokým chórkem, ale roku 1961 vyhořela a roku 1963 byla zcela zbořena. V sousedství obce je přírodní rezervace Postřekovské rybníky. Německý název Tannawa.

odkaz: Ždánov u Draženova

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

zámek Ždánov

batoh
zámek Ždánov
Šumava A-Z: zámky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Ždánov

batoh
SDH Ždánov
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Veský rybník, Ždánov

batoh
Veský rybník, Ždánov
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

povrchový lom Ždánov

batoh
povrchový lom Ždánov
Šumava A-Z: geologie
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
zámek Ždánov 0.19 km
SDH Ždánov 0.2 km
Veský rybník, Ždánov 0.33 km
povrchový lom Ždánov 0.96 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 1.32 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 1.33 km
pomník padlých WWI, Draženov 1.36 km
SDH Draženov 1.36 km
kaple Panny Marie, Draženov 1.4 km
Draženov 1.41 km
rybník Pařezov 1.44 km
Pařezov - Starý a Nový 1.5 km
SDH Pařezov 1.58 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 1.6 km
dvůr U Kryslů, Draženov 1.62 km
návesní rybník Draženov 1.67 km
přestřelka postřekovských s SS 1.96 km
Klenečský rybník 2.63 km
SDH Luženice 2.79 km
roubenka Luženice 2.8 km
Luženice 2.8 km
kaple sv. Anny, Luženice 2.8 km
vlaková zastávka Postřekov 2.84 km
rodný dům Josef Buršík 3.01 km
Buršík Josef, armádní generál 3.01 km
pamětní deska Josef Buršík 3.01 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 3.01 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 3.02 km
Újezd u Domažlic 3.02 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 3.03 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 3.03 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 3.03 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 3.04 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 3.04 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 3.05 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 3.06 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 3.07 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 3.11 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 3.12 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 3.16 km
Kozina Jan Sladký 3.16 km
Luženičky 3.17 km
dětské hřiště Hrádek 3.35 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 3.35 km
Kozinova lípa, Hrádek 3.35 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 3.36 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 3.36 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 3.36 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 3.36 km
pamětní deska Matěj Blacký 3.36 km
Chodský pes, Hrádek 3.38 km
hasičské muzeum Postřekov 3.43 km
hřbitov Luženičky 3.43 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 3.44 km
muzeum krojů Postřekov 3.45 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 3.51 km
O zlém snu 3.51 km
Boček Bohumil, generál 3.51 km
Stašek Bohumil, Msgre. 3.51 km
Postřekov 3.51 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 3.54 km
Nový Hamr 3.6 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 3.88 km
pamětní deska A. V. Suvorov 3.88 km
Klenčí pod Čerchovem 3.93 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 3.96 km
Vrba Jan 3.98 km
Jindřich Jindřich 3.98 km
Baar Jindřich Šimon 3.98 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 4 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 4 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 4 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 4.01 km
infocentrum Chodská liga 4.02 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 4.02 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 4.02 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 4.04 km
hrob Josef Královec 4.05 km
hrob Jan Šebek 4.05 km
hrob Jindřich Jindřich 4.05 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 4.06 km
fara Klenčí pod Čerchovem 4.06 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 4.06 km
hrob Chodských odbojářů 4.07 km
hrob Jindřich Šimon Baar 4.08 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 4.09 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 4.1 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 4.11 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 4.12 km
Havlovice 4.21 km
pomník padlých WWI, Havlovice 4.22 km
SDH Havlovice 4.27 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 4.31 km
Nemanský mlýn, Havlovice 4.37 km
Trhanovská alej 4.39 km
dětské hřiště Trhanov 4.4 km
Thomayer František Josef 4.45 km
Thomayer Josef 4.45 km
zámek Trhanov 4.46 km
pamětní deska Josef Thomayer 4.46 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 4.48 km
bitva u Domažlic 4.48 km
Baldovské návrší 4.48 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 4.51 km
Trhanov 4.52 km
pomník padlých WWI, Trhanov 4.53 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 4.56 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 4.57 km
kaple Trhanov 4.6 km
vlaková zastávka Trhanov 4.63 km
návesní rybník, Trhanov 4.65 km
chudobinec Trhanov 4.74 km
kasárna Domažlice 4.75 km
SDH Trhanov 4.77 km
Územní vojenská správa Domažlice... 4.89 km
Smrt stopařek 4.94 km
hřbitov Trhanov 5 km
hrob Thomayerové 5 km
lidová stavení, Chodov 5.05 km
Anderle Jiří 5.09 km
pomník padlých WWI, Díly 5.09 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 5.09 km
Kreuz Karel 5.09 km
Rumburská vzpoura 5.09 km
Kreuz Jakub 5.09 km
pamětní deska čestní občané 5.09 km
Královec Josef 5.09 km
vyhlídka Díly 5.09 km
SDH Díly 5.1 km
Chodov 5.1 km
Nepolapitelný Jan 5.1 km
Smudek Nepolapitelný Jan 5.1 km
Casablanca 5.1 km
pomník padlých WWI, Chodov 5.11 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 5.11 km
Díly 5.12 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 5.13 km
vlaková zastávka Havlovice 5.13 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 5.14 km
pamětní deska osvobození Díly 5.14 km
akvadukt Hadrovec 5.27 km
roubenka Díly 5.27 km
bazén Domažlice 5.32 km
pomník Petra Hany 5.35 km
modelová železnice Domažlice 5.37 km
dětské hřiště Domažlice 5.43 km
Pila 5.44 km
Modřínovec 685 m n. m. 5.64 km
pivovar Domažlice 5.7 km
památník Antonín Příhoda 5.7 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 5.73 km
kaple sv. Anny, Domažlice 5.74 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 5.75 km
skiareál Capartice - Na sádku 5.78 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 5.78 km
Šumná města - Domažlice 5.79 km
pamětní deska Božena Němcová 5.81 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 5.83 km
židovský hřbitov Domažlice 5.83 km
pamětní deska Josef Pelnář 5.83 km
Pelnář Josef 5.83 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 5.84 km
hrad Domažlice 5.84 km
muzeum Chodska Domažlice 5.84 km
Halík Tomáš, Mons. 5.84 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 5.84 km
Klíma Ladislav 5.84 km
Domažlice 5.84 km
Boček Zdeněk 5.84 km
Steidl Antonín, MUDr. 5.84 km
Chodské slavnosti, Domažlice 5.84 km
vlaková zastávka Domažlice město... 5.84 km
památník Jakuba Royta 5.84 km
galerie Dorka 5.85 km
pamětní deska Alois Jirásek 5.85 km
tématický okruh Chodský květ 5.85 km
Čapek-Chod Karel Matěj 5.85 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 5.86 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 5.86 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 5.88 km
památník obětem komunismu, Domažli... 5.88 km
pamětní deska Max Duffek 5.89 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 5.91 km
Tři chlapi na cestách 5.91 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 5.93 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 5.93 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 5.95 km
kašna Domažlice 5.95 km
radnice Domažlice 5.96 km
Cyklotoulky - Domažlice 5.97 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 5.97 km
Fastr Petr 5.98 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 5.98 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 5.99 km
infocentrum Domažlice 5.99 km
pamětní deska páter Václav Antony... 6 km
fara Domažlice 6 km
přírodní park Zelenov 6.04 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 6.06 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 6.07 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 6.1 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 6.1 km
Dolejší brána, Domažlice 6.11 km
Na Štejfu 6.19 km
SDH Domažlice 6.2 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 6.2 km
pomník Svobody, Domažlice 6.27 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 6.49 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 6.49 km
Výhledy 700 m n. m. 6.49 km
rybník Babylon 6.49 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 6.51 km
kostel U Svatých, Domažlice 6.54 km
pomník Josefa Svačiny 6.6 km
roubenka Stráž 6.63 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 6.65 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 6.66 km
SDH Stráž 6.66 km
Stráž 6.66 km
infocentrum Poběžovice 6.69 km
stavení č.p. 5, Babylon 6.86 km
hřbitov Domažlice 6.86 km
stavení č.p. 12, Babylon 6.87 km
kaple Babylon 6.89 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 6.93 km
pomník padlých WWI, Babylon 6.93 km
Hruška Jan František 6.94 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 6.94 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 6.94 km
vlaková zastávka Babylon 6.94 km
Babylon 6.98 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 7.04 km
nádraží Domažlice 7.05 km
Špillarova vila 7.06 km
Špillar Jaroslav 7.06 km
SDH Pec pod Čerchovem 7.07 km
SDH Babylon 7.07 km
roubenka Pec pod Čerchovem 7.11 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 7.12 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 7.12 km
Baarová Lída 7.13 km
Nový Oldřich 7.13 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 7.13 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 7.13 km
Pec pod Čerchovem 7.14 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 7.16 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 7.19 km
kaple sv. Martina, Nevolice 7.21 km
pomník padlých WWI, Nevolice 7.22 km
Nevolice 7.23 km
NS Špillarova stezka 7.24 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 7.72 km
Pasečnický rybník 7.73 km
Pasečnice 7.8 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 7.84 km
Staňkův mlýn, Domažlice 8.14 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 8.29 km
mlýn svatá Anna 8.36 km
Tlumačov 8.36 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 8.43 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 8.44 km
SDH Srby 8.44 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 8.44 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 8.45 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 8.47 km
pomník padlých WWII, Srby 8.51 km
Srby 8.52 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 8.74 km
Polžice 8.76 km
Wenzel Stahl 8.76 km
železniční most u Smolova 9.09 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 9.12 km
Nová Ves u Horšovského Týna 9.12 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 9.2 km
Váchal Josef 9.27 km
nádraží Horšovský Týn 9.31 km
hřbitov Horšovský Týn 9.48 km
Lazce 9.5 km
Mrákov 9.54 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 9.67 km
sýpka Horšovský Týn 9.8 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 9.87 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 9.94 km
Štíty království českého, Bůh za h... 9.96 km
Štíty království českého, Jak rost... 9.96 km
zámek Horšovský Týn 9.96 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 9.96 km
Horšovský Týn 9.97 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 9.98 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 9.98 km
Čerchov 1042 m n. m. 9.98 km
Nesmrtelná Teta 9.98 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 10.02 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 10.02 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 10.02 km
zvonice Horšovský Týn 10.03 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 10.03 km
fara Horšovský Týn 10.04 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 10.05 km
Dobrovský Josef 10.05 km
Starý Klíčov 10.08 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 10.1 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 10.1 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 10.11 km
infocentrum Horšovský Týn 10.13 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 10.14 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 10.18 km
Šejna Jan 10.18 km
Vítání 10.18 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 10.19 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 10.22 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 10.24 km
gotická hláska, Horšovský Týn 10.28 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 10.3 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 10.39 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 10.68 km
Blížejov 10.71 km
Budka Andy 10.71 km
SDH Blížejov 10.74 km
kostel sv. Martina, Blížejov 10.77 km
fara Blížejov 10.77 km
vlaková zastávka Mutěnín 11.02 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 11.11 km
nádraží Blížejov 11.13 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 11.18 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 11.28 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 11.32 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 11.32 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 11.65 km
zámek Přívozec 11.68 km
mlýn Přívozec 11.72 km
tvrz Tasnovice 11.77 km
SDH Přívozec 11.79 km
kaple Panny Marie, Přívozec 11.85 km
Štítary 11.89 km
SDH Hostouň 11.89 km
hřbitov starý Tasnovice 11.91 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 11.91 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 11.92 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 11.93 km
Tasnovice 11.93 km
fara Štítary 11.93 km
Schubert Ottokar 11.94 km
mlýn Štítary 11.95 km
Slovanské hradiště Tasnovice 11.95 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 11.96 km
Přívozec 11.96 km
hřbitov Tasnovice 11.96 km
Folmava 12.09 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 12.15 km
kašna Kout na Šumavě 12.19 km
zámek Kout na Šumavě 12.2 km
hřbitov Hostouň 12.31 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 12.31 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 12.32 km
Novodvorský rybník 12.35 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 12.37 km
nádraží Hostouň 12.37 km
Františkov u Blížejova 12.44 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 12.49 km
Šamberger František 12.5 km
památník Františka Šambergera 12.52 km
pivovar Kout na Šumavě 12.52 km
Kout na Šumavě 12.52 km
Hostouň 12.52 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 12.53 km
fara Kout na Šumavě 12.53 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 12.59 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 12.59 km
Flor Jack Jakub 12.59 km
Šamberk František Ferdinand 12.59 km
Stanětice 12.59 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 12.59 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 12.6 km
fara Hostouň 12.61 km
roubenka, Kout na Šumavě 12.64 km
zámek Hostouň 12.65 km
operace Cowboy 12.65 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 12.65 km
Podhajsky Alois, plukovník 12.65 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 12.65 km
SDH Semošice 12.68 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 12.71 km
Semošice 12.73 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 12.8 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 12.89 km
Lučina 12.89 km
Starý Dvůr 13.06 km
SDH Chotiměř 13.07 km
Chotiměř 13.08 km
Fučík Julius 13.08 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 13.08 km
dětské hřiště Chotiměř 13.09 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 13.1 km
mlýn Chotiměř 13.11 km
zámek Chotiměř 13.15 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 13.2 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 13.24 km
lanový park Waldmünchen (D) 13.27 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 13.3 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 13.32 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 13.39 km
akvapark Waldmünchen (D) 13.43 km
nádraží Kout na Šumavě 13.45 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 13.5 km
hřbitov Lštění u Blížejova 13.52 km
Švehlík Alois 13.67 km
pomník padlých WWI, Lštění 13.7 km
Lštění u Blížejova 13.73 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 13.75 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 13.84 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 13.93 km
tvrz Lštění 13.98 km
městská věž, Waldmünchen (D) 14.05 km
infocentrum Waldmünchen (D) 14.07 km
Consuela, George Sandová 14.1 km
zřícenina Rýzmberk 14.1 km
hamr Voithenberghütte (D) 14.11 km
FFW Schafberg (D) 14.27 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 14.37 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 14.52 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 14.62 km
židovský hřbitov Puclice 14.72 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 14.73 km
kaple sv. Václava, Křenovy 14.88 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 14.96 km
roubenka, Prapořiště 14.98 km
Prapořiště 14.99 km
fara Újezd svatého kříže 15.05 km
golflcub Fürth im Wald (D) 15.07 km
Újezd Svatého Kříže 15.08 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Újezd s... 15.08 km
hřbitov Újezd svatého kříže 15.14 km
SDH Kdyně 15.18 km
sklářská galerie a horský hostinec... 15.28 km
Sokolovna Kdyně 15.31 km
kostel sv. Václava, Brůdek 15.32 km
bitva u Brůdku 15.36 km
synagoga Kdyně 15.38 km
Brůdek 15.41 km
nádraží Kdyně 15.46 km
kašna Kdyně 15.46 km
památník Lidé bděte 15.49 km
Kdyně 15.53 km
pomník padlých WWI, Kdyně 15.53 km
infocentrum Kdyně 15.54 km
muzeum Příhraničí Kdyně 15.54 km
radnice Kdyně 15.58 km
hřbitov Kdyně 15.67 km
kaple u kostela, Kdyně 15.67 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 15.7 km
hrob Josefa Wrbaty 15.71 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 15.72 km
pomník padlých WWII, Puclice 15.75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 15.76 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 15.76 km
pomník padlých WWI, Puclice 15.76 km
chalupa Kanice 15 15.82 km
SDH Puclice 15.84 km
návesní rybník Puclice 15.85 km
Puclice 15.85 km
fara Kdyně 15.88 km
roubenka Kanice 15.88 km
Sokol Kanice 15.88 km
Kanice 15.89 km
tvrz Puclice 15.91 km
zámek Kanice 15.94 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 15.97 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 16.01 km
Drachensee (D) 16.01 km
chalupa Kanice 66 16.02 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 16.02 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 16.06 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 16.07 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 16.07 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 16.1 km
přírodní rezervace Netřeb 16.2 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 16.21 km
pomník padlých WWI, Všeruby 16.21 km
pomník padlých WWII, Všeruby 16.21 km
hřbitov Všeruby 16.24 km
zřícenina hradu Netřeb 16.25 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 16.27 km
tisy červené, Netřeb 16.3 km
památník Boženy Němcové 16.3 km
fara, Všeruby 16.3 km
dětské hřiště Všeruby 16.3 km
Němcová Božena 16.31 km
Swingtime 16.31 km
povídky, Božena Němcová 16.31 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 16.31 km
Všeruby 16.31 km
15. rota PS, Všeruby 16.33 km
SDH Všeruby 16.35 km
altán na Tanaberku 16.36 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 16.37 km
pomník Vojtěchu Rettovi 16.39 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 16.4 km
památník Emil Tšída, Ráj 16.4 km
lípy na Tanaberku 16.41 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 16.43 km
horská služba Fürth im Wald (D) 16.46 km
Brnířov 16.51 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 16.54 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 16.54 km
kaple sv. Martina, Brnířov 16.55 km
SDH Brnířov 16.56 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 16.58 km
kaplička Fürth im Wald (D) 16.58 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 16.58 km
návesní rybník, Brnířov 16.6 km
Rittstein Michael 16.73 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 16.76 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 16.81 km
Fürth im Wald (D) 16.87 km
SDH Nová Ves 16.97 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 16.98 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 16.99 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 16.99 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 16.99 km
kaple Nová Ves 17 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 17 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 17.01 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 17.01 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 17.01 km
Nová Ves u Kdyně 17.01 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 17.02 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 17.02 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 17.04 km
dětské hřiště Nová Ves 17.08 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 17.16 km
nádraží Bělá nad Radbuzou 17.17 km
Jirásek Alois 17.18 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 17.29 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 17.3 km
barokní most, Bělá nad Radbuzou 17.47 km
Bělá nad Radbuzou 17.57 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 17.59 km
kostel Panny Marie Sedmibolestné, ... 17.59 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 17.63 km
zřícenina Treffelstein (D) 17.66 km
most Bezděkovský potok, Bělá nad R... 17.67 km
zámek Bělá nad Radbuzou 17.73 km
SDH Bělá nad Radbuzou 17.74 km
kaple Grossaign (D) 17.86 km
Grossaign (D) 17.87 km
FFW Grossaign (D) 17.92 km
kaple Hluboká 18.35 km
Hluboká u Kdyně 18.38 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 18.42 km
Eschlkam (D) 18.45 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 18.49 km
kašna Eschlkam 18.5 km
muzeum řemesel Koloveč 18.52 km
SDH Hluboká 18.54 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 18.55 km
Schmidt Maximilian (D) 18.55 km
Staňkov 18.64 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 18.71 km
FFW Eschlkam (D) 18.77 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 18.78 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 18.82 km
hřbitov Eschlkam 18.86 km
Mezholezy 18.89 km
SDH Mezholezy 18.96 km
památník selských mučedníků Mezhol... 19.02 km
kaple Mezholezy 19.03 km
Únějovice 19.1 km
pomník padlých WWI, Únějovice 19.11 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 19.14 km
tvrz Únějovice 19.26 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 19.33 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 19.37 km
hřbitov Staňkov 19.37 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 19.38 km
kaple Eschlkam (D) 19.39 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 19.42 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 19.47 km
kaple Stachesried (D) 19.64 km
Stachesried (D) 19.72 km
Na Šteflích 19.74 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 19.75 km
SDH Chodská Lhota 19.84 km
Pastýřova hruška Únějovice 19.85 km
zámek Chocomyšl 19.88 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 19.89 km
Sokol Chodská Lhota 19.9 km
dětské hřiště v Chocomyšl 19.93 km
Chodská Lhota 19.98 km
SDH Chocomyšl 19.99 km
Pavlíkov 20 km
Pavilon umění Stachesried 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • čerpací stanice OMV, Draženov

  batoh
  čerpací stanice OMV, Draženov
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Draženov

  batoh
  Konzum Draženov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerc...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerchovem
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Postřekov

  batoh
  Konzum Postřekov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
čerpací stanice OMV, Draženov 1.15 km
Konzum Draženov 1.61 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 3.04 km
Konzum Postřekov 3.48 km
Konzum Nový Kramolín 3.86 km
Konzum Trhanov 4.9 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 4.94 km
Konzum Díly 5.12 km
Konzum Domažlice 5.15 km
Bankomat Komerční banka 5.59 km
Bankomat Komerční banka 5.59 km
Bankomat Česká spořitelna 5.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.63 km
Bankomat ČSOB 5.63 km
Bankomat Česká spořitelna 5.64 km
Bankomat GE Money Bank 5.88 km
Bankomat Poštovní spořitelna 5.94 km
Bankomat ČSOB 5.96 km
Bankomat Česká spořitelna 5.96 km
Bankomat Raiffeisenbank 6.05 km
Konzum Domažlice 6.44 km
Bankomat Česká spořitelna 6.67 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 6.77 km
Konzum Poběžovice 6.77 km
Konzum Mnichov 7.6 km
Konzum Tlumačov 8.4 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 8.41 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 9.25 km
Konzum Milavče 9.33 km
Konzum Mrákov 9.58 km
Konzum Horšovský Týn 9.61 km
Bankomat Komerční banka 9.64 km
Bankomat ČSOB 9.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.81 km
Bankomat Česká spořitelna 9.96 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 10 km
Bankomat GE Money Bank 10.06 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 10.15 km
Konzum Česká Kubice 10.2 km
Konzum Starý Klíčov 10.3 km
Konzum Blížejov 10.84 km
Konzum Zahořany 11.09 km
Konzum Folmava 11.81 km
Konzum Hostouň 12.58 km
Konzum Kout na Šumavě 12.7 km
Konzum Semošice 12.71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 13.29 km
Konzum Miřkov 14.44 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 14.78 km
Bankomat ČSOB 15.1 km
Konzum Osvračín 15.29 km
Konzum Kdyně 15.43 km
Bankomat Česká spořitelna 15.5 km
Bankomat GE Money Bank 15.52 km
Konzum Kdyně 15.52 km
Bankomat ČSOB 15.54 km
Bankomat Komerční banka 15.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 16.78 km
Konzum Vidice 17 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 17.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.64 km
Konzum Hlohová 17.92 km
Konzum Staňkov 18.68 km
Konzum Staňkov 18.74 km
Bankomat Česká spořitelna 18.77 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 19.01 km
Konzum Hlohovčice 19.92 km
Konzum Srbice 19.94 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí naší země díky svým přírodním atraktivitám. Potencionální nabídka území zahrnuje veškeré formy turistiky v letní i zimní sezóně i v mimosezónách. Šumava je svou rozlohou a krásnou přírodou vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku, jízdu na koních, sjezdové i běžecké lyžování (Bílá stopa na Šumavě). Vyhledávaným místem je také protože se zde nachází mnoho historických památek a kulturních zajímavostí. Šumava je pro dovolenou v létě více než vhodná. Celá její oblast je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Šumava byla taktéž zařazena Mezinárodní unií pro ochranu přírody do "Červené knihy ekosystémů". Díky své krásné krajině a čistému vzduchu je v letních měsících ideálním místem pro rekreaci. Dovolená v zimě se dá na Šumavě prožít mnoha způsoby. Na své si zde přijdou běžkaři, sjezdaři, i ale milovníci pěší turistiky a zasněžené krajiny. K poznávání Šumavy Vám poslouží ubytování na Šumavě - chalupy, rodinné penziony, apartmány, farmy, hotely, chaty, horské chaty, penziony a další. Většina nabízí ubytování za příznivé ceny a je vybavena pro pohodlný pobyt turistů, lyžařů, běžkařů, cyklistů, rodin s dětmi během rekreace, dovolené, víkendu.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

„Spíš, Vášo ?"

Jazyk se mu zvolna rozvázal.

„Nespím. Co chceš?"

„Přicházím ti říci, že zítra časně ráno už pustím vodu z rybníčku; předem upravím strouhu pod sadem, aby ta špína se nestavěla a volně odtékala do velké strouhy za vsí a tou do Volešku. Vymohls mi to u sedláka; dobře ses poradil. Hněval jsem se na tebe, žes tak otálel, ale teď se už nehněvám. Mám tě rád za to a děkuju ti! Slyšíš ? — Děkuju!"

Václavovi bylo, jako by pojednou těžký, zaléhající ho balvan se byl svalil z hrudi. Chtěl promluvit, leč nemohl, tou měrou jej překvapilo nenadálé, neočekávané blaho...

A Vojta se k němu sklonil a políbil ho na ústa. Tu rozvázalo se mu sevřené hrdlo.

„Vojto... děkuju ti za dobré slovo. Bál jsem se tolik!... Kdo může za strach?... Neměls mě strašit, ani nevíš, co jsem zkusil... Ve všem ti budu po vůli, jen o jedno tě prosím... Měj slitování a nedopouštěj, aby co počínáš, padlo na mého otce. Raděj bych se v hrobě viděl..."

Tu Vojta mu přiložil ústa až k samému uchu, jedva slyšně šeptal, ale hlas jeho zněl měkce, zcela jinak než dříve narážel na Václavův sluch.

„Buď bez starosti, na nic nemysli takového! Však mě znáš a víš, že mne nikdo nechytí. Ve Zlivi mají takové sádky u Bulku; prozradilo se to, protože dvacet lidí bylo zasvěceno do té věci. Ví teď o tom každý, jen knížecí nevědí, protože nikdo přes všechno se neopováží jim říci. Ale o tuhletom nezví živá duše, protože budu rybničit já sám jediný, ro­zumíš? — K tomu za tři roky odejdu na vojnu a potom je konec těm sádkám tady. Až se vrátím z vojny, nastanou mi jiné práce. Toho sádkářství mám zapotřebí jen pro začátek; však už jsem ti to vyložil... Apolena mi povídala o Kubátovi, vaše bába ve Zbudově jí to všechno řekla, vždyť vy jste z jeho rodu. Páni Kubátu sťali na Blatech a já, vidíš, ho pomstím na pánech! Kubáta zachránil sedlákům Blata, ale sedlákům patří víc. Sedlákům patří taky lesy, a ty se pánům musí vyrvat. Do soudného dne by toho sedláci nedokázali, protože nemají kdy, aby se rvali, a také sedí na svém a o své se bojí. Kdo s pány chce podstoupit boj, třeba, aby byl volný jako pták a pohyblivý jako voda."

Václav dobře nechápal, jeho mozek o jednom složení ne­pracoval tak rychle, aby byl dovedl vystihnouti a sledovati, co tu slyšel, po stránce spojitosti příčinné; jemu bylo jasno jen tolik, že Blata náleží nyní sedlákům, ale že bývaly doby, kdy páni usilovali jim je vyrvat; Kubáta uhájil sedlákům jejich právo, ač hlavu za ně dal; tohoť se naslyšel dost a dost od svého dětství, o tom bába ve Zbudově, pocházející z rodu Kubátova, mnoho vypravovala, honosíc se tímto svým předkem a snažíc se budit lásku a úctu k jeho památce v srdcích svého potomstva. Že by však valné lesy hlubocké kdy byly bývaly majetkem selským, o tom nikdy neslýchal; přesto, slyše to nyní z úst Vojtových, nevzpíral se tomu. Proč by to nebylo i pravdou, když se to vůbec povídalo! — Páni sedlá­kům tolik vzali, do poroby je uvedli, robotou je mučili; proč by jim také lesů nebyli pobrali ? A pobrali-li, proč by bylo nespravediivo a hříchem jim je zase vyrvati ?... Snad na­dejde, až čas se naplní, zase jeden takový Kubáta... snad už přišel, snad té chvíle k němu mluví...

„Slyšels o Zlatěšovicích ?" ptal se ho Vojta.

„Neslyšel."

„Tak ti povím. Ziatěšovice byly vesnice, a nezbylo po nich nic, ani dobře se neví, kde stávaly. Někde snad pod Vrkočem nebo pod Kamenným vrchem za Chlumcem, kde je ted Obora. Páni to zabrali a sedláci se museli vystěhovat. Nebožka moje bába měla prabábu, která odtamtud pocházela. Kámen na kameni nezůstal po Zlatěšovicích, všecko zarostl les. Nu tak ? — Nenáleží ten les sedlákům ?"

„Ach Vojto, proč jsi mi tohle všecko nevyložil? Proč jsi nemluvil ke mně, jako mluvíš dnes ? Vypovědět ti nemohu, co bys mi byl ušetřil trápení..."

„Blázne! Kdybys byl ukázal trochu kuráže, všechno bych ti byl už dávno řekl. Co s člověkem, který se všeho a pořád bojí? Jak jsem ti měl věřit? Ale dost ted. Řekl jsi otci, co jsem chtěl, vymohls mi ten rybníček, a teď tě mám rád. Neboj se už víc, však uvidíš, co dokážu. To jsem ti chtěl říci; teď se vyspi, zítra se pustíme do práce. Uvidíš, jak nám to poletí."

Řka tato poslední slova, Vojta se sklonil znovu nad Václava a ještě jednou ho políbil. Ten objal oběma ramenoma jeho šíji, přitiskl k sobě jeho hlavu.

„Zaplať ti to Pánbůh!" zašeptal; „vzal jsi ze mne všechen strach... Našels dobré slovo... dobré slovo... Není nad dobré slovo, za dobré slovo život dám..."

Slzy se mu lily po lících, slzy nesmírného ulehčení. Vojta se mu po chvíli vymknul, odstoupil od něho, na své lože se odebral.

Ticho zas hluboké; jen tu a tam zafrkal kůň, zabzučela moucha, zařinčel slabě řetěz. Václav ležel s otevřenýma očima; co byl živ, nebylo mu tak volno. Strašlivé chmury prchly ja­koby dobročinným kouzlem; dobré slovo je zaplašilo. Už neviděl v konání Vojtově nic nekalého, nebezpečného; ba, zdálo se mu, že hříbek se hotoví k čemusi velkému, rekov-nému a on že mu k tomu urovnal cestu. Jak jen se mohl takhle děsit? Dva roky budou mít v zahradě sádky, to je vše. K smíchu pomyslit, že by Vojtu chytili; na toho nikdo ne­vyzraje. Pak odejde, sádky budou prázdny, zůstane nevinný rybníček v jich sadě... Knížecím neubude, leda pár kaprů, temže knížecím, kteří po věky sedlákům tolik křivd a zla na­dělali, nejlepší půdu jim ubrali, z rodných dědin je vyhnali... Snad by je docela byli obrali, z kořene vyvrátili, kdyby nebyl přišel Kubáta, Blata uhájil... Nyní snad přijde druhý Kubáta, vyrve jim lesy, které taky bývaly selským majetkem... Jak to provede tento nový Kubáta, o tom prostý hoch nepřemýšlel; jemu stačilo, že Vojta to řekl a že nepochybuje o zdaru svého poslání. Vojta dokáže všecko, co chce. Běda tomu, na koho zanevře! Nelze se mu ubránit, jakási tajná, nadpřirozená moc zří mu z očí... Však na sobě se přesvědčil, jak strašně působí tato jeho moc; ani prstem Vojta nemusil pohnouti, a byl by ho zničil pouhým pohledem očí svých. Zachvěl se, když po­myslil... Než, Vojta se hněval jen, dokud on mu nebyl po vůli; nyní se už nehněvá, řekl mu, že ho má rád, poděkoval mu, políbil ho... Koho Vojta má rád, je v bezpečí, nic zlého se mu nemůže přihoditi... Však Apolena to dobře vystihla; nelze pochybovat: její zásluhou je, že se odhodlal promluviti s otcem... Proč jen tak váhal ?... Jeho obavy byly zcela bezdů­vodné... A pak, ty jeho strachy o Apolenu!... Ani po­myšlení, že by Vojta choval nekalé úmysly v příčině jeho sestry...

Oj! dobré slovo všecky chmury zahnalo...

Sen se sklonil nad ubohým hochem, zlatý, tvrdý sen, jenž tak dlouho a tak nemilosrdně se jeho lůžku vyhýbal...

Je na světě cosi neviditelného, povzneseného nad hmotu, jakýsi odlesk božstva, jež vše proniká. Není srdce lidského tou měrou zatvrzelého a nepřístupného, aby nikdy nepři­pustilo světlého paprsku boží pravdy. Rozum lidský jí ne­chápe, nevystihuje, ale cit ji tuší. Zárodek poznání dobra a zla rázem vyklíčí, jakmile se ho dotkne teplá záře tohoto paprsku, jenž tisícerým způsobem si k němu cestu najde, cestu často předchozím vychováním upravenou, zhusta však neschůdnou a divým býlím hustě posetou a zatarasenou.

Václav spal na svém loži a Vojta poblíže něho nespal.

Nespal, ale volno mu bylo u srdce; nepoznané dosud blaho mysl teplem hřálo; láska upravila cestu světlému paprsku. Jakýs sladký hlas se v něm ozval: pochválil ho, že nezneužil vlády, kterou měl nad slabým děvčetem, jež se mu poddávalo, nebránilo se, nevzdorovalo, toliko o slitování prosilo. Věčná legenda o bázni před slabším, jež vyvedla lidstvo z temna pusté sveřeposti. Donedávna tento divoký, jedině svými pudy a vášněmi vedený hoch neznal dosahu slov: Ty nesmíš! — Nadešla chvíle, kde sám ponejprve si řekl: Ty nesmíš Apoleně ublížit! Ty se musíš přemáhat! — Nebyl si dobře vědom, proč tak třeba se zachovati, ale nesměl, nesměl! — Čím dále tím určitěji se tato zápověd v jeho duši uplatňovala. Kdyby mu byla dívka odporovala, hravě by byl její odpor přemohl, ale takhle byl malomocný. — A dívka řekla:

„Prosím tě, Vojto, promluv dobré slovo s Václavem! Bojí se tě — zbav ho strachu! Bude tě mít rád!" — Bylo mu k smíchu, když to poprvé slyšel; než, že Apolena si toho přála, počal o tom přemýšleti, a pojednou se mu podobalo, že přání Apolenino jest rozkaz, jehož třeba bezpodmínečně uposlech-nouti. Sel tedy a dal dobré slovo Václavovi; byl by snad do ohně také skočil, kdyby Apolena byla prosila, aby tak učinil. — A jak promluvil dobré slovo a shledal se s jeho účinkem na Václava, tvrdá kůra, jež svírala jeho srdce, kouzlem změkla a jemu bylo, jako by byl vykonal cosi velkého, dobrého, hrdin­ného, as takového jako Kubáta, když zachránil sedlákům právo na Blata, nebo jako by jim byl získal lesy, na něž, jak se domníval, měli právo. Právo !, Hluché slovo dotud u něho, jež tu a tam slýchal pronášeti, jehož tu a tam i sám užíval, nepře­mýšleje o jeho dosahu, a jež pojednou se mu zdálo čímsi vznešeným; vždyť se týkalo i Apoleny. Což dívka, dcera sedláka, nebude mít radost, až lesy se vrátí jejímu rodu? Královnou by ji učinil, stokrát by dal život za ni! — Nebyl si zase dobře vědom, jak a proč by to učinil, ale jistojistotně by neváhal, kdyby k tomu dojiti mělo. A ta velká radost, již způ­sobil Václavovi, to štěstí, jež mluvilo z jeho trhaných slov, jež tryskalo k němu z doteku jeho ruky, z jeho políbení! — Sdílelo se mu, sloučilo se s jeho duší, hřálo ho, nebývalým, neznámým dotud uspokojením jej naplňovalo. Věru, že ho bude míti rád, že ho nebude více strašit, kamarádem mu bude a zas a zas mu dá dobré slovo. Oj, potěší se Apolena!... V sen ho ukolébaly tyto myšlenky plné zářivého tepla.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky