Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

rodný dům Adalberta Stiftera, Horní Planá

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: muzea, expozice
lokalita: lipensko
GPS: 48°45'56.407"N, 14°2'5.821"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Památník Adalberta Stiftera je v rodném domě spisovatele. Jde zachovalou chalupu s navazujícím hospodářským dvorem a stavba je doložena již na začátku 17.století. Stavební dispozice domku se zřejmě v průběhu let nezměnila. Na vzhledu objektu se tak podepsal jen požár v roce 1934. Domek byl sice opraven do původní podoby, ale vyhořelá hospodářská stavení ve dvoře (stodola s přístavky) již nebyla obnovena. Dvůr tak zůstal na dlouhá léta otevřený a ke změně došlo až při stavebních úpravách v letech 1995 - 96, kdy byl prostor opět uzavřen obvodovými zdmi a získal podobu atria. Domek je zapsán do seznamu státem chráněných památkových objektů. Jde o pobočku Regionálního muzea v Českém Krumlově. Rodný dům Adalberta Stiftera č. 21 pochází ze 17. století. Stifterův rod zde žil od doby kolem r. 1660. Majitelé domu   hospodařili na svém statku, ale hlavně se živili jako tkalci, pláteníci a obchodníci se lnem a přízí. Do začátku 19. století se v domě vystřídalo šest generací Stifterova rodu. Adalbert Stifter byl prvním příslušníkem sedmé generace. Narodil se zde 23. října 1805 novomanželům Johannovi a Magdaleně, rozené Friepesové. Rodina se v dalších letech rozrostla o další čtyři děti. Adalbert v rodném domě prožil bezstarostné dětství. Vzpomínky na tato šťastná léta se mnohokrát intenzivně promítly do jeho pozdější literární tvorby. Harmonické období dětství však skončilo ve dvanácti letech chlapcova věku. Otec zahynul v roce 1817 při neštěstí na obchodní cestě. Adalbert se krátce na to s rodným domem rozloučil. V roce 1818 odešel na doporučení svého učitele studovat, ale na svůj domov a na Šumavu však nikdy nezapomněl. Po celý život se sem vracel. Jeho další život se rozdělil na období studia na gymnáziu v Kremsmünsteru, na období studia a prvních pracovních zkušeností ve Vídni a na rozsáhlé a tvůrčí období v Linci, kde mimo jiné působil ve funkci zemského školního rady pro obecné školy hornorakouské. Rodné město navštívil naposledy na podzim roku 1867, tedy několik měsíců před svou smrtí. Do konce roku 1904 dům zůstal ve vlastnictví členů Stifterovy rodiny. V roce 1910 jej zakoupila obec Horní Planá. V roce  1934 vyhořel a krátce po požáru byly zahájeny práce na jeho rekonstrukci. Po uvedení do původní podoby sloužil jako obecní knihovna a byt. Od roku 1956 začaly přípravy na zřízení muzejního památníku. V čele tohoto úsilí stáli PhDr. Hugo Rokyta, pracovník státní památkové péče v Praze a Jan Huleš, ředitel českokrumlovského muzea. Památník Adalberta Stiftera byl v jeho rodném domě slavnostně otevřen 23. října 1960.

Dr. Hugo Rokyta k tomu napsal: "… památník mezinárodního významu slouží ke sblížení národů a kulturních styků s cizinou." V průběhu dalších let byla memoriální výstava několikrát rozšiřována a měněna. Současná dvojjazyčná expozice „ Adalbert Stifter a rodný kraj“ vznikla v roce 2005. V památníku jsou také pořádány sezónní výstavy, kulturní a společenské akce. Od roku 1960 do roku 2006 sem zavítalo přes 270 tisíc návštěvníků. Majitelem domu je Město Horní Planá, které se stará o jeho údržbu a opravy. Muzejní památník s expozicí a výstavami spravuje a provozuje Regionální muzeum v Českém Krumlově jako svou pobočku. V přízemní části (předsíň s chodbou, tři místnosti a komora) je v stálá memoriální expozice "Adalbert Stifter a rodný kraj", čtvrtá místnost v přízemí slouží jako malá studovna, půdní prostory jsou užívány pro sezónní výstavy, bývalé hospodářské objekty ve dvoře jsou k dispozici pro krátkodobé výstavy, atrium umožňuje instalaci sezónních výstav i konání kulturních akcí. Stála expozice "Adalbert Stifter a rodný kraj" - v kulturně-historické části se návštěvník seznámí prostřednictvím dokumentů, fotografií a četných citátů s dějinami objektu rodného domu, města a památných míst v okolí. Životopisná část se věnuje Stifterovu rodu, blízkým osobám a událostem, které měly zásadní vliv na formování jeho osobnosti i díla. Vnitřní svět Stifterových úvah a pocitů na jeho životních zastávkách z období let 1805 - 1868 (Horní Planá, Kremsmünster, Vídeň a Linec) přibližují vybrané pasáže z jeho literárního díla a korespondence. Zvýšená pozornost je věnována i dalším oborům, v nichž Stifter působil (mj. malířství, pedagogika a ochrana kulturních památek). Působivou a přívětivou atmosféru domku doplňují vystavené autentické památky na Stiftera a jeho blízké i předměty, které přibližují hornoplánské obydlí 19.století. Ze zajímavých exponátů zaujmou například - olejomalba Horní Plané, kterou namaloval A.Stifter v roce 1823, ukázky rukopisů, jeho psací stůl, malířské štafle, čestný kord dvorního rady, cylindr s cestovním pouzdrem, jinošský portrét A.Stiftera, kamenný epitaf jeho matky, olejomalba od malíře Josefa Vyleťala Dětství a mládí Adalberta Stiftera, obraz rodného domu od malíře Wilhelma Fischera z roku 1923, či krásná kachlová kamna ve velké světnici a řada dalších. Díky zvláštní dotaci Jihočeského kraje se v letech 2003 - 2005 podařilo významně obohatit sbírky muzea, a tím i stálou expozici, o velké množství cenných, starších i nových, vydání Stifterových knih. Z finančních prostředků dotace byly pořízeny i nové vitríny a výstavní panely. Díky příspěvku Země Horní Rakousy byly v roce 2005 nově rekonstruovány i výstavní místnosti v podkroví. Úpravy a opravy objektu průběžně zajišťuje Město Horní Planá.

odkaz: rodný dům Adalberta Stiftera, Horní Planá

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

NS Stifterova stezka

batoh
NS Stifterova stezka
Šumava A-Z: pěší - naučné...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska Adalbert Stifter, rodný dů...

batoh
pamětní deska Adalbert Stifter, rodný dům
Šumava A-Z: památníky
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kulturní informační centrum Horní Planá...

batoh
kulturní informační centrum Horní Planá
Šumava A-Z: infocentra
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

památník obětí pochodu smrti, Horní Plan...

batoh
památník obětí pochodu smrti, Horní Planá
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
NS Stifterova stezka 0 km
pamětní deska Adalbert Stifter, ro... 0.01 km
kulturní informační centrum Horní ... 0.22 km
památník obětí pochodu smrti, Horn... 0.22 km
dolní kašna Horní Planá 0.24 km
Na cestě po Lipensku 0.26 km
Horní Planá 0.26 km
horní kašna Horní Planá 0.26 km
pamětní deska Adalbert Stifter, šk... 0.3 km
pomník padlých WWI, Horní Planá... 0.3 km
fara Horní Planá 0.31 km
žlab Horní Planá 0.34 km
náhrobní deska Magdalena Friepesso... 0.35 km
pranýř, Horní Planá 0.35 km
kostel sv. Markéty, Horní Planá 0.36 km
hřbitov Horní Planá 0.52 km
Adalbert Stifter - Karel Wilfert, ... 0.57 km
cyklistika Horní Planá 0.6 km
nádraží Horní Planá 0.63 km
kaple Panny Marie Bolestné, Dobrá ... 0.72 km
rezervoár Horní Planá 0.73 km
kaple u Stifterova smrku, Horní Pl... 1.43 km
Stifterův smrk 1.44 km
motokáry Horní Planá 1.51 km
koupání Horní Planá 1.68 km
Bližší Lhota 1.84 km
Pihlov 2.01 km
Karlovy Dvory 2.42 km
Zadní Hamry 3 km
hřbitov Hodňov 3.2 km
Hodňov 3.41 km
fara Hodňov 3.43 km
pomník padlých WWI i II, Hodňov 3.48 km
pamětní deska renovace kostela Hod... 3.48 km
kostel Nejsvětější Trojice, Hodňov... 3.48 km
Hůrka u Horní Plané 3.67 km
Hůrka 3.89 km
památník zemřelých 1946, Hodňov... 3.99 km
Pernek 4.02 km
kaple nad Olšinou 4.02 km
kaple Pernek 4.1 km
nádraží Černá v Pošumaví 4.57 km
Olšina 4.63 km
vodáctví Černá v Pošumaví 4.73 km
cyklistika Černá v Pošumaví 4.73 km
koupání Černá v Pošumaví 4.73 km
Přední Zvonková 4.86 km
expozice rybářská bašta Olšina... 5.09 km
Račínská prameniště 5.12 km
14. rota PS, Přední Zvonková 5.15 km
vlaková zastávka Hodňov 5.28 km
Cyklotoulky - Olšina 5.45 km
rybník Olšina 5.45 km
Házlův Kříž 5.99 km
hřbitov Zadní Zvonková 6.03 km
pamětní deska obnovy kostela sv. J... 6.04 km
Urzidil Johannes 6.04 km
pametní deska P. Engelmar Unzeitig... 6.05 km
Unzeitig sv. Engelmar Hubert 6.06 km
Novéna s Engelmarem Unzeitigem, an... 6.06 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Zadní... 6.06 km
muzeum J. Urzidila, Zadní Zvonková... 6.07 km
fara Zadní Zvonková 6.07 km
Prameniště Hamerského potoka 6.08 km
Zadní Zvonková 6.12 km
infocentrum Černá v Pošumaví 6.12 km
Nové Chalupy u Nové Pece 6.17 km
Bělá 6.3 km
Schimann Adolf 6.34 km
Černá v Pošumaví 6.34 km
pomník padlých WWI, Černá v Pošuma... 6.35 km
sv. Jan Nepomucký, Černá v Pošumav... 6.35 km
kostel Neposkvrněného početí Panny... 6.37 km
cyklistika Nová Pec 6.46 km
SDH Černá v Pošumaví 6.49 km
Nová Pec 6.53 km
nádraží Nová Pec 6.57 km
Méďové II - Medvědí expres 6.59 km
Bližná 6.6 km
NS Vltava od Nové Pece 6.86 km
infocentrum Nová Pec 6.87 km
kaple Černá v Pošumaví 6.91 km
pozorovací místo Jelení Vrchy 6.95 km
SDH Želnava 7.04 km
ptačí oblast, Zadní Zvonková 7.08 km
Mokrá 7.16 km
trasy pro vozíčkáře, Nová Pec 7.23 km
Želnava 7.27 km
fara Želnava 7.28 km
historický vodojem Želnava 7.31 km
pomník padlých WWI, Želnava 7.4 km
kostel sv. Jakuba Apoštola, Želnav... 7.4 km
hřbitov Želnava 7.42 km
in-line Nová Pec 7.59 km
hraniční přechod Zadní Zvonková - ... 7.84 km
horská služba Nová Pec 7.86 km
Slunečná 7.89 km
běžecké lyžování Nová Pec 7.98 km
Dolní Vltavice 8.12 km
Böhmerwaldkirche, Schöneben (A) 8.37 km
vlaková zastávka Ovesná 8.38 km
pítko u Böhmerwaldkirche, Schönebe... 8.39 km
Moldaublick (A) 1022 m n. m. 8.41 km
zavražděný muž u Schwarzenberského... 8.56 km
přehrada Lipno 8.62 km
Na cestě po Lipensku 8.62 km
Lesní Domky 8.89 km
Smrčina - Hochficht 1338 m n. m. 8.93 km
lanové centrum Schöneben (A) 9.11 km
Muckov 9.16 km
Jámy 9.2 km
VÚ Boletice 9.23 km
Böhmerwaldarena, Schöneben (A) 9.3 km
běžecké lyžování Schöneben (A)... 9.3 km
pomník rodáků, Schöneben (A) 9.33 km
pomník vystěhování, Schöneben (A)... 9.33 km
Schöneben (A) 9.35 km
Vltavský luh 9.4 km
bunkr (řopík) 195/15/A-140Z 9.46 km
Záhvozdí 9.62 km
NS Schwarzenberský plavební kanál... 9.63 km
Mýtina 9.71 km
Olšina v Novolhotském lese 9.85 km
Bärenstein (A) 1077 m n. m. 9.88 km
pašijové divadlo - přírodní amfite... 10.09 km
Pláničský rybník (Velký Kozí)... 10.09 km
přírodní rezervace Pláničský rybní... 10.09 km
Ammann Johann Josef 10.1 km
pamětní deska Johann Josef Ammann... 10.1 km
zaniklé pašijové divadlo i kaple P... 10.12 km
Pohádková rezervace, Hořice na Šum... 10.34 km
muzeum pašijových her Hořice na Šu... 10.34 km
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šu... 10.34 km
pranýř, Hořice na Šumavě 10.35 km
naučná stezka, Hořice na Šumavě... 10.36 km
památník pašijových her, Hořice na... 10.4 km
sedm kamenných kašen, Hořice na Šu... 10.42 km
sv. Jan Nepomucký, Hořice na Šumav... 10.42 km
fara Hořice na Šumavě 10.42 km
Alpenblick (A) 1027 m n. m. 10.44 km
kostel sv. Kateřiny, Hořice na Šum... 10.46 km
Hořice na Šumavě 10.51 km
nádraží Hořice na Šumavě 10.85 km
nouzové nocoviště Plešné jezero... 11.12 km
Perník 1049 m n. m. 11.21 km
hraniční přechod Plešné jezero - H... 11.25 km
Hop nebo trop 11.26 km
skiareál Hochficht (A) 11.33 km
běžecké lyžování Holzschlag (D)... 11.33 km
bunkr (řopík) 195/22/A-160 11.35 km
Milná 11.5 km
Kotlina pod Pláničským rybníkem... 11.62 km
bunkr (řopík) 195/23/A-120 11.76 km
Kamenné moře, Plešné jezero 12 km
bunkr (řopík) 195/24/A-160 12.02 km
Pěkná 12.03 km
pomník padlých WWI i II, Pěkná 12.08 km
historický vodojem Pěkná 12.1 km
kostel sv. Anny, Pěkná 12.12 km
hřbitov Pěkná 12.15 km
bunkr (řopík) 195/25/A-160 12.16 km
Rosenauerova kaple 12.17 km
Bedřichov 12.25 km
Jelení 12.27 km
bunkr (řopík) 195/26/A-160Z 12.28 km
Jezerní královna - Seekönigin 12.31 km
fotopoint Plešné jezero 12.35 km
hraniční přechod Ježová - Iglbach... 12.37 km
Oberhaag (A) 12.52 km
Schwarzenberský plavební kanál 12.54 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 12.54 km
Plešné jezero (ledovcové) 12.58 km
bunkr (řopík) 195/27/A-140Z 12.61 km
ukázkou plavení dříví na Schwarzen... 12.78 km
Jezerní stěna 12.83 km
Jelení - vodní tunel 12.98 km
vlaková zastávka Pěkná 13 km
Plechý 1378 m n. m. 13.04 km
Stifterův památník 13.07 km
bunkr (řopík) 195/28/B1-80 13.1 km
kaple u Světlíku 13.16 km
Rakouská louka 13.28 km
bunkr (řopík) 195/29/A-140 13.28 km
Rašeliniště Bobovec 13.31 km
Poslušně hlásím 13.37 km
pamětní deska Dr. Edvard Beneš, Sv... 13.41 km
hřbitov Světlík 13.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Světlík... 13.42 km
fara Světlík 13.43 km
Světlík 13.45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Světlí... 13.46 km
kašna Světlík 13.48 km
rybník Světlík 13.52 km
Ulrichsberg (A) 13.59 km
bunkr (řopík) 195/30/A-160 13.78 km
Kladenské Rovné 13.93 km
letiště Frymburk 14.1 km
Medvědí kámen 14.12 km
U Bugenů 14.17 km
Blatná u Frymburku 14.18 km
bunkr (řopík) 195/31/A-140 14.29 km
zřícenina Vítkův kámen 14.33 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 14.33 km
Trojmezí 14.38 km
532. RT rota, Svatý Tomáš 14.39 km
Chlum u Volar 14.39 km
bunkr (řopík) 195/32/A-120 14.41 km
Pasovary 14.45 km
tvrz Pasovary 14.45 km
kaple Chlum 14.47 km
SDH Frymburk 14.64 km
koupání Frymburk 14.66 km
Arnoštov 14.67 km
bunkr (řopík) 195/33/A-140Z 14.69 km
dětské hřiště Frymburk 14.69 km
řeka Vltava 14.7 km
řeka Teplá Vltava 14.7 km
řeka Studená Vltava 14.72 km
hřbitov Svatý Tomáš 14.75 km
pamětní deska Johann Bertlwieser 14.76 km
kostel Božího těla, Svatý Tomáš... 14.77 km
Trojmezná hora 14.83 km
Svatý Tomáš 14.89 km
Boletice 14.89 km
zámek Schwarzenberská myslivna 14.9 km
bunkr (řopík) 195/34/A-140Z 14.92 km
bunkr (řopík) 195/35/A-180Z 15 km
vyhlídkové plavby Frymburk 15.01 km
Trojmezná 1361 m n. m. 15.03 km
chrlící žába, Frymburk 15.04 km
muzeum Frymburk 15.04 km
infocentrum Frymburk 15.05 km
pranýř, Frymburk 15.06 km
kašna Frymburk 15.07 km
Mariánský sloup, Frymburk 15.09 km
běžecké lyžování Frymburk 15.09 km
Frymburk 15.09 km
Schwarzenberg am Böhmerwald (A) 15.09 km
náměstní potok Frymburk 15.12 km
památník osvobození Frymburk 15.12 km
pomník Adalberta Stiftera, Frymbur... 15.14 km
Schlägl (A) 15.21 km
pamětní deska Michal Tkáč 15.21 km
kostel sv. Bartoloměje, Frymburk 15.22 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk... 15.22 km
fara Frymburk 15.22 km
Slavkov 15.24 km
fara Slavkov 15.26 km
kostel sv. Bartoloměje, Slavkov 15.26 km
vlaková zastávka Mezipotočí 15.27 km
Mezipotočí 15.27 km
tvrz Slavkov 15.27 km
pomník republiky, Slavkov 15.27 km
Slavkovská lípa 15.28 km
SDH Slavkov 15.28 km
bunkr (řopík) 195/36/B2-80 15.28 km
hraniční přechod Koranda - St. Osw... 15.35 km
bruslení Lipno 15.42 km
wakeboarding a vodní lyžování, Fry... 15.42 km
bunkr (řopík) 195/37/A-140 15.44 km
Křišťanov-Vyšný 15.45 km
Activity Park Médi Kubíka, Frymbur... 15.46 km
skiareál Frymburk 15.55 km
bunkr (řopík) 195/38/A-160 15.65 km
NS Svatý Tomáš 15.71 km
bunkr (řopík) 195/39/A-120 15.82 km
kaple výklenková Slavkov 15.87 km
kostel Jména Ježíš, Křišťanov... 15.95 km
hřbitov Křišťanov 15.96 km
hřbitov Chvalšiny 15.98 km
Křišťanov 15.99 km
bunkr (řopík) 197/76/A-160Z 16 km
kaple Panny Marie Bolestné, Frymbu... 16.03 km
muzeum Schwarzenberského plavebníh... 16.12 km
Rosenauer Josef 16.12 km
bunkr (řopík) 195/40/E 16.17 km
bunkr (řopík) 197/75/B2-100 16.18 km
Chvalšiny 16.21 km
kostel sv. Maří Magdalény, Chvalši... 16.23 km
Mrtvý luh 16.27 km
bunkr (řopík) 197/73/A-180Z 16.29 km
kaple výklenková Kaliště 16.31 km
Černý Kříž 16.33 km
Křišťanovské duby 16.34 km
Křišťanovská lípa 16.35 km
vyhlídková věž u Křišťanova 16.36 km
obora praturů Křišťanov 16.45 km
golf Neuschönau (D) 16.46 km
NS Medvědí stezka 16.51 km
Tisovka 16.54 km
nádraží Černý Kříž 16.56 km
bunkr (řopík) 197/72/A-160Z 16.56 km
bunkr (řopík) 197/71/A-180Z 16.66 km
Kaliště 16.77 km
zámek Červený Dvůr 16.89 km
Rosenauerova nádrž 16.9 km
sousoší sv. Tadeáš, Josef a Ant. P... 16.96 km
bunkr (řopík) 197/70/A-140Z 16.99 km
Třístoličník 1311 m n. m. 17.01 km
hraniční přechod Nové Údolí-Třísto... 17.01 km
bunkr (řopík) 197/69/A-180Z 17.01 km
muzeum lehkého opěvnění Křenov... 17.01 km
hřbitov Kájov 17.04 km
kaple sv. Terezie, Kájov 17.07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kájov... 17.08 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ká... 17.09 km
fara s hospicem Kájov 17.1 km
kostel Zesnutí Panny Marie, Kájov... 17.11 km
pomník padlých WWI, Kájov 17.13 km
Kájov 17.14 km
Hochstein 1332 m n. m. 17.18 km
bunkr (řopík) 197/67/A-180 17.24 km
kaple Křenov 17.36 km
Steinberg (Špičák) 1021 m n. m. 17.56 km
nádraží Kájov 17.69 km
Přední Výtoň 17.73 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Přední... 17.81 km
Alpská vyhlídka 960 m n. m. 17.83 km
Utajená obrana Šumavy, Jan Lakosil... 17.96 km
hřbitov Ktiš 18.1 km
bunkr (řopík) 195/48/EZ 18.16 km
fara Ktiš 18.19 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 18.22 km
Ktiš 18.26 km
pomník padlých WWI, Ktiš 18.27 km
kašna Ktiš 18.29 km
bunkr (řopík) 195/50/A-120Z 18.34 km
golf Lipno nad Vltavou 18.39 km
12. rota PS, Stožec 18.42 km
fara Větřní 18.45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Větřní... 18.45 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Větřn... 18.48 km
nouzové nocoviště Nové Údolí 18.6 km
jilm horský u Nového Údolí 18.61 km
Náš venkov - Větřní super jednička... 18.72 km
vlaková zastávka Kladné 18.75 km
parkoviště Lája 18.75 km
trasy pro vozíčkáře, Lipno 18.75 km
bunkr (řopík) 195/51/A-140 18.76 km
vlaková zastávka Stožec 18.79 km
běžecké lyžování Stožec 18.8 km
Stožec 18.8 km
Cyklotoulky - Stožec 18.8 km
bazén Volary 18.85 km
parkoviště Stožec 18.88 km
infocentrum NP Stožec 18.91 km
žlab Stožec 18.92 km
geologická expozice Stožec 18.95 km
dráha Nové Údolí - Haidmuhle (D)... 18.95 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem d... 18.95 km
Nové Údolí 18.99 km
SDH Větřní 18.99 km
žlab Nové Údolí 19.02 km
muzeum Pošumavských železnic Nové ... 19.02 km
vlaková zastávka Nové Údolí 19.04 km
bobová dráha Lipno nad Vltavou 19.04 km
Pošumavská jižní dráha, Nové údolí... 19.07 km
Vodní záchranná služba Lipno 19.08 km
bunkr (řopík) 195/52/A-160 19.09 km
hraniční přechod Stožec - Haidmühl... 19.1 km
pamětní deska Krajina roku 19.1 km
horská služba Kramolín 19.1 km
lanové centrum Lipno nad Vltavou 19.11 km
Holidayinfo - Lipno, Kramolín 19.14 km
městský dům Větřní 19.19 km
Holidayinfo - Lipno, Foxpark 19.21 km
běžecké lyžování Lipno - Kramolín... 19.22 km
skiareál Lipno - Kramolín 19.22 km
Boty plné vody 19.22 km
kapitulace 111. PzGrRgt generála v... 19.23 km
pamětní deska osvobození Volary 19.23 km
Náš venkov - Vesnická Beverly Hill... 19.23 km
Hledání ztraceného času - americké... 19.27 km
Kistlerová Polenová Věra 19.27 km
AccuWeather - Volary 19.27 km
Volary 19.27 km
nádraží Volary 19.27 km
Volarské slavnosti dřeva 19.27 km
SDH Volary 19.27 km
kostel sv. Kateřiny, Volary 19.28 km
cyklistika Volary 19.29 km
parkoviště hraniční Haidmuhle (D)... 19.29 km
Toulavá kamera ČT - dřeváky, Volar... 19.31 km
šumavské dřeváky Volary 19.31 km
památník 95 obětí pochodu smrti, V... 19.34 km
Větřní 19.34 km
torzo ženy - Vojtěch Pařík, Volary... 19.35 km
sedačkové lanovky Lipno 19.36 km
Přes Volary přešla smrt, Jaroslava... 19.36 km
židovský hřbitov pochodu smrti, Vo... 19.36 km
Krvavá léta - Stovky obětí Volarsk... 19.36 km
Volarské muzeum, Volary 19.36 km
bunkr (řopík) 195/53/A-160 19.39 km
kaple sv. Floriána, Volary 19.4 km
smrk pod Stožeckou kaplí 19.41 km
kasárna 7. bPS - 2. prPS, Volary 19.41 km
hřbitov Volary 19.41 km
dětské hřiště Lipno nad Vltavou... 19.46 km
papírna Větřní 19.48 km
Spiro Ignác 19.48 km
Holidayinfo - Lipno, Březovice 19.48 km
Stožecká skála 19.49 km
dřevěné sochy, Volary 19.52 km
vlaková zastávka Zbytiny 19.55 km
alpské domy Volary 19.56 km
Turistické Centrum Lipenska 19.58 km
akvapark Lipno 19.59 km
Svéráz 19.59 km
bunkr (řopík) 195/54/A-160 19.61 km
Spálený luh 19.62 km
NS Stožecký prales a skála 19.63 km
křížová cesta, Volary 19.65 km
pivovar Volary 19.65 km
Méďové II - Výlet do nemocného les... 19.67 km
Stožecká kaple 19.67 km
pramen Stožecká kaple 19.68 km
infocentrum Lipno nad Vltavou 19.78 km
Stožec 1064 m n. m. 19.83 km
Volarské menhiry 19.84 km
pomník padlých WWI pro České Žleby... 19.88 km
bunkr (řopík) 195/55/A-120 19.95 km
silniční most Vltava, Větřní 19.97 km
NS Lipno nad Vltavou 19.98 km
ubytování v okolí

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail

penzion 9001, Přední Výtoň

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: penzion
Šumava: lipensko
šumavská obec: Přední Výt...

ubytování s kapacitou: 31
cena ubytování: od 430 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota-potraviny Horní Planá

  batoh
  Jednota-potraviny Horní Planá
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • COOP TUTY Nová Pec

  batoh
  COOP TUTY Nová Pec
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota-potraviny Černá v Pošumaví

  batoh
  Jednota-potraviny Černá v Pošumaví
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Jednota Nová Pec

  batoh
  Jednota Nová Pec
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: lipensko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota-potraviny Horní Planá 0.23 km
COOP TUTY Nová Pec 6.47 km
Jednota-potraviny Černá v Pošumaví... 6.51 km
Jednota Nová Pec 7.67 km
Jednota-potraviny Světlík 13.49 km
čerpací stanice Benzina, Frymburk... 14.86 km
Jednota-potraviny Frymburk 15 km
Jednota-potraviny Chvalšiny 16.24 km
Jednota-potraviny Kájov 17.23 km
Jednota-potraviny Frymburk 17.78 km
Jednota Ktiš 18.33 km
Jednota-potraviny Větřní 18.65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.72 km
Bankomat ČSOB 18.72 km
Jednota Stožec 18.75 km
Bankomat Komerční banka 19.2 km
Jednota Volary 19.21 km
Jednota-potraviny Lipno 19.23 km
Jednota Volary 19.24 km
Bankomat Česká spořitelna 19.25 km
Jednota Volary 19.25 km
Bankomat GE Money Bank 19.3 km
Bankomat Komerční banka 19.67 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Volary... 19.7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.79 km
Bankomat ČSOB 19.79 km
čerpací stanice Benzina, Volary 20.01 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 20.58 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 20.76 km
Bankomat Komerční banka 21 km
Bankomat Raiffeisenbank 21.1 km
Bankomat Citibank 21.1 km
Bankomat Citibank 21.1 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.12 km
Bankomat Oberbank AG 21.13 km
Bankomat Česká spořitelna 21.13 km
Bankomat ČSOB 21.21 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.26 km
Jednota Chroboly 21.35 km
Bankomat UniCredit Bank 21.35 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.37 km
Bankomat ČSOB 21.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 21.38 km
Bankomat Citibank 21.41 km
Bankomat Citibank 21.41 km
Bankomat GE Money Bank 21.42 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.44 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 21.65 km
Bankomat Komerční banka 21.86 km
Bankomat Komerční banka 21.86 km
čerpací stanice Shell, Rohrbach (A... 22.62 km
Jednota-potraviny Loučovice 22.62 km
Jednota-potraviny Brloh 22.68 km
Bankomat GE Money Bank 22.72 km
Bankomat ČSOB 22.73 km
Bankomat Česká spořitelna 22.75 km
čerpací stanice Benzina, Český Kru... 22.85 km
Bankomat GE Money Bank 22.86 km
Bankomat GE Money Bank 22.86 km
Bankomat Poštovní spořitelna 22.86 km
Supermarket Český Krumlov 22.89 km
Bankomat Komerční banka 22.89 km
Jednota-potraviny Loučovice 22.9 km
čerpací stanice OMV, Český Krumlov... 22.92 km
Bankomat Citibank 22.97 km
Jednota-potraviny Český Krumlov 23.32 km
Jednota Lenora 24.6 km
Jednota-potraviny Křemže 25.09 km
čerpací stanice PAP OIL, Křemže... 25.28 km
Jednota-potraviny Brloh 25.54 km
Jednota-potraviny Vyšší Brod 25.97 km
Bankomat Česká spořitelna 26.18 km
Bankomat Komerční banka 26.26 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 26.26 km
Bankomat GE Money Bank 26.43 km
čerpací stanice Benzina, Vyšší Bro... 26.8 km
Jednota-potraviny Rožmitál na Šuma... 26.88 km
Jednota Záblatí 27.03 km
Bankomat Komerční banka 27.11 km
Bankomat ČSOB 27.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27.21 km
čerpací stanice OMV, Nová Houžná... 27.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Rožmber... 27.55 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 27.55 km
Bankomat Česká spořitelna 27.72 km
Bankomat GE Money Bank 27.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27.77 km
Bankomat ČSOB 27.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 27.82 km
Jednota Prachatice 27.83 km
Bankomat Komerční banka 27.86 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 27.94 km
Jednota Prachatice 28.21 km
Bankomat Česká spořitelna 28.35 km
Bankomat ČSOB 28.43 km
Jednota Horní Vltavice 29.36 km
Jednota-potraviny Bujanov 29.78 km
Jednota-potraviny Kaplice 30 km
Jednota-potraviny Velešín 30.96 km
Jednota Vitějovice 31.34 km
čerpací stanice Benzina, Velešín... 31.65 km
Jednota-potraviny Střítež 31.71 km
Jednota-potraviny Velešín 31.8 km
Jednota-potraviny Velešín 31.91 km
Bankomat Česká spořitelna 32.1 km
Bankomat GE Money Bank 32.11 km
Jednota Husinec 32.23 km
Jednota-potraviny Horní Dvořiště... 32.67 km
Jednota Hracholusky 32.83 km
čerpací stanice PAP OIL, Kaplice 32.95 km
Jednota-potraviny Dolní Dvořiště... 32.99 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kaplice... 33.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.2 km
Bankomat ČSOB 33.2 km
Jednota Buk 33.27 km
Jednota-potraviny Kaplice 33.29 km
Jednota-potraviny Kaplice 33.48 km
Bankomat ČSOB 33.53 km
Bankomat GE Money Bank 33.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 33.55 km
Jednota Kamenný Újezd 33.57 km
Bankomat Česká spořitelna 33.66 km
Bankomat Komerční banka 33.67 km
Bankomat Komerční banka 33.7 km
Jednota-potraviny Kaplice 33.74 km
Jednota-potraviny Kaplice 33.74 km
Bankomat Česká spořitelna 33.77 km
Jednota Netolice 33.78 km
Jednota-potraviny Kaplice 33.84 km
čerpací stanice EuroOil, Včelná... 34.49 km
Jednota-potraviny Kaplice 34.62 km
Jednota Vlachovo Březí 35.44 km
Bankomat ČSOB 35.56 km
Bankomat Poštovní spořitelna 35.59 km
Jednota Vlachovo Březí 35.64 km
čerpací stanice Shell, Freyung (D)... 36.28 km
Jednota Vimperk 36.4 km
Jednota Vimperk 36.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.16 km
Bankomat Komerční banka 37.16 km
Bankomat ČSOB 37.17 km
Bankomat Česká spořitelna 37.19 km
Jednota Vimperk 37.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 37.29 km
Bankomat ČSOB 37.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vimperk... 37.35 km
Jednota Vimperk 37.41 km
Jednota Vimperk 37.41 km
Bankomat GE Money Bank 37.43 km
čerpací stanice Shell, Obernzell (... 37.72 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 37.73 km
Jednota Vimperk 37.91 km
Rožnov České Budějovice 37.93 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 37.97 km
Jednota Dub 38.11 km
Jednota Pištín 38.13 km
Jednota-potraviny Besednice 38.17 km
čerpací stanice RoBiN OIL, České B... 38.25 km
čerpací stanice Benzina, Vimperk 38.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.4 km
Bankomat ČSOB 38.51 km
Bankomat Česká spořitelna 38.76 km
TREFA Ćeské Budějovice 38.8 km
Bankomat Česká spořitelna 38.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 38.96 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 39.05 km
Bankomat ČSOB 39.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.19 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.22 km
Jednota Zálezly 39.25 km
Bankomat ČSOB 39.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.33 km
Bankomat ČSOB 39.35 km
Vesna České Budějovice 39.45 km
Jednota Javornice 39.51 km
Vltava České Budějovice 39.54 km
Bankomat Oberbank AG 39.59 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.59 km
Bankomat Fio banka 39.61 km
Bankomat UniCredit Bank 39.61 km
Bankomat Raiffeisenbank 39.7 km
TREFA České Budějovice 39.7 km
Jednota Bušanovice 39.71 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.72 km
Bankomat Sberbank CZ 39.72 km
Bankomat ČSOB 39.72 km
Jednota Bavorov 39.73 km
Bankomat Česká spořitelna 39.74 km
Bankomat Česká spořitelna 39.75 km
Bankomat Česká spořitelna 39.76 km
čerpací stanice OMV, České Budějov... 39.78 km
Bankomat ČSOB 39.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.8 km
Bankomat Komerční banka 39.8 km
Lužnice České Budějovice 39.81 km
Jednota Tvrzice 39.84 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 39.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 39.97 km
Bankomat ČSOB 39.99 km
Bankomat GE Money Bank 40.02 km
Bankomat GE Money Bank 40.02 km
Družba České Budějovice 40.03 km
Jednota Libějovice 40.03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.04 km
Bankomat UniCredit Bank 40.09 km
Bankomat Česká spořitelna 40.11 km
Jednota Bohumilice 40.13 km
Bankomat Raiffeisenbank 40.14 km
Prior České Budějovice 40.15 km
McDonalds, OD Prior, České Budějov... 40.21 km
Bankomat ČSOB 40.33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 40.33 km
Bankomat Česká spořitelna 40.33 km
Bankomat GE Money Bank 40.36 km
Bankomat Komerční banka 40.42 km
Bankomat UniCredit Bank 40.51 km
McDonalds, Strakonická, České Budě... 40.59 km
TERNO SUPERMARKET České Budějovice... 40.73 km
Jednota-potraviny Malonty 40.77 km
čerpací stanice Benzina, České Bud... 40.83 km
Jednota Zliv 41.03 km
Bankomat Česká spořitelna 41.04 km
Bankomat Česká spořitelna 41.24 km
Jednota Malenice 41.58 km
čerpací stanice Shell, České Buděj... 41.58 km
čerpací stanice EuroOil, České Bud... 41.65 km
Jednota Čkyně 41.67 km
čerpací stanice Shell, Hutthurm (D... 41.95 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 42.83 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 43.11 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 43.18 km
Jednota Zdíkov 43.21 km
Bankomat Česká spořitelna 43.22 km
Bankomat ČSOB 43.24 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 43.24 km
Jednota Vodňany 43.44 km
Bankomat ČSOB 43.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.54 km
Jednota-potraviny Benešov nad Čern... 43.54 km
Bankomat ČSOB 43.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 43.62 km
Jednota Vodňany 43.65 km
Bankomat GE Money Bank 43.74 km
Bankomat Česká spořitelna 43.76 km
Bankomat GE Money Bank 43.77 km
Bankomat Komerční banka 43.77 km
čerpací stanice PAP OIL, Trhové Sv... 44.32 km
čerpací stanice Benzina, Trhové Sv... 44.36 km
Jednota Adamov 44.7 km
Bankomat Česká spořitelna 44.83 km
Bankomat Komerční banka 44.85 km
čerpací stanice EuroOil, Zdíkovec... 44.95 km
Bankomat GE Money Bank 45.01 km
Jednota Olešník 45.02 km
čerpací stanice Shell, Freistadt (... 45.11 km
Jednota Čičenice 45.23 km
Jednota Trhové Sviny 45.27 km
Jednota Volyně 45.6 km
Jednota Volyně 45.69 km
Bankomat Česká spořitelna 45.84 km
Jednota Volyně 45.88 km
Bankomat GE Money Bank 45.89 km
Bankomat Komerční banka 45.9 km
Jednota Stachy 45.99 km
Edeka, Passau (D) 46.46 km
Jednota Borovany 46.59 km
Jednota Ledenice 46.71 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Vacov 46.73 km
Jednota Vacov 46.85 km
Bankomat ČSOB 46.85 km
Bankomat Poštovní spořitelna 46.85 km
Bankomat Česká spořitelna 46.97 km
čerpací stanice Shell, Passau, Nik... 47.49 km
McDonalds Restaurant, Bahnhofstraß... 47.5 km
Jednota Dříteň 47.64 km
H & M Hennes & Mauritz, Pa... 47.65 km
Jednota Čestice 47.76 km
Jednota Drahonice 48.43 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 48.45 km
čerpací stanice Shell, Grafenau (D... 48.51 km
Bankomat Komerční banka 48.61 km
čerpací stanice EuroOil, Lišov 49.24 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 49.83 km
Bankomat Česká spořitelna 49.91 km
Bankomat Komerční banka 49.93 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 49.94 km
Bankomat GE Money Bank 49.95 km
Jednota Cehnice 49.99 km
čerpací stanice Shell, Passau, Reg... 50.14 km
Jednota Krč 50.28 km
čerpací stanice Shell, Passau, Kac... 50.31 km
čerpací stanice Shell, Passau, Spe... 50.32 km
Aldi Süd, Graneckerstraße, Passau ... 50.35 km
Bankomat Česká spořitelna 50.36 km
McDonalds Restaurant, Äußere Spita... 50.41 km
Jednota Lišov 50.46 km
Bankomat GE Money Bank 50.46 km
Aldi Süd, Neuburger Straße, Passau... 50.48 km
McDonalds Restaurant, Meraner Str... 50.92 km
Real, Passau (D) 51.06 km
Jednota Horní Stropnice 51.24 km
Bankomat Poštovní spořitelna 52.56 km
čerpací stanice Shell, Spiegelau (... 52.72 km
Bankomat ČSOB 52.75 km
Jednota Sousedovice 53.38 km
Sluneční kavárna, Srní 53.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.01 km
Konzum Srní 54.03 km
čerpací stanice Srní 54.04 km
Bankomat Česká spořitelna 54.08 km
Konzum Strašín 54.23 km
Jednota Čejetice 54.23 km
Jednota Nové Hrady 54.58 km
Bankomat Česká spořitelna 54.72 km
Konzum Kašperské Hory 54.74 km
Supermarket Strakonice 54.77 km
Bankomat Česká spořitelna 54.77 km
Konzum Nezdice na Šumavě 54.82 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 54.84 km
Bankomat Poštovní spořitelna 54.92 km
Bankomat ČSOB 54.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.18 km
čerpací stanice PAP OIL, Nové Hrad... 55.21 km
Bankomat Komerční banka 55.23 km
Jednota Strakonice 55.28 km
Konzum Soběšice 55.31 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Kašpers... 55.37 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 55.39 km
Jednota Strakonice 55.48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.56 km
Bankomat Česká spořitelna 55.56 km
Bankomat ČSOB 55.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.77 km
Bankomat GE Money Bank 55.8 km
Jednota Strakonice 55.81 km
Bankomat ČSOB 55.81 km
Bankomat Poštovní spořitelna 55.81 km
Bankomat Fio banka 55.81 km
Jednota Štěkeň 55.84 km
Jednota Strakonice 55.88 km
Bankomat Česká spořitelna 55.92 km
Jednota Strakonice 55.95 km
Bankomat Komerční banka 55.99 km
Jednota Kestřany 56.05 km
Bankomat UniCredit Bank 56.11 km
Jednota Strakonice 56.16 km
Bankomat Česká spořitelna 56.16 km
Fortna Strakonice 56.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.26 km
Bankomat ČSOB 56.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 56.37 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 56.38 km
Jednota Strakonice 56.39 km
Jednota Strakonice 56.43 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 56.51 km
Bankomat GE Money Bank 56.52 km
Jednota Strakonice 56.67 km
Jednota Přeštovice 57.11 km
Bankomat Česká spořitelna 57.55 km
Jednota Týn nad Vltavou 57.55 km
Bankomat GE Money Bank 57.58 km
čerpací stanice Shell, Týn nad Vlt... 57.69 km
Jednota Neplachov 57.92 km
Jednota Štěchovice 57.98 km
Jednota Albrechtice 57.99 km
Konzum Žihobce 58.03 km
čerpací stanice OMV, Katovice 58.12 km
Bankomat Komerční banka 58.14 km
Bankomat ČSOB 58.16 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.17 km
Bankomat ČSOB 58.18 km
Bety Týn nad Vltavou 58.18 km
Bankomat Česká spořitelna 58.21 km
Jednota Katovice 58.32 km
čerpací stanice Shell, Třeboň 58.54 km
Bankomat ČSOB 58.63 km
Bankomat Poštovní spořitelna 58.64 km
Jednota Týn nad Vltavou 58.69 km
Bankomat Komerční banka 59.33 km
Bankomat Česká spořitelna 59.34 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 59.35 km
Bankomat GE Money Bank 59.58 km
Tempo market Třeboň 59.62 km
čerpací stanice PAP OIL, Třeboň... 59.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.68 km
Bankomat ČSOB 59.7 km
čerpací stanice Shell, Schoefweg (... 59.7 km
Bankomat GE Money Bank 59.73 km
Bankomat Česká spořitelna 59.87 km
čerpací stanice EuroOil, Písek 59.94 km
Bankomat Česká spořitelna 59.95 km
Bankomat Poštovní spořitelna 59.98 km
Bankomat ČSOB 60 km
Jednota Písek 60.05 km
Bankomat Česká spořitelna 60.08 km
Jednota Dolní Bukovsko 60.13 km
Bankomat ČSOB 60.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.22 km
McDonalds, Písek 60.25 km
čerpací stanice Shell, Písek 60.31 km
Bankomat Komerční banka 60.39 km
Jednota Písek 60.5 km
Bankomat Oberbank AG 60.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.65 km
Bankomat Komerční banka 60.81 km
Bankomat Česká spořitelna 60.84 km
Bankomat UniCredit Bank 60.92 km
Bankomat Poštovní spořitelna 60.92 km
Bankomat Raiffeisenbank 60.93 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 60.96 km
Bankomat Fio banka 60.97 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61 km
Bankomat ČSOB 61.02 km
Bankomat Poštovní spořitelna 61.04 km
Bankomat ČSOB 61.04 km
Bankomat Komerční banka 61.04 km
Bankomat GE Money Bank 61.06 km
Bankomat ČSOB 61.07 km
Konzum Nezamyslice 61.19 km
čerpací stanice EuroOil, Lomnice ... 61.26 km
Bankomat Česká spořitelna 61.31 km
půjčovna lyží a snowboardů, Hartma... 61.37 km
Konzum Dlouhá Ves 61.37 km
Jednota Písek 61.37 km
Jednota Písek 61.43 km
čerpací stanice Benzina, Třeboň... 61.51 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Hartman... 61.55 km
Jednota Písek 61.62 km
Jednota Písek 61.62 km
Jednota Mnichov 61.66 km
čerpací stanice Benzina, Písek 61.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Dlouhá ... 61.67 km
Café 27, Hartmanice 61.75 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 61.75 km
Konzum Hartmanice 61.75 km
Jednota Radomyšl 61.78 km
restaurace Vintíř, Hartmanice 61.83 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Písek... 61.87 km
Jednota Střelské Hoštice 62.45 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 62.47 km
Bankomat Česká spořitelna 63.01 km
Jednota Kluky 63.12 km
Bankomat GE Money Bank 63.27 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 63.3 km
Konzum Žichovice 63.39 km
čerpací stanice Benzina, Suchdol n... 63.64 km
Netto, Zwiesel (D) 63.81 km
Bankomat Komerční banka 63.93 km
Bankomat UniCredit Bank 63.95 km
Konzum Sušice 63.98 km
Bankomat Poštovní spořitelna 64.03 km
Bankomat ČSOB 64.03 km
Bankomat Česká spořitelna 64.04 km
Bankomat GE Money Bank 64.04 km
Konzum Sušice 64.06 km
Jednota Velká Turná 64.07 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Drhovle... 64.28 km
Konzum Sušice 64.48 km
Edeka, Zwiesel (D) 64.48 km
Ernstings Family, Zwiesel (D) 64.49 km
Takko Fashion, Zwiesel (D) 64.49 km
Kik, Zwiesel (D) 64.49 km
Deichmann, Zwiesel (D) 64.49 km
Bankomat Česká spořitelna 64.57 km
čerpací stanice Shell, Sušice 64.66 km
čerpací stanice Benzina, Sušice 64.78 km
Bankomat Česká spořitelna 64.78 km
Konzum Rabí 64.82 km
Intersport, Zwiesel (D) 64.84 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 64.85 km
NKD, Zwiesel (D) 64.9 km
Norma, Zwiesel (D) 64.9 km
Rossmann, Zwiesel (D) 64.93 km
TEDi, Zwiesel (D) 64.93 km
Müller, Zwiesel (D) 65.02 km
Dänisches Bettenlager, Zwiesel (D)... 65.11 km
Lidl, Zwiesel (D) 65.12 km
Aldi Süd, Zwiesel (D) 65.2 km
Konzum Velké Hydčice 65.21 km
REWE, Zwiesel (D) 65.25 km
Penny Market, Zwiesel (D) 65.29 km
Jednota Záhoří 65.48 km
Real, Zwiesel (D) 65.73 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 65.79 km
Jednota Slabčice 66.09 km
Konzum Budětice 66.26 km
Jednota Borkovice 66.32 km
Bankomat Komerční banka 66.34 km
Konzum Horažďovice 66.39 km
Bankomat ČSOB 66.39 km
Bankomat Poštovní spořitelna 66.4 km
Konzum Petrovice u Sušice 66.46 km
Bankomat Česká spořitelna 66.47 km
Konzum Horažďovice 66.65 km
Jednota Mečíchov 66.74 km
Bankomat GE Money Bank 66.76 km
Bankomat Česká spořitelna 66.8 km
Supermarket Zuzana Bechyně 67 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 67.16 km
Supermarket Veselí nad Lužnicí 67.23 km
Jednota Bechyně 67.27 km
Bankomat ČSOB 67.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.28 km
Bankomat GE Money Bank 67.35 km
Bankomat ČSOB 67.36 km
Bankomat Poštovní spořitelna 67.36 km
Bankomat Česká spořitelna 67.37 km
Bankomat Komerční banka 67.43 km
Bankomat Komerční banka 67.44 km
čerpací stanice Benzina, České Vel... 67.67 km
Jednota Bechyně 67.73 km
Konzum Hrádek 67.76 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 67.76 km
čerpací stanice EuroOil, Chlum u T... 68.04 km
Jednota Sedlice 68.24 km
Jednota Radětice 68.35 km
Jednota Sudoměřice u Bechyně 68.84 km
Konzum Malý Bor 68.85 km
čerpací stanice EuroOil, Veselí na... 69.1 km
Bankomat Česká spořitelna 69.13 km
čerpací stanice OMV, České Velenic... 69.24 km
Jednota Podolí 69.27 km
Jednota Vráž 69.28 km
Jednota Borovany 69.3 km
McDonalds Restaurant, Regen (D) 69.36 km
Aldi Süd, Regen (D) 69.36 km
Norma, Regen (D) 69.47 km
Netto, Regen (D) 69.55 km
Takko Fashion, Regen (D) 69.58 km
Deichmann, Regen (D) 69.6 km
TEDi, Regen (D) 69.6 km
Konzum Čejkovy 69.66 km
REWE, Regen (D) 69.7 km
Intersport, Zwieseler Straße, Rege... 69.71 km
Kaufhaus Bauer, Regen (D) 69.72 km
Konzum Hradešice 69.72 km
Esprit, Regen (D) 69.77 km
NKD, Regen (D) 69.78 km
Edeka center, Regen (D) 69.83 km
Konzum Čečelovice 69.89 km
Edeka, Regen (D) 70.23 km
Intersport Regen, Stadtplatz 17, R... 70.24 km
Intersport, Stadtplatz 9, Regen (D... 70.24 km
Konzum Třebomyslice 70.26 km
Konzum Hlavňovice 70.48 km
Konzum Svéradice 70.71 km
Konzum Velký Bor 70.78 km
Jednota Škvořetice 71.08 km
Jednota Jetětice 71.5 km
Jednota Řípec 71.53 km
Bankomat Česká spořitelna 71.54 km
Bankomat ČSOB 71.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 71.61 km
Konzum Břežany 71.64 km
čerpací stanice OMV, Řípec 71.74 km
Jednota Bernartice 71.74 km
Jednota Lom 71.79 km
Konzum Železná Ruda 71.85 km
Ski Snow Max - Železná Ruda, Šumav... 71.88 km
čerpací stanice Benzina, Železná R... 72.1 km
směnárna a shop RetourEx, Alžbětín... 72.26 km
Konzum Nalžovské Hory 72.27 km
Konzum Myslív 72.27 km
Global Travel Free Shop, Železná R... 72.32 km
Konzum Ústaleč 72.56 km
Jednota Hlavatce 72.79 km
Konzum Velhartice 72.89 km
Konzum Ujčín 73.02 km
Konzum Kolinec 73.49 km
Konzum Pačejov 73.54 km
čerpací stanice EuroOil, Kolinec 73.54 km
Konzum Chotěšov 73.79 km
Bankomat ČSOB 74.13 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.14 km
Bankomat GE Money Bank 74.17 km
čerpací stanice PAP OIL, Soběslav... 74.2 km
Jednota Blatná 74.25 km
Bankomat ČSOB 74.25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 74.25 km
Bankomat Česká spořitelna 74.26 km
Supermarket Renta Soběslav 74.26 km
Bankomat Citibank 74.26 km
Bankomat Komerční banka 74.27 km
Bankomat Česká spořitelna 74.3 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 74.3 km
Bankomat Komerční banka 74.36 km
Bankomat Česká spořitelna 74.37 km
Bankomat GE Money Bank 74.43 km
Jednota Soběslav 74.57 km
Konzum Velenovy 74.7 km
Konzum Chanovice 74.73 km
Konzum Zavlekov 74.84 km
čerpací stanice Benzina, Soběslav... 74.89 km
Jednota Přehořov 75.16 km
Konzum Malonice 75.35 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 75.35 km
Jednota Květov 75.41 km
Jednota Varvažov 75.48 km
Jednota Klenovice 75.58 km
Bankomat Česká spořitelna 75.64 km
čerpací stanice Shell, Bodenmais (... 75.66 km
Jednota Želeč 75.75 km
Konzum Pačejov 75.78 km
Jednota Stádlec 75.9 km
Jednota Kučeř 75.94 km
půjčovna e-kol, e-skůtrů, e-aut, e... 76.01 km
NKD, Bodenmais (D) 76.43 km
REWE, Bodenmais (D) 76.63 km
Aldi Süd, Bodenmais (D) 76.86 km
Jednota Opařany 77.33 km
Supermarket Malšice 77.34 km
Jednota Malšice 77.4 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 77.63 km
Bankomat Česká spořitelna 77.81 km
Jednota Čimelice 77.82 km
čerpací stanice EuroOil, Malšice... 77.82 km
Jednota Roudná 77.86 km
Konzum Zborovy 78.55 km
Norma, Deggendorf (D) 78.64 km
Konzum Hojsova Stráž 78.69 km
Jednota Myslkovice 78.71 km
čerpací stanice Benzina, Milevsko... 78.74 km
Jednota Sepekov 78.76 km
Müller, Deggendorf (D) 78.91 km
TEDi, Deggendorf (D) 78.91 km
H & M Hennes & Mauritz, De... 78.93 km
Rossmann, Deggendorf (D) 78.93 km
Intersport, Luitpoldplatz, Deggend... 78.94 km
NKD, Deggendorf (D) 78.95 km
New Yorker, Deggendorf (D) 78.98 km
C&A, Deggendorf (D) 78.98 km
Esprit, Deggendorf (D) 78.99 km
Edeka, Deggendorf (D) 79.04 km
Jednota Lnáře 79.04 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 79.05 km
Dänisches Bettenlager, Deggendorf ... 79.05 km
Intersport, Bahnhofstrasse, Deggen... 79.06 km
Aldi Süd, Deggendorf (D) 79.06 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 79.09 km
DEGG´S Einkaufscenter Deggendorf (... 79.14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.15 km
Bankomat ČSOB 79.17 km
Kik, Deggendorf (D) 79.2 km
Deichmann, EKZ Degg´s, Deggendorf ... 79.2 km
Intersport, Hans-Krämer Strasse, D... 79.2 km
čerpací stanice Shell, Deggendorf,... 79.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.26 km
McDonalds Restaurant, Deggendorf (... 79.28 km
Burger King, Deggendorf (D) 79.29 km
Lidl, Deggendorf (D) 79.29 km
Deichmann, Land-Au, Deggendorf (D) 79.3 km
Bankomat ČSOB 79.31 km
Bankomat Komerční banka 79.31 km
Bankomat Česká spořitelna 79.34 km
Konzum Běšiny 79.39 km
Jednota Dírná 79.4 km
Takko Fashion, Deggendorf (D) 79.43 km
Real, Deggendorf (D) 79.51 km
Bankomat ČSOB 79.62 km
CENTRUM Milevsko 79.68 km
Bankomat GE Money Bank 79.68 km
Netto, Deggendorf (D) 79.73 km
Bankomat Česká spořitelna 79.73 km
Bankomat Komerční banka 79.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 79.79 km
Jednota Zbelítov 79.8 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 79.99 km
Bankomat Česká spořitelna 80.43 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 80.52 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 80.52 km
Bankomat Česká spořitelna 80.52 km
Konzum Plánice 80.53 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 80.54 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Běšiny... 80.92 km
Jednota Tučapy 81 km
Jednota Hrejkovice 81.01 km
Konzum Víteň 81.01 km
čerpací stanice PAP OIL, Tučapy 81.13 km
Jednota Košice 81.14 km
Jednota Probulov 81.26 km
Bankomat Česká spořitelna 81.33 km
Jednota Slapy 81.36 km
Jednota Božetice 81.8 km
čerpací stanice Benzina, Orlík nad... 82.42 km
Jednota Kostelec 82.67 km
Jednota Bělčice 82.73 km
Konzum Mochtín 82.73 km
Jednota Orlík nad Vltavou 82.79 km
Konzum Strážov 82.91 km
Jednota Budislav 82.95 km
Jednota Přílepov 83.02 km
čerpací stanice Shell, Sezimovo Ús... 83.17 km
Jednota Pechova Lhota 83.18 km
Jednota Mirovice 83.41 km
Supermarket Renta Sezimovo Ústí 83.42 km
Bankomat Komerční banka 83.55 km
Supermarket Astra Sezimovo Ústí 83.6 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 83.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 83.69 km
Bankomat ČSOB 83.69 km
Jednota Lety 83.71 km
Bankomat Raiffeisenbank 83.73 km
Jednota Sezimovo Ústí 83.84 km
Jednota Tábor 83.9 km
Bankomat Česká spořitelna 83.99 km
Bankomat Komerční banka 84.05 km
Bankomat Česká spořitelna 84.17 km
Bankomat GE Money Bank 84.18 km
čerpací stanice Shell, Drachselsri... 84.19 km
čerpací stanice Slovnaft, Lety, Ho... 84.3 km
Bankomat GE Money Bank 84.49 km
Bankomat Poštovní spořitelna 84.51 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Soběsl... 84.62 km
McDonalds, Tábor 84.62 km
Konzum Dešenice 84.67 km
Bankomat GE Money Bank 84.68 km
Bankomat ČSOB 84.93 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 85.19 km
Bankomat Oberbank AG 85.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.26 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.3 km
Bankomat ČSOB 85.3 km
Bankomat ČSOB 85.3 km
Bankomat GE Money Bank 85.32 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 85.34 km
Bankomat Fio banka 85.34 km
Bankomat Česká spořitelna 85.4 km
Bankomat Česká spořitelna 85.47 km
Bankomat Komerční banka 85.5 km
čerpací stanice OMV, Tábor, Měšice... 85.53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.53 km
Bankomat ČSOB 85.53 km
Jednota Kovářov 85.54 km
Jednota Tábor 85.55 km
Konzum Sobětice 85.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.6 km
Bankomat UniCredit Bank 85.63 km
Bankomat Raiffeisenbank 85.67 km
Bankomat Raiffeisenbank 85.67 km
Bankomat ČSOB 85.67 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.69 km
Bankomat Česká spořitelna 85.81 km
Bankomat Česká spořitelna 85.87 km
Bankomat GE Money Bank 85.87 km
Bankomat Komerční banka 85.87 km
Bankomat ČSOB 85.9 km
čerpací stanice Shell, Tábor 85.9 km
Bankomat Poštovní spořitelna 85.91 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 86.06 km
Jednota Tábor 86.07 km
Jednota Měšice 86.11 km
Jednota Choustník 86.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 86.5 km
Bankomat Komerční banka 86.57 km
Bankomat Česká spořitelna 86.58 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 86.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 86.62 km
Bankomat ČSOB 86.65 km
Konzum Bolešiny 86.75 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Klatovy... 86.8 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 86.87 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 87.06 km
Jednota Tábor 87.07 km
Jednota Krtov 87.09 km
Bankomat Česká spořitelna 87.15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 87.24 km
Konzum Nýrsko 87.4 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, 5. k... 87.4 km
COOP DISKONT - Nýrsko 87.51 km
Konzum Nýrsko 87.51 km
Bankomat Česká spořitelna 87.55 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 87.56 km
čerpací stanice EuroOil, Tábor, Ná... 87.57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.58 km
Bankomat Komerční banka 87.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.59 km
Bankomat ČSOB 87.6 km
Bankomat ČSOB 87.61 km
Bankomat ČSOB 87.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 87.77 km
Bankomat GE Money Bank 87.78 km
Jednota Jistebnice 87.79 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 87.86 km
Konzum Janovice 87.94 km
Jednota Zárybničná Lhota 88.05 km
Bankomat GE Money Bank 88.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.27 km
Bankomat ČSOB 88.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.27 km
Bankomat Česká spořitelna 88.31 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.38 km
Jednota Radkov 88.41 km
Bankomat Komerční banka 88.42 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 88.43 km
Bankomat ČSOB 88.47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.48 km
Bankomat Česká spořitelna 88.49 km
Bankomat UniCredit Bank 88.55 km
Bankomat Poštovní spořitelna 88.57 km
Bankomat Česká spořitelna 88.58 km
Bankomat Fio banka 88.58 km
Bankomat GE Money Bank 88.62 km
Konzum Klatovy 88.62 km
Bankomat Komerční banka 88.62 km
Bankomat Česká spořitelna 88.69 km
Bankomat ČSOB 88.84 km
Jednota Chyšky 89.04 km
čerpací stanice OMV, Klatovy, Nadj... 89.59 km
čerpací stanice Benzina, Klatovy 89.6 km
Bankomat Česká spořitelna 89.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 89.7 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 89.8 km
Konzum Bezděkov 89.97 km
čerpací stanice PAP OIL, Chýnov 90.29 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 90.42 km
Konzum Předslav 90.54 km
Jednota Chýnov 91.4 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 91.42 km
Aldi Süd, Viechtach (D) 91.71 km
Jednota Chotoviny 91.73 km
Konzum Měčín 91.8 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 91.84 km
Jednota Borotín 92.35 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotovi... 92.57 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 93.45 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 93.76 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 94.07 km
čerpací stanice PAP OIL, Rožmitál ... 94.25 km
Jednota Ratibořské Hory 94.35 km
Jednota Sudoměřice u Tábora 94.42 km
Jednota Pořín 94.63 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 94.67 km
Jednota Dolní Hořice 95.28 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 95.8 km
Jednota Nemyšl 96.03 km
Konzum Úsilov 96.35 km
Konzum Švihov 96.53 km
McDonalds Restaurant, Mezno, Mitro... 96.77 km
čerpací stanice Benzina, Mezno LS... 96.77 km
čerpací stanice Benzina, Mezno PS... 96.89 km
Bankomat Česká spořitelna 97.6 km
Bankomat Komerční banka 97.63 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 97.91 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 97.97 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 98.11 km
Konzum Černíkov 98.41 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Borovy... 99.13 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 99.23 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 99.4 km
Bankomat Česká spořitelna 99.41 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 99.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 99.5 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 99.5 km
Konzum Nezdice u Přeštic 99.9 km
Konzum Chudenice 100.04 km
Bankomat GE Money Bank 100.38 km
Bankomat Komerční banka 100.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 100.43 km
Konzum Kdyně 100.44 km
Bankomat ČSOB 100.45 km
Bankomat Česká spořitelna 100.48 km
Konzum Kdyně 100.62 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 101.13 km
Konzum Vřeskovice 101.13 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 101.18 km
Západočeské konz. družstvo Lužany... 101.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 101.58 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 101.73 km
Konzum Chocomyšl 102.09 km
Jednota Mladá Vožice 102.09 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 102.12 km
Supermarket Mladá Vožice 102.24 km
Jednota Mladá Vožice 102.24 km
Jednota Oldřichov 102.46 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 102.47 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 102.85 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 102.98 km
Bankomat ČSOB 103.09 km
Konzum Kout na Šumavě 103.16 km
Západočeské konz. družstvo Roupov... 103.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 103.22 km
Bankomat Komerční banka 103.27 km
Bankomat Česká spořitelna 103.44 km
Bankomat GE Money Bank 103.54 km
čerpací stanice Benzina, Přeštice... 104.01 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 104.15 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 104.15 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 104.18 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 104.95 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 105.04 km
Konzum Starý Klíčov 105.32 km
Jednota Smilovy Hory 105.62 km
Konzum Zahořany 105.72 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 105.76 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 105.97 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 106.04 km
Konzum Mrákov 106.04 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 106.14 km
Konzum Srbice 106.23 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 106.28 km
čerpací stanice PAP OIL, Mirošov... 106.9 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 106.9 km
čerpací stanice EuroOil, Merklín... 107.03 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 107.23 km
Konzum Tlumačov 107.31 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 107.38 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 107.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 107.44 km
Konzum Hlohovčice 107.57 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 107.62 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 107.76 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 107.79 km
H & M Hennes & Mauritz, St... 107.92 km
Západočeské konz. družstvo Šťáhlav... 108.23 km
Konzum Folmava 108.29 km
Konzum Čermná u Staňkova 108.4 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 108.54 km
Konzum Česká Kubice 108.84 km
Bankomat Česká spořitelna 108.87 km
Západočeské konz. družstvo Dnešice... 108.88 km
Západočeské konz. družstvo Nězvěst... 109.07 km
Konzum Milavče 109.31 km
Konzum Domažlice 109.47 km
Západočeské konz. družstvo Chlumča... 109.47 km
Bankomat Komerční banka 109.76 km
Bankomat Raiffeisenbank 109.92 km
Bankomat ČSOB 110 km
Bankomat Česká spořitelna 110 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.02 km
Konzum Osvračín 110.05 km
Bankomat GE Money Bank 110.13 km
Bankomat Česká spořitelna 110.24 km
Bankomat Komerční banka 110.34 km
Bankomat Komerční banka 110.34 km
Bankomat Česká spořitelna 110.38 km
Bankomat ČSOB 110.38 km
Bankomat Poštovní spořitelna 110.38 km
Konzum Hlohová 110.4 km
Západočeské konz. družstvo Starý P... 110.48 km
Konzum Domažlice 110.62 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 110.72 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 110.76 km
čerpací stanice PAP OIL, Starý Plz... 110.83 km
McDonalds Restaurant, Cham (D) 111.24 km
Norma, Hans-Eder-Str., Cham (D) 111.32 km
REWE, Werner-Von-Siemens-Str., Cha... 111.35 km
Bankomat GE Money Bank 111.36 km
Bankomat Česká spořitelna 111.37 km
Netto, Janahofer Str., Cham (D) 111.44 km
Konzum Blížejov 111.5 km
Intersport, Rodingerstrasse, Cham ... 111.58 km
NKD, Rodinger Str., Cham (D) 111.6 km
Müller, Rodinger Str., Cham (D) 111.61 km
Intersport, Marktplatz, Cham (D) 111.82 km
Konzum Staňkov 111.87 km
Netto Cham, Nunstinger Str., Cham ... 111.98 km
NKD, Helterhofstr., Cham (D) 111.99 km
Intersport, Schuegrafstrasse, Cham... 112.01 km
Západočeské konz. družstvo Štěnovi... 112.02 km
Bankomat Česká spořitelna 112.27 km
Konzum Staňkov 112.36 km
Bankomat Česká spořitelna 112.45 km
Západočeské konz. družstvo Tymákov... 112.55 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany... 112.64 km
Bankomat Komerční banka 112.65 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 112.66 km
Konzum Dobřany 112.66 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 112.69 km
Západočeské konz. družstvo Dobřany... 112.72 km
Bankomat GE Money Bank 112.73 km
Bankomat GE Money Bank 112.75 km
Bankomat Poštovní spořitelna 112.75 km
Bankomat ČSOB 112.78 km
Bankomat Rokycany 112.78 km
Bankomat Česká spořitelna 112.82 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ne... 112.89 km
Bankomat Česká spořitelna 113.02 km
Bankomat Komerční banka 113.12 km
čerpací stanice Benzina, Rokycany... 113.14 km
Bankomat ČSOB 113.17 km
Bankomat GE Money Bank 113.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.25 km
Bankomat UniCredit Bank 113.26 km
Bankomat Česká spořitelna 113.27 km
Bankomat Poštovní spořitelna 113.27 km
Konzum Trhanov 113.58 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 113.68 km
čerpací stanice Benzina, Dobřany, ... 113.68 km
Konzum Draženov 114.07 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 114.33 km
čerpací stanice Shell, Rokycany PS... 114.43 km
Bankomat Česká spořitelna 114.44 km
Bankomat Komerční banka 114.47 km
čerpací stanice OMV, Draženov 114.49 km
Bankomat ČSOB 114.5 km
Bankomat Poštovní spořitelna 114.51 km
čerpací stanice Shell, Rokycany LS... 114.53 km
čerpací stanice EuroOil, Holýšov... 114.56 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 114.65 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 114.97 km
Konzum Semošice 115.21 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 115.33 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 115.38 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Mýto 115.71 km
Bankomat GE Money Bank 115.83 km
Bankomat Česká spořitelna 115.89 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 115.91 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 115.94 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 116.01 km
Bankomat Komerční banka 116.01 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 116.01 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Vých... 116.06 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 116.07 km
Bankomat ČSOB 116.08 km
Bankomat Česká spořitelna 116.1 km
Bankomat Komerční banka 116.12 km
Západočeské konz. družstvo Chotěšo... 116.2 km
čerpací stanice Benzina, Stod 116.21 km
Bankomat Česká spořitelna 116.27 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 116.32 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 116.33 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Dou... 116.7 km
Bankomat Česká spořitelna 116.84 km
Bankomat GE Money Bank 116.84 km
Bankomat Komerční banka 116.85 km
Konzum Horšovský Týn 117.04 km
Jednota Osek u Rokycan 117.12 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Edva... 117.16 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Ro... 117.28 km
Bankomat Komerční banka 117.29 km
Západočeské konz. družstvo Hradec... 117.3 km
Bankomat Česká spořitelna 117.3 km
Bankomat GE Money Bank 117.34 km
McDonalds, OC Plzeň 117.34 km
Bankomat Česká spořitelna 117.35 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Bo... 117.41 km
Bankomat ČSOB 117.41 km
Bankomat ČSOB 117.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.45 km
Bankomat Komerční banka 117.5 km
Bankomat Česká spořitelna 117.66 km
Bankomat ČSOB 117.67 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 117.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 117.68 km
Bankomat Česká spořitelna 117.71 km
Bankomat GE Money Bank 117.78 km
Bankomat ČSOB 117.78 km
Konzum Postřekov 118.11 km
Bankomat GE Money Bank 118.16 km
Bankomat Fio banka 118.16 km
Bankomat ČSOB 118.17 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.26 km
Bankomat Česká spořitelna 118.29 km
Bankomat Komerční banka 118.29 km
Konzum Díly 118.35 km
McDonalds, OC Borská pole, Plzeň 118.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.41 km
Bankomat ČSOB 118.41 km
Bankomat UniCredit Bank 118.45 km
Bankomat Česká spořitelna 118.46 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.52 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118.54 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118.59 km
Bankomat Česká spořitelna 118.59 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118.59 km
Bankomat GE Money Bank 118.59 km
McDonalds, U Prazdroje, Plzeň 118.65 km
McDonalds, Mrakodrap, Plzeň 118.68 km
Bankomat Česká spořitelna 118.69 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, U Praz... 118.69 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Le... 118.72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 118.74 km
čerpací stanice PAP OIL, Vejprnice... 118.76 km
Bankomat ČSOB 118.77 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 118.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 119 km
Bankomat ČSOB 119 km
Bankomat Česká spořitelna 119.06 km
Konzum Nový Kramolín 119.39 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 119.41 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 119.46 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Domažl... 119.47 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Jižn... 119.57 km
McDonalds, Rondel, Plzeň 119.81 km
Západočeské konz. družstvo Stod... 120.03 km
Bankomat Česká spořitelna 120.29 km
čerpací stanice Shell, Plzeň, Seve... 120.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 120.38 km
Bankomat ČSOB 120.4 km
Bankomat Česká spořitelna 120.54 km
Bankomat GE Money Bank 120.6 km
Bankomat Fio banka 121.04 km
čerpací stanice OMV, Plzeň, Lidick... 121.21 km
Bankomat Komerční banka 121.25 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 121.31 km
Bankomat Česká spořitelna 121.33 km
Bankomat Česká spořitelna 121.33 km
Bankomat GE Money Bank 121.36 km
Bankomat ČSOB 121.61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.61 km
Bankomat Česká spořitelna 121.64 km
Bankomat ČSOB 121.64 km
Bankomat Poštovní spořitelna 121.66 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Plzeň, ... 121.68 km
Jednota Nýřany 121.87 km
čerpací stanice Benzina, Plzeň, Kř... 121.94 km
čerpací stanice EuroOil, Plzeň, Kř... 122.06 km
Bankomat Česká spořitelna 122.1 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 122.17 km
Konzum Poběžovice 122.22 km
Bankomat Česká spořitelna 122.26 km
Bankomat GE Money Bank 122.32 km
Bankomat Komerční banka 122.32 km
Bankomat Česká spořitelna 122.32 km
Jednota Druztová 122.36 km
Jednota Radčice 122.36 km
Jednota Stupno 122.47 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Bol... 122.55 km
Bankomat Česká spořitelna 122.6 km
Bankomat Česká spořitelna 122.64 km
Jednota Dolany 122.67 km
čerpací stanice PAP OIL, Plzeň Koš... 122.82 km
Západočeské konz. družstvo Plzeň... 122.94 km
Bankomat ČSOB 123.09 km
Bankomat GE Money Bank 123.09 km
Bankomat Česká spořitelna 123.09 km
Bankomat ČSOB 123.09 km
Bankomat Poštovní spořitelna 123.09 km
Jednota Břasy 123.1 km
Konzum Mnichov 123.12 km
čerpací stanice PAP OIL, Břasy 123.54 km
Market Zruč 123.69 km
Konzum Miřkov 124.22 km
Jednota Kozolupy 125.09 km
Bankomat Česká spořitelna 125.31 km
čerpací stanice Benzina, Třemošná... 125.35 km
Jednota Chotíkov 125.54 km
Bankomat Komerční banka 125.55 km
Bankomat Komerční banka 125.66 km
Jednota Heřmanova Huť 125.67 km
Market Třemošná 125.68 km
Jednota Třemošná 125.68 km
Jednota Město Touškov 125.86 km
Bankomat ČSOB 126.01 km
Bankomat Poštovní spořitelna 126.01 km
Konzum Újezd sv. Kříže 126.33 km
Jednota Žichlice 126.6 km
Jednota Česká Bříza 127.08 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Chotíko... 127.31 km
Konzum Hostouň 127.51 km
Jednota Úlice 128.04 km
Konzum Vidice 128.42 km
čerpací stanice OMV, Kladruby 128.92 km
čerpací stanice Benzina, Kladruby... 129.09 km
Jednota Horní Bříza 129.28 km
Bankomat Česká spořitelna 129.4 km
Supermarket Horní Bříza 129.45 km
čerpací stanice PAP OIL, Horní Bří... 129.65 km
Jednota Nevřeň 129.89 km
Jednota Sytno 130.16 km
Bankomat ČSOB 130.18 km
Jednota Kladruby 130.45 km
Jednota Pňovany 130.58 km
Jednota Dobříč 130.97 km
Konzum Bělá nad Radbuzou 132.73 km
Bankomat ČSOB 132.78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.8 km
Bankomat Poštovní spořitelna 132.82 km
Bankomat Komerční banka 132.83 km
Bankomat GE Money Bank 132.89 km
Bankomat Česká spořitelna 132.89 km
Jednota Všeruby 133.16 km
Jednota Stříbro 133.33 km
čerpací stanice Benzina, Stříbro... 133.49 km
Jednota Stříbro 133.57 km
Jednota Stříbro 133.59 km
Jednota Líšťany 133.63 km
Market Kaznějov 133.96 km
Jednota Kaznějov 133.96 km
Bankomat Komerční banka 134.23 km
Market Kaznějov 134.33 km
čerpací stanice Benzina, Kaznějov... 134.68 km
čerpací stanice EuroOil, Kozojedy... 134.81 km
Jednota Stráž u Tachova 135.94 km
Jednota Mrtník 136.13 km
Jednota Loza 136.55 km
Jednota Horní Bělá 136.86 km
Jednota Pernarec 137.14 km
Jednota Dolní Bělá 137.17 km
Burger King, Neutraubling (D) 137.28 km
Jednota Babiná 137.6 km
Jednota Plasy 137.92 km
Jednota Plasy 138.02 km
Bankomat Česká spořitelna 138.02 km
Jednota Plasy 138.8 km
čerpací stanice Benzina, Bor u Tac... 138.91 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 139.16 km
čerpací stanice Shell, Bor u Tacho... 139.31 km
Bankomat GE Money Bank 139.41 km
Jednota Bor u Tachova 139.44 km
Bankomat Česká spořitelna 139.51 km
Jednota Bor u Tachova 139.59 km
Jednota Hadačka 139.73 km
Jednota Úněšov 139.89 km
Burger King, Max-Planck-Straße, Re... 140.43 km
Bankomat ČSOB 140.73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 140.73 km
Jednota Kralovice 140.83 km
Supermarket Kralovice 140.91 km
Bankomat Česká spořitelna 140.97 km
Jednota Kralovice 141.13 km
Jednota Kralovice 141.22 km
Jednota Přimda 141.25 km
čerpací stanice Benzina, Přimda 141.42 km
čerpací stanice Benzina, Kralovice... 141.86 km
Jednota Hvozd 142.09 km
REWE, Von-Seeckt-Str., Regensburg ... 142.26 km
NKD, Regensburg (D) 142.48 km
Netto, Erbprinz-Franz-Joseph-Str.,... 142.63 km
Edeka, Isarstraße, Regensburg (D) 142.79 km
McDonalds Restaurant, Vilsstraße, ... 142.81 km
Kik, Regensburg (D) 142.81 km
Norma, Hornstraße, Regensburg (D) 142.89 km
Rossmann, Hornstr., Regensburg (D) 142.91 km
Real, Donaustaufer Str., Regensbur... 142.92 km
čerpací stanice PAP OIL, Černošín... 143.04 km
McDonalds Restaurant, Franz-Hartl-... 143.05 km
Esprit, Weichser Weg, Regensburg (... 143.2 km
Donau-Einkaufszentrum Regensburg (... 143.25 km
McDonalds Restaurant, Weichser Weg... 143.3 km
Lidl, Altmühlstr. 4, Regensburg (D... 143.35 km
Müller, Weichser Weg, Regensburg (... 143.36 km
Edeka center, Weichser Weg, Regens... 143.38 km
Lidl, Merowinger Str., Regensburg ... 143.38 km
Jednota Černošín 143.58 km
Rossmann, Hans-Hayder-Str., Regens... 143.68 km
Takko Fashion, Regensburg (D) 143.7 km
Jednota Mladotice 144.06 km
McDonalds Restaurant, Regensburg A... 144.09 km
Esprit, Friedenstraße, Regensburg ... 144.16 km
Netto, Holzgartenstr., Regensburg ... 144.17 km
McDonalds Restaurant, Maximilianst... 144.18 km
Ernstings Family, Regensburg (D) 144.19 km
C&A, Regensburg (D) 144.25 km
Burger King, Bahnhofstraße, Regens... 144.25 km
Müller, Weiße-Lilien-Str., Regensb... 144.34 km
Edeka, Neupfarrplatz, Regensburg (... 144.47 km
Jednota Pláň 144.7 km
Norma, Steinweg, Regensburg (D) 144.72 km
Norma, Kumpfmühler Str., Regensbur... 145.03 km
McDonalds Restaurant, Arnulfplatz,... 145.03 km
Bankomat UniCredit Bank 145.23 km
Edeka, Bölckestraße, Regensburg (D... 145.4 km
McDonalds, Rozvadov, Svatá Kateřin... 145.4 km
čerpací stanice Shell, Rozvadov, S... 145.46 km
Jednota Konstantinovy Lázně 145.7 km
Bankomat ČSOB 145.83 km
Bankomat Poštovní spořitelna 145.84 km
Jednota Staré Sedliště 146.08 km
Netto, Hochweg, Regensburg (D) 146.32 km
McDonalds Restaurant, Defreggerweg... 146.75 km
Edeka, Dr.Gessler Strasse, Regensb... 146.77 km
Jednota Hošťka 146.94 km
Bankomat UniCredit Bank 146.99 km
Lidl, Prüfeninger Schloßstr., Rege... 147.17 km
REWE, Prüfeninger Str., Regensburg... 147.2 km
Jednota Rozvadov 147.21 km
REWE, Wernerwerkstr., Regensburg (... 147.51 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 147.91 km
čerpací stanice EuroOil, Manětín... 147.91 km
Jednota Staré Sedliště 147.98 km
Bankomat ČSOB 148.22 km
Bankomat Poštovní spořitelna 148.22 km
Jednota-cukrárna Manětín 148.23 km
Jednota Nečtiny 148.5 km
Jednota Bezdružice 148.56 km
Jednota Bezdružice 148.57 km
Jednota Lestkov 150.11 km
Jednota Žihle 150.3 km
Jednota Dlouhý Újezd 151.05 km
čerpací stanice Benzina, Tachov 151.82 km
Jednota Tachov 152.41 km
COOP DISKONT - Tachov 152.92 km
Bankomat Česká spořitelna 153.07 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.1 km
Bankomat ČSOB 153.14 km
Jednota Tachov 153.15 km
Jednota Tachov 153.15 km
Bankomat GE Money Bank 153.22 km
Jednota Tachov 153.23 km
Bankomat Komerční banka 153.38 km
Bankomat Česká spořitelna 153.43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.43 km
Bankomat ČSOB 153.43 km
Bankomat ČSOB 153.44 km
Bankomat Poštovní spořitelna 153.44 km
Jednota Tachov 153.45 km
Bankomat Česká spořitelna 153.45 km
Bankomat GE Money Bank 153.49 km
Jednota Tachov 153.71 km
Jednota Tachov 153.86 km
čerpací stanice EuroOil, Planá u M... 154.09 km
Bankomat Česká spořitelna 154.41 km
Jednota Planá 154.42 km
Bankomat GE Money Bank 154.58 km
Bankomat Poštovní spořitelna 154.64 km
Bankomat ČSOB 154.64 km
Jednota Chodová Planá 157.26 km
Jednota Halže 158.61 km
Bankomat ČSOB 162.68 km
Bankomat Poštovní spořitelna 162.7 km
Bankomat Česká spořitelna 162.71 km
Konzum Milčice 164.41 km
Jednota Lázně Kynžvart 171.83 km

mohlo by Vás zajímat

muzeum radiopřijímačů Hořice na Šumavě...

batoh
muzeum radiopřijímačů Hořice na Šumavě
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

expozice vodní elektrárny Lipno nad Vlta...

batoh
expozice vodní elektrárny Lipno nad Vltavou
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: lipensko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je jednou z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí naší země díky svým přírodním atraktivitám. Potencionální nabídka území zahrnuje veškeré formy turistiky v letní i zimní sezóně i v mimosezónách. Šumava je svou rozlohou a krásnou přírodou vhodná pro pěší turistiku, cykloturistiku, jízdu na koních, sjezdové i běžecké lyžování (Bílá stopa na Šumavě). Vyhledávaným místem je také protože se zde nachází mnoho historických památek a kulturních zajímavostí. Šumava je pro dovolenou v létě více než vhodná. Celá její oblast je jedním z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Šumava byla taktéž zařazena Mezinárodní unií pro ochranu přírody do "Červené knihy ekosystémů". Díky své krásné krajině a čistému vzduchu je v letních měsících ideálním místem pro rekreaci. Dovolená v zimě se dá na Šumavě prožít mnoha způsoby. Na své si zde přijdou běžkaři, sjezdaři, i ale milovníci pěší turistiky a zasněžené krajiny. K poznávání Šumavy Vám poslouží ubytování na Šumavě - chalupy, rodinné penziony, apartmány, farmy, hotely, chaty, horské chaty, penziony a další. Většina nabízí ubytování za příznivé ceny a je vybavena pro pohodlný pobyt turistů, lyžařů, běžkařů, cyklistů, rodin s dětmi během rekreace, dovolené, víkendu.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

„Spíš, Vášo ?"

Jazyk se mu zvolna rozvázal.

„Nespím. Co chceš?"

„Přicházím ti říci, že zítra časně ráno už pustím vodu z rybníčku; předem upravím strouhu pod sadem, aby ta špína se nestavěla a volně odtékala do velké strouhy za vsí a tou do Volešku. Vymohls mi to u sedláka; dobře ses poradil. Hněval jsem se na tebe, žes tak otálel, ale teď se už nehněvám. Mám tě rád za to a děkuju ti! Slyšíš ? — Děkuju!"

Václavovi bylo, jako by pojednou těžký, zaléhající ho balvan se byl svalil z hrudi. Chtěl promluvit, leč nemohl, tou měrou jej překvapilo nenadálé, neočekávané blaho...

A Vojta se k němu sklonil a políbil ho na ústa. Tu rozvázalo se mu sevřené hrdlo.

„Vojto... děkuju ti za dobré slovo. Bál jsem se tolik!... Kdo může za strach?... Neměls mě strašit, ani nevíš, co jsem zkusil... Ve všem ti budu po vůli, jen o jedno tě prosím... Měj slitování a nedopouštěj, aby co počínáš, padlo na mého otce. Raděj bych se v hrobě viděl..."

Tu Vojta mu přiložil ústa až k samému uchu, jedva slyšně šeptal, ale hlas jeho zněl měkce, zcela jinak než dříve narážel na Václavův sluch.

„Buď bez starosti, na nic nemysli takového! Však mě znáš a víš, že mne nikdo nechytí. Ve Zlivi mají takové sádky u Bulku; prozradilo se to, protože dvacet lidí bylo zasvěceno do té věci. Ví teď o tom každý, jen knížecí nevědí, protože nikdo přes všechno se neopováží jim říci. Ale o tuhletom nezví živá duše, protože budu rybničit já sám jediný, ro­zumíš? — K tomu za tři roky odejdu na vojnu a potom je konec těm sádkám tady. Až se vrátím z vojny, nastanou mi jiné práce. Toho sádkářství mám zapotřebí jen pro začátek; však už jsem ti to vyložil... Apolena mi povídala o Kubátovi, vaše bába ve Zbudově jí to všechno řekla, vždyť vy jste z jeho rodu. Páni Kubátu sťali na Blatech a já, vidíš, ho pomstím na pánech! Kubáta zachránil sedlákům Blata, ale sedlákům patří víc. Sedlákům patří taky lesy, a ty se pánům musí vyrvat. Do soudného dne by toho sedláci nedokázali, protože nemají kdy, aby se rvali, a také sedí na svém a o své se bojí. Kdo s pány chce podstoupit boj, třeba, aby byl volný jako pták a pohyblivý jako voda."

Václav dobře nechápal, jeho mozek o jednom složení ne­pracoval tak rychle, aby byl dovedl vystihnouti a sledovati, co tu slyšel, po stránce spojitosti příčinné; jemu bylo jasno jen tolik, že Blata náleží nyní sedlákům, ale že bývaly doby, kdy páni usilovali jim je vyrvat; Kubáta uhájil sedlákům jejich právo, ač hlavu za ně dal; tohoť se naslyšel dost a dost od svého dětství, o tom bába ve Zbudově, pocházející z rodu Kubátova, mnoho vypravovala, honosíc se tímto svým předkem a snažíc se budit lásku a úctu k jeho památce v srdcích svého potomstva. Že by však valné lesy hlubocké kdy byly bývaly majetkem selským, o tom nikdy neslýchal; přesto, slyše to nyní z úst Vojtových, nevzpíral se tomu. Proč by to nebylo i pravdou, když se to vůbec povídalo! — Páni sedlá­kům tolik vzali, do poroby je uvedli, robotou je mučili; proč by jim také lesů nebyli pobrali ? A pobrali-li, proč by bylo nespravediivo a hříchem jim je zase vyrvati ?... Snad na­dejde, až čas se naplní, zase jeden takový Kubáta... snad už přišel, snad té chvíle k němu mluví...

„Slyšels o Zlatěšovicích ?" ptal se ho Vojta.

„Neslyšel."

„Tak ti povím. Ziatěšovice byly vesnice, a nezbylo po nich nic, ani dobře se neví, kde stávaly. Někde snad pod Vrkočem nebo pod Kamenným vrchem za Chlumcem, kde je ted Obora. Páni to zabrali a sedláci se museli vystěhovat. Nebožka moje bába měla prabábu, která odtamtud pocházela. Kámen na kameni nezůstal po Zlatěšovicích, všecko zarostl les. Nu tak ? — Nenáleží ten les sedlákům ?"

„Ach Vojto, proč jsi mi tohle všecko nevyložil? Proč jsi nemluvil ke mně, jako mluvíš dnes ? Vypovědět ti nemohu, co bys mi byl ušetřil trápení..."

„Blázne! Kdybys byl ukázal trochu kuráže, všechno bych ti byl už dávno řekl. Co s člověkem, který se všeho a pořád bojí? Jak jsem ti měl věřit? Ale dost ted. Řekl jsi otci, co jsem chtěl, vymohls mi ten rybníček, a teď tě mám rád. Neboj se už víc, však uvidíš, co dokážu. To jsem ti chtěl říci; teď se vyspi, zítra se pustíme do práce. Uvidíš, jak nám to poletí."

Řka tato poslední slova, Vojta se sklonil znovu nad Václava a ještě jednou ho políbil. Ten objal oběma ramenoma jeho šíji, přitiskl k sobě jeho hlavu.

„Zaplať ti to Pánbůh!" zašeptal; „vzal jsi ze mne všechen strach... Našels dobré slovo... dobré slovo... Není nad dobré slovo, za dobré slovo život dám..."

Slzy se mu lily po lících, slzy nesmírného ulehčení. Vojta se mu po chvíli vymknul, odstoupil od něho, na své lože se odebral.

Ticho zas hluboké; jen tu a tam zafrkal kůň, zabzučela moucha, zařinčel slabě řetěz. Václav ležel s otevřenýma očima; co byl živ, nebylo mu tak volno. Strašlivé chmury prchly ja­koby dobročinným kouzlem; dobré slovo je zaplašilo. Už neviděl v konání Vojtově nic nekalého, nebezpečného; ba, zdálo se mu, že hříbek se hotoví k čemusi velkému, rekov-nému a on že mu k tomu urovnal cestu. Jak jen se mohl takhle děsit? Dva roky budou mít v zahradě sádky, to je vše. K smíchu pomyslit, že by Vojtu chytili; na toho nikdo ne­vyzraje. Pak odejde, sádky budou prázdny, zůstane nevinný rybníček v jich sadě... Knížecím neubude, leda pár kaprů, temže knížecím, kteří po věky sedlákům tolik křivd a zla na­dělali, nejlepší půdu jim ubrali, z rodných dědin je vyhnali... Snad by je docela byli obrali, z kořene vyvrátili, kdyby nebyl přišel Kubáta, Blata uhájil... Nyní snad přijde druhý Kubáta, vyrve jim lesy, které taky bývaly selským majetkem... Jak to provede tento nový Kubáta, o tom prostý hoch nepřemýšlel; jemu stačilo, že Vojta to řekl a že nepochybuje o zdaru svého poslání. Vojta dokáže všecko, co chce. Běda tomu, na koho zanevře! Nelze se mu ubránit, jakási tajná, nadpřirozená moc zří mu z očí... Však na sobě se přesvědčil, jak strašně působí tato jeho moc; ani prstem Vojta nemusil pohnouti, a byl by ho zničil pouhým pohledem očí svých. Zachvěl se, když po­myslil... Než, Vojta se hněval jen, dokud on mu nebyl po vůli; nyní se už nehněvá, řekl mu, že ho má rád, poděkoval mu, políbil ho... Koho Vojta má rád, je v bezpečí, nic zlého se mu nemůže přihoditi... Však Apolena to dobře vystihla; nelze pochybovat: její zásluhou je, že se odhodlal promluviti s otcem... Proč jen tak váhal ?... Jeho obavy byly zcela bezdů­vodné... A pak, ty jeho strachy o Apolenu!... Ani po­myšlení, že by Vojta choval nekalé úmysly v příčině jeho sestry...

Oj! dobré slovo všecky chmury zahnalo...

Sen se sklonil nad ubohým hochem, zlatý, tvrdý sen, jenž tak dlouho a tak nemilosrdně se jeho lůžku vyhýbal...

Je na světě cosi neviditelného, povzneseného nad hmotu, jakýsi odlesk božstva, jež vše proniká. Není srdce lidského tou měrou zatvrzelého a nepřístupného, aby nikdy nepři­pustilo světlého paprsku boží pravdy. Rozum lidský jí ne­chápe, nevystihuje, ale cit ji tuší. Zárodek poznání dobra a zla rázem vyklíčí, jakmile se ho dotkne teplá záře tohoto paprsku, jenž tisícerým způsobem si k němu cestu najde, cestu často předchozím vychováním upravenou, zhusta však neschůdnou a divým býlím hustě posetou a zatarasenou.

Václav spal na svém loži a Vojta poblíže něho nespal.

Nespal, ale volno mu bylo u srdce; nepoznané dosud blaho mysl teplem hřálo; láska upravila cestu světlému paprsku. Jakýs sladký hlas se v něm ozval: pochválil ho, že nezneužil vlády, kterou měl nad slabým děvčetem, jež se mu poddávalo, nebránilo se, nevzdorovalo, toliko o slitování prosilo. Věčná legenda o bázni před slabším, jež vyvedla lidstvo z temna pusté sveřeposti. Donedávna tento divoký, jedině svými pudy a vášněmi vedený hoch neznal dosahu slov: Ty nesmíš! — Nadešla chvíle, kde sám ponejprve si řekl: Ty nesmíš Apoleně ublížit! Ty se musíš přemáhat! — Nebyl si dobře vědom, proč tak třeba se zachovati, ale nesměl, nesměl! — Čím dále tím určitěji se tato zápověd v jeho duši uplatňovala. Kdyby mu byla dívka odporovala, hravě by byl její odpor přemohl, ale takhle byl malomocný. — A dívka řekla:

„Prosím tě, Vojto, promluv dobré slovo s Václavem! Bojí se tě — zbav ho strachu! Bude tě mít rád!" — Bylo mu k smíchu, když to poprvé slyšel; než, že Apolena si toho přála, počal o tom přemýšleti, a pojednou se mu podobalo, že přání Apolenino jest rozkaz, jehož třeba bezpodmínečně uposlech-nouti. Sel tedy a dal dobré slovo Václavovi; byl by snad do ohně také skočil, kdyby Apolena byla prosila, aby tak učinil. — A jak promluvil dobré slovo a shledal se s jeho účinkem na Václava, tvrdá kůra, jež svírala jeho srdce, kouzlem změkla a jemu bylo, jako by byl vykonal cosi velkého, dobrého, hrdin­ného, as takového jako Kubáta, když zachránil sedlákům právo na Blata, nebo jako by jim byl získal lesy, na něž, jak se domníval, měli právo. Právo !, Hluché slovo dotud u něho, jež tu a tam slýchal pronášeti, jehož tu a tam i sám užíval, nepře­mýšleje o jeho dosahu, a jež pojednou se mu zdálo čímsi vznešeným; vždyť se týkalo i Apoleny. Což dívka, dcera sedláka, nebude mít radost, až lesy se vrátí jejímu rodu? Královnou by ji učinil, stokrát by dal život za ni! — Nebyl si zase dobře vědom, jak a proč by to učinil, ale jistojistotně by neváhal, kdyby k tomu dojiti mělo. A ta velká radost, již způ­sobil Václavovi, to štěstí, jež mluvilo z jeho trhaných slov, jež tryskalo k němu z doteku jeho ruky, z jeho políbení! — Sdílelo se mu, sloučilo se s jeho duší, hřálo ho, nebývalým, neznámým dotud uspokojením jej naplňovalo. Věru, že ho bude míti rád, že ho nebude více strašit, kamarádem mu bude a zas a zas mu dá dobré slovo. Oj, potěší se Apolena!... V sen ho ukolébaly tyto myšlenky plné zářivého tepla.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky