Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Libějovice

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: prachaticko
GPS: 49°6'50.224"N, 14°11'36.525"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Obec Libějovice se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264. Obec se nachází v nadmořské výšce 434 metrů.  Pamětihodnosti:  Tvrz a starý zámek Libějovice, Nový zámek Libějovice, Libějovická alej, Schwanzenberský šrotovník, Boží muka. Na okraji obce se nachází přírodní rezervace Libějovický park. Zámek Libějovice vystavěl roku 1696 hrabě F. Buquoy. Na zámku je umístěno redemptoristické gymnázium - kolej redemptoristů. Studoval zde i Antonín Liška (1924-2003), českobudějovický biskup (1991-1992). Části obce: Libějovice, Černěves, Nestanice. Libějovický kraj byl osídlen již v dávném pravěku, v nejstarší době bronzové, jak dosvědčuje mnoho nalezených a prozkoumaných pohanských pohřebišť. Ve čtrnáctém století před Kristem přišel do jižních Čech z Podunají velký kmen, který své mrtvé pochovával ve velkých kamenných mohylách (odtud jej archeologové nazývají jihočeský lid mohylový). Zde měl kmen všechny podmínky pro svůj primitivní život, poněvadž jižní Čechy byly dosud člověkem nevyužity. Odtud se dal mohylový lid v pohyb do středních Čech, kde sídlil lid únětický. Ten však jak kulturou, tak i životní úrovní byl daleko za lidem mohylovým, a proto též podlehl vyspělejšímu lidu z jižních Čech a před nimi ustoupil. A tak brzo celé Čechy i Morava dostaly se do moci kmenů mohylového lidu. Významné stopy tohoto kmene jsou u Libějovic v lese, řečeném Černoháj. Je to starobylý les, opředený mnohými pověstmi, ležící u železniční zastávky Libějovic. Na severním cípu tohoto ponuře romantického lesa a na louce mezi lesem a rybníkem Černohájem bylo napočteno 12 mohyl. V nich se našly popelnice, mísy, okřínky, nádherná bronzová ozdoba náčelnická, sestávající z dvou kruhů, většího vnějšího a menšího vnitřního, spojených třemi tyčinkami, dále bronzové náramky, jehlice, železný nůž, křesací kámen a několik jiných železných předmětů. Na jižním cípu téhož lesa byla nalezena mimo menší neporušené mohyly jedna zvlášť veliká a tvarem velmi zajímavá. Patřila nejspíše náčelníku kmene. Její obvod měří asi 60 m a vysoká je 1,30 m. I na polích okolo tohoto lesa nalézají se časem dosud předměty z nejtvrdšího bronzu, jako spirála, hádek, uzda a jiné. Mohyly v Černoháji patří ke skupině kamenných mohyl z nejstarší doby bronzové, tedy z doby více než tisíc let před Kristem. Podobné mohyly téhož lidu, způsobu a téže doby byly zjištěny na druhé straně Libějovic v překrásném romantickém lese pod Džbánem. To jsou první památky na praobyvatele nynějších Libějovic. Také později kmeny, usazené v místech nynějších Libějovic, zanechaly nám po sobě různé památky. Kmeny, sídlící zde v pátém až čtvrtém století před Kristem, na rozhraní doby bronzové a železné, halštatské, zůstavily nám ukázky své kultury v mohylách za Pohorovicemi "Na drahách" neboli "Obcinách", a dále v Malé a Velké Písečné. Mohyly pod Džbánem, které jsou zbudovány v překrásném prostředí bujné přírody, obsahují mimo skupiny mohylové i dva kamenné věnce v obvodu 22 m a 30 m se spálenou zemí a popelovou vrstvou. Je to jasná stopa, že kmen tam usedlý mrtvoly spaloval a konal při pohřbech tryzny. Dle archeologů a badatelů starověku byl zde usedlý galský kmen Keltů, kteří se v těchto krajích živili pastýřstvím a lovem. Z libějovického kraje se vystěhoval mezi třetím až čtvrtým stoletím před Kristem. I na slovanské pohanské předky má libějovický kraj dostatek památek. Jsou to především slovanské mohyly na blízkém Lomci ze 6. až 9. stol. po Kristu. Proti hořejším mohylám jsou velmi chudé a jsou zbudovány jen z hlíny, bez kamene. Též vnitřek mohyl zeje prázdnotou. Lomecké slovanské pohřebiště je nejzachovalejší pohřebiště toho druhu v Čechách a patří též k největším pohřebištím na jihu Čech. Tehdejší slovanští obyvatelé libějovického kraje byli převážnou většinou rolníci. Měli k tomu všechny podmínky v dobré a úrodné půdě. V hustých okolních lesích lovili mimo to divokou zvěř, která pak zpestřovala jejich chudý a jednotvárný jídelní lístek. Lovili zde hlavně srnčí, ohromné jeleny a mohutné divoké kance. Často museli též zápasit se silnými medvědy, kterých tu bylo tehdy hojně, jak svědčí staré nálezy. I rybolov byl okolním obyvatelům vydatným životním prostředkem. Ve zdejších rybnících, kterých bylo tehdy více než dnes, pěstovali i velké kusy ryb, jak lze soudit dle velkých kostí a obratlů, které zde byly nalezeny. Dalším způsobem výživy byl chov malého hovězího dobytka a chov koní ve velkém. Slovanský kmen, usedlý v kraji libějovickém, byl kmenem mírumilovným. Měl na rozdíl od mnohých jiných kmenů tehdejší doby ve velké vážnosti ženy, jak o tom jasně mluví nálezy, neboť ženám dávali do popelnišť ty nejkrásnější a nejcennější ozdoby. Jinak vynikali staří obyvatelé libějovického kraje v dovedném zpracovávání železa, stříbra i bronzu. Dovedli též výborně zhotovovat hliněné nádobí s tuhou promíšené a je zdobili a vypalovali. Nejčastější ozdobou byly vlnovité čáry, tečky a vroubky. Různé nástroje zhotovovali i z jeleních parohů. Zdejší pohanští Slované věřili v život záhrobní, a proto též ponechávali svým zemřelým ozdoby, jako záušnice, prsteny, kroužky, a k nim přidávali i milodary, z nichž nejčastější jsou přesleny. Velmi rozsáhlé bylo tehdy domácí tkalcovství, které nabylo hlavně od X. století zvučného jména i rozšíření. O sebrání a prostudování těchto vzácných památek, které nám dávají tušit život našich slovanských předků na půdě Libějovic a okolí, se velmi zasloužil Ing. Jindřich Vandas z Libějovic. Mnohé žárové hroby a popelnice, nalezené v okolí, svědčí o tom, že staří pohanští Slované své mrtvé spalovali. Příchodem křesťanství tento pohanský zvyk ponenáhlu mizel, ale v okolí Libějovic se ještě dlouho udržoval. I přes zákaz knížete Břetislava r. 1039 spalovati mrtvé, bylo nalezeno spálené tělo s náušnicemi s esovitým zakončením. Ze všeho je jasné, že krásné Pošumaví, v němž leží Libějovice, bylo již starověkým sídlištěm různých kmenů, které tu vždy nacházely dostatek výživy a snad i spokojenosti.

odkaz: Libějovice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

pomník padlých WWI, Libějovice

batoh
pomník padlých WWI, Libějovice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

SDH Libějovice

batoh
SDH Libějovice
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

zámek (starý, tvrz) Libějovice

batoh
zámek (starý, tvrz) Libějovice
Šumava A-Z: zámky
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

dětské hřiště Libějovice

batoh
dětské hřiště Libějovice
Šumava A-Z: děti
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pomník padlých WWI, Libějovice 0.01 km
SDH Libějovice 0.07 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 0.16 km
dětské hřiště Libějovice 0.18 km
přírodní rezervace Libějovický par... 0.32 km
zámek (nový) Libějovice 0.81 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 0.87 km
Černěves 1.3 km
SDH Černěves 1.3 km
Nestanice 1.33 km
kaple Černěves 1.33 km
kaple Nestanice 1.35 km
dětské hřiště Černěves 1.36 km
Na Lázni, Chelčice 1.41 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 1.49 km
socha Panny Marie, Chelčice 1.88 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 1.9 km
kostel sv. Martina, Chelčice 1.9 km
hřbitov Chelčice 1.91 km
SDH Chelčice 1.91 km
fara Chelčice 1.92 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 1.94 km
špýchar (památník Petra Chelčickéh... 1.94 km
Chelčice 1.95 km
pomník padlých WWI, Chelčice 1.95 km
Chelčický Petr 1.98 km
Zeyerova stezka 2.04 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 2.1 km
fara Lomec 2.11 km
lípa Naděje, Lomec 2.12 km
poutní místo Lomec 2.12 km
studna Lomec 2.13 km
křížová cesta, Lomec 2.25 km
slovanské mohyly, Lomec 2.34 km
hřbitov Lomec 2.34 km
pomník padlých WWI, Truskovice 2.6 km
kaple Truskovice 2.61 km
Truskovice 2.63 km
vlaková zastávka Malovice 3.05 km
Malovice 3.31 km
kaple sv. Václava, Malovice 3.33 km
pomník padlých WWI, Malovice 3.33 km
SDH Malovice 3.35 km
Rabín 3.43 km
Dřemlinský rybník 3.57 km
Poprask na silnici E 4 3.6 km
nádraží Vodňany 3.62 km
Husův sbor Vodňany 3.66 km
kaple Krtely 3.67 km
Rádl Alois 3.67 km
Útěk, Jiří Hejda 3.67 km
kašna u kulturního domu, Vodňany... 3.68 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňa... 3.69 km
pomník padlých WWI, Krtely 3.69 km
pamětní kámen František Herites... 3.73 km
park Jana Pavla II., Vodňany 3.73 km
dětské hřiště Krtely 3.74 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 3.75 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II.... 3.75 km
Zrzavý Jan 3.76 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 3.76 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňan... 3.76 km
Zeyer Julius 3.76 km
SDH Krtely 3.77 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany... 3.77 km
Krtely 3.78 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vodňany... 3.79 km
jižní městská bašta Vodňany 3.83 km
městské opevnění Vodňany 3.83 km
socha Jan Žižka z Trocnova, Vodňan... 3.84 km
kašna Vodňany 3.97 km
Vodňany 3.98 km
infocentrum Vodňany 3.98 km
Městské muzeum a galerie Vodňany... 3.98 km
HZS Jihočeského kraje - požární st... 3.99 km
synagoga (městské muzeum) Vodňany... 4 km
Herites František PhMr. 4 km
Spořitelna Vodňany 4.02 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňa... 4.02 km
Beránek Tomáš, Mons. 4.03 km
zámeček Vodňany 4.05 km
Kam čert nemůže 4.14 km
Jánský most, Vodňany 4.17 km
Hliněný mlýn, Vodňany 4.19 km
pseudogotický most se dvěma vížkam... 4.2 km
naučná stezka Vodňanská 4.21 km
Sokol Vodňany 4.27 km
Fučík Vít - Kudlička 4.33 km
Z dějin naší vzduchoplavby, Václav... 4.33 km
Hradiště u Malovic - keltské kulto... 4.46 km
Mostecký mlýn, Vodňany 4.52 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malo... 4.71 km
silniční most Blanice, Vodňany 4.73 km
Hradiště u Malovic 4.73 km
SDH Hradiště 4.74 km
nádraží Číčenice 4.85 km
naučná stezka Městský rybářský okr... 4.87 km
rybník Velká Podvinice 4.99 km
rybník Malá Podvinice 5.1 km
Číčenice 5.11 km
John Ctirad, Prof. MUDr., DrSc. 5.11 km
rybník Velká Outrata 5.2 km
Podvinická lípa, Vodňany 5.22 km
památník Theodor Mokrý 5.23 km
Mokrý Theodor, Ing. Dr. h. c. 5.23 km
kaple výklenková pod vinící, Vodňa... 5.24 km
Na břehu Blanice - Vodňansko, Jaro... 5.3 km
Rybářské muzeum, Vodňany 5.3 km
vlaková zastávka Pražák 5.34 km
SDH Podeřiště 5.48 km
Podeřiště 5.49 km
kaple Podeřiště 5.5 km
kaple sv. Vojtěcha, Vodňany 5.54 km
hřbitov u sv. Vojtěcha, Vodňany 5.63 km
dětské hřiště Podeřiště 5.72 km
Velký vepřský rybník 5.94 km
zaniklý hrad Poděhusy 5.95 km
bitva u Zablátí 6.27 km
kašna zámecká Kratochvíle 6.34 km
zámek Kratochvíle 6.39 km
Barokní srdce Evropy - Města 6.39 km
Výprava za českými čerty - Čertova... 6.39 km
Třetina u Olšovice 6.39 km
hřbitov Netolice 6.41 km
kostel Narození Panny Marie, Krato... 6.45 km
potok Rapačov 6.49 km
Princezna ze mlejna 6.58 km
Princezna ze mlejna 2 6.58 km
Lhotovský rybník, Čichtice 6.58 km
nádraží Netolice 6.69 km
kostel sv. Václava, Netolice 6.84 km
pomník padlých WWI, Netolice 6.85 km
Hluboký rybník 6.89 km
SDH Netolice 7.01 km
Poprask na silnici E 4 7.03 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netoli... 7.06 km
archeopark Netolice 7.06 km
Měšťanský pivovar, Netolice 7.07 km
kaplička Olšovice 7.07 km
Malý Bor u Strunkovic 7.09 km
schwarzenberský Nový Dvůr 7.1 km
SDH Olšovice 7.11 km
Petrův Dvůr 7.11 km
Olšovice 7.13 km
pomník padlých WWI, Hlavatce 7.14 km
kaple Hlavatce 7.15 km
Neuhausenův dům, Netolice 7.16 km
Netolice 7.19 km
John Josef 7.2 km
NS Netolice 7.2 km
hotel Beseda 7.21 km
kašna Netolice 7.21 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 7.21 km
Hořínek Tony Antonín 7.21 km
náměstní lípa Netolice 7.22 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Neto... 7.22 km
solnice, Netolice 7.22 km
Hlavatce 7.23 km
děkanství Netolice 7.23 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 7.23 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna,... 7.25 km
infocentrum Netolice 7.25 km
radnice Netolice 7.26 km
Maloborský rybník 7.26 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netol... 7.27 km
stavení Olšovice 7.27 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 7.28 km
Gregora František 7.32 km
rodný dům Františka Gregora, Netol... 7.32 km
pamětní deska František Gregora, N... 7.33 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 7.45 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 7.45 km
rybník Bašta, Čichtice 7.48 km
kamenný most, Netolice 7.51 km
zaniklá Rožmberská obora 7.59 km
rybník Mnich 7.63 km
kaplička Netolice 7.72 km
Svinětice 7.8 km
Čichtice 7.86 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice... 7.86 km
kaple Panny Marie, Čichtice 7.86 km
památník osovobození Čichtice 7.87 km
Peklo u Netolic 7.92 km
Jakší Josef 8.41 km
Bavorov 8.41 km
Veselý Jindřich PhDr. 8.42 km
pamětní deska Jindřich Veselý 8.42 km
kašna Bavorov 8.42 km
morová deska Bavorov 8.45 km
Panský dům, Bavorov 8.46 km
Marcin Martin, rotný / štábní prap... 8.46 km
VW Golf meeting Podroužek 8.51 km
fara Bavorov 8.54 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ba... 8.55 km
stavení Mahouš 8.57 km
SDH Bavorov 8.58 km
stavení Bavorov 8.6 km
kovárna Mahouš 8.65 km
Mahouš 8.66 km
dětské hřiště Mahouš 8.67 km
rybník Podroužek 8.73 km
Protivec 8.75 km
kaple Panny Marie, Protivec 8.78 km
Kam čert nemůže 8.84 km
Blanice 8.92 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 8.97 km
hřbitov Blanice 8.97 km
renesanční statek Grejnarov 9.14 km
Lužice 9.2 km
zámek Protivín 9.25 km
Už zase skáču přes kaluže 9.27 km
Sestřičky 9.29 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Protiv... 9.32 km
platan javorolistý, Protivín 9.34 km
Raba Václav, generál, pilot, velit... 9.37 km
pomník padlých WWI i II, Protivín... 9.37 km
pamětní deska Václava Raba 9.37 km
Skočický hrad 9.43 km
kostel sv. Alžběty, Protivín 9.44 km
děkanství Protivín 9.47 km
památník města Protivína 9.53 km
Protivín 9.59 km
naučná stezka na břehu Blanice 9.66 km
Krokodýlí ZOO Protivín 9.77 km
Chvalešovice 9.88 km
kaplička Panny Marie, Protivín 10.01 km
SDH Chvalšovice 10.01 km
pamětní deska Cyrila Kopeckého 10.04 km
Sokolovna Protivín 10.05 km
hřbitov Protivín 10.07 km
pomník padlých WWI, Protivín 10.08 km
sýpka Protivín 10.09 km
Pivní putování - 8. díl - Jižní Če... 10.11 km
pivovar Platan, Protivín 10.11 km
platanová alej Protivín 10.12 km
evangelická církev metodistická, P... 10.15 km
židovský hřbitov Protivín 10.2 km
kaple Panny Marie, Protivín 10.23 km
kaple sv. Anny, Protivín 10.24 km
vlaková zastávka Strunkovice nad B... 10.31 km
Hrbov 10.35 km
kaple Hrbov 10.36 km
pomník padlých WWI, Hrbov 10.37 km
pomník padlých WWI, Strunkovice na... 10.48 km
Na břehu Blanice - k šumavskému pr... 10.52 km
Strunkovice nad Blanicí 10.58 km
fara Strunkovice nad Blanicí 10.6 km
Havlasa Bohumil 10.61 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice n... 10.61 km
Němčice u Netolic 10.78 km
kostel sv. Mikuláše, Němčice 10.79 km
pomník padlých WWI, Němčice u Neto... 10.82 km
rybník Rabyň 10.86 km
Žíchovec 11.48 km
Sedlec u Temelína 11.72 km
Chvalovice 11.87 km
silniční most Blanice, Myšenec 11.92 km
pomník padlých WWI, Mydlovary 11.95 km
Mydlovary 11.95 km
Ondok Josef Petr, Doc., CFSS 11.95 km
Hašek František 11.95 km
Muklovský Vatikán, Josef Petr Ondo... 11.95 km
kaple Nejsvětější Trojice, Mydlova... 11.96 km
Mydlovary, Tři sestry 11.98 km
kostel sv. Havla, Myšenec 12.16 km
přírodní památka Myšenecká slunce... 12.16 km
pomník padlých WWI, Myšenec 12.17 km
Myšenec 12.19 km
dětské hřiště Myšenec 12.2 km
hřbitov Myšenec 12.27 km
zřícenina hradu Myšenec 12.29 km
kaple vyklenková sv. Jana Nepomuck... 12.31 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 12.31 km
Tchán 12.42 km
Olešník 12.42 km
pomník padlých WWI i II, Olešník... 12.45 km
kaple Olešník 12.47 km
rozvodna Kočín 12.51 km
Krajníčko 12.54 km
SDH Olešník 12.68 km
Žďárské Chalupy 12.68 km
železito-sirný vývěr, Mydlovary - ... 12.71 km
Babovřesky 12.73 km
kaple Horní Chrášťany 12.73 km
kostel sv. Vavřince, Pištín 12.74 km
Horní Chrášťany 12.75 km
Babovřesky 12.76 km
hřbitov Zahájí 12.79 km
Mydlovarský rybník 12.84 km
hrob obětí WWII, Zahájí 12.86 km
Klokočínský rybník 12.88 km
kaple navštívení Panny Marie, Drah... 12.91 km
parkoviště pod Helfenburkem 12.92 km
Klokočín 12.92 km
pomník obětem bitvy u Zahájí 1742... 12.96 km
Markéta Lazarová 13 km
hřbitov Dub 13 km
tvrz Klokočín 13.01 km
kaple Lhenice 13.03 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 13.03 km
hájovna pod Helfenburkem 13.05 km
fara Dub 13.05 km
památník osvobození Dub 13.07 km
Zlivský rybník 13.11 km
fara Zahájí 13.15 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zah... 13.16 km
Zahájí 13.2 km
pomník padlých WWI i II, Zahájí... 13.2 km
studna Zahájí 13.21 km
dětské hřiště Lhenice 13.22 km
SDH Zahájí 13.23 km
Dub u Prachatic 13.24 km
Na břehu Blanice stojí Maletice, J... 13.25 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatic... 13.28 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 13.28 km
zámek Dub 13.28 km
pomník padlých WWI, Dub 13.29 km
dětské hřiště Dobčice 13.31 km
návesní rybník, Dobčice 13.32 km
Babovřesky 13.33 km
Dobčice 13.33 km
kaple Dobčice 13.33 km
dětské hřiště, Žďár u Protivína... 13.33 km
tvrz Dobčice 13.35 km
Pan Tau a Claudie 13.4 km
Žďár u Protivína 13.46 km
kaple Panny Marie, Žďár u Protivín... 13.48 km
Kočín 13.53 km
pomník padlých WWI, Maletice 13.55 km
Maletice 13.55 km
kaple sv. Prokopa, Kočín 13.56 km
kaple Maletice 13.56 km
renesanční panský dům Lhenice 13.61 km
kostel sv. Jakuba, Lhenice 13.63 km
pomník padlých WWI, Lhenice 13.64 km
bitva u Zahájí 13.65 km
kašna Karla IV., Lhenice 13.67 km
Lhenice 13.69 km
pamětní deska osvobození Lhenice... 13.71 km
socha sv. Vojtěcha, Lhenice 13.71 km
radnice (bývalá) Lhenice 13.72 km
SDH Lhenice 13.73 km
Sokolovna Lhenice 13.73 km
SDH Heřmaň 13.78 km
dětské hřiště Heřmaň 13.8 km
Benešovský mlýn 13.81 km
Krška Václav 13.81 km
Javornice 13.81 km
Princezna ze mlejna 2 13.81 km
Tři životy 13.81 km
Arabela 13.81 km
Princezna ze mlejna 13.81 km
pomník padlých WWI, Heřmaň 13.87 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci ... 13.88 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenbur... 13.88 km
Krajinou příběhů českých hradů zná... 13.88 km
Výprava za českými čerty - Dvanáct... 13.88 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavor... 13.88 km
Temno v chalupách, Jan Čarek 13.89 km
Chudá rodina z Heřmaně, Jan Čarek... 13.89 km
rodný dům Jana Čarka 13.89 km
Čarek Jan 13.89 km
Smutný život, Jan Čarek 13.89 km
hřbitov Heřmaň 13.89 km
kostel sv. Jiljí, Heřmaň 13.89 km
hrob Jana Čarka 13.89 km
pamětní deska Jan Čarek 13.89 km
Princezna ze mlejna 13.92 km
Princezna ze mlejna 2 13.92 km
Heřmaň 13.92 km
fara Heřmaň 13.93 km
kaple Těšovice 13.97 km
Panský rybník, Temelín 14.1 km
Jízda 14.18 km
Trápení 14.23 km
rybník Školňák, Temelín 14.25 km
Těšovice 14.25 km
pomník padlých WWI, Temelín 14.26 km
Temelín 14.38 km
Selibovský rybník 14.47 km
kaple u Dubu 14.6 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Li... 14.6 km
kaple Záboří 14.7 km
SDH Záboří 14.71 km
kaple výklenková Záboří 14.71 km
Babovřesky 14.75 km
Záboří 14.77 km
dětské hřiště Záboří 14.77 km
Červený mlýn, Heřmaň 14.78 km
Kde řeky mají slunce 14.78 km
Koječín 14.78 km
kaple Panny Marie, Koječín 14.81 km
tvrz Lipovice 14.84 km
Drahé tety a já 14.87 km
vlaková zastávka Heřmaň 15 km
Tálín 15.01 km
kaple sv. Anny, Češnovice 15.04 km
pomník padlých WWI, Češnovice 15.05 km
SDH Češnovice 15.07 km
Náš venkov - Singltrek a Písecké h... 15.08 km
Tálínský rybník 15.1 km
kaple sv. Václava, Tálín 15.11 km
Češnovice 15.14 km
Dým bramborové natě 15.18 km
jaderná elektrárna Temelín 15.29 km
pohádková kovárna Selibov 15.35 km
Selibov 15.39 km
kaple Selibov 15.39 km
pomník padlých WWI, Selibov 15.39 km
statek Jiřetice 12 15.69 km
statek Jiřetice 4 15.69 km
Tři chlapi na cestách 15.7 km
stavení s barokními štíty, Ražice... 15.7 km
Ražice 15.72 km
Jiřetice 15.73 km
pomník padlých WWI, Paseky 15.74 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Raž... 15.75 km
pomník padlých WWI, Ražice 15.77 km
Drahé tety a já 15.78 km
nádraží Ražice 15.81 km
Křtěnov 15.83 km
pomník padlých WWI z Osady, Křtěno... 15.83 km
fara Křtěnov 15.83 km
pomník padlých WWI z Březí - Podhá... 15.83 km
hřbitov Křtěnov 15.87 km
kostel sv. Prokopa, Křtěnov 15.87 km
zámek Vysoký Hrádek 15.9 km
infocentrum Jaderné elektrárny Tem... 15.91 km
špejchar Ražice 15.96 km
kaple Paseky 15.97 km
Paseky 16.01 km
Všeteč 16.02 km
Žák František, generálmajor 16.03 km
pomník Františka Žáka 16.03 km
Bohunice 16.16 km
kaple Bohunice 16.23 km
Březí u Týna nad Vltavou 16.23 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 16.31 km
hřbitov Husinec 16.35 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husi... 16.35 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Ry... 16.35 km
Cehnice 16.41 km
Husinec 16.41 km
studánka Husinec 16.42 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 16.44 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 16.45 km
pomník padlých WWI, Husinec 16.45 km
Všemyslice 16.45 km
kaple Nejsvětější trojice, Cehenic... 16.45 km
SDH Cehnice 16.46 km
kaple Všemyslice 16.46 km
pomník padlých WWI, Všemyslice 16.46 km
SDH Všemyslice 16.47 km
fara Husinec 16.47 km
Rafťáci 16.48 km
Tři chlapi na cestách 16.5 km
SDH Husinec 16.51 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy... 16.56 km
kaple Čepřovice 16.56 km
Čepřovice 16.58 km
Šebellův mlýn, Husinec 16.59 km
naučná stezka NPR Řežabinec a Řeža... 16.59 km
tvrz Čepřovice 16.59 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus... 16.63 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Hus... 16.63 km
Hus Jan 16.63 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husine... 16.63 km
studna rodný dům Jana Husa, Husine... 16.64 km
SDH Čepřovice 16.66 km
kostel Církve bratrské, Husinec 16.68 km
lávka Blanice, Husinec 16.69 km
vodáctví Blanice 16.8 km
přehrada Husinec 16.82 km
kaplička Holašovice 16.86 km
dětské hřiště Holašovice 16.93 km
parkoviště Holašovice 16.95 km
infocentrum Holašovice 16.95 km
pomník padlých WWI i WWII, Prachat... 16.98 km
kostel sv. Petra a Pavla, Prachati... 16.99 km
kaple Holašovice 16.99 km
paraskupina Glucinium 17.01 km
vodní pumpa Holašovice 17.01 km
vyhlídková věž (pozorovatelna) Řež... 17.01 km
pamětní kámen UNESCO, Holašovice... 17.02 km
hřbitov Prachatice 17.04 km
Stříbrná paruka - 1.díl - Primadon... 17.04 km
pamětní deska české školy, Holašov... 17.04 km
Vesnicopis - Holašovice 17.06 km
bitva u Sudoměře 17.06 km
Po bitevních polích jižních Čech, ... 17.06 km
Už zase skáču přes kaluže 17.07 km
Husitští bojovníci - Ivan Šmilauer... 17.07 km
návesní rybník, Holašovice 17.07 km
památník bitvy u Sudoměře 17.08 km
Prodaná nevěsta 17.1 km
Holašovice 17.1 km
Barokní srdce Evropy - Venkov 17.1 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na... 17.1 km
muzeum selský dvůr Holašovice 17.11 km
NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně... 17.15 km
Všechlapy 17.21 km
kaple Všechlapy 17.22 km
dětská dílna Albatros, Prachatice... 17.25 km
Drahé tety a já 17.27 km
nádraží Putim 17.29 km
křížová cesta, Prachatice 17.33 km
dům Jana Cimbury, Putim 17.36 km
pomník padlých WWI i II, Bohunice... 17.36 km
pamětní deska Jan Cimbura 17.37 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí... 17.38 km
javor Vlachovo Březí 17.39 km
Už zase skáču přes kaluže 17.41 km
holašovické Stonehenge 17.41 km
náves Putim 17.42 km
pamětní deska Jakub Bursa 17.42 km
Bursa Jakub 17.42 km
infocentrum Vlachovo Březí 17.43 km
Svatopetrská NS, Prachatice 17.43 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí... 17.43 km
fara Vlachovo Březí 17.43 km
Bohunice 17.46 km
Drahé tety a já 17.48 km
pítko Vlachovo Březí 17.48 km
pamětní deska Jan Neruda 17.49 km
dětské hřiště Putim 17.49 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí... 17.49 km
kašna Vlachovo Březí 17.49 km
zámek Vlachovo Březí 17.5 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 17.5 km
Vlachovo Březí 17.5 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlacho... 17.51 km
dětské hřiště Vlachovo Březí... 17.51 km
křížová cesta, Vlachovo Březí... 17.51 km
SDH Putim 17.51 km
Podkostelní rybník, Putim 17.52 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 17.53 km
dětské hřiště Albrechtice nad Vlta... 17.55 km
rodný dům Václava Matouška 17.56 km
pamětní deska Václav Matoušek 17.56 km
pomník padlých WWI, Albrechtice na... 17.56 km
pomník padlých WWI i II, Putim 17.62 km
filmová četnická stanice Putim 17.63 km
Poslušně hlásím 17.63 km
Putim 17.65 km
kamenný most Blanice, Putim 17.65 km
dobrý voják Švejk - František Svát... 17.66 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 17.66 km
silniční most Blanice, Putim 17.67 km
hřbitov Putim 17.68 km
Záhada putimské kostnice 17.68 km
hrob Jan Cimbura 17.69 km
kostel sv. Vavřince, Putim 17.7 km
Poprask na silnici E 4 17.7 km
fara Putim 17.72 km
Albrechtice nad Vltavou 17.73 km
hřbitov Vlachovo Březí 17.75 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 17.76 km
rodný dům Jana Matulky 17.76 km
Matulka Jan 17.76 km
Na břehu Blanice..., Jaroslava Pix... 17.76 km
Roučků mlýn, Putim 17.76 km
bazén Prachatice 17.88 km
sportoviště Prachatice 17.88 km
fara Albrechtice nad Vltavou 17.92 km
Dým bramborové natě 17.93 km
kapličkový hřbitov, Albrechtice na... 17.93 km
kostel sv. Petra a Pavla, Albrecht... 17.94 km
NS Prachatické hradby 17.97 km
NS Kolem Prachatic 17.97 km
NS Vyhlídková 17.97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Pracha... 17.99 km
kaple sv. Anny, Putim 17.99 km
Albrechtická lípa 18.01 km
pamětní deska J. Š. Baar 18.01 km
památník obětem totalit Prachatice... 18.02 km
vlaková zastávka Sudoměř 18.02 km
Dolní brána Prachatice 18.03 km
Chlapci a chlapi 18.04 km
břečťan popínavý Prachatice 18.04 km
galerie Dolní brána, Prachatice 18.04 km
městské opevnění Prachatice 18.04 km
bunkr (řopík) H-33/10/A-140 18.05 km
Heydlův dům Prachatice 18.05 km
fara Prachatice 18.07 km
Člověk - Otto Herbert Hájek, Prach... 18.07 km
kostel sv. Jakuba, Prachatice 18.08 km
Tři chlapi na cestách 18.08 km
městské muzeum Prachatice 18.11 km
Sitrův dům Prachatice 18.12 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 18.14 km
Jakeš Miloš 18.14 km
Milda 18.14 km
pamětní deska Gustav Adolf Lindner... 18.14 km
Rumpálův dům Prachatice 18.16 km
lípa u Putimské silnice 18.16 km
Klimeš Jeroným 18.17 km
kaple, Záluží u Týna nad Vltavou... 18.17 km
Svatý Jan Nepomuk Neumann: Americk... 18.18 km
Neumann sv. Jan Nepomuk 18.18 km
Toulavá kamera ČT - zlatá stezka, ... 18.18 km
Procházka Tomáš, rotný / štábní pr... 18.18 km
Prachatice 18.18 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.18 km
Křišťan z Prachatic 18.18 km
Cyklotoulky - Prachatice 18.18 km
Urban Jan 18.18 km
AccuWeather - Prachatice 18.18 km
Osada havranů 18.18 km
kašna Prachatice 18.18 km
Toulavá kamera ČT - muzeum loutky ... 18.19 km
muzeum krajky Prachatice 18.19 km
muzeum české loutky a cirkusu Prac... 18.19 km
Nová radnice Prachatice 18.19 km
Záluží u Týna nad Vltavou 18.2 km
Nejlepší člověk 18.21 km
pamětní deska sv. Jan Napomuk Neum... 18.21 km
kulturní centrum Otto Herberta Haj... 18.21 km
infocentrum Prachatice 18.22 km
Stará radnice Prachatice 18.22 km
bunkr (řopík) H-33/11/A-120Z 18.24 km
pivovar Prachatice 18.26 km
kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepo... 18.32 km
kaplička Sudoměř 18.34 km
SDH Sudoměř 18.37 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Lhota ... 18.39 km
pomník padlých WWI, Sudoměř 18.42 km
dětské hřiště Sudoměř 18.42 km
Lhota u Kestřan 18.43 km
ZOO Ohrada 18.46 km
zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou... 18.47 km
bunkr (řopík) H-33/14/B2-100 18.48 km
stavení s barokním štítem č.p. 3, ... 18.48 km
kaple Sudoměř 18.48 km
vodáctví Hluboká nad Vltavou 18.49 km
muzeum lesnictví, myslivosti a ryb... 18.51 km
Sudoměř 18.51 km
bunkr (řopík) H-33/12/A-140 18.51 km
stavení s barokním štítem č.p. 27,... 18.59 km
židovský hřbitov Neznašov 18.68 km
pověst o francouzském důstojníkovi... 18.73 km
Kalvárie u Otavy - kaple sv. Kříže... 18.73 km
jilm vaz Kestřany 18.73 km
silniční most Otava, Kestřany 18.74 km
zámek Neznašov 18.77 km
bunkr (řopík) H-33/13/D2 18.82 km
kaple Neznašov 18.82 km
Dasný 18.84 km
pomník padlých WWI i II, Neznašov... 18.84 km
barokní brána u stavení Předslavic... 18.86 km
Předslavice 18.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Dasný... 18.88 km
Purkarec 18.9 km
SDH Předslavice 18.9 km
infocentrum Hluboká nad Vltavou 18.9 km
pomník padlých WWI, Předslavice 18.91 km
řeka Blanice 18.91 km
hřbitov Předslavice 18.92 km
kostel sv. Václava, Předslavice 18.92 km
Pískání v lese kniha, Karel Horký... 18.92 km
Vodopád Giessbach, Karel Horký 18.92 km
Horký Karel 18.92 km
Cestou necestou, Karel Horký 18.92 km
lidové stavení Předslavice 4 18.93 km
fara Předslavice 18.94 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlubo... 18.97 km
soutok Otava - Blanice 19 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 19.01 km
Beneš Kamil, desátník / štábní pra... 19.02 km
stavení s barokním štítem, Litocho... 19.03 km
křížová cesta, Lázně sv. Markéty... 19.03 km
Lázně Sv. Markéty 19.04 km
Litochovice 19.05 km
studna Hluboká nad Vltavou 19.06 km
kaple sv. Markéty, Lázně sv. Marké... 19.07 km
Neuslužice 19.07 km
Poborský Karel 19.07 km
kaple Panny Marie Loretánské, Prac... 19.08 km
silniční most Vltava, sv. Anna, Ne... 19.14 km
soutok Lužnice - Vltava 19.24 km
řeka Lužnice 19.24 km
kaple výklenková sv. Floriána, Kes... 19.26 km
SDH Kestřany 19.26 km
kaple sv. Anny, soutok Lužnice - V... 19.27 km
pomník padlých WWI, Kestřany 19.32 km
kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,... 19.33 km
Dolní Nakvasovice 19.35 km
Alšova jihočeská galerie, Hluboká ... 19.35 km
zámek Hluboká nad Vltavou 19.36 km
Kestřany 19.37 km
kašna Alšova, zámek Hluboká nad Vl... 19.37 km
Pyšná princezna 19.4 km
Pan Tau a Claudie 19.4 km
Tři bratři 19.4 km
zámek Kestřany 19.4 km
kaple Dolní Nakvasovice 19.4 km
kaple zámecká, Hluboká nad Vltavou... 19.4 km
Na cestě po Písecku 19.41 km
Barochovská, dolní tvrz Kestřany... 19.41 km
golf Hluboká nad Vltavou 19.43 km
Horní tvrz Kestřany 19.47 km
kašna zámecká Hluboká nad Vltavou... 19.47 km
kostel Narození Panny Marie, Chrob... 19.63 km
pamětní deska Franz Schacherl 19.63 km
hřbitov Chroboly 19.64 km
sv. Jan Nepomucký, Chroboly 19.65 km
kašna Chroboly 19.67 km
U Masáka 19.72 km
stavení Dvory 19.76 km
kaple Panny Marie, Týn nad Vltavou... 19.77 km
Chroboly 19.8 km
nádraží Týn nad Vltavou 19.81 km
SDH Dvory 19.82 km
Dvory 19.84 km
kaple Dvory 19.84 km
SDH Čejetice 19.9 km
sv. Jana Křtitele, Čejetice 19.95 km
SDH Týn nad Vltavou 19.96 km
Smědeč 19.98 km
zookoutek Fefrovské rybníčky 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

Rekreace na Lipně

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování:
Šumava: lipensko
šumavská obec: Frymburk

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 0 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

firmy v okolí
 • Jednota Libějovice

  batoh
  Jednota Libějovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: prachaticko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Vodňany

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Vodňany
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Jednota Vodňany

  batoh
  Jednota Vodňany
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat ČSOB

  batoh
  Bankomat ČSOB
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: strakonicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Jednota Libějovice 0.88 km
čerpací stanice Benzina, Vodňany... 3.07 km
Jednota Vodňany 3.49 km
Bankomat ČSOB 3.66 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3.67 km
Bankomat GE Money Bank 3.83 km
Bankomat GE Money Bank 3.83 km
Jednota Vodňany 3.93 km
Bankomat Komerční banka 3.99 km
Bankomat Česká spořitelna 4.04 km
Jednota Čičenice 4.94 km
Jednota Netolice 7.1 km
Bankomat Česká spořitelna 7.19 km
Bankomat Komerční banka 7.22 km
Jednota Bavorov 8.36 km
čerpací stanice Benzina, Protivín... 9.49 km
Bankomat Česká spořitelna 9.52 km
Bankomat Komerční banka 9.54 km
Bankomat GE Money Bank 9.56 km
čerpací stanice PAP OIL, Protivín... 9.62 km
Jednota Hracholusky 9.88 km
Jednota Krč 9.9 km
Jednota Vitějovice 11.42 km
Jednota Dříteň 11.55 km
Jednota Olešník 12.58 km
Jednota Drahonice 12.82 km
Jednota Dub 13.22 km
Jednota Zliv 13.76 km
Jednota Javornice 13.86 km
Bankomat Česká spořitelna 13.91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.08 km
Jednota Pištín 15.3 km
Bankomat ČSOB 15.63 km
Jednota Cehnice 16.4 km
Jednota Husinec 16.5 km
Jednota Tvrzice 16.52 km
čerpací stanice PAP OIL, Prachatic... 17.04 km
Jednota Vlachovo Březí 17.35 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.41 km
Jednota Vlachovo Březí 17.42 km
Bankomat ČSOB 17.42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.64 km
Bankomat ČSOB 17.68 km
Jednota Prachatice 17.68 km
Bankomat Česká spořitelna 17.71 km
Jednota Prachatice 17.74 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 17.78 km
Jednota Albrechtice 17.78 km
Bankomat Komerční banka 17.79 km
Bankomat ČSOB 17.82 km
Bankomat Česká spořitelna 17.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.95 km
Bankomat GE Money Bank 17.97 km
Bankomat Komerční banka 18.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.24 km
čerpací stanice Benzina, Prachatic... 18.24 km
Bankomat ČSOB 18.28 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 18.34 km
čerpací stanice Benzina, Hluboká n... 18.63 km
Jednota Bušanovice 18.79 km
Bankomat Česká spořitelna 18.84 km
Bankomat ČSOB 18.86 km
Jednota-potraviny Brloh 18.9 km
Jednota Hluboká nad Vltavou 18.92 km
Jednota Kestřany 19.36 km
Jednota Chroboly 19.82 km
čerpací stanice PAP OIL, Písek, Se... 19.89 km
Jednota Čejetice 19.95 km

mohlo by Vás zajímat

Prachatice

batoh
Prachatice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Dvory

batoh
Dvory
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Mezi českými pohraničními horstvy měla Šumava vždy zvláštní, emocionálně nabitý význam. Po staletí se tu setkával a vzájemně obohacoval český a německý živel, po roce 1948 kraj rozťaly dráty železné opony a hraniční hvozdy bez lidí se pohroužily do tichého rozjímání narušované pouze barbarstvím domorodé armády. I přes plíživou komercializaci posledních let zůstává český příhraniční pás Šumavy z velké části pustý. Cesty tudy ale vedou. Ty, které za komunismu sloužily pohraničníkům, jsou dokonce většinou asfaltové. Co víc si cyklista může přát? Šumava je díky tomu a díky plánovanému rozvoji protkána stovkami cyklostezek a dvounozí turisté jsou dnes proti okoleným cykloturistům skoro v menšině. Šumava nabízí čistou přírodu, lesy, rybníky, přehrady, potoky, skály i spoustu zajímavostí v podobě šumavských vesnic a starých zřícenin. Na kole se můžete podívat i do chráněných přírodních rezervací a trasu si pohodlně naplánovat podle obtížnosti i délky. Navíc můžete využít místních cyklobusů, které vás nalodí i s vaším kolem, a podívat se tak do vzdálenějších míst nebo se nevracet stejnou cestou jako jste přijeli. Síť Zelených autobusů zajišťuje přepravu kol na přívěsu, jejich vykládku zajišťuje steward. V autobusech je instalován zvukový průvodce i světelné návěstí. Rezervace míst není nutná. Fialová linka jezdí trasu Nová Pec, Jelení Vrchy, modrá linka trasu Horská Kvilda – Kvilda – Bučina, žlutá linka trasu Sušice - Kašperské Hory – Srní – Modrava – Kvilda, zelená a červená linka Plzeň – Klatovy - Železná Ruda – Srní – Kvilda – Stachy – Zadov – Churáňov. Pokud nemáte své vlastní kolo, nebo se Vám nechce jej dopravovat s sebou, můžete využít řadu půjčoven horských kol. K pobytu můžete využít řady ubytování od levného po luxusní. O množství sněhu, o počasí na Šumavě se můžete informovat prostřednictvím netu pomocí šumavských web kamer. O upravenosti běžeckých tratí informuje Bílá stopa. Velké oblibě se těší Lipenská přehrada díky přehradní nádrži Lipno, skiareálu Lipno a službám Lipno servisu. Na Šumavě nebo prostřednictvím netu si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a být v dění alespoň takto virtuálně. Časy se mění, Králem Šumavy dnes není pašerák, ale vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD Author Král Šumavy

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„To je pravda! Domkáři nemají práva, jen my starousedlí vlastníci takových živností, jimž přináleželo právo pastvy od starodávna. Soudil bych, že ani chalupníci by se neměli pojmout do toho dělení, jen my celolánní..."

„O tom my tu nerozhodneme, Jakube," pravil vážně Potužák; „dělit ano, ale dělit spravedlivě! A pokud možno dohodnout se mezi sebou, přibrat třeba geometra, který věci rozumí, ale žádných advokátů..."

„Máš svatou pravdu, jen žádných advokátů! V čem se nevyznáme, kde je třeba znát paragrafů, poradí nám můj syn Josef; ten takové věci má v malíčku, už devátý rok pořád v nich leží."

Potužák se zamračil.

„Tak ať v nich leží ještě deset let, než se z nich dá vyzkoušet," odvětil s důrazem; „já ti zase povídám, že do toho promluví právě tak málo jako který jiný doktor. My sami s to máme rozum, a nemáme-li, raději toho nechrne a nedělme!"

Krušnej neodpověděl. Kráčeli kus cesty mlčky podle sebe, každý zabrán svými myšlenkami. Došli tak skoro do polovice duby posázené hrázi Volešku, ve tmoucí tmě hlubokých stínů. V dálné dáli, od protějšího kraje rybníka, ozval se posupný "chechtot kteréhos racka, vyrušeného něčím z nočního klidu. Z levé strany, od Blat, stříbrným světlem politých, doznívalo zase kejhání pasoucích se tam hus a štěkot několika psů až ze Zbudova.

„Komáři štípají," promluvil pojednou Krušnej, třepnuv si rukou na tvář; „dá Pánbůh snad zítra vlažičku. Neškodila by, jen nepotrvá-li déšť po několik dní."

„Nu, vláhy bylo dost ještě předešlého týdne. Ať raději neprší. Já se teď vrátím, dobrou noc! — Či mi chceš ještě něco rci ?

„Už jsem ti řek, co mám na srdci. Jen přemýšlej o tom dělení. Tvoje slovo platí, u všech má váhu. Hleď, abys na to přemluvil starostu, aby předem naše obec byla s náma zajedno..."

Zakejhaly zase husy od Blat.

„Jen kejhejte! Jen kejhejte!" zabručel Krušnej; „však bude brzo po vaší slávě, vy potvory! — Víš, Jouzo, stará nebude chtít slyšet o tom dělení. Bude to s ní kříž a boj a kdo ví, kolik těch ženských ještě nasadí proti nám, a řečí bude moc! Vztekat se budou, až se jim řekne, že je konec s těmi stády hus. Což tvoje, Jouzo, ta se tomu dělení vzpírat nebude ?"

„Mám, chválabohu, ženu rozumnou..."

„Ovšem, ovšem, rozumnou! Stokrát jsem to přál té své. Má hus sotva sto."

„Nevím ani, mnoho-li jich má, ale jistě ne více než kdekterá domkářka u nás, které jich tam pasou po stech."

„To není v pořádku, vidíš! Tomu se musí učinit přítrž. Cožpak je to rozum, když řekněme paní řídící z Pištína jich tam taky má osmdesát! Když má stará o tom zvěděla, div čert ji nevzal."

Potužák se nemohl udržet smíchu, slyše tato slova. Stanul pak, dal Krušnému ještě jednou dobrou noc, podal mu ruku a už odcházel zpět k Plástovicům.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky