Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Anny, Tanaberk

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'20.506"N, 13°0'46.533"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Podle písemných pramenů pocházejících z oblasti od Pivoně k Všerubskému průsmyku porazil roku 1040 kníže Břetislav I. německého císaře. Klíčovou roli krvavého střetnutí sehráli pravděpodobně čeští lučištníci chránící zemské brány a záseky kolem nich. Ti se neobešli bez kooperace se stráží na vysokých kopcích poskytujících informace o postupujícím nepříteli. I sám císař vystoupil v jedné fázi boje na nejmenovanou horu, aby získal přehled o situaci. Jedna z nejpoužívanějších stezek vedoucí Všerubskou bránou byla dobře hájitelná i z důvodu existence mokřadů překonávaných hatěmi, které mohly být jednoduše strženy. Proto se klíčové střetnutí uskutečnilo asi o něco dále na severozápad a na některém úbočí výše nad terénem. Pod Tanaberkem prchali křižáci po bitvě u Domažlic roku 1431 deprimovaní chorálem polních vojsk. Dokladem husitské doby jsou nálezy mincovních pokladů. 1500 mincí pražských grošů Karla IV. a Václava IV. bylo objeveno na úpatí Tanaberku roku 1914 a u Hájku 110 obdobných mincí roku 1937. Na Tanaberku byl italským stavitelem Marcantonio Gilmettim v letech 1712 – 1719 postaven vimpozantní chrám, který mezi sakrálními stavbami jihozápadních Čech nemá obdoby. Patří mezi nejpozoruhodnější stavby západočeského baroka. Kostel byl vystavěn z podnětu všerubského faráře Schübla a klatovských jezuitů jako poutní na základě uznání zázračných uzdravení prověřovaných pražskou arcibiskupskou komisí roku 1712. Úzký vztah k tomuto místu měli rovněž koutští Stadionové, kteří zde nechali roku 1723 zřídit poutnický dům (pozdější hospodu) a v roce 1747 faru s nadací pro 2 kněze. Od roku 1816 zde fungovala i škola. Stavba založená na pravidelném eliptickém půdorysu, se skládá z vysoké rotundy, kterou obklopuje nižší ambit s ochozem a emporami. Původně měl chrám 3 věže. Dvě, dnes již neexistující, stávaly nad vstupní předsíní. Vnější obvod chrámové lodi nechal barokní baumajstr Gilmetti ozdobit šesti sochami světců v nadživotní velikosti. Dnes stojí na svém místě pouze socha sv. Václava, patrona české země, která shlíží směrem k Brůdku. Když byl kostel v Nýrsku v roku 1973 zbořen, získala poničená svatyně na Tanaberku vnitřní zařízení právě z tohoto kostela. Historii poutního svatostánku poznamenal atmosferický úkaz 25. července 1703. Zářící oblaka při večerním soumraku inspirovaly všerubského kantora a varhaníka ke stavbě první dřevěné kaple. V letech 1707-17 navštívilo poutní místo 170 tisíc věřících. V letech 1741-67 zde bylo vně i uvnitř pohřbeno 50 lidí. Roku 1809 kostel vyrabovali návrší napoleonští vojáci. V letech 1837 - 1857 zde plnil úlohu administrátora lyricky založený V. Sládeček, kněz, který zasvětil život tanagerské farnosti, a který zde sepisoval české básně. Na Svatou Annu za ním z nedalekých Všerub docházela spisovatelka Božena Němcová. Dne 17. září 1839 zemřel patron kostela hrabě Filip Stadion a byl na základě poslední vůle pohřben před hlavním oltářem. Mezi léty 1865 - 68 zde působil kněz H. Randa, který v několika drobných knihách popsal dějiny poutního místa i okolní krajiny. Po požáru 6. ledna 1865 (na Tři krále) zbyly z chrámu jen holé zdi. Podařilo se zachránit jen obraz sv. Anny. Po opravě zmizely dvě menší věže. Roku 1866 nechala hraběnka Kunhuta ze Stadionu doplnit vídeňskými zlatníky stříbrný a zlatý ostatkový anenský pacifikál vykládaný drahokamy, který se definitivně ztratil po roce 1945. Kopule z roku 1868 musela být z rotundy roku 1897 sňata, protože nadměrně zatěžovala zdivo chrámu. Koncem meziválečného období začaly narůstat národnostní rozpory, vrcholící řáděním ordnerů v roce 1938 – nedaleko je památník ubitého člena SOS (stráž obrany státu) Vojtěcha Retta. Po válce nastaly nejsmutnější časy novodobých hraničářů v podobě ustájení koní, střelby do nástěnných maleb a využívání dřevěného vybavení kostela jako topiva. Před rokem 1968 byla vandaly vyloupena hraběcí hrobka a byly svrženy kamenné sochy z kostelního ochozu. Byla proražena střecha a klenba ambitů. Rekonstrukce brzy poté a další v nedávné době znamenaly přece jen určité zajištění kostela a důstojný vstup do třetího tisíciletí. Kostel se vždy těšil a těší přízni českého i německého obyvatelstva ze širokého okolí. V době pobytu Boženy Němcové ve Všerubech představovala místní malá farnost včele s duchovním administrátorem Václavem Sládečkem český ostrůvek na okraji německy mluvící oblasti. Toho si všímají i spisovatelé J.Š.Baar a Ladislav Stehlík. Příjmy administrátorů byli díky koutské vrchnosti, která si sv.Annu vyvolila za místo posledního odpočinku, nadprůměrné. V roce 1898 odkoupili a přeměnili domažličtí turisté poutnický dům na ubytovnu a útulnou hospůdku, ke které byla roku 1902 vyznačena ze Kdyně turistická stezka. Tanaberk je dnes opět důstojná dominanta Všerubského průsmyku.

odkaz: kostel sv. Anny, Tanaberk

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

altán na Tanaberku

batoh
altán na Tanaberku
Šumava A-Z: odpočinek
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

lípy na Tanaberku

batoh
lípy na Tanaberku
Šumava A-Z: památné strom...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník Vojtěchu Rettovi

batoh
pomník Vojtěchu Rettovi
Šumava A-Z: památníky
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Václava, Brůdek

batoh
kostel sv. Václava, Brůdek
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
altán na Tanaberku 0,04 km
lípy na Tanaberku 0,04 km
pomník Vojtěchu Rettovi 0,8 km
kostel sv. Václava, Brůdek 1,1 km
Brůdek 1,18 km
bitva u Brůdku 1,3 km
památník Emil Tšída, Ráj 1,61 km
dětské hřiště Nová Ves 2,11 km
SDH Nová Ves 2,22 km
kaple Nová Ves 2,22 km
Nová Ves u Kdyně 2,22 km
dětské hřiště Všeruby 2,53 km
Všeruby 2,72 km
Swingtime 2,72 km
Němcová Božena 2,72 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 2,72 km
povídky, Božena Němcová 2,72 km
památník Boženy Němcové 2,81 km
pomník padlých WWI, Všeruby 2,81 km
hřbitov Všeruby 2,82 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 2,82 km
fara, Všeruby 2,83 km
pomník padlých WWII, Všeruby 2,83 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 2,84 km
SDH Všeruby 2,9 km
15. rota PS, Všeruby 3,08 km
Myslív 3,35 km
Prapořiště 3,37 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 3,4 km
roubenka, Prapořiště 3,42 km
nádraží Kdyně 3,43 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 3,79 km
Myslívský rybník 3,8 km
Rittstein Michael 3,8 km
Kámen, Václava Jandečková 3,85 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 3,85 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 3,85 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 3,85 km
Na Šteflích 3,92 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 3,94 km
návesní rybník, Brnířov 3,94 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 3,98 km
SDH Brnířov 3,99 km
kaple sv. Martina, Brnířov 3,99 km
Pláně 4,09 km
Brnířov 4,09 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 4,1 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 4,21 km
synagoga Kdyně 4,23 km
Sokolovna Kdyně 4,24 km
muzeum Příhraničí Kdyně 4,25 km
infocentrum Kdyně 4,25 km
radnice Kdyně 4,28 km
kaple Hluboká 4,31 km
kašna Kdyně 4,31 km
památník Lidé bděte 4,32 km
pomník padlých WWI, Kdyně 4,32 km
Kdyně 4,36 km
Hluboká u Kdyně 4,37 km
Rybniční potok 4,46 km
SDH Hluboká 4,55 km
SDH Kdyně 4,6 km
nádraží Kout na Šumavě 4,62 km
SDH Chodská Lhota 4,65 km
Sokol Chodská Lhota 4,7 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 4,72 km
Prostřední rybník 4,82 km
Chodská Lhota 4,88 km
kaple u kostela, Kdyně 4,91 km
fara Kdyně 4,91 km
hrob Josefa Wrbaty 4,92 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 4,94 km
hřbitov Kdyně 4,97 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 5 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 5,03 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 5,07 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 5,08 km
roubenka, Kout na Šumavě 5,13 km
fara Kout na Šumavě 5,19 km
pivovar Kout na Šumavě 5,2 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 5,23 km
Kout na Šumavě 5,26 km
památník Františka Šambergera 5,27 km
Šamberger František 5,29 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 5,3 km
Liščí 5,45 km
Jezvinec 5,54 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 5,59 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 5,78 km
zámek Kout na Šumavě 5,82 km
kašna Kout na Šumavě 5,82 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 5,84 km
zřícenina Rýzmberk 5,84 km
Consuela, George Sandová 5,84 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 5,85 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 5,86 km
Liščí hájovna 5,88 km
Starý Dvůr 5,97 km
Maxov 5,98 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 5,99 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 6,01 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 6,06 km
Orlovická hora 6,12 km
Nové Chalupy u Kdyně 6,18 km
Novodvorský rybník 6,2 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 6,28 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 6,28 km
Orlovice 6,29 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 6,34 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 6,35 km
Starý Klíčov 6,38 km
PP Svatý Bernard 6,38 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 6,45 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 6,55 km
Maškův mlýn 6,73 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 6,9 km
hřbitov Červené Dřevo 6,9 km
Mrákov 6,91 km
památný domek u Bílků, Mrákov 6,93 km
Červené Dřevo 6,93 km
Karla, Božena Němcová 6,94 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 6,95 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 7,13 km
lípy Loučim 7,13 km
hřbitov Loučim 7,16 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 7,16 km
o obrech v Loučimi 7,16 km
hrob Rudolfa Mayera 7,16 km
fara Loučim 7,16 km
SDH Loučim 7,29 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 7,3 km
Nový mlýn, Pocinovice 7,32 km
Loučim 7,32 km
dětské hřiště Loučim 7,33 km
vlaková zastávka Loučim 7,51 km
Přední Fleky 7,68 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 7,69 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 7,73 km
železniční most u Smolova 7,87 km
Tlumačov 8,07 km
FFW Grossaign (D) 8,12 km
koupaliště Pocinovice 8,18 km
Grossaign (D) 8,3 km
kaple Grossaign (D) 8,43 km
židovský hřbitov Loučim 8,47 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 8,59 km
Stachesried (D) 8,6 km
SDH Pocinovice 8,65 km
dětské hřiště Pocinovice 8,67 km
Größl Wenzel 8,67 km
Nový Spálenec 8,72 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 8,82 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 8,82 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 8,83 km
roubenka Libkov 8,84 km
fara Pocinovice 8,85 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 8,86 km
Pocinovice 8,87 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 8,87 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 8,89 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 8,93 km
Libkov 8,94 km
roubenka Pocinovice 47 8,94 km
SDH Libkov 8,94 km
kaple Stachesried (D) 8,95 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 8,96 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 9,01 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 9,01 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 9,03 km
SDH Mezholezy 9,05 km
Mezholezy 9,08 km
Pavilon umění Stachesried 9,09 km
památník selských mučedníků Mezhol... 9,17 km
kaple Mezholezy 9,17 km
rybník Libkov 9,21 km
Nevolice 9,26 km
pomník padlých WWI, Nevolice 9,28 km
kaple sv. Martina, Nevolice 9,29 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 9,34 km
hřbitov Pocinovice 9,34 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 9,34 km
kašna Eschlkam 9,39 km
Schmidt Maximilian (D) 9,4 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 9,4 km
Eschlkam (D) 9,41 km
Spáleneček 9,44 km
FFW Eschlkam (D) 9,52 km
Úsilov 9,54 km
kaple Panny Marie, Chudenín 9,57 km
hřbitov Eschlkam 9,57 km
Staňkův mlýn, Domažlice 9,59 km
Stanětice 9,62 km
Flor Jack Jakub 9,62 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 9,62 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 9,62 km
Šamberk František Ferdinand 9,62 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 9,69 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 9,71 km
kaple Eschlkam (D) 9,73 km
Pasečnice 9,73 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 9,74 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 9,77 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 9,77 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 9,78 km
Stráž 9,78 km
SDH Stráž 9,79 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 9,79 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 9,79 km
roubenka Stráž 9,82 km
fara Uhliště 9,9 km
Kámen doteku Uhliště 9,9 km
Pasečnický rybník 9,92 km
Nevděk 9,96 km
Svatá Kateřina 9,97 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 9,99 km
hřbitov Svatá Kateřina 10,02 km
pomník padlých WWI, Uhliště 10,04 km
Schott Anton 10,04 km
nádraží Domažlice 10,19 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 10,23 km
Nová Víska 10,29 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 10,3 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 10,31 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 10,33 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 10,42 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 10,43 km
SDH Slavíkovice 10,44 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 10,53 km
hřbitov Běhařov 10,58 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 10,58 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 10,61 km
Slavíkovice 10,61 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 10,62 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 10,62 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 10,63 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 10,67 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 10,67 km
SDH Běhařov 10,68 km
přírodní park Zelenov 10,69 km
hřbitov Slavíkovice 10,69 km
Kalvoda Alois 10,72 km
zámek Běhařov 10,72 km
pítko Běhařov 10,73 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 10,74 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 10,74 km
Běhařov 10,74 km
kostel U Svatých, Domažlice 10,76 km
hasičské muzeum Běhařov 10,77 km
kaple sv. Anny, Domažlice 10,78 km
Vílov 10,82 km
hřbitov Domažlice 10,82 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 10,84 km
FFW Atzlern (D) 10,86 km
lípy Úborsko 10,87 km
Úborsko 10,89 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 10,9 km
rybník Běhařov 10,91 km
vlaková zastávka Domažlice město... 10,95 km
SDH Domažlice 10,96 km
vlaková zastávka Úborsko 10,96 km
pomník Svobody, Domažlice 11,02 km
hřbitov Dlažov 11,03 km
Dolejší brána, Domažlice 11,09 km
památník obětem komunismu, Domažli... 11,1 km
lidové stavení Dlažov 11,1 km
fara Dlažov 11,11 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 11,11 km
infocentrum Domažlice 11,12 km
pamětní deska Max Duffek 11,13 km
radnice Domažlice 11,14 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 11,14 km
jilm v Mileticích 11,14 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 11,14 km
pamětní deska páter Václav Antony... 11,14 km
fara Domažlice 11,14 km
muzeum Chodska Domažlice 11,15 km
hrad Domažlice 11,15 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 11,15 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 11,15 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 11,15 km
Dlažov 11,16 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 11,16 km
Cyklotoulky - Domažlice 11,16 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 11,16 km
Skelná Huť 11,16 km
Tři chlapi na cestách 11,16 km
kašna Domažlice 11,17 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 11,17 km
pamětní deska Alois Menza 11,17 km
Miletice 11,18 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 11,18 km
SDH Miletice 11,19 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 11,19 km
SDH Skelná Huť 11,19 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 11,19 km
Hanger (D) 11,19 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 11,2 km
pamětní deska Alois Jirásek 11,2 km
Fastr Petr 11,2 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 11,2 km
SDH Dlažov 11,2 km
tématický okruh Chodský květ 11,21 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 11,21 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 11,21 km
Klíma Ladislav 11,21 km
Halík Tomáš, Mons. 11,21 km
Domažlice 11,21 km
Chodské slavnosti, Domažlice 11,21 km
Steidl Antonín, MUDr. 11,21 km
Boček Zdeněk 11,21 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 11,21 km
Česká Kubice 11,23 km
pamětní deska Božena Němcová 11,23 km
Šumná města - Domažlice 11,23 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 11,26 km
rybníky Skelná Huť 11,27 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 11,27 km
Pelnář Josef 11,27 km
pamětní deska Josef Pelnář 11,27 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 11,27 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 11,28 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 11,28 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 11,29 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 11,29 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 11,29 km
galerie Dorka 11,3 km
památník Antonín Příhoda 11,31 km
památník Jakuba Royta 11,31 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 11,32 km
bazén Domažlice 11,34 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 11,34 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 11,37 km
Drachensee (D) 11,37 km
pivovar Domažlice 11,42 km
Vráž 11,45 km
kaple Nýrsko 11,46 km
Buková 11,49 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 11,5 km
Multerer Hans 11,5 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 11,5 km
dětské hřiště Domažlice 11,51 km
vlaková zastávka Babylon 11,51 km
Bystřice nad Úhlavou 11,52 km
SDH Nýrsko 11,54 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 11,55 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 11,56 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 11,57 km
pomník Petra Hany 11,57 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 11,58 km
Folmava 11,61 km
Smrt stopařek 11,65 km
infocentrum Nýrsko 11,68 km
modelová železnice Domažlice 11,68 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 11,69 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 11,69 km
Nýrsko 11,7 km
Holub Josef 11,7 km
Cyklotoulky - Nýrsko 11,7 km
Nutrie říční 11,72 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 11,72 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 11,73 km
radnice Nýrsko 11,74 km
Okula Nýrsko 11,76 km
SDH Babylon 11,77 km
Čapek-Chod Karel Matěj 11,79 km
Blau Josef 11,79 km
kaplička Fürth im Wald (D) 11,79 km
akvadukt Hadrovec 11,8 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 11,84 km
pomník padlých WWI, Babylon 11,84 km
židovský hřbitov Domažlice 11,85 km
Babylon 11,88 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 11,89 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 11,89 km
kaple Babylon 11,89 km
kašna Nýrsko 11,89 km
stavení č.p. 5, Babylon 11,9 km
stavení Nýrsko 11,9 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 11,91 km
stavení č.p. 12, Babylon 11,92 km
fara Nýrsko 11,92 km
Územní vojenská správa Domažlice... 11,94 km
kasárna Domažlice 11,95 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 11,95 km
hřbitov Nýrsko (starý) 11,96 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 11,98 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 12 km
nádraží Nýrsko 12,06 km
hřbitov Nýrsko (nový) 12,06 km
rybník Babylon 12,07 km
vlaková zastávka Havlovice 12,08 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 12,09 km
Petrovický mlýn 12,12 km
Nemanský mlýn, Havlovice 12,12 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 12,16 km
SDH Havlovice 12,17 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 12,17 km
Lamberg (D) 12,22 km
pomník padlých WWI, Havlovice 12,22 km
Rittsteig (D) 12,22 km
Havlovice 12,24 km
koupaliště Nýrsko 12,34 km
NS poznávací okruh Nýrsko 12,36 km
FFW Schafberg (D) 12,36 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 12,36 km
Suchý Kámen 12,4 km
vyhlídka Pajrek 12,51 km
bitva u Nýrska 12,54 km
zřícenina Pajrek 12,54 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 12,54 km
Váchal Josef 12,55 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 12,62 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 12,62 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 12,63 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 12,64 km
lesní divadlo Nýrsko 12,65 km
Starý Láz 12,68 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 12,69 km
Pajrek 12,69 km
Horní Polánky 12,7 km
židovský hřbitov Nýrsko 12,75 km
Osina 12,77 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 12,83 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 12,89 km
zřícenina hradu Netřeb 12,89 km
přírodní rezervace Netřeb 12,92 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 12,94 km
tisy červené, Netřeb 12,97 km
Pila 12,97 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 12,99 km
Petrovice nad Úhlavou 13 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 13 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 13 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 13,01 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 13,08 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 13,09 km
skiareál Hohen Bogen (D) 13,09 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 13,12 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13,14 km
SDH Hodousice 13,2 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 13,2 km
kaple Hodousice 13,23 km
horská služba Fürth im Wald (D) 13,23 km
dětské hřiště Hodousice 13,23 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 13,25 km
Hodousice 13,26 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 13,27 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 13,27 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 13,27 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 13,27 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 13,29 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 13,31 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 13,31 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 13,32 km
zřícenina Pušperk 13,32 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 13,32 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 13,33 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 13,33 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 13,41 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 13,44 km
Kozina Jan Sladký 13,44 km
kaple Pušperk 13,44 km
Zadní Chalupy 13,49 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 13,51 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 13,52 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 13,54 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 13,56 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 13,58 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 13,6 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 13,62 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 13,62 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 13,63 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 13,63 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 13,63 km
hamr Voithenberghütte (D) 13,64 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 13,64 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 13,64 km
Újezd u Domažlic 13,66 km
kaple Stará Lhota 13,68 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 13,69 km
Fürth im Wald (D) 13,69 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 13,72 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 13,72 km
bitva u Domažlic 13,72 km
Baldovské návrší 13,72 km
Chodský pes, Hrádek 13,74 km
Pastýřova hruška Únějovice 13,75 km
dětské hřiště Hrádek 13,76 km
Kozinova lípa, Hrádek 13,77 km
rybník Veselí 13,78 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 13,79 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 13,79 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 13,79 km
hřbitov Lštění u Blížejova 13,8 km
SDH Milence 13,81 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 13,81 km
Baarová Lída 13,83 km
Nový Oldřich 13,83 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 13,83 km
Stará Lhota 13,84 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 13,84 km
Na Štejfu 13,84 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 13,85 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 13,85 km
památník dosídlení Milenců 13,88 km
Milence 13,9 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 13,91 km
kaple Milence 13,91 km
roubenka Kanice 13,92 km
Kanice 13,95 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 13,97 km
Hruška Jan František 13,97 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 13,97 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 13,97 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 13,97 km
SDH Pec pod Čerchovem 13,97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 13,98 km
Bezpravovice 13,99 km
kaplička Milence 13,99 km
pamětní deska Matěj Blacký 14 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 14 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 14 km
chalupa Kanice 15 14,01 km
chalupa Kanice 66 14,02 km
Pec pod Čerchovem 14,02 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 14,03 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 14,03 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 14,03 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 14,04 km
zámek Kanice 14,04 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14,04 km
Sokol Kanice 14,04 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 14,04 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 14,06 km
návesní rybník, Trhanov 14,06 km
roubenka Pec pod Čerchovem 14,07 km
hrob Thomayerové 14,07 km
hřbitov Trhanov 14,07 km
dětské hřiště Trhanov 14,07 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 14,07 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 14,08 km
Špillar Jaroslav 14,08 km
Špillarova vila 14,08 km
Trhanov 14,09 km
pomník padlých WWI, Trhanov 14,09 km
Únějovice 14,09 km
pomník padlých WWI, Únějovice 14,1 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 14,11 km
zámek Trhanov 14,12 km
pamětní deska Josef Thomayer 14,12 km
Thomayer František Josef 14,13 km
Thomayer Josef 14,13 km
tvrz Únějovice 14,14 km
kaple Trhanov 14,15 km
Hvízdalka 14,16 km
Trhanovská alej 14,16 km
SDH Poleň 14,17 km
Luženičky 14,18 km
Na Lesní Louce 14,19 km
SDH Trhanov 14,19 km
chudobinec Trhanov 14,22 km
fara Poleň 14,23 km
pamětní deska Karel Hostaš 14,26 km
Poleň 14,26 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 14,26 km
kostel Všech Svatých, Poleň 14,26 km
lípa Poleň 14,27 km
pomník padlých WWI, Poleň 14,28 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 14,29 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 14,3 km
NS Špillarova stezka 14,3 km
hřbitov Poleň 14,3 km
pomník padlých WWI, Lštění 14,32 km
Lštění u Blížejova 14,32 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 14,34 km
tvrz Lštění 14,34 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 14,34 km
hřbitov Luženičky 14,35 km
říčka Jelenka 14,35 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 14,36 km
Švehlík Alois 14,36 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 14,36 km
vlaková zastávka Trhanov 14,45 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 14,47 km
kaple hřbitovní Dešenice 14,5 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 14,51 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 14,52 km
hřbitov Dešenice 14,52 km
Tětětice 14,52 km
rybníky Dešenice 14,53 km
zámek Tětětice 14,54 km
pítko Dešenice 14,56 km
VÚ Poleň 14,57 km
dětské hřiště Dešenice 14,58 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 14,58 km
fara Dešenice 14,59 km
pomník padlých WWI, Dešenice 14,6 km
vlaková zastávka Dešenice 14,6 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 14,61 km
kaple Blata 14,62 km
Kámen doteku Dešenice 14,62 km
kašna Dešenice 14,63 km
Dešenice 14,64 km
Blata 14,64 km
památník Kašpar Bosák 14,64 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 14,68 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 14,68 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 14,68 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 14,69 km
zámek Dešenice 14,73 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 14,73 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 14,74 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 14,79 km
Chudenická bažantnice 14,8 km
návesní rybník Draženov 14,81 km
studna Žiznětice 14,82 km
radnice Janovice nad Úhlavou 14,82 km
kaplička Žiznětice 14,82 km
kaple Žiznětice 14,82 km
SDH Žiznětice 14,82 km
pamětní deska osvobození Janovice... 14,82 km
Ondřejovice 14,83 km
Pacner Karel 14,83 km
Žiznětice 14,83 km
zámek Chocomyšl 14,84 km
strážní domek sv. Jan 14,84 km
dvůr U Kryslů, Draženov 14,85 km
Chocomyšlský rybník 14,9 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 14,9 km
SDH Janovice nad Úhlavou 14,91 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14,91 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 14,91 km
Janovice nad Úhlavou 14,91 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 14,91 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 14,91 km
studánka u Blat 14,92 km
golflcub Fürth im Wald (D) 14,92 km
Chodov 14,92 km
pomník padlých WWI, Chodov 14,93 km
lidová stavení, Chodov 14,93 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 14,96 km
SDH Chocomyšl 14,97 km
SDH Luženice 14,97 km
Šumavský Josef Franta 14,98 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 14,98 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 14,98 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14,99 km
kaple sv. Jana, Dešenice 15,01 km
Nový Hamr 15,02 km
Rohozno 15,02 km
Špirkův Dvorec 15,03 km
Spirker 15,03 km
Chocomyšl 15,03 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 15,04 km
Luženice 15,05 km
Gubrův Dvorec 15,05 km
pomník padlých WWI, Rohozno 15,05 km
kaple Na Špirku 15,06 km
roubenka Chocomyšl 15,06 km
kaple Rohozno 15,06 km
stavení Chocomyšl 15,07 km
kaple Gubrův Dvorec 15,08 km
rybník Dešenice 15,08 km
Draženov 15,08 km
kaple sv. Anny, Luženice 15,09 km
kaple Panny Marie, Draženov 15,12 km
silniční most Úhlava, Rohozno 15,12 km
pomník padlých WWI, Draženov 15,13 km
roubenka Luženice 15,14 km
SDH Draženov 15,15 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 15,15 km
mlýn Rohozno 15,17 km
Lučice 15,18 km
přehrada Nýrsko 15,19 km
SDH Lučice 15,2 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 15,2 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 15,21 km
rybník Lučice 15,25 km
kaple nad Chocomyšlí 15,27 km
dub v Lučici 15,28 km
Rameno 15,43 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 15,58 km
zámek Bezděkov 15,63 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 15,65 km
kaple U Kryštofů 15,65 km
zámek Lázeň, Chudenice 15,69 km
Vrásky z lásky 15,69 km
rybník Lotrov 15,69 km
hospodářské budovy Bezděkov 15,71 km
Františkov u Blížejova 15,72 km
Čech Svatopluk 15,74 km
U Kryštofů 15,76 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 15,77 km
Palackého skála 15,78 km
Vlach Oldřich 15,79 km
Bezděkov 15,79 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 15,8 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 15,81 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 15,82 km
hřbitov Bezděkov 15,82 km
památník Melichar Tomáš, por. 15,83 km
Spiess Christian Heinrich 15,83 km
Americká zahrada Chudenice 15,84 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 15,84 km
kaple sv. Felixe, Klenová 15,84 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 15,85 km
galerie Klenová 15,85 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 15,85 km
zámek a hrad Klenová 15,85 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 15,85 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 15,89 km
Šumná města - Klenová 15,91 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 15,91 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 15,92 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 15,93 km
Kotrbová Vilma Vrbová 15,94 km
vila Paula, manželů Kotrbových 15,94 km
kaple Lambach (D) 15,95 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 15,97 km
Lambach (D) 15,97 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 15,97 km
kaple Matějovice 15,98 km
zámek Přívozec 15,98 km
Matějovice 16,02 km
Dvorecký Mlýn 16,03 km
kaple Panny Marie, Přívozec 16,05 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 16,05 km
Přívozec 16,05 km
Röderova pila 16,09 km
Röderovský Dvorec 16,09 km
muzeum řemesel Koloveč 16,11 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 16,12 km
fara Blížejov 16,12 km
SDH Přívozec 16,13 km
Budka Andy 16,13 km
žlab Lambach (D) 16,13 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 16,13 km
Blížejov 16,14 km
kostel sv. Martina, Blížejov 16,14 km
Dešeníčky 16,15 km
Doubrava 727 m n. m. 16,15 km
mlýn Přívozec 16,15 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 16,16 km
památník Franz von Baader, Lambach... 16,16 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 16,17 km
NS Holzweg, Lambach (D) 16,19 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 16,19 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 16,19 km
katr Lambach (D) 16,22 km
Slatina u Klatov 16,22 km
SDH Bezděkov 16,22 km
kaple Dešeníčky 16,23 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 16,25 km
nádraží Blížejov 16,28 km
V Rybníce 16,29 km
SDH Blížejov 16,31 km
Veský rybník, Ždánov 16,33 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 16,34 km
Výhledy 700 m n. m. 16,36 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 16,36 km
Klenová 16,37 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 16,38 km
vlaková zastávka Bezděkov 16,39 km
Ždánov u Draženova 16,4 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 16,4 km
SDH Ždánov 16,41 km
hrob Chodských odbojářů 16,41 km
zámek Ždánov 16,42 km
hrob Jan Šebek 16,43 km
hrob Josef Královec 16,43 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 16,43 km
koupaliště Slatina u Klatov 16,44 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 16,44 km
hrob Jindřich Jindřich 16,45 km
Svinský potok 16,45 km
hrob Jindřich Šimon Baar 16,46 km
kaple Dolní Lhota 16,46 km
Klenečský rybník 16,46 km
mlýn Poborovice 16,48 km
Tupadly 16,5 km
pomník Josefa Svačiny 16,52 km
Hamerský Dvůr 16,53 km
Tupadelské skály 16,54 km
SDH Chotiměř 16,55 km
dětské hřiště Chotiměř 16,55 km
FFW Engelshütt (D) 16,56 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 16,56 km
Fučík Julius 16,56 km
památník první sklárny, Engelshütt... 16,58 km
Chotiměř 16,59 km
lípa Engelshütt (D) 16,59 km
kaple Engelshütt 16,6 km
SDH Tupadly 16,6 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 16,6 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 16,63 km
Chudenická lípa 16,71 km
hřbitov Zelená Lhota 16,71 km
mlýn Chotiměř 16,72 km
SDH Chudenice 16,72 km
zámek Chotiměř 16,72 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 16,72 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 16,73 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 16,75 km
kaple Rovná u Strážova 16,78 km
Rovná u Strážova 16,79 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 16,81 km
kaple sv. Anny, Opálka 16,81 km
Čerchov 1042 m n. m. 16,83 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 16,83 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 16,83 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 16,83 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 16,83 km
infocentrum Chodská liga 16,83 km
Opálka 16,83 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 16,83 km
Baar Jindřich Šimon 16,83 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 16,84 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 16,84 km
tvrz Opálka 16,85 km
pamětní deska A. V. Suvorov 16,85 km
nádraží Zelená Lhota 16,85 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 16,86 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 16,86 km
Vrba Jan 16,86 km
Jindřich Jindřich 16,86 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 16,87 km
Klenčí pod Čerchovem 16,88 km
fara Klenčí pod Čerchovem 16,9 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 16,92 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 16,92 km
Roubal Jan, prof. 16,93 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 16,93 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 16,97 km
Chudenice 16,98 km
Poborovice 17,01 km
fara Chudenice 17,01 km
Kvapil Jaroslav 17,03 km
lanové centrum Lam (D) 17,04 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 17,05 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 17,05 km
pivovar hraběcí Chudenice 17,05 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 17,08 km
Zichov 17,11 km
Zelená Lhota 17,12 km
SDH Zelená Lhota 17,12 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 17,12 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 17,12 km
Lazce 17,13 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 17,14 km
Haibühl (D) 17,14 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 17,14 km
zámecká lípa Chudenice 17,16 km
akvapark Lam (D) 17,23 km
povrchový lom Ždánov 17,3 km
Řakom 17,35 km
návesní rybník dolní Chudenice 17,36 km
Vacovy 17,37 km
Křížový vrch 17,38 km
Krotějov 17,42 km
Mariánský dům Chudenice 17,42 km
lípa Krotějov 17,43 km
kaple Vacovy 17,44 km
sklářská galerie a horský hostinec... 17,44 km
Sokolovna Chudenice 17,45 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 17,51 km
Kámen doteku Hamry 17,57 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 17,57 km
park na jezeře Arrach (D) 17,61 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 17,62 km
fara Hamry 17,64 km
Kámen doteku Arrach (D) 17,64 km
NS Úhlavským luhem 17,65 km
pomník padlých WWI, Hamry 17,65 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 17,66 km
Lam (D) 17,69 km
infocentrum Lam (D) 17,7 km
hřbitov Hamry 17,7 km
Na Sedle 17,7 km
památník Společná cesta 17,71 km
koupaliště Beňovy 17,74 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 17,75 km
stavení Strážov na Šumavě 21 17,77 km
rybník Pařezov 17,8 km
stavení Strážov na Šumavě 185 17,82 km
Balkovy 17,84 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 17,85 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 17,85 km
fara Strážov na Šumavě 17,88 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 17,88 km
fara Lam (D) 17,89 km
Pařezov - Starý a Nový 17,89 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 17,9 km
muzeum minerálů, Lam (D) 17,91 km
Ailův mlýn, Úhlava 17,92 km
Dolní Špátův dvůr 17,93 km
hřbitov Lam (D) 17,95 km
SDH Pařezov 17,97 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 17,97 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 17,98 km
kaple Dolní Špátův dvůr 17,98 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 17,98 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 17,99 km
pamětní deska Václav Soušek 18 km
radnice Strážov na Šumavě 18,01 km
Strážov na Šumavě 18,01 km
kašna Strážov na Šumavě 18,02 km
hřbitov Týnec 18,05 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 18,06 km
Děpoltice 18,06 km
horská služba Lam (D) 18,07 km
SDH Strážov na Šumavě 18,07 km
fara Děpoltice 18,08 km
roubenka Týnec 18,08 km
Týnecký Josef Hais 18,08 km
studánka V lipách, Hamry 18,09 km
U Mužíku 18,1 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 18,11 km
přestřelka postřekovských s SS 18,11 km
Patraska 18,15 km
hřbitov Strážov na Šumavě 18,15 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 18,17 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 18,17 km
kaple Hamry 18,17 km
infocentrum Arrach (D) 18,17 km
kašna Arrach (D) 18,19 km
Týnec 18,19 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 18,2 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 18,23 km
zámek Týnec 18,23 km
les Husín 18,27 km
Lehom 18,31 km
Tajanov 18,31 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 18,32 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 18,34 km
mlýn Beňovy 18,34 km
skiareál Capartice - Na sádku 18,35 km
vlaková zastávka Postřekov 18,35 km
dětské hřiště Tajanov 18,35 km
tvrz Beňovy 18,36 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 18,38 km
horská služba Osser (D) 18,38 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 18,39 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 18,39 km
Kámen doteku Osser (D) 18,39 km
hraniční kámen 123 18,39 km
Künische Kapelle, Osser (D) 18,39 km
roubenka Svrčovec 18,41 km
nádraží Lam 18,43 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 18,45 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 18,45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 18,47 km
Svrčovec 18,47 km
SDH Tajanov 18,48 km
Beňovy 18,5 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 18,51 km
FFW Lam (D) 18,51 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 18,51 km
Červený mlýn pod Hůrkou 18,54 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 18,56 km
Beňovská lípa 18,57 km
pamětní deska Josef Buršík 18,58 km
rodný dům Josef Buršík 18,58 km
Buršík Josef, armádní generál 18,58 km
SDH Svrčovec 18,63 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 18,69 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 18,72 km
Na Drahách 18,72 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 18,72 km
tvrz Svrčovec 18,75 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 18,79 km
muzeum krojů Postřekov 18,79 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 18,8 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 18,81 km
Stašek Bohumil, Msgre. 18,82 km
Boček Bohumil, generál 18,82 km
Postřekov 18,82 km
O zlém snu 18,82 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 18,82 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 18,82 km
Štefanův Dvůr, Hamry 18,82 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 18,83 km
Mally Leo Hans 18,83 km
NS Hůrka, Klatovy 18,84 km
Splž 18,85 km
hasičské muzeum Postřekov 18,88 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 18,88 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 18,89 km
Divišovice 18,89 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 18,9 km
kaple Divišovice 18,9 km
Drnový potok 18,91 km
Hamry 18,93 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 18,94 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 18,95 km
Bílý potok 18,97 km
kostel sv. Martina, Hůrka 18,98 km
Hájek 18,98 km
hřbitov Hůrka 18,98 km
fara Hůrka 18,99 km
historické soukolí s Peltonovo tur... 19,01 km
MVE Bílý potok 19,01 km
bazén Klatovy 19,02 km
18. rota PS, Pod Ostrým (Hamry) 19,02 km
koupaliště Klatovy 19,02 km
Casablanca 19,08 km
Smudek Nepolapitelný Jan 19,08 km
Nepolapitelný Jan 19,08 km
mlýn Malá Strana 19,1 km
Malá Strana 19,12 km
vyhlídka Díly 19,17 km
SDH Díly 19,17 km
lom Svrčovec 19,2 km
Kreuz Jakub 19,22 km
Královec Josef 19,22 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 19,22 km
pomník padlých WWI, Díly 19,22 km
pamětní deska čestní občané 19,22 km
Anderle Jiří 19,22 km
Kreuz Karel 19,22 km
Rumburská vzpoura 19,22 km
Díly 19,23 km
Dolanský mlýn 19,25 km
Oslí studánka 19,26 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 19,26 km
pamětní deska osvobození Díly 19,26 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 19,26 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 19,27 km
Víteň 19,31 km
Horní Lhota 19,32 km
Knížecí Dvůr 19,34 km
Hamerský buk 19,34 km
SDH Horní Lhota 19,34 km
roubenka Díly 19,35 km
kaple Horní Lhota 19,36 km
SDH Víteň 19,39 km
kaple Knížecí Dvůr 19,41 km
hřbitov Horšovský Týn 19,43 km
kaple Panny Marie Loretánské, Lore... 19,44 km
Loreta 19,44 km
Stateček 19,45 km
Lukavice 19,45 km
Toman Josef 19,45 km
hájovna Loreta 19,46 km
roubenka Datelov 19,48 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 19,48 km
kaple Datelov 19,5 km
SDH Dolany 19,5 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 19,5 km
koupaliště Dolany 19,5 km
kaple Lukavice 19,52 km
štola Loreta 19,54 km
SDH Lukavice 19,54 km
Datelov 19,54 km
nádraží Horšovský Týn 19,56 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 19,58 km
nádraží Klatovy 19,58 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 19,59 km
Dolany u Klatov 19,6 km
pomník padlých WWI, Dolany 19,61 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 19,62 km
muzeum zápalek Grafenwiesen (D) 19,64 km
fara Dolany 19,64 km
Prenet 1071 m n. m. 19,65 km
Milfort Martin 19,65 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 19,65 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19,65 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 19,65 km
mlýn svatá Anna 19,67 km
Denkův Dvůr 19,67 km
bruslení Klatovy 19,67 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 19,73 km
tvrz Dolany 19,73 km
hřbitov Dolany 19,74 km
Datelovský mlýn 19,83 km
Božtěšice 19,84 km
nádraží Hamry - Hojsova Stráž 19,88 km
Cyklotoulky - Hamry 19,88 km
lom Krušec 19,89 km
Maxfelsen 1138 m n. m. 19,9 km
Hořejší rybník Trnčí 19,91 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 19,93 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 19,93 km
kaple Božtěšice 19,93 km
kaple Chlumská 19,94 km
Horšovský Týn 19,95 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 19,96 km
kaple Trnčí 19,96 km
Trnčí 19,96 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 19,97 km
Sekrýt 19,98 km
SDH Klatovy 19,98 km
Chlumská 19,98 km
Dobrovský Josef 19,98 km
zvonice Horšovský Týn 19,99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - otevír...

  batoh
  Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 4,25 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 9,4 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 11,15 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 11,28 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 11,69 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 13,27 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 13,81 km
Destillenmuseum, Arrach 18,17 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 18,17 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 18,23 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 18,88 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 20,72 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 21,02 km
Muzeum dětem Klatovy 21,03 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 21,17 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 23,14 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 23,19 km
environmentální (návštěvnické) cen... 28,89 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 28,89 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 29,38 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 29,67 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 29,67 km
muzeum SPUR, Cham - otevírací doba... 29,74 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 29,84 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 31,49 km
Nostalgie Haus - otevírací doba 31,83 km
muzeum paličkování Tiefenbach - ot... 32,03 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 33,07 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 33,88 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 36,73 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 37,96 km
Prohlídky města Sušice 39,32 km
muzeum Šumavy, Sušice - otevírací ... 39,35 km
muzeum skla, zámek Theresienthal -... 39,54 km
firmy v okolí
 • Bankomat GE Money Bank

  batoh
  Bankomat GE Money Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Kdyně

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Kdyně
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Kdyně

  batoh
  Konzum Kdyně
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat GE Money Bank 3,97 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 4,21 km
Konzum Kdyně 4,25 km
Bankomat Komerční banka 4,3 km
Bankomat Poštovní spořitelna 4,36 km
Bankomat ČSOB 4,37 km
Bankomat Česká spořitelna 4,37 km
Konzum Kdyně 4,62 km
Konzum Kout na Šumavě 5,12 km
Konzum Starý Klíčov 6,15 km
Konzum Mrákov 6,87 km
Konzum Tlumačov 8,03 km
Konzum Zahořany 8,65 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 9,06 km
Konzum Úsilov 9,29 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 9,86 km
Konzum Domažlice 10,61 km
Bankomat Raiffeisenbank 11,06 km
Bankomat ČSOB 11,13 km
Bankomat Česká spořitelna 11,14 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11,15 km
Konzum Česká Kubice 11,23 km
Bankomat GE Money Bank 11,29 km
Konzum Černíkov 11,3 km
Bankomat Česká spořitelna 11,3 km
Bankomat Komerční banka 11,43 km
Bankomat Komerční banka 11,43 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11,52 km
Bankomat Česká spořitelna 11,52 km
Bankomat ČSOB 11,52 km
Konzum Domažlice 11,58 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 11,65 km
Konzum Folmava 11,68 km
Bankomat ČSOB 11,72 km
Bankomat Komerční banka 11,72 km
Bankomat Poštovní spořitelna 11,73 km
Bankomat Česká spořitelna 11,74 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 11,78 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 11,82 km
COOP DISKONT - Nýrsko 11,87 km
Konzum Nýrsko 11,87 km
Konzum Nýrsko 11,88 km
Konzum Milavče 12,55 km
Konzum Trhanov 14,61 km
Konzum Dešenice 14,62 km
Konzum Janovice 14,65 km
Bankomat ČSOB 14,87 km
Konzum Draženov 14,89 km
Bankomat Poštovní spořitelna 14,9 km
Konzum Chocomyšl 15,03 km
čerpací stanice OMV, Draženov 15,28 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 15,97 km
Konzum Bezděkov 16,07 km
Konzum Blížejov 16,09 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 16,19 km
Konzum Chudenice 17,02 km
Konzum Osvračín 17,96 km
Konzum Strážov 17,97 km
Konzum Srbice 18,78 km
Konzum Postřekov 18,86 km
Konzum Díly 19,28 km
Konzum Víteň 19,44 km
Bankomat GE Money Bank 19,62 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 19,63 km
Bankomat Komerční banka 19,65 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 19,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,7 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19,7 km
Bankomat ČSOB 19,7 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 19,75 km
Konzum Hlohovčice 19,85 km
Bankomat Česká spořitelna 19,93 km
Bankomat ČSOB 19,95 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Archanděla Michaela, Všeruby...

batoh
kostel sv. Archanděla Michaela, Všeruby
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Václava, Brůdek

batoh
kostel sv. Václava, Brůdek
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava je díky svým přírodním krásám (fotogalerie na http://www.sumava.cz/galerie/) jednou z turisticky nejvyhledávanějších rekreačních oblastí České republiky. Horské chaty, chalupy, apartmány, rodinné hotely, penziony na Šumavě jsou možností jak se pohodlně ubytovat za přijatelné ceny a mít tak možnost celoročně strávit krásnou dovolenou. Je už jen na Vás zda zvolíte ubytování co nejblíže k šumavské přírodě (na Modravě, Kvildě, Horské Kvildě), anebo spíše v turisticky rušnějších lokalitách např. v Železné Rudě, na Špičáku, na Zadově – Churánově, Srní, na Lipně,. Na Šumavě jsou možnosti pro aktivní dovolenou - pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku, agroturistiku, lyžování. Můžete poznávat mnoho historických památek, kulturních zajímavostí a tradic. Šumava má silný potenciál pro provozování letních i zimních sportů. Mezi další možnosti rekreace patří: rybolov, myslivost a houbaření. Významnou součástí turistické nabídky Šumavy je potenciál vodních ploch a toků vhodných pro odpočinek a rekreaci, ale hlavně aktivní pohyb při vodních sportech a vodní turistice. Nejvýznamnější vodní plochou pro rekreaci, sport, výlety je Lipenské jezero. Sportovní aktivitou je také vodní turistiky na kánoích, kajacích či raftingových člunech na úsecích řek Vltava, Otava a Úhlava. Rozmanitost dobře značených pěších a cyklistických turistických tras vyzývá k výletům v každém ročním období. Cestu na mnohé vrcholy si můžete usnadnit pomocí sedačkové lanovky - Pancíř, Špičák, Churáňov, Velký Javor. Mimořádně na Vás zapůsobí krása panenského prostředí blízko horských ledovcových jezer (Černé, Čertovo, Laka, Prášilské, Plešné, Roklanské, Malé a Velké Javorské). Ubytování na Šumavě v sobě zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotelové komplexy. Šumava to je Vaše pravá česká dovolená. Z druhů ubytování se největší popularitě těší penziony, které Šumava nabízí.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„A já tě mám rád!" zvolal. „Moje budeš, kdyby celý svět se tomu vzpíral! Čas se naplní a budeme jednat. Mluvit nebudu. Třást se musí všecko přede mnou, třást, ti povídám! Potom budeme svoji... a přece se vázat nebudu, rozumíš?"

Nerozuměla dobře. Sliboval jí, že svoji budou, a to jí stačilo. Líbila se jí ta řeč, hrdou, vznešenou se jí zdála, jí, mladé selské dívce, žijící v prostředí velmi pozitivním, málo romantickém; tryskalo jí z ní jakési tajemné kouzlo, odpovídající zplna neuvědomělým tužbám jejího ženského srdce. Odvěká přirozená potřeba ženy přilnouti, přimknouti se k tomu, kdo silou a odvahou jí skýtá záruku mocné ochrany.

„Rozumím," odpověděla usmívajíc se, ač slzy se dosud leskly na dlouhých hedvábných černých řasách.

Seděli zase mlčky druh podle druha, minuta utíkala za minutou.

„Nu?" tázal se jí posléze; „půjdeš domů teď? Třeba pomýšlet na návrat..." „Půjdu k bábě do Zbudova."

„Máš pravdu, k bábě zajdi. Tam ať tě hledají a najdou, budou-li se po tobě shánět. Přenesu tě přes potok, abys nemusela zacházet. Pojď, vezmi do koše střevíce a punčochy, obuješ se, až budeš na druhé straně."

Vstala.

„Nohy mě bolí," zasteskla si, „jsem jako podkosená z toho leknutí tam..."

„Neboj se, však tě přestanou bolet. Zapomeneš, jen na to už nemysli... Ale, počkej ještě chvilku, musím ti ještě něco povědět, už dávno o tom přemýšlím."

Upřela tázavě naň oči.

„Třeba mít peněz," započal, „hodně peněz, chci-li se něčím stát. Ještě než půjdu na vojnu, musím jich mít nastřádáno. Pokud budu vojákem, budeš je mít v opatrování ty. Až se vrátím, dáš mi je a pak uvidíš!... Ale víc jich musím získat než dosud. Už jsem ti řekl: pušek je především třeba..."

Apolena naslouchala dychtivě. Slyšíc, že jí tyto peníze svěřiti hodlá, zaradovala se a duše její se naplnila hrdým pocitem, že se zavděčí tomu, jenž se jí zdál nejstatečnějším člověkem na světě. 

„Buď bez starosti," pravila, „opatřím ti je věrně. Nikdo jich nenajde..."

Pokývl spokojeně hlavou.

„Poslyš," mluvil on svou, „nejsem u konce ještě. Ty a Václav musíte mi pomoci, abych jich vyzískal víc. Václav je bačkora, ale k tomu, co ti nyní povím, ho snad přece dostanu, jen když i ty nepřestaneš do něho mluvit. — Vidělas, v jakých sádkách držím své kapry. Nebylo možno zařídit to jinak, ale takhle to nestačí. Třeba mi řádných sádek, abych mohl mít třeba sto kaprů; k tomu mi poslouží rybníček ve vašem sadu."

„Vždyť voda tam hnije, tam ryby polekají..."

„Ovšem, ale když se vyčistí, bahno se vyveze a pak čerstvou vodou naplní, ryby se v něm budou dobře mít a po ruce mi budou, kdykoli bude nějakých třeba. Železný v Selcích to tak chce; říká, že ryba musí být pohotově na zavolání, potom že teprve nastane odbyt jaksepatří. Pamatuješ se, že jsem ti řekl, že Zlivští mají svého sádeckého ? A že ten sádecký ani neví, že jím je? — Vidíš, takovým nevědomým sádeckým bude taky tvůj táta. Přece nahlížíš, že já nemohu zůstat za Zlivskými. To by tak bylo!"

Dívka přisvědčila; co Vojta řekl, muselo být dobré. Neuvážila ani zdaleka, že provede-li hoch svůj úmysl, učiní jejího otce přechovávačem kradených věcí a přivodí naň hanbu, nesnáze a nebezpečenství...

„Václav musí naléhat na sedláka, aby se pustil bez průtahu, jakmile bude po žních, do čištění rybníčka a do vyvážení bahna," pokračoval Vojta ve své řeči.

„Než udeří zima, musí být všechno v pořádku a rybníček zase nahnán. Ostatek, sedlák tím nepochodí špatně: takové bahno, smíšené se zemí a s vápnem, zmrví luka lépe než hnůj. Však se podíváš, jaká vám poroste tráva! Ty také naléhej a stůj na svém, že je hanba mít v sadě takovou smrdutou louži."

Vedl ji zase bahnem, ostřicí a rákosím, neustále rozmlouvaje o nutnosti upravit rybníček a proměnit ho v sádky, a jaké výhody mu z toho vzejdou, nedotýkaje se již ani jediným slovem své lásky k ní; zdál se býti hrdým, že sám sebe přemohl; ale také o člověku, jehož, málo hodin tomu, ranou omráčil, možná do smrti ubil, nepadlo již slovo: podobalo se, že oba zapomněli pro nával důležitějších té chvíle věcí. Teprve když, asi dvě stě kroků níže místa, kde měl v potoce své „sádky", ji přenášel přes mělkou vodu, drže ji v náručí, pevně ji k sobě svíraje, políbil ji v ústa a zašeptal:

„Až jindy! Až jindy, až se nebudeš bát..."

A ona hlavinkou přisvědčila. „Ano, ty můj zlatý, až jindy!" dala mu v odpověď.

Přenesl ji, na suchý břeh postavil.

„Tudy se dej!" — ukázal na houštinu, kterou jí bylo projiti, aby se dostala na otevřená Blata; „jen vyjdeš z křovin, uvidíš Zbudov, a tebe ať pak třeba uvidí kdo chce. Já se nyní vrátím, podívám se k místu, kde jsem toho chlapa povalil, a leží-li tam ještě čili nic. Třeba se přesvědčit, uvážil jsem, abychom věděli, jak se zachovat."

Máchl rukou, usmál se, bílé zuby se zaleskly; pak skočil do vody, přebrodil potok a zmizel v rákosí protějšího břehu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky