Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Domažlice

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°26'24.459"N, 12°55'41.418"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Domažlice jsou okresním městem a tradiční centrum regionu Chodsko. Sestávají z vlastního města, čtyř pojmenovaných předměstí (Dolejší, Hořejší, Bezděkovské a Týnské) a vsi Havlovice. Město se rozkládá na potoce Zubřina. Historicky cenné městské centrum je městskou památkovou rezervací. Nejstarší zmínky o městě se datují ke konci 10. století, kdy se jednalo o osadu, které později Přemysl Otakar II. udělil městská práva. Roku 1231 bylo město obehnáno hradbami, aby tak bylo zabezpečeno před vpády z Bavorska. V 60. letech 13. století byly Domažlice povýšeny na královské město a místní hrad se stal sídlem purkrabího, pod jehož pravomoc náležely i svobodné chodské vsi. Roku 1373 byly předměstí a okolní vsi vypáleny bavorskými vojsky. V období husitských válek se město přidalo na stranu Táboritů. V srpnu roku 1431 bylo obléháno vojsky čtvrté křížové výpravy v čele s markrabětem Fridrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim, které 14. srpna porazily spojené husitské svazy pod velením Prokopa Holého a do dějin vešla tzv. bitva u Domažlic. V období pozdní gotiky byl vylepšen městský obranný systém, přičemž došlo k výstavbě kruhové hlásky na náměstí, jež dodnes tvoří klasickou dominantu Domažlic. V 15. a 16. století vládlo městu několik rodů. Počátkem 17. století se Domažlice (stejně jako Horšovslý Týn) i přilehlé obce připojily ke stavovskému povstání, na které po Bílé hoře navázalo povstání Chodů. Celkově znamenalo 17. století pro město úpadek a situace se začíná zlepšovat až ve století 18. Tehdy se již začíná rozvíjet drobný průmysl a Domažlice se stávají významným trhovým městem. 19. století přináší české národní obrození. Národopisná oblast Chodska se tehdy stává velmi oblíbenou pro mnohé významné osobnosti. V této době však také dochází k další modernizaci města bourají se hradby a některé brány, hradební příkopy jsou zasypávány, a město se může rozšiřovat i za své původně jasně stanovené území. 13. srpna 1939 se při příležitosti Vavřinecké poutě, jako vyjádření odporu odstoupení československého pohraničí, konalo velké protestní shromáždění. Domažlice totiž, jako celé Chodsko, díky svému převažujícímu českému obyvatelstvu, zůstávají na území Protektorátu Čechy a Morava, zatímco mnohé obce v jejich okolí se podle procentuelního zastoupení Němců stávají součástí říše. Hranice Protektorátu byla vytvořena tak tvarově složitě, že například vlak z Plzně do Domažlic údajně sedmkrát přejížděl tehdejší státní hranici. V květnu 1945 je město osvobozeno americkou armádou. V roce 1960 Domažlice získají status okresního města. Mezi památky města patří novorenesanční radnice, Chodský hrad, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Arciděkanský kostel Narození Panny Marie, Dolní brána, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel Zvěstování Páně (U Svatých), kostel Sv. Vavřince (na Veselé Hoře), kaple sv. Anny (pod Vavřinečkem). Ve městě jsou i muzea a galerie: Muzeum Chodska, galerie Bratří Špillarů, muzeum Jindřicha Jindřicha. Německý název Taus.

odkaz: Domažlice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Boček Zdeněk

batoh
Boček Zdeněk
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Chodské slavnosti, Domažlice

batoh
Chodské slavnosti, Domažlice
Šumava A-Z: akce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Evropan z Domažlic, Marie Korandová

batoh
Evropan z Domažlic, Marie Korandová
Šumava A-Z: literatura
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Klíma Ladislav

batoh
Klíma Ladislav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Boček Zdeněk 0 km
Chodské slavnosti, Domažlice 0 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 0 km
Klíma Ladislav 0 km
Steidl Antonín, MUDr. 0 km
Halík Tomáš, Mons. 0 km
pamětní deska Alois Jirásek 0,01 km
tématický okruh Chodský květ 0,02 km
pamětní deska Božena Němcová 0,02 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 0,04 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 0,04 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 0,06 km
Šumná města - Domažlice 0,06 km
Tři chlapi na cestách 0,07 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 0,08 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 0,09 km
pamětní deska Max Duffek 0,09 km
pamětní deska Josef Pelnář 0,09 km
Pelnář Josef 0,09 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 0,09 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 0,1 km
hrad Domažlice 0,12 km
muzeum Chodska Domažlice 0,12 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 0,12 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 0,13 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 0,13 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 0,13 km
radnice Domažlice 0,14 km
kašna Domažlice 0,14 km
památník obětem komunismu, Domažli... 0,15 km
památník Antonín Příhoda 0,15 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 0,15 km
Cyklotoulky - Domažlice 0,16 km
infocentrum Domažlice 0,16 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 0,16 km
galerie Dorka 0,17 km
památník Jakuba Royta 0,18 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 0,19 km
pamětní deska páter Václav Antony... 0,2 km
fara Domažlice 0,2 km
pivovar Domažlice 0,21 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 0,22 km
Fastr Petr 0,22 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 0,31 km
Dolejší brána, Domažlice 0,32 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 0,36 km
SDH Domažlice 0,36 km
dětské hřiště Domažlice 0,42 km
modelová železnice Domažlice 0,49 km
pomník Petra Hany 0,49 km
pomník Svobody, Domažlice 0,51 km
vlaková zastávka Domažlice město... 0,53 km
kostel U Svatých, Domažlice 0,73 km
bazén Domažlice 0,88 km
Čapek-Chod Karel Matěj 0,92 km
Územní vojenská správa Domažlice... 0,96 km
židovský hřbitov Domažlice 0,97 km
kasárna Domažlice 1,17 km
hřbitov Domažlice 1,2 km
nádraží Domažlice 1,21 km
Smrt stopařek 1,22 km
kaple sv. Anny, Domažlice 1,28 km
kaple sv. Martina, Nevolice 2,19 km
pomník padlých WWI, Nevolice 2,19 km
Nevolice 2,23 km
Staňkův mlýn, Domažlice 2,32 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 2,54 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 2,55 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 2,55 km
Baldovské návrší 2,56 km
bitva u Domažlic 2,56 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 2,56 km
pamětní deska Matěj Blacký 2,83 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 2,84 km
SDH Havlovice 2,96 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 2,96 km
pomník padlých WWI, Havlovice 3,02 km
Havlovice 3,02 km
Stráž 3,02 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 3,03 km
Luženičky 3,03 km
roubenka Stráž 3,04 km
SDH Stráž 3,06 km
hřbitov Luženičky 3,15 km
Nemanský mlýn, Havlovice 3,16 km
železniční most u Smolova 3,42 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 3,68 km
SDH Luženice 3,81 km
přírodní park Zelenov 3,83 km
Luženice 3,88 km
kaple sv. Anny, Luženice 3,91 km
roubenka Luženice 3,96 km
Tlumačov 4,03 km
Kozina Jan Sladký 4,03 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 4,03 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 4,08 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 4,12 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 4,13 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 4,13 km
návesní rybník Draženov 4,17 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 4,18 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 4,21 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 4,22 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 4,22 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 4,22 km
dvůr U Kryslů, Draženov 4,23 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 4,24 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 4,25 km
Újezd u Domažlic 4,25 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 4,31 km
Mrákov 4,4 km
Draženov 4,43 km
akvadukt Hadrovec 4,43 km
kaple Panny Marie, Draženov 4,44 km
SDH Draženov 4,48 km
pomník padlých WWI, Draženov 4,48 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 4,51 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 4,52 km
vlaková zastávka Havlovice 4,65 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 4,82 km
dětské hřiště Hrádek 4,86 km
Chodský pes, Hrádek 4,88 km
Váchal Josef 4,88 km
Starý Klíčov 4,89 km
Kozinova lípa, Hrádek 4,89 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 4,93 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 4,93 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 4,99 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 5,49 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 5,5 km
Pasečnice 5,57 km
Veský rybník, Ždánov 5,66 km
Pasečnický rybník 5,68 km
SDH Ždánov 5,77 km
zámek Ždánov 5,79 km
Ždánov u Draženova 5,84 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 5,9 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 6,01 km
Pila 6,1 km
dětské hřiště Trhanov 6,23 km
vlaková zastávka Babylon 6,28 km
rybník Babylon 6,31 km
Trhanovská alej 6,32 km
zámek Trhanov 6,32 km
Thomayer Josef 6,33 km
Thomayer František Josef 6,33 km
pamětní deska Josef Thomayer 6,33 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 6,33 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 6,35 km
Trhanov 6,35 km
pomník padlých WWI, Trhanov 6,36 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 6,37 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 6,37 km
kašna Kout na Šumavě 6,41 km
zámek Kout na Šumavě 6,42 km
návesní rybník, Trhanov 6,44 km
kaple Trhanov 6,48 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 6,49 km
Nový Hamr 6,52 km
Novodvorský rybník 6,53 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 6,54 km
stavení č.p. 5, Babylon 6,54 km
pomník padlých WWI, Babylon 6,56 km
kaple Babylon 6,57 km
stavení č.p. 12, Babylon 6,57 km
SDH Trhanov 6,65 km
chudobinec Trhanov 6,65 km
Babylon 6,65 km
SDH Babylon 6,66 km
hřbitov Trhanov 6,73 km
hrob Thomayerové 6,73 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 6,76 km
Šamberger František 6,77 km
vlaková zastávka Trhanov 6,77 km
památník Františka Šambergera 6,78 km
Kout na Šumavě 6,79 km
pivovar Kout na Šumavě 6,8 km
povrchový lom Ždánov 6,8 km
fara Kout na Šumavě 6,81 km
roubenka, Kout na Šumavě 6,92 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 6,99 km
Stanětice 7,05 km
Šamberk František Ferdinand 7,05 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 7,05 km
Flor Jack Jakub 7,05 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 7,05 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 7,07 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 7,09 km
Klenečský rybník 7,14 km
přestřelka postřekovských s SS 7,2 km
Starý Dvůr 7,23 km
rybník Pařezov 7,27 km
Pařezov - Starý a Nový 7,28 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 7,32 km
SDH Pařezov 7,36 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 7,42 km
lidová stavení, Chodov 7,49 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 7,52 km
Chodov 7,52 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 7,52 km
pomník padlých WWI, Chodov 7,53 km
Na Štejfu 7,54 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 7,65 km
nádraží Kout na Šumavě 7,73 km
Lazce 7,85 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 7,93 km
hrob Jan Šebek 7,94 km
hrob Josef Královec 7,94 km
hrob Chodských odbojářů 7,95 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 7,95 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 7,96 km
hrob Jindřich Jindřich 7,97 km
hrob Jindřich Šimon Baar 7,99 km
Budka Andy 7,99 km
Blížejov 7,99 km
fara Blížejov 8,03 km
kostel sv. Martina, Blížejov 8,04 km
SDH Blížejov 8,11 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 8,13 km
pamětní deska A. V. Suvorov 8,14 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 8,16 km
Klenčí pod Čerchovem 8,19 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 8,19 km
Baar Jindřich Šimon 8,19 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 8,2 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 8,2 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 8,2 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 8,21 km
infocentrum Chodská liga 8,21 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 8,21 km
Vrba Jan 8,21 km
Jindřich Jindřich 8,21 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 8,22 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 8,24 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 8,24 km
Hruška Jan František 8,24 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 8,26 km
Consuela, George Sandová 8,27 km
zřícenina Rýzmberk 8,27 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 8,27 km
fara Klenčí pod Čerchovem 8,28 km
Baarová Lída 8,3 km
Nový Oldřich 8,3 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 8,32 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 8,32 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 8,33 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 8,35 km
SDH Pec pod Čerchovem 8,35 km
nádraží Blížejov 8,36 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 8,41 km
Špillarova vila 8,42 km
Špillar Jaroslav 8,42 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 8,44 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 8,44 km
roubenka Pec pod Čerchovem 8,44 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 8,44 km
Pec pod Čerchovem 8,44 km
vlaková zastávka Postřekov 8,45 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 8,45 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 8,46 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 8,53 km
zámek Přívozec 8,58 km
pamětní deska Josef Buršík 8,66 km
rodný dům Josef Buršík 8,66 km
Buršík Josef, armádní generál 8,66 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 8,69 km
mlýn Přívozec 8,7 km
NS Špillarova stezka 8,71 km
SDH Přívozec 8,73 km
kaple Panny Marie, Přívozec 8,74 km
Přívozec 8,82 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 8,82 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 8,94 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 8,99 km
Františkov u Blížejova 9,01 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 9,02 km
muzeum krojů Postřekov 9,03 km
hasičské muzeum Postřekov 9,06 km
Stašek Bohumil, Msgre. 9,08 km
Boček Bohumil, generál 9,08 km
O zlém snu 9,08 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 9,08 km
Postřekov 9,08 km
hřbitov Lštění u Blížejova 9,08 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 9,09 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 9,1 km
mlýn svatá Anna 9,14 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 9,3 km
roubenka, Prapořiště 9,31 km
Prapořiště 9,33 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 9,33 km
SDH Kdyně 9,4 km
hřbitov Horšovský Týn 9,41 km
Švehlík Alois 9,41 km
pomník padlých WWI, Lštění 9,42 km
nádraží Horšovský Týn 9,42 km
Lštění u Blížejova 9,45 km
Výhledy 700 m n. m. 9,49 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 9,49 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 9,49 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 9,5 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 9,55 km
Sokolovna Kdyně 9,55 km
synagoga Kdyně 9,61 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 9,64 km
pomník Josefa Svačiny 9,66 km
tvrz Lštění 9,66 km
kašna Kdyně 9,7 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 9,72 km
památník Lidé bděte 9,73 km
Kdyně 9,76 km
pomník padlých WWI, Kdyně 9,76 km
nádraží Kdyně 9,77 km
infocentrum Kdyně 9,78 km
muzeum Příhraničí Kdyně 9,78 km
radnice Kdyně 9,81 km
SDH Chotiměř 9,85 km
hřbitov Kdyně 9,86 km
kaple u kostela, Kdyně 9,86 km
dětské hřiště Chotiměř 9,86 km
Fučík Julius 9,87 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 9,87 km
Chotiměř 9,87 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 9,89 km
Nová Ves u Horšovského Týna 9,89 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 9,89 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 9,9 km
hrob Josefa Wrbaty 9,91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 9,91 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 9,92 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 9,94 km
mlýn Chotiměř 9,96 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 9,96 km
Horšovský Týn 9,97 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 9,98 km
zámek Chotiměř 9,99 km
sýpka Horšovský Týn 10 km
Štíty království českého, Bůh za h... 10,01 km
zámek Horšovský Týn 10,01 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 10,01 km
Štíty království českého, Jak rost... 10,01 km
Nesmrtelná Teta 10,02 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 10,02 km
zvonice Horšovský Týn 10,03 km
Dobrovský Josef 10,03 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 10,04 km
bitva u Brůdku 10,04 km
fara Horšovský Týn 10,06 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 10,07 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 10,07 km
fara Kdyně 10,07 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 10,08 km
infocentrum Horšovský Týn 10,09 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 10,09 km
kostel sv. Václava, Brůdek 10,11 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 10,11 km
Brůdek 10,11 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 10,14 km
Smudek Nepolapitelný Jan 10,17 km
Nepolapitelný Jan 10,17 km
Casablanca 10,17 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 10,19 km
skiareál Capartice - Na sádku 10,19 km
vyhlídka Díly 10,2 km
SDH Díly 10,21 km
Anderle Jiří 10,23 km
Rumburská vzpoura 10,23 km
pamětní deska čestní občané 10,23 km
Kreuz Karel 10,23 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 10,23 km
Kreuz Jakub 10,23 km
pomník padlých WWI, Díly 10,23 km
Královec Josef 10,23 km
Díly 10,25 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 10,26 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 10,27 km
pamětní deska osvobození Díly 10,28 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 10,28 km
roubenka Díly 10,41 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 10,6 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 10,6 km
gotická hláska, Horšovský Týn 10,61 km
Brnířov 10,76 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 10,8 km
kaple sv. Martina, Brnířov 10,81 km
SDH Brnířov 10,82 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 10,84 km
návesní rybník, Brnířov 10,86 km
Rittstein Michael 11,01 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 11,04 km
pomník Vojtěchu Rettovi 11,06 km
chalupa Kanice 15 11,1 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 11,11 km
Wenzel Stahl 11,12 km
Polžice 11,12 km
roubenka Kanice 11,13 km
Kanice 11,14 km
přírodní rezervace Netřeb 11,15 km
Sokol Kanice 11,16 km
altán na Tanaberku 11,17 km
zřícenina hradu Netřeb 11,19 km
Folmava 11,21 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 11,21 km
lípy na Tanaberku 11,21 km
zámek Kanice 11,22 km
tisy červené, Netřeb 11,25 km
chalupa Kanice 66 11,27 km
SDH Nová Ves 11,43 km
Modřínovec 685 m n. m. 11,43 km
kaple Nová Ves 11,45 km
Nová Ves u Kdyně 11,47 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 11,47 km
dětské hřiště Nová Ves 11,56 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 11,56 km
pomník padlých WWII, Srby 11,56 km
SDH Srby 11,57 km
Srby 11,59 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 11,6 km
SDH Semošice 11,65 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 11,66 km
pomník padlých WWI, Všeruby 11,69 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 11,69 km
Semošice 11,69 km
pomník padlých WWII, Všeruby 11,69 km
dětské hřiště Všeruby 11,7 km
hřbitov Všeruby 11,71 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 11,74 km
Němcová Božena 11,75 km
povídky, Božena Němcová 11,75 km
Všeruby 11,75 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 11,75 km
Swingtime 11,75 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 11,75 km
památník Boženy Němcové 11,77 km
fara, Všeruby 11,77 km
SDH Všeruby 11,84 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 11,84 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 11,84 km
15. rota PS, Všeruby 11,87 km
infocentrum Poběžovice 12,01 km
Čerchov 1042 m n. m. 12,17 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 12,22 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 12,26 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 12,36 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 12,37 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 12,45 km
kaple Hluboká 12,63 km
Hluboká u Kdyně 12,65 km
SDH Hluboká 12,81 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 12,85 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 12,85 km
kaple sv. Václava, Křenovy 12,89 km
Mezholezy 13,1 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 13,1 km
židovský hřbitov Puclice 13,16 km
SDH Mezholezy 13,18 km
památník selských mučedníků Mezhol... 13,24 km
kaple Mezholezy 13,25 km
FFW Schafberg (D) 13,36 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 13,38 km
hamr Voithenberghütte (D) 13,77 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 13,89 km
muzeum řemesel Koloveč 13,94 km
Únějovice 13,96 km
pomník padlých WWI, Únějovice 13,97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 13,99 km
Vítání 14,02 km
Šejna Jan 14,02 km
tvrz Únějovice 14,11 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 14,15 km
SDH Chodská Lhota 14,19 km
Na Šteflích 14,21 km
pomník padlých WWII, Puclice 14,22 km
kaple sv. Máří Magdalény, Puclice... 14,23 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 14,23 km
pomník padlých WWI, Puclice 14,24 km
SDH Puclice 14,25 km
Sokol Chodská Lhota 14,25 km
Puclice 14,29 km
návesní rybník Puclice 14,31 km
Chodská Lhota 14,31 km
tvrz Puclice 14,37 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 14,37 km
Drachensee (D) 14,37 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 14,39 km
Jirásek Alois 14,5 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 14,51 km
Pastýřova hruška Únějovice 14,55 km
Nové Chalupy u Kdyně 14,58 km
FFW Grossaign (D) 14,77 km
zámek Chocomyšl 14,79 km
Grossaign (D) 14,79 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 14,81 km
kaple Grossaign (D) 14,83 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14,85 km
SDH Chocomyšl 14,91 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14,93 km
Chocomyšlský rybník 14,93 km
roubenka Chocomyšl 14,95 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14,96 km
Chocomyšl 14,96 km
Prostřední rybník 14,96 km
stavení Chocomyšl 14,98 km
kaplička Fürth im Wald (D) 14,98 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 15,01 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 15,03 km
golflcub Fürth im Wald (D) 15,05 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 15,07 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 15,12 km
Pláně 15,21 km
Úsilov 15,21 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 15,38 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 15,38 km
horská služba Fürth im Wald (D) 15,44 km
fara Loučim 15,48 km
kaple nad Chocomyšlí 15,5 km
hrob Rudolfa Mayera 15,51 km
o obrech v Loučimi 15,52 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 15,52 km
hřbitov Loučim 15,52 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 15,53 km
lípy Loučim 15,53 km
tvrz Tasnovice 15,54 km
SDH Loučim 15,57 km
Loučim 15,57 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 15,57 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 15,58 km
Bezpravovice 15,6 km
Eschlkam (D) 15,63 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 15,64 km
dětské hřiště Loučim 15,65 km
kašna Eschlkam 15,66 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 15,68 km
Schmidt Maximilian (D) 15,71 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 15,71 km
Tasnovice 15,71 km
Maškův mlýn 15,72 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 15,83 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 15,85 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 15,86 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 15,86 km
vlaková zastávka Loučim 15,88 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 15,88 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 15,89 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 15,89 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 15,89 km
hřbitov starý Tasnovice 15,9 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 15,9 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 15,9 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 15,91 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 15,92 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 15,92 km
FFW Eschlkam (D) 15,93 km
hřbitov Tasnovice 15,93 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 15,93 km
Fürth im Wald (D) 15,93 km
Slovanské hradiště Tasnovice 15,95 km
hřbitov Eschlkam 16,01 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 16,01 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 16,02 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 16,03 km
mlýn Štítary 16,03 km
Štítary 16,05 km
SDH Hostouň 16,07 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 16,08 km
fara Štítary 16,09 km
zřícenina Pušperk 16,1 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 16,1 km
Staňkov 16,11 km
Schubert Ottokar 16,11 km
Zichov 16,15 km
kostel sv. Jakuba Většího, Staňkov... 16,15 km
vlaková zastávka Mutěnín 16,16 km
kaple Pušperk 16,19 km
pomník padlých WWI i II, Staňkov... 16,23 km
židovský hřbitov Loučim 16,23 km
sklářská galerie a horský hostinec... 16,26 km
Nový mlýn, Pocinovice 16,36 km
Stachesried (D) 16,37 km
kaple Stachesried (D) 16,42 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 16,45 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 16,46 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 16,46 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 16,46 km
kaple Eschlkam (D) 16,48 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 16,51 km
Vílov 16,58 km
Jezvinec 16,63 km
Liščí 16,64 km
akvapark Waldmünchen (D) 16,71 km
Pavilon umění Stachesried 16,75 km
hřbitov Staňkov 16,81 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 16,82 km
Americká zahrada Chudenice 16,83 km
lanový park Waldmünchen (D) 16,89 km
kaple Čermná u Staňkova 16,89 km
Orlovice 16,9 km
Čermná u Staňkova 16,94 km
Orlovická hora 16,95 km
Lučice 16,99 km
dub v Lučici 16,99 km
roubenka Libkov 17,01 km
Palackého skála 17,01 km
SDH Lučice 17,01 km
rybník Lučice 17,02 km
Liščí hájovna 17,06 km
SDH Slavíkovice 17,08 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 17,09 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 17,09 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 17,1 km
Libkov 17,11 km
hřbitov Slavíkovice 17,12 km
Vrásky z lásky 17,15 km
zámek Lázeň, Chudenice 17,15 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 17,15 km
Slavíkovice 17,17 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 17,17 km
Chudenická bažantnice 17,17 km
SDH Libkov 17,17 km
nádraží Hostouň 17,24 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 17,28 km
Nevděk 17,29 km
hřbitov Hostouň 17,29 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 17,3 km
městská věž, Waldmünchen (D) 17,43 km
infocentrum Waldmünchen (D) 17,44 km
Hostouň 17,47 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 17,48 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 17,5 km
rybník Libkov 17,52 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 17,55 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 17,57 km
fara Hostouň 17,57 km
koupaliště Pocinovice 17,59 km
PP Svatý Bernard 17,6 km
zámek Hostouň 17,64 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 17,82 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 17,82 km
Nová Víska 17,83 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 17,84 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 17,86 km
rybník Lotrov 17,9 km
SDH Chudenice 17,91 km
Lučina 17,92 km
hřbitov Červené Dřevo 17,95 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 17,96 km
fara Chudenice 17,96 km
Roubal Jan, prof. 17,99 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 17,99 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 18 km
Červené Dřevo 18 km
Chudenice 18,01 km
hřbitov Poleň 18,01 km
pivovar hraběcí Chudenice 18,02 km
Kvapil Jaroslav 18,03 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 18,03 km
Poleň 18,05 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 18,06 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 18,06 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 18,06 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 18,06 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 18,07 km
pomník padlých WWI, Poleň 18,07 km
pamětní deska Karel Hostaš 18,08 km
zámecká lípa Chudenice 18,1 km
fara Poleň 18,1 km
lípa Poleň 18,1 km
kostel Všech Svatých, Poleň 18,12 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 18,12 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 18,15 km
SDH Poleň 18,16 km
Chudenická lípa 18,18 km
dětské hřiště Pocinovice 18,22 km
SDH Pocinovice 18,23 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 18,33 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 18,33 km
fara Pocinovice 18,33 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 18,34 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 18,34 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 18,34 km
Pocinovice 18,36 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 18,37 km
Mariánský dům Chudenice 18,4 km
roubenka Pocinovice 47 18,43 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 18,43 km
Šumavský Josef Franta 18,43 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 18,43 km
Sokolovna Chudenice 18,45 km
návesní rybník dolní Chudenice 18,49 km
Buková 18,54 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 18,56 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 18,6 km
Holubí hlava 18,65 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 18,67 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 18,68 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 18,69 km
Přední Fleky 18,74 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 18,74 km
hřbitov Pocinovice 18,74 km
koupaliště Slatina u Klatov 18,77 km
Vráž 18,84 km
Slatina u Klatov 18,84 km
VÚ Poleň 18,93 km
Dlažov 19,13 km
pamětní deska Alois Menza 19,13 km
lidové stavení Dlažov 19,14 km
U Zeleného Háje 19,16 km
SDH Dlažov 19,16 km
fara Dlažov 19,21 km
hřbitov Dlažov 19,21 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 19,24 km
jilm v Mileticích 19,56 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 19,62 km
hřbitov Běhařov 19,64 km
Miletice 19,65 km
SDH Miletice 19,66 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 19,66 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 19,69 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 19,71 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 19,75 km
SDH Běhařov 19,76 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 19,77 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 19,83 km
pítko Běhařov 19,85 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 19,86 km
Běhařov 19,86 km
hasičské muzeum Běhařov 19,87 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 19,87 km
Doubrava 727 m n. m. 19,88 km
Kalvoda Alois 19,88 km
zámek Běhařov 19,88 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 19,89 km
rybník Běhařov 19,9 km
Tětětice 19,91 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 19,91 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 19,93 km
zámek Tětětice 19,97 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
Bankomat Poštovní spořitelna 0,12 km
Bankomat ČSOB 0,13 km
Bankomat Česká spořitelna 0,14 km
Bankomat GE Money Bank 0,2 km
Bankomat Raiffeisenbank 0,21 km
Bankomat Komerční banka 0,25 km
Bankomat Komerční banka 0,25 km
Bankomat Česká spořitelna 0,25 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0,32 km
Bankomat Česká spořitelna 0,32 km
Bankomat ČSOB 0,32 km
Konzum Domažlice 0,63 km
Konzum Domažlice 0,83 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 1,21 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 2,58 km
Konzum Tlumačov 4,06 km
Konzum Draženov 4,23 km
Konzum Mrákov 4,44 km
čerpací stanice OMV, Draženov 4,7 km
Konzum Milavče 4,94 km
Konzum Starý Klíčov 5,12 km
Konzum Zahořany 5,34 km
Konzum Kout na Šumavě 6,97 km
Konzum Trhanov 7,12 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 7,16 km
Konzum Blížejov 8,05 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 9,03 km
Konzum Postřekov 9,08 km
Konzum Česká Kubice 9,33 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 9,45 km
Bankomat Komerční banka 9,62 km
Konzum Kdyně 9,64 km
Konzum Nový Kramolín 9,69 km
Bankomat ČSOB 9,73 km
Bankomat Česká spořitelna 9,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9,73 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9,73 km
Konzum Kdyně 9,76 km
Bankomat ČSOB 9,77 km
Bankomat GE Money Bank 9,78 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9,79 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 9,79 km
Bankomat Komerční banka 9,79 km
Bankomat GE Money Bank 9,79 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 9,92 km
Bankomat Česká spořitelna 9,96 km
Konzum Horšovský Týn 10,13 km
Konzum Díly 10,28 km
Konzum Folmava 11 km
Konzum Semošice 11,69 km
Bankomat Česká spořitelna 12 km
Konzum Osvračín 12,06 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 12,08 km
Konzum Poběžovice 12,13 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 12,32 km
Konzum Mnichov 13,41 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 14,31 km
čerpací stanice PAP OIL, Staňkov, ... 14,5 km
Konzum Černíkov 14,73 km
Konzum Hlohová 14,89 km
Konzum Chocomyšl 14,93 km
Konzum Úsilov 15,17 km
Konzum Srbice 15,85 km
Konzum Staňkov 16,11 km
Konzum Hlohovčice 16,16 km
Konzum Staňkov 16,31 km
Bankomat Česká spořitelna 16,32 km
Konzum Čermná u Staňkova 16,86 km
Konzum Miřkov 16,95 km
Konzum Hostouň 17,53 km
Konzum Chudenice 18,05 km
Západočeské konz. družstvo Merklín... 19,83 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z Chráněné krajinné oblasti Šumava. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR. Za svoji atraktivitu vděčí Národní park kromě jiného i dlouholeté existenci Pohraničního pásma nazývaného železnou oponou, která na několik desetiletí zastavila působení člověka v hraničních oblastech a dala tak prostor přirozenému vývoji krajiny. Uprostřed Evropy vznikl unikátní přírodní celek, jehož hodnoty si bezesporu zaslouží ochranu. Oblast Šumavy a Bavorského lesa tvoří společně jeden z nejrozsáhlejších lesních komplexů ve střední Evropě. Území NP leží v nadmořské výšce od 600 m n. m. (údolí Otavy u Rejštejna) do 1378 m n. m. (Plechý). Podle stupně ochrany přírody je NP rozdělen do tří zón: I. zóna - přísná přírodní (13% z celkové plochy), zahrnuje nejcennější části, území je ponecháno přirozenému vývoji bez vlivu člověka, platí zde zákaz vstupu mimo vyznačené trasy. II. zóna - řízená přírodní (83% z celkové plochy), člověkem převážně pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy. III. zóna - okrajová (4% z celkové plochy), území značně pozměněné člověkem, osídlené nebo hospodářsky kultivované oblasti zejména obce, jejich okolí a zemědělské plochy. Vzácné lokality NP z hlediska ochrany rostlin a živočichů (15 000 ha) jsou navíc zahrnuty do šesti klidových území, ve kterých se lze pohybovat pouze po vyznačených turistických stezkách. Pro poznávání Šumavy, dovolenou, relaxaci, wellnes, sport, využijte nabídky ubytování pro každého. Od luxusních hotelů pro vyznavače pohodlí, přes moderní apartmány nebo stylové penziony pro milovníky romantiky. Prohlédněte si nabízené penziony, chalupy, chaty, horské chaty, hotely a vyberte si způsob ubytování, který vám nejvíce vyhovuje. I přesto, že se typu ubytování liší podle povahy, lokality, jedno mají společné - příjemné prostředí, kvalitní služby, příznivé ceny a ochotný personál. Vyberte si ze široké nabídky ubytování, v němž můžete vždy počítat s pohodlím, které vám zařízení poskytnou. Velké oblibě se těší na Šumavě zejména penziony, které tvoří páteř turistického zázemí a levného ubytování na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Krušnej nechal ženu mluvit, obíraje se svými myšlenkami. Věděl dobře, že odpor její by rostl a mohutněl každou jeho odpovědí. Když pak se ho přímo tázala, hodlá-li se opříti zamýšlenému dělení čili nic, odtušil klidně:

„Copak se mne ptáš? Dojde-li k dělení, bude děliti obec; s tou si to sprav." Rozzlobila se.

„Cože? — Obec, povídáš? — Jsem tak hloupá, že bych nevěděla, co je obec? Obec, toť jste vy, a vy dělit nebudete, o to se postarám."

Krušnej pokrčil ramenoma:

„Nač se rozčiluješ? Máš pravdu, obec jsme my všichni, ale žádný z nás pro sebe. Až obec řekne: Blata se rozdělí, postav se proti obci a řekni: ,Ne, vy necháte věc při starém, dělit se nebude.' — Uhlídáš, že obec se neopováží A opováží-li se přece, nezbude než se podrobit, kdybys křičela desetkrát víc a silněji."

„Na tvou pomoc arci nečekám, ty nimro! — Ale proto si s obcí promluvím přece, a rozděh-li Blata, ať mi potom vybaví holky. K císaři pánu kdybych měla dojít, najdu si právo. To jim řekni všem a nejdříve tomu moudrému mudrlantovi tam v Plástovicích."

„Buď bez starosti, vyřídím mu tvůj vzkaz. Je jisto, až uslyší, ulekne se a přidá věna Apoleně, abys našim holkám mohla koupit peřiny."

„Ty se mi směješ, ty hloupý Kubo           Nebo jste se snad

spolu umluvili, že našemu Jakubovi dceru nedá, jen za cenu rozdělení Blat?"

„To jsme zrovna neumluvili, ale možná dost, že Jouza to jinak neudělá. Ale to je tobě přece jedno: ty mu najdeš jinou nevěstu s osmi tisíci. U nás takových roste jako hřibů v lese po vlažičce."

„Nech si svoje úštěpky..."

„Zkrátka a moudře: Ty si i beztak pomůžeš a rozdělení

Blat zamezíš, ale na tvém místě bych prozatím nedělal zbytečného rámusu, aby se kmotr nezalekl ani nepohněval. Blata se nebudou dělit ani dnes, ani zítra, ale mohlo by se stát, že by Potužák našel pro svou dceru ženicha, který by se mu aspoň tak dobře hodil jako náš Jakub. Dělej si teď, co chceš." Krušná se poněkud zarazila.

„Nevídáno!" zabručela mnohem dušeněji, „tu je toho, Apolena Potužákovic! Na naší straně, v Podeřišti, ve Vítě-jicích, v Lažišti jsou taky bohaté nevěsty. Potom, což tu není ve Lhotě Kuchař..."

„Ano, má dvě dcery, každá dostane pět tisíc..."

„...VeZliviBlahout..."

„... Pravda, dá věna čtyři tisíce..."

„... A pár koňů k tomu. Možná že by dal i pět tisíc..."

„Ovšem, i jiní se ještě najdou. Ale zatím přece snad abychom zůstali při Potužákovi, když dá osm tisíc."

„Dobře, ale Blata se dělit nebudou."

„Nu, nebudou, když nechceš. Já jenom myslím, abys o tom zbytečně nemluvila." -

Krušná skutečně přestala mluvit o dělení Blat a jen na Potužáka si zatoužila.

„Je to kus mudrlanta, tenhle!" ulevila si, ukazujíc rukou směrem k Plástovicům. „Pořád ho vidím a slyším, jak se čertil na našeho Ferdu. Udělal by dobře, kdyby metl před svým prahem. Má taky dětí, má toho kluka Vaška, který mu třeba jednou vyvede něco horšího než to naše ubohé dítě, ten Ferda! To toho je, že chtěl zítra k obědu rybu, když přišel po dlouhém čase domů. To se přece rozumí, že se mu musí vyhovět, je třeba ho trochu uctít. Však se ví, jaký to je zlotřilec, ten Vojta, jeho hříbek! Ten snad chytá jen žáby v potoce, aj ? Knížecí není ten potok, ale jeho! Chtěla bych vědět, kolik štik už z něho vytáhl. Ty ovšem nejsou kradené jako ti kapři, jež člověk poctivě koupí od Pavlíčka..."

„No, už toho nech..."

Nemohla toho nechat tak hned, dlouho ještě mluvila, věc rozvláčela. —

Jedva Potužák přišel domů, přivalila se hanba za okolností, již krejčí vylíčil na statku jeho svaka ve Zbudově.

Když bral se cestou z Pašic domů, prchly mlhy, jasno bylo; když četník odváděl jeho syna, obviněného z těžkého zločinu, nové mlhy se hnaly od západu, hustší, dusivější těch, jež prchly, šedými perutěmi letěly za odváděným, za urvaným od krbu rodinného. Zahalily Blata i ves kraj ve chmurné stíny své a těžce lehly na srdce rodičů.

„Já jsem se ničím neprovinil," pravil Václav, opouštěje rodný práh; „já toho člověka neznám, jen jsem ho viděl, jak se sbíral a vlasy jeho byly krví slepené."

„To se ukáže," odvětil četník, „jen pojďte a nezdržujte mě! Kdyby vaše svědomí bylo čisté, nebyl byste před ním utíkal."

„Bůh suď!" pravil otec. „Jdi!" -

Asi hodinu po zatknutí Václava vrátil se Vojta z Blat. Když slyšel zvěst, trhl sebou. „Není možná," pravil, „Václav onoho člověka neuhodil, tím méně obral."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky