Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Pec pod Čerchovem

Šumava

kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°23'54.297"N, 12°49'50.641"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Pec pod Čerchovem je obec v jihozápadní části okresu Domažlice, malebně uložená pod horou Čerchov (nejvyšším vrcholem Českého lesa, na které se nachází Kurzova rozhledna). Ves, ze tří stran obklopená lesy a leží 9 km severně od hraničního přechodu Folmava (SRN). První zmínka o vsi je z roku 1652, kdy zde nechal Lomikarův správce Melchior z Aschenbachu, postavit vysokou pec a huť na zpracování železné rudy. Chtěl se zavděčit svému pánovi, který jako osmnáctiletý ještě studoval v Praze, a hlavně místo bylo velmi příhodné, nacházelo se na soutoku dvou potoků, takže zde byl dostatek vody na pohánění vodních kol měchů vysoké pece a hamru a v okolních čerchovských hvozdech byl dostatek paliva. Mimo železa na další zpracování huť odlévala litinové kotle, kulatá kamna a dělové koule. Kolem roku 1803 se výroba železa již nevyplácela a vysoká pec vyhasla. Byla zbourána a cihlové kvádry byly použity na stavbu mlýna. Lomikarovu huť dnes připomíná na návsi stojící železný kříž vykovaný z poslední tavby. Nechal jej zhotovit obchodník s železem Matěj Wáchal, který chtěl, aby po něm v Peci zbyla trvalá památka. Na kříži je dodnes dobře čitelný, vyražený monogram M.W. Výrobu železa pak vystřídala výroba skla. Založení sklárny v Peci provází spletitá historie. K jejímu zřízení bylo zapotřebí řady žádostí. Poslední, odeslaná přímo císaři Františku II. přinesla konečné rozhodnutí. Dekretem ze 17. září 1808 byla výstavba povolena. Sklárna s jednou pecí a osmi pánvemi byla plánována na 12 let provozu, ale fungovala až do roku 1860. Vyráběla tabulové a zrcadlové sklo a zřejmě také skleněné korálky do růženců, tzv. páteříky a skleněné knoflíky. V 19. století se místní obyvatelstvo zabývalo především dřevorubectvím a výrobou nářadí a obuvi. V roce 1869 žilo v Peci 545 lidí, v roce 1910 pak 626. Za 1. republiky se počet obyvatel snížil na 460 (1930) a Pec se stala oblíbeným turistickým letoviskem v Českém lese. S rozvojem turistiky na počátku 20. století byla Pec pod Čerchovem vyhledávaným místem pro svoji malebnou polohu v lesích. O hosty bylo dobře postaráno v penzionátu Daliborka. Mezi ty patřil např. cestovatel Běhounek, herec Oldřich Nový a také tehdy ještě studentka Ludmila Babková, herečka, která zde získala své umělecké jméno Lída Baarová. Až do roku 1991 byla Pec střídavě osadou obcí Chodov nebo Trhanov. Významní občané obce Pec byli malíř Jaroslav Špillar (1869-1917) a spisovatel a národopisec Jan František Hruška. Pec je tradiční chodská obec s čistým národnostním složením - 98,8 % obyvatel se přihlásilo k české národnosti, zbytek obyvatel (1,2 %) je národnosti slovenské. Německý název Hochofen.

odkaz: Pec pod Čerchovem

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerchovem...

batoh
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerchovem
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Náš venkov: Dřevorubecká vesnice

batoh
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchovem

batoh
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchovem
Šumava A-Z: kaple
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pojízný ateliér malíře Jaroslava Špillar...

batoh
pojízný ateliér malíře Jaroslava Špillara
Šumava A-Z: technické
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 0,01 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 0,01 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 0,02 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 0,03 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 0,03 km
roubenka Pec pod Čerchovem 0,05 km
SDH Pec pod Čerchovem 0,09 km
Špillar Jaroslav 0,09 km
Špillarova vila 0,09 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 0,12 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 0,2 km
Baarová Lída 0,2 km
Nový Oldřich 0,2 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 0,22 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 0,22 km
Hruška Jan František 0,22 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 0,26 km
NS Špillarova stezka 0,3 km
Na Štejfu 1,01 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 2,12 km
pomník padlých WWI, Chodov 2,14 km
Chodov 2,15 km
hrob Thomayerové 2,19 km
hřbitov Trhanov 2,19 km
lidová stavení, Chodov 2,19 km
Babylon 2,29 km
stavení č.p. 12, Babylon 2,31 km
kaple Babylon 2,33 km
stavení č.p. 5, Babylon 2,33 km
Pila 2,36 km
rybník Babylon 2,37 km
pomník padlých WWI, Babylon 2,37 km
SDH Babylon 2,38 km
SDH Trhanov 2,4 km
chudobinec Trhanov 2,43 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 2,43 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 2,45 km
Výhledy 700 m n. m. 2,45 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 2,47 km
vlaková zastávka Trhanov 2,51 km
návesní rybník, Trhanov 2,56 km
kaple Trhanov 2,58 km
pomník Josefa Svačiny 2,59 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 2,65 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 2,66 km
pomník padlých WWI, Trhanov 2,67 km
Trhanov 2,69 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 2,73 km
vlaková zastávka Babylon 2,74 km
pamětní deska Josef Thomayer 2,75 km
zámek Trhanov 2,75 km
Thomayer Josef 2,76 km
Thomayer František Josef 2,76 km
Trhanovská alej 2,81 km
dětské hřiště Trhanov 2,82 km
Nový Hamr 3,55 km
Čerchov 1042 m n. m. 3,74 km
vlaková zastávka Havlovice 3,79 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 3,8 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 3,82 km
hrob Chodských odbojářů 3,84 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 3,87 km
hrob Jindřich Šimon Baar 3,87 km
hrob Josef Královec 3,88 km
hrob Jan Šebek 3,88 km
hrob Jindřich Jindřich 3,89 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 3,92 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 3,96 km
akvadukt Hadrovec 4,03 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 4,13 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 4,21 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 4,22 km
infocentrum Chodská liga 4,24 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 4,24 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 4,24 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 4,24 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 4,25 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 4,25 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 4,25 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 4,25 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 4,26 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 4,26 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 4,26 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 4,26 km
Baar Jindřich Šimon 4,27 km
fara Klenčí pod Čerchovem 4,27 km
Chodský pes, Hrádek 4,28 km
Kozinova lípa, Hrádek 4,28 km
Vrba Jan 4,29 km
Jindřich Jindřich 4,29 km
dětské hřiště Hrádek 4,31 km
Pasečnický rybník 4,33 km
Klenčí pod Čerchovem 4,34 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 4,35 km
pamětní deska A. V. Suvorov 4,35 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 4,51 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 4,52 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 4,53 km
Pasečnice 4,54 km
skiareál Capartice - Na sádku 4,82 km
přírodní park Zelenov 4,93 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 4,97 km
Klenečský rybník 4,99 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 5 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 5,01 km
Újezd u Domažlic 5,02 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 5,02 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 5,03 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 5,04 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 5,04 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 5,05 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 5,09 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 5,1 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 5,11 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 5,11 km
Kozina Jan Sladký 5,11 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 5,12 km
Nemanský mlýn, Havlovice 5,35 km
Folmava 5,39 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 5,52 km
pomník padlých WWI, Havlovice 5,54 km
Havlovice 5,54 km
SDH Havlovice 5,58 km
Smudek Nepolapitelný Jan 6,04 km
Nepolapitelný Jan 6,04 km
Casablanca 6,04 km
SDH Díly 6,16 km
vyhlídka Díly 6,16 km
roubenka Stráž 6,17 km
SDH Stráž 6,19 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 6,21 km
Díly 6,21 km
Stráž 6,22 km
Kreuz Jakub 6,23 km
pomník padlých WWI, Díly 6,23 km
Královec Josef 6,23 km
Anderle Jiří 6,23 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 6,23 km
pamětní deska čestní občané 6,23 km
Rumburská vzpoura 6,23 km
Kreuz Karel 6,23 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 6,24 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 6,25 km
pamětní deska osvobození Díly 6,25 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 6,27 km
roubenka Díly 6,28 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 6,28 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 6,28 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 6,28 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 6,4 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 6,41 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 6,53 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 6,66 km
vlaková zastávka Postřekov 6,8 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 6,84 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 6,85 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 6,85 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 6,86 km
Postřekov 6,86 km
Boček Bohumil, generál 6,86 km
Stašek Bohumil, Msgre. 6,86 km
O zlém snu 6,86 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 6,88 km
muzeum krojů Postřekov 6,88 km
dvůr U Kryslů, Draženov 6,89 km
návesní rybník Draženov 6,93 km
pamětní deska Josef Buršík 6,98 km
pomník padlých WWI, Draženov 6,99 km
Buršík Josef, armádní generál 6,99 km
rodný dům Josef Buršík 6,99 km
Draženov 7 km
hasičské muzeum Postřekov 7,03 km
hamr Voithenberghütte (D) 7,04 km
kaple Panny Marie, Draženov 7,05 km
SDH Draženov 7,06 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 7,11 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 7,12 km
Ždánov u Draženova 7,14 km
Tlumačov 7,18 km
kaple sv. Anny, Domažlice 7,28 km
Smrt stopařek 7,29 km
zámek Ždánov 7,31 km
SDH Ždánov 7,32 km
povrchový lom Ždánov 7,37 km
Veský rybník, Ždánov 7,39 km
FFW Schafberg (D) 7,4 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 7,48 km
kasárna Domažlice 7,53 km
bazén Domažlice 7,56 km
rybník Pařezov 7,68 km
Nevolice 7,72 km
kaple sv. Martina, Nevolice 7,75 km
pomník padlých WWI, Nevolice 7,76 km
Územní vojenská správa Domažlice... 7,84 km
golflcub Fürth im Wald (D) 7,93 km
Pařezov - Starý a Nový 7,94 km
SDH Pařezov 7,98 km
vlaková zastávka Domažlice město... 7,99 km
pomník Petra Hany 8,1 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 8,12 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 8,14 km
dětské hřiště Domažlice 8,15 km
sklářská galerie a horský hostinec... 8,28 km
Luženičky 8,28 km
pamětní deska Matěj Blacký 8,32 km
modelová železnice Domažlice 8,32 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 8,33 km
památník Antonín Příhoda 8,33 km
muzeum Chodska Domažlice 8,34 km
hrad Domažlice 8,34 km
památník obětem komunismu, Domažli... 8,35 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 8,37 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 8,37 km
Šumná města - Domažlice 8,39 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 8,39 km
pamětní deska Max Duffek 8,41 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 8,41 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 8,41 km
pamětní deska Božena Němcová 8,43 km
pamětní deska Alois Jirásek 8,44 km
Boček Zdeněk 8,44 km
Chodské slavnosti, Domažlice 8,44 km
Domažlice 8,44 km
Klíma Ladislav 8,44 km
Steidl Antonín, MUDr. 8,44 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 8,44 km
Halík Tomáš, Mons. 8,44 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 8,44 km
tématický okruh Chodský květ 8,47 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 8,47 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 8,49 km
pivovar Domažlice 8,49 km
Tři chlapi na cestách 8,5 km
akvapark Waldmünchen (D) 8,5 km
pamětní deska Josef Pelnář 8,52 km
Pelnář Josef 8,52 km
radnice Domažlice 8,56 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 8,56 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 8,56 km
infocentrum Domažlice 8,57 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 8,57 km
kašna Domažlice 8,58 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 8,58 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 8,58 km
Cyklotoulky - Domažlice 8,59 km
galerie Dorka 8,59 km
památník Jakuba Royta 8,6 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 8,62 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 8,62 km
fara Domažlice 8,63 km
pamětní deska páter Václav Antony... 8,63 km
SDH Luženice 8,64 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 8,67 km
Fastr Petr 8,67 km
SDH Domažlice 8,7 km
Luženice 8,71 km
hraniční přechod Lísková - Haselba... 8,72 km
Dolejší brána, Domažlice 8,74 km
kaple sv. Anny, Luženice 8,74 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 8,75 km
hřbitov Luženičky 8,77 km
roubenka Luženice 8,78 km
Mrákov 8,84 km
lanový park Waldmünchen (D) 8,88 km
pomník Svobody, Domažlice 8,91 km
přestřelka postřekovských s SS 8,92 km
kostel U Svatých, Domažlice 9,01 km
Modřínovec 685 m n. m. 9,07 km
Pohraniční a Trenckovo muzeum, Wal... 9,08 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 9,11 km
nádraží Domažlice 9,12 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 9,15 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 9,19 km
Čapek-Chod Karel Matěj 9,2 km
židovský hřbitov Domažlice 9,22 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 9,23 km
městská věž, Waldmünchen (D) 9,25 km
Starý Klíčov 9,25 km
infocentrum Waldmünchen (D) 9,25 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 9,3 km
Baldovské návrší 9,36 km
bitva u Domažlic 9,36 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 9,38 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 9,43 km
Drachensee (D) 9,43 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 9,53 km
horská služba Fürth im Wald (D) 9,54 km
hřbitov Domažlice 9,57 km
železniční most u Smolova 9,66 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 9,72 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 9,79 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 9,85 km
Fürth im Wald (D) 9,9 km
kaplička Fürth im Wald (D) 9,93 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 10,06 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 10,07 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 10,09 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 10,09 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 10,09 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 10,09 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 10,1 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 10,1 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 10,11 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 10,12 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 10,12 km
Staňkův mlýn, Domažlice 10,12 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 10,14 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 10,27 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 10,44 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 10,45 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 10,73 km
hraniční přechod Lučina - Untergra... 11,37 km
Lučina 11,54 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 11,82 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 12,09 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 12,09 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 12,09 km
kaple Grossaign (D) 12,23 km
Grossaign (D) 12,28 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 12,35 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 12,35 km
pivovar Kout na Šumavě 12,37 km
fara Kout na Šumavě 12,38 km
kašna Kout na Šumavě 12,38 km
FFW Grossaign (D) 12,39 km
zámek Kout na Šumavě 12,4 km
Šamberger František 12,41 km
Kout na Šumavě 12,41 km
památník Františka Šambergera 12,42 km
roubenka, Kout na Šumavě 12,48 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 12,53 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 12,55 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 12,56 km
Eschlkam (D) 12,57 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 12,6 km
kašna Eschlkam 12,62 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 12,63 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 12,64 km
pomník padlých WWII, Všeruby 12,64 km
pomník padlých WWI, Všeruby 12,65 km
15. rota PS, Všeruby 12,65 km
hřbitov Všeruby 12,67 km
infocentrum Poběžovice 12,67 km
Schmidt Maximilian (D) 12,68 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 12,68 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 12,7 km
fara, Všeruby 12,73 km
památník Boženy Němcové 12,73 km
SDH Všeruby 12,74 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 12,77 km
Swingtime 12,77 km
Všeruby 12,77 km
Němcová Božena 12,77 km
povídky, Božena Němcová 12,77 km
Novodvorský rybník 12,83 km
dětské hřiště Všeruby 12,85 km
FFW Eschlkam (D) 12,89 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 12,94 km
hřbitov Eschlkam 12,98 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 13,01 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 13,07 km
nádraží Kout na Šumavě 13,14 km
kostel sv. Václava, Brůdek 13,17 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 13,24 km
Váchal Josef 13,32 km
Brůdek 13,43 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 13,43 km
bitva u Brůdku 13,44 km
Starý Dvůr 13,48 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 13,5 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 13,51 km
kaple Eschlkam (D) 13,52 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 13,59 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 13,62 km
altán na Tanaberku 13,99 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 14,02 km
kaple Stachesried (D) 14,04 km
lípy na Tanaberku 14,05 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 14,15 km
Prapořiště 14,16 km
roubenka, Prapořiště 14,18 km
Stachesried (D) 14,25 km
pomník Vojtěchu Rettovi 14,36 km
Pavilon umění Stachesried 14,41 km
zřícenina Rýzmberk 14,49 km
Consuela, George Sandová 14,49 km
nádraží Kdyně 14,66 km
památník Emil Tšída, Ráj 14,73 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 14,87 km
Sokolovna Kdyně 14,9 km
Šamberk František Ferdinand 14,91 km
Flor Jack Jakub 14,91 km
Stanětice 14,91 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 14,91 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 14,91 km
SDH Kdyně 14,94 km
synagoga Kdyně 14,95 km
kašna Kdyně 15,07 km
památník Lidé bděte 15,1 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 15,1 km
muzeum Příhraničí Kdyně 15,12 km
infocentrum Kdyně 15,12 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 15,13 km
pomník padlých WWI, Kdyně 15,14 km
Kdyně 15,15 km
radnice Kdyně 15,17 km
mlýn svatá Anna 15,23 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 15,27 km
SDH Nová Ves 15,46 km
Lazce 15,46 km
kaple Nová Ves 15,48 km
Nová Ves u Kdyně 15,49 km
dětské hřiště Nová Ves 15,49 km
kaple u kostela, Kdyně 15,53 km
kostel sv. Jana Křtitele, Srby 15,54 km
SDH Srby 15,55 km
hřbitov Kdyně 15,55 km
kaple sv. Petra, Mlýnská kaple, Po... 15,57 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 15,57 km
hrob Josefa Wrbaty 15,57 km
kaple výklenková na mostě, socha s... 15,59 km
pomník padlých WWII, Srby 15,63 km
Srby 15,63 km
zřícenina Treffelstein (D) 15,7 km
fara Kdyně 15,71 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 15,86 km
kaple Panny Marie Bolestné, Polžic... 15,88 km
kaple sv. Martina, Brnířov 15,89 km
SDH Brnířov 15,9 km
Polžice 15,9 km
Wenzel Stahl 15,9 km
Brnířov 15,9 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 15,91 km
návesní rybník, Brnířov 15,91 km
Rittstein Michael 15,96 km
nádraží Horšovský Týn 16,02 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 16,02 km
Nová Ves u Horšovského Týna 16,02 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 16,08 km
Blížejov 16,1 km
Budka Andy 16,1 km
hřbitov Horšovský Týn 16,13 km
fara Blížejov 16,15 km
kostel sv. Martina, Blížejov 16,15 km
SDH Blížejov 16,19 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 16,3 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 16,35 km
nádraží Blížejov 16,5 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 16,51 km
sýpka Horšovský Týn 16,56 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 16,58 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 16,64 km
Horšovský Týn 16,67 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 16,67 km
Štíty království českého, Bůh za h... 16,67 km
Štíty království českého, Jak rost... 16,67 km
zámek Horšovský Týn 16,67 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 16,67 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 16,68 km
Nesmrtelná Teta 16,69 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 16,73 km
zvonice Horšovský Týn 16,73 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 16,74 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 16,74 km
Dobrovský Josef 16,74 km
fara Horšovský Týn 16,75 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 16,79 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 16,79 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 16,8 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 16,8 km
vlaková zastávka Mutěnín 16,81 km
infocentrum Horšovský Týn 16,82 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 16,83 km
zámek Přívozec 16,84 km
Pláně 16,88 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 16,93 km
mlýn Přívozec 16,94 km
SDH Přívozec 16,98 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 16,99 km
kaple Panny Marie, Přívozec 17,01 km
Šejna Jan 17,06 km
Vítání 17,06 km
Přívozec 17,1 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 17,1 km
gotická hláska, Horšovský Týn 17,1 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 17,17 km
hraniční přechod Rybník - Stadlern... 17,32 km
Františkov u Blížejova 17,37 km
kaple Hluboká 17,39 km
Hluboká u Kdyně 17,43 km
hřbitov Lštění u Blížejova 17,51 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 17,56 km
SDH Hluboká 17,63 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 17,72 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 17,84 km
Švehlík Alois 17,85 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 17,86 km
pomník padlých WWI, Lštění 17,86 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 17,88 km
Lštění u Blížejova 17,88 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 17,9 km
Na Šteflích 17,9 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 17,91 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 17,94 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 17,99 km
muzeum paličkování Tiefenbach (D)... 18,05 km
tvrz Lštění 18,09 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 18,11 km
muzeum Ludwiga Gebharda, Tiefenbac... 18,14 km
SDH Chotiměř 18,17 km
dětské hřiště Chotiměř 18,19 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 18,19 km
Fučík Julius 18,19 km
Chotiměř 18,19 km
hřbitov Hostouň 18,22 km
kaple hřbitovní Nanebevzetí Panny ... 18,22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 18,23 km
mlýn Chotiměř 18,26 km
zámek Chotiměř 18,29 km
Liščí 18,37 km
SDH Chodská Lhota 18,42 km
nádraží Hostouň 18,42 km
Hostouň 18,46 km
sousoší Nejsvětější Trojice, Hosto... 18,46 km
Sokol Chodská Lhota 18,48 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 18,49 km
kostel sv. Jakuba Většího, Hostouň... 18,51 km
sv. Jan Nepomucký, Hostouň 18,51 km
fara Hostouň 18,53 km
zámek Hostouň 18,53 km
SDH Hostouň 18,54 km
Štítary 18,55 km
Zázračná záchrana bílých hřebců... 18,56 km
Podhajsky Alois, plukovník 18,56 km
operace Cowboy 18,56 km
Zachraňte koně!, Mark Felton 18,56 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 18,57 km
kaple sv. Judy Tadeáše, Štítary... 18,57 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 18,58 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 18,58 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 18,59 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 18,59 km
fara Štítary 18,59 km
Schubert Ottokar 18,59 km
tvrz Tasnovice 18,62 km
Chodská Lhota 18,62 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 18,62 km
mlýn Štítary 18,65 km
hřbitov starý Tasnovice 18,66 km
pomník padlých WWI, Tasnovice 18,66 km
kostel sv. Vavřince, Štítary / Tas... 18,68 km
Slovanské hradiště Tasnovice 18,69 km
hřbitov Tasnovice 18,72 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 18,73 km
Tasnovice 18,78 km
Prostřední rybník 18,8 km
hřbitov Červené Dřevo 19,01 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 19,04 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 19,05 km
SDH Semošice 19,07 km
Červené Dřevo 19,11 km
Semošice 19,12 km
FFW Atzlern (D) 19,26 km
Jezvinec 19,27 km
přírodní rezervace Netřeb 19,32 km
zřícenina hradu Netřeb 19,35 km
Liščí hájovna 19,36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 19,37 km
skiareál Hohen Bogen (D) 19,4 km
tisy červené, Netřeb 19,41 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 19,43 km
chalupa Kanice 15 19,44 km
roubenka Kanice 19,45 km
Kanice 19,46 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 19,49 km
Sokol Kanice 19,49 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 19,52 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 19,52 km
PP Svatý Bernard 19,52 km
Nové Chalupy u Kdyně 19,53 km
zámek Kanice 19,54 km
chalupa Kanice 66 19,59 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 19,64 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 19,68 km
Přední Fleky 19,69 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 19,83 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 19,83 km
Mezholezy 19,84 km
SDH Mezholezy 19,88 km
památník selských mučedníků Mezhol... 19,97 km
kaple Mezholezy 19,98 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 19,98 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • hasičské muzeum Postřekov - otevírací do...

  batoh
  hasičské muzeum Postřekov - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzea u městské věže, Fürth im Wald - ot...

  batoh
  muzea u městské věže, Fürth im Wald - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Trhanov

  batoh
  Konzum Trhanov
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Česká Kubice

  batoh
  Konzum Česká Kubice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerc...

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Klenčí pod Čerchovem
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
 • Konzum Folmava

  batoh
  Konzum Folmava
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Trhanov 2,25 km
Konzum Česká Kubice 3,85 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 4,48 km
Konzum Folmava 5,1 km
Konzum Díly 6,28 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 6,52 km
čerpací stanice OMV, Draženov 6,88 km
Konzum Postřekov 6,95 km
Konzum Draženov 6,97 km
Konzum Tlumačov 7,2 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 7,3 km
Konzum Domažlice 7,7 km
Bankomat Česká spořitelna 8,21 km
Bankomat Komerční banka 8,33 km
Bankomat Komerční banka 8,33 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8,53 km
Bankomat Česká spořitelna 8,53 km
Bankomat ČSOB 8,53 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8,54 km
Bankomat ČSOB 8,55 km
Bankomat Česká spořitelna 8,56 km
Bankomat Raiffeisenbank 8,59 km
Bankomat GE Money Bank 8,63 km
Konzum Domažlice 8,64 km
Konzum Mrákov 8,88 km
Konzum Nový Kramolín 8,93 km
Konzum Starý Klíčov 9,37 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 9,97 km
Konzum Mnichov 11,91 km
Konzum Kout na Šumavě 12,54 km
Bankomat Česká spořitelna 12,65 km
Konzum Poběžovice 12,68 km
čerpací stanice EuroOil, Poběžovic... 12,76 km
Konzum Zahořany 12,93 km
Konzum Milavče 13,38 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 14,36 km
Bankomat GE Money Bank 14,97 km
Konzum Kdyně 15,1 km
Bankomat Česká spořitelna 15,14 km
Bankomat Komerční banka 15,15 km
Bankomat ČSOB 15,17 km
Konzum Kdyně 15,18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,18 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 15,98 km
Konzum Blížejov 16,19 km
Bankomat Komerční banka 16,32 km
Konzum Horšovský Týn 16,46 km
Bankomat ČSOB 16,47 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16,48 km
Bankomat Poštovní spořitelna 16,48 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 16,63 km
Bankomat Česká spořitelna 16,66 km
Bankomat GE Money Bank 16,67 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 16,77 km
Konzum Hostouň 18,51 km
Konzum Semošice 19,1 km

mohlo by Vás zajímat

Kdyně

batoh
Kdyně
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Folmava

batoh
Folmava
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Srážky na Šumavějsou bohaté, zejména na sníh v náhorních polohách (800 - 1600 mm srážek ročně). Zima bývá velmi dlouhá a průměrné teploty v zimním období dosahují -5 - -8 stupňů Celsia, v letních měsících se pohybují mezi 14 - 16 stupňů Celsia, počet dní se sněhovou pokrývkou je 120 - 160 a počet letních dní 10 - 30. Drsné podnebí a příroda Šumavy první obyvatele příliš nelákaly. Usazovali se zde pouze pastevci. Hustěji bylo osídleno pouze podhůří, kde vznikly nejstarší hrady jako Netolice a Prácheň. Slované pronikají do Pošumaví v 6. - 10. století. Hustým šumavským pohraničním hvozdem vedly obchodní stezky, jako Zlatá, Boubínská, Vitorazská a Linecká, po nichž se dopravovala především sůl z Podunají. Od 12. století dochází k postupné kolonizaci jak německým obyvatelstvem, tak českým obyvatelstvem z vnitrozemí, které zde mělo převahu. Vlády se zde ujali Rožmberkové. Století 14. přineslo rozmach hornictví. Okolo dolů na zlato a stříbro vznikají hornická města. V 15. a 16. století dochází k rozvoji obchodu, řemesel a těžby rud. Hornictví a obchod zajišťují blahobyt řadě měst v oblasti. V 17. a 18. století jsou kolonizována stále vyšší místa. Díky výrobě skla a těžbě dřeva osídlují lidé šumavské lesy. Nerozvinutý průmysl však v 19. století způsobil značný odliv obyvatelstva. Po druhé světové válce a v období studené války byly značné části Šumavy a Českého lesa součástí hraničního pásma. Toto území bylo v podstatě nepřístupné a za oběť tehdy padlo množství pohraničních vesnic, více v rubrice zaniklé obce.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna: 

Uběhlo léto, podzim nastoupil svou vládu.

Bílé mlhy a šedé mraky valily se přes širá kubatovská Blata, honily se po nich syré větry, duly příšernou hudbu svou, rvaly suché listí požloutlých korun topolů a osik, stojících podél křivolakého toku Soudného potoka, a na hrázích a okra­jích rybníků prováděly bujnou svou hru v ševelícím rákosí, v sítí a v krátce pokoseném stýlí, jehož hnědé, hnijící trsy tvořila rozložitá, neúhledná, smutná strniště, kvílely o závod s pozůstalými zástupy čejek, vzpíraly se vysoko vzduchem kroužícím hejnům divokých hus, jež, mávajíce mocnýma křídloma, šumně a vítězně jim odolávaly. Když pak větry se utišily, když přehnaly se mraky, plískanice a deště ustaly a obloha se vyjasnila, nasypalo se s každým jitrem stříbřité jíní na široširé nížiny blatské, usadilo se na všech travinách, na všech Ústeckách, odívajíc je pyšným, kmitavým leskem. Vstávající slunce, zahalené v lehounké závoje všech barev a odstínů, vypilo záhy něžný, nádherný pel, lesknoucí se na všech bylinkách, vysílalo své zlaté paprsky, aby si pohrály, pozadováděly na šedých hladinách rybníků, na mrtvých tů­ních, nehybně dřímajících, které je nepohlcovaly, ba vracely je obloze, přidavše jim nového lesku.

V tomto období nejen koně, ovce a vepři se pásli na Blatech, ale vedle těchto i velká stáda skotu, jenž, když slunce zašlo za hory, když šedý soumrak tiše padal na zemi a na všechny předměty, do svých stájů se vracel, dlouhým tahem, klidně, beze spěchu, krok za krokem, jedva slyšným po měkké půdě pažitů i cest, zůstavuje ve vzduchu zápach svých výparů, zápach to téměř lahodný, který se dlouho neztrácel a vítězně držel vrch nad zápachem bahen a tlících, trouchnivějících rostlin...

Kteréhos nedělního odpoledne koncem října starousedlíci z Plástovic a z Pašic se umluvili na společné výpravě do Zbudova; sejdou se tam se sousedy z Mýdlovar, z Novosedla, ze Selců a ze Lhoty Prášlivé a porokují v příčině rozdělení Blat. Domluvili se předem už mezi sebou, byli vcelku svorní, jen v nepatrných podrobnostech podřízeného rázu rozcházely se ještě tu a tam názory. Vědělo se, že jediná Krušná z Pašic nesouhlasí zásadně s dělením; avšak její odpor nepadal na váhu, protože Krušný, jenž se svým synem Jakubem na ten čas se zdržoval v Budějovicích, zaslal na obec písemné vy­jádření, že s dělením je srozuměn, a zároveň prohlásil, že svůj statek ještě dětem nepostoupil a že ho také nepostoupí, dokud rozdělení nebude provedeno.

Bylo ustanoveno, že hromada se bude odbývati na statku Kubatovic, kde byla největší sednice. Nanesli a rozestavili několik dlouhých stolů, židle a lavice opatřili, ovšem taky několik věder piva — bez piva není rokování.

Když Potužák se měl k odchodu, přistoupil k němu Václav a požádal jej o dovolení dojiti si také do Zbudova a poslou­chat, jak se sedláci budou radit.

„Nu ovšem, jen pojď," odpověděl otec, „je v pořádku, co chceš. Uslyšíš, jak se obec radí, a seznáš, jak ti bude mluvit, až sám sedlákem budeš. Do sednice arci nevěj deš, u dveří se budeš držet, jak sluší mladému člověku."

„Vojta by šel se mnou," pravil Václav; „smí tam taky?"

„Proč by nesměl ? Zrovna jako ty. Já se jen divím, jak ten chlapec se změnil. Člověk ho ani nepoznává. Kdeže bych si byl pomyslil, že by kdy chtěl slyšet, o čem obec se radí. Nu, dobře tak a rád jsem tomu. Kdo se dává na poslouchání rozumných řečí, nevyhledává marností. Chválabohu! hodný je ten chlapec! Však mu nezabudu, jak se lopotil při rozvážení bahna z rybníčku; věru, za tři dělal, za tři udělal. Neříkej mu nic, víš, ale o svatém Ondřeji mu to uznám."

Neříkej mu nic — snadno se to poroučí, ale jakže by byl Václav uposlechl. Chvála, již otec přiznal Vojtovi, potěšila nesmírně dobráckého hocha. Sotva otec vyšel ze statku, už byl v konírně, kde Vojta poklízel.

„Vojto, oblec se, pospěš! Půjdeme spolu do Zbudova. Táta tě má rád, chválil tě — uzná ti tvou práci, uvidíš... A když jsem mu řekl, že bys taky šel poslouchat, jak se sedláci budou radit, měl z toho radost. Apolena půjde s námi, ma­minka jí dovolila — tak nám bude veselo cestou!"

Vojta se usmál — och, zcela jinak než donedávna měl ve zvyku se usmívat.

„Víš, Vašku," pravil, „však jsem ti řekl, proč tam chci dojít. Sedláci se rozpovídají a já uslyším, kde a jak je co tlačí. Až se pak naplní čas, dopomohu jim k právu. Blata jim uhájil Kubáta, a mně se líbí, že ho nezapomněli. Přijde čas, kdy taky o mně se bude povídat. Vzal jsem si to do halvy a provedu to. Víš, všecko kvůli Apoleně. Pro ni a kvůli ní to vykonám, a když pro ni, tak pro tebe a pro vás všecky. Však uhlídáš, až se vrátím z vojny."

Václav ni v nejmenším nepochyboval, že Vojta „to pro­vede", ač nijak mu nebylo jasno, co by to vlastně mohlo býti. Tanulo mu na mysli pouze cosi neurčitého o panských lesích a rybnících, na něž prý sedláci mají právo. Jako Kubáta jim obhájil právo na Blata, tak Vojta sedlákům dobude práva na lesy a na rybníky. Byl by se rád vyptal zebrubně otce, co soudí o těchto právech a nárocích, ale Vojta mu to zapověděl, uváděje mu, že by takovým přeptáváním mohl všecko po­kazit. Přesto kdysi jakoby maně se tázal otce, je-li pravda, že lesy dříve patřily sedlákům a měli-li tito právo lovit ryby v rybnících nebo patřil-li jim některý z těchto. A otec mu odpověděl, že pokud se týče rybníků, sedláci dříve se dělili s panstvím o lov v některých z nich, ale že práv těchto buď se vzdali anebo je promlčeli; co pak se tkne lesů, těžko prý mluvit o nějakých právech; jisto je, že dnes mnoho pozemků patří knížeti, které dříve bývaly majetkem obcí, ale do těch konců došlo proto, že sedláci se zdráhali je přijmouti do svého ka­tastru, aby z nich nemusili platit daně; panství pak prohlásilo, že daně platit bude, a tak se stalo, že takové pozemky přešly do jeho vlastnictví. Byly to ponejvíce pustá drahá, suchopáry, pastviny, téměř žádného užitku neskytající; ale panská správa je zalesnila a těží nyní z nich více nežli z nejlepších polností. To že jsou ostatně staré věci, jimiž nelze více hýbati.

Tak na to pohlížel otec. Vojta zase na tom stál, že není spravedlivo, aby jeden člověk byl vlastníkem spousty po­zemků, na nichž by se uživilo na tisíce rodin. Nemají-li sedláci odvahy vyrvati je nespravedlivě si je přivlastnivším, on že se bát nebude, ba, strach, na ně pustí takový, že sami se zřeknou svých křivd. A Václavovi, jenž čím dále tím více žil pod touto sugescí, zdálo se posléze jako vždycky, že jedině Vojtovo nazírání je správné.

Asi půl hodiny po odchodu otcově vydala se trojice mladých lidí do Zbudova. Vojta, nově oděn ve sváteční šat a snad poprvé řádně obut, připomínal málo na otrhaného, ušpině­ného hříbka všedních dnů, ale zjevno bylo, že tato změna jeho zevnějšku pružnosti mu nepřidala. Nelišil se mnoho od jiných selských chasníků; kabát, spodky a nejvíce boty jej tísnily, volnost pohybu mu braly; přesto zraky Apoleniny se zálibou na něm utkvívaly. „To ti to sluší, Vojto," pravila. Usmál se. Úsměv připomínající na zaškaredění. „Dej pokoj! — Ženská z tebe mluví. Bez bot a bez kabátu bylo by mi volněji. Ale žes chtěla, udělal jsem ti to k vůli a oblékl jsem se."

„Nu snad bys byl nešel mezi lidi ve svém všedním obleku ? Co by si o nás pomyslili!"

„V tomhle nebo v onom — stejně se budou na mne koukat. Do nich mi nic není. Pro ně všecky jsem Potužákovic hříbek, nic víc. Už jsem ti řekl; kvůli tobě jsem se oblékl. Je vlastně chy­ba, že všecko dělám podle tvé vůle. Jakáž pomoc, mám tě rád."

Řekl jí tak bez ostychu před Václavem a Václav přikývl spokojeně. Byl zjevně rád a hrd, že takový člověk jako Vojta miluje jeho sestru.

„Vím, vím," odpověděla dívka zlehounka se pýříc; „však víš taky ty, že ti všecko dělám k vůli..."

„A do Zbudova jdu," mluvil dále hoch, „protože chci vidět a slyšet, jak sedláci se radí. A potom: musíš požádat bábu, aby povídala o Kubátovi. Chtěl bych to všechno slyšet, všecko, rozumíš! — nejen tak kusy toho!"

Och, bába že umí povídat, Apolena na to, o Kubátovi, o dívčické paní a o vladykovi, jenž v Nákří, v kostele, mečem proklál kněze při oltáři za to, že mši svatou sloužil, než vla­dyka se vrátil z honby, o Blatech, na nichž se bitvy sváděly, o zabitých a zhynulých, o zlých časech roboty a poroby, o zvůli pánů a jich chasy, o vondrovském správci vydřiduchu a o dáv­no vymřelých lidech, hodných i zlých.

A Vojta lovil řeči, jež se proudily od úst dívčiných, a bylo, jako by se naslyšet nemohl. Znovu a znovu se ptal, jak to, jak ono, načež Apolena:

„Mne ty se neptej, já nevím, mně se všecko plete; ale bábu až uslyšíš, všecko zvíš, co bylo a jak bylo."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky