Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

rodný dům Augustina Němejce, Nepomuk

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: pamětihodnosti
kategorie 2: kultura a památky
podkategorie 2: architektura
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'10.055"N, 13°34'59.691"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Rodný dům malíře Augustina Němejce (akademický malíř, významný český regionalista, kreslíř, narozen 15.března 1861 v Nepomuku, zemřel 16.srpna 1938 v Plzni) je možné si prohlédnout po domluvě v informačním centru Nepomuk. Parcelu pro stavbu tohoto domu zakoupili manželé Antonín a Anna Řečičtí v roce 1802 a začali stavět. Dům prodali roku 1821 pekaři Františku Pokornému a tím dům získal i jméno „U Pokorných.“ Jejich dcera Josefa se provdala za řezníka Josefa Němejce a přinesla mu dům věnem. Zemřela však již roku 1850 a Josef Němejc se oženil podruhé s Janou Vaněčkovou, dcerou mlynáře z Kláštera, s níž měl tři syny. Nejmladší z nich, narozený 15. 3. 1861, byl Augustin, akademický malíř, mimo jiné autor opony plzeňského divadla a mnoha žánrových obrazů z Plzeňska a Nepomucka. Dům, který zdědil jeho bratr Josef, přešel roku 1906 do majetku rodiny Bauerovy, která zde v 1. polovině 20. století prováděla poslední drobné úpravy. V současné době je dům majetkem města, které zahájilo v červnu roku 2009 kompletní rekonstrukci objektu na Němejcovu galerii a multifunkční kulturně-společenské centrum. Jedná se o patrový měšťanský dům s hospodářským zázemím tvořeným těsně přiléhající stodolou a chlévy. Průčelí o třech okenních osách, mírně asymetricky posunutých vpravo, je nad patrem horizontálně předěleno masivní profilovanou římsou. Nad ní lichoběžníkový štít s oválným okénkem do podkroví. Segmentově zaklenutý vstup je situován mírně asymetricky v pravé ose. V přízemí na pravé straně probíhá úzká stoupavá chodba, od prostorné světnice vpravo je chodba oddělena roubenou stěnou opatřenou hliněnou omítkou. Dále zadní světnice, komora, hala, zabírající celou šířku domu a zasahující i do první patra. Chlévy ve dvoře přiléhají od severu těsně k hmotě domu, jejich pultová střecha je prodloužením střechy domu. Zaklenuté jsou stájovou klenbou na ocelových profilech.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Němejc Augustin

batoh
Němejc Augustin
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska Augustin Němejc

batoh
pamětní deska Augustin Němejc
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Piaristická kolej, Nepomuk

batoh
Piaristická kolej, Nepomuk
Šumava A-Z: architektura
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Městské muzeum a galerie Nepomuk

batoh
Městské muzeum a galerie Nepomuk
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Němejc Augustin 0 km
pamětní deska Augustin Němejc 0 km
Piaristická kolej, Nepomuk 0.04 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 0.06 km
infocentrum Nepomuk 0.06 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 0.06 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 0.06 km
Cyklotoulky - Nepomuk 0.07 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 0.07 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 0.07 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 0.07 km
sochy na náměstí v Nepomuku 0.07 km
Nepomuk 0.09 km
kašna Nepomuk 0.11 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 0.12 km
radnice Nepomuk 0.13 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 0.18 km
Nepomucký Jan sv. 0.19 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 0.19 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 0.19 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 0.2 km
Spořitelna Nepomuk 0.21 km
František Palacký, Nepomuk 0.22 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 0.26 km
expozice historické techniky, Nepo... 0.26 km
Sokolovna Nepomuk 0.31 km
dům U České lípy, Nepomuk 0.47 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 0.48 km
arciděkanství Nepomuk 0.48 km
SDH Nepomuk 0.52 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 0.54 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 0.55 km
hřbitov Nepomuk 0.56 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 0.61 km
Špitálský rybník, Nepomuk 0.71 km
zábavní park Nepomuk 0.73 km
NS pod Zelenou Horou 0.83 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 0.85 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 0.86 km
kasárna Zelená Hora 0.92 km
Červený barokní most, Nepomuk 1.03 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 1.15 km
Černí baroni 1.15 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 1.16 km
Švandrlík Miloslav 1.16 km
zámek Zelená Hora 1.17 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 1.32 km
Klášterský rybník 1.61 km
javor pod Zelenou Horou 1.63 km
dětské hřiště Klášter 1.67 km
mlýn Klášter 1.7 km
Klášter 1.78 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 1.83 km
pomník padlých WWI, Klášter 1.83 km
kostel sv. Markéty, Klášter 1.9 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 2.18 km
fara Mileč 2.21 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 2.25 km
Mileč 2.39 km
Nový rybník, Nepomuk 3.32 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 4 km
Potštejn u Žinkov 5.49 km
Dvorský rybník Žinkovy 5.74 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 5.83 km
zámecká studna Žinkovy 5.84 km
Neberte nám princeznu 5.88 km
Pramen života - Der Lebensborn 5.88 km
Otčina - Fatherland 5.88 km
zámek Žinkovy 5.88 km
Jestřáb kontra hrdlička 5.88 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5.91 km
rybník Labuť 6.08 km
Žinkovský rybník 6.12 km
Vojovice 6.34 km
pomník padlých WWI, Vojovice 6.35 km
kaple Vojovice 6.35 km
lipová alej Žinkovy 6.36 km
mlýn Žinkovy 6.37 km
sloup Immaculata, Žinkovy 6.52 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 6.55 km
kaple Žinkovy 6.55 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 6.56 km
hřbitov Žinkovy 6.61 km
infocentrum Žinkovy 6.62 km
pamětní deska Jan Šilingr 6.66 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 6.66 km
Žinkovy 6.68 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 6.93 km
SDH Neurazy 6.93 km
hřbitov Neurazy 7.02 km
Neurazy 7.03 km
lidová architektura Neurazy 7.1 km
Čepinec 7.42 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 7.65 km
SDH Životice 7.66 km
Handschuh Antonín pplk. 7.92 km
kaple Neurazy 7.98 km
Radochovy 8.47 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 8.62 km
lípy Bližanovy 8.62 km
Kněz Karel 8.63 km
SDH Bližanovy 8.75 km
Partoltice 8.83 km
kaple Partoltice 8.86 km
Bližanovy 8.87 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 8.87 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 8.88 km
SDH Partoltice 8.95 km
škola Bližanovy 8.96 km
kaple Lovčice 9.69 km
Lovčice 9.76 km
pomník padlých WWI, Lovčice 9.8 km
zámek Lovčice 9.89 km
zámek lázně Letiny 10.44 km
Letinská lípa 10.48 km
Lázně Letiny 10.5 km
Pozorka u Měčína 10.52 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 10.58 km
rekreační středisko Letiny 10.65 km
koupaliště Lázně Letiny 10.71 km
nádraží Pačejov 10.88 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 10.9 km
Defurovy Lažany 10.92 km
fara Letiny 10.92 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 10.94 km
Lambl Vilém Dušan 10.95 km
hřbitov Letiny 10.97 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 10.97 km
NS Čertovo břemeno 11.01 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 11.02 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 11.02 km
Letiny 11.02 km
studna Letiny 11.03 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 11.04 km
SDH Letiny 11.04 km
Skašovská lípa 11.04 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 11.07 km
koupaliště Petrovice u Měčína 11.11 km
zámek Defurovy Lažany 11.11 km
skašovská výroba hraček 11.17 km
pomník padlých WWI, Letiny 11.18 km
roubenka Letiny 11.19 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 11.31 km
Skašov 11.32 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 11.38 km
SDH Skašov 11.39 km
koupaliště Skašov 11.53 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11.55 km
Kasejovice 11.57 km
Bílá paní 11.58 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11.58 km
dětské hřiště Strážovice 11.59 km
kaple Strážovice 11.62 km
Strážovice 11.64 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.74 km
SDH Petrovice u Měčína 11.84 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.85 km
SDH Ždár 11.85 km
Petrovice u Měčína 11.9 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.9 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.91 km
kaple Ždár 11.96 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.96 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12.26 km
tvrz Němčice 12.58 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.59 km
SDH Němčice 12.6 km
kaple Újezd u Chanovic 12.66 km
Zborovy 12.67 km
SDH Újezd u Chanovic 12.67 km
pomník padlých WWI, Zborovy 12.68 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 12.68 km
fara Němčice 12.68 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12.68 km
hřbitov Měčín 12.69 km
SDH Zborovy 12.71 km
návesní rybník, Měčín 12.72 km
hřbitov Němčice 12.75 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 12.76 km
Chlum 608 m n. m. 12.76 km
hřbitov Zborovy 12.76 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 12.77 km
SDH Měčín 12.8 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.83 km
pověst o vzniku Čertova břemene 12.85 km
hřbitov Chanovice 12.86 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.9 km
Nicov u Plánice 12.9 km
lípa Nicov u Plánice 12.92 km
fara Nicov u Plánice 12.92 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.93 km
skanzen Chanovice 12.94 km
Měčín 12.95 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 12.96 km
radnice Měčín 12.96 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.97 km
památník manželé Burešovi 12.97 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 13.02 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 13.02 km
koupaliště Měčín 13.04 km
koně Měčín 13.05 km
fara Měčín 13.05 km
hřbitov Nicov u Plánice 13.05 km
NS Chanovice 13.06 km
památník páter Antonín Šesták... 13.09 km
infocentrum Chanovice 13.09 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 13.09 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 13.1 km
Oukropec Petr 13.1 km
sýpka Chanovice 13.1 km
pramen Nicov u Plánice 13.1 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 13.1 km
zámek Chanovice 13.11 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 13.14 km
kašna zámecká Chanovice 13.16 km
pomník padlých WWI, Chanovice 13.18 km
Sokolovna Plánice 13.2 km
rybník Ohrada, Chanovice 13.22 km
kaple Chanovice 13.22 km
Chanovice 13.27 km
Náš venkov - Činorodé Chanovice... 13.27 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.29 km
Mariánský sloup, Plánice 13.3 km
radnice Plánice 13.31 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.33 km
SDH Chanovice 13.42 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 13.42 km
Plánice 13.42 km
fara Plánice 13.48 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 13.51 km
SDH Plánice 13.55 km
pamětní deska František Křižík... 13.57 km
rybník Strašil 13.57 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 13.58 km
Křižík František 13.58 km
Zbyslav 13.69 km
SDH Zbyslav 13.7 km
Třebíšovský rybník 13.72 km
hřbitov Plánice 13.74 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 13.82 km
Bezděkov u Kasejovic 13.83 km
Trebíšov 13.91 km
Libákovice 13.97 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13.97 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 13.98 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 14.37 km
Nedanice 14.39 km
SDH Nedanice 14.4 km
Vítkovice 14.45 km
kaple Vítkovice 14.58 km
kaple Petrovičky 14.78 km
SDH Petrovičky 14.82 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 14.87 km
NS Okolím Lnář 14.87 km
Petrovičky 14.88 km
pomník padlých WWI, Malinec 14.9 km
barokní silniční most Lnáře 14.94 km
Malinec 14.96 km
Lnáře 14.99 km
tvrz Lnáře 15.02 km
infocentrum Lnáře 15.02 km
pomník generál A. A. Vlasov 15.03 km
Muzeum kočky, Lnáře 15.04 km
rybník zámecký Lnáře 15.08 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 15.08 km
zámek Lnáře 15.08 km
Krvavá léta - Vlasovci 15.08 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 15.1 km
kašna kruhová parku Lnáře 15.11 km
Nedaničky 15.15 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 15.16 km
Nový rybník, Petrovičky 15.17 km
zámecký park Lnáře 15.22 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 15.23 km
židovský hřbitov Slatina 15.26 km
kaplička Hnačov 15.45 km
kaple Hnačov 15.54 km
koupání Hnačov 15.65 km
SDH Hnačov 15.72 km
Vesnický rybník, Měcholupy 15.74 km
pomník padlých WWI, Kbel 15.75 km
Hnačov 15.75 km
pamětní deska Václav Přerost 15.76 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.77 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.77 km
fara Kbel 15.79 km
kaple Kroměždice 15.83 km
SDH Kbel 15.83 km
kostel Všech svatých, Kbel 15.84 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 15.84 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 15.86 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 15.87 km
Kroměždice 15.88 km
Sad národní svobody, Měcholupy 15.89 km
Měcholupy 15.91 km
SDH Měcholupy 15.91 km
synagoga Slatina u Horažďovic 15.92 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 15.95 km
roubenka Kroměždice 15.95 km
SDH Slatina u Horažďovic 15.95 km
Slatina u Horažďovic 15.96 km
zámek Měcholupy 15.96 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 15.97 km
koně Slatina u Horažďovic 15.97 km
Růžičková Helena 15.97 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 16 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 16 km
rybník Hnačov 16 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 16.02 km
Renče 16.08 km
Slunéčková Karolína 16.09 km
sýpka Měcholupy 16.09 km
Velký Bor 16.12 km
Krnka Sylvestr 16.12 km
rybník Kroměždice 16.15 km
SDH Pole 16.17 km
kaple Pole 16.2 km
pomník padlých WWI, Pole 16.2 km
zámek Pole 16.21 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 16.22 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 16.22 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 16.23 km
SDH Velký Bor 16.26 km
Velkoborský rybník 16.35 km
pomník padlých WWI, Vlčí 16.38 km
SDH Myslovice 16.41 km
Náš venkov - Nemůžeme to zbourat... 16.45 km
Domažličky 16.46 km
Třebýcina 16.48 km
hřbitov Kadov 16.48 km
kaple Myslovice 16.48 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 16.52 km
Myslovice 16.57 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 16.58 km
chudobinec Kadov 16.6 km
fara Kadov 16.61 km
tvrz Kadov 16.61 km
Habartice 16.61 km
kostel sv. Václava, Kadov 16.63 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.63 km
pomník padlých WWI, Kadov 16.65 km
Újezdec u Bolešin 16.67 km
Kadov 16.67 km
fara Habartice 16.71 km
koně Habartice 16.72 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 16.75 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 16.75 km
Kadovský viklan 16.86 km
mlýn Podhora 16.89 km
SDH Skránčice 16.9 km
lípa Skránčice 16.92 km
kaple sv. Anny, Skránčice 16.94 km
pomník padlých WWII, Předslav 16.95 km
Skránčice 16.96 km
Předslav 16.97 km
kaple výklenková Předslav 17.01 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 17.02 km
kaple sv. Anny, Svéradice 17.03 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 17.04 km
hřbitov Předslav 17.04 km
hrob Leopold Eugen Měchura 17.04 km
pomník padlých WWI, Svéradice 17.04 km
Svéradice 17.05 km
Sokolovna Předslav 17.07 km
Tyršův dub, Předslav 17.08 km
SDH Svéradice 17.09 km
Stříbrné Hory 17.09 km
dětské hřiště Předslav 17.11 km
SDH Předslav 17.12 km
rybník Předslav 17.13 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17.14 km
památník Rudolf Mayer 17.28 km
kaple Lnářský Málkov 17.3 km
Taaffe Eduard hrabě 17.31 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17.31 km
Lnářský Málkov 17.33 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 17.33 km
SDH Nalžovské Hory 17.33 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 17.33 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 17.38 km
památník Miloslav Šimek 17.39 km
Šimek Miloslav 17.39 km
kaple Kucíny 17.39 km
kaple Nová Hospoda 17.4 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 17.4 km
Mayer Rudolf 17.44 km
Nalžovské Hory 17.48 km
koupaliště Zálesí 17.56 km
koupaliště Kucíny 17.57 km
Zálesí 17.6 km
Hlaváčová Jana 17.62 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.64 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.64 km
kaple Zálesí 17.65 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17.66 km
hřbitov Nalžovské Hory 17.66 km
Slánský Rudolf 17.72 km
přírodní park Plánický hřeben... 17.74 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 17.75 km
SDH Zavlekov 17.82 km
Barák 706 m n. m. 17.82 km
rybníky Zavlekov 17.83 km
hřbitov Zavlekov 17.86 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 17.88 km
zřícenina tvrze Zavlekov 17.88 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 17.89 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 17.9 km
hřbitov Hradešice 17.91 km
Zavlekov 17.91 km
SDH Malý Bor 17.93 km
škola Hradešice 17.96 km
Hradešice 17.98 km
Malý Bor 18 km
lipová alej Otín - Předslav 18 km
fara Hradešice 18.02 km
kaple Bolešiny 18.05 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 18.07 km
SDH Bolešiny 18.09 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 18.11 km
fara Malý Bor 18.12 km
kaple Hradešice 18.12 km
kaple Vodokrty 18.12 km
hřbitov Malý Bor 18.14 km
Habsburský Rudolf 18.16 km
bitva u Panského Boru 18.16 km
Vodokrty 18.2 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.22 km
Bolešiny 18.23 km
Obytce 18.26 km
kaple sv. Anny, Otín 18.29 km
zámek Obytce 18.3 km
kaple na okraji Ostřetice 18.36 km
Háje u Řenče 18.36 km
SDH Hradešice 18.38 km
kaple Mladice 18.38 km
Mladice 18.42 km
kaple výklenková Makalovy 18.43 km
Makalovy 18.45 km
Ticholovec 18.47 km
zámek Otín 18.47 km
Měchura Leopold Eugen 18.47 km
Palacký František 18.47 km
SDH Ostřetice 18.48 km
kaple Otín 18.5 km
kaple Ostřetice 18.53 km
dětské hřiště Ostřetice 18.53 km
Ostřetice 18.54 km
lípa pod Ticholovcem 18.55 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.55 km
Letovy 18.57 km
Otín 18.57 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 18.58 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 18.58 km
Netunice 18.59 km
SDH Letovy 18.6 km
rybník Netunice 18.66 km
pomník padlých WWI, Vrbno 18.67 km
kaple Vrbno 18.69 km
Suchá 18.91 km
rybník Valcha 18.94 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 19.04 km
Valcha 19.09 km
usedlost Černíč 10 19.3 km
kaple Černíč 19.32 km
pomník padlých WWI, Černíč 19.32 km
Černíč 19.35 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.38 km
kašna Nebílovy 19.4 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 19.41 km
zámek Nebílovy 19.42 km
SDH Nebílovy 19.42 km
Hoštičky u Mochtína 19.43 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 19.45 km
fara Prusiny 19.45 km
NS Nebílovy 19.45 km
kaple Nebílovy 19.46 km
studna Prusiny 19.46 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 19.46 km
Nebílovy 19.49 km
zámek Příchovice 19.49 km
hřbitov Prusiny 19.5 km
židovský hřbitov Přeštice 19.52 km
SDH Příchovice 19.55 km
židovský hřbitov Horažďovice 19.56 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19.56 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 19.56 km
rybník Kydliny 19.58 km
Příchovice 19.61 km
Kydliny 19.75 km
SDH Kydliny 19.77 km
kostel sv. Václava, Kydliny 19.78 km
roubenka Kydliny 19.84 km
Ústaleč 19.85 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19.87 km
Štáhlavice 19.96 km
pomník padlých WWI, Nezdice 19.96 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 19.97 km
mlýn Nezdice 19.98 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19.98 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

firmy v okolí
Bankomat ČSOB 0.08 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.12 km
Bankomat Komerční banka 0.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.2 km
Bankomat Česká spořitelna 0.22 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 0.55 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.26 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 3.45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.65 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.73 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 5.16 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.1 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 6.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.18 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.84 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 8.2 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8.82 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.95 km
Konzum Pačejov 10.95 km
Bankomat Česká spořitelna 11.05 km
Bankomat Komerční banka 11.08 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.17 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.3 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11.54 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11.58 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.64 km
Bankomat Česká spořitelna 11.66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.75 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12.17 km
Konzum Zborovy 12.53 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 12.67 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.75 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12.82 km
Konzum Měčín 12.92 km
Konzum Pačejov 13.17 km
Konzum Plánice 13.28 km
Bankomat Česká spořitelna 13.29 km
Konzum Chanovice 13.41 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.54 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.84 km
Bankomat Česká spořitelna 14.32 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.34 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.34 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.4 km
Konzum Velenovy 14.76 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 14.77 km
Jednota Lnáře 14.86 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.21 km
Konzum Břežany 15.47 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.61 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 16.03 km
Konzum Velký Bor 16.13 km
Konzum Třebomyslice 16.35 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.49 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.53 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.53 km
Konzum Předslav 16.96 km
Konzum Svéradice 17.07 km
Konzum Nalžovské Hory 17.44 km
Konzum Myslív 17.44 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 17.59 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 17.65 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.68 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.68 km
Konzum Zavlekov 17.9 km
Konzum Malý Bor 17.94 km
Konzum Bolešiny 18.08 km
Konzum Hradešice 18.18 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 18.5 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19.37 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.44 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 19.45 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.51 km
Konzum Čečelovice 19.66 km
Konzum Nezdice u Přeštic 19.87 km
Bankomat GE Money Bank 19.89 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.92 km

mohlo by Vás zajímat

pamětní deska Augustin Němejc

batoh
pamětní deska Augustin Němejc
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska Jan Šilingr

batoh
pamětní deska Jan Šilingr
Šumava A-Z: pamětihodnost...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumavou se rozumí rozsáhlé pásemné pohoří, které se táhne podél jižní hranice České republiky v prostoru mezi Vyšebrodským a Všerubským průsmykem. Je pramennou oblastí nejznámější české řeky Vltavy a pramení zde i její významný levostranný přítok Otava. Pohoří je asi 120 km dlouhé, rozložené po obou stranách státní hranice ČR se Spolkovou republikou Německo a s Rakouskem. Jeho šířka dosahuje i s podhůřím přibližně 45 km. Šumava sestává ze šesti geomorfologických podcelků. Nejrozsáhlejším jsou Šumavské pláně s mírně zvlněným povrchem. Šumava je mimořádně cenná a člověkem zatím málo dotčená přírodní krajina. Proto byla na jejím území vyhlášena celá řada přírodních rezervací, které od roku 1963 zahrnula do svého chráněného území nově vyhlášená CHKO Šumava. V její nejcennější části byl zřízen roku 1991 národní park Šumava. Šumava leží na území dvou krajů – Jihočeského a Plzeňského, a čtyř okresů: Českého Krumlova, Prachatic, Klatov a Domažlic. Zasahuje na území sousedního Rakouska a Spolkové republiky Německo, kde navazuje na Bavorský les. V Rakousku plynule přechází v oblast Mühlviertel. Charakteristická jsou pro Šumavu ledovcová jezera, jichž zde najdeme osm, z toho pět na české straně – Černé, Čertovo, Plešné, Prášilské a jezero Laka a tři na německé straně – Velké Javorské, Malé Javorské a Roklanské. Původ názvu Šumava je odvozován od slova praslovanského původu "šuma", znamenající hvozd, hustý les. Toto označení se objevilo poprvé roku 1565. Ubytovat se můžete v široké škále zařízení za příznivé ceny. K dispozici Vám je: chata, chalupa, roubenka, penzion, rodinný dům, kemp, tábořiště, chatka, chatky, statek, farma, botel, hostel, ubytovna, motorest, konferenční centrum, apartmány, hotel, motel, rekreační zařízení, ubytování v soukromí... Ubytování na Šumavě, v jižních Čechách, na Chodsku a Tachovsku je spojené s: lyžování na horách, kongresové centrum, cyklistika, cyklotrasy, turistické trasy, výlety, výlety s dětmi, bazén, aquapark, agroturistika, koně, lázně, lázeňské pobyty, romantické ubytování, ubytování na samotě, ubytování na horách, firemní akce, silvestr, wellness, relaxační pobyty.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Co uděláme, uvidíme," odtušil Potužák s líčenou klidností; „přece žádný soud na zemi nemůže trestat nevinného člověka. Kdyby Václav se byl provinil, věděl bych, co třeba učinit. Kde je Jakub? S ním promluvit jsem přišel."

„Je někde v maštali nebo ve stodole," odpověděli. Potužák, že si ho najde.

„Počkejte trošku, kmotříčku — přec taky já bych s vámi ráda porozprávěla," zadržela ho selka. —

„Není času na rozprávění. Však vidíte, že mám naspěch..."

„Na Hlubokou nedojdete. Od Zlivi jsme odříznuti; voda v strouhách okolo Hořejšího rybníka a Bezdrevi se přelila a daleko široko všecko zatopila. Máme tam louku, je celá pod vodou a na bramborech před tou loukou jí stojí tolik, že ani brázd není vidět — jen tak nať že vyčouhává. Ta voda tak hned neodteče a shnije to asi všecko. Bude to velká svízel. Co tomu říkáte ? Nebude čím krmit vepře. Máme je všecky doma, ani na Blata vyhnat nebylo lze, aby se trošku napásli. A ovce taky ne! To aby člověk si zoufal zrovna! Můj Bože, cos to na nás seslal! Co si počnem!... A potom mluvíte o rozdělení Blat!.. Až je rozdělíte, každý bude mít kousek bahna, a s tím aby obstál! Nepůjde to s tímhle dělením, věřte mi   "

„Kmotra, o tom teď nebudeme mluvit...!"

„Ale jakpak ne? Musíme o tom mluvit. Teď to vidíte..."

„Provázej vás Pánbůh, kmotra! I Já se na Hlubokou musím dostat, i kdybych měl přeplovat přes Bezdrev..."

Vyrazil ze světnice, na zápraží se potkal s Jakubem Krušným, jenž mu podal mlčky ruku. Té chvíle vcházel zvenčí do dvora Jakub, nejstarší syn tohoto. Přistoupil k oběma mužům.

,,Rybníky přetékají," pravil, „i pole nám to zatopí, Zalužickým a Češnovickým ještě hůř než nám. Byl jsem až za zalužickou remízou, ale dále jsem nemohl, protože ve stoce je na sáh vody. Tak jsem se vrátil a půjdu teď do Pištína a tam odtud do Češňovic. Knížecí se vzpouzejí — nechtějí, aby se vytáhla stavidla na uvolnění vody. Nic naplat, musí povolit, ať jim třeba všecky ryby utekou. Přece si nedáme zničit pole a všecku úrodu. V Češňovicích je prý zrovna reberie. Poslali do Pištína, aby ti tam jim přišli na pomoc, a ti půjdou! A my půjdem taky a Zlivští taky a kdekdo! A povídám, všecky blatské osady by měly jít. Copak je v pořádku, aby kvůli knížecím kaprům sedlákům se zkazila pole, zničila úroda na několik roků? — Půjde se na pana fišmajstra pod bezdrevskou hrází a ten musí dát vytáhnout stavidla a vypustit vodu. Musí! — Bude-li se vzpírat, vykonáme to sami, ať je z toho potom cokoli."

„To taky uděláme!" — zvolal starý Krušný.

„Kam by se dělo, aby knížecí měli všecko právo, a my nic. Jdi svolat sousedy, Kubo! — Všichni tam půjdem! — Co tomu říkáš, Jouzo ?"

„Můj Bože, co já tomu říkám?" odvětil Potužák; „v pořádku je to, říkám! Ale myslím si, že se to snad vyjedná po dobrém, aby z toho nebyly soudy a opletačky..."

„V tom máš pravdu. Po zlém jenom, kdyby to po dobrém nijak nešlo. Pojď s námi do Pištína, jsi rozumný člověk a dají na tvou řeč..."

„Jakube, tys slyšel, co se mi přihodilo s Václavem. Musím na Hlubokou... přičinit se, aby ta věc se napravila..."

„Pravda, pravda," přisvědčil Krušnej, „však jsme slyšeli! Taková lotrovina! Takhle nařknout toho ubohého chlapce. Ale takovou ji máš, tu sebranku knížecí! A četník a soud a hejtmanství — kdekdo jim věří, a kdyby takový mládek byl největší lhář pod sluncem, u pánů mluví svatou pravdu a evangelium, a našinec kdyby byl stokrát v právu, je lhář a zloděj a násilník a kdeco nejhoršího na světě..."

Potužák pozatřásl hlavou.

„Nediv se, Jakube! To máš tak. Každý hájí své a každý myslí, že je v právu. Kdo je mocný, uhájí se, a slabý prohraje. Co svět světem stojí, jinak nebývalo. Člověku třeba se vynasnažit, aby svého práva dosáhl, a v poslední řadě rozhoduje vůle boží. Nemůže se přece říci, že by nebylo žádného práva a žádné spravedlnosti. Rozumí se arci, že kdo chytřejší a prozíravější, vyhraje proti hloupějšímu a méně rozvážnému..."

„A já povídám," ozval se mladý Krušnej, „že nikdo si nemá nechat vzít svého práva. Člověk nestudoval, a proto třeba neumí mluvit jako advokát, ale proto ještě není třeba, aby se cizou hubou dal utlouci. Kde jsem v právu a huba nepostačí na uhájení, mordyje, ať mluví ruka! Rozpárat břicho patří takovému holomkovi, který lží a uskokem myslí zvítězit! Nic si nedat líbit, když mám právo! Já na vašem místě, kmotře..."

„Pomalu, chlapče, pomalu! Říkáš: nic si nenechat líbit... břicho rozpárat! To se ti řekne. Kdyby k tomu došlo, však by sis to rozmyslil..."

„Nu, ovšem, těžko co dělat, když nestojíme k sobě, jak bychom měli. Kdybychom věci jak náleží rozuměli, kluka pěšáckého bychom utloukli, jak by se tu ukázal, a ať nás kdo usvědčí, kdybychom byli všichni za jednoho a jeden za všecky. Dvakrát, třikrát to udělat, však by zkrotli, chlapi, a jinak by si vedli!"

„Je to pravda, mělo by se takhle jednat," vece starý Krušnej, „ale což je plátno, když jsou mezi námi všelijací lidé..."

„My tu marně mluvíme," přerušil jej Potužák, „my to nespravíme mluvením. Přišel jsem, Jakube, poprosit tě, abys šel se mnou na Hlubokou poradit se s panem notářem, čeho třeba udělat. Vím, že mi přineseš velkou oběť v téhle nepohodě, kde by člověk psa ze světnice nevyhnal a kde se tu máš i vál o své, aby ses před škodou uchránil, ale doufám, že mě neopustíš v tomhle zarmoucení, jako bych já tebe neopustil. Je mi tak strašně smutno samotnému, a tobě se mohu se vším věřit. A potom, ty pana notáře znáš..." ,Ale toť se rozumí, že půjdu s tebou..."

„Taky že můžete jít, táto," vmísil se syn; „vás tam u hráze nepotřebujeme. S knížecími si to spravím já. Do Pištína a z Pištína do Češňovic půjdeme beztak všickni společně a z Češňovic ke hrázi taky; tamodtud pak se vydáte vy dva sami."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky