Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'7.419"N, 13°34'50.671"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Kostel sv. Jana Nepomuckého poblíž hlavního nepomuckého náměstí Augustina Němejce je vystavěn v místech, kde dříve údajně stával rodný dům Jana z Pomuku. Ten se údajně narodil kolem roku 1340 jako syn pomuckého rychtáře Welfina, který měl domek právě v těchto místech. Nepomucký duchovní správce Kašpar Drauškovius v roce 1639 přesvědčil pána Zelené Hory Františka Matěje hraběte ze Šternberka, aby k Janově slávě postavit kostel a prokázal tak svému umučenému úctu. Hrabě rodný domek koupil a nechal zbourat a aby místo pro stavbu kostela bylo dostatečně velké, odkoupil též sousední domy Krasmana Šlechty a Jana Nykodéma. V roce 1643 započala stavbou větší kaple. Hrabě ze Šternberka byl ovšem v roce 1648 smrtelně zraněn v boji se švédskými vojsky a dokončení stavby se tak nedožil. Kostelík byl dokončen až roku 1660 pod patronací vdovy po hraběti, Ludmily Kavkovny z Říčan, a byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli, protože Jan Nepomucký v té době ještě nebyl uznán svatým. Dne 20. srpna 1686 velký požár v Nepomuku kostelní věž poničil. Opravu provedl o dva roky později Václav Vojtěch ze Šternberka. Teprve po kanonizaci Jana v roce 1729 se stal jeho rodný Nepomuk cílem mnoha velkých procesí, stávající kostelík svou velikostí poutníky nepojímal a tak Adolf Bernard z Martinic požádal věhlasného architekta Kiliána Ignáce Diezenhofera (1689-1751) o plány na stavbu nového většího kostela. V roce 1734 byl kostelík sv. Jana Křtitele zbourán, a 7.října téhož roku byl položen základní kámen nového kostela za účasti samotného architekta. K vysvěcení nového barokního chrámu došlo roku 1738. Kamenná deska nad portálem vchodu nese šternberskou hvězdu, znak Martiniců a latinský nápis, obsahující kromě jména Jana Nepomuckého i jména zelenohorských pánů, kteří se o stavbu zasloužili. Roku 1855 byly při požáru města věže kostela poničeny, kostel pak prošel celou řadou oprav, které však na jeho vnější vzhled neměly zásadní vliv. Největší chrámovou prostorou je loď, mající podobu čtvercové síně, po jejíž stranách jsou kaple. Strop síně je klenutý stlačenou kopulí, stěny bohatě zdobeny. V levé kapli je oltář sv. Anežky České, po jeho stranách sochy sv. Václava a sv. Ludmily. V protější kapli je oltář sv. Mikuláše se sochami sv. Vojtěcha a sv. Prokopa. Uprostřed pod lustrem je Janova kolébka. Na severní straně přechází hlavní loď v obdélníkový presbytář se závěsem. V presbytáři je hlavní oltář se sochou světce z roku 1848. Sv.Jan je prostovlasý, s pěti hvězdami nad hlavou, v pravé ruce drží krucifix s Ukřižovaným, v levé palmovou ratolest, symbol mučednictví. Na kůru nad hlavním vchodem jsou umístěny varhany. V horním patře po obou stranách presbytáře jsou oratoře s vysedlými barokními poprsněmi. Kazatelna je výbornou řezbářskou prací z 1.poloviny 18. století. V kostele je ještě velký kříž s Kristem, socha P. Marie s Ježíškem a další sochy a obrazy s výjevy z Janova života. Kostel sv. Jana Nepomuckého je každoročně místem významných bohoslužeb při výročí Janova narození i mučednické smrti.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Nepomucký Jan sv.

batoh
Nepomucký Jan sv.
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

světci při kostele sv. Jana Nepomuckého,...

batoh
světci při kostele sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk
Šumava A-Z: sochy
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pamětní deska sv. Jan Nepomucký

batoh
pamětní deska sv. Jan Nepomucký
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

malé muzeum sv. Jana Nepomuckého

batoh
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Nepomucký Jan sv. 0.01 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 0.02 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 0.03 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 0.03 km
Spořitelna Nepomuk 0.03 km
kašna Nepomuk 0.1 km
Nepomuk 0.11 km
radnice Nepomuk 0.11 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 0.12 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 0.13 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 0.14 km
Cyklotoulky - Nepomuk 0.15 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 0.15 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 0.15 km
Piaristická kolej, Nepomuk 0.16 km
sochy na náměstí v Nepomuku 0.16 km
František Palacký, Nepomuk 0.17 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 0.19 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 0.19 km
infocentrum Nepomuk 0.19 km
pamětní deska Augustin Němejc 0.2 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 0.2 km
Němejc Augustin 0.2 km
dům U České lípy, Nepomuk 0.28 km
arciděkanství Nepomuk 0.28 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 0.29 km
SDH Nepomuk 0.35 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 0.35 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 0.38 km
expozice historické techniky, Nepo... 0.38 km
hřbitov Nepomuk 0.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 0.42 km
Sokolovna Nepomuk 0.49 km
Špitálský rybník, Nepomuk 0.52 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 0.55 km
zábavní park Nepomuk 0.78 km
NS pod Zelenou Horou 0.97 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 0.99 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 0.99 km
kasárna Zelená Hora 1.02 km
Červený barokní most, Nepomuk 1.06 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 1.21 km
Švandrlík Miloslav 1.22 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 1.22 km
Černí baroni 1.22 km
zámek Zelená Hora 1.25 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 1.42 km
Klášterský rybník 1.64 km
javor pod Zelenou Horou 1.69 km
dětské hřiště Klášter 1.72 km
mlýn Klášter 1.74 km
Klášter 1.82 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 1.86 km
pomník padlých WWI, Klášter 1.87 km
kostel sv. Markéty, Klášter 1.94 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 2.24 km
fara Mileč 2.27 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 2.45 km
Mileč 2.45 km
Nový rybník, Nepomuk 3.14 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 3.99 km
Potštejn u Žinkov 5.3 km
Dvorský rybník Žinkovy 5.56 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 5.64 km
zámecká studna Žinkovy 5.65 km
zámek Žinkovy 5.69 km
Otčina - Fatherland 5.69 km
Pramen života - Der Lebensborn 5.69 km
Jestřáb kontra hrdlička 5.69 km
Neberte nám princeznu 5.69 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5.73 km
rybník Labuť 5.89 km
Žinkovský rybník 5.92 km
Vojovice 6.15 km
pomník padlých WWI, Vojovice 6.15 km
kaple Vojovice 6.16 km
lipová alej Žinkovy 6.17 km
mlýn Žinkovy 6.19 km
sloup Immaculata, Žinkovy 6.34 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 6.37 km
kaple Žinkovy 6.37 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 6.37 km
hřbitov Žinkovy 6.43 km
infocentrum Žinkovy 6.44 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 6.48 km
pamětní deska Jan Šilingr 6.48 km
Žinkovy 6.5 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 6.74 km
SDH Neurazy 6.75 km
hřbitov Neurazy 6.84 km
Neurazy 6.84 km
lidová architektura Neurazy 6.92 km
Čepinec 7.23 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 7.8 km
kaple Neurazy 7.8 km
SDH Životice 7.81 km
Handschuh Antonín pplk. 7.83 km
Radochovy 8.27 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 8.44 km
lípy Bližanovy 8.44 km
Kněz Karel 8.52 km
SDH Bližanovy 8.58 km
Partoltice 8.63 km
kaple Partoltice 8.66 km
Bližanovy 8.69 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 8.7 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 8.71 km
SDH Partoltice 8.75 km
škola Bližanovy 8.79 km
kaple Lovčice 9.53 km
Lovčice 9.6 km
pomník padlých WWI, Lovčice 9.64 km
zámek Lovčice 9.73 km
zámek lázně Letiny 10.32 km
Pozorka u Měčína 10.33 km
Letinská lípa 10.35 km
Lázně Letiny 10.37 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 10.46 km
rekreační středisko Letiny 10.51 km
koupaliště Lázně Letiny 10.59 km
fara Letiny 10.81 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 10.83 km
Lambl Vilém Dušan 10.84 km
nádraží Pačejov 10.85 km
hřbitov Letiny 10.86 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10.88 km
Skašovská lípa 10.88 km
NS Čertovo břemeno 10.9 km
koupaliště Petrovice u Měčína 10.91 km
Letiny 10.92 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 10.92 km
studna Letiny 10.92 km
SDH Letiny 10.93 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 10.95 km
Defurovy Lažany 10.97 km
skašovská výroba hraček 11.01 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 11.02 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 11.07 km
pomník padlých WWI, Letiny 11.07 km
roubenka Letiny 11.08 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 11.11 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 11.15 km
zámek Defurovy Lažany 11.16 km
Skašov 11.16 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 11.21 km
SDH Skašov 11.24 km
koupaliště Skašov 11.37 km
dětské hřiště Strážovice 11.53 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.55 km
kaple Strážovice 11.57 km
Strážovice 11.59 km
SDH Petrovice u Měčína 11.65 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.65 km
Petrovice u Měčína 11.7 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.71 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11.71 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.72 km
Kasejovice 11.73 km
Bílá paní 11.74 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11.74 km
SDH Ždár 11.74 km
kaple Ždár 11.85 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.86 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12.14 km
tvrz Němčice 12.38 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.4 km
SDH Němčice 12.41 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 12.48 km
fara Němčice 12.48 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12.49 km
hřbitov Měčín 12.51 km
Zborovy 12.53 km
návesní rybník, Měčín 12.53 km
pomník padlých WWI, Zborovy 12.54 km
hřbitov Němčice 12.55 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 12.57 km
SDH Zborovy 12.57 km
SDH Měčín 12.62 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 12.62 km
hřbitov Zborovy 12.62 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.71 km
kaple Újezd u Chanovic 12.73 km
SDH Újezd u Chanovic 12.73 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.75 km
Nicov u Plánice 12.75 km
fara Nicov u Plánice 12.77 km
lípa Nicov u Plánice 12.77 km
Měčín 12.77 km
radnice Měčín 12.78 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.78 km
pověst o vzniku Čertova břemene 12.79 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 12.81 km
památník manželé Burešovi 12.82 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.83 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.84 km
Chlum 608 m n. m. 12.84 km
koupaliště Měčín 12.86 km
koně Měčín 12.86 km
fara Měčín 12.86 km
hřbitov Nicov u Plánice 12.9 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.92 km
památník páter Antonín Šesták... 12.93 km
hřbitov Chanovice 12.95 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 12.95 km
pramen Nicov u Plánice 12.95 km
Oukropec Petr 13.01 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 13.01 km
skanzen Chanovice 13.03 km
Sokolovna Plánice 13.03 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.12 km
Mariánský sloup, Plánice 13.13 km
NS Chanovice 13.14 km
radnice Plánice 13.15 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.16 km
infocentrum Chanovice 13.17 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 13.17 km
sýpka Chanovice 13.18 km
zámek Chanovice 13.19 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 13.22 km
kašna zámecká Chanovice 13.24 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 13.25 km
Plánice 13.25 km
pomník padlých WWI, Chanovice 13.26 km
rybník Ohrada, Chanovice 13.3 km
kaple Chanovice 13.3 km
fara Plánice 13.31 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 13.34 km
Chanovice 13.35 km
SDH Plánice 13.38 km
pamětní deska František Křižík... 13.4 km
Křižík František 13.4 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 13.4 km
Zbyslav 13.5 km
SDH Zbyslav 13.5 km
SDH Chanovice 13.5 km
Třebíšovský rybník 13.53 km
hřbitov Plánice 13.57 km
rybník Strašil 13.69 km
Trebíšov 13.71 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 13.74 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13.86 km
Libákovice 13.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 13.89 km
Bezděkov u Kasejovic 13.94 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 14.18 km
Nedanice 14.2 km
SDH Nedanice 14.22 km
Vítkovice 14.26 km
kaple Vítkovice 14.4 km
kaple Petrovičky 14.58 km
SDH Petrovičky 14.62 km
Petrovičky 14.68 km
pomník padlých WWI, Malinec 14.72 km
Malinec 14.78 km
Nedaničky 14.96 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 14.97 km
Nový rybník, Petrovičky 14.97 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 15.03 km
NS Okolím Lnář 15.03 km
barokní silniční most Lnáře 15.1 km
Lnáře 15.15 km
tvrz Lnáře 15.18 km
infocentrum Lnáře 15.18 km
pomník generál A. A. Vlasov 15.19 km
Muzeum kočky, Lnáře 15.2 km
rybník zámecký Lnáře 15.24 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 15.24 km
zámek Lnáře 15.24 km
Krvavá léta - Vlasovci 15.24 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 15.26 km
kašna kruhová parku Lnáře 15.27 km
kaplička Hnačov 15.31 km
židovský hřbitov Slatina 15.35 km
zámecký park Lnáře 15.38 km
kaple Hnačov 15.39 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 15.39 km
koupání Hnačov 15.5 km
Vesnický rybník, Měcholupy 15.54 km
SDH Hnačov 15.56 km
pomník padlých WWI, Kbel 15.57 km
Hnačov 15.59 km
pamětní deska Václav Přerost 15.61 km
fara Kbel 15.62 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.62 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.62 km
kaple Kroměždice 15.64 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 15.65 km
SDH Kbel 15.66 km
kostel Všech svatých, Kbel 15.66 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 15.68 km
Kroměždice 15.69 km
Sad národní svobody, Měcholupy 15.69 km
Měcholupy 15.71 km
SDH Měcholupy 15.72 km
roubenka Kroměždice 15.76 km
zámek Měcholupy 15.77 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 15.8 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 15.81 km
rybník Hnačov 15.85 km
sýpka Měcholupy 15.9 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 15.94 km
rybník Kroměždice 15.96 km
Renče 15.99 km
synagoga Slatina u Horažďovic 16 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 16.03 km
SDH Slatina u Horažďovic 16.03 km
Slatina u Horažďovic 16.04 km
Růžičková Helena 16.05 km
koně Slatina u Horažďovic 16.05 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 16.05 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 16.13 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 16.13 km
Krnka Sylvestr 16.15 km
Velký Bor 16.15 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 16.16 km
SDH Myslovice 16.21 km
pomník padlých WWI, Vlčí 16.22 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 16.25 km
Slunéčková Karolína 16.26 km
Domažličky 16.26 km
kaple Myslovice 16.29 km
Třebýcina 16.29 km
SDH Pole 16.29 km
SDH Velký Bor 16.3 km
kaple Pole 16.32 km
pomník padlých WWI, Pole 16.32 km
zámek Pole 16.33 km
Myslovice 16.37 km
Velkoborský rybník 16.38 km
Habartice 16.43 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.44 km
Újezdec u Bolešin 16.47 km
fara Habartice 16.53 km
koně Habartice 16.54 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 16.56 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 16.56 km
hřbitov Kadov 16.58 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 16.63 km
mlýn Podhora 16.69 km
chudobinec Kadov 16.71 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 16.72 km
fara Kadov 16.72 km
tvrz Kadov 16.72 km
kostel sv. Václava, Kadov 16.74 km
SDH Skránčice 16.75 km
pomník padlých WWII, Předslav 16.75 km
pomník padlých WWI, Kadov 16.76 km
lípa Skránčice 16.77 km
Předslav 16.77 km
Kadov 16.78 km
kaple sv. Anny, Skránčice 16.79 km
Skránčice 16.81 km
kaple výklenková Předslav 16.82 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 16.83 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 16.84 km
hřbitov Předslav 16.85 km
hrob Leopold Eugen Měchura 16.85 km
Sokolovna Předslav 16.88 km
Tyršův dub, Předslav 16.88 km
dětské hřiště Předslav 16.91 km
SDH Předslav 16.92 km
rybník Předslav 16.94 km
Kadovský viklan 16.96 km
Stříbrné Hory 16.99 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17.04 km
kaple sv. Anny, Svéradice 17.09 km
pomník padlých WWI, Svéradice 17.1 km
Svéradice 17.11 km
památník Rudolf Mayer 17.13 km
SDH Svéradice 17.15 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17.21 km
Taaffe Eduard hrabě 17.21 km
SDH Nalžovské Hory 17.23 km
kaple Nová Hospoda 17.24 km
kaple Kucíny 17.27 km
Mayer Rudolf 17.29 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 17.3 km
památník Miloslav Šimek 17.31 km
Šimek Miloslav 17.31 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 17.32 km
Nalžovské Hory 17.38 km
kaple Lnářský Málkov 17.4 km
koupaliště Zálesí 17.41 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 17.42 km
Lnářský Málkov 17.42 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 17.43 km
koupaliště Kucíny 17.45 km
Zálesí 17.45 km
kaple Zálesí 17.51 km
Hlaváčová Jana 17.52 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.54 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.54 km
přírodní park Plánický hřeben... 17.55 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17.56 km
hřbitov Nalžovské Hory 17.56 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 17.64 km
Barák 706 m n. m. 17.64 km
SDH Zavlekov 17.68 km
rybníky Zavlekov 17.69 km
hřbitov Zavlekov 17.72 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 17.74 km
zřícenina tvrze Zavlekov 17.74 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 17.75 km
Zavlekov 17.77 km
lipová alej Otín - Předslav 17.81 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 17.83 km
hřbitov Hradešice 17.84 km
kaple Bolešiny 17.86 km
SDH Bolešiny 17.89 km
škola Hradešice 17.9 km
SDH Malý Bor 17.91 km
Hradešice 17.92 km
fara Hradešice 17.95 km
Malý Bor 17.97 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.03 km
kaple Vodokrty 18.04 km
Bolešiny 18.04 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 18.04 km
kaple Hradešice 18.06 km
Obytce 18.07 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 18.09 km
kaple sv. Anny, Otín 18.09 km
fara Malý Bor 18.09 km
zámek Obytce 18.11 km
Vodokrty 18.11 km
hřbitov Malý Bor 18.11 km
bitva u Panského Boru 18.13 km
Habsburský Rudolf 18.15 km
kaple na okraji Ostřetice 18.17 km
kaple výklenková Makalovy 18.23 km
kaple Mladice 18.25 km
Makalovy 18.25 km
zámek Otín 18.28 km
Palacký František 18.28 km
Měchura Leopold Eugen 18.28 km
SDH Ostřetice 18.29 km
Mladice 18.29 km
Háje u Řenče 18.3 km
kaple Otín 18.31 km
SDH Hradešice 18.31 km
kaple Ostřetice 18.33 km
dětské hřiště Ostřetice 18.33 km
Ostřetice 18.34 km
Ticholovec 18.35 km
Otín 18.38 km
lípa pod Ticholovcem 18.43 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.43 km
Letovy 18.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 18.47 km
SDH Letovy 18.49 km
Netunice 18.54 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 18.58 km
rybník Netunice 18.62 km
Suchá 18.77 km
pomník padlých WWI, Vrbno 18.79 km
rybník Valcha 18.8 km
kaple Vrbno 18.81 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.93 km
Valcha 18.96 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.19 km
usedlost Černíč 10 19.23 km
Hoštičky u Mochtína 19.24 km
pomník padlých WWI, Černíč 19.25 km
kaple Černíč 19.25 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 19.27 km
Černíč 19.27 km
zámek Příchovice 19.36 km
kašna Nebílovy 19.36 km
zámek Nebílovy 19.39 km
SDH Nebílovy 19.39 km
rybník Kydliny 19.39 km
židovský hřbitov Přeštice 19.4 km
fara Prusiny 19.4 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 19.41 km
NS Nebílovy 19.42 km
studna Prusiny 19.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 19.42 km
SDH Příchovice 19.42 km
kaple Nebílovy 19.42 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19.43 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 19.44 km
Nebílovy 19.45 km
hřbitov Prusiny 19.45 km
Příchovice 19.48 km
Kydliny 19.56 km
židovský hřbitov Horažďovice 19.57 km
SDH Kydliny 19.58 km
kostel sv. Václava, Kydliny 19.59 km
roubenka Kydliny 19.65 km
Ústaleč 19.72 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19.74 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19.79 km
pomník padlých WWI, Nezdice 19.8 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 19.81 km
mlýn Nezdice 19.82 km
skiareál Kocourov 19.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 19.87 km
Přírodní památka Lužany 19.97 km
Hoštice u Mochtína 19.98 km
Štáhlavice 20 km
Kocourov 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.03 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.05 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.07 km
Bankomat Komerční banka 0.09 km
Bankomat ČSOB 0.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.38 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 0.59 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.45 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.47 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.62 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 3.64 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 5.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 5.99 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 6.12 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.28 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.96 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 8.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8.66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.84 km
Konzum Pačejov 10.92 km
Bankomat Česká spořitelna 11.07 km
Bankomat Komerční banka 11.1 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.14 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.37 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11.56 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.7 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11.74 km
Bankomat Česká spořitelna 11.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.83 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12.32 km
Konzum Zborovy 12.39 km
Konzum Měčín 12.74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12.81 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 12.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.94 km
Konzum Plánice 13.11 km
Bankomat Česká spořitelna 13.12 km
Konzum Pačejov 13.15 km
Konzum Chanovice 13.5 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.68 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.95 km
Bankomat Česká spořitelna 14.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.53 km
Konzum Velenovy 14.65 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 14.93 km
Jednota Lnáře 15.02 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.2 km
Konzum Břežany 15.42 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.49 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 15.95 km
Konzum Velký Bor 16.16 km
Konzum Třebomyslice 16.35 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.57 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.63 km
Konzum Předslav 16.76 km
Konzum Svéradice 17.13 km
Konzum Nalžovské Hory 17.34 km
Konzum Myslív 17.34 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.71 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.71 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 17.73 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 17.75 km
Konzum Zavlekov 17.76 km
Konzum Bolešiny 17.88 km
Konzum Malý Bor 17.91 km
Konzum Hradešice 18.11 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 18.53 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.31 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19.37 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 19.45 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.47 km
Konzum Nezdice u Přeštic 19.71 km
Konzum Čečelovice 19.75 km
Konzum Ústaleč 19.87 km
Bankomat GE Money Bank 19.9 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.96 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Martina s dřevěnu zvonicí, Ne...

batoh
kostel sv. Martina s dřevěnu zvonicí, Neurazy
Šumava A-Z: kostely
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zelená H...

batoh
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Zelená Hora
Šumava A-Z: kostely
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Bavorský les a Šumava je nirvána pro cyklisty - crossové sjíždění v nejednom bikeparku, náročné výstupy a sjezdy pro cyklisty s velkou kondicí, různorodé cesty s mírným převýšením pro pohodlné cyklisty, možnost kombinace jízdy s vlakem s dopravou kol nebo cyklobusem. Šumava i ArberLand je ráj plný cyklistických stezek všech stupňů náročnost. Šumava a Bavorský les je také největší evropská destinace pro motokola! V regionu je mnoho horských tratí, které však lze díky jejich povrchovým vlastnostem zvládnout i na výletním (městském) kole. Cyklostezky vedou kolem „zlatých hřebů“ národního parku, které jsou často přístupné pouze po pěších a turistických stezkách. Kdo by chtěl svůj cyklistický výlet spojit s pěší túrou, může to optimálně udělat na křižovatkách cyklostezek a turistických stezek. Kolo je během této doby dobře a bezpečně uloženo na odstavných plochách pro jízdní kola s držáky. Dech beroucí prostředí hor a Vy samozřejmě uprostřed nich na jednom z mnoha výletů na horském kolesportovní dovolená snů. Kvalitním výběrem ubytováním jistě nepohrdne žádný opravdový biker. U ubytovatelů cyklisté získávají něco navíc - a to je osobní a přátelský přístup! Na Šumavě poskytovatelé ubytování a služeb dobře vědí, co právě cyklisté a bikeři potřebují. Region potěší horského cyklistu spoustou výškových metrů. Pro toho, kdo se nahoře cítí dobře a nechce se vracet dolů, najde mnoho horských chat, kam může zavítat a přenocovat. Kdo preferuje pohodlí, může si vybrat z celé řady apartmánů v apartmánových domech, penzionů, hotelů, chat a chalup. Více na http://www.sumava.cz/ubytovani/

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Apolena se poněkud zotavila ze svého leknutí. Pryč! Pryč! poháněl ji vnitřní hlas, mnohem silnější než ruka, která ji od-vlékala. Klikatě běžela stezka, oddalovala se od potoka, zase se přiblížila; rostl prostor mezi dvojicí utíkajících a bezvládným tělem skoleného člověka. Přivalily se nové mlhy, nížila se klenba šedých mraků, spouštějíc drobounký deštík. Zakrá-koral havran, neviditelně se vznášející v šedé vřavě, opodál druhý, třetí mu odpovídal, čejky zděšeně pokřikovaly, rackové zlostně láli a vysoko, vysoko nad mořem mlh, za čirou hradbou mraků, zahlaholila unylým zvonovým zvukem dlouhozobá koliha , jež dle staré provensálské báje živí se čistým vzduchem nebeským...

Teskně, smutně zněl ten hlahol; Apoleně bylo, že slyší vyzvánět umíráčkem.

Uběhlo asi půl hodiny.

Drobný deštík ustal, ale mlhy dosud se valily v chumáčích, jako bělavý kouř těkaly po širých Blatech. Vítr je rozfoukal, honil je, takže vířily pod jeho dechem, podobné pohyblivým sloupům, a mraky na nebi řidly, uhánějíce směrem k východu.

Na pravém břehu Soudného potoku, nedaleko místa, kde odbočuje od něho k severu mlýnská stoka, jež protéká Zbudovem, rákosí roste jako les; široké pásmo, neustále se pohybující, ševelící — půda mokrá, bobtavé černé bahno, vezde kaluže stavící se vody; v dobách dešťů a když sněhy tají na horách, rozlévá se tu voda daleko široko a často po celé týdny prodlévá, nemohouc odtékati. Pásmo rákosí pak věnčeno jest dosti širokou stuhou těžko prostupných křovin, za dřívějších časů mnohem hustších než dnes.

V tato místa Vojta zavedl Apolenu. Nebylo třeba se obávati, že by tu byli vydáni zrakům číkoli: sem nikdo nepřicházel, ani hříbkové, kteří opodál pásli své koně. Štítili se těchto míst hlavně pro množství ohromně velkých užovek, jež se tu skrývaly a z nichž fantazie prostého lidu nadělala pravých hroznýšů. Jediný Vojta se jich nebál ani dost málo; naopak, viděl v nich spojence a žádné neublížil. Také různého vodního a bahenního ptactva, racků, chřástalů, čejek, vodoušů, jespáků, se sem uchylovala spousta, a příšerné, kvílivé skřeky, jež najmě kvečeru a v noci z těchto věčně zavlhlých houštin vycházely, rozmnožovaly hrůzu k těmto místům se vížící.

„Tady poseď," vece Vojta, ukazuje na poněkud vyvýšené, suché místo, vrbovím odevšad kryté; „já ti dojdu pro něco k snědku. Poledne minulo, budeš hladová. Nemysli již na toho lumpa tam; však pochybuju, že bych ho byl zabil. Byl dojista jen omráčen a dávno už se vzpamatoval."

Dívka se dala do pláče. .

„Pomyslit, žes ho zabil!" odvětila vzlykajíc.

„E, dej už pokoj! Pojíš kus buchty, a to tě spraví! Já si teď obstarám ryby, mám tu sádky."

Po celých pět právě uplynulých dní byla žádostivá vidět tyto sádky; teď myšlenky její při nich neprodlely. Pokývla pouze jako stroj. On zmizel, za malou chvíli zase se vrátil a podal jí kus černé buchty. Měl patrně v těchto končinách také svou zásobárnu.

„Na, najez se! — Opatřím si zatím ryby."

Otevřel koš, vyňal pytel a vysypal jeho obsah.

„Co je to? - Jen dvě? Kde je třetí?" ptal se hněvivě.

„Víc mi jich nedal ten košíkář," odpověděla, vypravujíc, co Pavlíček jí byl uvedl.

On, všecek pohněván, zaťal pěsti.

„Nu, počkej, lumpe zlodějská!" zlobil se; „já ti ukážu! Ty mi třetí rád ještě dáš, až s tebou promluvím!"

„Mou vinou není," omlouvala se Apolena; „když nechtěl dát třetí, řekla jsem mu, aby se měl na pozoru, že si to líbit nenecháš..."

„Já ti viny nedávám," řekl na to; „ale to ti povídám, že tohle je bude všecky mrzet, ty darebáky! Nač mám právo, to si vzít nedám!"

Vzal oba kapry, hodil je do malé, ostřicí vroubené a různým býlím napolo zarostlé kalužiny. Přesvědčil se, že jsou živi, že žabra se pohybují a že záhy úplně se vzpamatují. Ona zatím jedla, teprve nyní pociťujíc hladu.

„Ukážu ti teď moje sádky," pravil, vida, že pojedla; „ale musíš se zout, střevíce bys promočila."

Uposlechla ihned, střevíce zula, punčochy svlékla, přičemž on sledoval očima každý její pohyb.

Když vyskočila na nohy, vzal ji za ruku a vedl ji houštinou.

„Vykasej se hodně, ať si sukně nezmáčíš," napomínal ji; „vody je tu nazbyt."

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky