Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Chanovice

Šumava

Obrázek
kategorie: města a obce
podkategorie: města a obce
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°24'16.436"N, 13°43'2.256"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Nejstarší písemná zmínka o Chanovicích pochází z roku 1352 . V registrech papežských desátků z této doby je uveden chanovický kostel jako farní. Tehdejšími patrony kostela byli bratři Batík a Vintíř z Chanovic . Tito první známí chanovští vladykové měli ve svém erbu dva trojzubé klíče, podobně jako majitelé okolních tvrzí ve Lnářích, Kotouni, Poli, Hošticích a Čekanicích. Další majitelé Chanovic měli ve znaku tři ryby nad helmou. Chanovští byli jednou z odnoží českého vladyckého rodu Dlouhoveských z Dlouhé Vsi, který pobýval na Prácheňsku již ve 13. století a obec vlastnili v letech 1468 - 1717. V jejich erbu je starý rytířský štít zvaný kotouč. Chanovští z Dlouhé Vsi byli potomky Jana Lhoty mladšího z Dlouhé Vsi. O tomto šlechtici je známo, že obstaral pro válečné potřeby Jana z Rožmberka více než padesát koní. Volfgang Chanovský z Dlouhé Vsi (na chanovické trvzi od roku 1505) provedl stavební úpravy chanovické tvrze, které byly pravděpodobné nutné po ničivém požáru. Z jeho synů byl nejslavnější Adam Chanovský, který zemřel roku 1598 ve věku 94 let a je pochován v Buděticích. Adam Chanovský byl blízkým přítelem Viléma z Rožmberka. Koupil od něj hrad Rabí, protože vzhledem k svému postavení potřeboval odpovídající sídlo. Psal se i nadále Chanovský, i když jeho hlavním sídlem bylo Rabí a význam Chanovic poklesl. Z této doby pochází pravděpodobně i chanovický pivovar , který byl na zámku objeven při archeologickém výzkumu. Díky přátelství Adama Chanovského s Rožmberky mohl na jejich dvoře působit také Adamův synovec Volf Chanovský, který byl služebníkem Petra Voka na želčském zámku a měl na starosti fedrování vína. Později se stal na Želči purkrabím a dostal se i do družiny Viléma z Rožmberka, který byl v té době bohatší než český král. Syn Adama Chanovského - Volfgang se stal doktorem teologie, kanovníkem pražským a proboštem karlštejnským. Byl pokládán za budoucího arcibiskupa Českého království, ale bohužel v jednatřiceti letech náhle zemřel. Vnuk Adama Chanovského - Jan Jindřich Chanovský to dotáhl až na podkomořího Českého království. Mezi jeho pravomoci patřilo např. jmenování městských rad královských měst. Žil v době Rudolfa II., který mu dlužil 5 000 kop míšeňských. Pánem Chanovic byl též syn Adama Chanovského - Kryštof. Musel být zbaven role poručníka na hradu Rabí, protože jej nechal zpustnout. V souboji zabil Oldřicha Bukovanského z tchořovické tvrze, který ho urazil. Protože byl katolík, vyhnul se konfiskaci majetku, a za to, že podpořil Fridricha Falckého, zaplatil jen pokutu 200 zlatých. Díky svému prokatolickému postoji zachránili Chanovští hrad Rabí před zbořením. Nejvíce ovšem ze svého vyznání vytěžil Kryštof, který se stal císařským radou, purkrabím Hradeckého kraje a zemským soudcem. Vnuk Adama Chanovského - Albert Chanovský se stal jezuitou. Roku 1636 založil jezuitskou kolej v Klatovech. Vyučoval matematiku a hebrejštinu na jezuitských školách v Praze. Jako rektor působil rok v Českém Krumlově. O tuto funkci přišel svou přílišnou pastorační horlivostí . Nechal totiž v chrámu sv. Víta odstranit překážející rožmberskou hrobku, což se nelíbilo manželce posledního Rožmberka, paní Polyxeně. Od tohoto incidentu se Albrecht věnoval drobné misionářské činnosti v jižních Čechách, stal se apoštolem Prácheňska. Víru šířil na poli i v hospodě. Na rozdíl od evangelických kněžích toleroval masopustní veselí a nezavrhoval a hájil tanec. Pravnuk Adama Chanovského - Jan Ignác Chanovský se stal kanovníkem a poté proboštěm svatovítské kapituly na Pražském hradě. Stejně jako Albrecht Chanovský usiloval o duchovní obrodu českého národa. Roku 1688 vysvětil kostel Povýšení svatého Kříže v Chanovicích. Z jeho činnosti stojí za zmínku např. výstavba kostela sv. Anny u Kraselova , kde je pohřbeno několik Chanovských. Za připomenutí stojí i Bedřich Ludvík Chanovský, který bojoval ve třicetileté válce na straně stavovských vojsk. Jeho náhrobek můžeme vidět ve francouzském Strassburku . Poslední příslušník rodu Chanovských František Xaver Chanovský zemřel roku 1877. Ferdinard Jáchym Rummerskirch byl purkrabím Pražského hradu a také hejtmanem prácheňského kraje. Obnovil chanovický kostel, faru a školu a nechal postavit sýpku. Po požáru v roce 1781 získal zámek svou dnešní barokní podobu, z této doby pochází i anglický park a sochy sv. Martina a sv. Donáta. Když prodávali Rummerskirchové Chanovice novému majiteli, stála v kupní smlouvě také zmínka o chanovickém pokladu , jehož polovina by při nálezu měla patřit Chanovským a druhá polovina novému majiteli . Po období mnoha držitelů (1789 - 1809) přecházejí Chanovice do rukou plzeňského obchodníka, Franze Bechera. Jeho syn Franz Gustav Becher nechal v Újezdě postavit cukrovar, později přebudovaný na škrobárnu. Stal se říšským a zemským poslancem a v roce 1867 byl povýšen do šlechtického stavu. Dalším majitelem byl od roku 1871 JUDr. Eduard Daubek a po něm jeho syn Eduard rytíř Daubek. Daubkové prosluli jako velcí mecenáši umění. Finančně podporovali malíře Františka Bohumila Doubka, který maloval obrazy i v chanovickém kostele. V roce 1889 koupil chanovické panství Isidor Sval. Dne 6. května 1945, když probíhala v kostele mše svatá, přijeli na chmiedl, majitel hornobřízských kaolinových dolů. Po něm převzala panství jeho dcera Anna z Goldegg-Lindenburgu. Její syn baron František Goldegg byl posledním šlechtickým majitelem zámku. Mezi lidmi byl znám jako dobrý člověk ochotný pomoci v nouzi. Velmi dobře také malomotocyklu dva muži, Viktora a Šilhavý. Na prostranství před zámek vyvedli barona Františka Goldegga a jeho přítele, italského šlechtice Carla Bailou, který byl od dubna se svou rodinou na návštěvě na zámku. Viktora a Šilhavý, samozvaní "partizáni", nutili šlechtice provádět cviky "k zemi - vztyk - k zemi - vztyk" a nakonec do nich střelili dávku ze samopalu. Baron Bailou byl na místě mrtev, Baron Goldegg s průstřelen břicha podlehl zranění druhý den ve strakonické nemocnici. Od 1.9.1947 byla v zámku otevřena základní škola. Hospodářské budovy kolem zámku využívala zemědělská družstva. Od 90. let 20. století je výlučným vlastníkem celého areálu Obec Chanovice. Nedaleko zámku se nachází barokní kostel sv. Kříže z let 1751 - 1764 a barokní fara. Na okraji obce leží raně barokní sýpka. Na okraji obce postupně vzniká od roku 1994 skanzen lidové architektury jihozápadních Čech. Právě v roce 1994 vyrostlo první stavení, a dalo tak základ nejmladšímu skanzenu u nás.
odkaz: Chanovice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple Chanovice

batoh
kaple Chanovice
Šumava A-Z: kaple
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pomník padlých WWI, Chanovice

batoh
pomník padlých WWI, Chanovice
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

rybník Ohrada, Chanovice

batoh
rybník Ohrada, Chanovice
Šumava A-Z: voda - rybník...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel Povýšení Svatého Kříže, Chanovice...

batoh
kostel Povýšení Svatého Kříže, Chanovice
Šumava A-Z: kostely
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
kaple Chanovice 0.06 km
pomník padlých WWI, Chanovice 0.09 km
rybník Ohrada, Chanovice 0.1 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 0.13 km
kašna zámecká Chanovice 0.15 km
zámek Chanovice 0.17 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 0.18 km
infocentrum Chanovice 0.18 km
sýpka Chanovice 0.21 km
NS Chanovice 0.22 km
skanzen Chanovice 0.34 km
SDH Chanovice 0.4 km
hřbitov Chanovice 0.45 km
kaple sv. Anny, Chanovice 0.46 km
Chlum 608 m n. m. 0.54 km
SDH Újezd u Chanovic 1.37 km
kaple Újezd u Chanovic 1.38 km
Bezděkov u Kasejovic 2.06 km
židovský hřbitov Slatina 2.1 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 2.59 km
synagoga Slatina u Horažďovic 2.65 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 2.68 km
SDH Slatina u Horažďovic 2.68 km
Slatina u Horažďovic 2.69 km
koně Slatina u Horažďovic 2.7 km
Růžičková Helena 2.7 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 2.7 km
rybník Strašil 2.81 km
zámek Defurovy Lažany 2.94 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 2.95 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 2.99 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 3.06 km
Defurovy Lažany 3.09 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 3.12 km
hřbitov Kadov 3.95 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 4.02 km
kaple sv. Anny, Svéradice 4.02 km
pomník padlých WWI, Svéradice 4.02 km
Svéradice 4.03 km
SDH Svéradice 4.05 km
chudobinec Kadov 4.12 km
tvrz Kadov 4.12 km
fara Kadov 4.14 km
kostel sv. Václava, Kadov 4.15 km
pomník padlých WWI, Kadov 4.15 km
Kadov 4.18 km
kaple Lnářský Málkov 4.32 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 4.34 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 4.34 km
Lnářský Málkov 4.34 km
Kadovský viklan 4.36 km
zámek Pole 4.6 km
Velký Bor 4.64 km
Krnka Sylvestr 4.64 km
SDH Pole 4.66 km
kaple Pole 4.68 km
pomník padlých WWI, Pole 4.68 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 4.71 km
SDH Velký Bor 4.72 km
Velkoborský rybník 4.9 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 6.28 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 6.46 km
pomník padlých WWI, Vrbno 6.54 km
kaple Vrbno 6.57 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 6.86 km
Kasejovice 6.88 km
Bílá paní 6.93 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 6.93 km
SDH Životice 7.1 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 7.1 km
nádraží Pačejov 7.14 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 7.49 km
NS Okolím Lnář 7.53 km
barokní silniční most Lnáře 7.58 km
pomník generál A. A. Vlasov 7.69 km
infocentrum Lnáře 7.69 km
tvrz Lnáře 7.7 km
Muzeum kočky, Lnáře 7.72 km
Krvavá léta - Vlasovci 7.73 km
zámek Lnáře 7.73 km
kašna kruhová parku Lnáře 7.73 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 7.74 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 7.75 km
zámecký park Lnáře 7.81 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 7.82 km
rybník zámecký Lnáře 7.84 km
Lnáře 7.87 km
Habsburský Rudolf 8.25 km
Bílá paní 8.48 km
židovský hřbitov Horažďovice 8.49 km
kaple Strážovice 8.81 km
dětské hřiště Strážovice 8.81 km
Strážovice 8.86 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 9.1 km
hřbitov starý Horažďovice 9.13 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 9.18 km
podzámecký mlýn Horažďovice 9.26 km
Pražská brána, Horažďovice 9.29 km
nádraží Horažďovice 9.29 km
Kladivo na čarodějnice 9.32 km
městské muzeum Horažďovice 9.32 km
zámek Horažďovice 9.32 km
kašna zámek Horažďovice 9.33 km
infocentrum Horažďovice 9.33 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 9.36 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 9.36 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 9.37 km
morový sloup, Horažďovice 9.38 km
kašna Horažďovice 9.38 km
oslavy osvobození Horažďovice 9.38 km
fara Horažďovice 9.39 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 9.4 km
Horažďovice 9.41 km
Ševčík Otakar 9.41 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 9.41 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 9.41 km
akvapark Horažďovice 9.48 km
Malý Bor 9.5 km
SDH Malý Bor 9.5 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 9.69 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 9.69 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 9.8 km
fara Malý Bor 9.86 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 9.87 km
hřbitov Malý Bor 9.91 km
bitva u Panského Boru 9.91 km
zřícenina Prácheň 10.06 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 10.07 km
von Battaglia Christian svobodný p... 10.07 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 10.29 km
hřbitov Prácheň 10.29 km
přírodní rezervace Prácheň 10.44 km
Handschuh Antonín pplk. 10.48 km
Mileč 10.91 km
fara Mileč 11.09 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 11.11 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 11.28 km
Oukropec Petr 11.28 km
zámecký park a obora Blatná 11.58 km
rybník Velký Šibeňák 11.58 km
Kněz Karel 11.62 km
kaple Boubín u Horažďovic 11.65 km
Boubín u Horažďovic 11.67 km
koupaliště Velké Hydčice 11.68 km
zámecký ovocný lihovar Blatná 11.78 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 11.84 km
pamětní deska osvobození Blatná... 11.84 km
Sokol Blatná 11.85 km
rybník zámecký Blatná 11.87 km
Šíleně smutná princezna 11.87 km
Bílá paní 11.87 km
Purkyně Jan Evangelista 11.91 km
zámek vodní Blatná 11.91 km
SDH Ždár 11.93 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.99 km
kaple Ždár 12.01 km
fara Blatná 12.05 km
Malé Hydčice 12.06 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 12.06 km
Městské muzeum Blatná 12.1 km
Blatenská věž 12.11 km
Křišťálek meč 12.14 km
Mariánský sloup, Blatná 12.17 km
SDH Velké Hydčice 12.19 km
cyklo most Otava, Hydčice 12.21 km
Velké Hydčice 12.22 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 12.22 km
zámek Střelské Hoštice 12.22 km
Penc Bořivoj 12.23 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 12.23 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 12.23 km
NS Velké Hydčice 12.23 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 12.23 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 12.33 km
hřbitov Hradešice 12.35 km
škola Hradešice 12.36 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 12.37 km
MVE Střelské Hoštice 12.41 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 12.41 km
Hradešice 12.42 km
Moravec Alois 12.42 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 12.42 km
Mandlová Adina 12.43 km
hřbitov Střelské Hoštice 12.44 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 12.44 km
nádraží Velké Hydčice 12.44 km
fara Hradešice 12.44 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 12.49 km
kaple Hradešice 12.56 km
zábavní park Nepomuk 12.57 km
SDH Hradešice 12.76 km
pamětní deska František Kubeš 12.88 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 12.98 km
Veřechov 12.99 km
kaple Veřechov 13.01 km
SDH Veřechov 13.03 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 13.11 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 13.12 km
památník Miloslav Šimek 13.12 km
Šimek Miloslav 13.15 km
hřbitov Nepomuk 13.19 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 13.26 km
SDH Nepomuk 13.27 km
Němejc Augustin 13.27 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 13.27 km
pamětní deska Augustin Němejc 13.27 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 13.29 km
Piaristická kolej, Nepomuk 13.31 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 13.31 km
Sokolovna Nepomuk 13.32 km
Nepomuk 13.32 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 13.33 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 13.33 km
Cyklotoulky - Nepomuk 13.33 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 13.33 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 13.33 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 13.33 km
infocentrum Nepomuk 13.33 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 13.33 km
Spořitelna Nepomuk 13.33 km
sochy na náměstí v Nepomuku 13.34 km
kašna Nepomuk 13.35 km
Nepomucký Jan sv. 13.35 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 13.35 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 13.35 km
dům U České lípy, Nepomuk 13.37 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 13.38 km
radnice Nepomuk 13.39 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 13.42 km
arciděkanství Nepomuk 13.43 km
expozice historické techniky, Nepo... 13.45 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 13.45 km
Špitálský rybník, Nepomuk 13.45 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 13.45 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 13.46 km
František Palacký, Nepomuk 13.48 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 13.51 km
Bojanovice 13.66 km
NS pod Zelenou Horou 13.68 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 13.69 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 13.72 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 13.79 km
pomník padlých WWI, Černíč 13.84 km
kaple Černíč 13.84 km
Černíč 13.86 km
usedlost Černíč 10 13.87 km
kasárna Zelená Hora 13.92 km
kaple Horní Poříčí 14.03 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 14.03 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 14.04 km
pamětní deska František Hradský... 14.05 km
pamětní deska Josef Pacourek 14.05 km
koupaliště Horní Poříčí 14.09 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 14.13 km
Černí baroni 14.17 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 14.17 km
zámek Zelená Hora 14.18 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 14.19 km
Červený barokní most, Nepomuk 14.21 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 14.22 km
Švandrlík Miloslav 14.23 km
kaple Dolní Poříčí 14.25 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 14.28 km
Stříbrné Hory 14.48 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 14.52 km
SDH Nalžovské Hory 14.57 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 14.57 km
javor pod Zelenou Horou 14.59 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 14.65 km
Taaffe Eduard hrabě 14.65 km
dětské hřiště Klášter 14.67 km
Klášterský rybník 14.7 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 14.71 km
mlýn Klášter 14.73 km
Sokolovna Kalenice 14.79 km
Zborovy 14.8 km
Hlaváčová Jana 14.81 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 14.81 km
pomník padlých WWI, Kalenice 14.82 km
kaple Kalenice 14.82 km
Klášter 14.82 km
pomník padlých WWI, Zborovy 14.82 km
Spiro Ignaz 14.83 km
Kalenice 14.83 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 14.83 km
kaple sv. Františka, Kalenice 14.84 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 14.84 km
statek Vlkonice 9 14.85 km
Vlkonice u Budětic 14.86 km
pomník padlých WWI, Klášter 14.87 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 14.87 km
kaple návesní Vlkonice 14.87 km
hřbitov Zborovy 14.88 km
pomník padlých WWI, Lovčice 14.88 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 14.89 km
kaple Vlkonice 14.89 km
Lovčice 14.89 km
SDH Zborovy 14.9 km
kaple Lovčice 14.9 km
kostel sv. Markéty, Klášter 14.92 km
Nalžovské Hory 14.94 km
zámek Lovčice 14.96 km
hřbitov Nalžovské Hory 15.01 km
Žižkův most, Horní Poříčí 15.11 km
NS Kněží hora 15.12 km
Neurazy 15.16 km
hřbitov Rabí 15.17 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 15.19 km
lidová architektura Neurazy 15.2 km
SDH Neurazy 15.21 km
Katovická hora, Kněží hora 15.27 km
přírodní rezervace Kněží hora... 15.29 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 15.29 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 15.32 km
kaple Neurazy 15.38 km
hřbitov Neurazy 15.42 km
škola Bližanovy 15.46 km
Rabí 15.47 km
pomník padlých WWI, Rabí 15.47 km
kašna Rabí 15.49 km
SDH Bližanovy 15.53 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 15.59 km
Bližanovy 15.6 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 15.61 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 15.61 km
studna Rabí 15.62 km
lípy Bližanovy 15.62 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 15.62 km
dobití Rábí 15.66 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 15.66 km
židovský hřbitov Rabí 15.7 km
Štíty království českého, Jak rost... 15.71 km
Štíty království českého, Co všech... 15.71 km
Štíty království českého, Hrady do... 15.71 km
zřícenina hradu Rabí 15.71 km
Pacelice 15.77 km
kaple Rabí 15.77 km
Stehlík Ladislav 15.8 km
Nový rybník, Nepomuk 15.8 km
lípa Nicov u Plánice 15.85 km
památník manželé Burešovi 15.86 km
fara Nicov u Plánice 15.87 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 15.88 km
Nicov u Plánice 15.91 km
hřbitov Nicov u Plánice 15.92 km
památník páter Antonín Šesták... 15.93 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 15.96 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 15.96 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 15.97 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 15.98 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 15.98 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 15.98 km
hřbitov Nezamyslice 15.98 km
Nezamyslice 16.08 km
Panský nezamyslický rybník 16.09 km
Nezdický potok 16.13 km
most Otava, Žichovice 16.19 km
Letovy 16.2 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 16.2 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 16.22 km
SDH Letovy 16.24 km
infocentrum Sedlice 16.3 km
Sedlická krajka 16.3 km
pramen Nicov u Plánice 16.32 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 16.32 km
hřbitov Katovice 16.35 km
Sedlice 16.35 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 16.37 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 16.38 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 16.38 km
empírová sýpka, Žichovice 16.38 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 16.39 km
fara Sedlice 16.44 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 16.44 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 16.49 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 16.49 km
fara Katovice 16.5 km
fara Budětice 16.51 km
pomník padlých WWI, Žichovice 16.52 km
lom Rabí 16.52 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 16.53 km
hřbitov Sedlice 16.53 km
Vích Josef 16.53 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 16.53 km
přírodní park Buděticko 16.54 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 16.54 km
zámek Sedlice 16.55 km
hřbitov Budětice 16.56 km
Budětice 16.56 km
Pinkas Jakub 16.56 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 16.57 km
Katovice 16.57 km
kaple Panny Marie, Budětice 16.57 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 16.57 km
barokní dolní most, Žichovice 16.58 km
sýpka a špýchar, Žichovice 16.58 km
pamětní deska Josef Jungmann 16.59 km
Štěchovice 16.6 km
Žichovice 16.6 km
zámek Škvořetice 16.61 km
pamětní deska Bedřich Klepš 16.61 km
Klepš Bedřich 16.61 km
památník obětí transportu smrti, V... 16.62 km
barokní horní most, Žichovice 16.62 km
hřbitov Volenice 16.64 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 16.65 km
pamětní deska osvobození Katovice... 16.65 km
mlýn Katovice 16.66 km
pomník padlých WWI, Katovice 16.66 km
zámek Žichovice 16.69 km
pivovar Žichovice 16.69 km
lípa zámek Žichovice 16.71 km
Škvořetice 16.73 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 16.74 km
zámecký park Žichovice 16.76 km
Novosedly 16.76 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 16.77 km
pomník padlých WWI, Novosedly 16.77 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 16.8 km
SDH Žichovice 16.86 km
nádraží Žichovice 16.86 km
kaplička Hnačov 16.88 km
Kavale Jan 16.88 km
pomník padlých WWI, Vojovice 16.9 km
Vojovice 16.92 km
kaple Vojovice 16.93 km
Rábí - Josef Váchal 16.98 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 16.99 km
muzeum selského statku, Volenice 17 km
fara Volenice 17.03 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 17.04 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 17.08 km
pomník padlých WWI, Volenice 17.11 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 17.11 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 17.12 km
Volenice 17.12 km
kašna Volenice 17.13 km
pamětní deska Matěj Vaice 17.16 km
Vaice Matěj 17.16 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 17.21 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 17.22 km
dětské hřiště Volenice 17.24 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 17.26 km
SDH Frymburk u Sušice 17.27 km
koupání Hnačov 17.3 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 17.31 km
tvrz Frymburk u Sušice 17.33 km
Frymburk u Sušice 17.34 km
SDH Volenice 17.35 km
Potštejn u Žinkov 17.39 km
přírodní rezervace Čepičná 17.41 km
kaple Hnačov 17.45 km
Žinkovský rybník 17.45 km
Sedlečský rybník 17.5 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 17.54 km
zámecká studna Žinkovy 17.54 km
Otčina - Fatherland 17.56 km
zámek Žinkovy 17.56 km
Pramen života - Der Lebensborn 17.56 km
Jestřáb kontra hrdlička 17.56 km
Neberte nám princeznu 17.56 km
SDH Čepice 17.56 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 17.57 km
Brabec Lubomír 17.57 km
kaple Čepice 17.57 km
pamětní deska Vladimír Helfert 17.59 km
rybník Hnačov 17.59 km
Mariánský sloup, Plánice 17.59 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 17.6 km
Rojice 17.62 km
Čepice 17.63 km
zimní splouvání Otavy 17.63 km
most Otava, Čepice 17.63 km
kaple Rojice 17.64 km
radnice Plánice 17.64 km
Dvorský rybník Žinkovy 17.65 km
Sedlečko 17.65 km
Sokolovna Plánice 17.66 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 17.68 km
Čepičná 671 m n. m. 17.73 km
SDH Hnačov 17.77 km
pamětní deska Václav Přerost 17.82 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 17.82 km
Přerost Václav, plukovník RAF 17.82 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 17.84 km
Hnačov 17.85 km
Plánice 17.9 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 17.9 km
lipová alej Žinkovy 17.91 km
rybník Labuť 17.92 km
kaple Mladice 17.94 km
Mladice 17.98 km
fara Plánice 18.06 km
SDH Zavlekov 18.06 km
hřbitov Zavlekov 18.07 km
Střela 18.08 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 18.09 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 18.1 km
Zavlekov 18.1 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 18.11 km
kaple Střela 18.12 km
SDH Plánice 18.19 km
Radochovy 18.19 km
zámek a hrad Střela 18.21 km
zřícenina tvrze Zavlekov 18.21 km
Čepinec 18.24 km
rybníky Zavlekov 18.28 km
pamětní deska František Křižík... 18.28 km
Křižík František 18.29 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 18.29 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 18.33 km
infocentrum Radomyšl 18.33 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 18.35 km
hřbitov Plánice 18.36 km
Novotný Miloslav, PhDr. 18.36 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 18.36 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 18.37 km
Lifka Bohumír Dr. 18.38 km
pamětní deska Bohumír Lifka 18.38 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 18.38 km
pamětní deska Jan Matějka 18.39 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 18.39 km
mlýn Žinkovy 18.4 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 18.4 km
radnice Radomyšl 18.4 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 18.4 km
Radomyšl 18.4 km
fara Radomyšl 18.4 km
SDH Radomyšl 18.41 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 18.45 km
Valcha 18.49 km
rybník Valcha 18.49 km
sloup Immaculata, Žinkovy 18.5 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 18.52 km
pamětní deska Josef Kovář 18.52 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 18.54 km
kaple Žinkovy 18.56 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 18.58 km
infocentrum Žinkovy 18.59 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 18.59 km
Žinkovy 18.61 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 18.61 km
rybník Vražda, Radomyšl 18.61 km
Ústaleč 18.62 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 18.65 km
hřbitov Žinkovy 18.72 km
pamětní deska Jan Šilingr 18.74 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 18.74 km
památník Rudolf Mayer 18.77 km
SDH Skránčice 18.81 km
křížová cesta, Radomyšl 18.81 km
lípa Skránčice 18.81 km
Domanice 18.84 km
kaple Domanice 18.85 km
kaple sv. Anny, Skránčice 18.85 km
Skránčice 18.86 km
kaple Partoltice 18.92 km
Partoltice 18.92 km
kaple Nová Hospoda 18.93 km
SDH Partoltice 18.95 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 18.95 km
Beran Rudolf 18.96 km
Mayer Rudolf 18.97 km
Ohrazenice 18.99 km
hřbitov Radomyšl 19.09 km
Dražejov 19.12 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 19.13 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 19.13 km
Princezna ze mlejna 19.13 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 19.15 km
Krutěnice 19.19 km
rybník Brůdek, Radomyšl 19.2 km
Lomecký mlýn 19.22 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 19.23 km
Tažovická Lhota 19.24 km
Suchá 19.26 km
Bílenice 19.27 km
Čejkovy 19.29 km
SDH Bílenice 19.41 km
Tažovický platan a jinan 19.42 km
zámek Tažovice 19.48 km
mlýn Tažovice 19.53 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 19.55 km
Dobršín 19.55 km
kamenný barokní most, Tažovice 19.55 km
SDH Tažovice 19.59 km
kaple Tažovice 19.66 km
Tažovice 19.67 km
Podolí u Bílenice 19.69 km
Lom 19.71 km
koupaliště Čejkovy 19.76 km
SDH Lom 19.77 km
Dolní řepický rybník 19.85 km
řeka Ostružná 19.91 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 19.91 km
Mačice 19.98 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Lamberská stezka, Žihobce - oteví...

  batoh
  muzeum Lamberská stezka, Žihobce - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Chanovice

  batoh
  Konzum Chanovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Západočeské konz. družstvo Kasejovice...

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Kasejovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: nepomucko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Svéradice

  batoh
  Konzum Svéradice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Velký Bor

  batoh
  Konzum Velký Bor
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Chanovice 0.27 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 2.04 km
Konzum Svéradice 4.05 km
Konzum Velký Bor 4.67 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 4.77 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 5.89 km
Konzum Čečelovice 6.47 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 6.47 km
Bankomat Česká spořitelna 6.68 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 6.75 km
Konzum Třebomyslice 6.93 km
Konzum Pačejov 7.08 km
Konzum Pačejov 7.09 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 7.49 km
Jednota Lnáře 7.57 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 7.89 km
Konzum Horažďovice 8.86 km
Bankomat GE Money Bank 8.99 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 9.13 km
Bankomat Česká spořitelna 9.24 km
Jednota Mečíchov 9.29 km
Bankomat Poštovní spořitelna 9.41 km
Konzum Horažďovice 9.42 km
Bankomat ČSOB 9.42 km
Bankomat Komerční banka 9.43 km
Konzum Břežany 9.53 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 9.58 km
Konzum Malý Bor 9.61 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 10.95 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.49 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 11.57 km
Bankomat Česká spořitelna 12.15 km
Bankomat Komerční banka 12.18 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12.19 km
Bankomat ČSOB 12.2 km
Jednota Blatná 12.2 km
Konzum Velké Hydčice 12.23 km
Bankomat GE Money Bank 12.23 km
Jednota Střelské Hoštice 12.34 km
Bankomat Česká spořitelna 12.36 km
Konzum Hradešice 12.6 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 12.77 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.1 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.11 km
Bankomat Komerční banka 13.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 13.33 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.34 km
Bankomat Česká spořitelna 13.34 km
Bankomat ČSOB 13.34 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 13.46 km
Konzum Velenovy 13.6 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.66 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.79 km
Jednota Mnichov 13.91 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 14.47 km
Konzum Nalžovské Hory 14.83 km
Konzum Myslív 14.83 km
Konzum Zborovy 15.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.12 km
Konzum Rabí 15.52 km
Jednota Bělčice 15.76 km
Konzum Nezamyslice 16.12 km
Jednota Sedlice 16.37 km
Konzum Budětice 16.56 km
Jednota Škvořetice 16.72 km
Jednota Katovice 16.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.83 km
Konzum Žichovice 16.84 km
Jednota Štěchovice 16.88 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 16.89 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.95 km
Bankomat ČSOB 16.97 km
čerpací stanice OMV, Katovice 17.17 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 17.6 km
Bankomat Česká spořitelna 17.64 km
Konzum Plánice 17.65 km
Konzum Zavlekov 18.02 km
Jednota Radomyšl 18.24 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 18.43 km
Konzum Ústaleč 18.74 km
Jednota Velká Turná 18.86 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 19.21 km
Konzum Čejkovy 19.26 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 19.62 km
Jednota Lom 19.75 km
Bankomat GE Money Bank 19.9 km

mohlo by Vás zajímat

Horažďovice

batoh
Horažďovice
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Nalžovské Hory

batoh
Nalžovské Hory
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Šumava má své kouzlo po celý rok, v každém ročním období. Přijeďte se k nám přesvědčit. Šumava nabízí nepřeberné množství možností jak pro letní, tak pro zimní rekreaci a sportovní vyžití. Národní park Šumava vznikl v březnu 1991 vyjmutím nejcennějších lokalit z CHKO Šumava z míst uzavřených do pohraničního pásma. Rozprostírá se na území Plzeňského a Jihočeského kraje při jihozápadní hranici s Německem a Rakouskem. Se svojí rozlohou 69 030 ha je největším národním parkem v ČR, proto ubytování na Šumavě vyhledávají každým rokem tisíce turistů, cyklistů, běžkařů, vodáků, houbařů, milovníků přírody. Horské chaty, chaty, chalupy, apartmány, penziony, hotely na Šumavě nabízí komfortní ubytování za přijatelné ceny. Ty jsou vybavené a připravené přivítat, ubytovat a poskytnout zázemí nejen vodákům, ale i milovníky jiných sportů (cyklistika, pěší turistika, in-line, nordic walking). Vybírat můžete na http://www.sumava.cz/ubytovani/. K výbavě ubytovacích objektů patří parkoviště, zahrady, dětské hřiště, úschovny kol a lyží, společenské místnosti, kuchyňky, restaurace, bazény, sauny atp. Král Šumavy dnes není jen převaděč a pašerák ale i Author Král Šumavy – vítěz cyklo maratonu MTB, ROAD. Tento závod má již dlouhou tradici. Šumava je také pokryta řadou web kamer na známých i méně známých lokalitách a máte tak možnost přes net sledovat řadu jejích míst, vidět aktuální počasí, množství sněhu, sněhové podmínky pro lyžování, pro běžkaře. Informační server Bílá stopa Vás informuje on-line o upravenosti běžeckých bílých stop. Velké oblibě se těší Lipenská přehrada nejen jako místo pro letní rekreaci, vodáky, ale i v zimě, kdy skiareál Lipno poskytuje komfortní lyžování. Informace mimo náš nejstarší šumavský web (doména sumava.cz je dokonce o rok starší než sumavanet.cz) přináší také řada místních rádií, která samozřejmě poskytují i internetový přenos svého vysílání. Např. Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy a můžete se tak pomocí netu alespoň virtuálně ocitnout na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Apolena kráčela samotná rovnými otevřenými Blaty, ubírajíc se směrem severovýchodním ke Zbudovu, jehož bíle omítěné statky a domky vystoupily před jejíma očima, jedva z úzkého pásu houštin se prodrala, napohled v takové blízkosti, že se jí zdálo, jako by kamenem tam dohoditi mohla. Slunce zvítězilo úplně nad mlhami, sňalo šedý háv, jenž zahaloval úhlednou dědinu, vysoké topoly na březích protékající jí mlýnské stoky i zelené její sady; vítr rozprášil a zahnal mraky z blankytu, po němž rychle uháněly drobné, stříbrné, zlatě lemované berušky.

Dívka nešla pěšinou — nebylo této v těch místech; přímo za svým cílem se ubírala. Vpravo vlevo pásla se ohromná stáda hus, které krky natahovaly a hlučným kýhotem ji vítaly. Nestejná byla půda, po níž bosé bílé nohy šlapaly: tu krátký, zažloutlý pažit, předchozími vedry žehnutý, onde vysoká bujná tráva, tam zase tvrdá ostřice, vyrůstající z bahnitého močálu, v němž nohy po kotníky se bořily a z něhož bobtala hnědá voda. Jak se vzdálila od břehu potoka, přestaly houštiny, nikde ni jediného křoviska, ale vezde všemi směry probíhající strouhy, ty s vysušeným dnem, ony naplněny stojatou vodou, z níž vyrůstalo sítí i krátké rákosí. Tu a tam široké pruhy rýči zbavené svého drnu, většinou zalité touže černou vodou, pod jejíž mělkou hladinou bobtalo hluboké bahno, polou hlína, polou věkovitá rostlinná trouchel. Kde přece vyschly tyto kaluže, dno jam se pokrylo špinavě zelenými vrstvami řas.

Jakás těžká atmosféra ležela nad Blaty, padala na prsa, dusila; ani vanoucí vítr ji neodnesl zcela, ba zdálo se, že na jistá místa sháněl výpary stavících se, hnijících vod, rozkládajících se látek rostlinných. Jsou dni, kde tento dech trouchelí a rozkladu otravuje náladu lichého chodce a tíživě působí na jeho mysl. Zasteskne se člověku a ponuré, mátožné obrazy vyvstávají před jeho duševním zrakem i děsí jej přeludné vidiny, které ani světlo dne ani hravé slunce nestačí zahnati.

I Apoleně bylo teskno v té samotě. Zdálo se jí, že unikla stěží příšernému nebezpečenství, jež sice ustoupilo, ale každou chvíli znovu na ni útočiti mohlo. Na útok, jejž proti ní provedl pěšák, hrubě ani nepomyslila; tento útok, surový a neomalený, byl odražen, nebezpečí důkladně zažehnáno a sotva kdy ji zas ohrožovat bude — avšak cosi jiného, cosi lichotivého, uspávajícího a úskočného bylo jí nablízku, pokoušelo se o ni, a to přijde zas a nástrah nebude konce, až ji to sladce obloudí ...

Apolena nebyla nevědomá; není možno, aby venkovské děvče nevědomým zůstalo, ale cit povinnosti zachovat si svoje panenství pevně v ní tkvěl a představa hříchu ji svrchovaně děsila...

Co bude s ní dál ?... Cítila, že Vojta se zmocnil veškerého jejího myšlení, že bude-li tento hoch chtíti, marně by se mu bránila. Neubrání se, dojista podlehne. Sbírala své myšlenky, modlit se snažila, Boha na pomoc přivolávati, ale modlitba, kusá, trhaná, nevyznívala v ten smysl, aby Bůh dal sil jí.

nýbrž toliko za tím se nesl, aby Vojtovi nedopouštěl chtíti...

A nevýslovný strach se jí zmocnil, kdykoli pomyslila na návrat do otcovského domu. Věděla, že ji budou pohřešovati, sháněti se po ní, a přece za živý svět by se nebyla vrátila, aby je zbavila strachu. Jen u báby je záchrana — kéž by tam navždy zůstat mohla! Dnes aspoň tam zůstane, poprosí bábu, aby ji tam nechala, nevydávala, i kdyby někomu napadlo hledat ji tam. Přespí tam, až zítra se vrátí domů; možná také, že se nevrátí. To se ukáže...

Na pažite, dvě stě kroků od ní, páslo se stádečko srnců; neutekli před ní, když se blížila, jen pasti se přestali, ušima pohrávali, štíhlé krčky natáhli, krásné oči na ni upínali: věděliť dobře, že z té strany jim nehrozí nebezpečenství.

Viděla je, vzpomněla na Vojtu, který jim strojí nástrahy. Té chvíle jí pošeptal jakýs vnitřní hlas, že její osud se bude shodovati s osudem těchto rozkošných tvorů božích. Vojta je silný a mocný; jemu neujde nic, čeho se chce zmocniti, ani člověk, ani zvíře...

Zdálo se jí, že je vidí, tyto ubožáky, škrtící se, rvoucí se se strašným, nezdolným drátem oka, jež hoch na ně nalíčil. Marné počínání, marný odboj, nespasí se, jako ona se nezachrání před jeho nástrahami...

Srnci stáli právě ve směru, kam jí bylo jiti; čím více se blížila, tím zvědavěji na ni pohlíželi, tím více natahovali krky a ušima stříhali. Teprve když prostor, jenž je od ní dělil, se scvrkl na jedno sto kroků, hodil srnec krásnou hlavinku dozadu, obrátil se a dal se do skoku; za ním koza a troje kůzlat. S větrem o závod unášely je lehké suché běhy; podobalo se, že v málo minutách by byli přeběhli širá Blata, ale urazivši sotva tři sta kroků, stádečko stanulo zase, zvířátka opět natahovala krky a opět spíše zvědavě než plaše pohlížela na lichou dívčici...

Byly asi čtyři hodiny s poledne, když Apolena překročila práh selského statku, v němž žila na výminku její bába, matka její matky. Vešla do velké úhledné světnice, připomínající ve všem na jejich tam v Plástovicích.

Bába ve světnici se svou mladou snachou, ženou syna hospodáře, sehnutá, drobounká babička, do šátku bys ji nabral. Podivné plémě, tohle kubatovské! — Mužští jako obři, ženské suché, maličké.

„Dej vám Pánbůh dobrý večer, babičko, a vám taky, teto!" pozdravila Apolena.

„Dejž to Pánbůh," odpovědělo dvé hlasů, jeden zvučný, mladý, altový, druhý temný, z bezzubých úst, a dvojice jasných, starých, modrých očí utkvěla na dívce s výrazem radostného překvapení; stará ústa se usmívala a nesčíslné rýhy na obličeji usmívaly se taky.

„Vjítám tě, ty má holubjičko, vjítám! Copa mji neseš?"

Babička si zachovala staré blatské nářečí, které v ústech mladšího pokolení už skoro nadobro vymizelo.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky