Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

synagoga Slatina u Horažďovic

Šumava

kategorie: kultura a památky
podkategorie: církevní
lokalita: horažďovicko
GPS: 49°23'19.616"N, 13°44'40.794"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Ve vsi Slatina u Horažďovic židovská komunita existovala téměř tři sta let. Rozsahem židovského osídlení (ghetto, synagoga, škola) je Slatina svým způsobem ojedinělá. Držba Slatiny rodem Kunášů znamenala i výraznou změnu v jejím životě. Kunášové, podle příkladu mnohých jiných šlechticů, začali s postupným usazováním židů na svém panství ve Slatině. Umožnili jim pronájem některých opuštěných chalup a poskytli pozemky ke stavbě vlastních obydlí, která dala základ slatinskému ghettu. Do slatinské náboženské obce příslušelo 12 vesnic, na hřbitov však byli pochováváni židé ze širokého okolí. Původní dřevěná synagoga stála v centru ghetta. Stála na čtyřech nosných dřevěných sloupech. Byla velmi malá, o rozměrech asi 8 x 6 metrů. Nová synagoga ve Slatině je samostatně stojící patrová, prostě klasicistní stavba s valbovou střechou. Vnější rozměry budovy činí 18,9 x 11,4 m, výška po hlavní římsu 7 m. Vystavěna byla v roce 1868. Bohoslužby zde probíhaly až do roku 1912. V září roku 1917 opustil Slatinu poslední Žid a téhož roku koupil synagogu za 10 800 Kčs obchodník a učitel hudby pan Karel Volmut. Synagogu přestavěl na kupecký krám a z modlitebny udělal stodolu. Po druhé světové válce se odstěhoval a opuštená stavba sloužila k různým účelům obce i místního Jednotného zemědělského družstva. JZD synagogu využívalo ke skladování strojených hnojiv. Po sloučení družstev tehdejší vlastník JZD Svéradice v roce 1975 prodalo a noví vlastníci ji v roce 1983 obnovili do dnešní podoby. Tato zděná, na vesnické poměry honosná stavba byla jako jedna z mála postavena mimo území někdejšího ghetta, na návsi. Synagoga je orientována přibližně ve směru, kde leží Jeruzalém, tedy na východ, jak je tomu u převážné většiny chrámů postavených v diaspoře. Tato tradice je porušena pouze u několika málo staveb. Stěny templu prolamují přes obě podlaží velká půlkruhově ukončená okna. Vnitřní výzdoba byla velice střídmá. Synagogální umění zde bylo vyjádřeno převážně pomocí ornamentů, symbolů a písma. Malby se bohužel dochovaly jen ve velmi malé míře. Jedna z maleb je nad místem kde byla umístěna schrána na tóru, zvaná "arón ha kó-deš". Na průčelí synagogy nad vchodem do templu byly zřejmě umístěny dvě desky kamenného Desatera, nebo jiný hebrejský nápis. Vstup do templu byl zřejmě umístěn uprostřed jižní strany budovy, která měla z této strany původně dva vchody. První byl pravděpodobně využíván pouze pro vstup do západní, obytné části budovy, kde byl byt učitele a školní třída. V přízemí byl roku 1917 vybudován malý krámek. Jedna z místností v přízemí byla zřejmě využívána jako kuchyně. Nasvědčuje tomu nález obrysu černé kuchyně, zjištěný během rekonstrukce místnosti. Podle některých pramenů zde měla být i pekárna macesů. Požívání těchto chlebů (macesů, hebr. macot) se opírá o biblickou tradici, podle níž se Židé po útěku z Egypta museli živit plackami z nekvašeného chlebového těsta. V přízemí se také nacházela židovská rituální lázeň zvaná mikve. Nádrž jež by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření byla napájena tekoucí vodou z pramene. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v Jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro duchovní očistu ženy po menstruačním cyklu, po porodu, či jiném krvavém výtoku. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu (musí jej podstoupit jak mužští, tak ženští konvertité). Muži chodí do mikve zpravidla pouze v období tzv. Vysokých svátků (Roš ha-šana a Jom Kipur) za účelem duchovní přípravy a očisty před těmito významnými židovskými svátky. Přesná poloha mikve nebyla zjištěna. Za vchodovými dveřmi se otevírá prostor chodby s valenou klenbou a segmentovými oblouky. Z pravé strany navazuje na chodbu schodiště do prvního patra budovy, taktéž s valenou klenbou. Druhý vchod byl zřejmě vstupem do přísálí tvořeného třemi málými síněmi s klenbou. Prostor byl pravděpodobně vyzdoben malbou a židovskými nápisy, z nichž k příchozím promlouvala modlitba "kaddiš" "za ty, kteří jsou zde, i za ty, kteří jsou na jakémkoli jiném místě. Budiž jim i Vám dán klid, milosrdenství, dobrodiní, slitování ..." Třemi oblouky, sklenutými do dvou masivních žulových sloupů, je tento prostor otevřen do vlastní modlitebny, vysokého sálu, jež byl zdoben symbolickou malbou. Zde se shromaždovali koncem každého týdne v pátek po vyjití první hvězdy a ve sváteční den sobotu židovští muži, vždy s pokrývkou hlavy. Na straně východní - obrácené k Jeruzalému - byla schránka na tóru (Pentateuch - pět knih Mojžíšových, nejstarší část Starého zákona), zvaná "arón ha kó-deš". Vlastní schránka bývala trvale zakryta oponou zvanou "párochet". Uprostřed sálu bylo umístěno řečniště zvané "almemor", kde bývalo čteno z posvátné tóry, která se sem před bohoslužbami přenášela z oltáře. Její text rabín (židovský kněz) odvíjel z pergamenového pásu namotaného na dvou válcích. Mimo bohoslužby byla vždy povlečena vzácnou rouškou. Z almemoru vyhlašoval židovský kněz také všechny příkazy církevní, obecní, zdravotní, i pokyny k soukromému a rodinnému životu a zde také jistě byla prováděna i rituální obřízka. Lavice již v moderním uspořádání v řadách směřovaly čelem ke svatostánku a řečništi při východní stěně. Ženy neměly do vysvěcené části synagogy přístup. Aby mohly alespoň pasivně přihlížet náboženským obřadům, byla pro ně určena prostora v prvním patře budovy, otevřená do modlitebny třemi otvory s dřevěným zábradlím a přístupná jen zvláštním venkovním schodištěm ze severní strany synagogy.
odkaz: synagoga Slatina u Horažďovic

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kaple sv. Václava, Slatina u Horažďovic...

batoh
kaple sv. Václava, Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: kaple
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník prezidenta T.G.Masaryka, Slatina ...

batoh
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: památníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

pomník padlých WWI, Slatina u Horažďovic...

batoh
pomník padlých WWI, Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: pomníky
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

SDH Slatina u Horažďovic

batoh
SDH Slatina u Horažďovic
Šumava A-Z: hasičské sbor...
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 0.03 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 0.05 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 0.09 km
SDH Slatina u Horažďovic 0.1 km
koně Slatina u Horažďovic 0.12 km
Růžičková Helena 0.12 km
Slatina u Horažďovic 0.12 km
židovský hřbitov Slatina 0.95 km
SDH Svéradice 1.96 km
pomník padlých WWI, Svéradice 1.97 km
Svéradice 1.99 km
kaple sv. Anny, Svéradice 1.99 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 2.14 km
kaple Lnářský Málkov 2.15 km
Lnářský Málkov 2.16 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 2.16 km
hřbitov Kadov 2.52 km
SDH Chanovice 2.53 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 2.59 km
Chanovice 2.65 km
tvrz Kadov 2.66 km
pomník padlých WWI, Kadov 2.67 km
chudobinec Kadov 2.68 km
kostel sv. Václava, Kadov 2.69 km
Kadov 2.7 km
fara Kadov 2.7 km
kaple Chanovice 2.71 km
rybník Ohrada, Chanovice 2.71 km
pomník padlých WWI, Chanovice 2.74 km
kašna zámecká Chanovice 2.77 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 2.78 km
zámek Chanovice 2.81 km
Kadovský viklan 2.82 km
sýpka Chanovice 2.83 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 2.83 km
infocentrum Chanovice 2.83 km
NS Chanovice 2.86 km
Bezděkov u Kasejovic 2.96 km
skanzen Chanovice 2.98 km
hřbitov Chanovice 3.06 km
kaple sv. Anny, Chanovice 3.09 km
Chlum 608 m n. m. 3.17 km
SDH Újezd u Chanovic 3.55 km
kaple Újezd u Chanovic 3.55 km
rybník Strašil 3.8 km
zámek Pole 3.81 km
SDH Pole 3.93 km
pomník padlých WWI, Pole 3.94 km
kaple Pole 3.94 km
SDH Velký Bor 4.09 km
Krnka Sylvestr 4.1 km
Velký Bor 4.1 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 4.1 km
Velkoborský rybník 4.28 km
pomník padlých WWI, Vrbno 4.83 km
kaple Vrbno 4.85 km
zámek Defurovy Lažany 5.3 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 5.35 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 5.36 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 5.45 km
Defurovy Lažany 5.49 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 5.52 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 6.04 km
Bílá paní 6.1 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 6.12 km
židovský hřbitov Horažďovice 7.3 km
von Battaglia Christian svobodný p... 7.56 km
Baroni na kolech / Výstup na Eiger... 7.56 km
Habsburský Rudolf 7.69 km
kostel sv. Jana Křtitele, Horažďov... 7.91 km
nádraží Horažďovice 7.93 km
hřbitov starý Horažďovice 7.94 km
pamětní deska osvobození Horažďovi... 8 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 8.02 km
NS Okolím Lnář 8.06 km
infocentrum Horažďovice 8.08 km
kostel Panny Marie, Horažďovice 8.09 km
barokní silniční most Lnáře 8.09 km
Pražská brána, Horažďovice 8.11 km
pomník Mistra Jana Husa, Horažďovi... 8.13 km
podzámecký mlýn Horažďovice 8.14 km
městské muzeum Horažďovice 8.15 km
zámek Horažďovice 8.15 km
kamenná radniční deska, Horaždovic... 8.17 km
Kladivo na čarodějnice 8.17 km
kašna zámek Horažďovice 8.17 km
pomník generál A. A. Vlasov 8.18 km
morový sloup, Horažďovice 8.19 km
kašna Horažďovice 8.19 km
infocentrum Lnáře 8.19 km
oslavy osvobození Horažďovice 8.19 km
tvrz Lnáře 8.2 km
kašna kruhová parku Lnáře 8.2 km
Krvavá léta - Vlasovci 8.2 km
zámek Lnáře 8.2 km
pomník padlých WWI i II, Horažďovi... 8.21 km
Muzeum kočky, Lnáře 8.21 km
Horažďovice 8.21 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 8.21 km
Ševčík Otakar 8.21 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 8.21 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 8.22 km
fara Horažďovice 8.24 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horažďov... 8.24 km
zámecký park Lnáře 8.25 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 8.25 km
rybník zámecký Lnáře 8.32 km
Lnáře 8.39 km
akvapark Horažďovice 8.43 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 8.44 km
Kasejovice 8.45 km
Bílá paní 8.49 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 8.49 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 8.5 km
Rosenauerův mlýn, Velké Hydčice... 8.5 km
nádraží Pačejov 8.97 km
zřícenina Prácheň 9.17 km
Malý Bor 9.33 km
SDH Malý Bor 9.36 km
kostel sv. Klimenta, Prácheň 9.39 km
hřbitov Prácheň 9.39 km
SDH Životice 9.51 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 9.52 km
přírodní rezervace Prácheň 9.53 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 9.68 km
fara Malý Bor 9.73 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 9.75 km
bitva u Panského Boru 9.78 km
hřbitov Malý Bor 9.78 km
zámek Střelské Hoštice 10.17 km
kasárna zámek Střelské Hoštice... 10.17 km
Penc Bořivoj 10.18 km
muzeum řeky Otavy a voroplavby, St... 10.19 km
zámecký park a obora Blatná 10.2 km
rybník Velký Šibeňák 10.22 km
zámecký ovocný lihovar Blatná 10.3 km
pomník padlých WWI, Střelské Hošti... 10.31 km
kostel sv. Martina, Střelské Hošti... 10.35 km
MVE Střelské Hoštice 10.36 km
hrob akad.mal. Alois Moravec 10.36 km
Moravec Alois 10.36 km
zahradní altán, Střelské Hoštice... 10.37 km
hřbitov Střelské Hoštice 10.38 km
zámecká sýpka Střelské Hoštice... 10.4 km
kaple Boubín u Horažďovic 10.4 km
Boubín u Horažďovic 10.42 km
Šíleně smutná princezna 10.43 km
Bílá paní 10.43 km
rybník zámecký Blatná 10.43 km
kaple Strážovice 10.46 km
zámek vodní Blatná 10.46 km
Purkyně Jan Evangelista 10.46 km
dětské hřiště Strážovice 10.47 km
Strážovice 10.5 km
pamětní deska osvobození Blatná... 10.53 km
pamětní deska obětem nacismu, Blat... 10.53 km
Sokol Blatná 10.54 km
fara Blatná 10.63 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bl... 10.65 km
Městské muzeum Blatná 10.68 km
Blatenská věž 10.69 km
Křišťálek meč 10.72 km
Mariánský sloup, Blatná 10.74 km
koupaliště Velké Hydčice 10.88 km
Mandlová Adina 10.97 km
Malé Hydčice 11.32 km
pamětní deska František Kubeš 11.34 km
SDH Velké Hydčice 11.38 km
Velké Hydčice 11.38 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Velké ... 11.38 km
pomník padlých WWI, Velké Hydčice... 11.39 km
cyklo most Otava, Hydčice 11.44 km
NS Velké Hydčice 11.46 km
Veřechov 11.47 km
kaple Veřechov 11.49 km
SDH Veřechov 11.52 km
nádraží Velké Hydčice 11.65 km
pomník padlých WWI, Horní Poříčí... 11.77 km
kaple Horní Poříčí 11.77 km
pamětní deska Josef Pacourek 11.79 km
pamětní deska František Hradský... 11.79 km
koupaliště Horní Poříčí 11.79 km
Šebestovský mlýn, Kubešův mlýn... 11.8 km
Horní Poříčí a Dolní Poříčí... 11.83 km
vlaková zastávka Dolní Poříčí... 11.89 km
kaple Dolní Poříčí 11.92 km
silniční most Otava, Dolní Poříčí... 12.24 km
Vrchnostenský mlýn, Dolní Poříčí... 12.37 km
Žižkův most, Horní Poříčí 12.71 km
NS Kněží hora 12.72 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 12.73 km
Oukropec Petr 12.73 km
Handschuh Antonín pplk. 12.74 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 12.74 km
hřbitov Hradešice 12.76 km
škola Hradešice 12.77 km
Hradešice 12.82 km
fara Hradešice 12.85 km
Katovická hora, Kněží hora 12.85 km
přírodní rezervace Kněží hora... 12.87 km
Svatební den - Ohlas písní českých... 12.87 km
kaple Hradešice 12.94 km
SDH Hradešice 13.11 km
Bojanovice 13.16 km
kaple Kalenice 13.18 km
Sokolovna Kalenice 13.19 km
pomník padlých WWI, Kalenice 13.21 km
Spiro Ignaz 13.22 km
Kalenice 13.22 km
kaple sv. Františka, Kalenice 13.23 km
Mileč 13.56 km
SDH Ždár 13.65 km
Žďár u Nalžovských Hor 13.7 km
kaple Ždár 13.71 km
fara Mileč 13.74 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 13.76 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 13.78 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 13.79 km
památník Miloslav Šimek 13.8 km
Kněz Karel 13.8 km
Šimek Miloslav 13.83 km
hřbitov Katovice 13.88 km
Pacelice 13.94 km
fara Katovice 14.03 km
pamětní deska páter Josef Jílek... 14.05 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Katovi... 14.06 km
infocentrum Sedlice 14.1 km
Sedlická krajka 14.1 km
Katovice 14.1 km
kaple Černíč 14.12 km
pomník padlých WWI, Černíč 14.12 km
Černíč 14.14 km
Sedlice 14.14 km
pomník padlých WWI i II, Sedlice 14.16 km
usedlost Černíč 10 14.16 km
pamětní deska osvobození Sedlice... 14.17 km
sv. Jan Nepomucký, Sedlice 14.17 km
pamětní deska osvobození Katovice... 14.17 km
pomník padlých WWI, Katovice 14.19 km
mlýn Katovice 14.2 km
štenberský dům s mázhausem, Sedlic... 14.22 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 14.23 km
fara Sedlice 14.24 km
kostel sv. Jakuba Většího, Sedlice... 14.29 km
zámek Sedlice 14.3 km
hřbitov Sedlice 14.32 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Štěcho... 14.44 km
barokní dům č.p. 30 Novosedly 14.46 km
Novosedly 14.49 km
pomník padlých WWI, Novosedly 14.49 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 14.51 km
kaple sv. Vojtěcha, Novosedly 14.53 km
Štěchovice 14.59 km
zámek Škvořetice 14.71 km
hřbitov Rabí 14.72 km
památník obětí transportu smrti, V... 14.73 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Rabí... 14.74 km
hřbitov Volenice 14.75 km
Škvořetice 14.82 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 14.83 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ne... 14.85 km
kaple Panny Marie Bolestné, Škvoře... 14.85 km
památník Král Ludvík, kpt. letec 3... 14.86 km
hřbitov Nezamyslice 14.87 km
kaple sv. Erazima, Nezamyslice 14.87 km
Nezamyslice 14.91 km
statek Vlkonice 9 14.98 km
Vlkonice u Budětic 14.99 km
kaple návesní Vlkonice 15 km
kaple Vlkonice 15.02 km
Rabí 15.04 km
pomník padlých WWI, Rabí 15.04 km
kašna Rabí 15.06 km
barokní most, Panský nezamyslický ... 15.07 km
muzeum selského statku, Volenice 15.1 km
Panský nezamyslický rybník 15.12 km
fara Volenice 15.14 km
kostel sv. Petra a Pavla, Volenice 15.14 km
kostel Nejsvětější Trojice, Rabí... 15.15 km
Rojice 15.17 km
pamětní deska Dr. Jan Hromádka 15.18 km
kaple Rojice 15.19 km
studna Rabí 15.2 km
pomník padlých WWI, Volenice 15.21 km
Hromádka Jan Prof. PhDr. 15.22 km
Volenice 15.22 km
zábavní park Nepomuk 15.22 km
kašna Volenice 15.23 km
Hurá na medvěda - Bär ist los 15.23 km
dobití Rábí 15.23 km
Štíty království českého, Co všech... 15.27 km
Štíty království českého, Hrady do... 15.27 km
zřícenina hradu Rabí 15.27 km
Štíty království českého, Jak rost... 15.27 km
židovský hřbitov Rabí 15.29 km
dětské hřiště Volenice 15.31 km
kaple Rabí 15.4 km
Stříbrné Hory 15.41 km
SDH Volenice 15.44 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 15.45 km
SDH Nalžovské Hory 15.46 km
Nezdický potok 15.49 km
Střela 15.55 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 15.56 km
Taaffe Eduard hrabě 15.56 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 15.59 km
kaple Střela 15.59 km
kaple sv. Vojtěcha, Žichovice 15.65 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 15.66 km
Hlaváčová Jana 15.67 km
zámek a hrad Střela 15.67 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 15.68 km
kaple sv. Antonína, Frymburk u Suš... 15.68 km
most Otava, Žichovice 15.69 km
zřícenina hradu Frymburk u Sušice... 15.69 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 15.7 km
empírová sýpka, Žichovice 15.72 km
kaple Božího hrobu, Radomyšl 15.72 km
pomník padlých WWI i II, Frymburk ... 15.72 km
infocentrum Radomyšl 15.72 km
SDH Frymburk u Sušice 15.73 km
kostel sv. Martina, Radomyšl 15.75 km
Novotný Miloslav, PhDr. 15.75 km
pamětní deska PhDr. Miloslav Novot... 15.75 km
stavení s barokním štítem, Radomyš... 15.77 km
rodný dům Dr. Bohumír Lifka 15.77 km
Lifka Bohumír Dr. 15.77 km
pamětní deska Bohumír Lifka 15.77 km
pamětní deska Jan Matějka 15.78 km
rodný dům Jana Matějky, Radomyšl... 15.78 km
sousoší Blahoslavené P. Marie, Rad... 15.79 km
radnice Radomyšl 15.79 km
Radomyšl 15.79 km
Toulavá kamera ČT - Radomyšl 15.79 km
Stehlík Ladislav 15.79 km
fara Radomyšl 15.8 km
tvrz Frymburk u Sušice 15.8 km
Mlýnský rybník, Frymburk u Sušice... 15.8 km
Frymburk u Sušice 15.8 km
SDH Radomyšl 15.81 km
pomník padlých WWI i II, Radomyšl... 15.84 km
hřbitov Nepomuk 15.84 km
Nalžovské Hory 15.84 km
pomník padlých WWI, Žichovice 15.86 km
Vích Josef 15.86 km
zřícenina kaple Všech Svatých, Rab... 15.86 km
hřbitov Nalžovské Hory 15.89 km
rodný dům Josefa Kováře, Radomyšl... 15.9 km
pamětní deska Josef Kovář 15.9 km
sýpka a špýchar, Žichovice 15.91 km
SDH Nepomuk 15.92 km
kaple sv. Aloise, Žichovice 15.92 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 15.92 km
pamětní deska Augustin Němejc 15.92 km
Němejc Augustin 15.92 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 15.94 km
barokní dolní most, Žichovice 15.95 km
Piaristická kolej, Nepomuk 15.96 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 15.96 km
Žichovice 15.96 km
Sokolovna Nepomuk 15.97 km
Nepomuk 15.97 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 15.98 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 15.98 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 15.98 km
Cyklotoulky - Nepomuk 15.98 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 15.98 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 15.98 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 15.98 km
infocentrum Nepomuk 15.98 km
Spořitelna Nepomuk 15.98 km
barokní horní most, Žichovice 15.99 km
sochy na náměstí v Nepomuku 15.99 km
kašna Nepomuk 16 km
Nepomucký Jan sv. 16 km
Klepš Bedřich 16 km
pamětní deska Bedřich Klepš 16 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 16 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 16 km
rybník Vražda, Radomyšl 16.01 km
sv. Jan Nepomucký, Žichovice 16.01 km
dům U České lípy, Nepomuk 16.02 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 16.03 km
radnice Nepomuk 16.03 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 16.07 km
pivovar Žichovice 16.07 km
zámek Žichovice 16.07 km
arciděkanství Nepomuk 16.08 km
lípa zámek Žichovice 16.09 km
expozice historické techniky, Nepo... 16.09 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 16.09 km
Špitálský rybník, Nepomuk 16.1 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 16.1 km
lom Rabí 16.11 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 16.11 km
František Palacký, Nepomuk 16.13 km
zámecký park Žichovice 16.15 km
Domanice 16.2 km
křížová cesta, Radomyšl 16.2 km
kaple Domanice 16.2 km
SDH Žichovice 16.28 km
NS pod Zelenou Horou 16.32 km
nádraží Žichovice 16.32 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 16.34 km
Kavale Jan 16.34 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 16.36 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 16.44 km
Rábí - Josef Váchal 16.45 km
Beran Rudolf 16.47 km
fara Budětice 16.47 km
přírodní park Buděticko 16.48 km
hřbitov Radomyšl 16.48 km
pomník padlých WWI i II, Budětice... 16.49 km
Budětice 16.5 km
Pinkas Jakub 16.5 km
hřbitov Budětice 16.51 km
kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl... 16.52 km
kostel sv. Petra a Pavla, Budětice... 16.52 km
Princezna ze mlejna 16.53 km
Nemocnice na kraji města po dvacet... 16.53 km
kaple Panny Marie, Budětice 16.53 km
pamětní deska Josef Jungmann 16.55 km
Dražejov 16.55 km
kasárna Zelená Hora 16.56 km
Zborovy 16.58 km
pomník padlých WWI, Zborovy 16.6 km
rybník Brůdek, Radomyšl 16.61 km
pamětní deska Matěj Vaice 16.61 km
Vaice Matěj 16.61 km
hřbitov Zborovy 16.64 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 16.65 km
SDH Zborovy 16.67 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 16.81 km
Černí baroni 16.81 km
zámek Zelená Hora 16.82 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 16.83 km
Červený barokní most, Nepomuk 16.85 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 16.87 km
Švandrlík Miloslav 16.87 km
pomník padlých WWI, Lovčice 17.03 km
Letovy 17.04 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 17.05 km
Lovčice 17.05 km
kaple Lovčice 17.07 km
SDH Letovy 17.08 km
zámek Lovčice 17.1 km
Ohrazenice 17.12 km
Tažovická Lhota 17.2 km
Dolní řepický rybník 17.2 km
přírodní rezervace Čepičná 17.22 km
javor pod Zelenou Horou 17.23 km
SDH Čepice 17.24 km
Brabec Lubomír 17.25 km
pomník padlých WWI i II, Čepice 17.26 km
kaple Čepice 17.26 km
Čepice 17.31 km
dětské hřiště Klášter 17.31 km
zimní splouvání Otavy 17.31 km
most Otava, Čepice 17.31 km
Klášterský rybník 17.34 km
mlýn Klášter 17.37 km
židovský hřbitov Radomyšl 17.41 km
Klášter 17.46 km
Tažovický platan a jinan 17.47 km
pomník padlých WWI, Klášter 17.51 km
zámek Tažovice 17.51 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 17.51 km
mlýn Tažovice 17.55 km
kostel sv. Markéty, Klášter 17.56 km
Čepičná 671 m n. m. 17.57 km
kamenný barokní most, Tažovice 17.57 km
Neurazy 17.58 km
SDH Tažovice 17.6 km
lidová architektura Neurazy 17.61 km
SDH Neurazy 17.64 km
kaple Tažovice 17.65 km
lípa Nicov u Plánice 17.66 km
Tažovice 17.66 km
památník manželé Burešovi 17.67 km
fara Nicov u Plánice 17.69 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 17.69 km
hřbitov Nicov u Plánice 17.72 km
kaple Osek 17.72 km
škola Bližanovy 17.73 km
památník páter Antonín Šesták... 17.73 km
Nicov u Plánice 17.73 km
kaple Neurazy 17.73 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 17.75 km
SDH Bližanovy 17.82 km
Pavel Pavel 17.84 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 17.84 km
hřbitov Neurazy 17.85 km
Bližanovy 17.88 km
Lom 17.88 km
dudácký festival Strakonice 17.89 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 17.89 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 17.89 km
zámek Osek 17.91 km
lípy Bližanovy 17.93 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 17.93 km
SDH Lom 17.94 km
hřbitov Lhota u Svaté Anny 17.96 km
kaple před zámkem, Osek 17.96 km
roubenka Lhota u Svaté Anny 17.96 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 18.01 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Čimic... 18.05 km
židovský hřbitov Strakonice 18.05 km
pomník padlých WWI i II, Čimice 18.07 km
SDH Strakonice 18.11 km
letiště Strakonice 18.11 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 18.15 km
pramen Nicov u Plánice 18.15 km
pivovar Strakonice 18.16 km
Sedlečský rybník 18.16 km
radnice bývalá Strakonice 18.19 km
kostel sv. Anny, Kraselov 18.2 km
Salák Alexander 18.2 km
Kochan Valentin z Prachové 18.2 km
Horký František 18.2 km
Turek Roman 18.2 km
Čelakovský František Ladislav 18.2 km
Vachler Petr 18.2 km
Křížková Hana 18.2 km
pamětní deska Karel Buček a Edmund... 18.2 km
Toulavá kamera ČT - Strakonice a d... 18.21 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 18.21 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Strakon... 18.21 km
pivovar (původní) Strakonice 18.21 km
Švanda Dudák - Jiří Kubelka, Strak... 18.22 km
Masné krámy, Strakonice 18.23 km
vodáctví Strakonice 18.24 km
Spořitelna Strakonice 18.24 km
Šmidinger Josef 18.24 km
pamětní deska Josef Skupa 18.24 km
Skupa Josef 18.24 km
NS Podskalí ve Strakonicích 18.25 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 18.26 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Bíl... 18.27 km
Memento zmizelým sousedům ze Strak... 18.27 km
Toulavá kamera ČT - perníčky Chadi... 18.27 km
perníčky paní Chadimové, Strakonic... 18.27 km
pěší most Otava, Strakonice 18.28 km
Bílenice 18.31 km
Sedlečko 18.31 km
Pevnost Fort Hary 18.34 km
památník osovobození Kraselov 18.34 km
kostel sv. Markéty, Strakonice 18.35 km
kostel sv. Vavřince, Kraselov 18.37 km
fara Kraselov 18.37 km
kaplička Hnačov 18.4 km
hrad Strakonice 18.42 km
Toulavá kamera ČT - hrad Strakonic... 18.42 km
Kraselov 18.43 km
Nový rybník, Nepomuk 18.43 km
Tři chlapi na cestách 18.44 km
muzeum středního Pootaví, Strakoni... 18.44 km
SDH Bílenice 18.45 km
morový sloup, Strakonice 18.46 km
Strakonice 18.46 km
Muži na správné straně, Dušan Vávr... 18.46 km
tvrz (zámek) Kraselov 18.48 km
kostel sv. Prokopa, Strakonice 18.49 km
řeka Volyňka 18.53 km
pomník padlých WWI i II, osvobozen... 18.57 km
Lomecký mlýn 18.63 km
Mačice 18.64 km
Dolíškův mlýn, Mačice 18.65 km
zámek Mačice 18.73 km
kaple Mačice 18.75 km
Podolí u Bílenice 18.76 km
sv. Jan Nepomucký, Mačice 18.76 km
koupání Hnačov 18.82 km
Rohozná (Osek) 18.83 km
kaple Hnačov 19.01 km
Boží muka, Mačice 19.03 km
kaple Mladice 19.06 km
rybník Hnačov 19.1 km
Mladice 19.1 km
hřbitov Bukovník 19.23 km
sýpka Bukovník 19.3 km
SDH Zavlekov 19.3 km
hřbitov Zavlekov 19.31 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 19.33 km
Zavlekov 19.33 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 19.33 km
SDH Hnačov 19.34 km
nádraží Strakonice 19.36 km
pamětní deska Václav Přerost 19.38 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 19.38 km
Přerost Václav, plukovník RAF 19.38 km
kostel sv. Václava, Bukovník 19.38 km
Hnačov 19.42 km
pomník padlých WWI, Strakonice 19.42 km
Bukovník 19.42 km
pomník padlých WWI, Vojovice 19.44 km
kaple sv. Vojtěcha, hrobka maltáns... 19.44 km
Dobršín 19.45 km
kaple P. Marie Karmelské, Dobršín... 19.45 km
Vojovice 19.46 km
kaple Vojovice 19.46 km
kostel sv. Václava, Strakonice 19.46 km
zřícenina tvrze Zavlekov 19.46 km
kaple Nejsvětější Trojice, hrobka ... 19.49 km
Mariánský sloup, Plánice 19.5 km
pamětní deska Vladimír Helfert 19.5 km
Ústaleč 19.54 km
Valcha 19.55 km
rybníky Zavlekov 19.55 km
radnice Plánice 19.55 km
hřbitov Strakonice 19.56 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19.57 km
rybník Valcha 19.57 km
Sokolovna Plánice 19.58 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 19.58 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkov... 19.69 km
Hledání ztraceného času - americké... 19.72 km
řeka Ostružná 19.73 km
Toulavá kamera ČT - toulky po Otav... 19.74 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 19.75 km
Čejkovy 19.8 km
Plánice 19.81 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 19.81 km
zámek Strážovice 19.96 km
fara Plánice 19.98 km
Potštejn u Žinkov 19.99 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Lamberská stezka, Žihobce - oteví...

  batoh
  muzeum Lamberská stezka, Žihobce - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: sušicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
 • Konzum Svéradice

  batoh
  Konzum Svéradice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Chanovice

  batoh
  Konzum Chanovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Západočeské konz. družstvo Kasejovice...

  batoh
  Západočeské konz. družstvo Kasejovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: nepomucko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Čečelovice

  batoh
  Konzum Čečelovice
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: horažďovicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Konzum Svéradice 1.98 km
Konzum Chanovice 2.52 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 2.94 km
Konzum Čečelovice 3.88 km
Konzum Velký Bor 4.12 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 5.68 km
Jednota Mečíchov 6.65 km
Konzum Třebomyslice 6.88 km
Konzum Horažďovice 7.57 km
Bankomat GE Money Bank 7.82 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 7.88 km
Bankomat Česká spořitelna 8.03 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 8.06 km
Jednota Lnáře 8.11 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Horažďo... 8.13 km
Bankomat Česká spořitelna 8.23 km
Bankomat Komerční banka 8.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 8.23 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 8.23 km
Konzum Horažďovice 8.24 km
Bankomat ČSOB 8.24 km
Konzum Pačejov 8.29 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 8.32 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8.44 km
Konzum Pačejov 8.91 km
Jednota Střelskohoštická Lhota 9.17 km
Konzum Malý Bor 9.5 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Blatná... 9.6 km
Konzum Břežany 10.24 km
Jednota Střelské Hoštice 10.28 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 10.48 km
Bankomat Česká spořitelna 10.76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10.8 km
Bankomat ČSOB 10.8 km
Jednota Blatná 10.8 km
Bankomat Komerční banka 10.81 km
Bankomat GE Money Bank 10.87 km
Bankomat Česká spořitelna 10.98 km
Jednota Mnichov 11.33 km
Konzum Velké Hydčice 11.42 km
Konzum Hradešice 12.98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 13.2 km
Jednota Sedlice 14.15 km
Jednota Katovice 14.34 km
Bankomat ČSOB 14.5 km
čerpací stanice EuroOil, Sedlice u... 14.64 km
čerpací stanice OMV, Katovice 14.67 km
Jednota Škvořetice 14.81 km
Jednota Štěchovice 14.84 km
Konzum Velenovy 14.91 km
Konzum Nezamyslice 14.95 km
Konzum Rabí 15.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.23 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 15.42 km
Jednota Radomyšl 15.63 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.72 km
Konzum Myslív 15.73 km
Konzum Nalžovské Hory 15.73 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.75 km
Jednota Bělčice 15.75 km
Bankomat Komerční banka 15.93 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15.98 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 15.99 km
Bankomat Česká spořitelna 15.99 km
Bankomat ČSOB 15.99 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 16.02 km
Konzum Žichovice 16.26 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.27 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 16.38 km
Jednota Velká Turná 16.38 km
Konzum Budětice 16.5 km
Konzum Zborovy 16.84 km
Bankomat GE Money Bank 17.3 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 17.45 km
Bankomat Poštovní spořitelna 17.51 km
čerpací stanice EuroOil, Bělčice... 17.54 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 17.55 km
Jednota Strakonice 17.6 km
Jednota Strakonice 17.62 km
Jednota Strakonice 17.92 km
Jednota Lom 17.92 km
Fortna Strakonice 18.01 km
Jednota Strakonice 18.11 km
Bankomat UniCredit Bank 18.16 km
Bankomat Komerční banka 18.19 km
Bankomat ČSOB 18.2 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.2 km
Bankomat Česká spořitelna 18.25 km
Bankomat Česká spořitelna 18.25 km
Jednota Strakonice 18.29 km
Jednota Strakonice 18.29 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Strakon... 18.33 km
Bankomat GE Money Bank 18.37 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.4 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.42 km
Jednota Strakonice 18.42 km
Bankomat Fio banka 18.44 km
Bankomat ČSOB 18.48 km
Bankomat Česká spořitelna 18.62 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18.66 km
Bankomat ČSOB 18.68 km
Jednota Strakonice 18.96 km
Jednota Strakonice 19.02 km
čerpací stanice OMV, Strakonice 19.09 km
Bankomat ČSOB 19.23 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.23 km
Konzum Zavlekov 19.24 km
Bankomat Komerční banka 19.28 km
Bankomat Poštovní spořitelna 19.3 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.37 km
čerpací stanice Benzina, Strakonic... 19.49 km
Supermarket Strakonice 19.5 km
Bankomat Česká spořitelna 19.51 km
Jednota Sousedovice 19.52 km
Bankomat Česká spořitelna 19.55 km
Konzum Plánice 19.56 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 19.6 km
Konzum Ústaleč 19.66 km
Konzum Čejkovy 19.79 km

mohlo by Vás zajímat

křížová cesta, Nalžovské Hory

batoh
křížová cesta, Nalžovské Hory
Šumava A-Z: církevní
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Mariánský sloup, Blatná

batoh
Mariánský sloup, Blatná
Šumava A-Z: církevní
Šumava: horažďovicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

Mohutnější rozvoj a kolonizace území Šumavy a jejího hvozdu nastal až tempo po roce 1550, kdy jsou zakládány nebo obnovovány i sklárny a hutě na severním okraji hvozdu. Třicetiletá válka však kolonizaci opět na dlouhou dobu zastavuje, stejně jako dříve husitské nepokoje. Po válce osídlování postupuje dále, v oblasti Horní Plané až k rakouské hranici, v oblasti Železnorudska k hranici bavorské. Centrální Šumava je však převážně nepřístupná a pokrytá souvislými lesy. Po roce 1700 pokračuje majetkové drobení původně královského hvozdu a s ním spojená kolonizace. Neosídlen zůstává jen pohraniční hvozd až po Modravu a Kvildu, rovněž celý hraniční hřeben. Někteří majitelé větších panství se kolonizaci regulovat. Do roku 1800 již vznikají dnes všechna známá sídla, která přetrvala až do dnešní doby. Řada zanikla po 2. světové válce po odsunu německého obyvatelstva a vzniku pohraničního pásma. Teprve v této době dochází k masivnímu odlesňování a vzniká typický „šumavský“ dům, ovlivněný bavorským domem alpského původu a středočeským roubeným domem. Nové vsi a osady vznikají ještě do roku 1850. Z tohoto období se zachovalo větší množství staveb lidové architektury, ze kterých můžeme projektovat principy zažitého venkovského stavebního stylu Šumavy. Současné stáří těchto objektů se pohybuje v maximech kolem 300 let. V prostoru centrální Šumavy v tomto období také vznikala hlavní cestní síť a členění pozemků. Při objevování historie využijte možností ubytování na Šumavě, které zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. O stavu běžeckých stop informuje Bílá stopa, o počasí na Šumavě se můžete informovat na netu prostřednictvím sítě web kamer. Na Šumavě si můžete poslechnout místní rádio Rock Radio Šumava, Kiss Jižní Čechy, navštívit místa, kde pašoval zboží a převáděl osoby Král Šumavy, nebo místa z románů spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Oblíbeným místem tohoto autora byl vrch Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Kdo je tu?" ptal se dušným hlasem.

„Nu, kdo by tu byl ?" ozval se šeptem hlas Vojtův. „Já jsem to, ty hloupý! Lež a nehýbej sebou. Sedlák přichází; možná, že sem vejde. Až ulehne, půjdeme na sad a já ti povím..."

S tím zmizel, odplíživ se k svému lůžku, leza po čtyřech. Václav nezaslechl nejmenšího šelestu.

Ticho. Jen koně chrupali seno, frkali, a přešlapovali a mouchy bzučely. Uběhlo několik minut, jež Václavovi se zdály bez konce dlouhými. Pak hoch zaslechl zvuk šouravých kroků po kamenné dlažbě před maštalí a dvéře do ní vedoucí se otevřely. Proud světla z rozžaté lucerny vnikl a Václav spatřil svého otce, an stoje na prahu a pozvedaje lucernu se rozhlížel po maštali. Shledav všecko v pořádku a přesvědčiv se, že jak syn, tak i pacholek a hříbek leží na svých postelích, vyšel zase a zavřel za sebou dveře do maštale.

Po pěti minutách Vojta byl zase u Václava.

„Pojď teď," zašeptal mu na ucho; „dvéře do světnice cvakly už před hodnou chvílí a sedlák už dozajista ulehl."

„Bojím se... kdyby nás přistihl..."

„Tys hloupý! Když ti povídám, že ulehl! Já slyším všecko, na to můžeš spoléhat! Apolena je jiný kos než ty, ta vyklouzla už před chvílí z domu a bude už asi v sadě. Ta měla být mužským a tobě patří zástěra."

„Jakpak ses tam dostal? Dveřmis nevešel..."

„Klíčovou derou do komory na trávu jsem vklouzl, ty bačkoro jedna!" odpověděl Vojta, směje se zticha, ale posupně.

„Dej pokoj..."

„Nu, nevěř, nechceš-li, a pojď, ale pěkně zticha, abys nevzbudil celý dům! Dej se komorou na trávu, už jsem ti ji pootevřel do dvora, abys byl hned za rohem u dvířek do sadu a zbytečně se mnoho neukazoval."

Václav vjel do režných kalhot visících na hambálku a vydal se do komory, do níž vedla dvířka bezprostředně podle jeho lůžka; z komory vyšel na dvůr, přeběhl podle zdi asi tři kroky a zahnul vlevo za roh, jejž tvořila konírna s malou uličkou mezi touto a malým kouskem levého křídla kravínu, jenž svým průčelím byl obrácen proti vratům statku; ulička tato, jedva tři kroky široká a deset kroků dlouhá, byla uzavřena laťovými dvířky, vedoucími do sadu dosti rozložitého, zděnou hradbou obehnaného; za ním rozkládaly se polní lány. Tato dvířka Václav otevřel a octnul se v sadě.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky