Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

kostel sv. Václava, Brůdek

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: kostely
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'50.653"N, 13°0'17.153"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

Kostel sv. Václava je symbolem vítězství bitvy u Brůdku, kterou svedl kníže Břetislav I. s německým císařem Jindřichem III. Břetislav proslul jako panovník, který v Čechách konsolidoval ústřední moc, ale také jako hrdina únosu německé šlechtičny panny Jitky z kláštera v Bavorsku. Byl zdatný vojevůdce a v roce 1040 se mu podařilo odrazit německý vpád vedoucí na zemské stezce z Řezna do Čech Všerubským průsmykem. Učinil to takovým způsobem, že kronikář Kosma měl soucit s poraženými Němci a nechtěl o nich vůbec psát: "Jest nehodno písmem to líčit, neboť bylo tam porubáno takové množství urozených mužů, jakého ani na pláních emathejských, ani za času Sullanových, ani žádného moru, ani prý nikdy nezahynulo najednou nepřátelským mečem tolik německé šlechty." V boji padlo mnoho předních německých šlechticů, velitel a říšská korouhev se dostala do rukou vítěze. V boji padlo mnoho předních německých šlechticů, velitel a říšská korouhev se dostala do rukou vítěze. Zbytek vojsk zachránil a převedl do Bavor poustevník Vintíř. Na severu Čech proniklo saské vojsko Nakléřovským průsmykem až k dnešnímu mostu. Ale zpráva z domažlického bojiště však ukončila i zdejší operace. Domněnku že původní kostel nechal na počest vítězství v boji vystavět sám kníže Břetislav může potvrdit skutečnost, že z téže doby pochází i klášter sv. Václava ve Staré Boleslavi, postavený Břetislavem roku 1046. Několik středověkých archeologických nálezů vykopaných v okolí Brůdku, stejně jako ohromné množství lidských kostí nalezených při opravách kostela podporují myšlenku, že se jedná o nejstarší svatováclavský kostel. První doložené zmínky o kostelu jsou z roku 1360, kdy zde stávala tajemná středověká vesnice Zdemily, vzniklá a zaniklá za nejasných okolností. Podle nalezených cihelných dlaždic je kostel ale jednoznačně starší. Za husitských válek a pak zejména za třicetileté války byl dřevěný kostel zpustošen. Současná kamená podoba kostela pochází z roku 1669, vysvěcená roku 1671. Z roku 1890 pochází hlavní oltář s obrazem sv. Václava od Ignáce Amerlinga, kdy byla uspořádána sbírka a kostel nákladně opraven. Jinak byl téměř veškerý inventář z předchozí doby ukraden, z doby barokní se jen dochovala dřevěná kruchta zdobená malovanými postavami světců. Barokní stavba kostela, která se bez výraznějších stavebních zásahů zachovala do současnosti, je stavebně nevýrazná a budí dojem vyššího stáří. Větší oprava byla až postupně v novém tisíciletí.

odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

Brůdek

batoh
Brůdek
Šumava A-Z: města a obce
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

bitva u Brůdku

batoh
bitva u Brůdku
Šumava A-Z: bitvy
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

altán na Tanaberku

batoh
altán na Tanaberku
Šumava A-Z: odpočinek
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

kostel sv. Anny, Tanaberk

batoh
kostel sv. Anny, Tanaberk
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
Brůdek 0,4 km
bitva u Brůdku 0,51 km
altán na Tanaberku 1,06 km
kostel sv. Anny, Tanaberk 1,1 km
lípy na Tanaberku 1,1 km
pomník Vojtěchu Rettovi 1,19 km
památník Emil Tšída, Ráj 1,7 km
dětské hřiště Nová Ves 2,44 km
SDH Nová Ves 2,46 km
kaple Nová Ves 2,47 km
Nová Ves u Kdyně 2,48 km
Prapořiště 2,74 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořišt... 2,77 km
roubenka, Prapořiště 2,79 km
dětské hřiště Všeruby 2,86 km
nádraží Kdyně 2,95 km
Swingtime 3,04 km
Němcová Božena 3,04 km
povídky, Božena Němcová 3,04 km
Všeruby 3,04 km
kapitulace 11. PzD von Wietersheim... 3,04 km
pomník padlých WWI, Všeruby 3,09 km
hřbitov Všeruby 3,1 km
pomník padlých WWII, Všeruby 3,1 km
hrob Jiřího Leopolda Weisla 3,11 km
kostel sv. Archanděla Michaela, Vš... 3,11 km
památník Boženy Němcové 3,11 km
fara, Všeruby 3,13 km
SDH Všeruby 3,21 km
15. rota PS, Všeruby 3,37 km
Myslív 3,37 km
Rittstein Michael 3,7 km
nádraží Kout na Šumavě 3,72 km
Sokolovna Kdyně 3,73 km
synagoga Kdyně 3,74 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 3,76 km
návesní rybník, Brnířov 3,79 km
infocentrum Kdyně 3,8 km
muzeum Příhraničí Kdyně 3,8 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov... 3,81 km
SDH Brnířov 3,82 km
kaple sv. Martina, Brnířov 3,82 km
radnice Kdyně 3,84 km
kašna Kdyně 3,84 km
památník Lidé bděte 3,85 km
pomník padlých WWI, Kdyně 3,86 km
Brnířov 3,9 km
Kdyně 3,9 km
Myslívský rybník 3,94 km
Falešné hranice: Akce Kámen, Václ... 4,02 km
Kámen, Václava Jandečková 4,02 km
Krvavá léta - Zákeřná Akce Kámen... 4,02 km
Státní bezpečnost - akce Kameny 4,02 km
pomník padlých WWI, Kout na Šumavě... 4,06 km
SDH Kdyně 4,06 km
hraniční přechod Všeruby - Eschlka... 4,09 km
kaple Nejsvětější Trojice, Kout na... 4,09 km
roubenka, Kout na Šumavě 4,15 km
Váchalovský mlýn, Kout na Šumavě... 4,2 km
fara Kout na Šumavě 4,2 km
pivovar Kout na Šumavě 4,21 km
podvodní pozorovací kabina Klíčov ... 4,21 km
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě... 4,23 km
Kout na Šumavě 4,28 km
památník Františka Šambergera 4,29 km
Šamberger František 4,3 km
kaple u kostela, Kdyně 4,47 km
hrob Josefa Wrbaty 4,49 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 4,5 km
fara Kdyně 4,51 km
hřbitov Kdyně 4,53 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 4,56 km
kaple Hluboká 4,6 km
Hluboká u Kdyně 4,66 km
U čtyřech lip, Starý Dvůr 4,67 km
Na Šteflích 4,74 km
Rybniční potok 4,79 km
zámek Kout na Šumavě 4,83 km
kašna Kout na Šumavě 4,83 km
SDH Hluboká 4,85 km
zámecká lípa, Kout na Šumavě 4,86 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská... 4,94 km
památník bitvy u Domažlic - glorie... 4,98 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 5,01 km
Starý Dvůr 5,09 km
zřícenina Rýzmberk 5,11 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 5,11 km
Consuela, George Sandová 5,11 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 5,13 km
Pláně 5,17 km
kaple sv. Václava, Starý Klíčov... 5,19 km
Novodvorský rybník 5,25 km
Starý Klíčov 5,29 km
SDH Chodská Lhota 5,29 km
Sokol Chodská Lhota 5,34 km
pomník padlých WWI, Starý Klíčov... 5,35 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 5,36 km
Bílkovský javor, Starý Dvůr 5,41 km
Chodská Lhota 5,51 km
Maxov 5,52 km
kostel sv. Jana Křtitele, Maxov 5,52 km
lípa u Krysálů, Nový Dvůr 5,61 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota... 5,62 km
Prostřední rybník 5,63 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 5,65 km
Mrákov 5,82 km
památný domek u Bílků, Mrákov 5,84 km
Karla, Božena Němcová 5,85 km
u Koutu na Šumavě při nehodě zemře... 5,93 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 6,2 km
Liščí 6,55 km
Jezvinec 6,61 km
Nové Chalupy u Kdyně 6,63 km
železniční most u Smolova 6,77 km
Liščí hájovna 6,97 km
Tlumačov 7,02 km
Orlovická hora 7,13 km
Orlovice 7,25 km
Maškův mlýn 7,33 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple... 7,39 km
PP Svatý Bernard 7,49 km
vyhlídková věž na Kubíčkově skále,... 7,54 km
lípy Loučim 7,63 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 7,63 km
fara Loučim 7,64 km
hřbitov Loučim 7,65 km
kostel Narození Panny Marie, Louči... 7,65 km
o obrech v Loučimi 7,65 km
hrob Rudolfa Mayera 7,65 km
SDH Loučim 7,77 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 7,78 km
Loučim 7,8 km
dětské hřiště Loučim 7,82 km
Nový mlýn, Pocinovice 7,95 km
zřícenina kostela Panny Marie Bole... 7,97 km
hřbitov Červené Dřevo 7,97 km
Červené Dřevo 8,01 km
vlaková zastávka Loučim 8,01 km
Größl Wenzel 8,12 km
Nový Spálenec 8,13 km
Nevolice 8,17 km
pomník padlých WWI, Nevolice 8,18 km
kaple sv. Martina, Nevolice 8,19 km
FFW Grossaign (D) 8,37 km
Staňkův mlýn, Domažlice 8,5 km
Grossaign (D) 8,53 km
kaple Grossaign (D) 8,66 km
pomník padlých WWI i II, Stráž 8,71 km
Stráž 8,72 km
SDH Stráž 8,73 km
kaple sv. Vavřince, Stráž 8,73 km
Přední Fleky 8,76 km
pomník padlých WWI, Přední Fleky... 8,76 km
roubenka Stráž 8,76 km
hraniční přechod Fleky - Hofberg... 8,76 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 8,77 km
Stanětice 8,77 km
Flor Jack Jakub 8,77 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 8,77 km
Šamberk František Ferdinand 8,77 km
Spáleneček 8,79 km
Pasečnice 8,8 km
kostel sv. Františka z Assisi, Pas... 8,84 km
židovský hřbitov Loučim 8,89 km
koupaliště Pocinovice 8,91 km
SDH Mezholezy 8,91 km
Mezholezy 8,93 km
Pasečnický rybník 8,99 km
památník selských mučedníků Mezhol... 9,03 km
kaple Mezholezy 9,03 km
Stachesried (D) 9,07 km
nádraží Domažlice 9,09 km
kostel sv. Vavřince, Stráž - Domaž... 9,23 km
pamětní deska kázání msgre. Bohumi... 9,24 km
Vavřinecké lípy, Domažlice 9,26 km
roubenka Libkov 9,35 km
kaple Stachesried (D) 9,37 km
SDH Pocinovice 9,42 km
dětské hřiště Pocinovice 9,43 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 9,44 km
Libkov 9,45 km
SDH Libkov 9,47 km
Pavilon umění Stachesried 9,56 km
kostel sv. Jakuba, Eschlkam (D) 9,58 km
pamětní deska osvobození Pocinovic... 9,58 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovic... 9,58 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 9,59 km
pomník padlých WWII, Eschlkam (D)... 9,59 km
fara Pocinovice 9,61 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinov... 9,61 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 9,62 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 9,62 km
Pocinovice 9,63 km
kašna Eschlkam 9,64 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 9,64 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 9,65 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 9,65 km
Eschlkam (D) 9,65 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam (D... 9,65 km
Schmidt Maximilian (D) 9,65 km
kostel U Svatých, Domažlice 9,65 km
Úsilov 9,66 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá V... 9,67 km
přírodní park Zelenov 9,67 km
kaple sv. Anny, Domažlice 9,69 km
roubenka Pocinovice 47 9,7 km
hraniční přechod Česká Kubice - Fü... 9,72 km
hřbitov Domažlice 9,72 km
rybník Libkov 9,76 km
FFW Eschlkam (D) 9,8 km
galerie Bratří Špillarů, Domažlice... 9,8 km
vlaková zastávka Domažlice město... 9,85 km
hřbitov Eschlkam 9,85 km
SDH Domažlice 9,85 km
pomník Svobody, Domažlice 9,92 km
Dolejší brána, Domažlice 9,99 km
památník obětem komunismu, Domažli... 10 km
rodný dům Max Duffek, Domažlice 10,01 km
infocentrum Domažlice 10,01 km
pamětní deska Max Duffek 10,02 km
Dům Evropa - Václav Bláha, Eschlka... 10,03 km
radnice Domažlice 10,03 km
pamětní deska osvobození Domažlice... 10,04 km
pamětní deska páter Václav Antony... 10,04 km
fara Domažlice 10,04 km
hrad Domažlice 10,04 km
muzeum Chodska Domažlice 10,04 km
Bratr Měsíc a sestra Slunce - Pete... 10,05 km
pamětní deska T.G.Masaryk, Domažli... 10,05 km
pomník obětem nacismu, Domažlice... 10,05 km
pamětní deska K.J. Erben, Domažlic... 10,05 km
Cyklotoulky - Domažlice 10,05 km
Vzduchoplavec Kráčmera - Nad Domaž... 10,06 km
Tři chlapi na cestách 10,06 km
kašna Domažlice 10,06 km
pamětní deska domažlického gymnasi... 10,06 km
kaple Eschlkam (D) 10,06 km
pamětní deska J.K. Tyl, Domažlice... 10,08 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 10,08 km
kostel Narození Panny Marie, Domaž... 10,09 km
hřbitov Pocinovice 10,09 km
pamětní deska Alois Jirásek 10,1 km
pamětní deska Petr Fastr, Domažlic... 10,1 km
Fastr Petr 10,1 km
tématický okruh Chodský květ 10,11 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický... 10,11 km
Dvě linie volnosti a skleslosti - ... 10,11 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 10,11 km
Klíma Ladislav 10,11 km
Evropan z Domažlic, Marie Korandov... 10,11 km
Halík Tomáš, Mons. 10,11 km
Boček Zdeněk 10,11 km
Chodské slavnosti, Domažlice 10,11 km
Steidl Antonín, MUDr. 10,11 km
Domažlice 10,11 km
pamětní deska Božena Němcová 10,13 km
Šumná města - Domažlice 10,13 km
augustiniánský klášter a kostel Na... 10,16 km
Pelnář Josef 10,17 km
pamětní deska Josef Pelnář 10,17 km
soubor soch v ohradní zdi kláštera... 10,17 km
galerie Dorka 10,2 km
památník Antonín Příhoda 10,21 km
památník Jakuba Royta 10,21 km
Umlčovaným - Michal Šarše, Domažli... 10,21 km
Antonín Steidl - Čeněk Vosmík, Dom... 10,24 km
bazén Domažlice 10,25 km
pivovar Domažlice 10,32 km
Nevděk 10,36 km
dětské hřiště Domažlice 10,4 km
pomník Petra Hany 10,46 km
Česká Kubice 10,55 km
Smrt stopařek 10,55 km
modelová železnice Domažlice 10,58 km
vlaková zastávka Babylon 10,6 km
kaple Panny Marie, Chudenín 10,66 km
Čapek-Chod Karel Matěj 10,69 km
Nová Víska 10,73 km
SDH Slavíkovice 10,74 km
židovský hřbitov Domažlice 10,74 km
akvadukt Hadrovec 10,79 km
Územní vojenská správa Domažlice... 10,84 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 10,85 km
kasárna Domažlice 10,85 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště... 10,87 km
SDH Babylon 10,88 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 10,9 km
Slavíkovice 10,9 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 10,93 km
pomník padlých WWI, Babylon 10,94 km
hřbitov Slavíkovice 10,97 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 10,99 km
kaple Babylon 10,99 km
Babylon 10,99 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 10,99 km
stavení č.p. 5, Babylon 11 km
Vílov 11 km
fara Uhliště 11 km
Kámen doteku Uhliště 11 km
stavení č.p. 12, Babylon 11,02 km
Svatá Kateřina 11,06 km
Nemanský mlýn, Havlovice 11,06 km
vlaková zastávka Havlovice 11,08 km
Folmava 11,1 km
SDH Havlovice 11,1 km
hřbitov Svatá Kateřina 11,11 km
pomník padlých WWI, Uhliště 11,14 km
Schott Anton 11,14 km
rybník Babylon 11,15 km
pomník padlých WWI, Havlovice 11,16 km
Havlovice 11,17 km
Nestvůra z Dračího jezera, Thomas ... 11,23 km
Drachensee (D) 11,23 km
17. rota PS, Svatá Kateřina 11,28 km
hřbitov Běhařov 11,29 km
Dům rozsévání, Neukirchen bei Heil... 11,32 km
hřbitov Neukirchen bei Heiligen Bl... 11,36 km
kostel, Neukirchen bei Heiligen Bl... 11,36 km
SDH Běhařov 11,39 km
fara Neukirchen bei Heiligen Blut ... 11,41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Neukir... 11,41 km
Kalvoda Alois 11,45 km
pítko Běhařov 11,45 km
zámek Běhařov 11,45 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov... 11,46 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 11,46 km
Běhařov 11,46 km
hraniční přechod Folmava - Fürth i... 11,48 km
hasičské muzeum Běhařov 11,49 km
Váchal Josef 11,53 km
kaple sv. Anny a křížová cesta, Ne... 11,56 km
hraniční přechod Svatá Kateřina - ... 11,58 km
hřbitov Dlažov 11,6 km
rybník Běhařov 11,61 km
lidové stavení Dlažov 11,65 km
fara Dlažov 11,66 km
lípy Úborsko 11,69 km
Dlažov 11,69 km
kaplička Fürth im Wald (D) 11,7 km
kostel sv. Antonína Paduánského, D... 11,7 km
pamětní deska Alois Menza 11,71 km
Úborsko 11,71 km
FFW Atzlern (D) 11,71 km
SDH Dlažov 11,74 km
jilm v Mileticích 11,75 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Mileti... 11,77 km
Miletice 11,8 km
SDH Miletice 11,8 km
vlaková zastávka Úborsko 11,81 km
Buková 11,89 km
Vráž 11,9 km
Pila 12,02 km
FFW Schafberg (D) 12,03 km
pomník padlých WWI, Neukirchen bei... 12,03 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 12,03 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 12,04 km
ZOO podvodní stanice a obora Wildg... 12,04 km
lípy Neukirchen bei Heiligen Blut 12,04 km
Neukirchen bei Heiligen Blut 12,05 km
kašna Neukirchen bei Heiligen Blut... 12,06 km
kaple Neukirchen bei Heiligen Blut... 12,06 km
Hanger (D) 12,2 km
Skelná Huť 12,25 km
koupaliště Fürth im Wald (D) 12,26 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 12,27 km
zřícenina hradu Netřeb 12,27 km
SDH Skelná Huť 12,28 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 12,29 km
přírodní rezervace Netřeb 12,29 km
rybníky Skelná Huť 12,35 km
tisy červené, Netřeb 12,35 km
Kozinův statek, Újezd u Domažlic... 12,39 km
Kozina Jan Sladký 12,39 km
hraniční přechod Ovčí vrch - Hochs... 12,41 km
pomník padlých WWI i II, Újezd u D... 12,46 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 12,47 km
dvůr U Rosochů, Újezd u Domažlic... 12,47 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 12,48 km
kaple Nýrsko 12,49 km
Bystřice nad Úhlavou 12,49 km
SDH Újezd u Domažlic (stará) 12,51 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 12,51 km
správcovská budova Bystřice nad Úh... 12,52 km
dvůr U Pelnářů, Újezd u Domažlic... 12,53 km
Multerer Hans 12,54 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 12,54 km
pomník Mistra Jana Husa, Újezd u D... 12,55 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř... 12,56 km
dvůr U Podestátů, Újezd u Domažlic... 12,57 km
SDH Nýrsko 12,57 km
dětské hřiště, Újezd u Domažlic... 12,57 km
SDH Újezd u Domažlic (nová) 12,58 km
pamětní deska Virgil Paul Kirkhama... 12,58 km
Kirkham Virgil Paul, pilot 362. Fi... 12,58 km
kaple sv. Václava, Újezd u Domažli... 12,59 km
Újezd u Domažlic 12,61 km
kaple Nejsvětější Trojice, Baldovs... 12,61 km
bitva u Domažlic 12,62 km
Baldovské návrší 12,62 km
dvůr U Keplů, Újezd u Domažlic 12,64 km
pomník FFW a Bergwacht, Neukirchen... 12,71 km
Chodský pes, Hrádek 12,71 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko... 12,72 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 12,73 km
dětské hřiště Hrádek 12,73 km
infocentrum Nýrsko 12,73 km
Holub Josef 12,73 km
Nýrsko 12,73 km
Cyklotoulky - Nýrsko 12,73 km
Kozinova lípa, Hrádek 12,74 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocn... 12,76 km
Nutrie říční 12,76 km
pamětní deska osvobození Nýrsko... 12,76 km
Prsť z bojiště u Zborova, Hrádek... 12,77 km
pomník Jana Sladkého - Koziny na H... 12,77 km
radnice Nýrsko 12,77 km
horská služba Neukirchen bei Heili... 12,78 km
FFW Neukirchen bei Heiligen Blut (... 12,8 km
pomník padlých WWI i II, Fürth im ... 12,8 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřic... 12,8 km
Okula Nýrsko 12,8 km
pomník padlých námořníků WWI i II,... 12,81 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 12,82 km
Blau Josef 12,85 km
pamětní deska Matěj Blacký 12,89 km
kostel sv. Antonína, Luženičky 12,9 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 12,93 km
kašna Nýrsko 12,94 km
Na Štejfu 12,94 km
stavení Nýrsko 12,95 km
Petrovický mlýn 12,95 km
hřbitov Fürth im Wald (D) 12,96 km
fara Nýrsko 12,97 km
hřbitov Lštění u Blížejova 12,97 km
Baarová Lída 12,97 km
Nový Oldřich 12,97 km
dřevorubecké slavnosti, Pec pod Če... 12,98 km
sv. Leonhard, Fürth im Wald (D) 12,99 km
kostel sv. Leonharda, Fürth im Wal... 13 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 13 km
hřbitov Nýrsko (starý) 13,01 km
Pecácký mlýn, Pec pod Čerchovem... 13,04 km
nádraží Nýrsko 13,06 km
pomník Mistra Jana Husa, Trhanov 13,06 km
horská služba Fürth im Wald (D) 13,06 km
Luženičky 13,08 km
dětské hřiště Trhanov 13,09 km
návesní rybník, Trhanov 13,1 km
sv. Jan Nepomucký, Trhanov 13,1 km
Lamberg (D) 13,1 km
Hruška Jan František 13,11 km
pamětní deska Jan. Fr. Hruška 13,11 km
rodný dům J.F. Hrušky, Pec pod Čer... 13,11 km
hřbitov Nýrsko (nový) 13,11 km
Šumná města - Pec pod Čerchovem... 13,11 km
Trhanov 13,12 km
hřbitov Trhanov 13,12 km
hrob Thomayerové 13,12 km
pomník padlých WWI, Trhanov 13,12 km
SDH Pec pod Čerchovem 13,12 km
zámecká kašna Fürth im Wald (D)... 13,13 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Trhan... 13,13 km
zámek Trhanov 13,14 km
památník obětem fašismu, Nýrsko... 13,14 km
infocentrum Fürth im Wald (D) 13,15 km
hradní studna Fürth im Wald (D) 13,15 km
pomník padlých WWI, Pec pod Čercho... 13,15 km
pamětní deska Josef Thomayer 13,15 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 13,15 km
high–tech drak, Fürth im Wald (D)... 13,15 km
Thomayer František Josef 13,15 km
Thomayer Josef 13,15 km
Stadtturm, Fürth im Wald (D) 13,17 km
Pec pod Čerchovem 13,17 km
Náš venkov: Dřevorubecká vesnice... 13,17 km
Dřevorubecké muzeum, Pec pod Čerch... 13,17 km
kaple Trhanov 13,18 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 13,18 km
zřícenina Pušperk 13,18 km
kaple sv. Prokopa, Pec pod Čerchov... 13,18 km
Trhanovská alej 13,19 km
Skolení draka, Fürth im Wald (D) 13,19 km
pojízný ateliér malíře Jaroslava Š... 13,19 km
zvonkohra Fürth im Wald (D) 13,2 km
dolní kašna Fürth im Wald (D) 13,21 km
Cyklotoulky - Fürth im Wald (D) 13,21 km
horní kašna Fürth im Wald (D) 13,21 km
roubenka Pec pod Čerchovem 13,21 km
Špillarova vila 13,22 km
Špillar Jaroslav 13,22 km
SDH Trhanov 13,23 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 13,23 km
roubenka Kanice 13,24 km
hřbitov Luženičky 13,25 km
hamr Voithenberghütte (D) 13,25 km
chudobinec Trhanov 13,26 km
Rittsteig (D) 13,26 km
Kanice 13,27 km
kostel Mariä Himmelfahrt, Fürth im... 13,28 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice... 13,29 km
kaple Pušperk 13,31 km
chalupa Kanice 15 13,32 km
chalupa Kanice 66 13,35 km
Sokol Kanice 13,35 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13,36 km
zámek Kanice 13,36 km
koupaliště Nýrsko 13,39 km
Pastýřova hruška Únějovice 13,4 km
hraniční přechod Pod Třemi znaky -... 13,41 km
NS poznávací okruh Nýrsko 13,42 km
NS Špillarova stezka 13,46 km
Japonská zahrada, Fürth im Wald (D... 13,46 km
vlaková zastávka Trhanov 13,48 km
muzeum Flederwisch, Fürth im Wald ... 13,49 km
Suchý Kámen 13,49 km
pomník padlých WWI, Lštění 13,5 km
Lštění u Blížejova 13,5 km
Krásné živé památky - 5. díl - Oko... 13,53 km
tvrz Lštění 13,53 km
Švehlík Alois 13,53 km
Fürth im Wald (D) 13,54 km
kostel sv. Jana Křtitele, Lštění... 13,54 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhl... 13,55 km
vyhlídka Pajrek 13,58 km
zřícenina Pajrek 13,61 km
bitva u Nýrska 13,61 km
Starý Láz 13,62 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 13,63 km
Osina 13,65 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějov... 13,65 km
Únějovice 13,66 km
pomník padlých WWI, Únějovice 13,67 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestn... 13,68 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsk... 13,68 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko... 13,68 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko... 13,69 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 13,7 km
lesní divadlo Nýrsko 13,7 km
tvrz Únějovice 13,72 km
návesní rybník Draženov 13,73 km
Bezpravovice 13,74 km
Pajrek 13,77 km
dvůr U Kryslů, Draženov 13,77 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 13,79 km
Horní Polánky 13,79 km
židovský hřbitov Nýrsko 13,79 km
skiareál Hohen Bogen (D) 13,82 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad ... 13,83 km
Petrovice nad Úhlavou 13,85 km
SDH Luženice 13,87 km
Luženice 13,95 km
kaple sv. Jana Křtitele, Chodov 13,96 km
muzeum lesa, Sengenbühl (D) 13,98 km
Chodov 13,98 km
pomník padlých WWI, Chodov 13,98 km
lidová stavení, Chodov 13,99 km
kaple sv. Anny, Luženice 13,99 km
Draženov 14 km
Nový Hamr 14,02 km
kaple Panny Marie, Draženov 14,03 km
roubenka Luženice 14,03 km
pomník padlých WWI, Draženov 14,04 km
SDH Draženov 14,07 km
pamětní deska Kryštof Hrubý 14,12 km
rodný dům rychtáře Krysla, Draženo... 14,13 km
SDH Hodousice 14,18 km
SDH Poleň 14,21 km
kaple Hodousice 14,22 km
dětské hřiště Hodousice 14,22 km
Hodousice 14,25 km
fara Poleň 14,26 km
Poleň 14,27 km
pamětní deska Karel Hostaš 14,28 km
lípa Poleň 14,28 km
kostel Všech Svatých, Poleň 14,28 km
tajemný obraz z kostela Všech svat... 14,28 km
pomník padlých WWI, Poleň 14,29 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 14,29 km
hraniční přechod Zadní Chalupy - H... 14,29 km
hřbitov Poleň 14,31 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Pol... 14,32 km
rybník Veselí 14,43 km
zámek Chocomyšl 14,43 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 14,49 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 14,49 km
Chocomyšlský rybník 14,5 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14,51 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhla... 14,56 km
SDH Chocomyšl 14,57 km
kostel sv. Josefa a čtrnácti pomoc... 14,57 km
golflcub Fürth im Wald (D) 14,57 km
Zadní Chalupy 14,58 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14,59 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 14,63 km
Chocomyšl 14,63 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14,64 km
Chudenická bažantnice 14,65 km
roubenka Chocomyšl 14,65 km
VÚ Poleň 14,66 km
stavení Chocomyšl 14,66 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 14,74 km
Tětětice 14,75 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 14,75 km
kaple Stará Lhota 14,76 km
skiareál Fürth im Wald - Gibacht (... 14,77 km
zámek Tětětice 14,77 km
Františkov u Blížejova 14,81 km
SDH Milence 14,87 km
kaple nad Chocomyšlí 14,9 km
Stará Lhota 14,92 km
památník dosídlení Milenců 14,94 km
Milence 14,96 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fr... 14,97 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Ka... 14,97 km
Šumavský Josef Franta 14,97 km
kaple Milence 14,97 km
Lučice 14,98 km
Hvízdalka 14,98 km
SDH Lučice 15 km
říčka Jelenka 15,03 km
zámek Přívozec 15,04 km
rybník Lučice 15,04 km
kaplička Milence 15,05 km
dub v Lučici 15,07 km
kaple Panny Marie, Přívozec 15,11 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 15,11 km
Bořek-Dohalský Antonín, Msgre. ThD... 15,12 km
Přívozec 15,12 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 15,14 km
fara Blížejov 15,14 km
Budka Andy 15,15 km
Blížejov 15,16 km
kostel sv. Martina, Blížejov 15,16 km
SDH Přívozec 15,18 km
mlýn Přívozec 15,2 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 15,21 km
Veský rybník, Ždánov 15,25 km
stanoviště NATO Eckstein, Hohen Bo... 15,26 km
Na Lesní Louce 15,28 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 15,29 km
nádraží Blížejov 15,31 km
Ždánov u Draženova 15,32 km
památník Kašpar Bosák 15,33 km
SDH Blížejov 15,33 km
SDH Ždánov 15,33 km
zámek Ždánov 15,34 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou... 15,34 km
Hoher Bogen (D) 1080 m n. m. 15,35 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 15,36 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice... 15,42 km
hrob rudoarmějců, hřbitov Klenčí p... 15,43 km
hrob Chodských odbojářů 15,43 km
Klenečský rybník 15,44 km
hrob Josef Královec 15,45 km
hrob Jan Šebek 15,45 km
hřbitov Klenčí pod Čerchovem 15,45 km
pomník padlých RA WWII, Výhledy 15,46 km
kaple hřbitovní, Klenčí pod Čercho... 15,46 km
zámek Lázeň, Chudenice 15,47 km
Vrásky z lásky 15,47 km
pomník J.Š. Baara, Výhledy 15,47 km
Výhledy 700 m n. m. 15,47 km
hrob Jindřich Jindřich 15,47 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 15,48 km
hrob Jindřich Šimon Baar 15,48 km
pomník padlých US WWII, Výhledy 15,49 km
hraniční přechod Tři znaky - Drei ... 15,5 km
radnice Janovice nad Úhlavou 15,5 km
pamětní deska osvobození Janovice... 15,51 km
Pacner Karel 15,51 km
Fremuthova jedle Dolní Folmava 15,52 km
kaple hřbitovní Dešenice 15,53 km
Palackého skála 15,53 km
muzeum řemesel Koloveč 15,54 km
douglaska tisolistá Americká zahra... 15,54 km
kaple Blata 15,55 km
rybník Lotrov 15,55 km
hřbitov Dešenice 15,56 km
Americká zahrada Chudenice 15,57 km
Blata 15,57 km
rybníky Dešenice 15,58 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 15,6 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 15,6 km
Janovické vojny, Josef Hais Týneck... 15,6 km
Janovice nad Úhlavou 15,6 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou... 15,6 km
Rohozno 15,6 km
vlaková zatávka Klenčí pod Čerchov... 15,6 km
SDH Janovice nad Úhlavou 15,6 km
smrk u zámečku Dolní Folmava 15,61 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 15,61 km
pítko Dešenice 15,61 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 15,63 km
pomník padlých WWI, Rohozno 15,63 km
dětské hřiště Dešenice 15,63 km
fara Dešenice 15,63 km
kaple Rohozno 15,63 km
vlaková zastávka Dešenice 15,64 km
pomník Josefa Svačiny 15,64 km
pomník padlých WWI, Dešenice 15,65 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 15,65 km
SDH Chotiměř 15,65 km
Ondřejovice 15,65 km
dětské hřiště Chotiměř 15,66 km
Kámen doteku Dešenice 15,66 km
Fučík Julius 15,67 km
Krvavá léta - Odbojář Julius Fučík... 15,67 km
kašna Dešenice 15,67 km
Dešenice 15,68 km
Chotiměř 15,69 km
silniční most Úhlava, Rohozno 15,71 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrz... 15,72 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Chotim... 15,73 km
mlýn Rohozno 15,76 km
zámek Dešenice 15,77 km
studna Žiznětice 15,8 km
kaple Žiznětice 15,81 km
SDH Žiznětice 15,81 km
kaplička Žiznětice 15,81 km
železniční tunel Dešenice - Zelená... 15,82 km
Žiznětice 15,82 km
mlýn Chotiměř 15,82 km
zámek Chotiměř 15,82 km
kašna Klenčí pod Čerchovem 15,83 km
studánka u Blat 15,84 km
pamětní deska osvobození, Klenčí p... 15,85 km
pamětní deska Jindřich Jindřich... 15,85 km
infocentrum Klenčí pod Čerchovem... 15,85 km
infocentrum Chodská liga 15,85 km
muzeum Klenčí pod Čerchovem 15,85 km
kostel sv. Martina, Klenčí pod Čer... 15,85 km
Baar Jindřich Šimon 15,85 km
stará pošta, Klenčí pod Čerchovem... 15,86 km
sv. Jan Nepomucký, Klenčí pod Čerc... 15,86 km
pamětní deska A. V. Suvorov 15,86 km
Jindřich Jindřich 15,88 km
Vrba Jan 15,88 km
roubenka Klenčí pod Čerchovem 15,88 km
Klenčí pod Čerchovem 15,89 km
pomník padlých WWI, Klenčí pod Čer... 15,89 km
strážní domek sv. Jan 15,91 km
fara Klenčí pod Čerchovem 15,92 km
rodný dům Jindřicha Šimona Baara... 15,94 km
pamětní deska Jindřich Šimon Baar... 15,94 km
pomník Mistra Jana Husa, Klenčí po... 15,96 km
zemědělská usedlost, Slatina u Kla... 16,03 km
kaple sv. Jana, Dešenice 16,08 km
zámek Bezděkov 16,09 km
rybník Dešenice 16,1 km
Lazce 16,1 km
Čerchov 1042 m n. m. 16,1 km
Špirkův Dvorec 16,12 km
Spirker 16,12 km
Slatina u Klatov 16,14 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Čerchov... 16,14 km
kaple Na Špirku 16,15 km
Gubrův Dvorec 16,15 km
hospodářské budovy Bezděkov 16,16 km
kaple Gubrův Dvorec 16,18 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrav... 16,19 km
Čech Svatopluk 16,19 km
Doubrava 727 m n. m. 16,2 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov... 16,21 km
památník měření Evropy 1867, Doubr... 16,21 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 16,22 km
povrchový lom Ždánov 16,23 km
Bezděkov 16,24 km
Vlach Oldřich 16,24 km
hřbitov Bezděkov 16,24 km
Spiess Christian Heinrich 16,25 km
památník Melichar Tomáš, por. 16,25 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 16,27 km
Rameno 16,27 km
přehrada Nýrsko 16,28 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou... 16,31 km
koupaliště Slatina u Klatov 16,33 km
SDH Chudenice 16,49 km
Chudenická lípa 16,5 km
kaple sv. Felixe, Klenová 16,58 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Kl... 16,6 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdruži... 16,6 km
zámek a hrad Klenová 16,6 km
galerie Klenová 16,6 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 16,62 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 16,63 km
Šumná města - Klenová 16,65 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 16,65 km
kaple U Kryštofů 16,66 km
Zichov 16,67 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klen... 16,67 km
Příběhy 20. století (II. řada) Vyv... 16,67 km
SDH Bezděkov 16,68 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbov... 16,68 km
Kotrbová Vilma Vrbová 16,68 km
vila Paula, manželů Kotrbových 16,68 km
Roubal Jan, prof. 16,68 km
rybník Pařezov 16,72 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice... 16,73 km
Chudenice 16,73 km
fara Chudenice 16,76 km
Tupadly 16,77 km
U Kryštofů 16,78 km
Kvapil Jaroslav 16,78 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenic... 16,8 km
pivovar hraběcí Chudenice 16,8 km
Pařezov - Starý a Nový 16,82 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chuden... 16,83 km
vlaková zastávka Bezděkov 16,84 km
Tupadelské skály 16,85 km
Dvorecký Mlýn 16,87 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice... 16,87 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudeni... 16,87 km
SDH Tupadly 16,88 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 16,89 km
SDH Pařezov 16,9 km
zámecká lípa Chudenice 16,91 km
pomník mistra Jana Husa, Pařezov 16,92 km
mlýn Poborovice 16,95 km
kaple Dolní Lhota 16,97 km
kaple Lambach (D) 17,01 km
Lambach (D) 17,02 km
sklářská galerie a horský hostinec... 17,02 km
přestřelka postřekovských s SS 17,03 km
kaple Matějovice 17,04 km
Matějovice 17,08 km
Klenová 17,11 km
návesní rybník dolní Chudenice 17,14 km
V Rybníce 17,14 km
Dešeníčky 17,17 km
Mariánský dům Chudenice 17,18 km
Röderova pila 17,19 km
Röderovský Dvorec 17,19 km
žlab Lambach (D) 17,19 km
Sokolovna Chudenice 17,21 km
památník Franz von Baader, Lambach... 17,21 km
von Baader, Franz Xaver Benedict 17,21 km
NS Holzweg, Lambach (D) 17,24 km
Märchen- und Gespensterschloss Lam... 17,24 km
kaple Dešeníčky 17,25 km
katr Lambach (D) 17,28 km
vlaková zastávka Postřekov 17,31 km
skiareál Capartice - Na sádku 17,4 km
Řakom 17,44 km
Poborovice 17,45 km
pamětní deska Josef Buršík 17,54 km
FFW Engelshütt (D) 17,54 km
rodný dům Josef Buršík 17,55 km
Buršík Josef, armádní generál 17,55 km
Svinský potok 17,55 km
památník první sklárny, Engelshütt... 17,57 km
lípa Engelshütt (D) 17,58 km
kaple Engelshütt 17,58 km
kaple Rovná u Strážova 17,61 km
Hamerský Dvůr 17,62 km
Rovná u Strážova 17,63 km
kaple sv. Anny, Opálka 17,68 km
pomník padlých WWI i II, Postřekov... 17,69 km
Opálka 17,71 km
tvrz Opálka 17,72 km
Toulavá kamera ČT - Horšovský Týn... 17,74 km
pamětní deska Jan Čáp, Postřekov... 17,76 km
muzeum krojů Postřekov 17,76 km
rozhledna na Šibeničním vrchu, Hor... 17,78 km
O zlém snu 17,79 km
Vyprávěj mámo, jak to bylo - Eva E... 17,79 km
Postřekov 17,79 km
Stašek Bohumil, Msgre. 17,79 km
Boček Bohumil, generál 17,79 km
hřbitov Zelená Lhota 17,8 km
kaple sv. Jakuba, Postřekov 17,8 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota... 17,8 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zele... 17,81 km
hraniční přechod Čerchov - Lehmgru... 17,82 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 17,82 km
Balkovy 17,85 km
hasičské muzeum Postřekov 17,85 km
nádraží Zelená Lhota 17,93 km
Vacovy 17,96 km
kaple Vacovy 18,03 km
Haibühl (D) 18,06 km
kostel sv. Wolfganga, Haibühl (D) 18,06 km
lanové centrum Lam (D) 18,09 km
Nepolapitelný Jan 18,1 km
Casablanca 18,1 km
Smudek Nepolapitelný Jan 18,1 km
památník dosídlení Zelené Lhoty... 18,14 km
koupaliště Beňovy 18,14 km
vyhlídka Díly 18,19 km
SDH Díly 18,19 km
Zelená Lhota 18,2 km
SDH Zelená Lhota 18,21 km
akvapark Lam (D) 18,24 km
pomník padlých WWI, Díly 18,24 km
Kreuz Karel 18,24 km
pamětní deska Jakub Bernard (rumbu... 18,24 km
pamětní deska čestní občané 18,24 km
Rumburská vzpoura 18,24 km
Anderle Jiří 18,24 km
Královec Josef 18,24 km
Kreuz Jakub 18,24 km
Díly 18,24 km
pamětní deska obětem nacismu, Díly... 18,27 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Díly... 18,28 km
pamětní deska osvobození Díly 18,28 km
Ailův mlýn, Úhlava 18,36 km
roubenka Díly 18,37 km
Krotějov 18,38 km
hřbitov Horšovský Týn 18,38 km
lípa Krotějov 18,38 km
kostel sv. Anny na Vršíčku, Horšov... 18,43 km
Křížový vrch 18,44 km
lipová alej ke sv. Anně, Horšovský... 18,5 km
nádraží Horšovský Týn 18,51 km
park na jezeře Arrach (D) 18,54 km
NS kolem potoka Reitbach (D) 18,55 km
les Husín 18,57 km
Kámen doteku Arrach (D) 18,58 km
roubenka Svrčovec 18,58 km
mlýn svatá Anna 18,59 km
pomník padlých WWI, Horšovský Týn... 18,6 km
kostel sv. Apolináře, Horšovský Tý... 18,6 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 18,61 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 18,62 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec... 18,62 km
Tajanov 18,63 km
Svrčovec 18,64 km
stavení Strážov na Šumavě 21 18,64 km
Cesta Panny Marie Bolestné, Hamry 18,66 km
Kámen doteku Hamry 18,66 km
dětské hřiště Tajanov 18,67 km
stavení Strážov na Šumavě 185 18,68 km
pivovar a lihovar Horšovský Týn 18,68 km
Lam (D) 18,71 km
infocentrum Lam (D) 18,71 km
hřbitov Týnec 18,71 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Tý... 18,72 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 18,72 km
roubenka Týnec 18,74 km
fara Hamry 18,74 km
mlýn Beňovy 18,74 km
NS Úhlavským luhem 18,74 km
pomník padlých WWI, Hamry 18,74 km
Týnecký Josef Hais 18,75 km
fara Strážov na Šumavě 18,75 km
kostel Panny Marie Bolestné, Hamry... 18,76 km
tvrz Beňovy 18,77 km
Na Sedle 18,79 km
hřbitov Hamry 18,8 km
SDH Svrčovec 18,8 km
SDH Tajanov 18,81 km
památník Společná cesta 18,81 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 18,84 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 18,84 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šum... 18,84 km
Týnec 18,84 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šuma... 18,85 km
pomník padlých Prusko-francouzské ... 18,86 km
pamětní deska Václav Soušek 18,87 km
renesanční dům č.p. 105, Horšovský... 18,88 km
radnice Strážov na Šumavě 18,88 km
renesanční dům č.p. 100, Horšovský... 18,88 km
Strážov na Šumavě 18,88 km
kašna Strážov na Šumavě 18,89 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajano... 18,89 km
zámek Týnec 18,89 km
Horšovský Týn 18,9 km
pomník padlých WWI i II, Lam (D) 18,9 km
Beňovy 18,91 km
klasicistní dům č.p. 107 Horšovský... 18,91 km
fara Lam (D) 18,91 km
Červený mlýn pod Hůrkou 18,91 km
kostel sv. Ulricha, Lam (D) 18,92 km
kostel sv. Petra a Pavla, Horšovsk... 18,92 km
tvrz Svrčovec 18,93 km
Dobrovský Josef 18,94 km
SDH Strážov na Šumavě 18,94 km
zvonice Horšovský Týn 18,94 km
muzeum minerálů, Lam (D) 18,95 km
Štíty království českého, Jak rost... 18,95 km
zámek Horšovský Týn 18,95 km
Štíty království českého, Pomíjivá... 18,95 km
Štíty království českého, Bůh za h... 18,95 km
dům č.p. 51, Horšovský Týn 18,96 km
pamětní deska osvobození Horšovský... 18,96 km
pamětní deska krále Eduarda VII.... 18,96 km
Nesmrtelná Teta 18,96 km
hřbitov Lam (D) 18,97 km
klasicistní dům č.p. 50, Horšovský... 18,97 km
Beňovská lípa 18,97 km
infocentrum Horšovský Týn 18,98 km
fara Horšovský Týn 18,98 km
gotický dům č.p. 15, Horšovský Týn... 19 km
hřbitov Strážov na Šumavě 19,01 km
Dolní Špátův dvůr 19,02 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 19,02 km
javor pod zámkem, Horšovský Týn... 19,05 km
sýpka Horšovský Týn 19,05 km
klasicistní dům, Horšovský Týn... 19,05 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta... 19,07 km
kaple Dolní Špátův dvůr 19,07 km
infocentrum Arrach (D) 19,08 km
Děpoltice 19,08 km
horská služba Lam (D) 19,08 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 19,09 km
Destillenmuseum, Arrach (D) 19,09 km
kašna Arrach (D) 19,09 km
fara Děpoltice 19,09 km
Riedelsteinfeuer, Arrach (D) 19,1 km
Lehom 19,1 km
Patraska 19,11 km
kapucínský klášter Horšovský Týn... 19,11 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 19,12 km
Drnový potok 19,15 km
Mineralienmuseum, Arrach (D) 19,15 km
studánka V lipách, Hamry 19,19 km
U Mužíku 19,2 km
NS Hůrka, Klatovy 19,22 km
sirotčinec sv. Josefa, Nová Ves, H... 19,22 km
kaple sv. Václava, Nová Ves 19,25 km
Nová Ves u Horšovského Týna 19,25 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 19,27 km
kaple Hamry 19,27 km
mlýn Malá Strana 19,28 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové ... 19,29 km
Malá Strana 19,3 km
bazén Klatovy 19,35 km
koupaliště Klatovy 19,35 km
kostel sv. Martina, Hůrka 19,36 km
Dolanský mlýn 19,36 km
hřbitov Hůrka 19,37 km
fara Hůrka 19,37 km
lom Svrčovec 19,4 km
pamětní deska horská služba Ostrý ... 19,41 km
Malý Ostrý - Klein Osser 1266 m n.... 19,42 km
nádraží Lam 19,44 km
pamětní deska Hans Watzlik, Ostrý ... 19,47 km
horská služba Osser (D) 19,47 km
Ostrý - Osser 1293 m n. m. 19,48 km
hraniční přechod Ostrý - Osser 19,48 km
Künische Kapelle, Osser (D) 19,48 km
hraniční kámen 123 19,48 km
Kámen doteku Osser (D) 19,48 km
kaple sv. Václava, Křenovy 19,49 km
SDH Semošice 19,51 km
Semošice 19,53 km
FFW Lam (D) 19,54 km
Loretánská kaple, Horšovský Týn... 19,55 km
koupaliště Dolany 19,56 km
SDH Dolany 19,57 km
gotická hláska, Horšovský Týn 19,64 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 19,67 km
Dolany u Klatov 19,68 km
pomník padlých WWI, Dolany 19,69 km
Hořejší rybník Trnčí 19,71 km
fara Dolany 19,72 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 19,73 km
Na Drahách 19,75 km
lom Krušec 19,75 km
kostel sv. Anny, Thürnstein (D) 19,75 km
kaple Trnčí 19,76 km
Trnčí 19,77 km
hřbitov Dolany 19,79 km
Splž 19,8 km
tvrz Dolany 19,82 km
Jirásek Alois 19,83 km
kaple Chlumská 19,83 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi... 19,83 km
Chlumská 19,87 km
Divišovice 19,89 km
kaple Divišovice 19,9 km
kaple Štefanův Dvůr, Hamry 19,92 km
Hájek 19,92 km
Štefanův Dvůr, Hamry 19,93 km
nádraží Klatovy 19,93 km
Mally Leo Hans 19,93 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 19,95 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pr... 19,96 km
pomník obětí bombardování nádraží ... 19,98 km
naučná stezka Z Hamrů na Ostrý 19,99 km
Horní Lhota 20 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

apartmány 2040, Špičák

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: špičácko
šumavská obec: Špičák

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 300 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba...

  batoh
  muzeum Příhraničí Kdyně - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - otevír...

  batoh
  Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: Německo

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • muzeum Chodska Domažlice - otevírací dob...

  batoh
  muzeum Chodska Domažlice - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: domažlicko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
muzeum Příhraničí Kdyně - otevírac... 3,8 km
Waldschmidtovo muzeum, Eschlkam - ... 9,65 km
muzeum Chodska Domažlice - otevíra... 10,04 km
Poutní muzeum, Neukirchen bei Heil... 12,04 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko -... 12,72 km
muzea u městské věže, Fürth im Wal... 13,15 km
muzeum lesa, Sengenbühl - otevírac... 13,98 km
hasičské muzeum Postřekov - otevír... 17,85 km
Destillenmuseum, Arrach 19,09 km
muzeum řemesel Bavorského lesa, Ar... 19,09 km
Mineralienmuseum, Arrach - otevíra... 19,15 km
Katakomby Klatovy - otevírací doba... 21,12 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy ... 21,43 km
Muzeum dětem Klatovy 21,44 km
sklárna Starý kostel, Lohberg 22,24 km
muzeum svatodušní jízdy, Bad Kötzt... 23,69 km
muzeum lihovin Bärwurz, Bad Kötzti... 23,79 km
muzeum SPUR, Cham - otevírací doba... 29,74 km
environmentální (návštěvnické) cen... 29,99 km
muzeum Šumavy, Železná Ruda - otev... 29,99 km
Velhartický betlém - otevírací dob... 30,26 km
skanzen Velhartice - otevírací dob... 30,72 km
pivovarnické muzeum, Železná Ruda ... 30,77 km
Svět přírodního parku, Bayerisch E... 30,77 km
muzeum paličkování Tiefenbach - ot... 31,21 km
Skašovské hračkářství, Měčín - ote... 31,62 km
Nostalgie Haus - otevírací doba 32,56 km
Dům historie Přešticka - otevírací... 32,82 km
Tiermuseum Pfeiffer - Regenhütte -... 34,98 km
zámek Hrádek u Sušice - otevírací ... 37,56 km
muzeum Dr. Šimona Adlera, Dobrá Vo... 38,98 km
školní muzeum Fronau, Roding - ote... 39,95 km
firmy v okolí
 • Bankomat GE Money Bank

  batoh
  Bankomat GE Money Bank
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • čerpací stanice Benzina, Kdyně

  batoh
  čerpací stanice Benzina, Kdyně
  Šumava A-Z: čerpací stani...
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Konzum Kdyně

  batoh
  Konzum Kdyně
  Šumava A-Z: smíšené
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Bankomat Komerční banka

  batoh
  Bankomat Komerční banka
  Šumava A-Z: bankomaty
  lokalita: domažlicko
  šumavská poloha: mapy.cz

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
Bankomat GE Money Bank 3,51 km
čerpací stanice Benzina, Kdyně 3,57 km
Konzum Kdyně 3,79 km
Bankomat Komerční banka 3,84 km
Bankomat Česká spořitelna 3,91 km
Bankomat ČSOB 3,91 km
Bankomat Poštovní spořitelna 3,91 km
Konzum Kdyně 4,13 km
Konzum Kout na Šumavě 4,15 km
Konzum Starý Klíčov 5,05 km
Konzum Mrákov 5,77 km
Konzum Tlumačov 6,98 km
Konzum Zahořany 7,68 km
čerpací stanice Shell, Domažlice... 7,97 km
Konzum Úsilov 9,43 km
Konzum Domažlice 9,5 km
Bankomat Raiffeisenbank 9,96 km
Bankomat ČSOB 10,03 km
Bankomat Česká spořitelna 10,03 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10,05 km
Bankomat GE Money Bank 10,19 km
Bankomat Česká spořitelna 10,2 km
Bankomat Komerční banka 10,33 km
Bankomat Komerční banka 10,33 km
Bankomat Česká spořitelna 10,42 km
Bankomat ČSOB 10,42 km
Bankomat Poštovní spořitelna 10,42 km
Konzum Domažlice 10,48 km
čerpací stanice Benzina, Domažlice... 10,55 km
Konzum Česká Kubice 10,56 km
čerpací stanice Benzina, Svatá Kat... 10,96 km
Konzum Folmava 11,14 km
Konzum Černíkov 11,18 km
čerpací stanice RoBiN OIL, Folmava... 11,41 km
Konzum Milavče 11,53 km
Bankomat ČSOB 12,76 km
Bankomat Poštovní spořitelna 12,76 km
Bankomat Komerční banka 12,76 km
Bankomat Česká spořitelna 12,78 km
čerpací stanice EuroOil, Nýrsko 12,8 km
Konzum Nýrsko 12,89 km
COOP DISKONT - Nýrsko 12,89 km
Konzum Nýrsko 12,93 km
Konzum Trhanov 13,66 km
Konzum Draženov 13,8 km
čerpací stanice OMV, Draženov 14,2 km
Konzum Chocomyšl 14,63 km
Konzum Blížejov 15,11 km
čerpací stanice Benzina, Klenčí po... 15,18 km
Konzum Janovice 15,33 km
čerpací stanice EuroOil, Koloveč... 15,44 km
Bankomat ČSOB 15,57 km
Bankomat Poštovní spořitelna 15,6 km
Konzum Dešenice 15,66 km
Konzum Bezděkov 16,52 km
Konzum Chudenice 16,77 km
Konzum Osvračín 17,13 km
Konzum Postřekov 17,83 km
Konzum Srbice 18,2 km
Konzum Díly 18,29 km
čerpací stanice EuroOil, Horšovský... 18,57 km
Bankomat GE Money Bank 18,58 km
Bankomat Komerční banka 18,6 km
COOP DISKONT - Horšovský Týn 18,61 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,65 km
Bankomat Poštovní spořitelna 18,65 km
Bankomat ČSOB 18,65 km
čerpací stanice Shell, Horšovský T... 18,71 km
Konzum Strážov 18,84 km
Bankomat Česká spořitelna 18,89 km
Konzum Nový Kramolín 19,06 km
Konzum Hlohovčice 19,21 km
Konzum Horšovský Týn 19,33 km
Konzum Semošice 19,56 km
Konzum Hlohová 19,59 km

mohlo by Vás zajímat

kostel sv. Archanděla Michaela, Všeruby...

batoh
kostel sv. Archanděla Michaela, Všeruby
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě

batoh
kostel sv. Jiří, Kout na Šumavě
Šumava A-Z: kostely
Šumava: domažlicko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

další informace

V dobách komunistické totality byla značná část území Šumavy přeměněna na vojenské oblasti – újezdy, roty a především pohraniční pásmo. Nezamýšlenou odměnou za to byla ochráněná příroda na tomto území po dobu 40 let před urbanizací, lesním hospodářstvím a čerpáním půdy. V roce 1991 toto území získalo status Národního parku Šumava a bylo z části otevřeno veřejnosti. Park je z 80% pokryt lesem (byť bojujícím s kůrovcem), z 10% je zemědělskou půdou a zbylých 10% jsou silniční komunikace, vodní plochy, budovy. Na Šumavě nebo v sousedním Bavorsku najdete prvotřídní lyžařská střediska za příznivou cenu, např. Velký Javor, Silberberg, Mitterdorf - Philippsreut. Samozřejmostí jsou půjčovny lyží, lyžařské školy. Národní park Šumava nabízí stovky kilometrů značených cest turistických tras, které spojují všechna zajímavá místa. Vedení Národního parku Šumava věnovalo velkou pozornost péči o turisty. Na místech vyhrazených k parkování najdete informační tabule s přehledným popisem turistických cest v okolí. V parku zajišťují přepravu také Zelené autobusy s dopravou kol, které propojují všechna populární místa Šumavy. Především pro turisty a cykloturisty je to perfektní dopravní prostředek, protože nemusí vracet zpět na svůj výchozí bod. Region Šumava nabízí hodně možností tedy i pro každého cyklistu (horská, silniční, treková kola). Velmi známou cyklotrasou na několik dní je dlouhý úsek po Šumavě tzv. "Šumavská magistrála" místy využívaný i pro in-line bruslení. Trasa je asi 240 km dlouhá a vede od západní části Šumavy z Domažlic až na východ, přes Nýrsko, Železnou Rudu, Srní, Horní Planou a Frymburk do Dolního Dvořiště. Cyklotrasa se klikatí po zpevněných silničkách přímo přes Národní park Šumava, každému umožní mít lepší představu o tom, co Šumava skutečně nabízí… K poznávání Šumavy Vám poslouží ubytování na Šumavě - chalupy, rodinné penziony, apartmány, farmy, hotely, chaty, horské chaty, penziony a další. Většina nabízí ubytování za příznivé ceny a je vybavena pro pohodlný pobyt turistů, lyžařů, běžkařů, cyklistů, rodin s dětmi během rekreace, dovolené, víkendu. Projděte se po místech, kudy převáděl osoby a pašoval zboží Král Šumavy, nebo místa která popisuje spisovatel Šumavy Karel Klostermann. Ten si nejvíce ze Šumavy zamiloval horu Javorník na Šumavě.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Především chci pobyti s vámi, Apoleno," odpověděl; „byl bych se minul rozumem, abych odběhl od takového vzácného děvčete, s kterým mě svedla dobrá náhoda. Cožpak se vám tak protivuju, že stůj co stůj se mne chcete zbavit? Nejsem přece taky ledabylý; za rok budu konduktérem a zůstanu asi ve Vídni. Se mnou byste se nezahodila, panenko!"

Mluvil sebevědomě jako člověk, jenž je proniknut důležitostí svého společenského postavení a svých fyzických předností; také přidával hlasu, takže upozornil na sebe skupinu hrajících si dětí, které, zanechavše hry, přistoupily a počumovaly; dvojice oken domku, v jehož sousedství se byli zastavili, se otevřela a z každého se vynořila rozcuchaná ženská hlava. Bylo zřejmo, že se stali předmětem všeobecné pozornosti a zvědavosti.

Dívce to neušlo. Stála jako na trní v tomto ohni zevlujících pohledů a ruměnec hněvu polil její líčka. A on pořade svou: že aspoň, pokud bude ve Zlivi, se jí nespustí, a kam jde? opětně se jí ptal.

„A nač se mne ptáte? Co je vám po tom, kam jdu!" vyrazila ze sebe, odstupujíc od něho.

Tu on úsměšně:

„Aj? To patrně zacházíte, že se tak bráníte! Vy si nějak shůry se mnou vedete!"

Hněvem všecka vzplanula, přeměřila si ho zdrcujícím pohledem.

„Zacházím — nezacházím, co je vám do toho ? Po svých jdu a vy si jděte také po svých!"

Řekla, obrátila se prudce na podpatcích a odkvapila. On stál nanejvýše překvapen tímto rozhodným odbytím. Dvě ženské v oknech se zachechtaly, i počumující děti se daly do smíchu. Cítil se svrchovaně pokořeným. Poskočil o dva kroky, jako by se chtěl spustit za ní, dohnat ji, zjednat si zadostiučinění; rozmyslil si však věc přeci, spokojil se zatít za ní pěst.

„Počkej jen, ty m...." — ošklivé slovo přeskočilo ohradu zubů; „však tě najdu jinde, spravím si to s tebou!"

Zabroukal dušené tuto hrozbu, ale ženské a děti zaslechly ji přece a zachechtaly se znovu nad její malomocností. Hodil zuřivým pohledem po všech těchto smíšcích a odešel cestou, jíž Apolena přišla, zlivskou hrází a polní cestou k Pašicům.

Apolena, ráda jsouc, že se ho zbyla, došla do domku Pavlíčka košíkáře.

„Co nám nesete, mladá?" přivítala ji žena tohoto výtečníka.

„Pro košík si jdu, který maminka objednala."

„To bude asi pro Potužákovic z Plástovic, není-liž pravda ? — Košík jest hotov, můžete si ho vzít. Stojí dvacet pět krejcarů."

„Není možná! Toť strašně drahé — na Hluboké jsme platili dvacet a byl spíše větší než tenhle..."

Nastalo velké smlouvání. Už jsou takové, naše Blaťačky, jako vůbec jihočeské venkovské ženy. Která neumí smlouvat, není pokládána za hospodyni; proto kupují nejraději u žida, který počítá s touto jejich vlastností. Hledajíc očima košíkáře, s nímž přišla jednat o věci zcela jiné, Apolena nezapomněla této zásady a byla spokojena, když po dlouhém handrkování obdržela koš za dvacet dva krejcary; pak teprve se ptala po košíkáři. Jel prý někam za Vondrov pro proutí, řekla jí žena, a nevrátí se až k polednímu.

Zvěst byla velice nemilá; mělať naspěch; matka jí nařídila, aby se do poledne vrátila, a jí zatím ještě nastávala zacházka na Blata.

A cože mu chce ? tázala se Pavlíčková.

„Atak! — Mluvit s ním musím. Jakáž pomoc! Není-li ho tu, počkám, až se vrátí."

Usedla, klidně napohled jala se čekat. Pavlíčková, která ovšem věděla dobře o pokoutných obchodech svého muže, nechala ji a neptala se více, dohadujíc se, oč asi běží, ačkoliv se v svém nitru nemálo divila, že dcera Potužákova přicházela kupovat kradených ryb.

Dívka seděla, neprozrazujíc své netrpělivosti ani jediným slovem, ba, ani nejmenším pohybem. Líně se jí vlekly minuty; byla by odešla a později zase vrátila, aby čas jí rychleji ušel, ale nechtěla se ukazovat, obávajíc se, že by na sebe obrátila po-zornost. Co řekne matce na omluvu svého opoždění ? — E, ať už vznikne jakákoli mrzutost — není vyhnutí... Zajde z Blat ještě do Zbudova k bábě a vrátí se domů až večer; vymluví se na tuto návštěvu... A na Blatech bude čekat na ni Vojta, který jí také nebude povděčen za tohle omeškání. Bála se jeho nespokojenosti více než hněvu matčina. Odcházejíc ráno, umiňovala si, že ho překvapí pokud možno rychlým vyřízením svého poslání, a teď se jí to takhle zkazilo...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky