Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Nepomucký Jan sv.

Šumava

Obrázek
kategorie: kultura a památky
podkategorie: osobnosti
lokalita: nepomucko
GPS: 49°29'7.452"N, 13°34'50.720"E
zobrazit na: google maps, mapy.cz

sv. Jan Nepomucký také Jan či Johánek z Pomuka (mezi 1340 a 1350, Pomuk, dnešní Nepomuku – 20. března 1393, Praha) byl generální vikář pražského arcibiskupa a mučedník katolické církve, jeden z českých zemských patronů. Byl synem soudce, studoval na pražské univerzitě, 10 let působil jako notář arcibiskupské soudní kanceláře. V roce 1380 byl vysvěcen na kněze a stal se farářem v kostele sv. Havla na pražském Starém Městě. V letech 1382-1387 studoval práva na univerzitě v Padově a roku 1389 jej arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval generálním vikářem pražské arcidiecéze. Církev v době, ve které se Jan stal významným úředníkem, trpěla dlouholetým dvojpapežstvím a král Václav IV. se snažil využít jejího oslabení k tomu, aby si ji alespoň v Čechách (ale i v Německu, neboť byl současně římským králem) co nejvíce podřídil. Pečlivý úředník, důsledně hájící práva církve, mu nutně musel překážet. K otevřenému střetu došlo v r. 1393. Václav IV. chtěl zřídil v Čechách další biskupství, v jehož čele by stanul jemu oddaný prelát. K financování biskupství chtěl využít bohatý benediktinský klášter v Kladrubech, jehož opat Racek byl již velmi vysokého věku. Když Racek zemřel, Václav IV. nebyl v Praze. Toho využili benediktini k okamžité volbě nového opata, jehož v nejkratší možné lhůtě generální vikář Jan z Pomuku z titulu svého úřadu potvrdil. Když se král vrátil do Prahy, bylo již pozdě cokoli měnit. Přesto král svolal jednání s představiteli arcidiecéze a během něj nechal všechny účastníky zatknout – unikl pouze arcibiskup. Ostatní zatčení byli vyslýcháni, Jan a jeden z jeho úředníků na mučidlech. Zatčení však nepodléhali králově jurisdikci, ale, jakožto duchovní, pod církevní soud. Král proto nechal propustit všechny, kromě Jana, jehož nechal ještě téhož dne 20. března 1393 utopit ve Vltavě. Janovo tělo bylo nalezeno v řece 17. dubna 1393. Není jasné, proč král nenechal propustit i Jana – jeho vraždou si politicky velmi uškodil, v r. 1400 byl zbaven hodnosti a titulu krále římského, což kurfiřti mimo jiné zdůvodnili právě zmíněnou vraždou. Kronikář Václav Hájek z Libočan, jehož dílo proslulo řadou nepřesností (je též „viníkem“ přejmenování Jana z Pomuku na Jana Nepomuckého a mylně uvádí i datum jeho úmrtí jako 16. květen 1383), zdůvodňoval králův hněv jeho marným úsilím dozvědět se od Jana, z čeho se zpovídala Václavova manželka královna Jana. Tyto nepřesnosti se pak dostaly i do kanonizační buly, kterou byl Jan Nepomucký prohlášen svatým dne 9. března 1729. Úcta sv. Jana Nepomuckého se však šířila mnohem dříve; za zemského patrona byl považován již kolem r. 1600. Socha sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě poblíž místa, z něhož měl být shozen do řeky, se pak stala vzorem pro více než 30 000 soch, stojících na mostech téměř celé Evropy. Během kanonizačního procesu byl úředně otevřen i jeho hrob v pražské katedrále a v lebce nalezen kus nezetlelé organické hmoty. Dobovou domněnku, že se jedná o Janův jazyk, který byl takto zázračně zachován na důkaz, že Jan byl umučen kvůli zpovědnímu tajemství, se nepodařilo ani v nedávné době potvrdit, ale ani vyvrátit. Nic to však nemění na tom, že Jan zemřel ve službách svého arcibiskupa jako poctivý, věrný a pečlivý vykonavatel svých kněžských a úředních povinností, odporující hrubému nátlaku vládnoucí moci. Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa.
odkaz: není

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavěvyhledat na: google, seznam
více obrázků: google obrázky

mapa

místa v okolí

kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk

batoh
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk
Šumava A-Z: kostely
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

světci při kostele sv. Jana Nepomuckého,...

batoh
světci při kostele sv. Jana Nepomuckého, Nepomuk
Šumava A-Z: sochy
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

malé muzeum sv. Jana Nepomuckého

batoh
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

pamětní deska sv. Jan Nepomucký

batoh
pamětní deska sv. Jan Nepomucký
Šumava A-Z: památníky
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail
kostel sv. Jana Nepomuckého, Nepom... 0.01 km
světci při kostele sv. Jana Nepomu... 0.01 km
malé muzeum sv. Jana Nepomuckého 0.02 km
pamětní deska sv. Jan Nepomucký 0.02 km
Spořitelna Nepomuk 0.03 km
kašna Nepomuk 0.09 km
Nepomuk 0.1 km
radnice Nepomuk 0.11 km
pamětní deska osvobození Nepomuk... 0.11 km
sv. Jan Nepomucký, Nepomuk 0.12 km
památník T. G. Masaryka, Nepomuk 0.13 km
Rettig Josef Ondřej Liboslav 0.14 km
pamětní deska J. O. L. Rettig 0.14 km
Cyklotoulky - Nepomuk 0.14 km
Piaristická kolej, Nepomuk 0.15 km
sochy na náměstí v Nepomuku 0.16 km
František Palacký, Nepomuk 0.17 km
infocentrum Nepomuk 0.18 km
expozice B-24 Liberator, Nepomuk 0.18 km
Městské muzeum a galerie Nepomuk 0.18 km
pamětní deska Augustin Němejc 0.19 km
Němejc Augustin 0.19 km
rodný dům Augustina Němejce, Nepom... 0.19 km
dům U České lípy, Nepomuk 0.28 km
arciděkanství Nepomuk 0.29 km
sloup sv. Vojtěcha, Nepomuk 0.29 km
SDH Nepomuk 0.35 km
kostel sv. Jakuba, Nepomuk 0.36 km
expozice historické techniky, Nepo... 0.38 km
Zelenohorská pošta, Nepomuk 0.38 km
hřbitov Nepomuk 0.41 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nepomu... 0.42 km
Sokolovna Nepomuk 0.49 km
Špitálský rybník, Nepomuk 0.52 km
kaple Šlépěje sv. Vojtěcha, Nepomu... 0.55 km
zábavní park Nepomuk 0.78 km
NS pod Zelenou Horou 0.96 km
pomník anglických vojínů, Zelená H... 0.98 km
socha Panny Marie Bolestné, Zelená... 0.99 km
kasárna Zelená Hora 1.02 km
Červený barokní most, Nepomuk 1.06 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ze... 1.21 km
Švandrlík Miloslav 1.22 km
Černí baroni 1.22 km
Černí baroni, Miloslav Švandrlík... 1.22 km
zámek Zelená Hora 1.25 km
Rodina - Karel Bouše, Zelená Hora... 1.42 km
Klášterský rybník 1.64 km
javor pod Zelenou Horou 1.69 km
dětské hřiště Klášter 1.72 km
mlýn Klášter 1.74 km
Klášter 1.82 km
pomník Mistra Jana Husa, Klášter... 1.87 km
pomník padlých WWI, Klášter 1.87 km
kostel sv. Markéty, Klášter 1.94 km
kostel sv. Petra a Pavla, Mileč 2.24 km
fara Mileč 2.27 km
příslušníci čs. letectva v RAF (19... 2.44 km
Mileč 2.45 km
Nový rybník, Nepomuk 3.14 km
památník Nakloněný obelisk, Dubeč... 3.99 km
Potštejn u Žinkov 5.31 km
Dvorský rybník Žinkovy 5.56 km
pamětní deska Second Dragoons, Žin... 5.65 km
zámecká studna Žinkovy 5.66 km
Pramen života - Der Lebensborn 5.7 km
Jestřáb kontra hrdlička 5.7 km
Neberte nám princeznu 5.7 km
zámek Žinkovy 5.7 km
Otčina - Fatherland 5.7 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinko... 5.73 km
rybník Labuť 5.9 km
Žinkovský rybník 5.93 km
Vojovice 6.15 km
pomník padlých WWI, Vojovice 6.16 km
kaple Vojovice 6.16 km
lipová alej Žinkovy 6.17 km
mlýn Žinkovy 6.2 km
sloup Immaculata, Žinkovy 6.35 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel... 6.38 km
kaple Žinkovy 6.38 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 6.38 km
hřbitov Žinkovy 6.43 km
infocentrum Žinkovy 6.45 km
pamětní deska Jan Šilingr 6.48 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 6.48 km
Žinkovy 6.51 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvoni... 6.75 km
SDH Neurazy 6.75 km
hřbitov Neurazy 6.84 km
Neurazy 6.85 km
lidová architektura Neurazy 6.92 km
Čepinec 7.23 km
památník Brejcha Václav, plk. lete... 7.79 km
SDH Životice 7.8 km
kaple Neurazy 7.8 km
Handschuh Antonín pplk. 7.83 km
Radochovy 8.28 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 8.44 km
lípy Bližanovy 8.44 km
Kněz Karel 8.52 km
SDH Bližanovy 8.58 km
Partoltice 8.64 km
kaple Partoltice 8.67 km
Bližanovy 8.69 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 8.7 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 8.71 km
SDH Partoltice 8.76 km
škola Bližanovy 8.79 km
kaple Lovčice 9.53 km
Lovčice 9.61 km
pomník padlých WWI, Lovčice 9.64 km
zámek Lovčice 9.73 km
zámek lázně Letiny 10.33 km
Pozorka u Měčína 10.34 km
Letinská lípa 10.36 km
Lázně Letiny 10.38 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny... 10.47 km
rekreační středisko Letiny 10.52 km
koupaliště Lázně Letiny 10.59 km
fara Letiny 10.82 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 10.84 km
nádraží Pačejov 10.85 km
Lambl Vilém Dušan 10.85 km
hřbitov Letiny 10.87 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov... 10.88 km
Skašovská lípa 10.89 km
NS Čertovo břemeno 10.91 km
koupaliště Petrovice u Měčína 10.92 km
Letiny 10.92 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech... 10.92 km
studna Letiny 10.93 km
SDH Letiny 10.94 km
pomník padlých WWI, Defurovy Lažan... 10.95 km
Defurovy Lažany 10.96 km
skašovská výroba hraček 11.02 km
kaple sv. Antonína Paduánského, De... 11.02 km
Židovský rybník, Defurovy Lažany... 11.06 km
pomník padlých WWI, Letiny 11.08 km
roubenka Letiny 11.09 km
Mlynářský rybník, Defurovy Lažany... 11.11 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 11.16 km
zámek Defurovy Lažany 11.16 km
Skašov 11.17 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 11.22 km
SDH Skašov 11.25 km
koupaliště Skašov 11.38 km
dětské hřiště Strážovice 11.53 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Mě... 11.56 km
kaple Strážovice 11.57 km
Strážovice 11.58 km
SDH Petrovice u Měčína 11.65 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.66 km
pamětní deska osvobození Kasejovic... 11.7 km
Petrovice u Měčína 11.71 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Mě... 11.71 km
Kasejovice 11.72 km
brány statků Petrovice u Měčína... 11.72 km
kostel sv. Jakuba Staršího, Kasejo... 11.73 km
Bílá paní 11.73 km
SDH Ždár 11.74 km
kaple Ždár 11.85 km
Žďár u Nalžovských Hor 11.86 km
pálení tajných dokumentů StB, lom ... 12.14 km
tvrz Němčice 12.39 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.41 km
SDH Němčice 12.41 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ně... 12.49 km
fara Němčice 12.49 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 12.49 km
hřbitov Měčín 12.52 km
Zborovy 12.53 km
pomník padlých WWI, Zborovy 12.54 km
návesní rybník, Měčín 12.54 km
hřbitov Němčice 12.56 km
SDH Zborovy 12.58 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 12.58 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 12.62 km
SDH Měčín 12.62 km
hřbitov Zborovy 12.63 km
pomník padlých WWI i II, Měčín... 12.72 km
kaple Újezd u Chanovic 12.72 km
SDH Újezd u Chanovic 12.73 km
Nicov u Plánice 12.76 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.76 km
fara Nicov u Plánice 12.77 km
lípa Nicov u Plánice 12.77 km
Měčín 12.78 km
radnice Měčín 12.78 km
pověst o vzniku Čertova břemene 12.79 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.79 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov... 12.81 km
památník manželé Burešovi 12.82 km
Chlum 608 m n. m. 12.83 km
kaple pro slavnost Božího těla, Mě... 12.84 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.84 km
koupaliště Měčín 12.86 km
koně Měčín 12.87 km
fara Měčín 12.87 km
hřbitov Nicov u Plánice 12.9 km
kaple sv. Anny, Chanovice 12.91 km
památník páter Antonín Šesták... 12.94 km
hřbitov Chanovice 12.94 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Ni... 12.95 km
pramen Nicov u Plánice 12.95 km
ochotnický spolek Zmrzlík, Těchoni... 13.01 km
Oukropec Petr 13.01 km
skanzen Chanovice 13.02 km
Sokolovna Plánice 13.03 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.13 km
NS Chanovice 13.14 km
Mariánský sloup, Plánice 13.14 km
radnice Plánice 13.15 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.16 km
infocentrum Chanovice 13.17 km
expozice řemesel a hračky, Chanovi... 13.17 km
sýpka Chanovice 13.17 km
zámek Chanovice 13.19 km
kostel Povýšení Svatého Kříže, Cha... 13.22 km
kašna zámecká Chanovice 13.24 km
Plánice 13.26 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Kři... 13.26 km
pomník padlých WWI, Chanovice 13.26 km
rybník Ohrada, Chanovice 13.29 km
kaple Chanovice 13.29 km
fara Plánice 13.31 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 13.35 km
Chanovice 13.35 km
SDH Plánice 13.39 km
pamětní deska František Křižík... 13.4 km
rodný dům Františka Křižíka, Pláni... 13.41 km
Křižík František 13.41 km
SDH Chanovice 13.5 km
Zbyslav 13.5 km
SDH Zbyslav 13.51 km
Třebíšovský rybník 13.53 km
hřbitov Plánice 13.58 km
rybník Strašil 13.68 km
Trebíšov 13.72 km
rozhledna Kožich 584 m n. m. 13.75 km
kaple sv. Huberta, Hájek 13.86 km
Libákovice 13.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Libáko... 13.9 km
Bezděkov u Kasejovic 13.93 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedani... 14.18 km
Nedanice 14.2 km
SDH Nedanice 14.22 km
Vítkovice 14.27 km
kaple Vítkovice 14.4 km
kaple Petrovičky 14.59 km
SDH Petrovičky 14.63 km
Petrovičky 14.69 km
pomník padlých WWI, Malinec 14.73 km
Malinec 14.79 km
Nedaničky 14.97 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 14.98 km
Nový rybník, Petrovičky 14.98 km
pomník vojákům Americké armády, Ln... 15.02 km
NS Okolím Lnář 15.03 km
barokní silniční most Lnáře 15.09 km
Lnáře 15.14 km
tvrz Lnáře 15.17 km
infocentrum Lnáře 15.17 km
pomník generál A. A. Vlasov 15.18 km
Muzeum kočky, Lnáře 15.19 km
rybník zámecký Lnáře 15.23 km
kašna zámecká nádvorní, Lnáře... 15.23 km
zámek Lnáře 15.24 km
Krvavá léta - Vlasovci 15.24 km
kaple sv. Josefa zámecká, Lnáře... 15.26 km
kašna kruhová parku Lnáře 15.26 km
kaplička Hnačov 15.31 km
židovský hřbitov Slatina 15.34 km
zámecký park Lnáře 15.37 km
kašna hvězdicová parku Lnáře 15.38 km
kaple Hnačov 15.39 km
koupání Hnačov 15.51 km
Vesnický rybník, Měcholupy 15.55 km
SDH Hnačov 15.57 km
pomník padlých WWI, Kbel 15.58 km
Hnačov 15.59 km
pamětní deska Václav Přerost 15.61 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 15.62 km
Přerost Václav, plukovník RAF 15.62 km
fara Kbel 15.63 km
kaple Kroměždice 15.64 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 15.65 km
SDH Kbel 15.66 km
kostel Všech svatých, Kbel 15.67 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 15.69 km
Kroměždice 15.7 km
Sad národní svobody, Měcholupy 15.7 km
Měcholupy 15.72 km
SDH Měcholupy 15.72 km
roubenka Kroměždice 15.76 km
zámek Měcholupy 15.77 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 15.81 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 15.81 km
rybník Hnačov 15.86 km
sýpka Měcholupy 15.91 km
pomník padlých WWI, Slatina u Hora... 15.94 km
rybník Kroměždice 15.96 km
Renče 16 km
synagoga Slatina u Horažďovic 16 km
kaple sv. Václava, Slatina u Horaž... 16.02 km
SDH Slatina u Horažďovic 16.03 km
Slatina u Horažďovic 16.04 km
koně Slatina u Horažďovic 16.05 km
Růžičková Helena 16.05 km
pomník prezidenta T.G.Masaryka, Sl... 16.05 km
drak, želva, jezírko, gloriet, Pra... 16.13 km
zřícenina (umělá) Ballymotte, Praš... 16.13 km
Velký Bor 16.15 km
Krnka Sylvestr 16.15 km
zajetí generála Andreje Andrejevič... 16.15 km
SDH Myslovice 16.22 km
pomník padlých WWI, Vlčí 16.23 km
Slunéčková Karolína 16.25 km
kostel Narození sv. Jana Křtitele,... 16.25 km
Domažličky 16.27 km
SDH Pole 16.29 km
kaple Myslovice 16.29 km
SDH Velký Bor 16.29 km
Třebýcina 16.29 km
kaple Pole 16.32 km
pomník padlých WWI, Pole 16.32 km
zámek Pole 16.32 km
Velkoborský rybník 16.38 km
Myslovice 16.38 km
Habartice 16.43 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 16.44 km
Újezdec u Bolešin 16.48 km
fara Habartice 16.53 km
koně Habartice 16.54 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 16.56 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartic... 16.57 km
hřbitov Kadov 16.58 km
kaple Nalezeného sv. Kříže, Kadov... 16.62 km
mlýn Podhora 16.7 km
chudobinec Kadov 16.7 km
vojenské letiště Blatná - Tchořovi... 16.71 km
fara Kadov 16.72 km
tvrz Kadov 16.72 km
kostel sv. Václava, Kadov 16.73 km
SDH Skránčice 16.75 km
pomník padlých WWI, Kadov 16.75 km
pomník padlých WWII, Předslav 16.76 km
lípa Skránčice 16.77 km
Kadov 16.78 km
Předslav 16.78 km
kaple sv. Anny, Skránčice 16.79 km
Skránčice 16.81 km
kaple výklenková Předslav 16.82 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 16.83 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předsla... 16.85 km
hřbitov Předslav 16.85 km
hrob Leopold Eugen Měchura 16.85 km
Sokolovna Předslav 16.88 km
Tyršův dub, Předslav 16.89 km
dětské hřiště Předslav 16.92 km
SDH Předslav 16.93 km
rybník Předslav 16.94 km
Kadovský viklan 16.96 km
Stříbrné Hory 16.99 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 17.04 km
kaple sv. Anny, Svéradice 17.09 km
pomník padlých WWI, Svéradice 17.1 km
Svéradice 17.1 km
památník Rudolf Mayer 17.13 km
SDH Svéradice 17.15 km
Taaffe Eduard hrabě 17.21 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 17.21 km
SDH Nalžovské Hory 17.23 km
kaple Nová Hospoda 17.25 km
kaple Kucíny 17.28 km
Mayer Rudolf 17.29 km
dub letní u sv. Antonína, Nalžovsk... 17.3 km
památník Miloslav Šimek 17.31 km
Šimek Miloslav 17.31 km
kaple sv. Antonína Paduánského, Na... 17.32 km
Nalžovské Hory 17.38 km
kaple Lnářský Málkov 17.39 km
koupaliště Zálesí 17.42 km
Lnářský Málkov 17.42 km
Terezka si prostřelila srdce z neš... 17.42 km
pomník padlých WWI, Lnářský Málkov... 17.43 km
koupaliště Kucíny 17.46 km
Zálesí 17.46 km
kaple Zálesí 17.51 km
Hlaváčová Jana 17.52 km
pamětní deska Karel Klostermann, N... 17.54 km
křížová cesta, Nalžovské Hory... 17.54 km
přírodní park Plánický hřeben... 17.56 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hor... 17.56 km
hřbitov Nalžovské Hory 17.56 km
Barák 706 m n. m. 17.64 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 17.64 km
SDH Zavlekov 17.68 km
rybníky Zavlekov 17.69 km
hřbitov Zavlekov 17.72 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlek... 17.74 km
zřícenina tvrze Zavlekov 17.75 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov... 17.76 km
Zavlekov 17.78 km
lipová alej Otín - Předslav 17.82 km
kostel Proměnění Páně, Hradešice... 17.83 km
hřbitov Hradešice 17.84 km
kaple Bolešiny 17.86 km
škola Hradešice 17.9 km
SDH Bolešiny 17.9 km
SDH Malý Bor 17.9 km
Hradešice 17.92 km
fara Hradešice 17.95 km
Malý Bor 17.97 km
pomník padlých WWI, Obytce 18.03 km
kaple Vodokrty 18.04 km
pomník padlých WWI, Malý Bor 18.04 km
Bolešiny 18.04 km
kaple Hradešice 18.06 km
Obytce 18.07 km
kostel sv. Máří Magdalény, Malý Bo... 18.08 km
fara Malý Bor 18.09 km
kaple sv. Anny, Otín 18.1 km
hřbitov Malý Bor 18.11 km
zámek Obytce 18.12 km
Vodokrty 18.12 km
bitva u Panského Boru 18.13 km
Habsburský Rudolf 18.15 km
kaple na okraji Ostřetice 18.17 km
kaple výklenková Makalovy 18.24 km
kaple Mladice 18.25 km
Makalovy 18.26 km
Palacký František 18.28 km
Měchura Leopold Eugen 18.28 km
zámek Otín 18.28 km
Mladice 18.29 km
SDH Ostřetice 18.29 km
Háje u Řenče 18.3 km
SDH Hradešice 18.31 km
kaple Otín 18.32 km
kaple Ostřetice 18.34 km
dětské hřiště Ostřetice 18.34 km
Ostřetice 18.35 km
Ticholovec 18.35 km
Otín 18.38 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.43 km
lípa pod Ticholovcem 18.43 km
Letovy 18.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté... 18.47 km
SDH Letovy 18.49 km
Netunice 18.55 km
dvojnásobná loupežná vražda na čer... 18.58 km
rybník Netunice 18.62 km
Suchá 18.77 km
pomník padlých WWI, Vrbno 18.78 km
kaple Vrbno 18.8 km
rybník Valcha 18.81 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.93 km
Valcha 18.96 km
SDH Hoštičky u Mochtína 19.19 km
usedlost Černíč 10 19.23 km
Hoštičky u Mochtína 19.24 km
pomník padlých WWI, Černíč 19.25 km
kaple Černíč 19.25 km
Černíč 19.27 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chochol... 19.27 km
kašna Nebílovy 19.36 km
zámek Příchovice 19.36 km
zámek Nebílovy 19.39 km
SDH Nebílovy 19.39 km
rybník Kydliny 19.39 km
židovský hřbitov Přeštice 19.41 km
fara Prusiny 19.41 km
pomník padlých WWI, Nebílovy 19.42 km
NS Nebílovy 19.42 km
studna Prusiny 19.42 km
kostel sv. Jakuba Většího, Prusiny... 19.42 km
SDH Příchovice 19.43 km
kaple Nebílovy 19.43 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Přícho... 19.44 km
pomník padlých WWI i II, Příchovic... 19.44 km
Nebílovy 19.45 km
hřbitov Prusiny 19.46 km
Příchovice 19.48 km
Kydliny 19.56 km
židovský hřbitov Horažďovice 19.56 km
SDH Kydliny 19.59 km
kostel sv. Václava, Kydliny 19.59 km
roubenka Kydliny 19.65 km
Ústaleč 19.72 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 19.75 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínov... 19.79 km
pomník padlých WWI, Nezdice 19.81 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 19.82 km
mlýn Nezdice 19.83 km
skiareál Kocourov 19.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdic... 19.88 km
Přírodní památka Lužany 19.98 km
Hoštice u Mochtína 19.99 km
Štáhlavice 20 km
ubytování v okolí

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

chalupa 8806, Annín

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chalupa
Šumava: sušicko
šumavská obec: Annín

ubytování s kapacitou: 12
cena ubytování: od 250 Kč detail
akce v okolí

 • Filtrovat podle data:

   datum od
   Select

   datum do
   Select

 • expozice B-24 Liberator, Nepomuk - oteví...

  batoh
  expozice B-24 Liberator, Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: technické
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Městské muzeum a galerie Nepomuk - oteví...

  batoh
  Městské muzeum a galerie Nepomuk - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: nepomucko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
  detail
 • Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací...

  batoh
  Skašovské hračkářství, Měčín - otevírací doba
  Šumava A-Z: místní
  lokalita: klatovsko

  informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
  detail
firmy v okolí
Bankomat Česká spořitelna 0.04 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.04 km
Bankomat Poštovní spořitelna 0.07 km
Bankomat Komerční banka 0.08 km
Bankomat ČSOB 0.13 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 0.37 km
čerpací stanice Benzina, Nepomuk 0.58 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 2.44 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.47 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 3.63 km
Západočeské konz. družstvo Vrčeň... 3.63 km
Západočeské konz. družstvo Měcholu... 5.09 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 5.99 km
Západočeské konz. družstvo Nekvaso... 6.11 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 6.27 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 7.17 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 7.95 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 8.18 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 8.66 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 10.84 km
Konzum Pačejov 10.92 km
Bankomat Česká spořitelna 11.07 km
Bankomat Komerční banka 11.11 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.15 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.36 km
čerpací stanice Benzina, Blovice 11.57 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 11.71 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 11.73 km
Bankomat Česká spořitelna 11.82 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 11.83 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 12.32 km
Konzum Zborovy 12.39 km
Konzum Měčín 12.74 km
Západočeské konz. družstvo Blovice... 12.81 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 12.84 km
Západočeské konz. družstvo Nepomuk... 12.94 km
Konzum Plánice 13.12 km
Bankomat Česká spořitelna 13.12 km
Konzum Pačejov 13.15 km
Konzum Chanovice 13.49 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.67 km
Západočeské konz. družstvo Kasejov... 13.94 km
Bankomat Česká spořitelna 14.42 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.43 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 14.53 km
Konzum Velenovy 14.65 km
čerpací stanice Benzina, Lnáře 14.93 km
Jednota Lnáře 15.01 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 15.2 km
Konzum Břežany 15.42 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 15.5 km
Západočeské konz. družstvo Řenče... 15.95 km
Konzum Velký Bor 16.16 km
Konzum Třebomyslice 16.35 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.46 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 16.57 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 16.63 km
Konzum Předslav 16.77 km
Konzum Svéradice 17.13 km
Konzum Myslív 17.34 km
Konzum Nalžovské Hory 17.34 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.71 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 17.71 km
Západočeské konz. družstvo Nové Mi... 17.73 km
Západočeské konz. družstvo Spálené... 17.74 km
Konzum Zavlekov 17.77 km
Konzum Bolešiny 17.89 km
Konzum Malý Bor 17.91 km
Konzum Hradešice 18.11 km
čerpací stanice Benzina, Nezvěstic... 18.53 km
Západočeské konz. družstvo Přeštic... 19.32 km
Západočeské konz. družstvo Chválen... 19.37 km
čerpací stanice Benzina, Horažďovi... 19.44 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.48 km
Konzum Nezdice u Přeštic 19.72 km
Konzum Čečelovice 19.75 km
Konzum Ústaleč 19.87 km
Bankomat GE Money Bank 19.9 km
Západočeské konz. družstvo Nezvěst... 19.96 km

mohlo by Vás zajímat

Němejc Augustin

batoh
Němejc Augustin
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

Švandrlík Miloslav

batoh
Švandrlík Miloslav
Šumava A-Z: osobnosti
Šumava: nepomucko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

další informace

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Červencový večer se chýlil zvolna na široká Blata zbudovská, na žírné lány obilní, jež je vroubí ze všech stran. Slunce již se silně sklonilo k modravým horám staré Šumavy, které se halily v šedé závěje, jako by svá věkovitá čela chtěly chrániti před děsným úpalem, jenž sršel z nemilosrdných kleneb nebeských. Možná že se uchránily, že milý chládek vanul v hustých lesích vysoko se pnoucích nad nepřehlednými rovinami, rozkládajícími se podél řeky Blaníce a Podeřišťského potoka, jenž, přicházeje od Netolic, zpočátku teče směrem severovýchodním, pak, zahýbaje k jihovýchodu, mocným obloukem obepíná Blata i šest z devíti blatských vsí, Hlavatec, Selce, Zbudov, Plástovice, Pašice a Pištín, zůstavuje na svém levém boku pouze Nové Sedlo, Lhotu, dříve Prášlivou, nyní Českou zvanou, a Mydlovary, načež u Zlivi, přeměniv dříve svoje jméno v potok Soudný a potok Černý, pod baštou, řečenou Vomáčka, ústí do velkého Zlivského rybníka, kterým protéká, aby pak naplnil ohromnou pánev největšího po Rožmberském českého rybníka, obrovitou Bezdrev, z níž když vytekl, spěje rychlým tokem k Vltavě, do níž vpadá u Bavorovic nad Hlubokou.

 Kraj rovný jako stůl, vyplněný bohatými, žírnými lány, posetý nesčíslnými velkými i malými rybníky, pánev jakási, zalitá v dávnověku vodou, která tu tvořila, jak se zdá, obrovské jezero, z něhož tu a tam ostrůvek vystupoval a jehož břehy na severu a jihu sotva stanovití lze; na západě je tvořila pahorkatina šumavských výběžků, zponenáhla vystupující od Strčic k Netolicům, od Netolic pak k severu a k severozápadu k Nestanicům, Libějicům a k Svobodným horám žbánským, klonícím se svým druhým svahem k toku hořejší Blaníce; východní břeh tvořila hornatina, pokrytá hustými, krásnými lesy, vystupující podél levého břehu Vltavy od Hluboké až k Vltavotýnu, a pak dále k severu, pohoří to, které nyní protíná lokálka, vedená od Čičenic u Vodňan přes Temelín k druhému ze zde jmenovaných měst.

Blata, rozkládajíce se jižně velkého Zbudovského rybníka a sevřena polokruhem, jejž tvoří tok Podeřišťského (Soudného) potoka až k rybníku řečenému Volešek, a na jihovýchod od tohoto až k Zlivskému rybníku, k Bezdrevi a k císařské silnici, rovně běžící od Češňovic k Pištínu, bývala částí dna onoho jezera. Jak již jméno svědčí, byl to dojista ještě v dobách historických kraj močálovitý, čehož dokladem i to, že pod drnem se objevuje vezde lignit rázu dosti mladého. Jižní část Blat jest již od dávných věků proměněna v žírnou a ornou půdu; ne tak severní jich část, vlastní katastrální Blata, na níž se sice dnešního dne také už tráva seče a jež poskytuje pohled bohatých zelených lučin, ale která donedávna ještě sloužila ve výměru mnoha set hektarů výhradně za pastviska, na nichž se pásala ohromná stáda koňů, skotu, ovcí, vepřů a hus. Jsou ovšem i dnes ještě místa bahnitá, a rozvodní-li se Soudný potok, nebo v dobách delších jarních a podzimních dešťů, velká část těchto nížin stojí pod vodou.

Na podzim, když otava se sklidila, pase se vezde skot; i s velkými stády hus se shledáš, ale koní, ovcí a vepřů více neuvidíš, leda výjimkou. Zato po všecky doby roku pasou se tu hloučky srnců, a nesmírná hejna všelikého vodního a bahenního ptactva, kachny, divoké husy, čejky, rackové tu přelétají, onde na pastvu se snášejí, a láni bývá a křiku a křehotu, až uši zaléhají.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky