Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava

Staré Hutě – Althütten

Šumava A-Z: zaniklé osady
lokalita: srňsko


informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavě
tato galerie je propojena s objektem

Staré Hutě – Althütten


Informace o objektu Staré Hutě – Althütten:

Staré Hutě  (Althütten) je zaniklá osada kterou po odsunu německého obyvatelstva pohltil  Vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda. Již v roce 1617 za vlády císaře Matyáš  je poprvé zaznamenána sklárna nedaleko Babylonu provozovaná sklářem Zoglauerem. Po jejím vyhašení pan Zoglauer rozdělil lesy patřící ke sklárně na díly. Vznikly tak usedlosti Wunderbach a Ebenwies, zatímco osadě na místě zaniklé sklárny se začalo říkat Staré Hutě. Osada spadala pod Stodůleckou rychtu, po jejím rozdělení do staré Stodůlecké rychty a později do katastru obce Stodůlky. Počet domů od roku 1869 do druhé světové války pozvolna narůstal a stejně tak se zvyšoval počet obyvatel, který dosáhl maxima 39 lidí v roce 1910. Osada podobně jako v případě Prostředních Paští byla na poněkud větší rozloze. Domky Starých Hutí byste před jejich zánikem našli rozptýlené na východním výběžku hory Křemelné, nad pravým břehem Pěkného potoka. Šlo o čtyři usedlosti a mlýn Jaglmühle v nadmořské výšce 850 až 900 metrů. Dnes se můžeme zorientovat na rozcestí na Starých Hutích - potkávají se tu cesty od štol, z Předních Paští, od Berglu, od Jaglmühle i cesta ke zbylým usedlostem a dříve také na Velký Babylon. První část byla na pravé straně původní cesty z Prostředních Paští ve směru na Velký Babylon, a sousedila s objekty Paštěcké Paseky (čp. 35 statek zvaný Maurerbauer - vlastník do roku 1945 Franz a Franziska Schmid, čp.34 vlastník do roku 1945 Karl a Anna Wienerl).  Druhá skupina domů byla ve vzdálenosti cca 1 km jihovýchodně, v blízkosti samoty Lužná (Ebenwies) domy čp.33 (historicky nazývaného u Jaglbauera zřejmě majetkově spojeného s Jaglmühle) - vlastník do roku 1945 Rosa Hasenkopf, čp.32 (sloužící rodině podruha na statku Jaglbauera) - vlastník do roku 1945 Wenzel Scheinost, čp.236 - vyhořel někdy před rokem 1900. Statek a domy později patřily rodu Hasenkopfů - hospodáře Andrease Hasenkopfa, řečeného „huťský Andres“. Na místech domů dnes najdete zbytky základů, haldy ruin a různé domácí náčiní a potřeby - lavor, část kamnovce, střepy, kousky šicího stroje, prasklé kamenné koryto atd. Další statek čp. 34 patřil rodině Wienerlů, kteří byli příbuzní Hasenkopfů. Když poslední majitelé Karl a Anna Wienerlovi opouštěly svůj dům, stál ještě uprostřed dlouhé louky navazující na pastviny Paštěcké Paseky.


RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky