Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava

kostel sv. Václava, Bukovník

Šumava A-Z: kostely
lokalita: sušicko


informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavě
tato galerie je propojena s objektem

kostel sv. Václava, Bukovníktato galerie je propojena s objektem

Bukovník


Informace o objektu kostel sv. Václava, Bukovník:

Původně románský kostel (jižní portál je datován okolo roku 1240) svatého Václava v Bukovníku pochází z poloviny 13. stol. (zachovaná polokruhová apsida a okénko na severní straně). Jako farní je doložen poprvé 1360. Závěrem 17. stol. barokně upraven a vystavěn nový presbytář a kaple svatého Josefa (dnes Panny Marie). Dalšími úpravami (okna lodi, kruchta) prošel objekt v 18. stol. Z této doby pochází i většina vnitřního zařízení. Přistavěná kaple opravena roku 1971. Při rozšiřování hřbitova zanikla severní část jeho původně  eliptické ohradní zdi. Východně od kostela stojí bývalá fara, v dnešní podobě pozdně barokní, s rozsáhlým hospodářským zázemím. Většina sakrálních staveb stojí na místě bývalých pohanských svatyní. Církev se tímto snažila zničit a vymazat z podvědomí lidí dobu pohanskou. Kostelík sv. Václava také stojí na pravěkém kultovním místě, které bylo také určeno pro léčení, zřejmě tu stával menhir. Energie v křížové zóně kostela, je ostatně i po tolika staletích nadprůměrná…


Informace o objektu Bukovník:

Obec Bukovník leží v okrese Klatovy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1251. Nacházela se zde tvrz, která byla postupem času lidmi rozebrána na stavební materiál. Osada s tvrzí připomínaná roku 1251 jako vladycké sídlo pánů z Bukovníka. Počátkem 17. století zde literárně tvořil D. Hortensius, v 19. století byli známi Bukovníčtí loutkáři, kteří odcházeli do světa (rodina Kludských). Pamětihodnosti: románský kostel svatého Václava, fara, sýpka.


RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky