Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava

Vojníkov

Šumava A-Z: města a obce
lokalita: písecko


informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavě
tato galerie je propojena s objektem

Vojníkov


Informace o objektu Vojníkov:

Vojníkov je obec ležící severně od Písku v Jihočeském kraji. Obec se rozprostírá po pravém břehu Otavy na sever od obce Vrcovice. První zmínka o vesnici v historických pramenech sahá do roku 1542 kdy spadá Vojníkov do působnosti královského města Písek. Stejný nejstarší záznam mají i okolní vsi Držov a Vrcovice. Z vzdálenějšího okolí pak Relicta Bohemica uvádí roku 1323 jako nejstarší psaný záznam Louku a Svatonice, 1268 Tukleky. Nejstaršími sídelními jednotkami podle dochovaných historických pramenů jsou pak Oslov 1226 a dnešní osada Spolí 1228. V 60. a 80. letech 20. století byly na hranici katastrálních území Vojníkova a Držova objeveny pozůstatky ze střední doby bronzové v podobě rovinného sídliště a ležák z ručního keltského mlýnku na obilí. Ve středověku tudy zřejmě procházela cesta vedoucí z Písku na hrad Zvíkov, jedná se o pokračování tzv. Zlaté stezky. Vojníkov je také zmiňován v roce 1661 jako jedna ze vsí přináležících k tvrzi Brloh, poté 1840 spadající pod panství Drhovle. V letech 1869–1890 spadá je ves uváděna jako osada obce Vrcovice a následně 1900–1910 má již vlastní rychtu. V písemných pramenech se setkáváme s těmito názvy: Woynykow, Wojnikow, Wonikow, Wonikowo, Woinow, atd. Tento název je podle Profouse (1955) odvozen od někoho, kdo se zval Vojník a měl zde svůj dvůr. Byl to pravděpodobně voják, bojovník. Podle legendy se ale dříve obci říkalo Voníkov a ještě předtím Zvoníkov, protože se zde nacházela zvonička, kterou se zvonilo na poplach. Název Vojníkov je oficiálně používán od 14. dubna 1924. Původně se zde říkalo i ve Voníkově. Po roce 1850 patřil Vojníkov (též Voníkov) až do roku 1921 pod obec Vrcovice. Poté byl samostatnou obcí až do roku 1961, kdy se opět stal součástí Vrcovic. V letech 1988 - 1990 obec spadala pod Záhoří. Od 24. listopadu 1990 je Vojníkov samostatnou obcí s částmi Držov, Louka a Vojníkov. Části obce: Vojníkov, Držov, Spolí, Louka. Pamětihodnosti: pomník padlým v první světové válce, kaplička Sv. Kříže, různá stavení (statek, č.p. 4, stodola z 19.století, Boží muka).


RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky