Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

Katakomby Klatovy - otevírací doba

Šumava

Obrázek
kategorie: muzea a expozice
podkategorie: místní
lokalita: klatovsko
GPS: 49°23'42.426"N, 13°17'33.109"E

 

duben–říjen:

9.00–18.00

listopad–březen

všední dny: 11.00–16.30

víkendy a svátky: 9.00–17.00 

Katakomby jsou uzavřeny 24.–26. prosince.

1. ledna je vstup možný po předchozí objednávce.Expozice je instalována v původních prostorách k

rypt, dnes nazývaných katakomby, a jezuitského gymnázia. Vypráví návštěvníkům příběh barokních jezuitských Klatov. Obsahuje dobové listiny, historické předměty, modely staveb či dokumentární filmy. Expozice využívá multimediálních prvků. V nově zpřístupněných částech lze vidět hrobku Koců z Dobrše, cisternu na vodu i systém spouštění rakve do původně nepřístupných krypt. Pietní prostory, kde spočívají mumifikovaná těla, doplňuje seznam pochovaných a panel s nákresem ventilačního systému. Důmyslný ventilační systém se podílel na procesu přirozené mumifikace těl. Na začátku 20. století však byl poškozen, což zapříčinilo rozpad 140 mumifikovaných těl. Zničené mumie byly v roce 1937 pohřbeny na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech. Dnes je ventilační systém plně obnoven a o posledních 38 mumifikovaných těl pečují konzervátoři. Na několika místech lze vidět zakončení otvorů původního barokního ventilačního systému.

odkaz: Katakomby Klatovy - otevírací doba

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Stará Pošta, Hartmanice - ubytování na Šumavě

otevírací doba

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

doplňující informace

Krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby, byly budovány jako součást stavby kostela v létech 1656 – 1676. Podle plánů stavitelů se staly pohřebištěm příslušníků jezuitského řádu a jeho dobrodinců z řad místní šlechty, vojska, měšťanů. V létech 1676 – 1783 do nich bylo uloženo k věčnému spánku více než 200 zemřelých. V roce 1784 panovník Josef II zakázal pohřbívání v kryptách, a tak posledním zde pohřbeným se stal v roce 1783 Antonín Weichs. Zřejmě nejznámějším z pohřbených je Pater Adalbert Chanovský z Dlouhé Vsi, misionář působící v jihozápadních Čechách v 1.polovině 17. století. Těla položená na hoblinách v dubových rakvích byla obložena chmelem. Každá rakev byla označena olověnou identifikační destičkou. Působením vzduchu dovedeného do krypt důmyslným systémem větracích kanálů došlo k jejich postupnému vysušení – k mumifikaci – tak, že dnes váží 8 – 10 kg. Větrací systém, jenž ústil až na střeše kostela, zajišťoval v katakombách relativně stálou teplotu a vlhkost vzduchu. Po dlouhá léta byla těla prakticky nedotčena. Při opravě střechy jezuitského kostela ve 30. letech 20. století zasypali dělníci stavebním odpadem větrací šachty a kanály, které stoupaly zdivem pilířů až pod střešní římsu. Tím se zcela změnilo prostředí ve sklepení a převážná část mumií se rozpadla. Celkem 140 zničených mumií bylo v roce 1937 pohřbeno do hromadného hrobu na hřbitově sv. Jakuba v Klatovech. Místo uložení ostatků připomíná pamětní kámen s textem. Dnes mohou návštěvníci v klatovských katakombách zhlédnout 30 mumifikovaných těl, 7 dalších je uloženo ve veřejnosti nepřístupné části krypt. Všechna těla jsou předmětem péče konzervátorů, i klimatické podmínky krypt se stará klimatolog. Katakomby, jež se během času staly významnou klatovskou památkou, atmosférou spojující věčnost s časností, připomínají nejen historii města a jezuitského řádu. Lze v nich pohlédnout do tváří těch, jejichž životy a činy se podílely na vytvoření dodnes viditelné tváře Klatov – k ní patří kostel, kolej, seminář, škola – gymnázium. Všechny tyto budovy vystavěli jezuité a výrazně tak změnili architekturu velké části jihozápadního města. Ačkoliv dnes klatovské katakomby lze navštívit jako "samostatný objekt", byly vždy součástí kostela. Původní vstup do katakomb byl z chrámové lodi, další pak z bývalé latinské školy (dnes komplex divadla).

mapa

akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

místa v okolí

Katakomby Klatovy

batoh
Katakomby Klatovy
Šumava A-Z: církevní
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ign...

batoh
kostel Neposk. početí P. Marie a sv. Ignáce, Klatovy
Šumava A-Z: kostely
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Toulavá kamera ČT - barokní lékárna, Kla...

batoh
Toulavá kamera ČT - barokní lékárna, Klatovy
Šumava A-Z: publicistické...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Stará Pošta, Hartmanice
detail

barokní lékárna U Bílého jednorožce, Kla...

batoh
barokní lékárna U Bílého jednorožce, Klatovy
Šumava A-Z: muzea, expozi...
Šumava: klatovsko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
Katakomby Klatovy 0 km
kostel Neposk. početí P. Marie a sv.... 0.01 km
Toulavá kamera ČT - barokní lékárna,... 0.04 km
barokní lékárna U Bílého jednorožce,... 0.04 km
galerie U bílého jednorožce Klatovy... 0.04 km
prampouch, Klatovy 0.04 km
Šumná města - Klatovy 0.04 km
kasárna pod Černou věží, Klatovy... 0.04 km
jezuitská kolej, Klatovy 0.04 km
Sázka na třináctku 0.04 km
pamětní deska okupace Klatov 0.05 km
pamětní deska Čs. obrněné brigády, K... 0.05 km
pamětní deska osvobození Klatov 0.05 km
pamětní deska osvobození ČSR, Klatov... 0.05 km
oslavy osvobození Klatovy 0.05 km
Černá věž, Klatovy 0.05 km
radnice Klatovy 0.06 km
Klička Josef 0.07 km
AccuWeather - Klatovy 0.07 km
kašna Klatovy 0.07 km
Burian Vlasta 0.07 km
folklórní festival Klatovy 0.07 km
infocentrum Klatovy 0.08 km
Balbín Bohuslav 0.08 km
NS Klatovský vycházkový okruh 0.08 km
pamětní deska Josef Klička 0.09 km
pamětní deska MUDr. Bohumil Prusík... 0.09 km
Jak ukrást Dagmaru 0.09 km
pamětní deska Eduard Formánek 0.1 km
pamětní deska Otakar Vočadlo 0.11 km
Vočadlo Otakar 0.11 km
Formánek Eduard 0.11 km
Policie Modrava 0.12 km
památník Pod Valy 0.13 km
Tři chlapi na cestách 0.14 km
studna pod Valy, Klatovy 0.15 km
pamětní deska Leopold Eugen Měchura... 0.17 km
Vlachův dům, Klatovy 0.18 km
pamětní deska MUDr. Alois Mašek 0.18 km
Kramerius Václav Matěj 0.18 km
Sokolovna Klatovy 0.19 km
Landovský Pavel 0.19 km
Suchý Jiří 0.19 km
Šesták Antonín, páter 0.19 km
Amerling Karel Slavoj MUDr. 0.19 km
Wiendl František 0.19 km
Cyklotoulky - Klatovy 0.19 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 0.19 km
Klatovy 0.19 km
Kočičková Ester 0.19 km
Belfín František 0.19 km
dílna Vrchlického sady - Václav Fial... 0.2 km
Zamotané švihadlo - Václav Fiala, Kl... 0.2 km
synagoga Klatovy 0.2 km
Bílá věž, Klatovy 0.2 km
kostel sv. Vavřince a dominikánský k... 0.21 km
pamětní deska Ludevít Procházka 0.21 km
pomník obětem holocaustu, Klatovech... 0.21 km
pamětní deska Kateřina Smetanová 0.21 km
pamětní deska JUDr. A. rytíř Randa... 0.23 km
kostel Narození Panny Marie, Klatovy... 0.23 km
fara Klatovy 0.23 km
rodný dům Karla Boleslava Štorcha, K... 0.23 km
pamětní deska Karel Boleslav Štorch... 0.23 km
pamětní deska Lubor Niederle 0.24 km
HZS Plzeňského kraje - Územní odbor ... 0.24 km
Guth-Jarkovský Jiří Stanislav 0.25 km
Červánky mého mládí, Karel Klosterma... 0.25 km
Vrchlický Jaroslav 0.25 km
Vrba Karel PhDr. 0.25 km
Talich Václav 0.25 km
Halíř Jan 0.25 km
památník Dr. Jan Krejčí 0.26 km
Krejčí Jan Dr. 0.26 km
pamětní deska Jaroslav Vrchlický 0.26 km
Pawlík Karel, MUDr. 0.26 km
Modrý tygr 0.27 km
studna před klášterem, Klatovy 0.27 km
Arcibiskupský dům Klatovy 0.28 km
okrouhlice Klatovy 0.29 km
památník obětem komunismu, Klatovy... 0.29 km
Domov pokojného stáří Naší Paní, Kla... 0.3 km
památník Antonín Švehla, Klatovy 0.31 km
sv. Jan Nepomucký u Drnového potoka,... 0.33 km
Dragounská kasárna, Klatovy 0.35 km
Mogul Šumava Rallye Klatovy 0.35 km
Historic Vltava Rallye 0.35 km
pamětní deska J. Vančura 0.35 km
sloup Antonine Padvanski, Klatovy 0.36 km
fontána pěší zóna, Klatovy 0.37 km
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše, Klat... 0.38 km
vila A. Salzmanna s ordinací 0.38 km
kaple Zjevení Panny Marie, Klatovy 0.39 km
PASK - pavilon skla LÖTZ, Klatovy 0.4 km
Šmilovský Alois Vojtěch 0.41 km
sv. Jan Nepomucký, Klatovy 0.45 km
Co nám zbořili, Václav Fiala 0.49 km
cykloinfocentrum Klatovy 0.5 km
pamětní deska Josef Hlávka, Klatovy... 0.63 km
památník obětí WWII, Klatovy 0.65 km
Fifka Gustav 0.65 km
textilní továrna J.J.Bruml, Klatovy... 0.66 km
Lindner Richard 0.67 km
vila továrníka Singera, Klatovy 0.67 km
klatovské Gestapo 0.67 km
Winkelhofer Heinrich 0.67 km
kostel Československé církve husitsk... 0.67 km
pomník padlých WWI i II, Klatovy 0.69 km
hrob Bohumila Jednoroviče Kosovského... 0.69 km
kostel sv. Michala, Klatovy 0.73 km
socha Spravedlnost, Klatovy 0.74 km
pomník padlých WWI, Klatovy 0.74 km
hřbitov Klatovy 0.75 km
budova soudu Klatovy 0.78 km
SDH Klatovy 0.78 km
hrob Prof. MUDr. Karla Pawlíka 0.78 km
Masarykova základní škola Klatovy 0.78 km
hrob Otakara Vočadla 0.79 km
studánka Klatovka, Klatovy 0.79 km
rybník s ostrovem v městském parku, ... 0.8 km
pamětní střepina bombardování Klatov... 0.8 km
kaple hřbitovní Klatovy 0.81 km
dětské hřiště pod nemocnicí, Klatovy... 0.82 km
pamětní deska padlých US Army, Klato... 0.82 km
vila manželů Gregorových, Klatovy 0.82 km
památník umučeným, Klatovy 0.84 km
Copak je to za vojáka 0.86 km
židovský hřbitov Klatovy 0.88 km
krematorium Klatovy 0.88 km
bombardování nádraží Klatovy 0.89 km
bytový dům "aeroplán&qu... 0.9 km
vlaková zastávka Klatovy město 0.97 km
bohyně Jitřenka, Klatovy 0.97 km
kasárna u tanku, Klatovy 0.98 km
Ďurinda Maťo 0.98 km
kašna v městském parku, Klatovy 0.99 km
Kolonáda v parku, Klatovy 1.01 km
křížová cesta Křesťanský vršek, Klat... 1.04 km
bruslení Klatovy 1.06 km
dub u Drnového potoka, Klatovy 1.1 km
Milfort Martin 1.23 km
BMX dráha Klatovy 1.25 km
Fiala Václav 1.29 km
skatepark Klatovy 1.35 km
pomník obětí bombardování nádraží Kl... 1.46 km
nádraží Klatovy 1.51 km
Sál Království - Svědkové Jehovovi, ... 1.57 km
fara Hůrka 1.77 km
hřbitov Hůrka 1.78 km
kostel sv. Martina, Hůrka 1.79 km
NS Hůrka, Klatovy 1.93 km
Luby 2.03 km
hřbitov Luby 2.05 km
obětem května 1945, Luby 2.06 km
kostel sv. Mikuláše, Luby 2.07 km
bazén Klatovy 2.1 km
koupaliště Klatovy 2.14 km
Cirkus Klatovy - dětské indoorové hř... 2.14 km
Beňovská lípa 2.15 km
Luby u Klatov 2.17 km
mlýn na Úhlavě, Tajanov 2.21 km
Beňovy 2.21 km
Červený mlýn pod Hůrkou 2.26 km
dětské hřiště Luby 2.27 km
most Drnový potok, Luby 2.32 km
vila se zdobným štítem, Luby 2.32 km
tvrz Luby 2.33 km
tvrz Beňovy 2.36 km
mlýn Beňovy 2.38 km
Zvonice pro Čínov - Václav Fiala, Čí... 2.42 km
Čínov 2.43 km
sv. Jan Nepomucký, Tajanov 2.46 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Tajanov 2.54 km
pamětní deska Th.Dr. Jan Sedlák 2.58 km
SDH Tajanov 2.61 km
Tajanov 2.82 km
dětské hřiště Tajanov 2.83 km
Ailův mlýn, Úhlava 2.9 km
kaple Sobětice 2.94 km
Sobětice 2.95 km
Lažánky 2.96 km
koupaliště Beňovy 2.98 km
Slavošovice 3.03 km
Pihovice 3.05 km
SDH Slavošovice 3.08 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Slavošov... 3.09 km
pomník padlých WWI, Slavošovice 3.09 km
les Husín 3.15 km
letiště Klatovy 3.34 km
pomník padlých WWII, Chaloupky 3.42 km
Chaloupky 3.43 km
nádraží Luby u Klatov 3.49 km
Drnový potok 3.53 km
SDH Štěpánovice 3.66 km
kaple Panny Marie na Stráni, Čínovec... 3.66 km
rybníček Štěpánovice 3.72 km
kruhový dům Štěpánovice 3.72 km
Štěpánovice 3.73 km
Poborovice 3.76 km
tvrz Štepánovice 3.81 km
hřbitov Štěpánovice 3.86 km
památník Spálený les 3.86 km
kostel sv. Mikuláše, Štěpánovice... 3.86 km
roubenka Štěpánovice 3.88 km
vlaková zastávka Točník 4.01 km
kaple Panny Marie Loretánské, Loreta... 4.02 km
Loreta 4.02 km
Kosmáčov 4.04 km
lom Svrčovec 4.09 km
Spálený les 4.15 km
štola Loreta 4.28 km
rodný dům matky Antonína Zápotockého... 4.33 km
Barunka, Antonín Zápotocký 4.33 km
Zápotocký Antonín 4.33 km
hájovna Loreta 4.34 km
mlýn Poborovice 4.4 km
vlaková zastávka Bezděkov 4.41 km
Malá Strana 4.46 km
mlýn Malá Strana 4.48 km
Tupadelské skály 4.52 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Loreta 4.57 km
Sekrýt 4.57 km
kostel sv. Václava, Kydliny 4.58 km
SDH Bezděkov 4.59 km
Malá Víska 4.6 km
SDH Točník 4.62 km
tvrz Svrčovec 4.63 km
SDH Kydliny 4.63 km
Kydliny 4.64 km
Točník 4.64 km
roubenka Kydliny 4.64 km
SDH Tupadly 4.67 km
kaple Dolní Lhota 4.72 km
SDH Svrčovec 4.73 km
kaple Točník 4.76 km
Tupadly 4.8 km
kaple sv. Anny, Svrčovec 4.83 km
Svrčovec 4.83 km
kaple Vacovy 4.83 km
roubenka Svrčovec 4.85 km
pomník padlých WWI i II, Svrčovec 4.85 km
rybník Kydliny 4.86 km
Vacovy 4.87 km
památník Melichar Tomáš, por. 4.89 km
Spiess Christian Heinrich 4.89 km
hřbitov Bezděkov 4.9 km
kostel sv. Anny, Bezděkov 4.92 km
dětské hřiště Ostřetice 4.94 km
kostel sv. Václava, Bezděkov 4.94 km
Ostřetice 4.95 km
kaple Ostřetice 4.95 km
Bezděkov 4.97 km
Vlach Oldřich 4.97 km
Hejno 4.98 km
SDH Ostřetice 4.99 km
pomník padlých WWI i II, Bezděkov 5 km
Újezdec u Mochtína 5.02 km
Čech Svatopluk 5.04 km
zámek Újezdec u Mochtína 5.05 km
hospodářské budovy Bezděkov 5.07 km
vlaková zastávka Vrhaveč 5.1 km
kaple na okraji Ostřetice 5.13 km
zámek Bezděkov 5.15 km
Bolešiny 5.16 km
SDH Bolešiny 5.31 km
kaple Bolešiny 5.34 km
Nový rybník u Točníka 5.38 km
kaple Vrhaveč 5.5 km
Vrhaveč 5.54 km
Dolanský mlýn 5.56 km
Makalovy 5.7 km
Hoštice u Mochtína 5.71 km
kaple výklenková Makalovy 5.71 km
památník E. a V. Doubek 5.71 km
Týnec 5.72 km
kaple Vícenice 5.74 km
zámek Týnec 5.75 km
Vícenice 5.75 km
SDH Dehtín 5.84 km
Dehtín 5.86 km
zámek Obytce 5.91 km
Týnecký Josef Hais 5.92 km
Obytce 5.92 km
roubenka Týnec 5.92 km
SDH Vícenice 5.92 km
Mochtín 5.93 km
Horní Lhota 5.93 km
rybník Mochtín 5.94 km
hřbitov Týnec 5.96 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Týne... 5.96 km
pomník padlých WWI, Obytce 5.98 km
SDH Horní Lhota 6.02 km
SDH Mochtín 6.03 km
SDH Srbice 6.03 km
dětské hřiště Mochtín 6.05 km
tvrz Srbice 6.05 km
kaple Horní Lhota 6.05 km
kaple Panny Marie Pomocné, Mochtín 6.05 km
zámek Mochtín 6.06 km
Srbice u Mochtína 6.06 km
kaple u Srbic 6.09 km
tvrz Dolany 6.09 km
Hoštičky u Mochtína 6.1 km
SDH Hoštičky u Mochtína 6.11 km
vlaková zastávka Dehtín 6.12 km
kostel sv. Petra a Pavla, Dolany 6.14 km
fara Dolany 6.17 km
pomník padlých WWI, Dolany 6.23 km
sv. Jan Nepomucký, Dolany 6.24 km
Dolany u Klatov 6.24 km
SDH Dolany 6.38 km
kaple Rohozno 6.4 km
Řakom 6.41 km
pomník padlých WWI, Rohozno 6.41 km
mlýn Rohozno 6.43 km
mlýn Podhora 6.44 km
Rohozno 6.45 km
silniční most Úhlava, Rohozno 6.48 km
Otín 6.54 km
koupaliště Dolany 6.55 km
kaple Otín 6.56 km
Měchura Leopold Eugen 6.6 km
zámek Otín 6.6 km
Palacký František 6.6 km
tvrz Kouskova Lhotka 6.62 km
Černé Krávy 6.63 km
kaple sv. Anny, Otín 6.68 km
hřbitov Dolany 6.71 km
kaple Nejsvětější Trojice, Nový Čest... 6.71 km
zámek Nový Čestín 6.72 km
kaple u Janovic nad Úhlavou 6.72 km
Babí hora 606 m n. m. 6.73 km
Újezdec u Bolešin 6.77 km
památník Antonín Švehla, Újezdec... 6.78 km
zámek Tětětice 6.86 km
lipová alej Otín - Předslav 6.89 km
Domažličky 6.89 km
kaple sv. Isidora, Tětětice 6.92 km
Tětětice 6.93 km
nový hřbitov Janovice nad Úhlavou 7.02 km
Myslovice 7.11 km
rybník Předslav 7.14 km
SDH Malechov 7.14 km
pomník padlých WWI i II, Malechov 7.15 km
Malechov 7.16 km
kostel sv. Matouše, Křištín 7.21 km
kaple Myslovice 7.22 km
Křištín 7.22 km
SDH Předslav 7.23 km
stavení Křištín 7.23 km
tvrz Těšetiny 7.25 km
dětské hřiště Předslav 7.25 km
Těšetiny 7.27 km
SDH Myslovice 7.3 km
kaple Těšetiny 7.3 km
hřbitov Křištín 7.36 km
cihelna Malechov 7.39 km
kostel sv. Jakuba Většího, Předslav... 7.42 km
sv. Jan Nepomucký, Předslav 7.42 km
hřbitov Předslav 7.43 km
kaple výklenková Předslav 7.43 km
Sokolovna Předslav 7.44 km
hrob Leopold Eugen Měchura 7.44 km
Předslav 7.47 km
Tyršův dub, Předslav 7.47 km
pomník padlých WWII, Předslav 7.49 km
koupaliště Kocourov 7.55 km
Neznašovy 7.56 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Doubrava... 7.58 km
SDH Neznašovy 7.6 km
Barák 706 m n. m. 7.6 km
kaple Neznašovy 7.61 km
rybník Kroměždice 7.62 km
vila Boženka, Janovice nad Úhlavou 7.64 km
přírodní park Plánický hřeben 7.65 km
Doubrava 727 m n. m. 7.67 km
památník měření Evropy 1867, Doubrav... 7.68 km
Kocourov 7.69 km
Balkovy 7.7 km
sýpka Měcholupy 7.71 km
Střeziměř 7.72 km
Radinovy 7.72 km
osvobození Janovice nad Úhlavou 7.74 km
Janovické vojny, Josef Hais Týnecký... 7.74 km
Janovice nad Úhlavou 7.74 km
Cyklotoulky - Janovice nad Úhlavou 7.74 km
kaple sv. Apoleny, Měcholupy 7.77 km
synagoga Janovice nad Úhlavou 7.79 km
Pacner Karel 7.8 km
zámek Měcholupy 7.81 km
roubenka Kroměždice 7.81 km
rybník Horní Rokos, Měcholupy 7.81 km
SDH Radinovy 7.82 km
pamětní deska osvobození Janovice 7.83 km
radnice Janovice nad Úhlavou 7.83 km
SDH Janovice nad Úhlavou 7.84 km
kostel sv. Jana Křtitele, Janovice n... 7.86 km
Kroměždice 7.87 km
Měcholupy 7.87 km
SDH Měcholupy 7.87 km
pivovar Janovice nad Úhlavou 7.88 km
památník Kašpar Bosák 7.9 km
roubenka Janovice nad Úhlavou 7.9 km
pomník padlých WWI, Kroměždice 7.91 km
Sokol Janovice nad Úhlavou 7.91 km
kaple Kroměždice 7.91 km
Sad národní svobody, Měcholupy 7.91 km
pomník národní svobody, Měcholupy... 7.93 km
Klenová 7.94 km
Vesnický rybník, Měcholupy 7.97 km
nádraží Janovice nad Úhlavou 7.98 km
skiareál Kocourov 7.98 km
říčka Jelenka 8.03 km
VÚ Poleň 8.05 km
zřícenina Kokšínský hrádek 8.05 km
Stará Úhlava 8.08 km
kaple sv. Felixe, Klenová 8.11 km
zámek Veselí, Janovice nad Úhlavou... 8.11 km
Sépie - Jaroslav Róna, Klenová 8.15 km
Veselí, Janovice nad Úhlavou 8.15 km
Šumná města - Klenová 8.16 km
vila manželů Kučerových, Neznašovy... 8.16 km
kostel sv. Petra a Pavla, Habartice 8.17 km
pamětní deska Rudolf Weisfeit 8.18 km
rybník Veselí 8.18 km
fara Habartice 8.19 km
Býk - Vingler Vincenc, Klenová 8.22 km
koně Habartice 8.24 km
Nový rybník, Petrovičky 8.25 km
Habartice 8.25 km
pamětní deska Vilma Vrbová Kotrbová... 8.26 km
skatepark Janovice nad Úhlavou 8.26 km
vila Paula, manželů Kotrbových 8.27 km
Kotrbová Vilma Vrbová 8.27 km
koupaliště Janovice nad Úhlavou 8.36 km
Oharek ve tmě - Václav Fiala, Klenov... 8.37 km
Rytíř s drakem - Jaroslav Róna, Klen... 8.39 km
zámek a hrad Klenová 8.4 km
galerie Klenová 8.4 km
Harant Kryštof z Polžic a Bezdružic... 8.4 km
Petrovičky 8.52 km
Kněžice u Strážova na Šumavě 8.58 km
SDH Petrovičky 8.6 km
roubenka Kněžice u Strážova na Šumav... 8.62 km
Dobrá Voda u Chlistova 8.62 km
kaple Petrovičky 8.64 km
nádraží Švihov 8.75 km
Lehom 8.87 km
SDH Poleň 8.9 km
zřícenina kostela sv. Markéty, Poleň... 8.96 km
Šumavský Josef Franta 8.97 km
Pohádka o krásné zemance, Josef Fran... 8.97 km
Josef Franta Šumavský, Miloslav Kaňá... 8.97 km
Hubenov 8.98 km
kostel Všech Svatých, Poleň 8.99 km
tajemný obraz z kostela Všech svatýc... 8.99 km
zámek Hubenov 8.99 km
fara Poleň 9 km
lípa Poleň 9.01 km
pamětní deska Karel Hostaš 9.03 km
pomník padlých WWI, Poleň 9.05 km
Poleň 9.07 km
kasárna Janovice nad Úhlavou 9.14 km
hřbitov Poleň 9.15 km
kaple sv. Salvátora, Poleň 9.17 km
roubenka se stodolou, Chlístov 9.18 km
židovský hřbitov Chlistov 9.2 km
Buková 9.24 km
Vráž 9.28 km
židovský hřbitov Švihov 9.32 km
hrad Švihov 9.33 km
Výprava za českými čerty - Únos pana... 9.33 km
Šálený mlýn, Běšiny 9.33 km
Tři životy 9.34 km
Tři oříšky pro Popelku 9.34 km
Šašek a královna 9.34 km
židovský kupecký dům, Chlistov 9.36 km
sv. Jan Nepomucký, Švihov 9.37 km
letní kulturní festival České hrady,... 9.37 km
Boudovka 729 m n. m. 9.38 km
pamětní deska František Šperl 9.39 km
SDH Švihov 9.41 km
Třebýcina 9.42 km
Slatina u Klatov 9.42 km
mlýn Švihov 9.43 km
Trebíšov 9.43 km
dětské hřiště Švihov 9.44 km
NS Švihov 9.45 km
kaple Lukavice 9.48 km
kostel špitální sv. Jana Evangelisty... 9.48 km
Šiler Josef - Pepa Sršeň 9.49 km
palebné postavení Boudovka 9.5 km
kostel sv. Jiljí, Švihov 9.5 km
studna kužel Švihov 9.5 km
Hradiště u Kolince 9.5 km
Švihov 9.52 km
SDH Lukavice 9.52 km
pamětní deska prof. Martin Kolář, Šv... 9.52 km
studna válec Švihov 9.53 km
hřbitov Švihov 9.53 km
pamětní deska Antonín Špelda 9.53 km
radnice Švihov 9.53 km
studna polokoule Švihov 9.53 km
pomník padlých WWI i II, Švihov 9.54 km
infocentrum Švihov 9.55 km
kaple Chlumská 9.55 km
zemědělská usedlost, Slatina u Klato... 9.57 km
roubenka Chlistov 9.58 km
Chlistov 9.58 km
Chlumská 9.59 km
Lukavice 9.61 km
Toman Josef 9.61 km
Třebíšovský rybník 9.61 km
židovský hřbitov Janovice nad Úhlavo... 9.62 km
horní rybník Chlistov 9.66 km
SDH Dlažov 9.68 km
pomník padlých WWI, Kozí 9.69 km
kaple Kozí 9.7 km
pamětní deska Alois Menza 9.71 km
Jara příslib - Alena Holá 9.72 km
Dlažov 9.73 km
kostel Povýšení svatého Kříže, Chlis... 9.73 km
fara Chlistov 9.75 km
SDH Chlistov 9.8 km
koupaliště Slatina u Klatov 9.8 km
kostel sv. Antonína Paduánského, Dla... 9.8 km
lidové stavení Dlažov 9.81 km
kostel sv. Václava, Švihov 9.82 km
pomník padlých WWI, Nedaničky 9.83 km
Kozí 9.83 km
fara Dlažov 9.84 km
kaple Vítkovice 9.85 km
fara Švihov 9.85 km
Nedaničky 9.86 km
Vítkovice 9.88 km
U Hradišťské hospody 9.88 km
kaple Rovná u Strážova 9.94 km
Rovná u Strážova 9.94 km
SDH Zbyslav 9.95 km
hřbitov Dlažov 9.95 km
Zbyslav 9.98 km
jilm v Mileticích 10.03 km
Dvorecký Mlýn 10.03 km
SDH Miletice 10.04 km
Miletice 10.04 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Miletice... 10.05 km
nádraží Běšiny 10.06 km
hloubkový nálet nádraží Běšiny... 10.06 km
lom Krušec 10.08 km
Tři oříšky pro Popelku 10.1 km
hřbitov Chlistov 10.1 km
pomník Franty Šraita 10.18 km
Ondřejovice 10.2 km
koupaliště Kozí 10.21 km
židovský hřbitov Strážov na Šumavě... 10.24 km
hřbitov Slavíkovice 10.24 km
Kuzovská lávka 10.24 km
kostel sv. Josefa, Slavíkovice 10.26 km
Slavíkovice 10.27 km
pomník padlých WWI, Slavíkovice 10.28 km
Boříkovy 10.3 km
Hvízdalka 10.3 km
tvrz Boříkovy 10.3 km
Copak je to za vojáka 10.31 km
Simet Josef, kpt. letec 311 Sqdn. RA... 10.32 km
pomník padlých WWI i II, Boříkovy... 10.32 km
V Rybníce 10.33 km
hřbitov Strážov na Šumavě 10.35 km
památník Červený František, pplk. le... 10.35 km
hřbitov Běšiny 10.35 km
Sokolovna Běšiny 10.35 km
roubenka Tržek 10.36 km
hrob vězeň Plocienník 10.37 km
roubenka Sládečků, Běšiny 10.38 km
památník 42 obětí pochodu smrti, Běš... 10.4 km
rybník Lotrov 10.4 km
fara Běšiny 10.41 km
SDH Slavíkovice 10.42 km
Javoříčko 10.42 km
Nová Víska 10.43 km
pomník padlých WWI, Běšiny 10.44 km
Rameno 10.45 km
kostel Navštívení P. Marie, Běšiny... 10.47 km
pouť sv. Bartoloměje pod širým nebem... 10.47 km
zřícenina kostela sv. Batoloměje 10.47 km
Vílov 10.48 km
pamětní deska Jan Žižka, Běšiny... 10.48 km
návesní rybník Tržek 10.49 km
Nový rybník Běšiny 10.51 km
zámek Běšiny 10.51 km
kaple sv. Markéty, Dlažov 10.51 km
koupaliště Chlistov 10.52 km
Sokolovna Strážov na Šumavě 10.52 km
SDH Nedanice 10.53 km
rozhledna sv. Markéty, Dlažov 10.54 km
Tržek 10.54 km
Nedanice 10.56 km
Běšiny 10.56 km
kaple Jana Křtitele, Němčice 10.57 km
koupaliště Bernartice 10.57 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nedanice... 10.57 km
hřbitov Němčice 10.58 km
Husův pomník, Běšiny 10.59 km
Sejdeme se v Eurocampu 10.6 km
městský dům, Strážov na Šumavě... 10.6 km
SDH Běšiny 10.61 km
stavení Strážov na Šumavě 185 10.61 km
Ostrovský rybník Běšiny 10.61 km
osvobození Běšiny 10.63 km
pomník padlých WWI, Strážov na Šumav... 10.65 km
fara Němčice 10.66 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Němč... 10.66 km
Lukoviště 10.67 km
Chudenická bažantnice 10.69 km
Vajce Josef 10.69 km
Strážov na Šumavě 10.69 km
Bernartice u Kolince 10.7 km
SDH Bernartice u Kolince 10.7 km
sv. Jan Nepomucký, Strážov na Šumavě... 10.71 km
radnice Strážov na Šumavě 10.71 km
pamětní deska Václav Soušek 10.71 km
Nový rybník, Němčice u Předslavi... 10.73 km
SDH Němčice 10.73 km
fara Strážov na Šumavě 10.74 km
tvrz Opálka 10.74 km
kaple Mezihoří 10.75 km
kostel sv. Jiří, Strážov na Šumavě... 10.76 km
Nevděk 10.76 km
tvrz Němčice 10.76 km
stavení Strážov na Šumavě 21 10.76 km
kaple sv. Anny, Opálka 10.8 km
kašna Strážov na Šumavě 10.81 km
SDH Strážov na Šumavě 10.82 km
rybník Běhařov 10.82 km
U Soušků 10.87 km
mlýn č.p. 40 na Drnovém potoce, Běši... 10.9 km
Opálka 10.96 km
ranč Podolí 10.99 km
zámek Podolí 11 km
Hořejší rybník Trnčí 11.02 km
Podolí u Kolince 11.04 km
hasičské muzeum Běhařov 11.04 km
SDH Běhařov 11.08 km
Chudenická lípa 11.09 km
Běhařov 11.1 km
pomník Mistra Jana Husa, Běhařov 11.11 km
pítko Běhařov 11.11 km
Tři oříšky pro Popelku 11.11 km
Trnčí 11.11 km
hřbitov Běhařov 11.12 km
kostel sv. Prokopa, Běhařov 11.12 km
kaple Trnčí 11.13 km
kaple Pušperk 11.13 km
zámek Běhařov 11.17 km
Kalvoda Alois 11.18 km
zlaté poklady na hradě Pušperk 11.18 km
zřícenina Pušperk 11.18 km
dětské hřiště Běšiny 11.23 km
kaple sv. Floriána, Petrovice nad Úh... 11.23 km
Petrovice nad Úhlavou 11.24 km
SDH Petrovice nad Úhlavou 11.25 km
infocentrum Běšiny 11.27 km
koupaliště Běšiny 11.27 km
sraz vozů Škoda, Běšiny 11.27 km
SDH Lučice 11.28 km
Lučice 11.29 km
rybník Lučice 11.32 km
Naučná ptačí stezka, Eurocamp Běšiny... 11.32 km
dub v Lučici 11.39 km
návesní rybník dolní Chudenice 11.42 km
Petrovický mlýn 11.44 km
monogram LK ze stromořadí 11.55 km
SDH Chudenice 11.55 km
zámek Lázeň, Chudenice 11.56 km
Vrásky z lásky 11.56 km
Sluhovská lípa 11.58 km
Sluhov 11.59 km
Sokolovna Chudenice 11.61 km
rybník Libkov 11.63 km
pomník padlých WWI, Ježovy 11.63 km
vlaková zastávka Petrovice nad Úhlav... 11.64 km
Ježovy 11.65 km
Mariánský dům Chudenice 11.66 km
Petrovice u Měčína 11.66 km
brány statků Petrovice u Měčína 11.66 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Ježovy 11.67 km
kaple Červené Poříčí 11.67 km
bunkr (řopík) 175/60/A-200Z 11.67 km
pomník padlých WWI, Petrovice u Měčí... 11.68 km
Roubal Jan, prof. 11.68 km
SDH Ježovy 11.69 km
Chudenice 11.71 km
zámek Ježovy 11.71 km
návesní rybník, Petrovice u Měčína... 11.71 km
stavení Ježovy 11.72 km
pomník padlých WWI i II, Chudenice 11.72 km
SDH Petrovice u Měčína 11.74 km
Kvapil Jaroslav 11.75 km
sochy sv. Jana a sv. Pavla, Chudenic... 11.76 km
kostel sv. Jana Křtitele, Chudenice 11.76 km
Červené Poříčí 11.77 km
zámek Červené Poříčí 11.78 km
mlýn Červené Poříčí 11.78 km
Malinec 11.8 km
pivovar hraběcí Chudenice 11.8 km
zámecká lípa Chudenice 11.81 km
kaple sv. Vojtěcha, Petrovice u Měčí... 11.81 km
pamětní deska Jaroslav Kvapil 11.82 km
Bolfánek, vrch Žďár 583 m n.m. 11.82 km
kaple sv. Wolfganga, Chudenice 11.82 km
muzeum Josefa Dobrovského, Chudenice... 11.82 km
Starý Czerninský zámek, Chudenice 11.82 km
fara Chudenice 11.83 km
Libkov 11.84 km
pomník Mistra Jana Husa, Libkov 11.85 km
SDH Libkov 11.85 km
pomník padlých WWI, Malinec 11.85 km
kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, ... 11.86 km
Palackého skála 11.88 km
Střítež 11.9 km
Úsilov 11.91 km
Osina 11.92 km
roubenka Libkov 11.93 km
traktoriáda Mlázovy 11.96 km
nádraží Malonice 11.98 km
lípy Úborsko 11.98 km
Úborsko 11.99 km
kostel Všech svatých, Kbel 12.02 km
kaple Bolestné Matky Boží, Dobrá Vod... 12.05 km
Úloh 12.05 km
kaple Úloh 12.06 km
kaple Dobrá Voda, Pocinovice 12.07 km
studánka Dobrá Voda, Pocinovice 12.07 km
Pazderna Javoří u Běšin 12.08 km
SDH Kbel 12.14 km
fara Kbel 12.14 km
křížová cesta, Dobrá Voda, Pocinovic... 12.17 km
Lhovice 12.17 km
pomník padlých WWI, Kbel 12.18 km
zámek Mlázovy 12.19 km
douglaska tisolistá Americká zahrada... 12.2 km
Víteň 12.2 km
kostel sv. Jana Křtitele, Mlázovy 12.22 km
Americká zahrada Chudenice 12.22 km
SDH Úloh 12.24 km
fara Mlázovy 12.24 km
roubenka Mlázovy 12.25 km
SDH Víteň 12.25 km
židovský hřbitov Loučim 12.25 km
Hořákov 12.27 km
studánka u Blat 12.29 km
Mlázovy 12.3 km
Bezpravovice 12.3 km
vlaková zastávka Úborsko 12.32 km
fara Měčín 12.35 km
kostel sv. Mikuláše, Měčín 12.35 km
zámek Hořákov 12.35 km
SDH Měčín 12.36 km
Javoří u Běšin 12.37 km
kaple pro slavnost Božího těla, Měčí... 12.37 km
lípa Javoří u Běšin 12.37 km
koupaliště Petrovice u Měčína 12.37 km
koně Měčín 12.38 km
Božtěšice 12.39 km
Skašovské hračkářství, Měčín... 12.4 km
Měčín 12.4 km
hřbitov Pocinovice 12.41 km
radnice Měčín 12.41 km
sv. Jan Nepomucký, Měčín 12.41 km
pomník padlých WWI i II, Měčín 12.42 km
kaple sv. Floriána, Měčín 12.43 km
Rusalka, Jaroslav Kvapil 12.43 km
kaple Božtěšice 12.44 km
Kámen 12.44 km
návesní rybník, Měčín 12.46 km
Blata 12.48 km
kaple Blata 12.48 km
hřbitov Plánice 12.48 km
kaple Kámen 12.49 km
rodný dům Františka Křižíka, Plánice... 12.53 km
Křižík František 12.53 km
pamětní deska František Křižík 12.54 km
koně Mlázovy 12.55 km
pohádková chalupa Mlázovy 12.57 km
rybník pod Hořákovem 12.6 km
koupaliště Měčín 12.63 km
SDH Plánice 12.64 km
kaple u Jindřichovic 12.66 km
kostel sv. Blažeje, Plánice 12.72 km
hřbitov Mlázovy 12.74 km
fara Plánice 12.77 km
kaple pod Hořákovem 12.79 km
roubenka Pocinovice 47 12.79 km
sv. Jan Nepomucký, Pocinovice 12.82 km
pomník padlých WWI, Pocinovice 12.83 km
kostel sv. Anny, Pocinovice 12.83 km
nádraží Nemilkov 12.83 km
fara Pocinovice 12.84 km
Pocinovice 12.85 km
hřbitov Měčín 12.87 km
pamětní deska Bedřich Kalivoda 12.9 km
pamětní deska osvobození Pocinovice... 12.9 km
V Jamách 12.91 km
pomník Mistra Jana Husa, Pocinovice 12.91 km
Zámecký rybník Jindřichovice 12.92 km
Toulavá kamera ČT - muzeum Fr. Křiží... 12.94 km
Plánice 12.94 km
Pozorka u Měčína 12.99 km
Starý Láz 13.02 km
roubenka Jindřichovice 13.05 km
Hájek 13.05 km
dětské hřiště Pocinovice 13.06 km
Splž 13.08 km
návesní rybník Jindřichovice 13.08 km
kaple sv. Anny, Čachrov 13.09 km
studánka u sv. Anny, Čachrov 13.09 km
zámek (starý) Jindřichovice 13.1 km
Zderaz 13.11 km
SDH Pocinovice 13.11 km
zámek (nový) Jindřichovice 13.13 km
Makov u Javoří (rozcestí) 13.14 km
Jindřichovice 13.16 km
sv. Jan Nepomucký, Plánice 13.17 km
Sokolovna Plánice 13.17 km
Krotějov 13.18 km
kaple sv. Václava, Jindřichovice 13.19 km
kaple Brod 13.19 km
SDH Brod 13.2 km
Rajské 13.2 km
radnice Plánice 13.21 km
lípa Krotějov 13.22 km
koupaliště Pocinovice 13.23 km
vlaková zastávka Loučim 13.23 km
rybníček Rajské 13.24 km
zámek Malonice 13.24 km
Boryně František 13.24 km
hrobka rodiny Kordíků 13.25 km
pamětní deska Vladimír Helfert 13.26 km
Mariánský sloup, Plánice 13.26 km
Chrástov 13.26 km
lípa Malonice 13.27 km
kaple Březí 13.28 km
SDH Malonice 13.33 km
kaple Malonice 13.34 km
SDH Jindřichovice 13.35 km
Březí 13.35 km
pomník padlých WWI, Malonice 13.36 km
dub Chrástov 13.37 km
Malonice 13.37 km
lípa na návsi Malonice 13.38 km
dětské hřiště Loučim 13.39 km
Loučim 13.4 km
pomník Mistra Jana Husa, Loučim 13.42 km
SDH Loučim 13.44 km
Horní Němčice 13.46 km
kaple Horní Němčice 13.47 km
SDH Horní Němčice 13.47 km
Pastýřova hruška Únějovice 13.56 km
fara Loučim 13.57 km
hrob Rudolfa Mayera 13.57 km
kostel Narození Panny Marie, Loučim... 13.57 km
o obrech v Loučimi 13.57 km
hřbitov Loučim 13.57 km
Patraska 13.58 km
lípy Loučim 13.6 km
sv. Jan Nepomucký, Loučim 13.6 km
kaple nad Chocomyšlí 13.61 km
Mladotice u Strážova 13.62 km
kaple Mezholezy 13.62 km
památník selských mučedníků Mezholez... 13.63 km
kaple sv. Anny, Skránčice 13.63 km
Nový mlýn, Pocinovice 13.64 km
Skránčice 13.64 km
SDH Skránčice 13.67 km
lípa Skránčice 13.67 km
SDH Mezholezy 13.71 km
pomník padlých WWI, Křenice 13.73 km
kaple Panny Marie, Křenice 13.74 km
Křenice 13.74 km
Mezholezy 13.77 km
Rajský mlýn 13.83 km
kaple Nejsvětější Trojice, Bystřice ... 13.85 km
pomník padlých WWI, Vlčí 13.86 km
Tvrdoslav 13.92 km
Mayer Rudolf 13.93 km
SDH Žiznětice 13.95 km
kaple Nová Hospoda 13.95 km
správcovská budova Bystřice nad Úhla... 13.96 km
studna Žiznětice 13.97 km
Žiznětice 13.97 km
kaple Žiznětice 13.97 km
Randa rytíř Antonín JUDr. 13.99 km
zámek Bystřice nad Úhlavou 14.05 km
Chocomyšlský rybník 14.06 km
památník Rudolf Mayer 14.06 km
Hnačov 14.08 km
SDH Hodousice 14.1 km
kaplička Žiznětice 14.12 km
Maškův mlýn 14.12 km
pamětní deska Václav Přerost 14.13 km
rodný dům Václava Přerosta, Hnačov... 14.13 km
Přerost Václav, plukovník RAF 14.13 km
Chocomyšl 14.15 km
Bystřice nad Úhlavou 14.15 km
SDH Hnačov 14.16 km
pomník padlých WWI, Chocomyšl 14.16 km
SDH Chocomyšl 14.16 km
sv. Jan Nepomucký, Chocomyšl 14.16 km
stavení Chocomyšl 14.16 km
památník Prof. JUDr. Antonín Rytíř R... 14.17 km
SDH Bystřice nad Úhlavou 14.18 km
kaple Hodousice 14.18 km
Hodousice 14.19 km
dětské hřiště v Chocomyšl 14.19 km
Mlýnský rybník, Ujčín 14.19 km
roubenka Chocomyšl 14.19 km
zámek Chocomyšl 14.2 km
dětské hřiště Hodousice 14.24 km
Kam spějí děti, Karel Klostermann 14.29 km
Bláhovec František 14.29 km
fara Čachrov 14.29 km
Jan Cimbura, Jindřich Šimon Baar 14.29 km
hrobka rodiny Majdlovy, Čachrov 14.29 km
hřbitov Čachrov 14.29 km
kostel sv. Václava, Čachrov 14.3 km
mlýn Bystřice nad Úhlavou 14.33 km
tvrz Čachrov 14.39 km
kaple Narození Panny Marie, Borovy 14.39 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Biřkov 14.39 km
Borovská lípa 14.4 km
dětské hřiště Biřkov 14.42 km
SDH Partoltice 14.43 km
SDH Čachrov 14.44 km
mlýn Prokop, Borovy 14.45 km
návesní rybník, Biřkov 14.46 km
kaple Hnačov 14.46 km
Šašek Václav z Bířkova 14.47 km
Deník o jízdě a putování, Václav Šaš... 14.47 km
SDH Vřeskovice 14.47 km
Biřkov 14.48 km
SDH Biřkov 14.49 km
tvrz Únějovice 14.5 km
pomník mistra Jana Husa, Čachrov 14.5 km
Weinfurt Martin 14.5 km
kaple Partoltice 14.53 km
Čachrov 14.53 km
Nové Chalupy u Kdyně 14.54 km
Partoltice 14.56 km
Borovy 14.56 km
muzeum železničních drezín, Čachrov... 14.59 km
Tajemství železnic - Vlakem za želez... 14.59 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Únějovic... 14.6 km
rybník Hnačov 14.61 km
pamětní deska osvobození Čachrov 14.64 km
pomník padlých WWI, Únějovice 14.65 km
Únějovice 14.66 km
fara Vřeskovice 14.66 km
kaple Panny Marie nad pramenem, Nico... 14.66 km
pramen Nicov u Plánice 14.66 km
kostel sv. Jana Křtitele, Vřeskovice... 14.69 km
Vřeskovice 14.69 km
hřbitov Vřeskovice 14.71 km
Zmizelá Šumava, Vražedná pohádka... 14.74 km
Roubal Ivan, vrah ze statku Pohádka 14.74 km
koupání Hnačov 14.75 km
kaplička Bradné 14.77 km
kaple sv. Barbory, Kvasetice 14.79 km
mlýn papírna Kolinec 14.83 km
kaple U Kryštofů 14.84 km
nádraží Nýrsko 14.85 km
Bradné 14.86 km
Radochovy 14.86 km
družstevní elektrárna Ostružná, Čach... 14.87 km
Zichov 14.88 km
hřbitov Kolinec 14.88 km
U Bradenského křížku 14.88 km
kostel sv. Jakuba, Kolinec 14.91 km
Divišovice 14.92 km
kaple Divišovice 14.93 km
fara Kolinec 14.93 km
U Kryštofů 14.97 km
koupaliště Kolinec 15.01 km
Chrpy v obilí - Alena Holá 15.02 km
Hora u Ptenína 15.05 km
Kolinec 15.06 km
Braníčkov 15.07 km
dětské hřiště Kolinec 15.07 km
Nicov u Plánice 15.07 km
SDH Kolinec 15.07 km
rybník Dešenice 15.08 km
památník páter Antonín Šesták 15.11 km
hřbitov Nicov u Plánice 15.11 km
pomník padlých WWI i II, Kolinec 15.12 km
fara Nicov u Plánice 15.13 km
kostel Narození Panny Marie, Nicov u... 15.13 km
Suchá 15.14 km
Nemilkov 15.14 km
památník manželé Burešovi 15.15 km
lípa Nicov u Plánice 15.15 km
expozice k dějinám Kolince a okolí... 15.15 km
zámek Kolinec 15.15 km
kaplička Hnačov 15.16 km
kaple Újezdec u Křenice 15.16 km
stavení Braníčkov 15.16 km
Újezdec u Křenice 15.16 km
Vrásky z lásky 15.19 km
nádraží Kolinec 15.19 km
rybník Braníčkov 15.2 km
pomník padlých WWI, Nemilkov 15.22 km
SDH Nemilkov 15.22 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Nezdice 15.23 km
NS park Kolinec 15.24 km
studánka Kolinec 15.26 km
kostel sv. Prokopa, Nezdice 15.26 km
pomník padlých WWI, Újezdec u Křenic... 15.27 km
studánka Filipínka, Kolinec 15.27 km
pomník padlých WWI, Nezdice 15.28 km
kaple Nemilkov 15.29 km
SDH Ujčín 15.31 km
kaple Ujčín 15.33 km
Dešeníčky 15.33 km
Ujčín 15.34 km
kaple u Vřeskovic 15.34 km
rybníky Zavlekov 15.35 km
židovský hřbitov Kolinec 15.38 km
kaple Dešeníčky 15.38 km
mlýn Nezdice 15.39 km
Kalný potok 15.41 km
zámek Ujčín 15.41 km
zámek Nemilkov 15.43 km
kašna Nemilkov 15.46 km
mlýn Ujčín 15.46 km
kostel sv. Isidora, Děpoltice 15.49 km
fara Děpoltice 15.51 km
zřícenina tvrze Zavlekov 15.51 km
radnice Nýrsko 15.52 km
mlýn Nemilkov 15.52 km
dub u Dvora, Nemilkov 15.53 km
Děpoltice 15.54 km
pamětní deska osvobození Nýrsko 15.54 km
Nýrsko 15.6 km
Cyklotoulky - Nýrsko 15.6 km
Holub Josef 15.6 km
zbořený kostel Čtrnácti sv. pomocník... 15.6 km
Dobřemilice 15.62 km
vlaková zastávka Dešenice 15.62 km
kaple hřbitovní Dešenice 15.63 km
kaple sv. Vojtěcha, Bližanovy 15.66 km
pomník padlých WWI, Bližanovy 15.66 km
SDH Zavlekov 15.66 km
hřbitov Dešenice 15.66 km
kostel Nejsvětější Trojice, Zavlekov... 15.67 km
Bližanovy 15.67 km
hřbitov Zavlekov 15.69 km
vrchnostenský hostinec, Nýrsko 15.69 km
muzeum Královského hvozdu Nýrsko 15.69 km
pomník padlých WWI i II, Zavlekov 15.69 km
kaple Nýrsko 15.7 km
Zavlekov 15.7 km
přírodní rezervace Chřepice 15.7 km
Koráb u Kdyně 773 m n. m. 15.71 km
mlýn Tajanov 15.73 km
škola Bližanovy 15.74 km
lípy Bližanovy 15.76 km
kaplička pod lipami, Bližanovy 15.76 km
SDH Bližanovy 15.77 km
pomník padlých WWI, Chodská Lhota 15.81 km
SDH Nýrsko 15.82 km
Dešenice 15.87 km
zámek Lovčice 15.9 km
zámek Dešenice 15.9 km
lípy Dobřemilice 15.9 km
kaple Dobřemilice 15.9 km
Multerer Hans 15.92 km
Chodská Lhota 15.92 km
fara Dešenice 15.95 km
židovský hřbitov Nýrsko 15.97 km
fara Velhartice 15.98 km
Lovčice 15.98 km
pomník padlých WWI, Lovčice 15.98 km
kaple Lovčice 15.98 km
peklo ve sklepeních dešenické tvrze... 15.99 km
kostel sv. Mikuláše, Dešenice 16 km
kaple sv. Antonína, Chotěšov 16 km
SDH Chotešov 16 km
Vidhošť 759 m n. m. 16.01 km
pomník padlých WWI, Dešenice 16.01 km
Nutrie říční 16.01 km
Chotěšov u Velhartic 16.02 km
Kámen doteku Dešenice 16.03 km
pomník padlých WWII, Velhartice 16.04 km
muzeum šumavských minerálů, Velharti... 16.04 km
kašna Dešenice 16.05 km
Velhartice 16.05 km
Chřepice 16.06 km
roubenka Velhartice 16.06 km
Čepinec 16.07 km
pouť s kulturním programem a řemesly... 16.08 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velh... 16.08 km
koupaliště Skašov 16.08 km
roubenka Velhartice 52 16.08 km
Roupovský tis 16.08 km
kašna Velhartice 16.09 km
koupaliště Zálesí 16.09 km
kaple sv. Václava, Chodská Lhota 16.1 km
Štíty království českého, Čas hojnos... 16.1 km
zřícenina Roupov 16.1 km
vila Jindřicha Karla Rudolfa, Velhar... 16.1 km
historická kovárna, Velhartice 16.1 km
Skašovská lípa 16.11 km
památník Crhova silnice 16.11 km
infocentrum Nýrsko 16.11 km
Okula Nýrsko 16.12 km
kaple sv. Anny, Roupov 16.12 km
poloroubené stavení Velhratice 100 16.12 km
Sokol Chodská Lhota 16.13 km
barokní sýpka Roupov 16.15 km
kaple Panny Marie Sněžné, Skašov 16.15 km
SDH Velhartice 16.15 km
synagoga Velhartice 16.15 km
starý mlýn Velhartice 16.15 km
koupaliště Nýrsko 16.15 km
SDH Chodská Lhota 16.17 km
SDH Zborovy 16.17 km
židovský dům Velhartice 16.18 km
pomník padlých WWI, Nýrsko 16.18 km
kašna Nýrsko 16.18 km
mlýn Jesení 16.19 km
Zálesí 16.19 km
Orlovice 16.19 km
mlýn Jámy 16.2 km
kostel sv. Jana Křtitele, Zborovy 16.2 km
fara Nýrsko 16.2 km
stavení Nýrsko 16.21 km
hřbitov Zborovy 16.21 km
kostel sv. Tomáše, Nýrsko 16.22 km
hřbitov Nýrsko (nový) 16.22 km
hřbitov Nýrsko (starý) 16.23 km
pomník padlých WWI i II, Skašov 16.23 km
kaple Neurazy 16.23 km
stavení Kunkovice 16.24 km
SDH Skašov 16.24 km
Dvůr krále Václava, Prokop Chocholou... 16.24 km
Roupov 16.24 km
Skašov 16.24 km
SDH Roupov 16.24 km
pomník padlých WWI, Zborovy 16.24 km
kaple Zálesí 16.25 km
památník obětem fašismu, Nýrsko 16.25 km
skašovská výroba hraček 16.26 km
kaple Roupov 16.26 km
Zborovy 16.27 km
SDH Hluboká 16.27 km
pítko Dešenice 16.28 km
dětské hřiště Dešenice 16.3 km
rybníky Dešenice 16.3 km
roubenka Kunkovice 16.31 km
NS poznávací okruh Nýrsko 16.32 km
hřbitov Velhartice 16.34 km
rybník Valcha 16.34 km
Svatební košile, Karel Jaromír Erben... 16.34 km
kostel sv. Máří Magdaleny, Velhartic... 16.34 km
Velhartický betlém 16.34 km
hrobka rodiny Lumbe von Mallonitz 16.35 km
Konín 16.35 km
Kunkovice 16.35 km
zámek Kunkovice 16.36 km
mlýn Velhartice 16.36 km
kaple Kunkovice 16.36 km
židovský hřbitov Velhartice 16.37 km
Prostřední rybník 16.39 km
pomník Andre Fercoq, Lužany 16.41 km
Blau Josef 16.43 km
Na Drahách 16.44 km
štola Velhartice 16.45 km
mlýn Na Šlajfu, Velhartice 16.46 km
Hluboká u Kdyně 16.46 km
Mladice 16.46 km
kaple Mladice 16.47 km
pamětní deska Hans Multerer, Nýrsko... 16.48 km
pamětní deska Josef Blau, Nýrsko 16.48 km
pítko u hradu Velhartice 16.48 km
pamětní deska Josef Holub, Nýrsko 16.48 km
Červený Nepomuk, Josef Holub 16.49 km
rybník Chotěšov 16.5 km
kaple Hluboká 16.52 km
přírodní rezervace Borek 16.52 km
kaple Milence 16.53 km
Valcha 16.53 km
lesní divadlo Nýrsko 16.53 km
skanzen Velhartice 16.54 km
pila u mlýna Na Šlajfu, Velhartice 16.54 km
Jesení 16.55 km
památník dosídlení Milenců 16.58 km
Milence 16.6 km
vlaková zastávka Chodská Lhota 16.62 km
hrad Velhartice 16.63 km
Toulavá kamera ČT - hrad Velhartice... 16.63 km
Bušek z Velhartic 16.63 km
kostýmované prohlídky hradu Velharti... 16.63 km
Velhartice - Josef Váchal 16.63 km
Štíty království českého, Hrady nedo... 16.63 km
Pokoj bez oken - série Černí andělé... 16.63 km
Tři chlapi na cestách 16.63 km
Krásné údolí Ostružná 16.64 km
kasárna 9. bPS, Nýrsko 16.65 km
SDH Milence 16.66 km
Werich Jan 16.68 km
Heřmánková Hana 16.68 km
rybník Bušek 16.7 km
průzkumné pracoviště ČSLA, Chodská L... 16.71 km
NS Velhartice 16.74 km
Puchverk 16.75 km
Datelovský mlýn 16.77 km
hřbitov Neurazy 16.78 km
pramen pod Borkem 16.81 km
kaplička Milence 16.81 km
pomník padlých WWI i II, Lužany 16.82 km
pamětní deska Václav Kalaš 16.82 km
Orlovická hora 16.83 km
lidová architektura Neurazy 16.84 km
zámek Ptenín 16.85 km
Kožíšek Josef 16.86 km
pamětní deska Josef Kožíšek 16.87 km
muzeum řemesel Koloveč 16.87 km
mlýn Lužany 16.87 km
NS Ptenín - Újezdec 16.88 km
kostel sv. Martina s dřevěnu zvonicí... 16.89 km
pomník padlých WWI, Ptenín 16.89 km
kaple Městiště 16.9 km
Přírodní památka Lužany 16.9 km
Neurazy 16.91 km
Městiště 16.91 km
dětské hřiště Ptenín 16.92 km
roubenka Datelov 16.93 km
kaple Datelov 16.93 km
Ptenín 16.94 km
SDH Neurazy 16.94 km
Kosovský Jednorovič Bohumil 16.94 km
Lužany 16.94 km
Šílený adventista, Ivan Horný, Bohum... 16.94 km
Čert a Káča, Antonín Dvořák 16.96 km
studna v zámecké zahradě, Lužany 16.97 km
Josef Hlávka - Josef Mařatka, zámeck... 16.97 km
Datelov 16.98 km
Tikal Václav 16.99 km
Lužanská mše, Antonín Dvořák 16.99 km
kaple Panny Marie, sv. Václava a sv.... 16.99 km
Lužanská mše - Ars Longa, Valja Stýb... 16.99 km
Lužanská mše - Vita Brevis, Valja St... 16.99 km
Lužanská mše - Mecenáš v obnošené ve... 16.99 km
Lužanská mše - Musis amicus, Valja S... 16.99 km
kaple Vojovice 16.99 km
Já, Mattoni 16.99 km
Výprava za českými čerty - Tanec do ... 16.99 km
Americké Dopisy 16.99 km
Rašín 16.99 km
zámek Lužany 16.99 km
pomník padlých WWI, Vojovice 17 km
Vojovice 17 km
pamětní deska Antonín Dvořák, zámek ... 17 km
NS Živé paměti krajin Lužan 17.08 km
vlaková zastávka Lužany 17.1 km
koupaliště Na Hájovně, Kdyně 17.15 km
Na Šteflích 17.17 km
Matějovice 17.18 km
strážní domek sv. Jan 17.19 km
SDH Stojanovice 17.19 km
kaple Proměnění Páně, Hory Matky Bož... 17.21 km
studánka u kaple Proměnění Páně, Hor... 17.21 km
Stojanovice 17.21 km
tisy červené, Netřeb 17.22 km
kaple Matějovice 17.22 km
zřícenina hradu Netřeb 17.22 km
Krásné živé památky - 5. díl - Okolo... 17.22 km
křížová cesta, Hory Matky Boží 17.26 km
přírodní rezervace Netřeb 17.29 km
hřbitov Hory Matky Boží 17.3 km
Křížový vrch 17.3 km
zřícenina Pajrek 17.32 km
bitva u Nýrska 17.32 km
kaple sv. Václava, Ústaleč 17.33 km
vyhlídka Pajrek 17.33 km
Ústaleč 17.34 km
lipová alej Žinkovy 17.34 km
Otěšice 17.36 km
Drouhaveč 17.37 km
Borek 859 m n. m. 17.4 km
Krutěnice 17.42 km
Žinkovský rybník 17.42 km
Žinkovy 17.42 km
Onen Svět 17.43 km
kaple sv. Vojtěcha, Otěšice 17.45 km
pomník padlých WWI, Hory Matky Boží... 17.46 km
Pajrek 17.47 km
kostel Jména P. Marie, Hory Matky Bo... 17.48 km
NS Hory Matky Boží 17.5 km
Říha Olda 17.5 km
kaple sv. Jana, Dešenice 17.5 km
infocentrum Žinkovy 17.51 km
Osamělý - Alena Holá 17.51 km
hamr Městiště 17.53 km
kostel sv. Václava, Žinkovy 17.57 km
sloup Immaculata, Žinkovy 17.58 km
Radvanice 17.58 km
Hory Matky Boží 17.59 km
kaple Žinkovy 17.6 km
SDH Hory Matky Boží 17.6 km
pamětní deska genmjr. ing. Emanuel Š... 17.61 km
pamětní deska Jan Šilingr 17.62 km
pomník padlých WWI, Žinkovy 17.62 km
muzeum hornictví Hory Matky Boží 17.64 km
Brnířov 17.66 km
Čermná u Hrádku 17.66 km
Tak si něco přej - Peter Balhar 17.67 km
železniční tunel Dešenice - Zelená L... 17.67 km
pamětní kámen 500 let, Brnířov 17.68 km
lípa u Zelených, Mokrosuky 17.68 km
Rittstein Michael 17.68 km
návesní rybník, Brnířov 17.68 km
SDH Brnířov 17.68 km
Bílé dny - Alena Holá 17.69 km
Podzim - Alena Holá 17.69 km
kaple sv. Martina, Brnířov 17.69 km
Chvalšovice 17.69 km
hřbitov Žinkovy 17.69 km
památník Antonín Švehla, Brnířov... 17.73 km
fara Kdyně 17.73 km
rybníky Skelná Huť 17.73 km
Zejbišský Dvůr 17.73 km
mlýn Žinkovy 17.73 km
kaple Zejbišský Dvůr 17.76 km
kaple Mokrosuky 17.76 km
zámek Mokrosuky 17.77 km
kaple sv. Hildegardy, Horní Staňkov... 17.77 km
rybník Labuť 17.77 km
Mokrosuky 17.79 km
kaple Stará Lhota 17.8 km
Jestřáb kontra hrdlička 17.81 km
Neberte nám princeznu 17.81 km
Pramen života - Der Lebensborn 17.81 km
zámek Žinkovy 17.81 km
Otčina - Fatherland 17.81 km
Schreiner Gustav 17.82 km
zámek Horní Staňkov 17.82 km
pomník padlých WWI, Mokrosuky 17.83 km
Švankmajer Jan 17.83 km
Hamrlík 17.83 km
kašna zámecká Horní Staňkov 17.84 km
štola Horní Staňkov 17.84 km
kaple Hamrlík 17.84 km
zámecká studna Žinkovy 17.85 km
Zimní nebe - Peter Balhar 17.86 km
Odešlá - Peter Balhar 17.86 km
pamětní deska Second Dragoons, Žinko... 17.86 km
kostel sv. Mikuláše, Kdyně 17.87 km
hrob Josefa Wrbaty 17.87 km
koupaliště Hory Matky Boží 17.87 km
Horní Staňkov 17.87 km
První sníh - Peter Balhar 17.88 km
hřbitov Kdyně 17.88 km
židovský hřbitov Merklín 17.88 km
Stará Lhota 17.9 km
kaple u kostela, Kdyně 17.91 km
kaple náhrobní Panny Marie Bolestné,... 17.94 km
rekreační středisko Letiny 17.97 km
pamětní deska Hany Benešové, Žinkovy... 17.97 km
kaple Milínov 17.99 km
Skelná Huť 18.03 km
kaple Panny Marie, Chudenín 18.04 km
sejpy Hory Matky Boží 18.04 km
Jezvinec 18.05 km
SDH Skelná Huť 18.07 km
Dvorský rybník Žinkovy 18.08 km
Žakova kaplička, Zelená Lhota 18.08 km
studánka pod kaplí sv. Kunhuty, Pren... 18.11 km
chalupa Kanice 66 18.11 km
pomník padlých WWI, Skelná Huť 18.12 km
kaple sv. Kunhuty, Prenet 18.15 km
Suchý Kámen 18.15 km
nádraží Zelená Lhota 18.18 km
stavení Častonice 18.18 km
Horní Polánky 18.19 km
Z meze (1) - Alena Holá 18.2 km
Z meze (2) - Alena Holá 18.2 km
Krásné živé památky - 5. díl - Okolo... 18.2 km
zámek Kanice 18.2 km
roubenka Kanice 18.2 km
Kanice 18.21 km
Paměť stromů - 14. díl - Lešišov, Mo... 18.24 km
dub u Svítivých hlav Mokrosuky 18.24 km
Častonice 18.25 km
Radostice u Hlavňovic 18.26 km
Pampelišky - Alena Holá 18.26 km
Za deště - Alena Holá 18.26 km
Stébel gotika - Alena Holá 18.26 km
Rosa noční trávy - Alena Holá 18.26 km
Hraniční buk, Suchý Kámen 18.26 km
Potštejn u Žinkov 18.27 km
Sokol Kanice 18.27 km
radnice Kdyně 18.3 km
Kdyně 18.31 km
chalupa Kanice 15 18.31 km
pomník padlých WWI, Kdyně 18.32 km
kaple Nejsvětější Trojice, Skočice u... 18.34 km
vlaková zastávka Mokrosuky 18.35 km
muzeum Příhraničí Kdyně 18.35 km
infocentrum Kdyně 18.35 km
památník Lidé bděte 18.36 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Kanice 18.37 km
kašna Kdyně 18.39 km
Skočice u Přeštic 18.42 km
roubenka Milínov 18.43 km
mlýn Milínov 18.44 km
mlýn Javorná 18.44 km
cyklus Zahrádka - Alena Holá 18.47 km
Brandl Petr Jan 18.47 km
Zahrádka - Alena Holá 18.47 km
Balhar Kopřivák Peter 18.47 km
Přestanice 18.47 km
Suché Studánky 18.47 km
SDH Kdyně 18.5 km
zřícenina Kašovice 18.5 km
kaple Nad Pilou 18.51 km
synagoga Kdyně 18.51 km
Zimní - Alena Holá 18.53 km
Sokolovna Kdyně 18.56 km
Nad Pilou 18.57 km
přírodní rezervace Městišské rokle... 18.59 km
Z aleje (1) - Alena Holá 18.6 km
Z aleje (2) - Alena Holá 18.6 km
pomník padlých WWI, Podzámčí 18.61 km
kaple Jarkovice 18.61 km
alej Hlavňovice 18.61 km
Jarkovice 18.63 km
SDH Hlavňovice 18.63 km
Nová Ves u Kdyně 18.64 km
přehrada Nýrsko 18.65 km
kaple Nová Ves 18.65 km
Liščí hájovna 18.65 km
SDH Nová Ves 18.66 km
Letovský, Hlaváčkův mlýn 18.67 km
dětské hřiště Nová Ves 18.7 km
Prenet 1071 m n. m. 18.72 km
zámek Příchovice 18.72 km
Kašovice 18.72 km
památník K. I. Těrentěvič 18.72 km
kostel sv. Wolfganga, Zelená Lhota 18.73 km
SDH Kašovice 18.73 km
lípy u kostela sv. Wolfganga, Zelená... 18.74 km
hřbitov Zelená Lhota 18.75 km
Poschingrův Dvůr, Javorná 18.75 km
Zelená Lhota 18.76 km
dřevěnice Hlavňovice 18.78 km
kaple sv. Anny pod Ticholovcem 18.8 km
lípa pod Ticholovcem 18.8 km
bunkr (řopík) 178/6/A-140Z odstřelen... 18.81 km
Cihelna 18.81 km
SDH Příchovice 18.82 km
kaple Hlavňovice 18.82 km
pomník padlých WWI i II, Příchovice... 18.84 km
kostel sv. Jana Nepomuckého, Hlavňov... 18.85 km
Hlavňovice 18.85 km
Příchovice 18.85 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Příchovi... 18.88 km
nádraží Kdyně 18.9 km
kaple sv. Vintíře, Lázně Letiny 18.9 km
fara Hlavňovice 18.93 km
Pozorka u Lešišova 18.93 km
hřbitov Hlavňovice 18.94 km
pomník padlých WWI, Hlavňovice 18.95 km
památník dosídlení Zelené Lhoty 18.95 km
hrob Marušky Klímové 18.96 km
Žďár u Velhartic 18.96 km
Fišerův Dvůr 18.98 km
studánka Panny Marie Klatovské, Čele... 18.98 km
kaple nad Eisnerový Dvorem 18.99 km
Consuela, George Sandová 19.01 km
Krásné živé památky - 5. díl - Okolo... 19.01 km
zřícenina Rýzmberk 19.01 km
Lázně Letiny 19.01 km
SDH Zelená Lhota 19.01 km
pálení tajných dokumentů StB, lom Kb... 19.02 km
Eisnerův Dvůr, Javorná 19.02 km
Letinská lípa 19.03 km
rybník Přestanice 19.04 km
stavení Cihelna 19.04 km
roubenka Čeletice 19.06 km
zámek lázně Letiny 19.07 km
Šukačka 19.07 km
Na Lesní Louce 19.08 km
skiareál Šukačka 19.08 km
kaple Eisnerův Dvůr 19.09 km
kaple Ždár 19.14 km
koupaliště Lázně Letiny 19.14 km
stodola, Javorná 19.14 km
Žďár u Nalžovských Hor 19.15 km
stavení Čeletice 19.16 km
SDH Letovy 19.17 km
kaple Čeletice 19.17 km
SDH Ždár 19.18 km
Letovy 19.19 km
kaple sv. Jana Nepomuckého a svaté S... 19.19 km
kaple Kucíny 19.2 km
Čeletice 19.2 km
kaple sv. Martina, Lešišov 19.21 km
Kněz Karel 19.22 km
Vesnička pod Šumavou, Martin Štumpf... 19.23 km
Lešišov 19.23 km
pamětní deska osvobození Lešišov... 19.25 km
Dolejší Svinná 19.25 km
fara Uhliště 19.3 km
Kámen doteku Uhliště 19.3 km
zámek Hlavňovice 19.3 km
hřbitov Přeštice 19.31 km
Špirkův Dvorec 19.31 km
Spirker 19.31 km
pomník padlých WWI, Uhliště 19.31 km
Schott Anton 19.33 km
kaple Na Špirku 19.34 km
Buchar 19.34 km
Zbynice 19.34 km
kaple sv. Bernarda - Medvědí kaple, ... 19.35 km
lípa Lešišov 19.35 km
kaple Přeštice 19.35 km
PP Svatý Bernard 19.36 km
roubenka, Prapořiště 19.36 km
Ticholovec 19.37 km
Prapořiště 19.39 km
kaple sv. Jana Křtitele, Prapořiště... 19.39 km
hrobka Josefa Hlávky 19.41 km
památník Emil Tšída, Ráj 19.42 km
koupaliště Kucíny 19.47 km
kostel Zvěstování Panny Marie, Zbyni... 19.48 km
Lešišovský rybník 19.49 km
Svinná rozcestí 19.5 km
jízda Svatého Linharta, Uhliště 19.5 km
kaple Svinná u Javorné 19.51 km
vápenka Svinná 19.51 km
fara Zbynice 19.52 km
kostel sv. Linharta, Uhliště 19.54 km
Zámyšl 19.54 km
Přeštická prasata - Jaroslav Podmol,... 19.55 km
Přeštické černostrakaté prase 19.55 km
zámek Merklín 19.56 km
výstava Bonsai Merklín 19.56 km
Sedlečko 19.57 km
hřbitov Javorná 19.57 km
kostel sv. Anny, Javorná 19.58 km
fara Přeštice 19.59 km
Sokolovna Merklín 19.6 km
Sedlečský rybník 19.61 km
kaple sv. Václava, Sedlečko 19.61 km
Merklín 19.62 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Přeš... 19.63 km
Nalžovské Hory 19.63 km
pomník padlých WWI i II, Kucíny 19.65 km
Javorná 19.67 km
kaple sv. Huberta, Hájek 19.67 km
památník Jan Jakub Ryba, Přeštice... 19.69 km
Dům historie Přešticka 19.69 km
hřbitov Nalžovské Hory 19.73 km
přírodní park Kochánov 19.75 km
kostel sv. Mikuláše, Merklín 19.75 km
rodný dům Josef Hlávka, Přeštice... 19.76 km
pamětní deska Josef Hlávka, Přeštice... 19.76 km
Hlávka Josef 19.76 km
fara Merklín 19.78 km
SDH Přeštice 19.78 km
U Adamců 19.79 km
pomník padlých WWI, Nalžovské Hory... 19.8 km
hřbitov Letiny 19.8 km
pramen Na Sjezdovce 19.8 km
Stříbrné Hory 19.8 km
Svinský potok 19.81 km
kostel sv. Prokopa, Letiny 19.81 km
zámek Nalžovy, Nalžovské Hory 19.82 km
Taaffe Eduard hrabě 19.82 km
Na Sjezdovce 19.83 km
Libětice 19.84 km
fara Letiny 19.85 km
Grossmann Jiří 19.85 km
Čermná u Staňkova 19.86 km
Lambl Vilém Dušan 19.87 km
pomník Michal Růt 19.87 km
památník Karl Teischl 19.88 km
Ryba Jakub Jan 19.88 km
Mariánský sloup, Přeštice 19.88 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Čejkovy... 19.88 km
pomník obětem nacismu, Přeštice 19.88 km
památník T. G. Masaryka, Přeštice... 19.89 km
kaple Suché Studánky 19.89 km
kaple Čermná u Staňkova 19.9 km
Starodvorské duby, Starý Dvůr 19.9 km
studna Letiny 19.92 km
sv. Kilián, Přeštice 19.92 km
kašna se sochou sv. Václava, Přeštic... 19.92 km
roubenka Letiny 19.93 km
NS Čertovo břemeno 19.93 km
křížová cesta, Nalžovské Hory 19.93 km
sv. Jan Nepomucký, Přeštice 19.93 km
infocentrum Přeštice 19.94 km
SDH Nalžovské Hory 19.94 km
skiareál Javorná 19.94 km
soudní případ Přeštice s The Plastic... 19.95 km
Přeštice 19.95 km
Lambl Jan Baptista, prof. dr. tech. 19.95 km
Letiny 19.95 km
SDH Letiny 19.95 km
Hlaváčová Jana 19.95 km
pamětní deska Karel Klostermann, Nal... 19.95 km
pamětní deska osvobození Přeštice... 19.96 km
pomník padlých WWI, Letiny 19.96 km
kaple Šimandlův Dvůr 19.96 km
Na Sedle 19.96 km
Maršovice 19.97 km
Denkův Dvůr 19.97 km
Lipplův Dvůr 19.97 km
kaple Gubrův Dvorec 19.97 km
kaple Lipplův Dvůr 19.98 km
Gubrův Dvorec 19.98 km
Preiss Jaroslav JUDr. 19.99 km
Hoetzel Jiří Prof. JUDr. 19.99 km
Stanětice 19.99 km
Šamberk František Ferdinand 19.99 km
Flor Jack Jakub 19.99 km
Zelený život, Jakub (Jack) Flor 19.99 km
kostel sv. Kateřiny, Nalžovské Hory... 19.99 km
Hamerský Dvůr 19.99 km
ubytování v okolí

penzion 3002, Hamry

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: chata
Šumava: špičácko
šumavská obec: Hamry

ubytování s kapacitou: 30
cena ubytování: od 390 Kč detail

hotel 6010, Jiřičná

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: hotel ***
Šumava: sušicko
šumavská obec: Jiřičná

ubytování s kapacitou: 40
cena ubytování: od 330 Kč detail

další informace

Šumava (německy Böhmerwald) nabízí svým návštěvníkům především svou téměř nedotčenou přírodu, ve které se mohou zotavit, načerpat nových sil a duševní pohody. Pro toulání krajem, poznávání přírody, jejích zákonitostí, ale i kulturních, technických památek Šumavy slouží síť značených turistických tras, cyklotras a vodáckých tras spojujících zajímavá místa. Zajímavá místa upřesňují a doplňují i tématické naučné okruhy nebo naučné stezky. V místě přítomné zastávky „Zelených autobusů“ lze zde odstavit svůj automobil a využít jejich služeb k dosažení vzdálenějších cílů a následně k opětovnému návratu. „Zelené autobusy“ zajišťují v letním období ekologickou hromadnou dopravu po území Národního parku Šumava s možným propojením na obdobný systém v sousedním Národním parku Bavorský les (Nationalpark Bayerischer Wald) . Zelené autobusy Vás dopraví i s kolem. Alternativní forma dopravy pro méně pohyblivé starší občany je „Dostupná Šumava“ - autobusové zájezdy s průvodcem mimo hlavní turistickou sezonu přiblíží místa, kam není vjezd osobním automobilem povolen. Síť označených tras celým územím národního parku nabízí návštěvu řady zajímavých míst jak pro náročnější turisty, tak i méně zdatné návštěvníky. Pomoc turistům, kteří prochází Šumavu především po páteřní, červené turisticky značené trase vedené v blízkosti státní hranice, nabízí také vyznačená nouzová nocoviště. Cyklotrasy vedou po zpevněných komunikacích a nabídnou zájemcům atraktivní terén i řadu okružních tras. V zimě je Šumava rájem hlavně pro běžecké lyžování s bohatou nabídkou udržovaných lyžařských stop – Bílá stopa na Šumavě. Program Národního parku Šumava nabízí možnost zaparkovat automobil na malém parkovišti a odtud, blíže k šumavské přírodě, vyrazit na pěší, cyklo, či lyžařský výlet do okolí. Malá parkoviště rozšiřují nabídku odstavných parkovišť v obcích. Pro poznávání Šumavy také využijte široké nabídky levného ubytování na horách, v horských městečkách, osadách i ve městech. Vybrat si můžete hotely, chaty a chalupy, penziony, apartmány, kempy, zámky, farmy a jiné druhy ubytovacích kapacit. Ubytování na Šumavě je vhodné nejen jak pro dovolenou a relaxaci tak nevšední zážitky z okouzlující šumavské přírody.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

„Nu? Povídal jsem vám, že přijde!" chlubil se Polda Kar­houn, „tu ho máte! Ať žijete na sto let, pantáto!... Ale mordy-je, jsme o suchu! Ta pijavice nám už nechce nalít!"

Při těchto slovech mával ve vzduchu prázdným „tuplákem".

„Nalejte jim!" velel Potužák vcházejícímu hostinskému: „každému po tupláku a mně přineste sklenici. Pak mi udě­lejte účet! Pospíchám domů."

„Snad byste nám neutek — to by tak bylo!" vece Polda.

„Neuteku vám, Poldo, ale dlouho se pozdržet nemohu. Především vám děkuju, dobře to dopadlo..."

„Pustili..."

„Proč jste nám ho nepřived?"

„Nu — není mu do společnosti, tomu rozumíte." Řeči sem, řeči tam. Přinesli pivo. Všickni si zavdali s Potužákem, který si se všemi připil.

„Doufám, že jste taky něco snědli?" tázal se Potužák.

„To si myslím," odpověděl Honza Karhoun, „ale tolik toho nebylo, kolik obnáší ta šunka a to uzené, co mi ten chlap ukrad. Potom že je to bratr! Neřád je to..."

„Drž hubu, ty!" — následovala neomalená, kousavá pře­zdívka. „Styď se tuhle před pantátou! Co si o nás pomyslí!"

„Třicet dva cerbuláty snědli, všecky, co jsem jich tu měl," pravil hostinský, strkaje účet Potužákovi, „a padesát housek..."

„Poldo," Potužák se obrátil na tohoto, „Poldo, dáte něco na mé slovo ?"

„To dám, ať jsem setsakramentský, že dám!" odpověděl tento; „vy jste mužák, a viďte, já vám pomoh! Já mu dal, tomu správci! Jen jim ukázat zuby, pánům! To je má řeč! Já se nikoho nebojím!..."

„Dobře, Poldo, nebojte se! — Ale na mé slovo dáte, jste řekl..."

„Dám, mordyje, dám!" řval Polda, „ale na Krušnýho ne­dám, to je šmarhola. Škoda, že tu není..."

„Nechte Krušného, ten odešel domů..."

„Protože má strachu deset mandelů přede mnou — taky ví proč, škoda, že je sedlák — takovej škudla!... Ale na vás dám!"

Potužák mu podal ruku.

„Poldo," pravil, „hleďte, máte toho dnes dost. Člověk, který vykonal tak dobrý skutek jako vy dnes ráno, se neopije pod obraz boží! Dáte-li na moje slovo, jako jste řekl, dopijte teď a půjdete domů a druzí taky. Ne, že bych vám nepřál, Pánbůh uchovej! — ale, jak jsem pravil, dost budete mít. Uposlechnete-li, dám každému z vás po zlatém a zítra nebo kdy se vám zlíbí, sejdete se tu nebo kdekoliv jindy a zavdáte si ještě jednou. Co tomu říkáte?"

„Co tomu říkám?" — Polda Karhoun udeřil pěstí na stůl, až sklenice a okna řinčely — „že jste muž, jemuž se nikdo na světě nevyrovná, ani sám kníže pán! To říkám, a ať se propadnu, není-li to pravda! — Kamarádi!" — obrátil se ke svým soudruhům — „víte co! — Pojďme všichni, jak jsme tu, a vyprovoďme tuhle pantátu až do Plástovic! Jemu ke cti a slávě půjdeme, aby svět viděl, že vyhrál!"

Tato zamýšlená pocta se Potužákovi ovšem málo zamlou­vala; než, čím více odmítal, uváděje, že cesta je daleká a že tak okázalými a hlučnými projevy by se mu neposloužilo, tím úporněji Polda na svém stál, že vděčnost jej nutí, aby při svém úmyslu trval, a jeho kamarádi mu přizvukovali. Nezbý­valo tedy pantátovi než poseděti s nimi a vyčkati, že účinky nově nalitých tupláků jim beztak znemožní provedení jich úmyslu.

Bylo mu svrchovaně nevolno v této společnosti pěti zpitých chlapů, jichž divé, každou chvíli v hádku se přiostřující řeči jej naplňovaly hrůzou a odporem. Posléze hostinský mu po­mohl z nesnáze: znamenaje vhodný okamžik, poradil mu, aby se nepozorován vytratil, a slíbil, že v dané chvíli je, možno-li, po dobrém z hospody vyklidí, za kterýmžto účelem Potužák mu strčil připověděných jim pět zlatých, aby je, uposlechnou-li ho, mezi ně rozdělil.

Zosnovaný plán se také šťastně povedl. Když Potužák, použiv vhodného okamžiku, z hospody unikl, pětilístek byl pivem a kořalkou tou měrou zmožen, že jeho zmizení ani ne­postřehl. Hostinský je ponechal ještě asi půl hodiny, načež se mu podařilo příměti je k odchodu.

„To byl, mordyje, den!" liboval si Polda, strčiv do kapsy zlatku; „kdybych byl dvacet kaprů vytáhl pod Bezdreví, nebyl bych tolik peněz vydělal. Ať žije Potužák!" —

Odchod Potužákův s jeho synem a s Krušným z Hluboké podobal se opravdovému útěku, tou měrou měli naspěch, aby se dostali z dosahu bratří Karhounů a jich družiny. Brali se zase cestou, kterou ráno šli Potužák a Krušnej, šli opačným směrem, nemajíce těch chvil pilnější myšlenky a starosti než uniknouti Karhounům; zvláště Krušnej jevil se velmi roz­čileným a uháněl, že druzí mu jedva stačili.

Nepršelo již, ale pod mraky bylo neustále a soumrak večerní počínal padat. Když došli bezdrevské hráze a nikoho za sebou neviděli ani neslyšeli, pokládali se v bezpečí. Pusto bylo na hrázi, ohromná hladina rybníka ležela před nimi jako nesmír­ná rozlitina jakés šeré hmoty, bez nejmenšího lesku a pohybu. Mrtvo vůkol a ticho až příšerné jak na vodě, tak i ve stro­mech borku pod hrází, ledaže tu a tam zakrákoral havran, zakvílela čejka, zachechtal se lichý racek. Mlhy, jež ráno tvo­řily neprůhledný závoj, halící všechny předměty, prořídly značně, už jen v nesouvislých chuchvalech kroužily nad voda­mi...

Tu náhle vzplanula na západě ona rudá zář, již viděla Apolena, když vyběhla otci v ústrety, a která se jí zdála ohni­vou jako výheň samého pekla. Zář se sdělila vodám Bezdrevi, v roztok nachu je proměnila a ohnivé pruhy a paprsky, jež na nebi vzplály, i na nepřezírné hladině se vznítily, a žlutá, modrá i fialová světla po nich přebíhala...

Než, duši Potužákovu tato záplava ohnivých barev na nebi i na vodě nepoděsila, ani příšernou se mu nezdála býti jako téže chvíli jeho dceři na lánech blíže Volešku. Jemu naopak se podobala blahověstnou duhou nad vodami potopy. Vždyť slunko za ní stálo a hřálo, teplé slunko červencové, pod jehož požehnanými paprsky dozrává v zlatém klase boží obilíčko, teplé slunko, jež vyráží nadbytek vláhy, a co promoklo, vy­sušuje. I v největších mukách duše své, ve strachu o svého jediného syna, rva se s hrozící mu potupou a hanbou, ani na okamžik nezapomněl na plod celoroční své lopoty, na ohro­ženou úrodu na svých lánech; ač se již vzdával vší naděje na sklizeň, přece ještě myšlenky jeho zalétaly k Tomu, jenž řídí osudy všehomíra i lidstva i každého červíčka, a s oddanou v Jeho vůli prosbou se k Němu modlil, aby se slitoval nad dílem mozolných jeho rukou. A hle! Syn jeho, v předvečer mu vyrvaný, kráčel podle něho, s ním zavítá radost a útěcha v srdce mateřino; na západě, za modrými, dosud v mraky a mlhy zahalenými horami, zapadává na čistém již nebi zdroj všeho světla a tepla, a jeho krvavý západ věští nazejtří krásný den. Úroda snad přece nebude zcela zničena...

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky