Apartmán Rudík

Apartmán Pošta

Šumavský MED ze strání pod svatým Bartolomějem.

Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
Šumava
batoh

2. zabijačka v Pivovaru Prachatice

Šumava

Obrázek
kategorie: společenské akce
podkategorie: gastro
lokalita: prachaticko
GPS: 49°0'43.964"N, 13°59'48.860"E

Druhá, tradiční šumavská zabijačka na dvoře Pivovaru Prachatice - zabijačka s ukázkou výroby tradičních dobrot, od pátku až do soboty s možností zakoupení prdelačky, ovaru, řízečků, výpečků, jitrnic, jelit i tlačenky. Mistři řezničtí z blízka i daleka a jejich šikovné ruce.

odkaz: 2. zabijačka v Pivovaru Prachatice

informace přináší šumavské ubytování:

apartmány Rudík, Železná Ruda - ubytování na Šumavě

otevírací doba

2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

doplňující informace

Sladovnictví a pivovarnictví patří k Prachaticím odnepaměti, prvními zdejšími várečníky byli měšťané. Přesný počátek prachatického pivovarnictví nelze doložit, ale pivo se zde s určitostí vařilo už v roce 1379, kdy je písemně doloženo, že tehdejší vyšehradský probošt a kancléř Království českého městu vracel „dvě varné pánve, jež jim protiprávně odňal“. Nerušeně se vařilo až do husitských válek. Město bylo však roku 1420 husity přepadeno a vypáleno. Husitská doba také ukončila letitou vládu vyšehradské kapituly nad městem. Roku 1436 byly Prachatice prohlášeny za královské město. A už v polovině 15. století je ve městě evidováno na třicet mistrů sladovnického řemesla. Přesto úroveň a význam města kolísaly, protože jeho běh ovlivňovala průchodnost nebo neprůchodnost Zlaté stezky. Město se tak často dostávalo do zástavy, což trvalo až do 17. století. Nejvíce se do historie města otiskla v této době správa rodem Rožmberků, kteří zde také v době svého stoletého panování založili okolo poloviny 16. století pivovar. Pivovar vznikl původně na Drslavickém panství, ale Prachatice se nakonec jevily jako lepší lokace, jako nejvhodnější místo byl pak zvolen tzv. Bartošův mlýn. V produkci piva nemělo město Prachatice v 16. století v okolí konkurenci, dodávalo i na Volarsko a do vsí a krčem samotných Rožmberků. Vznik panského pivovaru nakonec způsobil, že se různé městské pivovarské provozy sloučily pod jednu střechu, aby mu mohly lépe konkurovat. Jako místo nového měšťanského pivovaru byl zvolen patricijský dům uprostřed východní strany náměstí. Podle jednoho z dávných vlastníků nese dům dodnes označení „Rumpálovský“, nebo též „Rumpálův.“ Pivovar zde podle pramenů oficiálně vznikl roku 1569. Roku 1601 město Prachatice od posledních zástavních majitelů, Rožmberků, konečně vykupuje císař Rudolf II. Ten také za své vlády Prachaticím potvrzuje statut královského města a prachatickým měšťanům právo várečské. Konflikt mezi českou šlechtou a Habsburky, který přerostl v 30letou válku, však rozkvět města zastavil. Město se totiž postavilo na stranu císaře, po dvojím obléhání Marradasovým a poté Buquoyovým vojskem, bylo nakonec dobyto a vydrancováno císařským vojskem a při konečném zúčtování připadlo Eggenberkům. Z hrdého královského města kleslo na úroveň města poddanského a začal jeho úpadek. Stejně se vedlo i pivovarnictví. Ve městě byly sice i nadále dva provozy, ale ten vrchnostenský (nyní eggenberský a od roku 1719 schwarzenberský) postupně získával navrch a byl neustále vylepšován. Měšťané mohli své pivo šenkovat pouze ve městě a i zde jim konkuruje pivo knížecí. V 19. století se situace začíná obracet. Při velkém požáru města v roce 1832 sice zčásti vyhořel také původní měšťanský pivovar, při přestavbě však došlo i k jeho rozšíření a jedna z jeho provozních částí (ležácký sklep) musela dokonce být přesunuta mimo městské jádro. Blízký schwarzenberský pivovar, který shodou okolností vyhořel už v 17. století, navíc přestával být pro vrchnost dostatečně perspektivní, a tudíž pro měšťanský pivovar už nepředstavoval silnou konkurenci. S technologickým pokrokem typickým pro 19. století se při vaření piva začala v měšťanském pivovaru zavádět technologie spodního kvašení, která vyžadovala více prostoru. Pivovar stísněný okolní zástavbou tak přestával vyhovovat. Nový začal vznikat na přelomu 60. a 70. let 19. století a pro jeho stavbu bylo vybráno místo v bezprostřední blízkosti města, dostupné Píseckou branou, v jehož blízkosti navíc vyvěral přírodní pramen vody. Roční produkce měšťanského pivovaru na konci 19. století byla 8-9 000 hl svařeného piva. Provoz byl ruční a pivovar i díky rostoucí konkurenci v okolí mírně stagnoval. Na samém konci 19. století postihuje v roce 1899 Schwarzenberský pivovar další požár, v jeho historii už poslední. Prachatickou panskou tradici výroby piva už se po něm obnovit nepodařilo. Objekt knížecího pivovaru začal fungovat jako sklad a stáčírna piva a tuto funkci si zachoval vlastně až do 90. let 20. století. Měšťanský pivovar konečně vyvádějí ze stagnace pozdního 19. století sládkové Theodor Rotter a hlavně domácí Alois Salomon. Po požáru Schwarzenberského pivovaru zůstává měšťanský pivovar jediným ve městě a ještě před 1. světovou válkou zavádí konečně strojní pohon. Prachatický pivovar pak překonává 1. světovou válku i hospodářskou krizi 30. let. V konkurenčním boji si však nevede příliš dobře. Po 2. světové válce je vysídleno zdejší německé obyvatelstvo, město se vylidňuje, ztrácí na síle a hospodářsky upadá. To se odráží i na pivovaru, který po všech historických útrapách nakonec nepřežije komunistický převrat a roku 1949 je v něm s konečnou platností ukončen provoz. Už když se měšťanský pivovar stěhoval ve 2. polovině 19. století z centra města, dávali někteří lidé kvůli tradici a originalitě stále přednost původní klasické „malovýrobě“ a obraceli se proto tehdy ke konkurenčnímu schwarzenberskému pivovaru. V dnešní době se tento trend vrací. Česká republika zažívá doslova pivní revoluci. Touhu po nevšedních a kulinářských zážitcích v Prachaticích od srpna 2015 uspokojuje Pivovar Prachatice. V našem pivovaru vaříme piva plzeňského typu i piva různých světových stylů. Ty jsou určeny historickými podmínkami. To jest použitím surovin (chmelů, sladů, vody a dalších) a typu kvašení (spodní, svrchní - kdy kvašení a následné zrání piva se rozlišuje odlišnými teplotami). Při výrobě klademe velký důraz na hořkost, která je typickým znakem piv z Prachatického pivovaru.

mapa

akce v okolí

  • Filtrovat podle data:

     datum od
     Select

     datum do
     Select

místa v okolí

pivovar Prachatice

batoh
pivovar Prachatice
Šumava A-Z: technické
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

Stará radnice Prachatice

batoh
Stará radnice Prachatice
Šumava A-Z: architektura
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

infocentrum Prachatice

batoh
infocentrum Prachatice
Šumava A-Z: infocentra
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail

kulturní centrum Otto Herberta Hajeka, P...

batoh
kulturní centrum Otto Herberta Hajeka, Prachatice
Šumava A-Z: galerie
Šumava: prachaticko
šumavská poloha: mapy.cz

informace přináší šumavské ubytování: apartmány Rudík, Železná Ruda
detail
pivovar Prachatice 0 km
Stará radnice Prachatice 0.04 km
infocentrum Prachatice 0.05 km
kulturní centrum Otto Herberta Hajek... 0.05 km
Nejlepší člověk 0.06 km
Nová radnice Prachatice 0.08 km
kašna Prachatice 0.08 km
muzeum české loutky a cirkusu Pracha... 0.08 km
muzeum krajky Prachatice 0.08 km
Toulavá kamera ČT - muzeum loutky a ... 0.08 km
Svatý Jan Nepomuk Neumann: Americký ... 0.09 km
Neumann sv. Jan Nepomuk 0.09 km
Cyklotoulky - Prachatice 0.09 km
AccuWeather - Prachatice 0.09 km
Osada havranů 0.09 km
Prachatice 0.09 km
Křišťan z Prachatic 0.09 km
Procházka Tomáš, rotný / štábní prap... 0.09 km
Urban Jan 0.09 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 0.09 km
Toulavá kamera ČT - zlatá stezka, Pr... 0.09 km
Klimeš Jeroným 0.09 km
pamětní deska sv. Jan Napomuk Neuman... 0.1 km
Rumpálův dům Prachatice 0.1 km
kaple sv. Antonína a sv. Jana Nepomu... 0.11 km
Sitrův dům Prachatice 0.15 km
pamětní deska Gustav Adolf Lindner 0.15 km
městské muzeum Prachatice 0.16 km
Tři chlapi na cestách 0.19 km
kostel sv. Jakuba, Prachatice 0.19 km
Člověk - Otto Herbert Hájek, Prachat... 0.2 km
fara Prachatice 0.2 km
Heydlův dům Prachatice 0.21 km
galerie Dolní brána, Prachatice 0.22 km
Dolní brána Prachatice 0.23 km
Chlapci a chlapi 0.23 km
břečťan popínavý Prachatice 0.25 km
památník obětem totalit Prachatice... 0.25 km
městské opevnění Prachatice 0.26 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Prachati... 0.28 km
NS Vyhlídková 0.29 km
NS Kolem Prachatic 0.29 km
NS Prachatické hradby 0.29 km
bazén Prachatice 0.56 km
sportoviště Prachatice 0.56 km
Poprask na silnici E 4 0.61 km
Svatopetrská NS, Prachatice 0.92 km
kaple Panny Marie Loretánské, Pracha... 0.98 km
dětská dílna Albatros, Prachatice 1.03 km
křížová cesta, Prachatice 1.05 km
Lázně Sv. Markéty 1.26 km
hřbitov Prachatice 1.35 km
pomník padlých WWI i WWII, Prachatic... 1.37 km
kaple sv. Markéty, Lázně sv. Markéty... 1.4 km
kostel sv. Petra a Pavla, Prachatice 1.42 km
křížová cesta, Lázně sv. Markéty... 1.45 km
zookoutek Fefrovské rybníčky 2.06 km
přehrada Husinec 2.91 km
vodáctví Blanice 2.97 km
bunkr (řopík) H-33/16/B2-80 3.39 km
bunkr (řopík) H-33/18/B2-80 3.4 km
bunkr (řopík) H-33/19/E 3.52 km
bunkr (řopík) H-33/17/A-220 3.54 km
bunkr (řopík) H-33/20/D1Z 3.67 km
bunkr (řopík) H-33/15/B1-80 3.7 km
bunkr (řopík) H-33/14/B2-100 3.74 km
bunkr (řopík) H-33/21/B2-100 3.79 km
bunkr (řopík) H-33/12/A-140 3.84 km
Libínské Sedlo 3.87 km
lanový park Libín 3.87 km
Libín 1096 m n. m. 3.87 km
fara Libínské Sedlo 3.87 km
bunkr (řopík) H-33/13/D2 3.88 km
kostel sv. Anny, Libínské Sedlo 3.89 km
běžecké lyžování Prachatice - Libíns... 3.91 km
bunkr (řopík) H-33/21a/D2Z 3.96 km
bunkr (řopík) H-33/11/A-120Z 3.96 km
bunkr (řopík) H-33/10/A-140 4.08 km
bunkr (řopík) H-33/22/A-220 4.12 km
lávka Blanice, Husinec 4.33 km
hvězdárna Husinec u Prachatic 4.33 km
bunkr (řopík) H-33/23/A-180 4.34 km
Šebellův mlýn, Husinec 4.35 km
hřbitov Libínské Sedlo 4.38 km
bunkr (řopík) H-42/24/B1-100 4.43 km
pamětní deska rodný dům Jan Hus 4.52 km
Hus Jan 4.52 km
rodný dům Mistra Jana Husa, Husinec... 4.52 km
Mistr Jan Hus - Karel Lidický, Husin... 4.52 km
Zpráva o Králi Šumavy 4.53 km
Hasil Josef, král Šumavy 4.53 km
Návrat Krále Šumavy, David Jan Žák... 4.53 km
Krvavá léta - Král Šumavy - Josef Ha... 4.53 km
Písecká spojka Krále Šumavy, Jan Měš... 4.53 km
Návrat Krále Šumavy 2./Agent-chodec,... 4.53 km
Návrat Krále Šumavy 1./na čáře, Kava... 4.53 km
expozice betlémů, Zábrdí u Husince... 4.54 km
sv. Jan Nepomucký, Husinec 4.55 km
studna rodný dům Jana Husa, Husinec... 4.55 km
kostel Církve bratrské, Husinec 4.56 km
SDH Husinec 4.59 km
rodný dům a ateliér Josefa Krejsy 4.61 km
stavení Dvory 4.72 km
pomník padlých WWI, Husinec 4.73 km
kostel Povýšení sv. Kříže, Husinec... 4.75 km
fara Husinec 4.75 km
bunkr (řopík) H-42/25/A-160Z 4.76 km
Dvory 4.78 km
kaple Dvory 4.78 km
SDH Dvory 4.79 km
Husinec 4.81 km
Těšovice 4.83 km
bunkr (řopík) H-42/26/A-160Z 4.87 km
bunkr (řopík) H-42/28/A-160 4.89 km
Dobrá Voda u Záblatí 4.91 km
studánka Husinec 4.93 km
radnice Záblatí 4.96 km
Zablátí 4.97 km
Albrechtovice 4.98 km
bunkr (řopík) H-42/29/D2 4.99 km
bunkr (řopík) H-42/27/D2 5 km
kostel Umučení sv. Jana Křtitele, Zá... 5.01 km
kašna Záblatí 5.02 km
SDH Záblatí 5.07 km
Kratušín 5.08 km
památník čet. V. Rys a npor. M. Rys... 5.09 km
bunkr (řopík) H-42/30/A-180 5.09 km
kaple sv. Linharta, Kratušín 5.1 km
hřbitov Husinec 5.11 km
kostel sv. Cyrila a Mětoděje, Husine... 5.14 km
bunkr (řopík) H-42/31/A-140 5.17 km
kaple Těšovice 5.29 km
bunkr (řopík) H-42/32/A-160 5.3 km
bunkr (řopík) H-42/33/A-180 5.42 km
bunkr (řopík) H-42/35/C2 5.49 km
bunkr (řopík) H-42/34/A-180 5.51 km
bunkr (řopík) H-42/36/A-160 5.63 km
roubenka Drslavice 5.63 km
stavení Lažiště 5.75 km
roubené stavení Drslavice 5.75 km
Drslavice 5.76 km
fara Lažiště 5.76 km
hřbitov Lažiště 5.76 km
kašna Lažiště 5.77 km
pomník padlých WWI, Lažiště 5.77 km
roubenka Lažiště 5.77 km
Lažiště 5.77 km
Králíci ve vysoké trávě 5.77 km
kostel sv. Mikuláše, Lažiště 5.77 km
tvrz Drslavice 5.77 km
Krásné živé památky - 16. díl - Na Š... 5.77 km
SDH Drslavice 5.78 km
SDH Lažiště 5.8 km
bunkr (řopík) H-42/37/A-120Z 5.95 km
Paměť stromů - 9. díl - Husova lípa ... 6.11 km
bunkr (řopík) H-42/38/A-160 6.27 km
Křišťanovický rybník 6.32 km
bunkr (řopík) H-42/39/A-180 6.38 km
Křišťanovice 6.42 km
Blažejovice 7.19 km
Blanický Mlýn 7.52 km
kaple sv. Josefa, Krejčovice 7.53 km
Krejčovice 7.55 km
hřbitov Zbytiny 7.84 km
kostel sv. Víta, Zbytiny 7.85 km
Zbytiny 7.86 km
zřícenina hradu Hus 7.87 km
lávka Blanice, hrad Hus 7.93 km
štoly Cudrovice 7.94 km
pamětní deska Franz Schacherl 7.98 km
kostel Narození Panny Marie, Chrobol... 7.99 km
hřbitov Chroboly 7.99 km
kašna Chroboly 8 km
sv. Jan Nepomucký, Chroboly 8 km
Chroboly 8.03 km
Žárovná 8.05 km
Drahé tety a já 8.12 km
fara Vlachovo Březí 8.15 km
hřbitov Cudrovice 8.16 km
socha Panny Marie, Vlachovo Březí 8.17 km
rodný dům Václava Matouška 8.17 km
pamětní deska Václav Matoušek 8.17 km
kostel Zvěstování P. Marie, Vlachovo... 8.17 km
Žíchovec 8.18 km
infocentrum Vlachovo Březí 8.19 km
Vlachovo Březí 8.19 km
Bursa Jakub 8.2 km
pamětní deska Jakub Bursa 8.2 km
sv. Jan Nepomucký, Vlachovo Březí 8.23 km
kašna Vlachovo Březí 8.23 km
pítko Vlachovo Březí 8.24 km
zámek Vlachovo Březí 8.29 km
pamětní deska Jan Neruda 8.3 km
rodný dům Jana Matulky 8.31 km
Matulka Jan 8.31 km
pivovar (panský) Vlachovo Březí 8.36 km
pomník padlých WWI, Vlachovo Březí... 8.46 km
vlaková zastávka Zbytiny 8.47 km
hřbitov Vlachovo Březí 8.5 km
dětské hřiště Vlachovo Březí 8.53 km
křížová cesta, Vlachovo Březí 8.54 km
kaple sv. Ducha, Vlachovo Březí 8.55 km
Cudrovice 8.57 km
pivovar (Schmiedův) Vlachovo Březí... 8.61 km
javor Vlachovo Březí 8.64 km
židovský hřbitov Vlachovo Březí 8.65 km
Čertova stráň 8.7 km
Milešice 8.71 km
Blaníce 8.71 km
Strunkovice nad Blanicí 8.94 km
pomník padlých WWI, Strunkovice nad ... 8.98 km
Na břehu Blanice - k šumavskému pram... 9 km
vlaková zastávka Strunkovice nad Bla... 9 km
kostel sv. Dominika, Strunkovice nad... 9.04 km
Havlasa Bohumil 9.05 km
kaple Mlynářovice 9.05 km
Mlynářovice 9.05 km
fara Strunkovice nad Blanicí 9.1 km
Kosmo 9.2 km
kostel sv. Filipa a Jakuba, Šumavské... 9.52 km
Zrzka ze šumavy, Paul Friedl 9.54 km
Šumavské Hoštice 9.61 km
Gajer Václav 9.61 km
kaple Panny Marie, Protivec 9.74 km
tvrz Lipovice 9.76 km
Protivec 9.77 km
kaple Svatých Andělů Strážných, Lipo... 9.82 km
Mlynářovická myslivna 10.34 km
Sestřičky 10.56 km
kaple Panny Marie Klatovské, Lštění... 10.59 km
fara Lštění 10.59 km
pomník padlých WWI, Lštění 10.59 km
hřbitov Lštění u Radhostice 10.6 km
kostel sv. Vojtěcha, Lštění 10.61 km
Hanzal Josef 10.62 km
Páni Edisoni 10.64 km
fara Dub 10.64 km
kaple sv. Vojtěcha, Lštění 10.65 km
kaple Nanebevzetí Panny Marie, Lštěn... 10.65 km
Lštění u Radhostice 10.65 km
kostel Rozeslání apoštolů, Dub 10.66 km
hřbitov Dub 10.66 km
památník osvobození Dub 10.66 km
Toulavá kamera ČT - Dub, Prachatice... 10.7 km
Tiché vody, Bohumil Havlasa 10.7 km
zámek Dub 10.7 km
SDH Lštění 10.7 km
kaple Libotyně 10.73 km
Libotyně 10.74 km
pomník padlých WWI, Dub 10.75 km
Dub u Prachatic 10.75 km
stavení Libotyně 10.77 km
statek U Dudáků, Libotyně 10.87 km
Dolní Nakvasovice 10.92 km
kaple Dolní Nakvasovice 10.94 km
kaple u Dubu 11.05 km
obora praturů Křišťanov 11.11 km
Dvorec 11.12 km
Maloborský rybník 11.13 km
vyhlídková věž u Křišťanova 11.19 km
Křišťanovská lípa 11.2 km
Křišťanovské duby 11.22 km
renesanční panský dům Lhenice 11.26 km
hřbitov Blanice 11.26 km
kostel sv. Jiljí, Blanice 11.27 km
kostel sv. Jakuba, Lhenice 11.31 km
Blanice 11.31 km
Bobík 1264 m n. m. 11.31 km
Malý Bor u Strunkovic 11.31 km
pomník padlých WWI, Lhenice 11.32 km
kašna Karla IV., Lhenice 11.33 km
Lhenice 11.34 km
socha sv. Vojtěcha, Lhenice 11.34 km
pamětní deska osvobození Lhenice 11.36 km
radnice (bývalá) Lhenice 11.36 km
SDH Lhenice 11.4 km
Sokolovna Lhenice 11.45 km
Křišťanov 11.59 km
dětské hřiště Lhenice 11.62 km
hřbitov Křišťanov 11.62 km
kaple Lhenice 11.63 km
kostel Jména Ježíš, Křišťanov 11.63 km
pomník padlých WWI i II, Čichtice 11.69 km
kaple Panny Marie, Čichtice 11.69 km
památník osovobození Čichtice 11.7 km
Čichtice 11.71 km
Milešický prales 11.91 km
rybník Bašta, Čichtice 11.94 km
Křišťanov-Vyšný 12.11 km
křížová cesta, Volary 12.12 km
Javornice 12.12 km
kaple Hrbov 12.23 km
Hrbov 12.25 km
pomník padlých WWI, Hrbov 12.25 km
Hluboký rybník 12.32 km
socha Míru pod Mářským vrchem 12.37 km
schwarzenberský Nový Dvůr 12.39 km
Velký vepřský rybník 12.44 km
Lhotovský rybník, Čichtice 12.58 km
Princezna ze mlejna 12.6 km
Princezna ze mlejna 2 12.6 km
koupaliště Zálezly 12.73 km
Křížová smrč 12.75 km
Tráva | klip Aneta Langerová 12.78 km
kaple sv. Václava s rozhlednou, Mářs... 12.78 km
Mářský vrch 907 m n. m. 12.78 km
křížová cesta, Mářský vrch 12.8 km
Kamenné moře, Mářský vrch 12.81 km
škola Zálezly 12.84 km
tvrz Zálezly 12.93 km
Zálezly 12.93 km
Volarské seníky 12.95 km
kaple sv. Jana Nepomuckého, Zálezly... 12.99 km
Pešek Jaroslav 13 km
Šejna Karel 13.04 km
Arnoštov 13.06 km
zaniklá Rožmberská obora 13.07 km
pivovar Volary 13.13 km
Zelené Dvory 13.18 km
hřbitov Volary 13.19 km
kaple sv. Floriána, Volary 13.19 km
židovský hřbitov pochodu smrti, Vola... 13.25 km
Přes Volary přešla smrt, Jaroslava K... 13.25 km
Krvavá léta - Stovky obětí Volarskéh... 13.25 km
památník 95 obětí pochodu smrti, Vol... 13.27 km
torzo ženy - Vojtěch Pařík, Volary... 13.28 km
Boubín 1362 m n. m. 13.3 km
SDH Bavorov 13.36 km
kaple Bohunice 13.38 km
SDH Volary 13.39 km
Volarské menhiry 13.4 km
alpské domy Volary 13.44 km
Bohunice 13.47 km
dřevěné sochy, Volary 13.47 km
kostel sv. Kateřiny, Volary 13.53 km
Výprava za českými čerty - Čertova o... 13.54 km
zámek Kratochvíle 13.54 km
Barokní srdce Evropy - Města 13.54 km
Jakší Josef 13.54 km
Bavorov 13.54 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Bavo... 13.55 km
kašna Bavorov 13.55 km
kostel Narození Panny Marie, Kratoch... 13.56 km
morová deska Bavorov 13.56 km
kašna zámecká Kratochvíle 13.57 km
fara Bavorov 13.57 km
Veselý Jindřich PhDr. 13.57 km
pamětní deska Jindřich Veselý 13.57 km
Panský dům, Bavorov 13.58 km
stavení Bavorov 13.58 km
infocentrum NP Idina Pila 13.58 km
pamětní deska Josef John 13.58 km
NS Boubínský prales 13.6 km
fotopoint Idina pila 13.61 km
Volarské slavnosti dřeva 13.61 km
Boubínská jedle 13.62 km
pamětní deska osvobození Volary 13.63 km
Boubínské jezírko 13.64 km
Volarské muzeum, Volary 13.65 km
Toulavá kamera ČT - dřeváky, Volary... 13.65 km
šumavské dřeváky Volary 13.65 km
Všechlapy 13.66 km
bazén Volary 13.66 km
kaple Všechlapy 13.69 km
Král smrků 13.76 km
Princezna ze mlejna 13.77 km
Princezna ze mlejna 2 13.77 km
Tři životy 13.77 km
Arabela 13.77 km
Koječín 13.77 km
kasárna 7. bPS - 2. prPS, Volary 13.77 km
Výprava za českými čerty - Dvanáct č... 13.77 km
Krajinou příběhů českých hradů známý... 13.77 km
Toulavá kamera ČT - hrad Helfenburk... 13.77 km
na Helfenburku hrál dudák k tanci če... 13.77 km
zřícenina hradu Helfenburk u Bavorov... 13.77 km
kaple Panny Marie, Koječín 13.78 km
Boty plné vody 13.81 km
kapitulace 111. PzGrRgt generála von... 13.81 km
Štítkov 13.82 km
Drahé tety a já 13.85 km
kaple Štítkov 13.87 km
SDH Štítkov 13.89 km
Tisovka 13.9 km
Petrův Dvůr 13.95 km
SDH Předslavice 13.97 km
VW Golf meeting Podroužek 13.98 km
Princezna ze mlejna 13.99 km
Princezna ze mlejna 2 13.99 km
rybník Podroužek 13.99 km
parkoviště pod Helfenburkem 13.99 km
Boubínský prales 14 km
Na cestě po Šumavě 14 km
Boubínský prales - Josef Váchal 14 km
hřbitov Předslavice 14 km
kostel sv. Václava, Předslavice 14.01 km
fara Předslavice 14.02 km
pomník padlých WWI, Předslavice 14.03 km
Peklo u Netolic 14.04 km
Hledání ztraceného času - americké k... 14.04 km
Kistlerová Polenová Věra 14.04 km
AccuWeather - Volary 14.04 km
Volary 14.04 km
barokní brána u stavení Předslavice... 14.05 km
lidové stavení Předslavice 4 14.08 km
hájovna pod Helfenburkem 14.09 km
Předslavice 14.11 km
renesanční statek Grejnarov 14.13 km
Smědeč 14.22 km
NS Lesnická 14.25 km
Pravětín 14.28 km
vlaková zastávka Lčovice 14.32 km
nádraží Volary 14.33 km
Zátoňská hora 14.38 km
cyklistika Volary 14.39 km
Johnův kámen 14.43 km
kašna Ktiš 14.48 km
Ktiš 14.51 km
pomník padlých WWI, Ktiš 14.51 km
kostel sv. Bartoloměje, Ktiš 14.56 km
fara Ktiš 14.6 km
kaplička Netolice 14.62 km
hřbitov Ktiš 14.63 km
kaple sv. Václava, Malenice 14.64 km
Babovřesky 14.68 km
kaple Horní Chrášťany 14.7 km
Horní Chrášťany 14.71 km
nádraží Netolice 14.82 km
statek Jiřetice 12 14.83 km
rybník Mnich 14.83 km
statek Jiřetice 4 14.86 km
Krtely 14.86 km
Jiřetice 14.86 km
Tři chlapi na cestách 14.87 km
Drahé tety a já 14.88 km
SDH Krtely 14.89 km
Gregora František 14.9 km
rodný dům Františka Gregora, Netolic... 14.9 km
dětské hřiště Krtely 14.9 km
pamětní deska František Gregora, Net... 14.9 km
Drahé tety a já 14.94 km
Neuhausenův dům, Netolice 14.94 km
hrob Josef Zítek 14.95 km
kostel sv. Jakuba, Malenice 14.95 km
hrob Zdeněk Podskalský 14.96 km
hrob Jaroslav Pešek 14.96 km
hrob Jiří Pleskot 14.96 km
hrob František Teplý 14.97 km
pomník padlých WWI, Krtely 14.97 km
hřbitov Malenice 14.97 km
kaple Krtely 14.99 km
Teplý František 15 km
fara Malenice 15.01 km
hotel Beseda 15.02 km
most se sochou sv. Jana, Netolice 15.03 km
sv. Jan Nepomucký, Netolice 15.03 km
kaple Smrčná 15.06 km
pamětní deska Štepánek Netolický... 15.06 km
kamenný most, Netolice 15.06 km
muzeum JUDr.Otakara Kudrny - Netolic... 15.06 km
pamětní deska JUDr. Otakar Kudrna, N... 15.07 km
infocentrum Netolice 15.08 km
John Josef 15.1 km
Netolice 15.1 km
kašna Netolice 15.11 km
náměstní lípa Netolice 15.11 km
sousoší sv. Jana Nepomuckého, Netoli... 15.12 km
SDH Malenice 15.12 km
radnice Netolice 15.13 km
Měšťanský pivovar, Netolice 15.15 km
NS Netolice 15.16 km
pomník padlých WWI i II, Malenice 15.17 km
Jankovec Jaroslav 15.17 km
Pleskot Jiří 15.17 km
Kühn Pavel 15.17 km
Malenice 15.17 km
Jirásková Jiřina 15.17 km
Podskalský Zdeněk 15.17 km
pamětní deska osvobození Malenice 15.17 km
SDH Smrčná 15.18 km
tvrz Smrčná 15.18 km
kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neto... 15.19 km
solnice, Netolice 15.19 km
kaple Malenice 15.21 km
Krajníčko 15.22 km
SDH Malenice (starý) 15.22 km
Hořínek Tony Antonín 15.22 km
pamětní deska Ing. Antonín Hořínek... 15.22 km
stavení Smrčná 15.24 km
SDH Netolice 15.24 km
rodinný dům Dubí 15.24 km
děkanství Netolice 15.25 km
Lužice 15.32 km
SDH Vimperk 15.36 km
hamr Malenice 15.37 km
pomník padlých WWI, Netolice 15.39 km
kostel sv. Václava, Netolice 15.41 km
Malenická jeskyně 15.46 km
zřícenina kostela sv. Jana, Netolice... 15.49 km
hřbitov Netolice 15.49 km
památník Charles Havlat 15.53 km
Kuklwaitská lípa 15.61 km
archeopark Netolice 15.63 km
SDH Lčovice 15.64 km
Kuklovský dub 15.64 km
kaple v parku zámku Lčovice 15.64 km
Lčovice 15.65 km
Zítek Josef 15.66 km
zámek Lčovice 15.66 km
kaple Lčovice 15.66 km
Bohumilice meteorit 15.68 km
Truskovice 15.68 km
pamětní deska Josef Zítek 15.71 km
kaple Truskovice 15.74 km
pomník padlých WWI, Truskovice 15.75 km
nádraží Vimperk 15.77 km
SDH Černětice 15.86 km
stavení s barokním štítem, Černětice... 15.91 km
kaple Černětice 15.93 km
Jilmova skála 15.93 km
potok Rapačov 15.93 km
zámek Černětice 15.96 km
Rafťáci 16.02 km
Tři chlapi na cestách 16.02 km
Černětice 16.02 km
hřbitov Bohumilice 16.03 km
židovský hřbitov Čkyně 16.04 km
kaple Čepřovice 16.04 km
Čepřovice 16.05 km
Velká Niva 16.06 km
kostel Nejsvětější Trojice, Bohumili... 16.06 km
náhrobek rodiny Lumbe von Mallonitz 16.06 km
pamětní deska Antonín Liška 16.06 km
fara Bohumilice 16.07 km
SDH Čepřovice 16.07 km
tvrz Čepřovice 16.08 km
Svinětice 16.09 km
pomník padlých WWI, Kuklov 16.1 km
Liška Antonín ThDr. 16.12 km
slovanské mohyly, Lomec 16.12 km
Hradiště u Malovic - keltské kultovn... 16.13 km
pomník padlých WWI, Bohumilice 16.13 km
zřícenina kláštera Kuklov 16.13 km
Údolí včel 16.13 km
Bohumilice 16.14 km
kaple Panny Marie, Hradiště u Malovi... 16.14 km
rybníky Bohumilice 16.16 km
Kuklov 16.18 km
koně zámek Skalice, Bohumilice 16.18 km
SDH Bohumilice 16.19 km
Holoubek František 16.19 km
zámek Skalice, Bohumilice 16.19 km
lípa Bohumilice 16.2 km
kaple výklenková Kuklov 16.21 km
Malá farma 16.24 km
Kubin Alfred 16.27 km
bunkr (řopík) H-41/25/B2-90 16.29 km
SDH Hradiště 16.32 km
zřícenina hradu Kuglvajt 16.33 km
Hradiště u Malovic 16.35 km
bunkr (řopík) H-41/27/A-120 16.37 km
napadli zpěvačku Monkey Business ve ... 16.41 km
hřbitov Lomec 16.43 km
bunkr (řopík) 191/50/A-120 16.45 km
nádraží Čkyně 16.46 km
bunkr (řopík) H-41/24/A-120 16.46 km
bunkr (řopík) 191/48/A-140Z 16.47 km
kaple Račí 16.47 km
bunkr (řopík) 191/49/A-160 16.47 km
Zátoň u Lenory 16.49 km
bruslení Vimperk 16.5 km
křížová cesta, Lomec 16.54 km
Správa NP a CHKO Šumava 16.54 km
Tajemství železnic - S Cimrmanem do ... 16.55 km
nádraží Kubova Huť 16.55 km
bunkr (řopík) 191/47/A-120 16.55 km
CHKO a NP Šumava 16.55 km
infocentrum Vimperk 16.57 km
bunkr (řopík) H-41/22/A-160 16.61 km
bunkr (řopík) 41/21/A-140 16.61 km
Korkusova Huť 16.62 km
koupaliště Vimperk 16.65 km
bunkr (řopík) 191/46/A-140 16.65 km
fara Lomec 16.66 km
bunkr (řopík) 191/1/A-120Z 16.66 km
kostel Nalezení sv. Kříže, Korkusova... 16.67 km
fara Korkusova Huť 16.68 km
synagoga Čkyně 16.69 km
mlýn Černětice 16.7 km
poutní místo Lomec 16.7 km
studna Lomec 16.71 km
kostel Jména Panny Marie, Lomec 16.71 km
schwarzenberská hájovna Kubova Huť... 16.71 km
zámek Čkyně 16.72 km
lípa Naděje, Lomec 16.72 km
tiskárna Vimperk 16.72 km
bunkr (řopík) H-41/19/D2 16.73 km
Zeyerova stezka 16.74 km
Kubova Huť 16.74 km
příslušníci čs. letectva v RAF (1940... 16.74 km
Čkyně 16.74 km
Zucker Alois 16.74 km
bunkr (řopík) 191/45/A-140 16.77 km
pomník padlých WWI, Čkyně 16.77 km
kaple Kubova Huť 16.78 km
Steinbrener Jan 16.79 km
jasan ztepilý Kubova Huť 16.79 km
nový hřbitov Vimperk 16.79 km
pamětní deska rodný dům Jan Steinbre... 16.79 km
Šumavský pivovar, Vimperk 16.8 km
SDH Čkyně 16.81 km
nová radnice Vimperk 16.82 km
pomník padlých WWI, Vimperk 16.82 km
bunkr (řopík) 195/48/EZ 16.82 km
kostel Navštívení Panny Marie, Vimpe... 16.83 km
pomník padlých WWI, Vimperk 16.83 km
sv. Jan Nepomucký, Vimperk 16.83 km
Duchové Šumavy, Martin Sichinger 16.84 km
NS Zlatá stezka 16.84 km
Poslední šumavská pastvina, Martin S... 16.84 km
Tabery Erik 16.84 km
Peková Miluše 16.84 km
městská zvonice Vimperk 16.84 km
Karel Rziepel alias Citron 16.84 km
Vimperk 16.84 km
Cyklotoulky - Vimperk 16.84 km
Kocovina šumavského léta, Martin Sic... 16.84 km
Meyrovo sklo, Martin Sichinger 16.84 km
AccuWeather - Vimperk 16.84 km
Vyhnání Čechů z pohraničí v roce 193... 16.84 km
kaple sv. Floriána, Litochovice 16.84 km
kostel Nejsvětejšího srdce Páně, Vim... 16.84 km
fara Vimperk 16.84 km
stará radnice Vimperk 16.85 km
dům U jelena, Vimperk 16.85 km
kašna novodobá, Vimperk 16.85 km
vlaková zastávka Bohumilice v Čechác... 16.85 km
stavení s barokním štítem, Litochovi... 16.86 km
jasan ztepilý u Arnoštky 16.87 km
vlaková zastávka Soumarský most 16.87 km
Stezka lesních skřítků, Vimperk 16.87 km
pomník padlých WWI i II, Vimperk 16.88 km
dolní kašna Vimperk 16.88 km
Litochovice 16.88 km
socha Panny Marie, Vimperk 16.89 km
Toušlová Iveta 16.89 km
Vodárna Solar, Vimperk 16.89 km
bunkr (řopík) H-41/20/D2 16.9 km
Toulavá kamera ČT - Sudslavický okru... 16.9 km
bunkr (řopík) 195/68/A-160Z 16.9 km
městské opevnění Vimperk 16.91 km
bunkr (řopík) 191/4/A-120 16.92 km
horská služba Kubova Huť 16.92 km
Vanický mlýn, Sudslavice 16.92 km
Měšťanský pivovar, Vimperk 16.92 km
lípa Sudslavice 16.93 km
bunkr (řopík) 195/67/A-180Z 16.94 km
Soumarské rašeliniště 16.96 km
horní kašna Vimperk 16.96 km
bunkr (řopík) 195/66/A-180Z 16.97 km
bunkr (řopík) 191/44/A-140 16.97 km
rozhledna Soumarský most 16.98 km
bunkr (řopík) 195/55/A-120 16.99 km
bunkr (řopík) 195/63/A-140Z 16.99 km
bunkr (řopík) 195/65/A-180Z 16.99 km
NS Sudslavický okruh 16.99 km
skiareál Kubova Huť 16.99 km
pamětní deska velký požár Vimperka... 17 km
U Mlynářů, Sudslavice 17.01 km
bunkr (řopík) 195/64/A-160Z 17.01 km
Chvalovice 17.02 km
bunkr (řopík) 195/40/E 17.02 km
bunkr (řopík) 195/50/A-120Z 17.03 km
fara Čkyně 17.03 km
Soumarský most 17.04 km
bunkr (řopík) 191/3/A-160Z 17.04 km
bunkr (řopík) 195/51/A-140 17.05 km
bitva o Soumarský most 17.05 km
hrad a zámek Vimperk 17.06 km
městské muzeum Vimperk 17.06 km
zámecká kašna Vimperk 17.06 km
zřícenina hradu Haselburg 17.08 km
Solná Lhota 17.09 km
Sudslavická jeskyně 17.09 km
pamětní deska Jan Preisler 17.1 km
kostel sv. Máří Magdalény, Čkyně... 17.11 km
bunkr (řopík) 191/5/A-140 17.11 km
bunkr (řopík) 195/53/A-160 17.11 km
bunkr (řopík) 195/54/A-160 17.12 km
hřbitov Čkyně 17.12 km
bunkr (řopík) 195/52/A-160 17.13 km
bunkr (řopík) 191/32/A-160Z 17.15 km
rechle Lenora 17.18 km
horní mlýn Nišovice 17.2 km
SDH Chelčice 17.2 km
Zachova pila a slévárna 17.22 km
bunkr (řopík) 195/61/A-180Z 17.24 km
tvrz Dobčice 17.25 km
Sudslavice 17.25 km
NS Naše rašeliniště 17.26 km
bunkr (řopík) 195/59/A-160 17.26 km
vlaková zastávka Lenora 17.28 km
bunkr (řopík) 191/42/A-200 17.28 km
bunkr (řopík) 191/7/B2-90 17.28 km
Malá Niva 17.28 km
dětské hřiště Dobčice 17.29 km
Babovřesky 17.3 km
Dobčice 17.3 km
Utajená obrana Šumavy, Jan Lakosil 17.31 km
bunkr (řopík) 195/60/A-180 17.31 km
návesní rybník, Dobčice 17.32 km
nádraží Lenora 17.34 km
Šedivý Alois, plk. letec 311 Sqdn. R... 17.35 km
pomník Petra Chelčického, Chelčice... 17.36 km
kaple Dobčice 17.36 km
Rabín 17.36 km
komunistické propaganda, Vimperk 17.36 km
bunkr (řopík) 195/39/A-120 17.38 km
bunkr (řopík) 191/6/A-140Z 17.39 km
bunkr (řopík) 191/15/A-160Z 17.39 km
bunkr (řopík) 191/41/A-140 17.4 km
městský dům Lenora 17.43 km
12. školní brigáda PS, Libějovice... 17.44 km
Chelčice 17.46 km
vlaková zastávka Vimperk 17.46 km
kaple Chlum 17.47 km
bunkr (řopík) 191/8/A-140 17.47 km
Chelčický Petr 17.5 km
pomník padlých WWI, Chelčice 17.5 km
bunkr (řopík) 195/38/A-160 17.5 km
zámek (nový) Libějovice 17.5 km
dětské hřiště Lenora 17.5 km
dětské hřiště Lenora 17.51 km
vila Siegfrieda Kralika, Lenora 17.52 km
bunkr (řopík) 191/37/A-160 17.54 km
fara Chelčice 17.54 km
Neuslužice 17.55 km
Chlum u Volar 17.56 km
špýchar (památník Petra Chelčického)... 17.56 km
křížová cesta, Vimperk 17.56 km
sklářské muzeum Lenora 17.57 km
infocentrum Lenora 17.57 km
Hartauer Andreas 17.57 km
pomník A. Hartauera, Lenora 17.57 km
kašna Lenora 17.59 km
bunkr (řopík) 195/36/B2-80 17.59 km
hřbitov Chelčice 17.6 km
socha Panny Marie, Chelčice 17.6 km
Třetina u Olšovice 17.61 km
bunkr (řopík) 191/39/A-180 17.61 km
památník obětem fašismu, Chelčice... 17.62 km
kostel sv. Martina, Chelčice 17.62 km
bunkr (řopík) 191/10/A-160 17.64 km
bunkr (řopík) 195/37/A-140 17.64 km
akuadukt, Volyňka 17.75 km
Klášterský viadukt 17.76 km
Volarské šance 17.76 km
Arnoštský potok 17.76 km
pec Lenora 17.76 km
pomník padlých WWI, Klášterec 17.78 km
kaple Povýšení sv. Kříže, Klášterec... 17.78 km
Klášterec 17.79 km
Nestanice 17.82 km
kaple Nestanice 17.86 km
pomník padlých WWI, Lenora 17.89 km
Houžná 17.89 km
rybník Vodník 17.91 km
Lenora 17.92 km
kašna Lenora 17.93 km
zámek Lenora 17.93 km
Svědectví z poválečné Šumavy, Rosa T... 17.96 km
bunkr (řopík) 195/34/A-140Z 17.97 km
Dobrá 17.99 km
přírodní rezervace Libějovický park... 18.03 km
bunkr (řopík) 191/11/A-200Z 18.03 km
Dobrá 18.04 km
Cvrčkův mlýn 18.04 km
kaple Dobrá 18.05 km
bunkr (řopík) 195/35/A-180Z 18.08 km
zaniklý hrad Poděhusy 18.1 km
bunkr (řopík) 195/32/A-120 18.1 km
zámek (starý, tvrz) Libějovice 18.11 km
dřevěnice Houžná 18.11 km
kaple sv. Máří Magdaleny, Chelčice... 18.11 km
SDH Olšovice 18.12 km
dětské hřiště Libějovice 18.12 km
kaplička Olšovice 18.12 km
Mrtvý luh 18.12 km
bunkr (řopík) 195/33/A-140Z 18.15 km
stavení Olšovice 18.16 km
Na Lázni, Chelčice 18.16 km
Olšovice 18.17 km
bunkr (řopík) 195/31/A-140 18.21 km
bunkr (řopík) 195/28/B1-80 18.21 km
pamětní deska Václav Vágner 18.21 km
dětské hřiště Podeřiště 18.23 km
pomník padlých WWI, Libějovice 18.25 km
Libějovice 18.26 km
Milda 18.26 km
Příběh komunisty, Miloš Jakeš 18.26 km
Jakeš Miloš 18.26 km
SDH Libějovice 18.29 km
kaple Podeřiště 18.3 km
Podeřiště 18.31 km
vlaková zastávka Pražák 18.33 km
bunkr (řopík) 195/29/A-140 18.34 km
kaple Dolany 18.35 km
bunkr (řopík) 195/30/A-160 18.36 km
Dolany u Čkyně 18.38 km
SDH Podeřiště 18.38 km
roubenka Dolany 18.41 km
Pěkná 18.42 km
vlaková zastávka Malovice 18.42 km
hřbitov Pěkná 18.43 km
kostel sv. Anny, Pěkná 18.43 km
pomník padlých WWI, Dolany 18.43 km
historický vodojem Pěkná 18.44 km
Horní Vltavice 18.44 km
Poprask na silnici E 4 18.44 km
nejstarší hostinec Šumavy, Horní Vlt... 18.44 km
pomník padlých WWI i II, Pěkná 18.46 km
fara Horní Vltavice 18.48 km
Štěpánek Zdeněk 18.48 km
hrobka rodiny Kralik von Meyrswalden 18.48 km
svatba A. Vránová - V. Ráž 18.48 km
kostel sv. rodiny a sv. Jana Nepomuc... 18.48 km
pomník padlých WWI, Horní Vltavice... 18.5 km
hrob Soni Štepánkové 18.51 km
hřbitov Horní Vltavice 18.52 km
Sokol Volyně 18.6 km
řeka Teplá Vltava 18.62 km
řeka Vltava 18.62 km
řeka Studená Vltava 18.64 km
vrba Horní Vltavice 18.65 km
skiareál Horní Vltavice 18.67 km
silniční most Teplá Vltava, Horní Vl... 18.68 km
galerie Na shledanou, Volyně 18.68 km
kostel Proměnění Páně, Volyně 18.68 km
kaple sv. Jana Nepomuského, Horní Vl... 18.69 km
stavení s obložením Horní Vltavice... 18.72 km
bunkr (řopík) 195/27/A-140Z 18.73 km
parkoviště Dobrá 18.73 km
hřbitov Volyně 18.73 km
pomník padlých WWI i II, Brloh 18.73 km
hrob Jan Vratislav Želízko 18.75 km
Malovice 18.75 km
Brloh 18.76 km
naučná stezka Brložsko 18.77 km
fara Brloh 18.78 km
pamětní deska Josef Kárník 18.8 km
kostel sv. Šimona a Judy, Brloh 18.8 km
kaple sv. Václava, Malovice 18.8 km
SDH Malovice 18.81 km
pomník padlých WWI, Malovice 18.82 km
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhořan... 18.82 km
SDH Černěves 18.83 km
Princezna ze mlejna 18.83 km
Náhořany 18.85 km
NS Stožecký prales a skála 18.85 km
Nová Houžná 18.86 km
bunkr (řopík) 195/24/A-160 18.86 km
synagoga Volyně 18.87 km
Černěves 18.87 km
Skočický hrad 18.88 km
dětské hřiště Černěves 18.9 km
bunkr (řopík) 195/26/A-160Z 18.9 km
bunkr (řopík) 195/23/A-120 18.9 km
kaple Černěves 18.9 km
kaple Anděla Strážce, Volyně 18.91 km
Mariánský sloup, Volyně 18.91 km
Volyně 18.91 km
bunkr (řopík) 195/25/A-160 18.92 km
pomník padlých WWI i II, Volyně 18.92 km
Kaizl Josef 18.93 km
památník Josefa Kaizla 18.93 km
radnice Volyně 18.95 km
kostel Všech Svatých, Volyně 19.02 km
rodný dům a pamětní deska A.M. Píša... 19.04 km
fara Volyně 19.04 km
městské muzeum Volyně 19.06 km
tvrz Volyně 19.06 km
pamětní deska Edvard Turek 19.06 km
Husův dům, Volyně 19.06 km
hřbitov Brloh 19.07 km
nádraží Lipka 19.09 km
bunkr (řopík) H-41/18/B2-80 19.09 km
bunkr (řopík) H-41/17/B1-80 19.1 km
Vlčí Jámy 19.1 km
bunkr (řopík) 195/22/A-160 19.11 km
nádraží Volyně 19.14 km
Stožec 1064 m n. m. 19.16 km
stavení Mahouš 19.19 km
Černý Kříž 19.2 km
Lipka 19.21 km
židovský hřbitov Volyně 19.22 km
vlaková zastávka Pěkná 19.25 km
Mahouš 19.27 km
kovárna Mahouš 19.28 km
dětské hřiště Mahouš 19.31 km
hřbitov Náhořany 19.33 km
NS Medvědí stezka 19.49 km
nádraží Černý Kříž 19.55 km
kasárna U Sloupů, Vimperk 19.56 km
bunkr (řopík) H-41/16/A-140 19.59 km
bunkr (řopík) H-41/15/D2 19.7 km
kaple výklenková Záboří 19.71 km
bunkr (řopík) H-41/14/D1 19.77 km
dětské hřiště, kulturní dům, Vodňany... 19.78 km
Zrzavý Jan 19.78 km
pamětní deska Jan Zrzavý, Vodňany... 19.78 km
Zeyer Julius 19.78 km
pamětní deska Julius Zeyer, Vodňany... 19.78 km
kaple Záboří 19.79 km
městské opevnění Vodňany 19.79 km
jižní městská bašta Vodňany 19.79 km
Babovřesky 19.8 km
SDH Záboří 19.8 km
kašna u kulturního domu, Vodňany 19.81 km
Záboří 19.85 km
památník obětem komunismu, Vodňany... 19.86 km
pomník padlých WWI i II, Vodňany 19.87 km
dětské hřiště Záboří 19.87 km
bunkr (řopík) H-41/13/A-180 19.88 km
Stožecká kaple 19.88 km
Méďové II - Výlet do nemocného lesa... 19.88 km
Beránek Tomáš, Mons. 19.89 km
kostel Narození Panny Marie, Vodňany... 19.89 km
Machův včelín Krušlov 19.9 km
Herites František PhMr. 19.9 km
Trhák 19.92 km
kašna Vodňany 19.92 km
Spořitelna Vodňany 19.93 km
Vodňany 19.93 km
hájovna Smrčí 19.93 km
nádraží Vodňany 19.93 km
pramen Stožecká kaple 19.93 km
pamětní kámen František Herites 19.94 km
Husův sbor Vodňany 19.94 km
dětské hřiště, park Jana Pavla II., ... 19.95 km
kaple Krušlov 19.96 km
park Jana Pavla II., Vodňany 19.96 km
Kam čert nemůže 19.96 km
SDH Krušlov 19.97 km
Stožecká skála 19.97 km
Krušlov 19.97 km
Hliněný mlýn, Vodňany 19.97 km
infocentrum Vodňany 19.98 km
Městské muzeum a galerie Vodňany 19.98 km
ubytování v okolí

apartmány 8204, Kašperské Hory

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: kašpersko
šumavská obec: Kašperské ...

ubytování s kapacitou: 16
cena ubytování: od 350 Kč detail

apartmány 5023, Srní

batoh
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
ubytování: apartmánový dům
Šumava: srňsko
šumavská obec: Srní

ubytování s kapacitou:
cena ubytování: od 330 Kč detail

další informace

Šumava je díky svým přírodním atraktivitám jednou z turisticky nejvyhledávanějších rekreačních oblastí ČR. Penziony na Šumavě jsou jednou z možností jak celoročně strávit krásnou dovolenou za přijatelné ceny. Šumava to je levné ubytování. Je už jen na Vás, zda zvolíte penzion, chatu, chalupu na Šumavě co nejblíže k přírodě anebo spíše v turisticky rušnějších lokalitách např. v Železné Rudě, Špičáku, Kašperských Horách, Lipnu. Na Šumavě jsou možnosti pro aktivní pěší turistiku, cykloturistiku, hipoturistiku, agroturistiku, turistiku zaměřenou na poznávání historických památek, kulturních zajímavostí a tradic a pro lyžování. O upravenosti běžeckých tratí informuje Bílá stopa. Šumava má dostatečný potenciál pro provozování letních i zimních sportů. Mezi další možnosti rekreace patří: rybolov, myslivost a houbaření. Významnou součástí celkové turistické nabídky Šumavy je potenciál vodních ploch a toků vhodných pro odpočinek a rekreaci, ale hlavně aktivní pohyb při vodních sportech a vodní turistice. Nejvýznamnější vodní plochou vhodnou pro rekreační a sportovní účely je Lipenská přehrada u které je turistický ruch podpořen činností Lipno servisu. Významnou rekreační aktivitou je také vodní turistiky na kánoích, kajacích či raftingových člunech na úsecích řek Vltava, Otava a Úhlava. Rozmanitost dobře značených pěších a cyklistických turistických tras vyzývá k výletům na Plechý, nejvyšší horu české části Šumavy (1 378 m n. m.), Ostrý (1 280 m n. m.) se dvěma vrcholky originálně nazvanými Prsa matky boží, Jezerní horu s její známou jezerní stěnou, Pancíř a další romantická místa, mezi něž patří Čertova stěna, kameny v údolí řeky Vydry nebo Medvědí stezka. Sedačkové lanovky zpřístupňují některé vrcholy (Pancíř, Špičák, Churáňov, Velký Javor). Když procházíte Šumavou, mimořádně na Vás zapůsobí krása panenského prostředí blízko horských jezer (Černé, Čertovo, Laka, Prášilské, Plešné), které zde byly vytvářeny v době ledové. Ubytování na Šumavě v sobě zahrnuje velký výběr z různých typů ubytovacích zařízení od rodinných domků, pronájmu celých chat přes menší i větší penziony až po velké hotely. Vhodný hotel, chatu a chalupu, penzion, zámek, kemp naleznete podle potřeb na samotách v přírodě nebo blíže k civilizaci v jednotlivých šumavských obcích či větších městech. Spojení se světem si díky netu zachováte i v těchto lokalitách. Více na netu http://www.sumava.cz/.

Ukázka z knihy Mlhy na Blatech Karla Klostermanna:

Tož tedy, když po večeři hospodář se vydal doprovodit Krušného, Vojta s pacholkem vykonali svou práci v maštali, načež oba ulehli spat a třetí s nimi Václav, jenž také líhal v maštali, ale opodál nich.

Pacholek jen ulehl a už spal tvrdým snem, což znamenaje Vojta, ztichounka vstal, a připlíživ se jako kočka neslyšnými kroky k lůžku Václavovu, nahnul se nad něho a zašeptal mu na ucho:

„Lež teď, a kdyby pantáta se sem ještě vrátil, ozvi se třeba. Já odběhnu, ale za půl hodinky tu budu zase. Půjdeme potom na sad a já ti něco povím. Zasměješ se. Slyšels ?"

„Slyšel."

„Tak spi třeba zatím!"

Vojta vyběhl z maštale, stanul chvilku na dvoře, a nespatřiv nikoho, krče se podle zdi, vběhl do sadu, ale nezdržel se tam ani okamžik, nýbrž přehoupnuv se přes zeď, uháněl rychlostí chrta do polí, a vyhledávaje meze, zmizel ve vysokém obilí.

Václav neusnul; kdyby mu byl Vojta řekl, aby naň čekal do rána, do rána by byl očí nezavřel. Rodiče, celé Plástovice, všichni kdekdo věděli, jakým přátelstvím přilnul k tomuto záhadnému hochovi, ale nikdo neměl tušení, jaké moci tento nad ním nabyl. Mluvili sic cosi, že mu učaroval, ale to bylo v jích ústech pouhé obrazné rčení, běžné u venkovského lidu, jež se nebralo doslova. A přece ve skutečnosti vystihlo pravdu. Byl jím zajisté jako fascinován, své vůle pozbyl, pod jeho sugescí stál tou měrou, že cokoli tento mu nařídil, bez rozmýšlení vykonával a čím déle tím více jeho očima na věci tohoto světa nazíral. Rok asi tomu, co Vojta jej uváděl do svého konání, nenápadně, pomalu, kus po kuse, bráně se tomu, co slyšel, ale Vojta, jinak nemluvný, rozvinoval zvláštní výmluvnost a z jeho pohledu tryskalo cosi, co ubohého prostého selského syna uspávalo a ještě více drtilo a podlamovalo jeho energii než mluvená k němu slova. Jevilo se mu v tomto pohledu, v řečech Vojtových, ve všem jeho konání cosi nadpřirozeného, nač nestačovalo měřítko, jež přikládal na věci všedního života, cosi tajemného, všesilného, jež namnoze nechápal a co přesto nebo lépe řečeno právě tím jej zároveň vábilo a hrůzou naplňovalo. Bylo zajisté v konání Vojtově mnoho, co připomínalo na výjevy z pohádek, jež při přástkách a při draní peří za dlouhých zimních večerů staré ženy vypravovaly, jimž on všecek u vyjevení naslouchával a o nichž přemýšlel a rozjímal s hloubavou myslí jihočeského sedláka, zděděnou po dlouhé řadě předků. Do půdy takto od dětství připravované vpadlo símě Vojtou zaseté; jakže by bylo nevzklíčilo, v bující býlí nevzešlo ?...

Ležel tedy Václav na svém lůžku, otevřené oči upíraje ke klenutému stropu, jehož rysy rozeznával jen kuse a neurčitě v hloubné obklopující ho tmě, do níž vnikala malinkými, zamřížovanými okénky jen nepatrná trocha jasu měsíčné noci. Mouchy bzučely nad ním, podle něho, koně frkali a požírali ze žebřin seno, které chroupalo pod jejich zuby; tu a tam některý z nich zadusal, přešlapuje z místa na místo; opodál něho, v druhém koutě, chrápal pacholek, pohroužený v tvrdý sen; zvenčí nedorážel k němu nižádný hlas, nižádný šust, leda cvrkání několika cvrčků ze sadu, do něhož okénka maštale se otvírala.

Václav čekal a čekal. Jako strnulý ležel, nehýbaje údem, ale duch jeho těkal za Vojtou. Kam asi zaběhl tento?... Až se vrátí, poví mu něco, čemu se zasměje. Takového něco Vojta zřídkakdy povídával, a povídal-li, jako by ďábel se z toho chechtal. Nedávno tomu, vypravoval o Lochmoutovi, když tento se vrátil z trestnice borské, která je až někde u Plzně. Tam byl Lochmout, protože se tam chtěl dostat, aby to tam poznal a aby navázal známosti s chytrými lidmi, z nichž si chtěl vybrat „adjutanta", ježto Kozlík, který toto místo zastával, je nezpůsobilý břídil. Kdyby byl Lochmout sám nechtěl, do nejdelší smrti by ho nebyli dostali. Lochmout je vůbec takový chlapík, že nemá na světě sobě rovného. Střelil více srnců a jelenů v oborách než všickni fořti dohromady a než sám kníže pán; a ještě nadto jich pochytal více než sto do ok. I divokou svini chytil takto, vynesl ji z obory skoro před očima hajných a sám si vyudil maso, které pak přechovával v boudě, v níž se v zimě krmí jeleni. Potom jednoho dne se přestrojil — on se umí přestrojit, že živá duše ho nepozná — v mysliveckého, zašel si do Nové hospody za Selci, na silnici k Vodňanům, zanesl si tam šunku z té bakyně a pozval si tři náhodou tam přítomné myslivecké mládence, které počastoval pivem a tou šunkou. Těm chutnalo znamenitě a ani nevěděli, co jedli. Než se rozloučili, řekl jim, kdo je, a vsadil se s nimi o vědro piva s každým, že každého z nich dostane třikrát pod mušku na své pušce, než rok s rokem se sejde, a zůstanou-li naživě, aby se mu poděkovali za jeho dobrotu. A jak řekl, tak se stalo: všecky tři je třikrát překvapil v lese a stanout musili, zahodit flintu a vykoupit se tolika penězi pokaždé, kolik stálo vědro nejlepšího protivínského nebo třeboňského piva. Víc jim toho nevzal, a když který při sobě tolik peněz neměl, počkal mu do týdne, ale do té doby musel složit peníze na místě, které Lochmout mu naznačil... A střelec je Lochmout, pane! Má pušek asi třicet, na různých místech po polích, lesích a oborách uschovaných, a z každé střílí stejně dobře, třeba některá vypadala jako kus starého dřeva, k němuž jsou provázkem přivázaný zámeček a hlaveň, obé napolo sežrané rzí. Sám kníže pán o něm slýchal a jednou o honbě upozornil ho naň pan vrchní lesmistr. Lochmout totiž chodil za honce ke všem knížecím honům. Kníže pán, zavolav si ho, pravil: „Aj, Lochmoute, tys tu taky? Tys prý takový kapitální střelec, povídají?" — Lochmout se usmál, smekl klobouk a odpověděl: „Knížecí Osvícenosti, to bych jim moh dokázat, dybych měl flintu." Nato kníže pán poručil jednomu z fořtů, aby dal Lochmoutovi flintu do ruky, a řekl: „To bych rád viděl, jak umíš střílet, až vyskočí srnec, střel si po něm." — „Knížecí Osvícenosti, srnce střelí leckdos," odvětil pytlák, „ale já jim dokážu jinou věc. První ránou z týhlenc dvojky mu ustřelím pravý parůžek a druhou levý zadní běh. Daj mě zavřít, dyž to nesvedu!" — A za pět minut toho dokázal! Kníže pán na to: „Lochmoute, tys chlapík. Vezmu tě do svých služeb. Vyber si, kterou chceš hajnici, a já tě tam dosadím a ještě ti přidám na hotových." — Ale Lochmout tu službu nepřijal. „Knížecí Osvícenosti," řekl prý, „ráčej vodpustit, ale já to vzít nemůžu. Bylo by to zaopatření až do smrti, ale já sloužit neumím, a potom, ráčej dovolit, musel bych se voženit a toho se bojím. Ženské moc mluví a nic nesmící. Já se na ženskou nemůžu vázat; ženskou mám na hodinu, řekněme na den, nanejvejš na tejden a potom zas jinou. Je jich dost na světě, aby je člověk moh vyměnit." Nato, nevyčkav, co kníže pán mu odpoví, hodil flintu na zem a ztratil se mezi druhé honce. Kníže pán prý se smál mnohé té řeči a vypravoval o svém setkání s Lochmoutem, až se ta věc dostala k samému císaři pánu.

další informace

RetourEx - směnárna na Šumavě

Webmuzeum starých internetových stránek

Nálepky